Ga naar inhoud

Heb ik een virus?


Aanbevolen berichten

Sinds een week heb ik het gevoel dat ik een virus o.i.d. op mijn pc heb. Soms als ik een website open krijg ik een waarschuwing te zien dat mijn pc mogelijk besmet is. Als ik die waarschuwing dan weg klik begint het zogenaamd mijn computer te scannen (de website ziet er dan hetzelfde uit als de map "deze computer"). Ik kan de site dan wel wegklikken, maar houd wel het gevoel dat er iets mis is. Hoe kom ik hier van af?

aangepast door Luuk24
Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo,

download HijackThis

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou door het ganse proces.

Grtjs.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:15:28, on 29-4-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Wacom_Tablet.exe

C:\Program Files\USBDLM\USBDLM.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe

C:\WINDOWS\system32\Wacom_Tablet.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [iMSCMig] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMSC40A\IMSCMIG.EXE /Preload

O4 - HKLM\..\Run: [CJIMETIPSYNC] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\CHANGJIE\CINTLCFG.EXE /CJIMETIPSync

O4 - HKLM\..\Run: [PHIMETIPSYNC] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\PHONETIC\TINTLCFG.EXE /PHIMETIPSync

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG9.0] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMJP9\IMJPMIG.EXE /Preload /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [iFXSPMGT] c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe" -bootmode

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [NeroHomeFirstStart] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMFirstStart.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [NeroHomeFirstStart] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMFirstStart.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\APSHook.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\WINDOWS\system32\flcdlock.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Wacom_Tablet.exe

O23 - Service: USBDLM - Uwe Sieber - www.uwe-sieber.de - C:\Program Files\USBDLM\USBDLM.exe

--

End of file - 14038 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 6483

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

1-5-2011 13:54:15

mbam-log-2011-05-01 (13-54-15).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 183383

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 6 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 4

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\2A.tmp (Malware.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\err.log12348046 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\WINDOWS\Temp\2C.tmp (Malware.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\WINDOWS\Temp\2D.tmp (Malware.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:18:26, on 1-5-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Wacom_Tablet.exe

C:\Program Files\USBDLM\USBDLM.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\Wacom_Tablet.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

c:\Program Files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [iMSCMig] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMSC40A\IMSCMIG.EXE /Preload

O4 - HKLM\..\Run: [CJIMETIPSYNC] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\CHANGJIE\CINTLCFG.EXE /CJIMETIPSync

O4 - HKLM\..\Run: [PHIMETIPSYNC] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\PHONETIC\TINTLCFG.EXE /PHIMETIPSync

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG9.0] C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMJP9\IMJPMIG.EXE /Preload /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [iFXSPMGT] c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe" -bootmode

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [NeroHomeFirstStart] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMFirstStart.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [NeroHomeFirstStart] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMFirstStart.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\APSHook.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - c:\WINDOWS\system32\flcdlock.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Drive Encryption Service (HpFkCryptService) - SafeBoot International - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Wacom_Tablet.exe

O23 - Service: USBDLM - Uwe Sieber - www.uwe-sieber.de - C:\Program Files\USBDLM\USBDLM.exe

--

End of file - 14133 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


nee daar heb ik nu geen problemen meer mee. Maar ik heb nu wel problemen met het opstarten van mijn computer. Soms zie ik na het opstarten alleen de foto van mijn bureaublad. Er komen dan niet de pictogrammen van de snelkoppelingen en ook niet de taakbalk. Ik moet mijn pc dan opnieuw opstarten en hopen dat het dan wel goed gaat. Heeft dat hier iets mee te maken of is dit een heel ander probleem?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit lijkt een heel ander probleem ? Maar we gaan dan nog even een stapje verder zetten op het vlak van malware :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 11-05-01.04 - Administrator 02-05-2011 15:04:39.5.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1033.18.2031.1421 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe

FW: F-Secure Client Security 7.12 *Disabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Adobe\plugs

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Adobe\shed

c:\windows\system32\stu2.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-04-02 to 2011-05-02 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-05-02 12:58 . 2011-05-02 13:25 114688 ----a-w- c:\windows\system32\chg.exe

2011-05-01 13:10 . 2011-05-01 13:10 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-03-07 05:33 . 2008-07-29 09:16 692736 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2011-03-04 06:37 . 1980-01-01 00:00 420864 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2011-03-03 13:21 . 1980-01-01 00:00 1857920 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-02-22 23:06 . 1980-01-01 00:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-02-22 23:06 . 1980-01-01 00:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-02-22 23:06 . 1980-01-01 00:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-02-22 11:41 . 1980-01-01 00:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-02-17 13:18 . 1980-01-01 00:00 455936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2011-02-17 13:18 . 1980-01-01 00:00 357888 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2011-02-17 12:32 . 2009-04-16 07:24 5120 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2011-02-15 12:56 . 1980-01-01 00:00 290432 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2011-02-09 13:53 . 1980-01-01 00:00 270848 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2011-02-09 13:53 . 1980-01-01 00:00 186880 ----a-w- c:\windows\system32\encdec.dll

2011-02-08 13:33 . 1980-01-01 00:00 978944 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42.dll

2011-02-08 13:33 . 1980-01-01 00:00 974848 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42u.dll

2011-02-02 07:58 . 2008-07-29 09:15 2067456 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2008-06-19 09:16 . 2008-06-19 09:16 118784 ------w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\MyCamera.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-10-28_20.22.01 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2011-05-02 13:25 . 2011-05-02 13:25 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_2dc.dat

- 1980-01-01 00:00 . 2010-04-21 13:28 46080 c:\windows\system32\tzchange.exe

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-11-03 13:12 46080 c:\windows\system32\tzchange.exe

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-27 05:57 99840 c:\windows\system32\srvsvc.dll

+ 2010-12-10 17:29 . 2010-12-10 17:29 64864 c:\windows\system32\sqlctr90.dll

+ 2010-12-28 11:26 . 2007-05-10 22:13 24456 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\AdReGP.dll

- 2006-10-22 21:37 . 2006-10-22 21:37 24456 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\ADReGP.dll

+ 2009-09-30 17:35 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\system32\spmsg.dll

- 2009-09-30 17:35 . 2009-05-26 09:01 17272 c:\windows\system32\spmsg.dll

+ 2010-04-16 21:12 . 2010-04-16 21:12 48464 c:\windows\system32\sirenacm.dll

- 2010-04-16 20:12 . 2010-04-16 20:12 48464 c:\windows\system32\sirenacm.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-04-14 20:59 90988 c:\windows\system32\perfc009.dat

- 1980-01-01 00:00 . 2009-03-08 02:31 66560 c:\windows\system32\mshtmled.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 66560 c:\windows\system32\mshtmled.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-06-24 12:21 55296 c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2011-02-22 23:06 55296 c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 25600 c:\windows\system32\jsproxy.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:21 25600 c:\windows\system32\jsproxy.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2008-04-14 05:41 81920 c:\windows\system32\isign32.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-11-18 18:12 81920 c:\windows\system32\isign32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-11-02 15:17 40960 c:\windows\system32\drivers\ndproxy.sys

+ 2010-10-28 14:48 . 2010-12-20 16:09 38224 c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

- 2010-10-28 14:48 . 2010-04-29 13:39 38224 c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

+ 2010-10-28 14:48 . 2010-12-20 16:08 20952 c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

- 2010-10-28 14:48 . 2010-04-29 13:39 20952 c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

+ 1980-01-01 00:00 . 2009-04-20 17:17 45568 c:\windows\system32\dnsrslvr.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:41 45568 c:\windows\system32\dnsrslvr.dll

- 2009-08-21 16:46 . 2010-06-24 12:22 12800 c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

+ 2009-08-21 16:46 . 2011-02-22 23:06 12800 c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-10-11 14:59 45568 c:\windows\system32\dllcache\wab.exe

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-27 05:57 99840 c:\windows\system32\dllcache\srvsvc.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-11-02 15:17 40960 c:\windows\system32\dllcache\ndproxy.sys

- 1980-01-01 00:00 . 2009-03-08 02:31 66560 c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 66560 c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

+ 2008-09-01 17:12 . 2011-02-22 23:06 55296 c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

- 2008-09-01 17:12 . 2010-06-24 12:21 55296 c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 43520 c:\windows\system32\dllcache\licmgr10.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 25600 c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:21 25600 c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2008-04-14 05:41 81920 c:\windows\system32\dllcache\isign32.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-11-18 18:12 81920 c:\windows\system32\dllcache\isign32.dll

+ 2008-04-14 00:48 . 2008-04-13 22:48 52480 c:\windows\system32\dllcache\i8042prt.sys

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:41 45568 c:\windows\system32\dllcache\dnsrslvr.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2009-04-20 17:17 45568 c:\windows\system32\dllcache\dnsrslvr.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-12-14 07:08 33280 c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-09 14:30 33280 c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-12-14 07:08 33280 c:\windows\system32\csrsrv.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-09 14:30 33280 c:\windows\system32\csrsrv.dll

+ 2010-09-22 08:43 . 2010-09-22 08:43 30544 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_wp.exe

- 2010-03-23 03:31 . 2010-03-23 03:31 30544 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_wp.exe

+ 2010-09-23 14:55 . 2010-09-23 14:55 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Security.dll

- 2010-04-01 09:42 . 2010-04-01 09:42 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Security.dll

+ 2010-09-23 01:26 . 2010-09-23 01:26 77824 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorsn.dll

- 2010-03-31 12:51 . 2010-03-31 12:51 77824 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorsn.dll

+ 2010-09-23 01:26 . 2010-09-23 01:26 86016 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorie.dll

- 2010-03-31 12:51 . 2010-03-31 12:51 86016 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorie.dll

+ 2010-09-23 01:26 . 2010-09-23 01:26 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CORPerfMonExt.dll

- 2010-03-31 12:51 . 2010-03-31 12:51 81920 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CORPerfMonExt.dll

- 2010-03-31 13:32 . 2010-03-31 13:32 32768 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_wp.exe

+ 2010-09-23 02:17 . 2010-09-23 02:17 32768 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_wp.exe

+ 2010-09-23 02:17 . 2010-09-23 02:17 24576 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_filter.dll

- 2010-03-31 13:32 . 2010-03-31 13:32 24576 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_filter.dll

+ 2010-11-01 11:08 . 2010-11-01 11:08 27136 c:\windows\Installer\60ebc.msi

+ 2010-11-01 11:07 . 2010-11-01 11:07 83456 c:\windows\Installer\60ea3.msi

+ 2010-11-01 11:07 . 2010-11-01 11:07 58880 c:\windows\Installer\60e98.msi

+ 2011-04-26 14:39 . 2011-04-26 14:39 21504 c:\windows\Installer\13fba8b.msi

+ 2011-01-07 14:33 . 2011-01-07 14:33 25214 c:\windows\Installer\{FB4F9000-04FC-11E0-85D2-001AA037B01E}\UNINST_Uninstall_G_F6A848FB884248E6A4CDCBDCF41F6A74_1.exe

+ 2011-01-07 14:33 . 2011-01-07 14:33 25214 c:\windows\Installer\{FB4F9000-04FC-11E0-85D2-001AA037B01E}\ARPPRODUCTICON.exe

+ 2010-11-01 11:09 . 2010-11-01 11:09 80395 c:\windows\Installer\{CC38A00D-7EED-46CE-9281-D1D97B81F22A}\MsblIco.Exe

- 2010-09-19 14:59 . 2010-09-19 14:59 80395 c:\windows\Installer\{CC38A00D-7EED-46CE-9281-D1D97B81F22A}\MsblIco.Exe

+ 2010-11-01 11:08 . 2010-11-01 11:08 61272 c:\windows\Installer\{C20C2630-B3A7-44BA-BDD0-31E256AE490E}\IconWlc.exe

