Ga naar inhoud

Urlseek90.vmn.net


Aanbevolen berichten

Hoi,

Sinds enkele dagen kamp ik met het probleem, dat vele sites, niet meer laden ( Dat bolletjes van firefox blijft zo maar draaien. ), of het laadt na heel lang wachten, of ik zie die urlseek90.vmn.net verschijnen. Dit alles, terwijl ik met een andere computer wel perfect naar die sites kan gaan.

post-8347-1417704288,8684_thumb.jpg

( Hierboven vind je screen van die urlseek, merk op dat ze zeggen als je dit niet meer wilt zien verschijnen je de Panda Toolbar moet verwijderen, maar daar heb ik dus nog nooit van gehoord en kan die bijgevolg ook niet verwijderen. )

Om jullie een idee te geven, toen ik naar pc-helpforum wilde surfen, kwam ik er maar op terecht na vele malen herproberen en heel lang wachten.

Het probleem is dus, dat vele sites onbereikbaar zijn geworden en dat het enorm lang duurt voor de site te laden, als dat al gebeurt. Dit is zo met IE, Firefox en Chrome.

Het ligt dus niet aan die sites, niet aan mijn internet, niet aan mijn browser, maar wss aan mijn computer.

Dus hier mijn HiJackThis-Logje, hopelijk kan misschien iemand van jullie mij helpen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:06:36, on 24/01/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\FGuard.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsGui.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Niels_2\Bureaublad\HijackThis.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\setup\avast.setup

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [setDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl06a\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [PCTools FGuard] C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\FGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EverioService] "C:\Program Files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-phishing Domain Advisor] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updatePDRShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerDirector\9.0"

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsGui.exe" /hideGUI

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Megakey] C:\Documents and Settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Megamedia\Megakey\Megakey.exe /Tray

O4 - HKCU\..\Run: [MegakeyUpdater] C:\Documents and Settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Megamedia\Megakey\MegakeyUpdater.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1244485623390

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.21.0.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: bw+0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw+0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: offline-8876480 - {23A7EDC9-1F0D-4190-8A6E-00D7A05315EC} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Hitman Pro 3.5 Crusader (HitmanPro35Crusader) - Unknown owner - C:\Program Files\Hitman Pro 3.5\HitmanPro35.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 23754 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop HitmanPro35Crusader

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete HitmanPro35Crusader

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista of windows 7 kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

Alle lijnen die beginnen met O18 - Protocol:

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Hitman Pro 3.5 Crusader (HitmanPro35Crusader) - Unknown owner - C:\Program Files\Hitman Pro 3.5\HitmanPro35.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alvast bedankt voor de hulp.

Hier MBAM logje en HiJackThis log:

MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

Malwarebytes

Databaseversie: 5610

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

26/01/2011 22:06:33

mbam-log-2011-01-26 (22-06-33).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 168546

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 0 minuut/minuten, 1 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 1

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue (PUM.Hijack.System.Hidden) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:23:53, on 26/01/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\FGuard.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsGui.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Documents and Settings\Niels_2\Bureaublad\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [setDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl06a\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [PCTools FGuard] C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\FGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EverioService] "C:\Program Files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updatePDRShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerDirector\9.0"

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsGui.exe" /hideGUI

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1244485623390

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.21.0.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 10978 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de hulp alvast, hier dat ComboFix logje:

ComboFix 11-01-26.04 - Niels_2 27/01/2011 18:56:46.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.511.161 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Niels_2\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\docume~1\Niels_2\LOCALS~1\Temp\IadHide5.dll

c:\documents and settings\Niels_2\Bureaublad\Internet Explorer.lnk

c:\documents and settings\Niels_2\Local Settings\Temp\IadHide5.dll

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-12-27 to 2011-01-27 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-01-26 17:51 . 2011-01-26 17:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\Niels_2\Application Data\Malwarebytes

2011-01-26 17:49 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-01-26 17:49 . 2011-01-26 17:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2011-01-26 17:48 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-01-26 17:48 . 2011-01-26 17:50 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-01-26 17:29 . 2011-01-13 09:41 5890896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{73C28AAB-7B74-4777-8EFD-3B443E038474}\mpengine.dll

