Ga naar inhoud

Antimalware doctor


Aanbevolen berichten

Hallo iedereen

Ik heb dus ook de antimalware doctor op mijn laptop en ik had de eerste stappen van het installeren van HijackThis op mijn laptop geinstalleerd. Echter bij het scannen geeft de computer het volgende aan: "for some reason your denied write access to the host file, if any hijacked domains are in this file, hijackthis may not be able to fix this." (en dan volgen er verschillende stappen, het is een best lang bericht dus ik zal het niet tot het einde typen). Ik click op "ok" en dan komt toch een hele reeks van items te voorschijn, maar er komt geen kladblok met hjt log waarvan ik alles kan copieren. Alleen maar een venster met een lijst van alle items die ik kan aanvinken, maar die zeer lange lijst kan ik niet copieren en pasten hier op het log. Wat moet ik nu doen? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

vriendelijke groeten

Pat

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download RSIT.

Sla het op je Bureaublad op.

Dubbelklik op RSIT om het te starten.

Klik op Continue in het disclaimer venster.

Zodra de scan beëindigd is, zullen twee logs openen. Post de inhoud van log.txt (zal gemaximaliseerd zijn) en info.txt (zal geminimaliseerd zijn) in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedenmiddag, hartelijk dank voor het antwoord. Hieronder de inhoud van "log.txt" en daaronder de "info.txt." Is dat wat u bedoelt?

Met vriendelijke groeten

Pat

Logfile of random's system information tool 1.08 (written by random/random)

Run by Patrickngstar at 2011-03-30 12:25:02

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 93 GB (61%) free of 153 GB

Total RAM: 3036 MB (54% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:25:10, on 30-3-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TEco.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaReminder.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7\satdll70snn.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10m_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R5V7ZH05\RSIT[1].exe

C:\Program Files\trend micro\Patrickngstar.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: ShopperReports - {100EB1FD-D03E-47fd-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReports.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosSENotify] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smartFaceVWatcher] %ProgramFiles%\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Teco] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [TPCHWMsg] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NortonUtilities] C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe /H

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [satdll70snn.exe] C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7\satdll70snn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mzibirazoh] rundll32.exe "C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll",Startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Antimalware Doctor.lnk = C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7\satdll70snn.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ClickPotato - {B58926D6-CFB0-45d2-9C28-4B5A0F0368AE} - (no file)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReports.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReports.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

--

End of file - 14638 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{100EB1FD-D03E-47fd-81F3-EE91287F9465}]

ShopperReports - C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReports.dll [2010-09-29 1119744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Symantec NCO BHO - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll [2009-08-22 378736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Symantec Intrusion Prevention - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\IPSBHO.DLL [2009-08-22 107896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-02-27 298160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype add-on for Internet Explorer - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2010-02-08 804136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll [2011-02-27 848952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-05-03 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll [2009-08-22 378736]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-02-27 298160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-21 1008184]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [2009-03-30 7289376]

"HWSetup"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe [2007-04-16 421888]

"SVPWUTIL"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe [2008-11-21 438272]

"KeNotify"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe [2009-01-13 34088]

"TosSENotify"=C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe [2009-04-23 1011712]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]

"Google Desktop Search"=C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-06-12 30192]

"StartCCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-04-21 61440]

"TPwrMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE [2009-03-06 468320]

"HSON"=C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe [2009-03-09 55160]

"SmoothView"=C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe [2009-03-31 503808]

"00TCrdMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe [2009-03-23 729088]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-03-20 1451304]

"SmartFaceVWatcher"=C:\Program Files\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe [2009-03-24 163840]

"Teco"=C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\Teco.exe [2009-04-24 1323008]

"ToshibaServiceStation"=C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe [2009-04-01 1283384]

"TPCHWMsg"=C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe [2009-04-15 570736]

"NDSTray.exe"=C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe [2009-05-12 299008]

"cfFncEnabler.exe"=C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe [2009-03-24 16384]

"TWebCamera"=C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe [2009-04-16 2513472]

"Toshiba TEMPRO"=C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe [2009-03-23 1045904]

"Toshiba Registration"=C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe [2009-03-04 96144]

"CanonSolutionMenu"=C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe [2007-05-14 644696]

"CanonMyPrinter"=C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2007-04-03 1603152]

"SSBkgdUpdate"=C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe [2006-10-25 210472]

"OpwareSE4"=C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe [2007-02-04 79400]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2010-02-18 248040]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2010-03-18 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2010-06-15 141624]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSHIBA Online Product Information"=C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe [2009-03-16 6158240]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-07-03 135680]

"msnmsgr"=C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2010-04-16 3872080]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2011-03-09 247728]

"NortonUtilities"=C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe [2009-09-14 279912]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-21 202240]

"satdll70snn.exe"=C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7\satdll70snn.exe [2011-03-29 1041920]

"Mzibirazoh"= C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll,Startup []

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Antimalware Doctor.lnk - C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7\satdll70snn.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SymEFA.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SymEFA.sys]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktopChanges"=0

"NoSetActiveDesktop"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktopChanges"=0

"NoSetActiveDesktop"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 months======

2011-03-30 12:25:01 ----D---- C:\rsit

2011-03-30 01:13:32 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2011-03-29 22:59:31 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2011-03-30 12:25:04 ----D---- C:\Windows\Temp

2011-03-30 01:13:34 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2011-03-30 01:13:33 ----SD---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Microsoft

2011-03-30 01:13:32 ----RD---- C:\Program Files

2011-03-30 01:13:17 ----SHD---- C:\System Volume Information

2011-03-30 00:03:16 ----D---- C:\Windows\System32

2011-03-30 00:03:16 ----D---- C:\Windows\inf

2011-03-30 00:03:16 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2011-03-29 23:55:20 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2011-03-29 23:55:20 ----D---- C:\Windows

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Windows\Tasks

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Program Files\TomTom HOME 2

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Program Files\Spotify

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Works

2011-03-29 23:51:43 ----D---- C:\Windows\system32\spool

2011-03-29 23:51:43 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2011-03-29 23:51:43 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2011-03-29 23:51:41 ----D---- C:\Windows\registration

2011-03-29 23:11:05 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2011-03-29 22:59:25 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Adobe

2011-03-29 22:29:39 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Spotify

2011-03-27 21:43:42 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2011-03-20 14:35:36 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Skype

2011-03-20 14:29:50 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\skypePM

2011-03-19 20:06:53 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2011-03-02 20:42:18 ----D---- C:\Program Files\LimeWire

2011-03-02 20:40:31 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\LimeWire

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-02-11 329752]

R0 LPCFilter;LPC Lower Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LPCFilter.sys [2008-05-07 25896]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2008-02-23 43872]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NIS\1008000.029\SYMEFA.SYS [2009-08-22 310320]

