Ga naar inhoud

Internetbeperking, zelf al erg mijn best gedaan.


Aanbevolen berichten

Hallo,

Zouden jullie mij willen helpen met een browser/trojan probleem? Ik heb zelf al een hoop uitgeprobeerd (op mijn niveau dan), maar helaas zonder succes. Vandaar mijn vraag hier!

Het probleem:

"http://nl.woofi.info", een browser of iets dergelijks, die ervoor zorgt dat mijn internettoegang beperkt is, of via dat adres moet lopen.

De oorzaak:

Een foutieve download van VLC media player. Mijn schuld, normaal ben ik daar wel alert op. Ditmaal downloade ik een bestand, installeerde het, zag tijdens het installatieproces opeens dat ik een sms moest sturen, stopte de installatie en delete het bestand.

Zelf ondernomen acties:

gegoogled op de naam van het probleem, en de in de diverse fora genoemde oplossingen geprobeerd. Helaas was dit voor mij geen oplossing.

Wat heb ik al gedaan?

- MBam geinstalleerd en laten lopen (snelle scan & volledige scan)

- Super anti spyware geinstalleerd en laten lopen

- Emsisoft Anti-malware geinstalleerd en laten lopen (diepe scan)

- CC cleaner geinstalleerd en laten lopen (registry ook)

Dit heb ik gedaan in veilige modus met netwerkmogelijkheden en veilige modus zonder netwerkmogelijkheden.

Ik moet er wel bijzeggen dat de scan van malware de eerste keer wel iets weghaalde, maar de keren daarna niet meer.

Hoe achtergekomen?

Vrijdagochtend merkte ik dat Firefox niet meer werkte. De homepage was blanco en als ik een adres intikte of zocht via de zoekmachine, gebeurde er niets. Eerst heb ik firefox opnieuw geinstalleerd (extra latop), maar dat hielp niet. Vervolgens keek ik bij configuratiescherm, internet en zag daar het adres met het probleem in staan. Daarna ben ik op internet gaan kijken. Omdat de scans na een tijdje niets meer vonden, dacht ik dat het misschien toch de browser was en heb ik nu IE8 geinstalleerd. Zelfde probleem.

HiJack log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:02:57, on 20-3-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nTrayFw.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

d:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDCountdown.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDPop3.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\Applets\LCDClock.exe

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

d:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

D:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\Algemeen\Installatieprogramma's\HJT Map\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Woofi

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101219191520.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\JRE6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nTrayFw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "d:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LgDevAgt] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LgDevAgt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: MyCom - {219D8280-2018-417A-A3F5-BB35605DAF62} - ComputerWinkel MyCom (file missing) (HKCU)

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Activation Service (McAWFwk) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe

--

End of file - 9171 bytes

Alvast heel erg bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista of windows 7 kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Woofi

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O9 - Extra button: MyCom - {219D8280-2018-417A-A3F5-BB35605DAF62} - ComputerWinkel MyCom (file missing) (HKCU)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Ik heb de stappen uitgevoerd die je hebt beschreven. De logs zijn hieronder geplakt. Twee puntjes:

1. Zoals ik al eerder had gezegd leverde de eerste scan van Mbam (vrijdagavond) een drietal bestanden op die verwijderd moesten worden en een restart was nodig. Sindsdien heb ik al meerdere scans met Mbam uitgevoerd, maar krijg ik geen resultaten meer.

2. Misschien dat deze stap (het via Hijack verwijderen van die regels) het al heeft opgelost, maar ik heb nog niet geprobeerd om IE weer te openen, omdat ik mij bedacht dat het virus dan misschien weer iets zou aanmaken. als je wilt dat ik dit alsnog uittest, hoor ik het graag.