2011-01-24 17:06 . 2011-01-24 17:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\antiphishing-webblog1_1dn

2011-01-23 11:31 . 2011-01-23 11:33 -------- d-----w- c:\windows\A8B9466986544126BD28D0D2412CDED6.TMP

2011-01-23 10:57 . 2011-01-23 11:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Comodo

2011-01-14 22:41 . 2011-01-15 08:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SmartSound Software Inc

2011-01-14 22:41 . 2011-01-14 22:41 -------- d-----w- c:\program files\SmartSound Software

2011-01-14 22:40 . 2011-01-14 22:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\Niels\Bureaublad

2011-01-14 22:40 . 2011-01-14 22:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\Niels\Menu Start

2011-01-13 19:52 . 2011-01-26 21:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Anti-phishing Domain Advisor

2011-01-12 19:56 . 2011-01-12 19:57 -------- d-----w- c:\program files\Digital Photo Navigator 1.5

2011-01-12 17:32 . 2011-01-12 17:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\Megamedia

2011-01-12 17:19 . 2011-01-12 17:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\Megamedia

2010-12-31 13:25 . 2010-12-31 13:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Ares

2010-12-31 13:18 . 2010-12-31 13:25 -------- d-----w- c:\program files\Ares

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-01-13 09:41 . 2009-06-08 19:43 5890896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-01-13 08:47 . 2009-06-08 17:02 188216 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2011-01-13 08:41 . 2009-06-08 17:03 294608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2011-01-13 08:40 . 2009-06-08 17:03 47440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2011-01-13 08:40 . 2009-06-08 17:03 100176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2011-01-13 08:39 . 2009-06-08 17:03 94544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2011-01-13 08:37 . 2009-06-08 17:03 23632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2011-01-13 08:37 . 2009-06-08 17:03 29392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2011-01-13 08:37 . 2009-06-08 17:03 17744 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2010-12-31 20:06 . 2010-09-30 16:55 38848 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2010-12-26 18:41 . 2010-12-26 18:41 118784 ------r- c:\windows\bwUnin-7.2.0.137-8876480SL.exe

2010-11-29 16:38 . 2010-11-29 16:38 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-11-29 16:38 . 2010-11-29 16:38 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2010-11-18 18:15 . 2009-06-08 16:46 86016 ----a-w- c:\windows\system32\isign32.dll

2010-11-12 17:53 . 2010-05-27 17:06 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-11-12 15:34 . 2010-10-03 14:16 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2010-11-09 14:52 . 2004-08-04 12:00 249856 ----a-w- c:\windows\system32\odbc32.dll

2010-11-06 00:23 . 2004-08-04 12:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-11-06 00:23 . 2004-08-04 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-11-06 00:23 . 2004-08-04 12:00 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-11-03 12:27 . 2004-08-04 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-11-02 15:17 . 2004-08-04 12:00 40960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndproxy.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="c:\documents and settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-02-10 135664]

"LDM"="c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [2010-12-26 32768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NokiaMServer"="c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer" [X]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2009-06-08 577536]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-05-16 13529088]

"nwiz"="nwiz.exe" [2008-05-16 1630208]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2006-03-28 622592]

"SetDefPrt"="c:\program files\Brother\Brmfl06a\BrStDvPt.exe" [2005-01-26 49152]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2006-04-10 61440]

"BDRegion"="c:\program files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe" [2009-02-28 75048]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2007-01-08 68640]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2007-01-08 52256]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-16 86016]

"NokiaMusic FastStart"="c:\program files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" [2010-03-04 2192672]

"avast5"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2011-01-13 3396624]

"PCTools FGuard"="c:\program files\Spyware Doctor\BDT\FGuard.exe" [2010-09-02 108496]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-12-13 421160]

"EverioService"="c:\program files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe" [2006-11-22 151552]

"UpdatePDRShortCut"="c:\program files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-19 222504]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Logitech Desktop Messenger.lnk - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2010-12-26 450560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"c:\\Program Files\\Xfire\\ua_lsp_inst.exe"=