R0 tos_sps32;TOSHIBA tos_sps32 Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\tos_sps32.sys [2009-01-27 279376]

R0 TVALZ;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZ_O.SYS [2007-11-09 23640]

R1 BHDrvx86;Symantec Heuristics Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\BHDrvx86.sys [2009-08-22 259632]

R1 ccHP;Symantec Hash Provider; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\ccHPx86.sys [2010-02-03 482432]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [2010-05-26 371248]

R1 IDSVix86;IDSVix86; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\ipsdefs\20110325.002\IDSvix86.sys [2011-03-14 353912]

R1 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SRTSP.SYS [2009-08-22 308272]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL); C:\Windows\system32\drivers\NIS\1008000.029\SRTSPX.SYS [2009-08-22 43696]

R1 SymIM;Symantec Network Security Intermediate Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SymIMv.sys [2009-08-22 25648]

R1 SYMTDI;Symantec Network Dispatch Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SYMTDI.SYS [2009-08-22 217136]

R2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZFL.sys [2009-03-20 12920]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-04-21 4491264]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2010-05-26 102448]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2009-03-30 2350624]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20110329.005\NAVENG.SYS [2011-02-15 86008]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20110329.005\NAVEX15.SYS [2011-02-15 1360760]

R3 NETw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys [2008-11-17 3668480]

R3 PGEffect;Pangu effect driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys [2009-03-18 22272]

R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIV.sys [2008-11-11 154272]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2009-04-24 163840]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS [2009-09-11 124976]

R3 SYMFW;Symantec Network Filter Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SYMFW.SYS [2009-08-22 89904]

R3 SYMNDISV;Symantec Network Filter Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SYMNDISV.SYS [2009-08-22 48688]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-03-20 208688]

R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2007-12-14 24200]

R3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2008-01-21 134016]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2010-04-19 41984]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-01-21 35328]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2008-01-21 39936]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2008-01-21 83328]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-04-21 176128]

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2010-06-10 144176]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2010-05-18 345376]

R2 camsvc;TOSHIBA Web Camera Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe [2009-04-16 20544]

R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service; C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2009-03-10 46448]

R2 IJPLMSVC;PIXMA Extended Survey Program; C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2007-04-13 101528]

R2 Norton Internet Security;Norton Internet Security; C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe [2009-08-22 117640]

R2 TemproMonitoringService;Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO); C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe [2009-03-23 116104]

R2 TMachInfo;TMachInfo; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe [2009-04-01 62776]

R2 TNaviSrv;TOSHIBA Navi Support Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe [2009-03-30 83312]

R2 TODDSrv;TOSHIBA Optical Disc Drive Service; C:\Windows\system32\TODDSrv.exe [2007-11-21 129632]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2011-03-09 92592]

R2 TosCoSrv;TOSHIBA Power Saver; C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe [2009-03-06 464224]

R2 TOSHIBA eco Utility Service;TOSHIBA eco Utility Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe [2009-04-24 176128]

R2 TOSHIBA HDD SSD Alert Service;TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe [2009-03-17 73728]

R2 TPCHSrv;TPCH Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe [2009-04-15 656752]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2010-06-15 540472]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-28 135664]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335; C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-06-12 30192]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-09-05 182768]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WPFFontCache_v0400;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

-----------------EOF-----------------

info.txt logfile of random's system information tool 1.08 2011-03-30 12:25:12

======Uninstall list======

-->C:\Windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe

Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites-->"C:\ProgramData\{174892B1-CBE7-44F5-86FF-AB555EFD73A3}\Microsoft Office Activation Assistant.exe" REMOVE=TRUE MODIFY=FALSE

Adobe Flash Player 10 ActiveX-->C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10m_ActiveX.exe -maintain activex

Adobe Flash Player 10 Plugin-->MsiExec.exe /X{ECA1A3B6-898F-4DCE-9F04-714CF3BA126B}

Adobe Reader 9 - Nederlands-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-A90000000001}

Apple Application Support-->MsiExec.exe /I{B2D328BE-45AD-4D92-96F9-2151490A203E}

Apple Mobile Device Support-->MsiExec.exe /I{85991ED2-010C-4930-96FA-52F43C2CE98A}

Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{C41300B9-185D-475E-BFEC-39EF732F19B1}

Bonjour-->MsiExec.exe /X{0CB9668D-F979-4F31-B8B8-67FE90F929F8}

Canon MP Navigator EX 1.0-->"C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 1.0\Maint.exe" /UninstallRemove C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 1.0\uninst.ini

Canon MP520 series-->"C:\Windows\system32\CanonIJ Uninstaller Information\{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MP520_series\DelDrv.exe" /U:{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MP520_series /L0x0013

Canon My Printer-->C:\Program Files\Canon\MyPrinter\uninst.exe uninst.ini

Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX-->C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\uninst.exe uninst.ini

Canon Utilities Solution Menu-->C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\uninst.exe uninst.ini

Catalyst Control Center - Branding-->MsiExec.exe /I{3D0DC563-4C99-4AB1-8C22-514940666938}

Chinese Simplified Fonts Support For Adobe Reader 9-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-2447-0000-900000000003}

Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system-->MsiExec.exe /X{90120000-0020-0413-0000-0000000FF1CE}

Gebruikersregistratie voor Canon MP520 series-->C:\Program Files\Canon\IJEREG\MP520 series\UNINST.EXE

Google Desktop-->C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopSetup.exe -uninstall

Google Toolbar for Internet Explorer-->"C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarManager_C8CBFED7F00D3A8C.exe" /uninstall

Google Toolbar for Internet Explorer-->MsiExec.exe /I{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}

Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

HiJackThis-->MsiExec.exe /X{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A7EEA2F2-BFCD-4A54-A575-7B81A786E658} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Intel® Matrix Storage Manager-->C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Uninstall\imsmudlg.exe -uninstall

iTunes-->MsiExec.exe /I{7AB3A249-FB81-416B-917A-A2A10E74C503}

Java 6 Update 20-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216011FF}

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld-->MsiExec.exe /I{101738D7-D805-37A9-BB91-1F2C351782BF}

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile NLD Language Pack-->MsiExec.exe /X{2617FA1F-0C04-3ABB-AF64-7D5B6620C341}

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\Setup.exe /repair /x86 /parameterfolder Client

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-->MsiExec.exe /X{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}

Microsoft Choice Guard-->MsiExec.exe /X{F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-00A1-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E}

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0B36C6D6-F5D8-4EAF-BF94-4376A230AD5B}

Microsoft Office Excel MUI (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Home and Student 2007-->"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall HOMESTUDENTR /dll OSETUP.DLL

Microsoft Office Home and Student 2007-->MsiExec.exe /X{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-00A1-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Dutch)-->MsiExec.exe /X{95120000-00AF-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (Spanish) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proofing (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-002C-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {ABDDE972-355B-4AF1-89A8-DA50B7B5C045}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE} /uninstall {F580DDD5-8D37-4998-968E-EBB76BB86787}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)-->msiexec /package {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE} /uninstall {187308AB-5FA7-4F14-9AB9-D290383A10D9}