Mbam log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

Malwarebytes

Databaseversie: 6107

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

20-3-2011 14:50:07

mbam-log-2011-03-20 (14-50-07).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 148132

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 9 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

----------------------------------------------------

Hijack log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:51:22, on 20-3-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nTrayFw.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

d:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

d:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDCountdown.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDPop3.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\Applets\LCDClock.exe

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

D:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\HiJack\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101219191520.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\JRE6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nTrayFw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "d:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LgDevAgt] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LgDevAgt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Activation Service (McAWFwk) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - d:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe

--

End of file - 8838 bytes

Nogmaals bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Helaas, er is nog niets veranderd.

Als ik IE opstart, krijg ik de melding: "de webpagina kan niet worden weergegeven"

Rechtsboven in de zoekmachine staat: "http://nl.woofi.info"

Ik neig nu toch wel heel erg naar de schijf formatteren. :-(

Link naar reactie
Delen op andere sites

Klik eens op het pijltje naast het vergrootglas en klik op de optie zoekmachines beheren.

Selecteer woofi en klik dan rechts onderaan op verwijderen.

Klik op sluiten en herstart IE.

Doe dan het volgende.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

De eerste stap die je noemde, het verwijderen van de zoekmachine woofi, lukte helaas niet. In het menu dat je aangaf kon ik google en bing wel verwijderen, maar bij woofi was die optie grijs en kon niet worden ingedrukt.

Ik heb combofix uitgevoerd en het log hieronder geplakt.

ComboFix 11-03-19.06 - Pinguin & Bizon 21-03-2011 13:12:29.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.629 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: McAfee Antivirus en antispyware *Disabled/Updated* {84B5EE75-6421-4CDE-A33A-DD43BA9FAD83}

FW: McAfee Firewall *Disabled* {94894B63-8C7F-4050-BDA4-813CA00DA3E8}

FW: NVIDIA Firewall *Disabled* {EDC10449-64D1-46c7-A59A-EC20D662F26D}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\system32\uninstall.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-02-21 to 2011-03-21 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-03-20 09:08 . 2011-03-20 09:08 -------- d-sh--w- c:\windows\system32\config\systemprofile\IETldCache

2011-03-19 23:01 . 2011-03-19 23:01 388096 ----a-r- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-03-19 22:37 . 2011-03-20 13:52 -------- d--h--r- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\Onlangs geopend

2011-03-19 20:54 . 2011-03-19 20:54 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2011-03-19 20:51 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-03-19 20:51 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-03-19 18:38 . 2011-03-19 18:38 -------- d-sh--w- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\IECompatCache

2011-03-19 18:38 . 2011-03-19 18:38 -------- d-sh--w- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\PrivacIE

2011-03-19 18:34 . 2011-03-19 18:34 -------- d-sh--w- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\IETldCache

2011-03-19 18:29 . 2011-03-19 18:30 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2011-03-19 16:47 . 2011-03-19 16:47 -------- d-----w- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\Application Data\EurekaLog

2011-03-19 14:07 . 2011-03-19 14:07 -------- d-----w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com

2011-03-19 12:56 . 2011-03-19 22:55 -------- d-----w- d:\documenten en settings\Administrator

2011-03-19 10:52 . 2011-03-19 10:52 -------- d-----w- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\Application Data\Malwarebytes

2011-03-19 10:52 . 2011-03-19 10:52 -------- d-----w- d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2011-03-12 17:25 . 2011-03-12 17:25 -------- d-----w- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\Local Settings\Application Data\Mumble

2011-02-25 10:37 . 2011-02-25 10:37 -------- d-----w- d:\documenten en settings\Pinguin & Bizon\Application Data\Leadertech

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-09 13:54 . 2010-09-02 20:01 270848 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2011-02-09 13:54 . 2010-09-02 19:59 186880 ----a-w- c:\windows\system32\encdec.dll

2011-02-02 07:58 . 2010-09-02 11:16 2067456 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2011-01-27 11:57 . 2010-09-02 11:16 677888 ----a-w- c:\windows\system32\mstsc.exe

2011-01-21 14:44 . 2010-09-02 20:01 441344 ----a-w- c:\windows\system32\shimgvw.dll