- 2010-09-19 14:59 . 2010-09-19 14:59 61272 c:\windows\Installer\{C20C2630-B3A7-44BA-BDD0-31E256AE490E}\IconWlc.exe

- 2008-07-29 10:33 . 2010-09-27 12:50 23558 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\SC_Designer_PFM.70DBED24_B579_40CB_AB0B_F1221A3E9EC5.exe

+ 2008-07-29 10:33 . 2010-12-28 11:26 23558 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\SC_Designer_PFM.70DBED24_B579_40CB_AB0B_F1221A3E9EC5.exe

+ 2008-07-29 10:33 . 2010-12-28 11:26 25214 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Distiller.exe

- 2008-07-29 10:33 . 2010-09-27 12:50 25214 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Distiller.exe

+ 2008-07-29 10:14 . 2011-04-14 21:01 12288 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe

- 2008-07-29 10:14 . 2010-09-15 21:27 12288 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe

+ 2011-04-14 20:57 . 2011-04-14 20:57 38240 c:\windows\Installer\{90120000-0020-0409-0000-0000000FF1CE}\O12ConvIcon.exe

- 2010-08-17 20:41 . 2010-08-17 20:41 38240 c:\windows\Installer\{90120000-0020-0409-0000-0000000FF1CE}\O12ConvIcon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 23040 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\unbndico.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 23040 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\unbndico.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 61440 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pubs.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 61440 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pubs.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 27136 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\oisicon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 27136 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\oisicon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 11264 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 11264 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 86016 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\inficon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 86016 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\inficon.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 12288 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 12288 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe

+ 2010-06-04 20:58 . 2011-04-21 21:31 49152 c:\windows\Installer\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}\ConfigIcon.dll

- 2010-06-04 20:58 . 2010-09-03 21:09 49152 c:\windows\Installer\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}\ConfigIcon.dll

+ 2008-07-29 09:56 . 2011-04-23 15:00 55296 c:\windows\Installer\{7536E563-B76D-494C-8A53-742CF1375286}\IconF280F9F01.exe

- 2008-07-29 09:56 . 2009-04-23 11:54 55296 c:\windows\Installer\{7536E563-B76D-494C-8A53-742CF1375286}\IconF280F9F01.exe

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 12800 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\xpshims.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 66560 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\mshtmled.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 55296 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\msfeedsbs.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 43520 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\licmgr10.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 25600 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\jsproxy.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 12800 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\xpshims.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 66560 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mshtmled.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 55296 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\msfeedsbs.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 43520 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\licmgr10.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 25600 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\jsproxy.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 12800 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\xpshims.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 66560 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\mshtmled.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 55296 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\msfeedsbs.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 43520 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\licmgr10.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 25600 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\jsproxy.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:22 12800 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\xpshims.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-03-08 02:31 66560 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\mshtmled.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 55296 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\msfeedsbs.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-03-08 02:34 43008 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\licmgr10.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 25600 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\jsproxy.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 90112 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_84c5b495\System.Drawing.Design.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-11-01 10:47 61440 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\CustomMarshalers\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_21b09756\CustomMarshalers.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 98816 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\VSLangProj\442edb8e3dd3836f97c72d1f2cf09458\VSLangProj.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 23552 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\VjsWfcBrowserStubLib\37730bf0403d165bdb7dc9484c6ba776\VjsWfcBrowserStubLib.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 49664 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjsvwaux\6e0453e562fefd4c7c482454176c9fa0\vjsvwaux.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 47616 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjslibcw\3bb44350001d4465472b65b070ff76b0\vjslibcw.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 32768 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjsjbc\5e57f4d0a62ce3732ef9bb80f8e6132c\vjsjbc.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 31232 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjscor\7f0f037e91df7c879095ed465580c69b\vjscor.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 60928 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationProvider\368187bcb570d202a019fc7c53b1df4c\UIAutomationProvider.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 37888 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Pres#\3f621b90371e67197bd4d0b86aa6f21d\System.Windows.Presentation.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 36864 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.DynamicD#\577b049541803541e6b00e2c36c00852\System.Web.DynamicData.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 94208 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ComponentMod#\636ed65b7e5481320e3010b78a5e6cfa\System.ComponentModel.DataAnnotations.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 82944 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.AddIn.Contra#\f83b1e8dd8c90490c8d924826c8b107d\System.AddIn.Contract.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 47104 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFontCac#\2740ba673b1040f1995f13c6044da64c\PresentationFontCache.ni.exe

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 39424 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationCFFRast#\8514e7de63d46b6f8232ef70d93a1650\PresentationCFFRasterizer.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 55296 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Vsa\108426b4dc654100c9a99bfa71f69886\Microsoft.Vsa.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 22016 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\1ffac374c7b0714eb3df4f5986f258d3\Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 15872 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualC\61ae638a8173b053fc3e6dde41df25a3\Microsoft.VisualC.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 74752 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.SqlServer#\7d29d3e444b284f17d2895867a9ab93d\Microsoft.SqlServer.CustomControls.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 74752 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Fra#\8905268997c77a27c7f9c54aeba37f24\Microsoft.Build.Framework.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 65024 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Fra#\11bb8ef375848eb1c074da1afd5cecdc\Microsoft.Build.Framework.ni.dll

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 14336 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\dfsvc\6d74b9308a1517bfe959e597c3dd2427\dfsvc.ni.exe

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 25600 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Accessibility\fdf7f1404f4a5c7f5a0463d8e7a442e4\Accessibility.ni.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.Design.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.Design.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration.Install\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.Install.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 81920 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration.Install\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.Install.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 32768 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 32768 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 12800 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 12800 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 28672 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 28672 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Vsa\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 42848 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.WmiEnum\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.WmiEnum.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 38752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.ServiceBrokerEnum\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.ServiceBrokerEnum.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 67424 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.RegSvrEnum\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.RegSvrEnum.dll

+ 2011-03-22 21:48 . 2011-03-22 21:48 42848 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.CustomControls\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.CustomControls.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 34656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.DataWarehouse.Interfaces\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.DataWarehouse.Interfaces.DLL

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 36864 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Framework\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Framework.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 36864 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Framework\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Framework.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IEHost.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 77824 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IEHost.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 13312 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\cscompmgd\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\cscompmgd.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 13312 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\cscompmgd\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\cscompmgd.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 10752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Accessibility.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 10752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Accessibility.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 74592 c:\windows\assembly\GAC_32\Microsoft.SqlServer.MgdSqlDumper\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 72192 c:\windows\assembly\GAC_32\ISymWrapper\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ISymWrapper.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 72192 c:\windows\assembly\GAC_32\ISymWrapper\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ISymWrapper.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 69120 c:\windows\assembly\GAC_32\CustomMarshalers\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\CustomMarshalers.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 69120 c:\windows\assembly\GAC_32\CustomMarshalers\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\CustomMarshalers.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-11-01 10:47 81920 c:\windows\assembly\GAC\System.Security\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll

- 2010-06-11 17:42 . 2010-06-11 17:42 81920 c:\windows\assembly\GAC\System.Security\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2009-12-14 07:08 33280 c:\windows\$NtUninstallKB2476687$\csrsrv.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-06-21 14:46 46080 c:\windows\$NtUninstallKB2443685$\tzchange.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-11-05 05:57 16896 c:\windows\$NtUninstallKB2443685$\spuninst\tzchange.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2008-04-14 05:41 81920 c:\windows\$NtUninstallKB2443105$\isign32.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2008-04-14 00:27 40576 c:\windows\$NtUninstallKB2440591$\ndproxy.sys

+ 2010-12-15 21:58 . 2008-04-14 05:42 46080 c:\windows\$NtUninstallKB2423089$\wab.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2008-04-14 05:42 96768 c:\windows\$NtUninstallKB2345886$\srvsvc.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-04-21 13:28 46080 c:\windows\$NtUninstallKB2158563$\tzchange.exe

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-06-23 00:54 16896 c:\windows\$NtUninstallKB2158563$\spuninst\tzchange.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 11:40 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB982132\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 11:40 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB982132\spmsg.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB981957\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB981957\spmsg.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\spmsg.dll

+ 2011-03-04 18:37 . 2008-07-08 13:02 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB971029\update\spcustom.dll

+ 2011-03-04 18:37 . 2008-07-08 13:02 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB971029\spmsg.dll

+ 2011-03-24 22:45 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2524375\update\spcustom.dll

+ 2011-03-24 22:45 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2524375\spmsg.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2485376\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2485376\spmsg.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2483185\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2483185\spmsg.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\spmsg.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 12800 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\xpshims.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 66560 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\mshtmled.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 55296 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\msfeedsbs.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 43520 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\licmgr10.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 25600 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\jsproxy.dll

+ 2011-03-09 21:43 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\update\spcustom.dll

+ 2011-03-09 21:43 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\spmsg.dll

+ 2011-02-02 07:57 . 2011-02-02 07:57 53248 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\SP3QFE\tsgqec.dll

+ 2011-03-09 21:45 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2479943\update\spcustom.dll

+ 2011-03-09 21:45 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2479943\spmsg.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2479628\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2479628\spmsg.dll

+ 2011-02-09 21:33 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2478971\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 21:33 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2478971\spmsg.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2478960\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2478960\spmsg.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2476687\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2476687\spmsg.dll

+ 2010-12-09 14:29 . 2010-12-09 14:29 33280 c:\windows\$hf_mig$\KB2476687\SP3QFE\csrsrv.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2467659\update\spcustom.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2467659\spmsg.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2443105\update\spcustom.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2443105\spmsg.dll

+ 2010-11-18 18:12 . 2010-11-18 18:12 81920 c:\windows\$hf_mig$\KB2443105\SP3QFE\isign32.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2440591\update\spcustom.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2440591\spmsg.dll

+ 2010-12-15 11:48 . 2010-11-03 05:55 40960 c:\windows\$hf_mig$\KB2440591\SP3QFE\ndproxy.sys

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2436673\update\spcustom.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2436673\spmsg.dll

+ 2010-12-15 21:58 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2423089\update\spcustom.dll

+ 2010-12-15 21:58 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2423089\spmsg.dll

+ 2010-12-15 11:47 . 2010-10-11 14:55 45568 c:\windows\$hf_mig$\KB2423089\SP3QFE\wab.exe

+ 2011-01-12 22:02 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\update\spcustom.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\spmsg.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\update\spcustom.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\spmsg.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 12800 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\xpshims.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 66560 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\mshtmled.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 55296 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\msfeedsbs.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 43520 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\licmgr10.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 25600 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\jsproxy.dll

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-07-05 13:15 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\update\spcustom.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-09 15:15 16896 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\update\mpsyschk.dll

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-07-05 13:15 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\spmsg.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\spmsg.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2360937\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2360937\spmsg.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\spmsg.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 12800 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\xpshims.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 66560 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\mshtmled.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 55296 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\msfeedsbs.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 43520 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\licmgr10.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 25600 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\jsproxy.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\spmsg.dll

+ 2010-08-27 06:05 . 2010-08-27 06:05 99840 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\SP3QFE\srvsvc.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2296199\update\spcustom.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2296199\spmsg.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 26488 c:\windows\$hf_mig$\KB2279986\update\spcustom.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 17272 c:\windows\$hf_mig$\KB2279986\spmsg.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 8192 c:\windows\WinSxS\MSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e\IEExecRemote.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 8192 c:\windows\WinSxS\MSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e\IEExecRemote.dll

- 2008-07-29 10:33 . 2010-09-27 12:50 7278 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_ELEMENTS_DT.exe

+ 2008-07-29 10:33 . 2010-12-28 11:26 7278 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_ELEMENTS_DT.exe

+ 2008-07-29 10:14 . 2011-04-14 21:01 4096 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe

- 2008-07-29 10:14 . 2010-09-15 21:27 4096 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 4096 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 4096 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 7168 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft_VsaVb\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft_VsaVb.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 7168 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft_VsaVb\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft_VsaVb.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 5632 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualC\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualC.Dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 5632 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualC\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualC.Dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 6656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IIEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IIEHost.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 6656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IIEHost\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IIEHost.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 8192 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IEExecRemote\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IEExecRemote.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 8192 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\IEExecRemote\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\IEExecRemote.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-07-22 05:57 5120 c:\windows\$NtUninstallKB2360937$\xpsp4res.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-08-13 12:53 5120 c:\windows\$NtUninstallKB2345886$\xpsp4res.dll

+ 2010-07-12 12:53 . 2010-07-12 12:53 5120 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\SP3QFE\xpsp4res.dll

+ 2010-11-01 20:00 . 2010-08-13 12:53 5120 c:\windows\$hf_mig$\KB2360937\SP3QFE\xpsp4res.dll

+ 2010-08-26 12:52 . 2010-08-26 12:52 5120 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\SP3QFE\xpsp4res.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 113664 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 113664 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 258048 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 258048 c:\windows\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790\System.EnterpriseServices.dll

- 2007-11-06 23:19 . 2007-11-06 23:19 655872 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcr90.dll

+ 2007-11-07 00:19 . 2007-11-07 00:19 655872 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcr90.dll

+ 2007-11-07 00:19 . 2007-11-07 00:19 568832 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcp90.dll

- 2007-11-06 23:19 . 2007-11-06 23:19 568832 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcp90.dll

+ 2007-11-06 19:23 . 2007-11-06 19:23 224768 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcm90.dll

- 2007-11-06 18:23 . 2007-11-06 18:23 224768 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcm90.dll

+ 2006-12-01 21:54 . 2006-12-01 21:54 626688 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\msvcr80.dll

- 2006-12-01 20:54 . 2006-12-01 20:54 626688 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\msvcr80.dll

- 2006-12-01 20:54 . 2006-12-01 20:54 548864 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\msvcp80.dll

+ 2006-12-01 21:54 . 2006-12-01 21:54 548864 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\msvcp80.dll

+ 2006-12-01 21:54 . 2006-12-01 21:54 479232 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\msvcm80.dll

- 2006-12-01 20:54 . 2006-12-01 20:54 479232 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\msvcm80.dll

+ 2011-05-02 13:25 . 2009-04-30 15:01 109080 c:\windows\Temp\logishrd\LVPrcInj01.dll

+ 2006-10-18 09:32 . 2006-10-18 09:32 807032 c:\windows\system32\wmv9dmod.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-10-15 16:28 119808 c:\windows\system32\t2embed.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-27 08:02 119808 c:\windows\system32\t2embed.dll

+ 2010-12-28 11:25 . 2007-05-10 22:13 190072 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\ADUIGP.dll

- 2006-10-22 21:37 . 2006-10-22 21:37 190072 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\ADUIGP.DLL

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:42 135168 c:\windows\system32\shsvcs.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2009-07-27 23:17 135168 c:\windows\system32\shsvcs.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-01-21 14:44 439296 c:\windows\system32\shimgvw.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-16 08:45 590848 c:\windows\system32\rpcrt4.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-07-22 15:49 590848 c:\windows\system32\rpcrt4.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-04-14 20:59 490878 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-11-09 14:52 249856 c:\windows\system32\odbc32.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:42 249856 c:\windows\system32\odbc32.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:22 206848 c:\windows\system32\occache.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 206848 c:\windows\system32\occache.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-09 15:15 718336 c:\windows\system32\ntdll.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-06-20 17:46 245248 c:\windows\system32\mswsock.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2008-06-20 16:02 245248 c:\windows\system32\mswsock.dll

- 2008-07-29 09:15 . 2008-04-14 05:42 677888 c:\windows\system32\mstsc.exe

+ 2008-07-29 09:15 . 2011-01-27 11:57 677888 c:\windows\system32\mstsc.exe

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:22 611840 c:\windows\system32\mstime.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 611840 c:\windows\system32\mstime.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2011-02-22 23:06 602112 c:\windows\system32\msfeeds.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-09-18 06:53 953856 c:\windows\system32\mfc40u.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-09-18 06:53 954368 c:\windows\system32\mfc40.dll

+ 2011-04-23 11:39 . 2011-04-23 11:39 235168 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10p_ActiveX.exe

+ 2011-04-23 11:39 . 2011-04-23 11:39 311456 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10p_ActiveX.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-06-25 08:25 730112 c:\windows\system32\lsasrv.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-20 17:26 730112 c:\windows\system32\lsasrv.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-22 12:34 301568 c:\windows\system32\kerberos.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-06-25 08:25 301568 c:\windows\system32\kerberos.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-03-04 06:37 726528 c:\windows\system32\jscript.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-12-09 05:53 726528 c:\windows\system32\jscript.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:21 184320 c:\windows\system32\iepeers.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 184320 c:\windows\system32\iepeers.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:21 387584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 387584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-18 11:49 173568 c:\windows\system32\ie4uinit.exe

- 2010-09-27 16:35 . 2010-09-27 16:35 436792 c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

+ 2010-09-27 16:35 . 2010-11-03 18:16 436792 c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

+ 2010-10-31 21:12 . 2010-10-31 21:12 125304 c:\windows\system32\drivers\dwprot.sys

+ 1980-01-01 00:00 . 2008-10-16 14:43 138496 c:\windows\system32\drivers\afd.sys

- 1980-01-01 00:00 . 2008-08-14 10:04 138496 c:\windows\system32\drivers\afd.sys

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-03-03 06:55 149504 c:\windows\system32\dnsapi.dll

+ 2008-07-29 09:15 . 2010-07-12 12:55 218112 c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 916480 c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:22 916480 c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-03-04 06:37 420864 c:\windows\system32\dllcache\vbscript.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-27 08:02 119808 c:\windows\system32\dllcache\t2embed.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-10-15 16:28 119808 c:\windows\system32\dllcache\t2embed.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-17 13:18 357888 c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:42 135168 c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2009-07-27 23:17 135168 c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-01-21 14:44 439296 c:\windows\system32\dllcache\shimgvw.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:42 270848 c:\windows\system32\dllcache\sbe.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-09 13:53 270848 c:\windows\system32\dllcache\sbe.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-16 08:45 590848 c:\windows\system32\dllcache\rpcrt4.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-07-22 15:49 590848 c:\windows\system32\dllcache\rpcrt4.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:42 249856 c:\windows\system32\dllcache\odbc32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-11-09 14:52 249856 c:\windows\system32\dllcache\odbc32.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:22 206848 c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 206848 c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-09 15:15 718336 c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2008-06-20 16:02 245248 c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-06-20 17:46 245248 c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:22 611840 c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 611840 c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-11-09 14:52 102400 c:\windows\system32\dllcache\msjro.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2008-04-14 05:42 102400 c:\windows\system32\dllcache\msjro.dll

+ 2008-09-01 17:12 . 2011-02-22 23:06 602112 c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2008-04-14 05:42 200704 c:\windows\system32\dllcache\msadox.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-11-09 14:52 200704 c:\windows\system32\dllcache\msadox.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-11-09 14:52 180224 c:\windows\system32\dllcache\msadomd.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2008-04-14 05:42 180224 c:\windows\system32\dllcache\msadomd.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2008-04-14 05:42 536576 c:\windows\system32\dllcache\msado15.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-11-09 14:52 536576 c:\windows\system32\dllcache\msado15.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2010-11-09 14:52 143360 c:\windows\system32\dllcache\msadco.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2008-04-14 05:42 143360 c:\windows\system32\dllcache\msadco.dll

+ 2008-11-13 06:22 . 2011-02-17 13:18 455936 c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-08 13:33 974848 c:\windows\system32\dllcache\mfc42u.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-08 13:33 978944 c:\windows\system32\dllcache\mfc42.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-09-18 06:53 953856 c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-09-18 06:53 954368 c:\windows\system32\dllcache\mfc40.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-06-25 08:25 730112 c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-20 17:26 730112 c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

+ 2008-07-29 09:15 . 2011-01-27 11:57 677888 c:\windows\system32\dllcache\lhmstsc.exe

- 2008-07-29 09:15 . 2008-04-14 05:42 677888 c:\windows\system32\dllcache\lhmstsc.exe

- 1980-01-01 00:00 . 2009-06-25 08:25 301568 c:\windows\system32\dllcache\kerberos.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-22 12:34 301568 c:\windows\system32\dllcache\kerberos.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-12-09 05:53 726528 c:\windows\system32\dllcache\jscript.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-03-04 06:37 726528 c:\windows\system32\dllcache\jscript.dll

+ 2008-07-29 09:16 . 2011-03-07 05:33 692736 c:\windows\system32\dllcache\inetcomm.dll

- 2008-07-29 09:16 . 2010-06-09 07:43 692736 c:\windows\system32\dllcache\inetcomm.dll

- 2009-08-21 16:46 . 2010-06-24 12:21 247808 c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

+ 2009-08-21 16:46 . 2011-02-22 23:06 247808 c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 184320 c:\windows\system32\dllcache\iepeers.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:21 184320 c:\windows\system32\dllcache\iepeers.dll

- 2010-06-11 10:03 . 2010-06-24 12:21 743424 c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

+ 2010-06-11 10:03 . 2011-02-22 23:06 743424 c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-06-24 12:21 387584 c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 387584 c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-18 11:49 173568 c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-09 13:53 186880 c:\windows\system32\dllcache\encdec.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:41 186880 c:\windows\system32\dllcache\encdec.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-03-03 06:55 149504 c:\windows\system32\dllcache\dnsapi.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-23 16:12 617472 c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:41 617472 c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-15 12:56 290432 c:\windows\system32\dllcache\atmfd.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2008-10-16 14:43 138496 c:\windows\system32\dllcache\afd.sys

- 1980-01-01 00:00 . 2008-08-14 10:04 138496 c:\windows\system32\dllcache\afd.sys

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-23 16:12 617472 c:\windows\system32\comctl32.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2008-04-14 05:41 617472 c:\windows\system32\comctl32.dll

- 2010-03-23 03:31 . 2010-03-23 03:31 435024 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\webengine.dll

+ 2010-09-22 08:43 . 2010-09-22 08:43 435024 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\webengine.dll

+ 2011-01-18 02:39 . 2011-01-18 02:39 388936 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\SOS.dll

- 2010-05-11 04:40 . 2010-05-11 04:40 388936 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\SOS.dll

+ 2011-01-18 02:39 . 2011-01-18 02:39 363856 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorjit.dll

+ 2011-01-18 02:39 . 2011-01-18 02:39 989016 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscordacwks.dll

- 2010-05-11 04:40 . 2010-05-11 04:40 989016 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscordacwks.dll

+ 2010-09-23 01:26 . 2010-09-23 01:26 102400 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorld.dll

- 2010-03-31 12:51 . 2010-03-31 12:51 102400 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorld.dll

- 2010-03-31 12:49 . 2010-03-31 12:49 315392 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorjit.dll

+ 2010-09-23 01:25 . 2010-09-23 01:25 315392 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorjit.dll

- 2010-03-31 13:32 . 2010-03-31 13:32 258048 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll

+ 2010-09-23 02:17 . 2010-09-23 02:17 258048 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll

+ 2011-01-07 14:33 . 2011-01-07 14:33 840192 c:\windows\Installer\e316ce.msi

+ 2011-03-22 21:52 . 2011-03-22 21:52 814080 c:\windows\Installer\651020.msi

+ 2011-03-22 21:47 . 2011-03-22 21:47 809984 c:\windows\Installer\650f7b.msi

+ 2010-11-01 11:09 . 2010-11-01 11:09 429056 c:\windows\Installer\60f02.msi

+ 2010-11-01 11:08 . 2010-11-01 11:08 155648 c:\windows\Installer\60ec5.msi

+ 2010-11-01 11:08 . 2010-11-01 11:08 149504 c:\windows\Installer\60eb1.msi

+ 2010-11-01 11:07 . 2010-11-01 11:07 107008 c:\windows\Installer\60e8a.msi

+ 2010-11-01 11:07 . 2010-11-01 11:07 301056 c:\windows\Installer\60e7c.msi

+ 2010-09-23 20:02 . 2010-09-23 20:02 798208 c:\windows\Installer\60df3.msp

+ 2010-11-12 10:08 . 2010-11-12 10:08 889344 c:\windows\Installer\234c3e1.msp

+ 2010-12-27 20:09 . 2010-12-27 20:09 295606 c:\windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A81300000003}\SC_Reader.exe

+ 2008-07-29 10:33 . 2010-12-28 11:26 295606 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Acrobat_Standard.exe

- 2008-07-29 10:33 . 2010-09-27 12:50 295606 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Acrobat_Standard.exe

- 2008-07-29 10:33 . 2010-09-27 12:50 295606 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Acrobat_3D.exe

+ 2008-07-29 10:33 . 2010-12-28 11:26 295606 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Acrobat_3D.exe

- 2008-07-29 10:33 . 2010-09-27 12:50 295606 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Acrobat.exe

+ 2008-07-29 10:33 . 2010-12-28 11:26 295606 c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Acrobat.exe

- 2008-07-29 10:14 . 2010-09-15 21:27 176128 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\visicon.exe

+ 2008-07-29 10:14 . 2011-04-14 21:01 176128 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\visicon.exe

+ 2008-07-29 10:14 . 2011-04-14 21:01 135168 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe

- 2008-07-29 10:14 . 2010-09-15 21:27 135168 c:\windows\Installer\{90510409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 409600 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\xlicons.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 409600 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\xlicons.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 286720 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wordicon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 286720 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wordicon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 249856 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pptico.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 249856 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pptico.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 794624 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\outicon.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 794624 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\outicon.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 135168 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 135168 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe

+ 2008-07-29 09:37 . 2011-04-14 21:02 593920 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\accicons.exe

- 2008-07-29 09:37 . 2010-09-15 21:29 593920 c:\windows\Installer\{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\accicons.exe

- 2008-07-29 09:56 . 2009-04-23 11:54 128000 c:\windows\Installer\{7536E563-B76D-494C-8A53-742CF1375286}\IconF280F9F0.exe

+ 2008-07-29 09:56 . 2011-04-23 15:00 128000 c:\windows\Installer\{7536E563-B76D-494C-8A53-742CF1375286}\IconF280F9F0.exe

+ 2007-06-20 03:29 . 2007-06-20 03:29 337816 c:\windows\Installer\$PatchCache$\Managed\9040150900063D11C8EF10054038389C\11.0.8173\ORMELEMS.DLL

+ 2011-04-14 20:54 . 2010-03-10 06:15 420352 c:\windows\ie8updates\KB2510531-IE8\vbscript.dll

+ 2011-04-14 20:54 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\ie8updates\KB2510531-IE8\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-04-14 20:54 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\ie8updates\KB2510531-IE8\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-04-14 20:54 . 2009-12-09 05:53 726528 c:\windows\ie8updates\KB2510531-IE8\jscript.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 916480 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\wininet.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 206848 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\occache.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 611840 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\mstime.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 602112 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\msfeeds.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 247808 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\ieproxy.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 184320 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\iepeers.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 743424 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\iedvtool.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 387584 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\iedkcs32.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 12:55 173568 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\ie4uinit.exe

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 916480 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\wininet.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 206848 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\occache.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 611840 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mstime.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 602112 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\msfeeds.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 247808 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\ieproxy.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 184320 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iepeers.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 743424 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iedvtool.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 387584 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iedkcs32.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-03 12:26 173568 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\ie4uinit.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 916480 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\wininet.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 206848 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\occache.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 611840 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\mstime.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 602112 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\msfeeds.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 247808 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\ieproxy.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 184320 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\iepeers.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 743424 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\iedvtool.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 387584 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\iedkcs32.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-08-26 12:22 173056 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\ie4uinit.exe

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:22 916480 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\wininet.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 231288 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:22 206848 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\occache.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:22 611840 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\mstime.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 599040 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\msfeeds.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 247808 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\ieproxy.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 184320 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\iepeers.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 743424 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\iedvtool.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 387584 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\iedkcs32.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-23 12:08 173056 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\ie4uinit.exe

+ 2008-11-13 06:22 . 2011-02-17 13:18 455936 c:\windows\Driver Cache\i386\mrxsmb.sys

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 835584 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_b983bfa0\System.Drawing.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 192512 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_5d7f15be\System.Drawing.Design.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 118784 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\CustomMarshalers\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_a4d4094a\CustomMarshalers.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 321536 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WsatConfig\95de80b860252231b46014f58226e473\WsatConfig.ni.exe

+ 2011-04-15 11:21 . 2011-04-15 11:21 240128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsFormsIntegra#\715710f5a31a494ed5c0ec0874dafe3e\WindowsFormsIntegration.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 452608 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjswfccw\80f2dbb0ce54547ed2609a2c833655f4\vjswfccw.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 112128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\VJSharpCodeProvider\3e8559f1c3796baa277a9977fcc78e26\VJSharpCodeProvider.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 187904 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationTypes\017be0e6c5f1810f15a696157cd5e2c2\UIAutomationTypes.ni.dll

+ 2011-04-15 11:21 . 2011-04-15 11:21 447488 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationClient\bec5b0a93df12eb26c02c877a4eae678\UIAutomationClient.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 400896 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml.Linq\3d8f787002439f4942c33f376cfd8555\System.Xml.Linq.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 129536 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Routing\4b746fea8062a10ccc6e5331914e7dad\System.Web.Routing.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 202240 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.RegularE#\103956fdb019bce8a173fe9cb9da3e02\System.Web.RegularExpressions.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 859648 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\c0a156fbf46ad272ac262e45eaa998f4\System.Web.Extensions.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 328704 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity\e3651e13567ce4e3fa7bb2fbab737d9a\System.Web.Entity.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 301056 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity.D#\834d7769f39e4d937eda1ad3707d4716\System.Web.Entity.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 547328 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.DynamicD#\032c96c6206b53bca122d1fbaf5f8ca2\System.Web.DynamicData.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 141312 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Abstract#\6ce0e4fb33afcfcce43c427e82b987db\System.Web.Abstractions.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 627200 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Transactions\990d96810a21e0fa95f916ffc66f3a94\System.Transactions.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 212992 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceProce#\e0d56c0582316e9ecb4c18186e37217c\System.ServiceProcess.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 679936 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Security\9e91cca51a5ed6fb13b67558109d2726\System.Security.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 311296 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\fa6a58394a1f162eecce4cd8af0875c3\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 771584 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Remo#\1d03df7f7548613e8beab2cc21e57910\System.Runtime.Remoting.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 621056 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Net\6194eb4bc1e0133d0183d086b747f512\System.Net.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 593408 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Messaging\fd6bd402916af28b2c2fa49ebb8a76d1\System.Messaging.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 998400 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Management\042658de519bb1e22ec5925092061892\System.Management.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 330752 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Management.I#\d6ae8171ae6fd4fe83add34e6d70e5b5\System.Management.Instrumentation.ni.dll

+ 2011-04-15 11:25 . 2011-04-15 11:25 381440 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IO.Log\abd5a61d39e474f12b30ccbbe6277667\System.IO.Log.ni.dll

+ 2011-04-15 11:25 . 2011-04-15 11:25 212992 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityMode#\12c4dba6d4ff0278d208c283d9ed7670\System.IdentityModel.Selectors.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 280064 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.EnterpriseSe#\ff5c7a52497d892f3a3206384d46b5e7\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 627712 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.EnterpriseSe#\ff5c7a52497d892f3a3206384d46b5e7\System.EnterpriseServices.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 208384 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Drawing.Desi#\e6b7128278d8c0e8382a5685f5b196c6\System.Drawing.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 881152 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.DirectorySer#\8ef56bf47fc2fc4204e0fcc1f32bab01\System.DirectoryServices.AccountManagement.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 455680 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.DirectorySer#\447d7b4a7d0add13f8d2086088bcc41c\System.DirectoryServices.Protocols.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 354816 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Service#\ce2afe8854ee9cdc834b6f392348c882\System.Data.Services.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 939008 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Service#\03d4658290e300e437e745ef4a613b59\System.Data.Services.Client.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 756736 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Entity.#\7ce21a2855bb7731de4dab797e69f3f6\System.Data.Entity.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 135680 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.DataSet#\ea57694aea47c05853516c9bb2ad54b4\System.Data.DataSetExtensions.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 971264 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\3d6b4509225efde2a4e3db77205f8a51\System.Configuration.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 141312 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuratio#\f312bb844670ebc7458fec9e6b2568b3\System.Configuration.Install.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 633856 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.AddIn\afd9595f07a8c68b26e81cf995957f56\System.AddIn.ni.dll

+ 2011-04-15 11:21 . 2011-04-15 11:21 232448 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\sysglobl\2b73a63d3b6e331db1224173b25f9148\sysglobl.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 366080 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SMSvcHost\3a42b2fbafe93d7b9395e328bea35afa\SMSvcHost.ni.exe

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 256000 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SMDiagnostics\97ff96d3fc8d0b10ea294f320acf821e\SMDiagnostics.ni.dll

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 320512 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\ServiceModelReg\28ed0e9efd938b05b4f53e0d90046701\ServiceModelReg.ni.exe

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 368128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\ffe13679e6b3e36e5cb6c47f8c4faf9c\PresentationFramework.Aero.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 224768 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\dbb40299379f2009c140ddadb04231b4\PresentationFramework.Classic.ni.dll

+ 2011-04-15 11:20 . 2011-04-15 11:20 258048 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\a34cd33cec1bdfebe4a3910bceb8723b\PresentationFramework.Royale.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 539648 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\689bb394bcb437ed085c22a43aba30c6\PresentationFramework.Luna.ni.dll

+ 2011-04-15 11:25 . 2011-04-15 11:25 895488 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\msvcm80\310a6906fda631bd5b9ee016a9c527ef\msvcm80.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 133632 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\MSBuild\5670e74887ef1025c6a8c056ffe86b38\MSBuild.ni.exe

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 666112 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\fc5f6299453e60f5d9ad15675fb00ef6\Microsoft.VisualStudio.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 996352 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\f10b4925360160be013701294a8d7455\Microsoft.VisualStudio.VirtualTreeGrid.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 773632 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\e335fbe2e8a56156552954902eba33b7\Microsoft.VisualStudio.Modeling.ArtifactMapper.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 823808 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\d2d0ad74210afb3a6827f422519105b5\Microsoft.VisualStudio.Shell.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 306176 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\ba4a0cbd6ab504517c043b394fcfd31c\Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 369664 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\6f1ce46b0c51528c7685bffb2b96b07c\Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 176128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\69976023363549584270a386a5b990d9\Microsoft.VisualStudio.EnterpriseTools.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 821760 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\4490199d788e12be95aed397e390cdc8\Microsoft.VisualStudio.Windows.Forms.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 220160 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\28207c2b86c54813ebf73587e3b946dd\Microsoft.VisualStudio.Configuration.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 595968 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\245d1433288b22e209363c66c77f0ff4\Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 386560 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Transacti#\653732002ebf5c68f69150a60e145e6a\Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 355840 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.SqlServer#\cee2fd007fff07f69d96c6739a7502b8\Microsoft.SqlServer.Setup.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 530432 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.SqlServer#\b27fb5a237a1e63c46b0cbcddcd2f070\Microsoft.SqlServer.GridControl.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 989184 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.SqlServer#\673afcfb8e4fbf93135dbe595b0de46a\Microsoft.SqlServer.WizardFrameworkLite.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 231936 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.NetEnterp#\eab89104d799da55ec2643355080855c\Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 840192 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\e5711a5352b9a63f121ac1d4c711f12e\Microsoft.MapPoint.Geometry.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 344064 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\d3f7ddb617bc749889c458c42db6f3a1\Microsoft.MapPoint.Utility.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 434176 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\5d606ec57de59ac9aa7b84c6700c9450\Microsoft.MapPoint.Data.CompactMapFile.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 472064 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\5117a69b3a1b8329a8188869ae71007d\Microsoft.MapPoint.Rendering3D.Utility.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 766976 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\3176bf0ba280c8cb3a281a14e51d5f40\Microsoft.MapPoint.Data.VirtualEarthTileDataSource.ni.dll