Microsoft Office Shared MUI (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Word MUI (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Silverlight-->MsiExec.exe /X{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053-->MsiExec.exe /X{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}

Microsoft Works-->MsiExec.exe /I{5158F1F5-FA1B-4D49-B546-55A5004B89BD}

MSVCRT-->MsiExec.exe /I{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)-->MsiExec.exe /I{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}

myphotobook 3.65-->C:\Program Files\myphotobook\uninst.exe

Norton Internet Security-->C:\Program Files\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS\2454B0AB\16.8.0.41\InstStub.exe /X

Norton Utilities-->"C:\Program Files\Norton Utilities 14\unins000.exe" /Log

Picasa 2-->"C:\Program Files\Picasa2\Uninstall.exe"

PIXMA Extended Survey Program-->C:\Program Files\Canon\IJPLM\SETUP.EXE -R

PlayReady PC runtime-->MsiExec.exe /X{B0E5D7E7-A106-458F-BA7B-2F8CAEA3BF16}

QueryExplorer 1.0 build 119-->C:\Program Files\QueryExplorer\uninstall.exe

QuickTime-->MsiExec.exe /I{3D9892BB-A751-4E48-ADC8-E4289956CE1D}

Realtek 8136 8168 8169 Ethernet Driver-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}\setup.exe -runfromtemp -removeonly

Realtek High Definition Audio Driver-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}\Setup.exe" -removeonly

Realtek USB 2.0 Card Reader-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DC24971E-1946-445D-8A82-CE685433FA7D}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

ScanSoft OmniPage SE 4-->MsiExec.exe /X{DEE88727-779B-47A9-ACEF-F87CA5F92A65}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5C497F0B-2061-4CC9-A61C-6B45B867354D}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288931)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {CD769337-C8AC-46DB-A7DC-643E50089263}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2289158)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {210B16C0-CEBD-4DE9-B474-04A7E8735E16}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2344875)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {6FC5C4C1-D7AE-44C3-94B7-6424FC3E752F}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {536FB502-775F-4494-BACE-C02CC90B7A5B}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {69F52148-9BF6-4CDC-BF76-103DEAF3DD08}

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {7F207DCA-3399-40CB-A968-6E5991B1421A}

Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}

Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A8894F19-59C8-38D2-8A75-36C0CCE56A5B} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2345035)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {B23002DD-34EC-4988-B810-A5E2A0BF04F1}

Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {8CCB781A-CF6B-4FCB-B6D8-59C64DF5C6DB}

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {F5B70033-E79C-4569-90BF-BC9B4E4F3F46}

Security Update for Microsoft Office PowerPoint Viewer (KB2413381)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {3DED0A62-44C8-4E00-A785-5212F297A9D9}

Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {3D019598-7B59-447A-80AE-815B703B84FF}

Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {FCD742B9-7A55-44BC-A776-F795F21FEDDC}

Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {71127777-8B2C-4F97-AF7A-6CF8CAC8224D}

Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {7A5B74FA-7A92-4FC9-821A-2DD5D4E73E48}

ShopperReports-->"C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReportsUninstaller.exe" Web

Skype Toolbars-->MsiExec.exe /I{981029E0-7FC9-4CF3-AB39-6F133621921A}

Skype™ 4.2-->MsiExec.exe /X{D103C4BA-F905-437A-8049-DB24763BBE36}

Spotify-->"C:\Program Files\Spotify\uninstall.exe"

SPSS Statistics 17.0-->MsiExec.exe /X{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}

Synaptics Pointing Device Driver-->rundll32.exe "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld\setup.exe

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD-->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\ClientLP\Setup.exe /repair /x86 /lcid 1043 /parameterfolder ClientLP

TomTom HOME 2.8.1.2218-->C:\Program Files\TomTom HOME 2\Uninstall TomTom HOME.exe

TomTom HOME Visual Studio Merge Modules-->MsiExec.exe /I{8F3C31C5-9C3A-4AA8-8EFA-71290A7AD533}

TOSHIBA Assist-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{12B3A009-A080-4619-9A2A-C6DB151D8D67}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

TOSHIBA ConfigFree-->MsiExec.exe /X{F0A386D2-6E15-4A8F-A04E-87CE9BED0D48}

TOSHIBA Disc Creator-->MsiExec.exe /X{5DA0E02F-970B-424B-BF41-513A5018E4C0}

TOSHIBA DVD PLAYER-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6C5F3BDC-0A1B-4436-A696-5939629D5C31}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -ADDREMOVE -removeonly

TOSHIBA eco Utility-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{53536479-DFB0-47ED-9D10-43F3708C222D}\setup.exe -runfromtemp -l0x0413

TOSHIBA eco Utility-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{53536479-DFB0-47ED-9D10-43F3708C222D}\setup.exe -runfromtemp -l0x0413

TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{617C36FD-0CBE-4600-84B2-441CEB12FADF}\setup.exe -runfromtemp -l0x0413

TOSHIBA Face Recognition-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C730E42C-935A-45BB-A0C5-37E5234D111B}\setup.exe" -runfromtemp -l0x0413 -removeonly

TOSHIBA Face Recognition-->MsiExec.exe /X{C730E42C-935A-45BB-A0C5-37E5234D111B}

TOSHIBA Flash Cards Support Utility-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{620BBA5E-F848-4D56-8BDA-584E44584C5E}

TOSHIBA Flash Cards Support Utility-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{620BBA5E-F848-4D56-8BDA-584E44584C5E}

TOSHIBA Hardware Setup-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{5279374D-87FE-4879-9385-F17278EBB9D3} /l1043

TOSHIBA Hardware Setup-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{5279374D-87FE-4879-9385-F17278EBB9D3} /l1043

TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwing-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D4322448-B6AF-4316-B859-D8A0E84DCB38}\setup.exe -runfromtemp -l0x0413

TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwing-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D4322448-B6AF-4316-B859-D8A0E84DCB38}\setup.exe -runfromtemp -l0x0413

Toshiba Online Product Information-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2290A680-4083-410A-ADCC-7092C67FC052}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

TOSHIBA PC Health Monitor-->MsiExec.exe /X{9DECD0F9-D3E8-48B0-A390-1CF09F54E3A4}

TOSHIBA Recovery Disc Creator-->MsiExec.exe /X{B65BBB06-1F8E-48F5-8A54-B024A9E15FDF}

TOSHIBA Recovery Disk Creator Reminder-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{773970F1-5EBA-4474-ADEE-1EA3B0A59492}\setup.exe -runfromtemp -l0x0413

TOSHIBA SD Memory Utilities-->MsiExec.exe /X{EBFF48F5-3CFA-436F-8FD5-94FB01D3A0A7}

