Ga naar inhoud

HJT Logje


Aanbevolen berichten

Beste beheerder,

De PC van mijn opa is al een tijdje erg traag. Nu heb ik wat dingen geprobeerd zoals een virusscan en ik heb wat stof weggenomen. Je kan merken dat het enigszins effect heeft gehad maar hij blijft alsnog vrij traag, hij zou veel sneller moeten kunnen.

Daarom hoop ik dat jullie me kunnen helpen! Hieronder vind je het HJT logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:15:01, on 5-5-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\PC Veilig\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Samsung\Digimax Viewer 2.1\STImgBrowser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Compuclub van Balveren

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Alles op het gebied van computers - Qmotion.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\PC Veilig\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\PC Veilig\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\PC Veilig\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Digimax Viewer 2.1.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.qmotion.nl

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1148391524687

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

--

End of file - 7396 bytes

Alvast bedankt!

Mvg, Roy

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista of windows 7 kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - Global Startup: Digimax Viewer 2.1.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 6519

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

6-5-2011 15:58:13

mbam-log-2011-05-06 (15-58-13).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 159221

Verstreken tijd: 18 minuut/minuten, 1 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:04:12, on 6-5-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Samsung\Digimax Viewer 2.1\STImgBrowser.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\PC Veilig\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Compuclub van Balveren

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Alles op het gebied van computers - Qmotion.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\PC Veilig\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\PC Veilig\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\PC Veilig\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10l_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.qmotion.nl

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1148391524687

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

--

End of file - 7605 bytes

Bij deze!

Mvg, Roy

Link naar reactie
Delen op andere sites


Beide logjes zien er prima uit. Nu even dit :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 11-05-06.05 - Gebruiker 07-05-2011 14:28:43.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.446.120 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Gebruiker\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: PC Veilig 9.12 *Enabled/Updated* {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

FW: Norton Internet Worm Protection *Disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}

FW: PC Veilig 9.12 *Disabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\Gebruiker\WINDOWS

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-04-07 to 2011-05-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-05-06 13:37 . 2011-05-06 13:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\Malwarebytes

2011-05-06 13:37 . 2010-12-20 16:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-05-06 13:37 . 2011-05-06 13:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2011-05-06 13:37 . 2010-12-20 16:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-05-06 13:37 . 2011-05-06 13:37 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-05-05 14:03 . 2011-05-05 14:03 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-05-05 11:38 . 2011-05-05 11:38 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2011-05-01 16:24 . 2001-09-06 19:27 5632 ----a-w- c:\windows\system32\ptpusb.dll

2011-05-01 16:24 . 2008-04-14 16:02 159232 ----a-w- c:\windows\system32\ptpusd.dll

2011-04-14 01:39 . 2011-04-14 01:39 103864 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-03-07 05:33 . 2006-05-23 12:18 692736 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2011-03-04 06:36 . 2006-05-23 14:03 420864 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2011-03-03 13:53 . 2006-05-23 14:03 1858048 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-02-22 23:07 . 2006-05-23 14:03 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-02-22 23:07 . 2006-05-23 14:03 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-02-22 23:07 . 2006-05-23 14:03 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-02-22 11:43 . 2006-05-23 14:03 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-02-17 13:18 . 2006-05-23 14:03 455936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2011-02-17 13:18 . 2006-05-23 14:03 357888 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2011-02-17 12:54 . 2008-05-05 05:25 5632 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2011-02-15 12:56 . 2006-05-23 14:03 290432 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2011-02-09 13:54 . 2006-05-23 14:03 270848 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2011-02-09 13:54 . 2006-05-23 14:03 186880 ----a-w- c:\windows\system32\encdec.dll

2011-02-08 13:33 . 2006-05-23 14:03 978944 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42.dll

2011-02-08 13:33 . 2006-05-23 14:03 974848 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42u.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-08-17 90112]

"VTTimer"="VTTimer.exe" [2005-03-07 53248]

"VTTrayp"="VTtrayp.exe" [2005-03-11 147456]

"RaidTool"="c:\program files\VIA\RAID\raid_tool.exe" [2005-06-20 1056768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2006-09-15 155648]

"F-Secure Manager"="c:\program files\PC Veilig\Common\FSM32.EXE" [2009-11-18 201128]

"F-Secure TNB"="c:\program files\PC Veilig\FSGUI\TNBUtil.exe" [2009-11-18 1655208]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2009-07-27 1983816]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-18 767312]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-10-29 249064]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-31 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

.

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [5-12-2008 16:42 42664]

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [18-10-2008 18:40 81864]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\PC Veilig\HIPS\drivers\fshs.sys [5-12-2008 16:35 69928]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\PC Veilig\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [18-10-2008 18:39 130728]

R3 ham50;Intel V92 HaM Data Fax Voice;c:\windows\system32\drivers\IntelH51.sys [5-9-2006 11:24 454815]

S3 AX88172;ASIX AX88172 USB2 to Fast Ethernet Adapter;c:\windows\system32\drivers\ax88172.sys [23-5-2006 16:04 11264]

S3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\PC Veilig\ORSP Client\fsorsp.exe [5-12-2008 16:35 63992]

S3 FXDRV;FXDRV;\??\d:\fxdrv.sys --> d:\Fxdrv.sys [?]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\PC Veilig\Anti-Virus\win2k\fsfilter.sys [18-10-2008 18:39 41640]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\PC Veilig\Anti-Virus\win2k\fsrec.sys [18-10-2008 18:39 27048]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.compuclub.nl/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.qmotion.nl/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

LSP: c:\program files\PC Veilig\FSPS\program\FSLSP.DLL

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-05-07 14:37

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10p_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10p_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(512)

c:\program files\pc veilig\hips\fshook32.dll

c:\program files\PC Veilig\FWES\Program\fsdc32.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(568)

c:\program files\PC Veilig\FSPS\program\FSLSP.DLL

c:\program files\pc veilig\hips\fshook32.dll

c:\program files\PC Veilig\FWES\Program\fsdc32.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3168)

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

- - - - - - - > 'csrss.exe'(488)

c:\program files\PC Veilig\FWES\Program\fsdc32.dll

.

Voltooingstijd: 2011-05-07 14:40:51

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-05-07 12:40

.

Pre-Run: 144.263.991.296 bytes beschikbaar

Post-Run: 145.102.327.808 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 403156B17248D573A048167E923352DC

Link naar reactie
Delen op andere sites


Die is wel verbeterd, start ook aanzienlijk sneller op, maar ik weet dat ie nog flink sneller zou kunnen.

Zou het misschien met stof te maken hebben? Ik heb vanaf de buitenkant een beetje afgezogen omdat het gewoon schrikbarend was hoeveel (dikke) stof er zat rondom de ventilator bijvoorbeeld, maar dat het misschien ook aan de binnenkant zit o.i.d.?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Indien de toestand aan de buitenkant al erg was, bestaat de kans inderdaad dat het intern ook een stofboel kan zijn. Maar dat kan je eens bekijken door de kast te openen ... dan kan je nog beslissen of (vooorzichtig) ontstoffen nodig en nuttig is.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...