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 411648 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\2936c65d09a5930fd0efb8ec31b66968\Microsoft.MapPoint.Network.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 340992 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\26ee9a8902c1469220349fd514859d6b\Microsoft.MapPoint.UtilityPartialTrust.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 438272 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\1d88b25ff5b3db36ddf5dc2d886b1747\Microsoft.MapPoint.MapControl3D.ni.dll

+ 2011-04-15 11:25 . 2011-04-15 11:25 369664 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.CompactFr#\ec979f59d5f133515fc5e52e10ffa903\Microsoft.CompactFramework.Design.SmartPhone.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 483840 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.CompactFr#\8a1fc22a9589f3d78073222f1e019205\Microsoft.CompactFramework.Design.PocketPC.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 461824 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.CompactFr#\2ab4bf2263db53203d9d40096818fecd\Microsoft.CompactFramework.Design.WindowsCE.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 102912 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Vis#\8c798f3d2e4e6d0e29e383d75711b972\Microsoft.Build.VisualJSharp.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 175104 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Uti#\cc62770393640302bd4d7e442b1e49a4\Microsoft.Build.Utilities.v3.5.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 144384 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Uti#\352bff1ee71ce114e225f849038dc48d\Microsoft.Build.Utilities.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 839680 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Eng#\7345f4d2d7157bf49de4158e8f2b6847\Microsoft.Build.Engine.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 222720 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Con#\d7dba901ddd410ca1a0156d0f2a27533\Microsoft.Build.Conversion.v3.5.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 276480 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\EnvDTE80\2fd27df2eafd9a7b05d716033fad2159\EnvDTE80.ni.dll

+ 2011-04-15 11:24 . 2011-04-15 11:24 573440 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\EnvDTE\082be188009bfb69a39e7341caa42bbb\EnvDTE.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 220672 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\CustomMarshalers\010552e529d130ce914765b0801e2367\CustomMarshalers.ni.dll

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 410112 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\ComSvcConfig\6861f639b13967e9b014b44bbb7c5d4c\ComSvcConfig.ni.exe

+ 2011-04-15 11:24 . 2011-04-15 11:24 842240 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\AspNetMMCExt\800da7dec567fadf3392091e9f01ecb9\AspNetMMCExt.ni.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 839680 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 839680 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 835584 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 835584 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 114688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceProcess\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.ServiceProcess.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 114688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceProcess\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.ServiceProcess.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Security\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Security\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 131072 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 131072 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 303104 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Remoting\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Remoting.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 303104 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Remoting\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Remoting.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Messaging\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Messaging.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 258048 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Messaging\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Messaging.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Management\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Management\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 626688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 626688 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 401408 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 401408 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 188416 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices.Protocols\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.Protocols.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 188416 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices.Protocols\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.Protocols.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 970752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Deployment\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Deployment.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 970752 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Deployment\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Deployment.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 745472 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Data.SqlXml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.SqlXml.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 745472 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Data.SqlXml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.SqlXml.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 425984 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.configuration.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 425984 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.configuration.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\sysglobl\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\sysglobl.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\sysglobl\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\sysglobl.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 659456 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 659456 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 372736 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 110592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

+ 2011-03-22 21:48 . 2011-03-22 21:48 591712 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.WizardFrameworkLite\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.WizardFrameworkLite.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 919392 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.SqlEnum\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 218976 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.SmoEnum\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.SmoEnum.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 554848 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.Rmo\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.Rmo.dll

+ 2011-03-22 21:48 . 2011-03-22 21:48 198496 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.GridControl\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.GridControl.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 153440 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll

+ 2011-03-22 21:48 . 2011-03-22 21:48 132960 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 749568 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.JScript\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.JScript.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 749568 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.JScript\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.JScript.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 655360 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Tasks\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Tasks.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 655360 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Tasks\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Tasks.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 348160 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Engine\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Engine.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 348160 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Engine\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Engine.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 137056 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.AnalysisServices.DeploymentEngine\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.AnalysisServices.DeploymentEngine.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 542560 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 507904 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\AspNetMMCExt\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\AspNetMMCExt.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 507904 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\AspNetMMCExt\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\AspNetMMCExt.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 261632 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Transactions\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 261632 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Transactions\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 113664 c:\windows\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 113664 c:\windows\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 258048 c:\windows\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 258048 c:\windows\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 486400 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data.OracleClient\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.OracleClient.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 486400 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data.OracleClient\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.OracleClient.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 359776 c:\windows\assembly\GAC_32\Microsoft.SqlServer.BatchParser\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\microsoft.sqlserver.batchparser.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-10-15 16:28 119808 c:\windows\$NtUninstallKB982132$\t2embed.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$NtUninstallKB982132$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$NtUninstallKB982132$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB981957$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB981957$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 11:01 . 2008-04-21 12:08 215552 c:\windows\$NtUninstallKB979687$\wordpad.exe

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$NtUninstallKB979687$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 231288 c:\windows\$NtUninstallKB979687$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-03-04 18:37 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$NtUninstallKB971029$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-03-04 18:37 . 2008-07-08 13:02 231288 c:\windows\$NtUninstallKB971029$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-03-04 18:37 . 2008-04-14 05:42 135168 c:\windows\$NtUninstallKB971029$\shsvcs.dll

+ 2011-03-24 22:45 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2524375$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-03-24 22:45 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2524375$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2485376$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2485376$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-10-28 13:13 290048 c:\windows\$NtUninstallKB2485376$\atmfd.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2483185$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2483185$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:32 . 2008-04-14 05:42 438272 c:\windows\$NtUninstallKB2483185$\shimgvw.dll

+ 2011-03-09 21:43 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2481109$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-03-09 21:43 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2481109$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-03-09 21:43 . 2008-04-14 05:42 677888 c:\windows\$NtUninstallKB2481109$\mstsc.exe

+ 2011-03-09 21:43 . 2008-04-14 05:42 677888 c:\windows\$NtUninstallKB2481109$\lhmstsc.exe

+ 2011-03-09 21:45 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2479943$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-03-09 21:45 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2479943$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-03-09 21:45 . 2008-04-14 05:42 270848 c:\windows\$NtUninstallKB2479943$\sbe.dll

+ 2011-03-09 21:45 . 2008-04-14 05:41 186880 c:\windows\$NtUninstallKB2479943$\encdec.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2479628$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2479628$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:33 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2478971$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:33 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2478971$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:33 . 2009-06-25 08:25 301568 c:\windows\$NtUninstallKB2478971$\kerberos.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2478960$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2478960$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:30 . 2009-06-25 08:25 730112 c:\windows\$NtUninstallKB2478960$\lsasrv.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2476687$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2476687$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2467659$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2467659$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2443685$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2443685$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2443105$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2443105$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2440591$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2440591$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2436673$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2436673$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 21:58 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2423089$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 21:58 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2423089$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-01-12 22:02 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-01-12 22:02 . 2008-04-14 05:42 249856 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\odbc32.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2008-04-14 05:42 102400 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\msjro.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2008-04-14 05:42 200704 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\msadox.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2008-04-14 05:42 180224 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\msadomd.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2008-04-14 05:42 536576 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\msado15.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2008-04-14 05:42 143360 c:\windows\$NtUninstallKB2419632$\msadco.dll

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:29 . 2009-02-09 12:10 714752 c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntdll.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2007-04-03 08:44 981760 c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc42u.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2008-04-14 05:41 927504 c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc40u.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2004-08-04 03:07 924432 c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc40.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2007-07-27 22:11 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2378111_WM9$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2007-07-27 22:11 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2378111_WM9$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2360937$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2360937$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-07-22 15:49 590848 c:\windows\$NtUninstallKB2360937$\rpcrt4.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-06-21 15:27 354304 c:\windows\$NtUninstallKB2345886$\srv.sys

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2345886$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2345886$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2296199$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2296199$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-01 11:51 285824 c:\windows\$NtUninstallKB2296199$\atmfd.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 09:01 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2296011$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 09:01 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2296011$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2008-04-14 05:41 617472 c:\windows\$NtUninstallKB2296011$\comctl32.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2279986$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2279986$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-04-20 05:30 285696 c:\windows\$NtUninstallKB2279986$\atmfd.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$NtUninstallKB2158563$\spuninst\updspapi.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$NtUninstallKB2158563$\spuninst\spuninst.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB982132\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 11:40 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB982132\update\update.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB982132\spuninst.exe

+ 2010-08-27 08:01 . 2010-08-27 08:01 119808 c:\windows\$hf_mig$\KB982132\SP3QFE\t2embed.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB981957\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB981957\update\update.exe

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB981957\spuninst.exe

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 11:40 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\update\update.exe

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\spuninst.exe

+ 2010-07-12 13:02 . 2010-07-12 13:02 218112 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\SP3QFE\wordpad.exe

+ 2011-03-04 18:37 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB971029\update\updspapi.dll

+ 2011-03-04 18:37 . 2009-05-26 11:40 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB971029\update\update.exe

+ 2011-03-04 18:37 . 2008-07-08 13:02 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB971029\spuninst.exe

+ 2009-07-27 22:13 . 2009-07-27 22:13 135168 c:\windows\$hf_mig$\KB971029\SP3QFE\shsvcs.dll

+ 2011-03-24 22:45 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2524375\update\updspapi.dll

+ 2011-03-24 22:45 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2524375\update\update.exe

+ 2011-03-24 22:45 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2524375\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2485376\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2485376\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2485376\spuninst.exe

+ 2011-01-07 14:09 . 2011-01-07 14:09 290048 c:\windows\$hf_mig$\KB2485376\SP3QFE\atmfd.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2483185\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2483185\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2483185\spuninst.exe

+ 2011-01-21 14:42 . 2011-01-21 14:42 439808 c:\windows\$hf_mig$\KB2483185\SP3QFE\shimgvw.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\spuninst.exe

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 919552 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\wininet.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 206848 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\occache.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 611840 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\mstime.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 602112 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\msfeeds.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 247808 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\ieproxy.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 184320 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\iepeers.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 743424 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\iedvtool.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 387584 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\iedkcs32.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 12:48 173568 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\ie4uinit.exe

+ 2011-03-09 21:43 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\update\updspapi.dll

+ 2011-03-09 21:43 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\update\update.exe

+ 2011-03-09 21:43 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\spuninst.exe

+ 2011-01-27 11:41 . 2011-01-27 11:41 677888 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\SP3QFE\lhmstsc.exe

+ 2011-02-02 07:57 . 2011-02-02 07:57 136192 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\SP3QFE\aaclient.dll

+ 2011-03-09 21:45 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2479943\update\updspapi.dll

+ 2011-03-09 21:45 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2479943\update\update.exe

+ 2011-03-09 21:45 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2479943\spuninst.exe

+ 2011-02-09 13:52 . 2011-02-09 13:52 270848 c:\windows\$hf_mig$\KB2479943\SP3QFE\sbe.dll

+ 2011-02-09 13:52 . 2011-02-09 13:52 186880 c:\windows\$hf_mig$\KB2479943\SP3QFE\encdec.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2479628\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2479628\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2479628\spuninst.exe