TOSHIBA Service Station-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{AC6569FA-6919-442A-8552-073BE69E247A}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

TOSHIBA Supervisor Password-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{51B4E156-14A5-4904-9AE4-B1AA2A0E46BE} /l1043

TOSHIBA Supervisorwachtwoord-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{51B4E156-14A5-4904-9AE4-B1AA2A0E46BE} /l1043

Toshiba TEMPRO-->MsiExec.exe /X{7C30283C-8DC7-4FBB-805E-52BEA5F580E8}

TOSHIBA Value Added Package-->C:\Program Files\TOSHIBA\TVAP\Setup.exe

TOSHIBA Web Camera Application-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{5E6F6CF3-BACC-4144-868C-E14622C658F3}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

TOSHIBA-handleidingen-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8A8EECC0-FECF-42BF-B414-D8E2F884E5AF}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

TRORDCLauncher-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{E65C7D8E-186D-484B-BEA8-DEF0331CE600}\setup.exe -runfromtemp -l0x0413

Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)-->C:\Windows\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {B2AE9C82-DC7B-3641-BFC8-87275C4F3607} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673)-->msiexec /package {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {AB365889-0395-4FAD-B702-CA5985D53D42}

Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)-->msiexec /package {90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {199DF7B6-169C-448C-B511-1054101BE9C9}

Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729)-->msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {329050A9-EF80-40F9-B633-74508F54C1FF}

Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670)-->msiexec /package {90120000-00A1-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2744EF05-38E1-4D5D-B333-E021EDAEA245}

Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)-->msiexec /package {90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {397B1D4F-ED7B-4ACA-A637-43B670843876}

Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671)-->msiexec /package {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {CD11C6A2-FFC6-4271-8EAB-79C3582F505C}

Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)-->msiexec /package {90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {80E762AA-C921-4839-9D7D-DB62A72C0726}

VLC media player 1.0.1-->C:\Program Files\VideoLAN\VLC\uninstall.exe

VoiceOver Kit-->MsiExec.exe /I{FB26A501-6BA6-459B-89AA-9736730752FB}

Windows Live Call-->MsiExec.exe /I{E6158D07-2637-4ECF-B576-37C489669174}

Windows Live Communications Platform-->MsiExec.exe /I{3175E049-F9A9-4A3D-8F19-AC9FB04514D1}

Windows Live Essentials-->C:\Program Files\Windows Live\Installer\wlarp.exe

Windows Live Essentials-->MsiExec.exe /I{474F25F5-BDC9-40E5-B1B6-F6BF23FC106F}

Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{B57EAFF2-D6EE-4C6C-9175-ED9F17BFC1BC}

Windows Live Sign-in Assistant-->MsiExec.exe /I{45338B07-A236-4270-9A77-EBB4115517B5}

Windows Live Upload Tool-->MsiExec.exe /I{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}

Xvid 1.2.1 final uninstall-->"C:\Program Files\Xvid\unins000.exe"

======Security center information======

AS: Windows Defender

======System event log======

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 10029

Message: DCOM heeft de service gusvc met argumenten "" gestart om de server te kunnen uitvoeren:

{89DAE4CD-9F17-4980-902A-99BA84A8F5C8}

Record Number: 274760

Source Name: Microsoft-Windows-DistributedCOM

Time Written: 20110330102215.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 7036

Message: De Google Software Updater-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.

Record Number: 274761

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110330102215.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 7036

Message: De Windows Update-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.

Record Number: 274762

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110330102222.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 7036

Message: De Google Updateservice (gupdate)-service heeft nu de status gestopt.

Record Number: 274763

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110330102243.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 7036

Message: De Google Software Updater-service heeft nu de status gestopt.

Record Number: 274764

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20110330102315.000000-000

Event Type: Informatie

User:

=====Application event log=====

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 0

Message: [7f29dc5d-6ab4-42ef-bb09-4e9c298ceaff] BIOS version dependency met? True

Record Number: 84745

Source Name: TOSHIBA-servicestation

Time Written: 20110330102203.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 0

Message:

Record Number: 84746

Source Name: gupdate

Time Written: 20110330102207.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 1

Message: De Windows Security Center-service is gestart.

Record Number: 84747

Source Name: SecurityCenter

Time Written: 20110330102209.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 0

Message:

Record Number: 84748

Source Name: gusvc

Time Written: 20110330102215.000000-000

Event Type: Informatie

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 0

Message:

Record Number: 84749

Source Name: gupdate

Time Written: 20110330102243.000000-000

Event Type: Informatie

User:

=====Security event log=====

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 4624

Message: Er is een account aangemeld.

Onderwerp:

Beveiligings-id: S-1-5-18

Accountnaam: PATRICKNGSTAR77$

Accountdomein: WORKGROUP

Aanmeldings-id: 0x3e7

Aanmeldingstype: 5

Nieuwe aanmelding:

Beveiligings-id: S-1-5-18

Accountnaam: SYSTEEM

Accountdomein: NT AUTHORITY

Aanmeldings-id: 0x3e7

Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Procesgegevens:

Proces-id: 0x2fc

Naam proces: C:\Windows\System32\services.exe

Netwerkgegevens:

Naam van werkstation:

Netwerkadres van bron: -

Poort van bron: -

Gedetailleerde verificatiegegevens:

Aanmeldingsproces: Advapi

Verificatiepakket: Negotiate

Doorgezette services: -

Pakketnaam (alleen NTLM): -

Sleutellengte: 0

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingssessie wordt gemaakt. De gebeurtenis wordt gegenereerd op de computer waartoe toegang wordt verkregen.

De velden Onderwerp bevatten de account op het lokale systeem waardoor de aanmelding is aangevraagd. Dit is meestal een service zoals de Server-service, of een lokaal proces zoals Winlogon.exe of Services.exe.

In het veld Aanmeldingstype ziet u het type aanmelding. De meest algemene typen zijn 2 (interactief) en 3 (netwerk).

Het veld Nieuwe aanmelding bevat de account waarvoor de nieuwe aanmelding is gemaakt. Dit is de account waarmee is aangemeld.

In de netwerkvelden ziet u de bron van een externe aanmeldingsaanvraag. Naam van werkstation is niet altijd beschikbaar en kan in sommige gevallen leeg zijn.

De velden met verificatiegegevens bevatten gedetailleerde informatie over deze aanmeldingsaanvraag.

- Aanmeldings-GUID is een unieke id die kan worden gebruikt om deze gebeurtenis af te stemmen met een KDC-gebeurtenis.

- In Doorgezette services ziet u welke tussentijdse services voor deze aanmeldingsaanvraag zijn gebruikt.

- Pakketnaam geeft aan welk subprotocol van de NTLM-protocollen is gebruikt.

- Sleutellengte geeft de lengte van de gegenereerde sessiesleutel aan. Dit veld is 0 als er geen sessiesleutel is aangevraagd.

