Ga naar inhoud

snelheid draadloos internet


Jogestro
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo, Sinds enige tijdje heb ik het volgende probleem:

Op mijn laptop merk ASUS heb ik via KPN experation box draadloos internet. Bij status draadloze netwerkverbinding heb ik een signaalsterkte uitstekend, terwijl de snelheid maar 1,0Mbps is. Laptop staat op ca. 7/8 meter van experation box. indien ik dichter bij de box kom des te sneller wordt de verbinding. op 1 meter afstand is de sneldheid 65 Mbps. Nu heb ik de verbinding gisteren via de laptop van iemand anders getest en deze geeft op 7/8 meter wel gewoon 65 Mbps????

Kan iemand mij uitleggen wat hier mis kan zijn?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dat is moeilijk te zeggen.

Uitstekend signaal en toch slecht 1 Mbps is wel heel weinig zelfs op die afstand van 8 meter.

Het hangt van vele factoren af.

Welke type netwerkkaart hebt je? G of N

Welke snelheid kan de router aan?

Als de draadloos van KPN experation box van de G type is dan is 65 Mbps een goede snelheid.

Maar anderzijds is in Nederland internetsnelheid vrij hoog en misschien zit je nog met de oudere versie.

Probeer eens zo te doen of het misschien beter gaat.

Ga naar start

Typ in zoekopdracht dit: cmd

Met de rechtermuisknop op cmd klikken en dan run as administrator klikken

Typ nu achter > dit: ipconfig /flushdns (ipconfig spatie /flushdns)

Indien nog niet goed kan je de type van Asus laptop eens geven.

Je ziet dat aan de onderkant

Link naar reactie
Delen op andere sites


Je hebt een N type netwerkkaart in uw laptop als ik goed geinformeerd ben.

Als je T3200 processor hebt dan is het wel van de langzame type en dat heeft invloed.

Doch daar tegenover hebt je N type netwerkkaart.

Misschien is er een andere oorzaak.

We zullen dit eerst doen:

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Dubbelklik op HijackThis.msi

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “uitvoeren als administrator". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij dezen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:35:29, on 25-9-2010

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [dtshssvc] "C:\Users\gebruiker\AppData\Local\dtshssvc\dtshssvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblueRegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://statisch.marktplaats.com/js/widgets/imageUploader/aurigma/5_7_24_0/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {CF84DAC5-A4F5-419E-A0BA-C01FFD71112F} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_intel_4.3.1.0.cab

O16 - DPF: {E7DA7F8D-27AB-4EE9-8FC0-3FEC9ECFE758} (DynamicWebTwain Class) - Welkom bij Homescanning van OZF

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\bin\NPROSEC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NVCSCHED.EXE (file missing)

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 10958 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [dtshssvc] "C:\Users\gebruiker\AppData\Local\dtshssvc\dtshssvc.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende programma Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4696

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 8.0.6001.18943

26-9-2010 10:34:10

mbam-log-2010-09-26 (10-34-10).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 143921

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 33 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 13

Registerwaarden geïnfecteerd: 4

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 9

Bestanden geïnfecteerd: 27

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{255c13ae-4bb0-45c3-bae1-ba6c088c43b3} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{8fbb0d9a-1f7b-465b-8292-1593b880e92a} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5efd1766-5e58-cbe7-24db-449c405e17e2} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\aquaplay (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AppDataLow\HavingFunOnline (Adware.BHO.FL) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DPS (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\p2pmax (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ppcbooster (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\p2pmax (Adware.P2Pmax) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ppcbooster (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Settings\bf (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Settings\bk (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Settings\iu (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Settings\mu (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

C:\Program Files\p2pmax (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\ppcbooster (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.5.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\cs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\cs\antiphishing (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartShopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Windows\System32\u_dgjpjhbngb.dll.exe (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\p2pmax\p2pmaxu.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\ppcbooster\ppcbu_32.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\cs\antiphishing\antiphishing.html (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\cs\antiphishing\phishAlert.gif (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\cs\antiphishing\x.gif (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Smart-Shopper\cs\antiphishing\xActive.gif (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartShopper\SmartShopper - Comapre product prices.lnk (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartShopper\SmartShopper - Compare travel rate.lnk (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartShopper\SmartShopper Help.lnk (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SmartShopper\Uninstall SmartShopper.lnk (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\293.crack.zip (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\293.crack.zip.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\294.keygen.zip (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\294.keygen.zip.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\295.serial.zip (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\295.serial.zip.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\296.setup.zip (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\296.setup.zip.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\299.music3.au.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\301.music.au.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\302.music2.au.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\303.music3.au.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\LocalService\304.music4.au.kwd (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\GroupPolicy000.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\GnuHashes.ini (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\kdiue732.txt (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:45:27, on 26-9-2010

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblueRegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://statisch.marktplaats.com/js/widgets/imageUploader/aurigma/5_7_24_0/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {CF84DAC5-A4F5-419E-A0BA-C01FFD71112F} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_intel_4.3.1.0.cab

O16 - DPF: {E7DA7F8D-27AB-4EE9-8FC0-3FEC9ECFE758} (DynamicWebTwain Class) - Welkom bij Homescanning van OZF

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\bin\NPROSEC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NVCSCHED.EXE (file missing)

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 8672 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...