+ 2011-02-09 21:33 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2478971\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:33 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2478971\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:33 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2478971\spuninst.exe

+ 2010-12-22 12:32 . 2010-12-22 12:32 301568 c:\windows\$hf_mig$\KB2478971\SP3QFE\kerberos.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2478960\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2478960\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2478960\spuninst.exe

+ 2010-12-20 17:24 . 2010-12-20 17:24 730112 c:\windows\$hf_mig$\KB2478960\SP3QFE\lsasrv.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2476687\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2476687\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2476687\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2467659\update\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2467659\update\update.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2467659\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2443105\update\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2443105\update\update.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2443105\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2440591\update\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2440591\update\update.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2440591\spuninst.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2436673\update\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2436673\update\update.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2436673\spuninst.exe

+ 2010-12-15 21:58 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2423089\update\updspapi.dll

+ 2010-12-15 21:58 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2423089\update\update.exe

+ 2010-12-15 21:58 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2423089\spuninst.exe

+ 2011-01-12 22:02 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\update\updspapi.dll

+ 2011-01-12 22:02 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\update\update.exe

+ 2011-01-12 22:02 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\spuninst.exe

+ 2010-11-09 14:50 . 2010-11-09 14:50 253952 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\SP3QFE\odbc32.dll

+ 2010-11-09 14:50 . 2010-11-09 14:50 102400 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\SP3QFE\msjro.dll

+ 2010-11-09 14:50 . 2010-11-09 14:50 200704 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\SP3QFE\msadox.dll

+ 2010-11-09 14:50 . 2010-11-09 14:50 180224 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\SP3QFE\msadomd.dll

+ 2010-11-09 14:50 . 2010-11-09 14:50 565248 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\SP3QFE\msado15.dll

+ 2010-11-09 14:50 . 2010-11-09 14:50 143360 c:\windows\$hf_mig$\KB2419632\SP3QFE\msadco.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\update\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\update\update.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\spuninst.exe

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 919552 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\wininet.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 206848 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\occache.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 611840 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\mstime.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 602112 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\msfeeds.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 247808 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\ieproxy.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 184320 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\iepeers.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 743424 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\iedvtool.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 387584 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\iedkcs32.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-03 12:01 173568 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\ie4uinit.exe

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\update\updspapi.dll

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\update\update.exe

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-07-05 13:15 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\spuninst.exe

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-09 15:15 718336 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntdll.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\update\update.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\spuninst.exe

+ 2010-11-01 20:03 . 2010-09-18 07:18 974848 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc42u.dll

+ 2010-11-01 20:03 . 2010-09-18 07:18 974848 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc42.dll

+ 2010-11-01 20:03 . 2010-09-18 07:18 953856 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc40u.dll

+ 2010-11-01 20:03 . 2010-09-18 07:18 954368 c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc40.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2360937\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2360937\update\update.exe

+ 2010-11-01 10:46 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2360937\spuninst.exe

+ 2010-11-01 20:00 . 2010-08-16 08:43 590848 c:\windows\$hf_mig$\KB2360937\SP3QFE\rpcrt4.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\update\update.exe

+ 2010-11-01 11:01 . 2009-05-26 09:01 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\spuninst.exe

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 919552 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\wininet.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 206848 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\occache.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 611840 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\mstime.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 602112 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\msfeeds.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 247808 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\ieproxy.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 184320 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\iepeers.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 743424 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\iedvtool.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 387584 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\iedkcs32.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-08 15:48 173056 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\ie4uinit.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\update\update.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\spuninst.exe

+ 2010-08-26 13:37 . 2010-08-26 13:37 357248 c:\windows\$hf_mig$\KB2345886\SP3QFE\srv.sys

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2296199\update\updspapi.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2296199\update\update.exe

+ 2010-12-15 22:01 . 2009-05-26 11:40 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2296199\spuninst.exe

+ 2010-10-28 13:08 . 2010-10-28 13:08 290048 c:\windows\$hf_mig$\KB2296199\SP3QFE\atmfd.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-07-05 13:16 382840 c:\windows\$hf_mig$\KB2279986\update\updspapi.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-07-05 13:15 755576 c:\windows\$hf_mig$\KB2279986\update\update.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2010-02-22 14:23 231288 c:\windows\$hf_mig$\KB2279986\spuninst.exe

+ 2010-09-01 11:48 . 2010-09-01 11:48 285824 c:\windows\$hf_mig$\KB2279986\SP3QFE\atmfd.dll

+ 2011-04-14 15:34 . 2010-10-23 00:51 1748992 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22509_x-ww_c7dad023\GdiPlus.dll

+ 2010-11-01 20:03 . 2010-08-23 16:12 1054208 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 1210880 c:\windows\system32\urlmon.dll

+ 2010-12-10 17:29 . 2010-12-10 17:29 2248032 c:\windows\system32\sqlncli.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-01-21 14:44 8462336 c:\windows\system32\shell32.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-07-27 06:30 8462336 c:\windows\system32\shell32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-07-16 12:05 1288192 c:\windows\system32\ole32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-12-09 13:42 2148864 c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

+ 2008-04-14 00:01 . 2010-12-09 13:07 2027008 c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 5962240 c:\windows\system32\mshtml.dll

+ 2007-08-13 16:34 . 2011-02-22 23:06 1991680 c:\windows\system32\iertutil.dll

+ 2008-07-29 11:11 . 2011-04-15 11:10 1790464 c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-03-03 13:21 1857920 c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 1210880 c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2010-07-27 06:30 8462336 c:\windows\system32\dllcache\shell32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-01-21 14:44 8462336 c:\windows\system32\dllcache\shell32.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-07-16 12:05 1288192 c:\windows\system32\dllcache\ole32.dll

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:38 2192768 c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:07 2027008 c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:07 2069376 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:42 2148864 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

+ 1980-01-01 00:00 . 2011-02-22 23:06 5962240 c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

+ 2008-07-29 09:15 . 2011-02-02 07:58 2067456 c:\windows\system32\dllcache\lhmstscx.dll

+ 2008-09-01 17:12 . 2011-02-22 23:06 1991680 c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

- 2010-03-23 03:32 . 2010-03-23 03:32 5242880 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Web.dll

+ 2010-09-22 08:44 . 2010-09-22 08:44 5242880 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Web.dll

+ 2011-01-18 02:39 . 2011-01-18 02:39 5813072 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorwks.dll

- 2010-05-11 04:40 . 2010-05-11 04:40 4550656 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorlib.dll

+ 2011-01-18 02:39 . 2011-01-18 02:39 4550656 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorlib.dll

+ 2010-09-23 14:55 . 2010-09-23 14:55 1265664 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Web.dll

- 2010-04-01 09:42 . 2010-04-01 09:42 1265664 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.Web.dll

+ 2010-09-23 14:55 . 2010-09-23 14:55 1232896 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.dll

- 2010-04-01 09:42 . 2010-04-01 09:42 1232896 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.dll

+ 2010-09-23 01:26 . 2010-09-23 01:26 2514944 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorwks.dll

- 2010-03-31 12:50 . 2010-03-31 12:50 2514944 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorwks.dll

+ 2010-09-23 01:25 . 2010-09-23 01:25 2523136 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorsvr.dll

+ 2010-09-23 14:55 . 2010-09-23 14:55 2142208 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorlib.dll

- 2010-04-01 09:42 . 2010-04-01 09:42 2142208 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorlib.dll

+ 2010-12-28 15:25 . 2010-12-28 15:25 3144704 c:\windows\Installer\daf596.msi

+ 2010-09-17 05:04 . 2010-09-17 05:04 9401856 c:\windows\Installer\7a63366.msp

+ 2010-10-01 16:42 . 2010-10-01 16:42 5054464 c:\windows\Installer\7a6333e.msp

+ 2010-10-22 12:25 . 2010-10-22 12:25 5521408 c:\windows\Installer\7a63327.msp

+ 2011-03-30 09:40 . 2011-03-30 09:40 1611776 c:\windows\Installer\6e940.msi

+ 2010-09-23 06:39 . 2010-09-23 06:39 4265472 c:\windows\Installer\65bd88.msp

+ 2010-10-04 15:32 . 2010-10-04 15:32 5517824 c:\windows\Installer\65bd7d.msp

+ 2010-08-24 08:49 . 2010-08-24 08:49 6825472 c:\windows\Installer\65bd4f.msp

+ 2011-03-22 21:54 . 2011-03-22 21:54 5180928 c:\windows\Installer\65103a.msi

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 6642688 c:\windows\Installer\651015.msi

+ 2011-03-22 21:49 . 2011-03-22 21:49 1075712 c:\windows\Installer\650fba.msi

+ 2011-04-27 08:18 . 2011-04-27 08:18 3446272 c:\windows\Installer\64448.msi

+ 2010-08-13 16:59 . 2010-08-13 16:59 8182272 c:\windows\Installer\60e1c.msp

+ 2010-08-13 17:02 . 2010-08-13 17:02 2545664 c:\windows\Installer\60e13.msp

+ 2010-08-23 16:09 . 2010-08-23 16:09 7673344 c:\windows\Installer\60e0a.msp

+ 2011-02-22 09:32 . 2011-02-22 09:32 5520384 c:\windows\Installer\2ac090e.msp

+ 2011-01-17 15:06 . 2011-01-17 15:06 5518848 c:\windows\Installer\270db81.msp

+ 2011-01-27 12:49 . 2011-01-27 12:49 6825472 c:\windows\Installer\2698456.msp

+ 2011-04-05 10:52 . 2011-04-05 10:52 5519872 c:\windows\Installer\2698420.msp

+ 2010-11-20 21:34 . 2010-11-20 21:34 1198080 c:\windows\Installer\26983fd.msp

+ 2011-03-17 18:01 . 2011-03-17 18:01 9563648 c:\windows\Installer\26983f4.msp

+ 2011-03-03 09:25 . 2011-03-03 09:25 5051904 c:\windows\Installer\26983eb.msp

+ 2011-01-11 15:50 . 2011-01-11 15:50 8177152 c:\windows\Installer\26983d4.msp

+ 2010-10-22 14:45 . 2010-10-22 14:45 8444928 c:\windows\Installer\234c3f9.msp

+ 2010-12-06 14:02 . 2010-12-06 14:02 5518848 c:\windows\Installer\234c3c5.msp

+ 2010-10-01 20:53 . 2010-10-01 20:53 4147712 c:\windows\Installer\234c3ae.msp

+ 2010-12-27 20:09 . 2010-12-27 20:09 4192256 c:\windows\Installer\1d09ee7.msi

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 1210880 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\urlmon.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 5961216 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\mshtml.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-20 23:59 1991680 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\iertutil.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 1210880 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\urlmon.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 5959168 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mshtml.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 1991680 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iertutil.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 1210880 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\urlmon.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 5957120 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\mshtml.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 1986560 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\iertutil.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:22 1210368 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\urlmon.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:22 5951488 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\mshtml.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 12:21 1986560 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\iertutil.dll

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:38 2192768 c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:07 2027008 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrpamp.exe

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:07 2069376 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

+ 2008-10-15 19:32 . 2010-12-09 13:42 2148864 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlmp.exe

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-11-01 10:47 1966080 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_f6ed5e11\System.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 4792320 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_e98433b2\System.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 2088960 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_adf7a9a7\System.Xml.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 5513216 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_2af0fe38\System.Xml.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 7884800 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Windows.Forms\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_f5bfaaa6\System.Windows.Forms.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 3018752 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Windows.Forms\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_821e3234\System.Windows.Forms.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 2244608 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_b824b45f\System.Drawing.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 3395584 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_edde961e\System.Design.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 1470464 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\System.Design\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a_725558f7\System.Design.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 3391488 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\mscorlib\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_a42f795a\mscorlib.dll