Record Number: 74449

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20110330102004.635551-000

Event Type: Controle geslaagd

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 4672

Message: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding.

Onderwerp:

Beveiligings-id: S-1-5-18

Accountnaam: SYSTEEM

Accountdomein: NT AUTHORITY

Aanmeldings-id: 0x3e7

Bevoegdheden: SeAssignPrimaryTokenPrivilege

SeTcbPrivilege

SeSecurityPrivilege

SeTakeOwnershipPrivilege

SeLoadDriverPrivilege

SeBackupPrivilege

SeRestorePrivilege

SeDebugPrivilege

SeAuditPrivilege

SeSystemEnvironmentPrivilege

SeImpersonatePrivilege

Record Number: 74450

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20110330102004.635551-000

Event Type: Controle geslaagd

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 4648

Message: Poging tot aanmelden met expliciete referenties.

Onderwerp:

Beveiligings-id: S-1-5-18

Accountnaam: PATRICKNGSTAR77$

Accountdomein: WORKGROUP

Aanmeldings-id: 0x3e7

Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Account waarvan de referenties zijn gebruikt:

Accountnaam: SYSTEEM

Accountdomein: NT AUTHORITY

Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Doelserver:

Naam van doelserver: localhost

Aanvullende gegevens: localhost

Procesgegevens:

Proces-id: 0x2fc

Procesnaam: C:\Windows\System32\services.exe

Netwerkgegevens:

Netwerkadres: -

Poort: -

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een proces probeert zich op een account aan te melden door expliciet de referenties van die account op te geven. Meestal gebeurt dit in batchconfiguraties zoals geplande taken, of bij gebruik van de opdracht Uitvoeren als.

Record Number: 74451

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20110330102004.682351-000

Event Type: Controle geslaagd

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 4624

Message: Er is een account aangemeld.

Onderwerp:

Beveiligings-id: S-1-5-18

Accountnaam: PATRICKNGSTAR77$

Accountdomein: WORKGROUP

Aanmeldings-id: 0x3e7

Aanmeldingstype: 5

Nieuwe aanmelding:

Beveiligings-id: S-1-5-18

Accountnaam: SYSTEEM

Accountdomein: NT AUTHORITY

Aanmeldings-id: 0x3e7

Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Procesgegevens:

Proces-id: 0x2fc

Naam proces: C:\Windows\System32\services.exe

Netwerkgegevens:

Naam van werkstation:

Netwerkadres van bron: -

Poort van bron: -

Gedetailleerde verificatiegegevens:

Aanmeldingsproces: Advapi

Verificatiepakket: Negotiate

Doorgezette services: -

Pakketnaam (alleen NTLM): -

Sleutellengte: 0

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingssessie wordt gemaakt. De gebeurtenis wordt gegenereerd op de computer waartoe toegang wordt verkregen.

De velden Onderwerp bevatten de account op het lokale systeem waardoor de aanmelding is aangevraagd. Dit is meestal een service zoals de Server-service, of een lokaal proces zoals Winlogon.exe of Services.exe.

In het veld Aanmeldingstype ziet u het type aanmelding. De meest algemene typen zijn 2 (interactief) en 3 (netwerk).

Het veld Nieuwe aanmelding bevat de account waarvoor de nieuwe aanmelding is gemaakt. Dit is de account waarmee is aangemeld.

In de netwerkvelden ziet u de bron van een externe aanmeldingsaanvraag. Naam van werkstation is niet altijd beschikbaar en kan in sommige gevallen leeg zijn.

De velden met verificatiegegevens bevatten gedetailleerde informatie over deze aanmeldingsaanvraag.

- Aanmeldings-GUID is een unieke id die kan worden gebruikt om deze gebeurtenis af te stemmen met een KDC-gebeurtenis.

- In Doorgezette services ziet u welke tussentijdse services voor deze aanmeldingsaanvraag zijn gebruikt.

- Pakketnaam geeft aan welk subprotocol van de NTLM-protocollen is gebruikt.

- Sleutellengte geeft de lengte van de gegenereerde sessiesleutel aan. Dit veld is 0 als er geen sessiesleutel is aangevraagd.

Record Number: 74452

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20110330102004.682351-000

Event Type: Controle geslaagd

User:

Computer Name: patrickngstar77

Event Code: 4672

Message: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding.

Onderwerp:

Beveiligings-id: S-1-5-18

Accountnaam: SYSTEEM

Accountdomein: NT AUTHORITY

Aanmeldings-id: 0x3e7

Bevoegdheden: SeAssignPrimaryTokenPrivilege

SeTcbPrivilege

SeSecurityPrivilege

SeTakeOwnershipPrivilege

SeLoadDriverPrivilege

SeBackupPrivilege

SeRestorePrivilege

SeDebugPrivilege

SeAuditPrivilege

SeSystemEnvironmentPrivilege

SeImpersonatePrivilege

Record Number: 74453

Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

Time Written: 20110330102004.682351-000

Event Type: Controle geslaagd

User:

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe

"FP_NO_HOST_CHECK"=NO

"OS"=Windows_NT

"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\

"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC

"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86

"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP

"TMP"=%SystemRoot%\TEMP

"USERNAME"=SYSTEM

"windir"=%SystemRoot%

"PROCESSOR_LEVEL"=6

"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel

"PROCESSOR_REVISION"=170a

"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2

"TRACE_FORMAT_SEARCH_PATH"=\\NTREL202.ntdev.corp.microsoft.com\4F18C3A5-CA09-4DBD-B6FC-219FDD4C6BE0\TraceFormat

"DFSTRACINGON"=FALSE

"asl.log"=Destination=file;OnFirstLog=command,environment

"CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip

"QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: ShopperReports - {100EB1FD-D03E-47fd-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReports.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [satdll70snn.exe] C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7\satdll70 snn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mzibirazoh] rundll32.exe "C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll",Startup

O4 - Startup: Antimalware Doctor.lnk = C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7\satdll70 snn.exe

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more (file missing)

O9 - Extra button: ClickPotato - {B58926D6-CFB0-45d2-9C28-4B5A0F0368AE} - (no file)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReports.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShopperReports3\bin\3.0.497.0\ShopperReports.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Mocht je weer geen kopie van het HijackThis-log kunnen maken, mag je opnieuw RSIT laten bollen en de resultaten daarvan in je volgende bericht hangen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedemiddag,

Betekent dit dat het virus nu volledig is verwijderd van mijn laptop?

hier is de log van MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 6208

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 8.0.6001.18999

30-3-2011 13:30:35

mbam-log-2011-03-30 (13-30-35).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 151008

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 5 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1

