Ga naar inhoud

Ventilator draait op 100%


lowie1
 Delen

Aanbevolen berichten

Mijn Acer computer heb ik laten voorzien van twee 1 gig een extra geheugen en een harde schijf van 500.mb een week later heb ik een externe harde schijf gekocht en aangesloten. Toen begon de ellende; de ventilator van de computer ging op zijn hardst draaien. Volgens de verkoper kan dit niet van de externe harde schijf komen.

Maar hoe komt het dan wel? Weet iemand een antwoord?

gr. Lowie

Link naar reactie
Delen op andere sites

Misschien best dit eerst doen:

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “uitvoeren als administrator". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:07:18, on 19-1-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Emsisoft Anti-Malware\a2service.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\SysMonitor.exe

C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe

C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Mz_CpuAcc\MzCpuAccelerator.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Speed Gear\SpeedGear.exe

C:\Program Files\RamBooster 2.0\Rambooster.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\DAP\DAP.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:\Program Files\Acer WLAN 11g USB Dongle\ZDWlan.exe

C:\Program Files\eBoostr\eBoostrCP.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\CBP\DCSchdler.exe

C:\Program Files\Acer TV-FM\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\Acer TV-FM\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\eBoostr\EBstrSvc.exe

C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\EFB\efbfs.exe

C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\EFB\EfbSchedule.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\fsloader.exe

C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\VerChk.exe

C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\VBPTask.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

C:\Program Files\Acer TV-FM\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

K:\program files\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\ytbb.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Yahoo! UK

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Yahoo! UK

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = >>> 'Full Speed' Enabled <<<

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: SingleInstance Class - {FDAD4DA1-61A2-4FD8-9C17-86F7AC245081} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\YTSingleInstance.dll

O2 - BHO: DAPIELoader Class - {FF6C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\DAP\dapieloader.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [siSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\WINDOWS\system32\SysMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AspireService] C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MediaSync] C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe -expressboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MzCpuAccelerator] C:\Program Files\Mz_CpuAcc\MzCpuAccelerator.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [speeder] "C:\Program Files\Speed Gear\SpeedGear.exe" /Minimize

O4 - HKCU\..\Run: [RamBooster] C:\Program Files\RamBooster 2.0\Rambooster.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [360Amigo] "C:\Program files\360Amigo\360Amigo.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = ?

O4 - Global Startup: Acer WLAN 11g USB Dongle.lnk = C:\Program Files\Acer WLAN 11g USB Dongle\ZDWlan.exe

O4 - Global Startup: eBoostr Control Panel.lnk = C:\Program Files\eBoostr\eBoostrCP.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Documents and Settings\lowie teunis\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\lowie teunis\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O8 - Extra context menu item: Save YouTube Video as MP3 - res://C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\Dll\IEContextMenuY.dll/scriptY2MP3.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Emsisoft Anti-Malware 5.0 - Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\Emsisoft Anti-Malware\a2service.exe

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: ASRservice - Unknown owner - C:\Program Files\IObit\Advanced Spyware Remover\ASRsrv.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Backup Scheduler - Unknown owner - C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\CBP\DCSchdlerSRVC.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer TV-FM\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer TV-FM\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer TV-FM\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: eBoostr Service (EBOOSTRSVC) - eBoostr.com - C:\Program Files\eBoostr\EBstrSvc.exe

O23 - Service: Backup File Event Manager (efbfs) - FarStone Technology, Inc. - C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\EFB\efbfs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Real time Backup Loader - Unknown owner - C:\Program Files\FarStone\DriveClone Pro\fsloader.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

--

End of file - 14409 bytes

Ik heb trouwens windowsxp sp3

aangepast door lowie1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop ASRservice

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete ASRservice

Druk op Enter.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

aangepast door kape
Dubbelpost
Link naar reactie
Delen op andere sites

nee, het ging echt om uninstalleren, want ik had AVG al voor 15 minuten uitgeschakeld.
Dit klopt ... AVG heeft de onhebbelijke en foute gewoonte om bestanden van Combofix te aanzien als virussen en verwijdert deze dan ook, waardoor de werking van CF niet kan van start gaan. Enige oplossing is om AVG te verwijderen met de Removal Tool. Daarna kan je de free-versie van AVG wel opnieuw downloaden of kiezen voor een andere gratis antivirusscanner.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Toen ik Combofix met DAP downloade gaf DaP aan dat dit een riskante download was.

En om nu mijn hele computer bescherming eraf te halen en dit riskante programma te laten draaien gaat me iets te ver.

Bedankt voor je hulp maar ik probeer het op een andere manier.

groeten, Lowie

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.