+ 2010-11-01 10:48 . 2010-11-01 10:48 8908800 c:\windows\assembly\NativeImages1_v1.1.4322\mscorlib\1.0.5000.0__b77a5c561934e089_8d18f714\mscorlib.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 3325440 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsBase\76e431fde1b252312b331f7108259fda\WindowsBase.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 3262976 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjswfchtml\142f962484ee9edb0bc7c94bc7f1a642\vjswfchtml.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 7011328 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjswfc\bda14036aa7737f59443f82a3455f546\vjswfc.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 2559488 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\VJSSupUILib\6ab0cdda4132dbdeb12b1bb67ff29440\VJSSupUILib.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 7982592 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\vjslib\496098db6c34fcb05ea1f369d7e77047\vjslib.ni.dll

+ 2011-04-15 11:21 . 2011-04-15 11:21 1049600 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationClients#\9e022c95e79f2b6f383a501ad99f08a9\UIAutomationClientsideProviders.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 7949824 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\f02cf6430a9fc77908a74ab6925cb73c\System.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 5450752 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\b06e49ed8cbe07dbb90e313fa634b27b\System.Xml.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 1356288 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.WorkflowServ#\6346221cecf631e5c0b754d842aad102\System.WorkflowServices.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 1908224 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Run#\1fbcd203ff8d77d561df8bf806417ab6\System.Workflow.Runtime.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 4514304 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Com#\efbaf3696c44fd7d4b3cd925e0437b36\System.Workflow.ComponentModel.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 2992640 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Workflow.Act#\52a9bc5dd1fa497af7c7f4600bd8e6d1\System.Workflow.Activities.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 1840640 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Services\f5ebeeb0a8aaba9db15ec3df591339ba\System.Web.Services.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 2209280 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Mobile\92d6b75e3b63b528d4069bf4ee01983a\System.Web.Mobile.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 2405376 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\02d53154634c8000382942e0f43ead41\System.Web.Extensions.ni.dll

+ 2011-04-15 11:21 . 2011-04-15 11:21 1917952 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Speech\dd128c8e21e7fa14c12b71df9892d046\System.Speech.ni.dll

+ 2011-04-15 12:38 . 2011-04-15 12:38 1706496 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel#\8b0bb430bb6af96c18b43e3c54cfafe8\System.ServiceModel.Web.ni.dll

+ 2011-04-15 11:25 . 2011-04-15 11:25 2345472 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\85090bd451617e204ffda625b8d9fc30\System.Runtime.Serialization.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 1035776 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Printing\85a7a7aace114e78fc6c9b219bcd5551\System.Printing.ni.dll

+ 2011-04-15 11:25 . 2011-04-15 11:25 1070080 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityModel\86c59378e9a43bf101a10ad452a4bb8e\System.IdentityModel.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 1587200 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Drawing\d912066086a59f09424c7c69f95e2c55\System.Drawing.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 1116672 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.DirectorySer#\c05d9332116964104c721e97f7ce1058\System.DirectoryServices.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 1801216 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Deployment\0118c0c73ea5c77bda7b10b188102ab6\System.Deployment.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 6616576 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data\1337829e3df6888464a17aab78bb9b8f\System.Data.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 2510336 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.SqlXml\ba3ca7a93e227c32ce7b50d0a7ba935f\System.Data.SqlXml.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 1328128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Services\2de52be5da96059651b5bec800cb4605\System.Data.Services.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 1115136 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.OracleC#\5018d7d39ee99a18c2c17d68837a7a6d\System.Data.OracleClient.ni.dll

+ 2011-04-15 11:21 . 2011-04-15 11:21 2516480 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Linq\11f1306e0e311a0d0cbd139fb2fa4c36\System.Data.Linq.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 9924096 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Entity\c91e83e85c030bc914ecc302fa9b2c60\System.Data.Entity.ni.dll

+ 2011-04-15 11:21 . 2011-04-15 11:21 2295296 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Core\684fe21837d3cf3e5935bbd0a7f53141\System.Core.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 2128896 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\ReachFramework\12efddabe6fe35be21246c88ed9bf8ab\ReachFramework.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 1657856 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationUI\257c9327ba9cc5cd87f58de224aa2e0d\PresentationUI.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 1451008 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationBuildTa#\b117bf63daa7e587f1bb2d975dccb4af\PresentationBuildTasks.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 1046528 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\f2e3b1227bb4bfdf406d0ebf6208ce98\Microsoft.VisualStudio.EnterpriseTools.Shell.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 1714688 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\c4fe9f88007b8cc8f415d5a32500b0c7\Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.GraphObject.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 1120256 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\85b6c8ab37474e0721c6123ed985cbc0\Microsoft.VisualStudio.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 2155008 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\78d588f5903b7a54963351530e6076c7\Microsoft.VisualStudio.EnterpriseTools.ClassDesigner.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 2805248 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\780d746c37f8e31eadc41bf16cef205f\Microsoft.VisualStudio.EnterpriseTools.TypeSystem.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 2139648 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\74a9c81883c2923d327ea25bb45869c9\Microsoft.VisualStudio.Modeling.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 3863552 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\577018737b659c7ba498ad10e887f2ac\Microsoft.VisualStudio.Modeling.ArtifactMapper.VSHost.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 3940864 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\556292d4aa6b9f0cb2dc5e609055d313\Microsoft.VisualStudio.Editors.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 1916416 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\29f6e295fd74c57aa10aff7b13364a5b\Microsoft.VisualStudio.CommonIDE.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 1725952 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualStu#\21f6f970779b141584c4710a4f476a93\Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 1712128 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\269103939243ec6929739c8b9a645c0d\Microsoft.VisualBasic.ni.dll

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 1093120 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Transacti#\bf7bd26d2828e35156814018939ce4f6\Microsoft.Transactions.Bridge.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 1217024 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\fbbc7838b2cbef5f05bc946369defdf9\Microsoft.MapPoint.Data.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 1524224 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\b9bc8fd1dbda7d3dc5152b4820abcb57\Microsoft.MapPoint.GraphicsAPI.ni.dll

+ 2011-04-15 12:30 . 2011-04-15 12:30 1524736 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\ad42cb3cecf8839ce7fc136b595cbeb0\Microsoft.MapPoint.Rendering3D.WorldMemoryDataSource.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 2766336 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\83c0ef68152e789d0d0bc65e9be22809\Microsoft.MapPoint.Graphics3D.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 4094976 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\37c6d2f333f5747afc0863b337b3ddbe\Microsoft.MapPoint.Rendering3D.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 1949184 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.MapPoint.#\325c56209dd732ff96dd6df1050aef03\Microsoft.MapPoint.Modeling.ni.dll

+ 2011-04-15 12:37 . 2011-04-15 12:37 2332160 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.JScript\6594c17d7e112b0507b701d5b8a67bba\Microsoft.JScript.ni.dll

+ 2011-04-15 11:25 . 2011-04-15 11:25 1863680 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.CompactFr#\9ba810ac951909f6bbaa8a1c50bb241f\Microsoft.CompactFramework.Design.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 1620992 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Tas#\f5eb1e42ccd0f67f7496b94a31949cd0\Microsoft.Build.Tasks.ni.dll

+ 2011-04-15 12:36 . 2011-04-15 12:36 1966080 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Tas#\cc7f05675a5cd8014222be1483d6beaf\Microsoft.Build.Tasks.v3.5.ni.dll

+ 2011-04-15 12:31 . 2011-04-15 12:31 1888768 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Build.Eng#\41cf95aa4ff5765b515d3252abc6353b\Microsoft.Build.Engine.ni.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 3182592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 3182592 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 2048000 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.XML.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 2048000 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.XML.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 5025792 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 5025792 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll

- 2009-08-22 12:48 . 2009-08-22 12:48 1277952 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\3.5.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll

+ 2010-11-01 11:02 . 2010-11-01 11:02 1277952 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\3.5.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 5062656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 5062656 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 1603424 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.SqlServer.Smo\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.Smo.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 1214304 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.AnalysisServices\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.AnalysisServices.DLL

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 5242880 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Web\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 5242880 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Web\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 2933248 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 2933248 c:\windows\assembly\GAC_32\System.Data\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll

+ 2011-04-14 20:59 . 2011-04-14 20:59 4550656 c:\windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll

- 2010-08-17 20:45 . 2010-08-17 20:45 4550656 c:\windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll

+ 2011-03-22 21:50 . 2011-03-22 21:50 1625440 c:\windows\assembly\GAC_32\Microsoft.SqlServer.Replication\9.0.242.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.SqlServer.Replication.dll

- 2010-06-11 17:42 . 2010-06-11 17:42 1232896 c:\windows\assembly\GAC\System\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-11-01 10:47 1232896 c:\windows\assembly\GAC\System\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\System.dll

- 2010-06-11 17:42 . 2010-06-11 17:42 1265664 c:\windows\assembly\GAC\System.Web\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-11-01 10:47 1265664 c:\windows\assembly\GAC\System.Web\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-06-23 13:44 1851904 c:\windows\$NtUninstallKB981957$\win32k.sys

+ 2010-11-01 11:01 . 2008-04-14 05:42 1287168 c:\windows\$NtUninstallKB979687$\ole32.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-07-27 06:30 8462336 c:\windows\$NtUninstallKB2483185$\shell32.dll

+ 2011-03-09 21:43 . 2009-06-10 07:19 2066432 c:\windows\$NtUninstallKB2481109$\mstscax.dll

+ 2011-03-09 21:43 . 2008-04-14 05:41 2061824 c:\windows\$NtUninstallKB2481109$\lhmstscx.dll

+ 2011-02-09 21:32 . 2010-10-26 13:25 1853312 c:\windows\$NtUninstallKB2479628$\win32k.sys

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-08-31 13:42 1852800 c:\windows\$NtUninstallKB2436673$\win32k.sys

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-04-27 13:59 2146304 c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntoskrnl.exe

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-04-27 13:05 2024448 c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntkrpamp.exe

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-04-27 13:05 2024448 c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntkrnlpa.exe

+ 2011-02-09 21:29 . 2010-04-27 13:59 2146304 c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntkrnlmp.exe

+ 2010-11-01 11:03 . 2008-04-14 05:41 1028096 c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc42.dll

+ 2010-08-31 13:38 . 2010-08-31 13:38 1861888 c:\windows\$hf_mig$\KB981957\SP3QFE\win32k.sys

+ 2010-07-16 12:04 . 2010-07-16 12:04 1289216 c:\windows\$hf_mig$\KB979687\SP3QFE\ole32.dll

+ 2009-07-27 22:13 . 2009-07-27 22:13 8462848 c:\windows\$hf_mig$\KB971029\SP3QFE\shell32.dll

+ 2011-01-21 14:42 . 2011-01-21 14:42 8463360 c:\windows\$hf_mig$\KB2483185\SP3QFE\shell32.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 1211904 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\urlmon.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 5962240 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 1992192 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\iertutil.dll

+ 2011-02-02 07:57 . 2011-02-02 07:57 2069504 c:\windows\$hf_mig$\KB2481109\SP3QFE\lhmstscx.dll

+ 2010-12-31 13:14 . 2010-12-31 13:14 1864064 c:\windows\$hf_mig$\KB2479628\SP3QFE\win32k.sys

+ 2010-10-26 13:27 . 2010-10-26 13:27 1862272 c:\windows\$hf_mig$\KB2436673\SP3QFE\win32k.sys

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 1211904 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\urlmon.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 5960704 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

+ 2010-12-15 11:49 . 2010-11-06 00:27 1992192 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\iertutil.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-09 13:43 2192768 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntoskrnl.exe

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-09 13:09 2027008 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntkrpamp.exe

+ 2010-12-09 17:39 . 2010-12-09 17:39 2069376 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-09 13:47 2148864 c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntkrnlmp.exe

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 1211904 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\urlmon.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 5958656 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