Registersleutels geïnfecteerd: 127

Registerwaarden geïnfecteerd: 5

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 22

Bestanden geïnfecteerd: 34

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

c:\Users\patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll (Trojan.Hiloti.Gen) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{100EB1FD-D03E-47fd-81F3-EE91287F9465} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{E343EDFC-1E6C-4cb5-AA29-E9C922641C80} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{D8560AC2-21B5-4C1A-BDD4-BD12BC83B082} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.RprtCtrl.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.RprtCtrl (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{0D82ACD6-A652-4496-A298-2BDE705F4227} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{11C27351-716B-4052-9361-E3B0A3F8221C} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{7025E484-D4B0-441a-9F0B-69063BD679CE} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{8258B35C-05B8-4c0e-9525-9BCCC70F8F2D} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{A89256AD-EC17-4a83-BEF5-4B8BC4F39306} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{09325003-167C-483d-A4BA-8B3122ABB432} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{F1A1892C-2A6C-4817-98B4-FF81443CBA20} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{E25DA6D6-C365-46CF-ABAF-DC5893135D7A} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.HbGuru.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.HbGuru (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20EA9658-6BC3-4599-A87D-6371FE9295FC} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.HbAx.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.HbAx (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2721A8E5-BFDB-4562-9912-9E0531CA616C} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{5FE0CEAE-CB69-40AF-A323-40F94257DACB} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{65A16874-2ED0-460E-A547-5FE2EC3A13A7} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.MozillaPSExecuter.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.MozillaPSExecuter (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{396CFC12-932D-496b-A0A8-5D7201E105E1} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{573F4ABB-A1A2-44ED-9BA9-A8DAD40AAC46} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{71E02280-5212-45C3-B174-4D5A35DA254F} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.MozillaNvgtnTrpr.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.MozillaNvgtnTrpr (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{60DA826C-B1C6-4358-BDEC-4837CED45470} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.KOPFF.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.KOPFF (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6DD76B7B-6423-4df0-9A07-84A6CAD973A0} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Dwnldr.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Dwnldr (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74C22317-5B90-471f-9AD2-FEC049870A16} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Scopes.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Scopes (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7F6CFB6A-9227-4bb8-B941-F2B067E76F51} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.TriggerImmidiateOrRandomTS.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.TriggerImmidiateOrRandomTS (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A16AD1E9-F69A-45af-9462-B1C286708842} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.IEButtonA.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.IEButtonA (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A7CDDCDC-BEEB-4685-A062-978F5E07CEEE} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.HbInfoBand.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.HbInfoBand (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{A7CDDCDC-BEEB-4685-A062-978F5E07CEEE} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7CDDCDC-BEEB-4685-A062-978F5E07CEEE} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7CDDCDC-BEEB-4685-A062-978F5E07CEEE} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{AB0EE208-DF60-4fa7-A617-C4269760033E} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Reporter.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Reporter (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C1089F63-7AFC-4538-B0EB-BEA0F4225A57} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Stock.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.Stock (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C9CCBB35-D123-4a31-AFFC-9B2933132116} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.IEButton.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.IEButton (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CC7BD6F1-565C-47ce-A5BB-9C935E77B59D} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{02AED140-2B62-4B49-8B3B-179020CC39B9} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{17BF1E05-C0E8-413C-BD1F-A481EEA3B8E9} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.CntntDic.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.CntntDic (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFC16189-8A92-4a29-A940-60248385F426} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.CntntDisp.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.CntntDisp (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{DEE758B4-C3FB-4a5b-9939-848B9C77A2FB} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E12AEAB6-7D12-4c07-8E36-5892EFB4DAFB} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.TriggerImmidiate.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.TriggerImmidiate (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E2F2C137-A782-4fb5-81AF-086156F5EB0A} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.AsyncReporter.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.AsyncReporter (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F1D06C9F-51F0-4476-BEDE-5DDF91BE304E} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.ReportData.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.ReportData (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3A32DF2-7413-4fb1-B575-1AC920A17B76} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.TriggerOnceInDay.1 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShopperReports.TriggerOnceInDay (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{814BAA91-DC22-4350-87D6-0C86E93F7F08} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{419EDA30-6DFF-432C-B534-E15D899ABEE4} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{ACC62306-9A63-4864-BD2F-C8825D2D7EA6} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{21BA420E-161C-413A-B21E-4E42AE1F4226} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{C55CA95C-324B-451C-B2D2-6E895AA75FEC} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{30B15818-E110-4527-9C05-46ACE5A3460D} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{CDCA70D8-C6A6-49EE-9BED-7429D6C477A2} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{8AD9AD05-36BE-4E40-BA62-5422EB0D02FB} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{D136987F-E1C4-4CCC-A220-893DF03EC5DF} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C5428486-50A0-4A02-9D20-520B59A9F9B2} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C5428486-50A0-4A02-9D20-520B59A9F9B2} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{C5428486-50A0-4A02-9D20-520B59A9F9B2} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C5428486-50A0-4A02-9D20-520B59A9F9B3} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C5428486-50A0-4A02-9D20-520B59A9F9B3} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{C5428486-50A0-4A02-9D20-520B59A9F9B3} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1602F07D-8BF3-4C08-BDD6-DDDB1C48AEDC} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1602F07D-8BF3-4C08-BDD6-DDDB1C48AEDC} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B58926D6-CFB0-45D2-9C28-4B5A0F0368AE} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{B58926D6-CFB0-45D2-9C28-4B5A0F0368AE} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B58926D6-CFB0-45D2-9C28-4B5A0F0368AE} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{69725738-CD68-4f36-8D02-8C43722EE5DA} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{89F88394-3828-4d03-A0CF-8203604C3DA6} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{AC6D819E-AA8F-4418-A3BB-D165C1B18BB5} (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{D4233F04-1789-483c-A137-731E8F113DD5} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAx.Info (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAx.Info.1 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.UserProfiles (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.UserProfiles.1 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MenuButtonIE.ButtonIE (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MenuButtonIE.ButtonIE.1 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\BRNstIE.DLL (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\CmndFF.DLL (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\MenuButtonIE.DLL (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\mozillaps.dll (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\Pltfrm.DLL (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ShopperReports3 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Antimalware Doctor Inc (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\clickpotatolitesa (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Antimalware Doctor (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ClickPotatoLite (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QueryExplorer (Adware.QueryExplorer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ShopperReports3 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QueryExplorer (Adware.QueryExplorer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ShopperReportsSA (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Mzibirazoh (Trojan.Hiloti.Gen) -> Value: Mzibirazoh -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform\ShopperReports 3.0.497.0 (Adware.HotBar) -> Value: ShopperReports 3.0.497.0 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform\SRS_IT_E8790570B1765A5A31AF99 (Malware.Trace) -> Value: SRS_IT_E8790570B1765A5A31AF99 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions\ShopperReports@ShopperReports.com (ShopperReports) -> Value: ShopperReports@ShopperReports.com -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions\ClickPotatoLite@ClickPotatoLite.com (Adware.ClickPotato) -> Value: ClickPotatoLite@ClickPotatoLite.com -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

c:\programdata\2aca5cc3-0f83-453d-a079-1076fe1a8b65 (Adware.Seekmo) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\clickpotatolitesa (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\patrickngstar\AppData\Roaming\clickpotatolite (Adware.ClickPotato) -> Delete on reboot.

