Ga naar inhoud

PC start traag op en kan met moeite een internet verbinding maken


winnepg
 Delen

Aanbevolen berichten


We zullen eens kijken of er rare beestjes op je pc zitten die de traagheid veroorzaken.

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Dubbelklik op HijackThis.msi

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “uitvoeren als administrator". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik krijg ook vaak de melding van geen virtueel geheugen meer te hebben.

Heb de Hijack uitgevoerd:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:35:08, on 12/10/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17080)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: LimeWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-3638459648-3232213422-3377691353-1014\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Nathalie')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3638459648-3232213422-3377691353-1014\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (User 'Nathalie')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3638459648-3232213422-3377691353-1014\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Nathalie')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3638459648-3232213422-3377691353-1014\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Nathalie')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.telenet.be

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - Pagina niet gevonden | Facebook

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.be/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1130407321343

O16 - DPF: {6D2EF4B4-CB62-4C0B-85F3-B79C236D702C} (ContactExtractor Class) - http://www.facebook.com/controls/contactx.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

--

End of file - 11883 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: LimeWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - Pagina niet gevonden | Facebook

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende programma Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Niets gevonden...

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4847

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 7.0.5730.13

16/10/2010 13:57:54

mbam-log-2010-10-16 (13-57-54).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 198511

Verstreken tijd: 24 minuut/minuten, 40 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Het runnen van combifix duurde meer dan een uur!!!!!

Zie hier de logfile:

ComboFix 10-10-20.04 - HP_Eigenaar 21/10/2010 16:00:36.2.2 - x86

Gestart vanuit: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\ps2.bat

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-09-21 to 2010-10-21 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-13 12:55 . 2010-09-18 06:53 974848 ------w- c:\windows\system32\dllcache\mfc42.dll

2010-10-13 12:55 . 2010-09-18 06:53 953856 ------w- c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll

2010-10-13 12:55 . 2010-08-23 16:13 617472 ------w- c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll

2010-10-12 06:33 . 2010-10-12 06:33 388096 ----a-r- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTSyncU.exe"="c:\program files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2006-06-12 700416]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-13 68856]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 204288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"hpsysdrv"="c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [1998-05-07 52736]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2005-06-08 14565376]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-04-14 344064]

"RemoteControl"="c:\program files\ASUS\ASUS Remote\RemoteControlAppl.exe" [2005-06-10 61440]

"Home Theater SchSvr"="c:\program files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe" [2005-07-18 106496]

"WINREMOTE"="c:\program files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe" [2005-07-18 262144]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-08-12 45056]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2010-07-09 2048352]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2005-09-26 98304]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Reader Snelle start.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-9-24 29696]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-5-21 275768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-08-29 07:19 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0SsiEfr.e

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\svcWRSSSDK]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Bit Lord 1.1\\BitLord.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Kodak\\KODAK Software Updater\\7288971\\Program\\Kodak Software Updater.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=

"c:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\CLI.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\Bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxs08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgplgtupl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

R0 SSI;SSI;c:\windows\system32\drivers\ssi.sys [28/09/2006 19:20 78336]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [28/08/2008 11:06 335240]

R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [28/08/2008 11:06 108552]

R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [30/08/2008 9:50 908056]

R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [30/08/2008 9:50 297752]

R2 EAPPkt;Realtek EAPPkt Protocol;c:\windows\system32\drivers\EAPPkt.sys [23/07/2008 9:10 38144]

R3 3xHybrid;3xHybrid service;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [26/09/2005 23:42 2786176]

R3 WN5401;Liteon Wireless LAN PCI 802.11 a/b/g adapter WN5401A;c:\windows\system32\drivers\wn5401.sys [26/09/2005 23:42 449920]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [11/02/2010 12:54 135664]

S3 RTL8187B;Realtek RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8187B.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8187B.sys [?]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-10-20 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-11 10:54]

2010-10-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-11 10:54]

2010-10-21 c:\windows\Tasks\HPpromotions journeysoftware.job

- c:\program files\hp\digital imaging\bin\hp promotions\journeysoftware\HPpromo.exe [2005-04-22 16:36]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

Trusted Zone: google.be\www

Trusted Zone: msn.com\signup

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(764)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\system32\WRLogonNTF.dll

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1744)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\system32\WRLogonNTF.dll

.

Voltooingstijd: 2010-10-21 18:05:25

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-21 16:05

Pre-Run: 170.657.341.440 bytes beschikbaar

Post-Run: 173.000.048.640 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 8CD414E8A2F9044210D7A4F2686872D6

aangepast door winnepg
Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...