Ga naar inhoud

Pc bij opstarten zwart scherm/"freezed" soms vast tijdens het werken op de pc


Dbrown
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Mijn pc doet nu al een tijdje raar wanneer ik hem opstart. Het gebeurt soms dat hij gewoon een zwart scherm weergeeft, het scherm blijft dan gewoon zo en ik duw op de reset knop. Soms start hij dan gewoon op, en soms weer niet, dan duw ik opnieuw op de reset knop totdat hij gewoon opstart.

Daarnaast "freezed" mijn beeld soms als ik op internet surf, of een spel speel.

Ik heb vandaag nog gescanned met avg, niets gevonden. Hier een logje van hjt:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:32:38, on 2/05/2011

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19019)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [blazeServoTool] "C:\Program Files (x86)\NTI\NTI Digital Flix 2.5\MediaDetector.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9013 bytes

Iemand ideetjes?

thanks

edit, zopas gescanned met malwarebytes, niets gevonden:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Database versie: 1900

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

2/05/2011 18:34:27

mbam-log-2011-05-02 (18-34-27).txt

Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|)

Objecten gescand: 337910

Verstreken tijd: 1 hour(s), 1 minute(s), 24 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

aangepast door Dbrown
Link naar reactie
Delen op andere sites


Logjes zien er beiden netjes uit. Nog een extra scan graag :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logjes zien er beiden netjes uit. Nog een extra scan graag :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Ik heb zopas geprobeerd om combofix te gebruiken door avg af te sluiten via deze site: AVG Free | FAQ | Worldwide - How to disable AVG Free temporarily combofix blijft me de melding geven dat het niet kan starten omdat avg aan staat. avg verwijderen dan maar? (doe ik eigenlijk liever niet)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Via deze link kan je AVG remover downloaden, hiermee kan je het best AVG verwijderen.

Je kan dan als je probleem opgelost is AVG weer terug installeren.

ComboFix 11-05-02.04 - Mijn naam 03/05/2011 17:42:05.1.2 - x64

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.8190.6756 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Mijn naam\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Mijn naam\AppData\Roaming\inst.exe

c:\users\Mijn naam\Favorites\Games.url

c:\users\NICKDE~1\FAVORI~1\Games.url

D:\install.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-04-03 to 2011-05-03 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-05-03 15:49 . 2011-05-03 15:49 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-05-03 14:31 . 2011-05-03 14:31 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{32F46E35-B43E-4EB0-9FCD-DA9AE511C702}

2011-05-02 20:06 . 2011-05-02 20:07 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{113AFA64-2EA1-4F0A-BE0F-780E1204B1E9}

2011-05-02 07:59 . 2011-05-02 07:59 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Roaming\InstallShield

2011-05-02 07:58 . 2011-05-02 07:59 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{AE682C2D-4EF4-48CC-8464-38C8361EE3DD}

2011-05-01 19:42 . 2010-10-19 04:56 7680 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\iecompat.dll

2011-05-01 19:42 . 2010-10-19 04:27 7680 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\iecompat.dll

2011-05-01 19:19 . 2011-05-01 19:20 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{49FB0240-1C66-4A60-90CA-7F80F6B7F1F0}

2011-04-29 08:25 . 2011-04-29 08:26 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{0B531DBC-333D-4D36-B380-D28929333E41}

2011-04-28 06:28 . 2011-04-28 06:28 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{D3C71F8F-3F31-40DB-8E08-1005502D354C}

2011-04-27 18:12 . 2011-04-27 18:12 -------- d-----w- c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{6BE08434-1F8D-4F51-AD42-6168BC92B38E}

2011-04-27 06:24 . 2011-03-12 22:52 1653760 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2011-04-27 06:24 . 2011-03-12 21:55 876032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\XpsPrint.dll

2011-04-27 06:24 . 2011-03-03 15:59 32256 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2011-04-27 06:24 . 2011-03-03 15:40 28672 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Apphlpdm.dll

2011-04-27 06:24 . 2011-03-03 14:00 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2011-04-27 06:24 . 2011-03-03 13:35 4240384 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GameUXLegacyGDFs.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-02-16 16:37 48128 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-02-16 16:16 34304 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-02-16 14:15 367616 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-02-16 14:02 292864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-03-10 17:18 1360384 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42u.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-03-10 17:18 1398784 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-03-10 17:03 1162240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mfc42u.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-03-10 17:03 1136640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mfc42.dll

2011-04-26 06:44 . 2011-03-02 16:12 117760 ----a-w- c:\windows\system32\dnsrslvr.dll