c:\programdata\queryexplorer (Adware.QueryExplorer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\patrickngstar\AppData\Roaming\shopperreports3 (Adware.ShopperReports) -> Delete on reboot.

c:\program files\clickpotatolite (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.530.0 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.530.0\firefox (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.530.0\firefox\extensions (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.530.0\firefox\extensions\plugins (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\queryexplorer (Adware.QueryExplorer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0 (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions\chrome (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions\components (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\clickpotato (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\shopperreports (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

c:\Users\patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll (Trojan.Hiloti.Gen) -> Delete on reboot.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\shopperreports.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\Pltfrm.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\mozillaps.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\CmndFF.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\cntntcntr.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\BRNstIE.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\patrickngstar\AppData\Local\Temp\3CC7.tmp (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\patrickngstar\AppData\Local\Temp\orsxmncwae.exe (Trojan.Hiloti.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\users\patrickngstar\appdata\local\temp\err.log12356589 (Trojan.FakeAlert.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\patrickngstar\local settings\application data\uprevbs0.dll (Trojan.Hiloti.Gen) -> Delete on reboot.

c:\programdata\clickpotatolitesa\clickpotatolitesa.dat (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\clickpotatolitesa\clickpotatolitesaabout.mht (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\clickpotatolitesa\clickpotatolitesaau.dat (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\clickpotatolitesa\clickpotatolitesaeula.mht (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\clickpotatolitesa\clickpotatolitesa_hpk.dat (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\clickpotatolitesa\clickpotatolitesa_kyf.dat (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.530.0\firefox\extensions\chrome.manifest (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.530.0\firefox\extensions\install.rdf (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\queryexplorer\uninstall.exe (Adware.QueryExplorer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\launchhelp.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\link.ico (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\shopperreportsuninstaller.exe (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions\chrome.manifest (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions\install.rdf (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions\chrome\firefoxtoolbar.jar (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions\components\BRNstFF.dll (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shopperreports3\bin\3.0.497.0\firefox\firefoxtoolbar\extensions\components\BRNstFF.xpt (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\clickpotato\About Us.lnk (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\clickpotato\clickpotato customer support.lnk (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\clickpotato\clickpotato uninstall instructions.lnk (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\shopperreports\About Us.lnk (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\shopperreports\customer support.lnk (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\shopperreports\shopperreports uninstall instructions.lnk (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.

Hier is de log van HijackThis:

Logfile of random's system information tool 1.08 (written by random/random)

Run by Patrickngstar at 2011-03-30 13:43:19

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 94 GB (61%) free of 153 GB

Total RAM: 3036 MB (60% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:43:24, on 30-3-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TEco.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaReminder.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10m_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\EZ44CT0F\RSIT[1].exe

C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe

C:\Program Files\trend micro\Patrickngstar.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosSENotify] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smartFaceVWatcher] %ProgramFiles%\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Teco] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [TPCHWMsg] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NortonUtilities] C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe /H

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mzibirazoh] rundll32.exe "C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll",Startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

--

End of file - 13672 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Symantec NCO BHO - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll [2009-08-22 378736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Symantec Intrusion Prevention - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\IPSBHO.DLL [2009-08-22 107896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-02-27 298160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype add-on for Internet Explorer - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2010-02-08 804136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll [2011-02-27 848952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-05-03 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll [2009-08-22 378736]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-02-27 298160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-21 1008184]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [2009-03-30 7289376]

"HWSetup"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe [2007-04-16 421888]

"SVPWUTIL"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe [2008-11-21 438272]

"KeNotify"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe [2009-01-13 34088]

"TosSENotify"=C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe [2009-04-23 1011712]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]

"Google Desktop Search"=C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-06-12 30192]

"StartCCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-04-21 61440]

"TPwrMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE [2009-03-06 468320]

"HSON"=C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe [2009-03-09 55160]

"SmoothView"=C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe [2009-03-31 503808]

"00TCrdMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe [2009-03-23 729088]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-03-20 1451304]

"SmartFaceVWatcher"=C:\Program Files\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe [2009-03-24 163840]

"Teco"=C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\Teco.exe [2009-04-24 1323008]

"ToshibaServiceStation"=C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe [2009-04-01 1283384]

"TPCHWMsg"=C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe [2009-04-15 570736]

"NDSTray.exe"=C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe [2009-05-12 299008]

"cfFncEnabler.exe"=C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe [2009-03-24 16384]

"TWebCamera"=C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe [2009-04-16 2513472]

"Toshiba TEMPRO"=C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe [2009-03-23 1045904]

"Toshiba Registration"=C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe [2009-03-04 96144]

"CanonSolutionMenu"=C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe [2007-05-14 644696]

"CanonMyPrinter"=C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2007-04-03 1603152]

"SSBkgdUpdate"=C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe [2006-10-25 210472]

"OpwareSE4"=C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe [2007-02-04 79400]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2010-02-18 248040]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2010-03-18 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2010-06-15 141624]

"Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)"=C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2010-12-20 963976]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSHIBA Online Product Information"=C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe [2009-03-16 6158240]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-07-03 135680]

"msnmsgr"=C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2010-04-16 3872080]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2011-03-09 247728]

"NortonUtilities"=C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe [2009-09-14 279912]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-21 202240]

"Mzibirazoh"= C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll,Startup []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SymEFA.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SymEFA.sys]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktopChanges"=0

"NoSetActiveDesktop"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktopChanges"=0

"NoSetActiveDesktop"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 months======

2011-03-30 13:22:14 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Malwarebytes

2011-03-30 13:22:08 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2011-03-30 13:22:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-03-30 13:22:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-03-30 13:22:04 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-03-30 12:25:01 ----D---- C:\rsit

2011-03-30 01:13:32 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2011-03-29 22:59:31 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\E3876F9156163D3752A416EF9E80E3E7

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2011-03-30 13:43:22 ----D---- C:\Windows\Temp

2011-03-30 13:40:28 ----D---- C:\Windows\System32

2011-03-30 13:40:28 ----D---- C:\Windows\inf

2011-03-30 13:40:28 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2011-03-30 13:32:44 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2011-03-30 13:32:44 ----D---- C:\Windows\Sun

2011-03-30 13:30:35 ----RD---- C:\Program Files

2011-03-30 13:30:29 ----HD---- C:\ProgramData

2011-03-30 01:13:34 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2011-03-30 01:13:33 ----SD---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Microsoft

2011-03-30 01:13:17 ----SHD---- C:\System Volume Information

2011-03-29 23:55:20 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2011-03-29 23:55:20 ----D---- C:\Windows