"c:\\Program Files\\EA Games\\Medal of Honor Pacific Assault\\mohpa.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Niels_2\\Bureaublad\\Niels\\Media\\Games\\EE\\Empire Earth Gold\\Empire Earth\\Empire Earth.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Ovi Suite\\NokiaOviSuite.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4

"1032:TCP"= 1032:TCP:Akamai NetSession Interface

"5000:UDP"= 5000:UDP:Akamai NetSession Interface

R0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [26/06/2009 8:22 237632]

R0 pctDS;PC Tools Data Store;c:\windows\system32\drivers\pctDS.sys [3/10/2010 14:13 338880]

R0 pctEFA;PC Tools Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\pctEFA.sys [3/10/2010 14:13 656320]

R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [9/09/2009 20:47 717296]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [8/06/2009 18:03 294608]

R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [16/09/2008 11:03 169312]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [8/06/2009 18:03 17744]

R2 Browser Defender Update Service;Browser Defender Update Service;c:\program files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe [3/10/2010 14:21 235472]

R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3/11/2006 18:19 13592]

S0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys [?]

S2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe -k Akamai [4/08/2004 13:00 14336]

S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [21/08/2010 12:43 137344]

S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [22/01/2011 20:42 366840]

S4 pctgntdi;pctgntdi;c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys [26/06/2009 8:22 249616]

S4 pctplsg;pctplsg;c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys [26/06/2009 8:21 70536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2011-01-12 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

2011-01-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-436374069-1500820517-839522115-1006Core.job

- c:\documents and settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-10 13:39]

2011-01-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-436374069-1500820517-839522115-1006UA.job

- c:\documents and settings\Niels_2\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-10 13:39]

2011-01-27 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job

- c:\program files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [2006-11-03 17:20]

2011-01-14 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

2011-01-27 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.msn.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} - hxxps://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.21.0.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Niels_2\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\cyiajmyo.default\

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: Firefox Synchronisation Extension: {A27F3FEF-1113-4cfb-A032-8E12D7D8EE70} - c:\program files\Nokia\Nokia Ovi Suite\Connectors\Bookmarks Connector\FirefoxExtension

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

AddRemove-504244733D18C8F63FF584AEB290E3904E791693 - c:\progra~1\DIFX\B4723E9A0713E5B1\dpinst.exe

AddRemove-{7B63B2922B174135AFC0E1377DD81EC2} - c:\program files\DivX\DivXCodecUninstall.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-01-27 19:40

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{5ED60779-4DE2-4E07-B862-974CA4FF2E9C}]

@Denied: (Full) (Everyone)

"scansk"=hex(0):15,02,10,c7,16,a0,db,5d,eb,57,da,74,e8,11,c5,f8,eb,96,01,ad,72,

60,0b,30,7f,36,b7,2a,bc,30,ab,cf,c5,2d,05,6a,2e,3e,65,11,00,00,00,00,00,00,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{7b3e93cd-aadc-4f4b-b9b7-653376ec3ab9}]

@Denied: (Full) (Everyone)

"Model"=dword:0000005a

"Therad"=dword:00000027

"MData"=hex(0):2b,8f,78,29,5a,0c,ce,ec,48,d4,68,e5,9f,6a,96,3e,ab,de,c5,81,26,

38,95,44,ab,9e,50,1b,eb,77,d1,ab,a5,dc,ce,c4,12,ad,eb,5f,83,e0,8b,c5,07,bb,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140710900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3916)

c:\docume~1\Niels_2\LOCALS~1\Temp\IadHide5.dll

c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll

c:\program files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll

c:\program files\iTunes\iTunesMiniPlayer.Resources\nl.lproj\iTunesMiniPlayerLocalized.dll

c:\program files\iTunes\iTunesMiniPlayer.Resources\iTunesMiniPlayer.dll

c:\windows\system32\msi.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

c:\windows\system32\brss01a.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\windows\system32\CTsvcCDA.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\windows\SOUNDMAN.EXE

c:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2011-01-27 19:50:50 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-01-27 18:50

Pre-Run: 52.518.682.624 bytes beschikbaar

Post-Run: 53.772.193.792 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn

- - End Of File - - 617F9B29A945102AB2C84094F1B7124D

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 maanden later...
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.