+ 2010-11-01 20:02 . 2010-09-10 05:57 1987072 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\iertutil.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-25 22:36 10841088 c:\windows\system32\wmp.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-07-13 21:43 10841088 c:\windows\system32\wmp.dll

+ 2008-09-22 16:50 . 2011-04-18 13:46 42181064 c:\windows\system32\MRT.exe

+ 2007-08-13 16:54 . 2011-02-22 23:06 11080704 c:\windows\system32\ieframe.dll

+ 1980-01-01 00:00 . 2010-08-25 22:36 10841088 c:\windows\system32\dllcache\wmp.dll

- 1980-01-01 00:00 . 2009-07-13 21:43 10841088 c:\windows\system32\dllcache\wmp.dll

+ 2008-09-01 17:12 . 2011-02-22 23:06 11080704 c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

+ 2010-09-24 13:08 . 2010-09-24 13:08 11430400 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M2416447\M2416447Uninstall.msp

+ 2010-10-14 15:57 . 2010-10-14 15:57 11189248 c:\windows\Installer\7a63355.msp

+ 2010-11-01 10:52 . 2010-11-01 10:52 20303872 c:\windows\Installer\65bd94.msp

+ 2010-11-01 10:47 . 2010-11-01 10:47 17518080 c:\windows\Installer\65bd67.msp

+ 2009-05-18 18:06 . 2009-05-18 18:06 37983232 c:\windows\Installer\2dff0.msp

+ 2009-05-18 18:08 . 2009-05-18 18:08 11395584 c:\windows\Installer\2dfef.msp

+ 2009-05-18 18:12 . 2009-05-18 18:12 20783104 c:\windows\Installer\2dfee.msp

+ 2009-05-18 18:18 . 2009-05-18 18:18 40293888 c:\windows\Installer\2dfed.msp

+ 2011-04-21 21:31 . 2011-04-21 21:31 20314624 c:\windows\Installer\2bda0ad.msp

+ 2011-01-03 22:23 . 2011-01-03 22:23 20304384 c:\windows\Installer\2acc005.msp

+ 2010-11-10 13:49 . 2010-11-10 13:49 12105216 c:\windows\Installer\270db6a.msp

+ 2011-02-24 07:38 . 2011-02-24 07:38 10984448 c:\windows\Installer\2698437.msp

+ 2011-02-11 18:47 . 2011-02-11 18:47 12028928 c:\windows\Installer\2698409.msp

+ 2011-02-15 22:07 . 2011-02-15 22:07 20308992 c:\windows\Installer\26076c3.msp

+ 2011-01-04 21:13 . 2011-01-04 21:13 20304384 c:\windows\Installer\1cbc42c.msp

+ 2011-04-14 21:00 . 2010-12-21 04:29 11080704 c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\ieframe.dll

+ 2011-02-09 21:30 . 2010-11-06 00:26 11080704 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\ieframe.dll

+ 2010-12-15 22:01 . 2010-09-10 05:58 11080192 c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\ieframe.dll

+ 2010-11-01 11:01 . 2010-06-24 15:51 11077120 c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\ieframe.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 12430848 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\ed2bf0d86229128c194a872f70fe15ee\System.Windows.Forms.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 11800576 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\d7b7ee04166212533ae21eaeb584fb0d\System.Web.ni.dll

+ 2011-04-15 11:26 . 2011-04-15 11:26 17403904 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel\b5f24d96334ea08b99350421450d3ba4\System.ServiceModel.ni.dll

+ 2011-04-14 21:02 . 2011-04-14 21:02 10683392 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Design\5aeadb9ff9a86f49130de5976a9f1744\System.Design.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 14328320 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\1a5d89d569e2e12842daf4d87c57361a\PresentationFramework.ni.dll

+ 2011-04-14 21:01 . 2011-04-14 21:01 12215808 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationCore\46c57d845e55232a89e98101075cd455\PresentationCore.ni.dll

+ 2011-04-14 21:00 . 2011-04-14 21:00 11490816 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\62d5f089dd51f18472a7caf1593d9f6b\mscorlib.ni.dll

+ 2010-11-01 11:03 . 2009-07-13 21:43 10841088 c:\windows\$NtUninstallKB2378111_WM9$\wmp.dll

+ 2011-02-09 10:13 . 2010-12-20 23:58 11082752 c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\ieframe.dll

+ 2010-11-06 04:57 . 2010-11-06 04:57 11082752 c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\ieframe.dll

+ 2010-09-10 10:27 . 2010-09-10 10:27 11082240 c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\ieframe.dll

.

-- Snapshot teruggezet naar huidige datum --

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-03-12 153136]

"Logitech Vid"="c:\program files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe" [2009-04-30 5472016]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-05-25 8429568]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-05-25 81920]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-05-25 1626112]

"IMSCMig"="c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMSC40A\IMSCMIG.EXE" [2007-04-02 17248]

"CJIMETIPSYNC"="c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\CHANGJIE\CINTLCFG.EXE" [2007-03-22 66400]

"PHIMETIPSYNC"="c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMTC65\PHONETIC\TINTLCFG.EXE" [2007-03-22 98656]

"IMJPMIG9.0"="c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\IME\IMJP9\IMJPMIG.EXE" [2007-04-19 125792]

"Adobe_ID0EYTHM"="c:\progra~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE" [2007-03-20 1884160]

"PTHOSTTR"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE" [2007-01-09 145184]

"CognizanceTS"="c:\progra~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll" [2003-12-22 17920]

"IFXSPMGT"="c:\windows\system32\ifxspmgt.exe" [2007-07-24 677144]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2008-10-14 623992]

"Recguard"="c:\windows\Sminst\Recguard.exe" [2005-12-20 1187840]

"Reminder"="c:\windows\Creator\Remind_XP.exe" [2006-03-09 806912]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2007-12-11 286720]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"AvgUninstallURL"="start http:" [X]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"NeroHomeFirstStart"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMFirstStart.exe" [2007-03-12 16944]

.

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

AutoCAD Startup Accelerator.lnk - c:\program files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe [2005-3-5 10872]

Cisco Systems VPN Client.lnk - c:\program files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe [2010-3-1 1544984]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OneCard]

2007-03-14 04:03 74752 ------r- c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\system32\APSHook.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts\e0090404]

IME File REG_SZ MSTCICJA.IME

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts\e0080404]

IME File REG_SZ MSTCIPHA.IME

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts\e0200412]

Ime File REG_SZ IMEKR70.IME

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts\e0100804]

IME File REG_SZ WINWB86.IME

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts\e0110804]

IME File REG_SZ WINWB98.IME

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts\e00e0804]

IME File REG_SZ IMSC40A.IME

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts\e0200411]

Ime File REG_SZ IMJP9.IME

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Adobe Version Cue CS3\\Server\\bin\\VersionCueCS3.exe"=

"c:\\Program Files\\Autodesk\\Maya2008\\bin\\maya.exe"=

"c:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpsapp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpse.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Google\\Google Earth\\plugin\\geplugin.exe"=

"c:\\Program Files\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=

"c:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Logitech Vid\\Vid.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3703:TCP"= 3703:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server

"3704:TCP"= 3704:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server

"50900:TCP"= 50900:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server

"50901:TCP"= 50901:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server

.

R0 SafeBoot;SafeBoot;c:\windows\system32\drivers\SafeBoot.sys [14-8-2007 17:59 101167]

R0 SbAlg;SbAlg;c:\windows\system32\drivers\SbAlg.sys [9-10-2006 13:31 44720]

R0 SbFsLock;SbFsLock;c:\windows\system32\drivers\SbFsLock.sys [14-6-2007 16:22 13184]

R1 PersonalSecureDrive;PersonalSecureDrive;c:\windows\system32\drivers\psd.sys [24-7-2007 8:21 38816]

R1 RsvLock;RsvLock;c:\windows\system32\drivers\rsvlock.sys [14-8-2007 17:59 5840]

R2 ASBroker;Logon Session Broker;c:\windows\System32\svchost.exe -k Cognizance [1-1-1980 2:00 14336]

R2 ASChannel;Local Communication Channel;c:\windows\System32\svchost.exe -k Cognizance [1-1-1980 2:00 14336]

R2 HpFkCryptService;Drive Encryption Service;c:\program files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\HpFkCrypt.exe [6-9-2007 13:26 221184]

R2 TabletServiceWacom;TabletServiceWacom;c:\windows\system32\Wacom_Tablet.exe [29-7-2008 12:08 1373480]

R2 USBDLM;USBDLM;c:\program files\USBDLM\USBDLM.exe [27-5-2008 10:02 156672]

R3 IFXTPM;IFXTPM;c:\windows\system32\drivers\ifxtpm.sys [28-8-2008 16:51 41216]

R3 rismc32;RICOH Smart Card Reader;c:\windows\system32\drivers\rismc32.sys [28-8-2008 16:51 47616]

S0 DwProt;DrWeb Protection;c:\windows\system32\drivers\dwprot.sys [31-10-2010 23:12 125304]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7-1-2011 16:33 136176]

S3 DAMDrv;DAMDrv;c:\windows\system32\drivers\DAMDrv.sys [7-10-2008 14:20 30008]

S3 esgiguard;esgiguard;\??\c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys --> c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [?]

S3 FLCDLOCK;HP ProtectTools Device Locking / Auditing;c:\windows\system32\flcdlock.exe [8-6-2007 9:06 172131]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7-1-2011 16:33 136176]

S4 msvsmon80;Visual Studio 2005 Remote Debugger;c:\program files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe [23-9-2005 7:01 2799808]

S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [27-9-2010 18:35 436792]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

Cognizance REG_MULTI_SZ ASBroker ASChannel

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{EEBF9CA6-567B-41cd-B5F6-EF2C7FEF37B5}]

2009-03-08 02:32 128512 ----a-w- c:\windows\system32\advpack.dll

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-05-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-07 14:33]

.

2011-05-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-07 14:33]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

IE: Append to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert link target to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert link target to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert selected links to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Convert selected links to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: Convert selection to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert selection to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: {{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

HKLM-Run-QlbCtrl - %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-05-02 15:27

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal/TDL4 detector 0.4.2 by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Windows 5.1.2600 Disk: ST9200420AS rev.3.BHA -> Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-12

.

device: opened successfully

user: MBR read successfully

error: Read Een apparaat dat op het systeem is aangesloten, werkt niet.

kernel: MBR read successfully

detected disk devices:

detected hooks:

\Driver\atapi DriverStartIo -> 0x8A8CC57B

user & kernel MBR OK

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3135674423-4116427951-2994065452-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,23,32,80,45,bf,ff,ec,42,9b,54,22,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,2a,45,c5,6a,17,c9,81,44,84,a5,d1,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10p_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10p_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\DeterministicNetworks\DNE\Parameters]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,4d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,\

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1308)

c:\windows\system32\WININET.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\bin\ItMsg.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\TrayIcon.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\bin\HPBrand.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASChnl.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItDAC.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItReports.DLL

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\BioAuth.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASBIoAT.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ittal.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\STEngine.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(1368)

c:\windows\system32\WININET.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(1724)

c:\windows\system32\WININET.dll

c:\windows\TEMP\logishrd\LVPrcInj01.dll

c:\windows\system32\APSHook.dll

c:\windows\system32\ieframe.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\System32\SCardSvr.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

c:\windows\system32\IFXTCS.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\windows\system32\IfxPsdSv.exe

c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\program files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

c:\program files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

c:\program files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

c:\windows\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe

c:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2011-05-02 15:31:49 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-05-02 13:31

ComboFix2.txt 2010-10-28 21:59

ComboFix3.txt 2010-10-28 20:25

ComboFix4.txt 2010-04-15 15:48

.

Pre-Run: 13.990.219.776 bytes free

Post-Run: 14.233.001.984 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - BB75FF70BBBE45F1F5441E2476F2B2F6

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...