2011-04-26 06:44 . 2009-05-04 10:21 28672 ----a-w- c:\windows\system32\dnscacheugc.exe

2011-04-26 06:44 . 2009-05-04 09:59 25088 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dnscacheugc.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-03-24 18:23 . 2010-08-28 12:23 224960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr

2011-03-24 18:23 . 2010-04-20 19:21 224960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.exe

2011-03-24 17:45 . 2010-04-20 19:21 224960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0

2011-03-15 07:56 . 2010-06-24 10:33 18328 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2011-03-03 15:59 . 2011-04-27 06:24 100352 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\acspecfc.dll

2011-03-03 15:59 . 2011-04-27 06:24 331776 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2011-03-03 15:59 . 2011-04-27 06:24 284672 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcGenral.dll

2011-03-03 15:40 . 2011-04-27 06:24 173056 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcXtrnal.dll

2011-03-03 15:40 . 2011-04-27 06:24 542720 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcLayers.dll

2011-03-03 15:40 . 2011-04-27 06:24 458752 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcSpecfc.dll

2011-03-03 15:40 . 2011-04-27 06:24 2159616 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcGenral.dll

2011-02-22 14:47 . 2011-03-24 09:23 479744 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2011-02-22 14:13 . 2011-03-24 09:23 288768 ----a-w- c:\windows\SysWow64\XpsGdiConverter.dll

2011-02-22 13:53 . 2011-03-24 09:23 1555968 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2011-02-22 13:53 . 2011-03-24 09:23 1149440 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2011-02-22 13:33 . 2011-03-24 09:23 1068544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\DWrite.dll

2011-02-22 06:38 . 2011-02-22 06:38 86016 ----a-w- c:\windows\SysWow64\frapsvid.dll

2011-02-22 06:38 . 2011-02-22 06:38 84992 ----a-w- c:\windows\system32\frapsv64.dll

2011-02-18 14:36 . 2011-02-18 14:36 51712 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl64.sys

2011-02-18 14:36 . 2011-02-18 14:36 4184352 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1555968]

"MsnMsgr"="c:\program files (x86)\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2010-11-10 4240760]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 138240]

"uTorrent"="c:\program files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" [2011-04-29 399736]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-01-21 61440]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-02-18 248040]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-03-07 421160]

"DivXUpdate"="c:\program files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2011-03-21 1230704]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"AvgUninstallURL"="start http:" [X]

.

c:\users\Mijn naam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

OneNote-inhoudsopgave.onetoc2 [2008-9-16 3656]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-1-2 210520]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 1020768]

S0 pavboot;pavboot;c:\windows\system32\drivers\pavboot64.sys [x]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [x]

S3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\l160x64.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

.

--------- x86-64 -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide" [X]

"RtHDVCpl"="RAVCpl64.exe" [2007-10-31 5430272]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-10-11 1826816]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x1

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\users\Mijn naam\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u6oalznp.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: UnPlug: unplug@compunach - %profile%\extensions\unplug@compunach

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Wow6432Node-HKCU-Run-BlazeServoTool - c:\program files (x86)\NTI\NTI Digital Flix 2.5\MediaDetector.exe

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{F8B9E5C0-4DCC-CFCF-ABA5-00401D608516} - c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Recycle Bin\kdja.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\System32\Macromed\SHOCKW~1\UNWISE.EXE

AddRemove-Gears of War_is1 - .:\gears of war\unins000.exe

AddRemove-PunkBusterSvc - c:\windows\system32\pbsvc_moh.exe

AddRemove-Slachtofferchat - c:\windows\system32\javaws.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3289391138-723072036-955293971-1000\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

"??"=hex:32,95,5f,b2,df,e5,88,18,13,f4,3f,ca,c1,13,9b,2e,bb,d5,06,1c,5f,c5,78,

c1,5d,ef,46,9d,1d,9d,3e,25,8f,8f,13,1c,bf,52,d2,14,54,26,13,16,50,57,76,35,\

"??"=hex:c2,14,6a,f5,59,13,69,49,ab,6e,a0,10,5d,8c,e9,84

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3289391138-723072036-955293971-1000\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:5a,f7,bd,98,a5,62,77,70,46,57,88,59,70,81,ad,0d,3a,38,34,79,df,

61,73,aa,34,2a,33,18,1e,7f,2f,c3,95,8d,0c,43,ad,33,c5,58,f4,64,7a,a9,71,94,\

"rkeysecu"=hex:86,99,1e,02,ef,88,0d,3b,6c,d9,03,e7,03,8b,cc,2d

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10b.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10b.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10b.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker2"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{D27CDB6B-AE6D-11CF-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{D27CDB6B-AE6D-11CF-96B8-444553540000}\1.0]

@="Shockwave Flash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}\1.0]

@="FlashBroker"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,52,00,45,00,47,00,49,00,53,00,54,00,52,00,59,

00,5c,00,4d,00,41,00,43,00,48,00,49,00,4e,00,45,00,5c,00,53,00,4f,00,46,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2011-05-03 17:51:48

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-05-03 15:51

.