2011-01-07 14:09 . 2010-09-02 19:58 290048 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-12-31 14:04 . 2010-09-02 20:01 1855104 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-12-22 12:34 . 2010-09-02 19:59 301568 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"nTrayFw"="d:\progra~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nTrayFw.exe" [2005-04-29 266240]

"StartCCC"="d:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-08-03 98304]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2007-04-16 577536]

"Launch LgDevAgt"="c:\program files\Logitech\GamePanel Software\LgDevAgt.exe" [2008-11-06 358920]

"Launch LCDMon"="c:\program files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe" [2008-11-06 1548296]

"Launch LGDCore"="c:\program files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe" [2008-11-06 2816520]

"mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2010-11-22 1193848]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-31 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"d:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\NetworkAccessManager\\Apache Group\\Apache2\\bin\\Apache.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"d:\\spellen\\Steam\\Steam.exe"=

"d:\\spellen\\Steam\\steamapps\\common\\football manager 2010\\fm.exe"=

"d:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\ONENOTE.EXE"=

"d:\\spellen\\Steam\\steamapps\\common\\amnesia the dark descent\\Launcher.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Mcafee\\McSvcHost\\McSvHost.exe"=

"d:\\spellen\\Steam\\steamapps\\common\\amd driver updater, xp, 32 bit\\Setup.exe"=

"d:\\spellen\\Steam\\steamapps\\common\\left 4 dead\\left4dead.exe"=

.

R1 mfetdi2k;McAfee Inc. mfetdi2k;c:\windows\system32\drivers\mfetdi2k.sys [19-12-2010 18:32 84072]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [19-12-2010 18:32 271480]

R2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [19-12-2010 18:32 271480]

R2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [19-12-2010 18:32 271480]

R2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\Common Files\Mcafee\SystemCore\mfefire.exe [19-12-2010 18:32 188136]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [19-12-2010 18:20 141792]

R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [19-12-2010 18:32 55840]

R3 LGPBTDD;LGPBTDD.sys Display Driver;c:\windows\system32\drivers\LGPBTDD.sys [3-9-2010 9:22 23432]

R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [19-12-2010 18:32 313288]

R3 mfendiskmp;mfendiskmp;c:\windows\system32\drivers\mfendisk.sys [19-12-2010 18:32 88544]

S3 ALSysIO;ALSysIO;\??\d:\docume~1\PINGUI~1\LOCALS~1\Temp\ALSysIO.sys --> d:\docume~1\PINGUI~1\LOCALS~1\Temp\ALSysIO.sys [?]

S3 McAWFwk;McAfee Activation Service;c:\progra~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe [19-12-2010 18:33 198904]

S3 mfendisk;McAfee Core NDIS Intermediate Filter;c:\windows\system32\drivers\mfendisk.sys [19-12-2010 18:32 88544]

S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [19-12-2010 18:32 84264]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [9-1-2010 20:37 4640000]

S4 McOobeSv;McAfee OOBE Service;"c:\program files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [19-12-2010 18:32 271480]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - mfeavfk01

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

IE: &Verzenden naar OneNote - d:\progra~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - d:\progra~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

LSP: %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-03-21 13:15

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1036)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\system32\atiadlxx.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(1092)

c:\windows\system32\nvappfilter.dll

.

Voltooingstijd: 2011-03-21 13:17:38

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-03-21 12:17

.

Pre-Run: 30.036.123.648 bytes beschikbaar

Post-Run: 29.992.300.544 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 69E943B0AFB355E073D63CAD25587138

Nogmaals dank!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Volgens mij is het opgelost!

IE start weer gewoon op.

De zoekmachine kon ik uiteindelijk toch verwijderen. Mijn fout denk ik. Zodra ik een andere zoekmachine als standaard instelde, kon die weg. Daarna nog een Mbam scan gedaan en die vond ook niets meer.

Dus, bedankt! Heel erg!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Driver::

ALSysIO

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

En als je dan de bewerking van Kweezie Wabbit (bericht 6) hebt uitgevoerd, zou de “foute” zoekmachine moeten verwijderd zijn. Is dat zo ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.