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Windows\Tasks

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Program Files\TomTom HOME 2

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Program Files\Spotify

2011-03-29 23:51:44 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Works

2011-03-29 23:51:43 ----D---- C:\Windows\system32\spool

2011-03-29 23:51:43 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2011-03-29 23:51:43 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2011-03-29 23:51:41 ----D---- C:\Windows\registration

2011-03-29 23:11:05 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2011-03-29 22:59:25 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Adobe

2011-03-29 22:29:39 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Spotify

2011-03-27 21:43:42 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2011-03-20 14:35:36 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\Skype

2011-03-20 14:29:50 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\skypePM

2011-03-19 20:06:53 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2011-03-02 20:42:18 ----D---- C:\Program Files\LimeWire

2011-03-02 20:40:31 ----D---- C:\Users\Patrickngstar\AppData\Roaming\LimeWire

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-02-11 329752]

R0 LPCFilter;LPC Lower Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LPCFilter.sys [2008-05-07 25896]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2008-02-23 43872]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NIS\1008000.029\SYMEFA.SYS [2009-08-22 310320]

R0 tos_sps32;TOSHIBA tos_sps32 Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\tos_sps32.sys [2009-01-27 279376]

R0 TVALZ;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZ_O.SYS [2007-11-09 23640]

R1 BHDrvx86;Symantec Heuristics Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\BHDrvx86.sys [2009-08-22 259632]

R1 ccHP;Symantec Hash Provider; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\ccHPx86.sys [2010-02-03 482432]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [2010-05-26 371248]

R1 IDSVix86;IDSVix86; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\ipsdefs\20110325.002\IDSvix86.sys [2011-03-14 353912]

R1 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SRTSP.SYS [2009-08-22 308272]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL); C:\Windows\system32\drivers\NIS\1008000.029\SRTSPX.SYS [2009-08-22 43696]

R1 SymIM;Symantec Network Security Intermediate Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SymIMv.sys [2009-08-22 25648]

R1 SYMTDI;Symantec Network Dispatch Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SYMTDI.SYS [2009-08-22 217136]

R2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZFL.sys [2009-03-20 12920]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-04-21 4491264]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2010-05-26 102448]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2009-03-30 2350624]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20110329.040\NAVENG.SYS [2011-02-15 86008]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20110329.040\NAVEX15.SYS [2011-02-15 1360760]

R3 NETw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys [2008-11-17 3668480]

R3 PGEffect;Pangu effect driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys [2009-03-18 22272]

R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIV.sys [2008-11-11 154272]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2009-04-24 163840]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS [2009-09-11 124976]

R3 SYMFW;Symantec Network Filter Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SYMFW.SYS [2009-08-22 89904]

R3 SYMNDISV;Symantec Network Filter Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008000.029\SYMNDISV.SYS [2009-08-22 48688]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-03-20 208688]

R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2007-12-14 24200]

R3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2008-01-21 134016]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2010-04-19 41984]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-01-21 35328]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2008-01-21 39936]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2008-01-21 83328]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-04-21 176128]

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2010-06-10 144176]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2010-05-18 345376]

R2 camsvc;TOSHIBA Web Camera Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe [2009-04-16 20544]

R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service; C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2009-03-10 46448]

R2 IJPLMSVC;PIXMA Extended Survey Program; C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2007-04-13 101528]

R2 Norton Internet Security;Norton Internet Security; C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe [2009-08-22 117640]

R2 TemproMonitoringService;Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO); C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe [2009-03-23 116104]

R2 TMachInfo;TMachInfo; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe [2009-04-01 62776]

R2 TNaviSrv;TOSHIBA Navi Support Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe [2009-03-30 83312]

R2 TODDSrv;TOSHIBA Optical Disc Drive Service; C:\Windows\system32\TODDSrv.exe [2007-11-21 129632]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2011-03-09 92592]

R2 TosCoSrv;TOSHIBA Power Saver; C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe [2009-03-06 464224]

R2 TOSHIBA eco Utility Service;TOSHIBA eco Utility Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe [2009-04-24 176128]

R2 TOSHIBA HDD SSD Alert Service;TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe [2009-03-17 73728]

R2 TPCHSrv;TPCH Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe [2009-04-15 656752]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2010-06-15 540472]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-28 135664]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335; C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-06-12 30192]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-09-05 182768]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WPFFontCache_v0400;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

-----------------EOF-----------------

Alvast bedankt

Groeten

Patrick

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er is een flinke stap voorwaarts gezet. Malwarebytes heeft een berg rotzooi van je PC gehaald. Om alle aangeduide items definitief te verwijderen, moet je de PC eerst opnieuw opstarten.

Dan open je HijackThis en voer je nog het volgende uit :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [Mzibirazoh] rundll32.exe "C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll",Startup

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Maak daarna een nieuw log met Malwarebytes én HijackThis (niet RSIT) en hang dit in je volgende bericht. Mocht je problkemen hebben met HijackThis in de gewone modus, maak het log dan in "veilige modus".

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedendag

Ik probeer het HijackThis log te maken, maar het lukt niet, hoe maak ik het log in "veilige modus"? Wat is veilige modus eigenlijk?

Groeten Patrick

---------- Post toegevoegd om 12:59 ---------- Vorige post was om 12:56 ----------

Goedendag hier heeft u alvast het log van MBAM

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 6208

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 8.0.6001.18999

30-3-2011 14:57:24

mbam-log-2011-03-30 (14-57-24).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 150494

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 0 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er is een flinke stap voorwaarts gezet. Malwarebytes heeft een berg rotzooi van je PC gehaald. Om alle aangeduide items definitief te verwijderen, moet je de PC eerst opnieuw opstarten.

Dan open je HijackThis en voer je nog het volgende uit :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [Mzibirazoh] rundll32.exe "C:\Users\Patrickngstar\AppData\Local\uprevbs0.dll",Startup

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Maak daarna een nieuw log met Malwarebytes én HijackThis (niet RSIT) en hang dit in je volgende bericht. Mocht je problkemen hebben met HijackThis in de gewone modus, maak het log dan in "veilige modus".

Goedenavond, zo het is me eindelijk gelukt om het in de veilige modus op te starten :-) ik leer steeds weer meer.

Hieronder het log van Malwarebytes:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 6208

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 8.0.6001.18999

30-3-2011 14:57:24

mbam-log-2011-03-30 (14-57-24).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 150494

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 0 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

En nu het log van HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:40:14, on 30-3-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Safe mode

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TosSENotify] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smartFaceVWatcher] %ProgramFiles%\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Teco] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [TPCHWMsg] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "%ProgramFiles%\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NortonUtilities] C:\Program Files\Norton Utilities 14\RMTray.exe /H

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\coIEPlg.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

--

End of file - 11281 bytes

Dank u

Patrick

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nog even dit :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

En komt onze "vriend" Antimalware Doctor nog opduiken ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.