Pre-Run: 36.990.029.824 bytes beschikbaar

Post-Run: 36.624.969.728 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 374F29CEA0D3530FE29E2A67D4889AC2

Link naar reactie
Delen op andere sites


Geplaatst: (aangepast)

ik heb juist avg opnieuw er op gezet en krijg constant de melding bij anti virus, anti spyware en linkscanner: database is outdated. ook al zijn er geen updates meer beschikbaar

edit: al opgelost

aangepast door Dbrown
Link naar reactie
Delen op andere sites

Deze mappen mag je nog manueel verwijderen :

c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{32F46E35-B43E-4EB0-9FCD-DA9AE511C702}

c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{113AFA64-2EA1-4F0A-BE0F-780E1204B1E9}

c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{AE682C2D-4EF4-48CC-8464-38C8361EE3DD}

c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{49FB0240-1C66-4A60-90CA-7F80F6B7F1F0}

c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{0B531DBC-333D-4D36-B380-D28929333E41}

c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{D3C71F8F-3F31-40DB-8E08-1005502D354C}

c:\users\Mijn naam\AppData\Local\{6BE08434-1F8D-4F51-AD42-6168BC92B38E}

Daarna mag je Combofix verwijderen via Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geplaatst: (aangepast)

er staan nog 2 lege mappen: {43F44700-D718-4E6C-83A2-32F9C2B6196F} en {7B190137-40BE-408E-A37D-BC16AFABB177} deze ook verwijderen?

Ik heb combofix proberen te zoeken, maar hij vindt niets. Ik heb wel na combofix direct avg 2011 geïnstalleerd en avg gaf combofix (die in mijn downloads stond) aan als virus, dus die had ik die in mijn map met downloads verwijderd. Misschien dat dit hier aan ligt? (is alles van combofix verwijderd?)

edit: f*****************k, ik zie juist dat ik combofix op bureaublad moest opslaan. wat nu?

(combofix stond dus onder: C:\Users\Naam\Downloads

Bij C:\Qoobox krijg ik de melding dat ik niet gemachtigd ben om deze bewerking uit te voeren, ik ben nochtans de administrator....

Ccleaner had veel fouten, vele fouten heb ik dan ook hersteld. (+ mijn internetgeschiedenis wil ik houden, dus heb ik mijn explorer laten aan staan tijdens dit opsporen, ik weet niet of dit fout is?)

Edit: heb er 2 dagen geen last meer van gehad, maar nu pas was ik weer call of duty aan het spelen en krijg zwart scherm --> reset

aangepast door Dbrown
Link naar reactie
Delen op andere sites

er staan nog 2 lege mappen: {43F44700-D718-4E6C-83A2-32F9C2B6196F} en {7B190137-40BE-408E-A37D-BC16AFABB177} deze ook verwijderen?

Ik heb combofix proberen te zoeken, maar hij vindt niets. Ik heb wel na combofix direct avg 2011 geïnstalleerd en avg gaf combofix (die in mijn downloads stond) aan als virus, dus die had ik die in mijn map met downloads verwijderd. Misschien dat dit hier aan ligt? (is alles van combofix verwijderd?)

edit: f*****************k, ik zie juist dat ik combofix op bureaublad moest opslaan. wat nu?

(combofix stond dus onder: C:\Users\Naam\Downloads

Bij C:\Qoobox krijg ik de melding dat ik niet gemachtigd ben om deze bewerking uit te voeren, ik ben nochtans de administrator....

Ccleaner had veel fouten, vele fouten heb ik dan ook hersteld. (+ mijn internetgeschiedenis wil ik houden, dus heb ik mijn explorer laten aan staan tijdens dit opsporen, ik weet niet of dit fout is?)

Edit: heb er 2 dagen geen last meer van gehad, maar nu pas was ik weer call of duty aan het spelen en krijg zwart scherm --> reset

Iemand voorstellen? thanks

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...