Ga naar inhoud

pv valt constant uit / logfile van Hijack + malwarebytes


Aanbevolen berichten

Hoi hoi,

Kan iemand aub mijn logfiles van Hijack en Malwarebytes bekijken aub?

Sinds gisteren heb ik een spel gespeeld op FB and de pc viel gewoon uit tot 5-6 keer toe. Als ik niet naar de games ga, gebeurt er niks. Ik heb niet geopend op FB dat dit zou kunnen veroorzaken.

Ik heb een malware laten draaien met een volledige scan en toen gaf hij 2 geïnfecteerde bestanden aan die ik verwijderd heb. Ik probeer opnieuw bij de FB games en weer hetzelfde. Ik heb een schijfopruiming gedaan + defragmentatie. Bij het laten draaien van system Mechanial pro kreeg ik net hetzelfde voor als bij de FB games.

Nu heb ik vandaag een snelle scan gedaan van Marware maar er zijn geen geïnfecteerde bestanden meer. Ik log net in op FB en bij de games ( die ik al een jaar speel), krijg ik weer hetzelfde voor.

In plaats van een zwart scherm kreeg ik nu een scherm met tekst waarin stond dat de fout waarschijnlijk kwam door win32Ksys ( wat dat ook moge betekenen?)

Hieronder kopieer ik de logfiles :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:51:51, on 6/05/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\PROGRA~1\IWONGIE\bar\1.bin\vrbrmon.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\SMSystemAnalyzer.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Aanmelden | Facebook

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: {1A03F196-9617-4CA0-842B-A83CEECB022B} - - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {2ad11eb6-a327-4dfe-88bf-c6071e09f05b} - C:\Program Files\IWONGIE\bar\1.bin\vrSrcAs.dll

R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz0.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: InternetDownloadToolBar - {376CA00C-3F95-46F7-8F04-E69906E52A1F} - G:\YouTubeDownloader\IDTB.dll (file missing)

O2 - BHO: E-Zsoft VideoDownloaderToolBar - {4322A444-92F8-4C3E-BD4C-013BA51E2871} - G:\YouTubeDownloader\VDTB.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: QWBandToolBar - {8270927A-FB8B-4647-8E21-C9459BB2610D} - C:\Program Files\AA2716FF22FB4CE889332A4059330BD1\QWS.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz0.dll

O2 - BHO: Toolbar BHO - {d6995d07-cd9b-4cc0-a22a-9e14684d6d64} - C:\PROGRA~1\IWONGIE\bar\1.bin\vrbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: Search Assistant BHO - {f0f3f55e-edfc-4ed4-affb-bcaf081ddeba} - C:\Program Files\IWONGIE\bar\1.bin\vrSrcAs.dll

O3 - Toolbar: E-Zsoft VideoDownloaderToolBar - {4322A444-92F8-4C3E-BD4C-013BA51E2871} - G:\YouTubeDownloader\VDTB.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QWBandToolBar - {8270927A-FB8B-4647-8E21-C9459BB2610D} - C:\Program Files\AA2716FF22FB4CE889332A4059330BD1\QWS.dll

O3 - Toolbar: InternetDownloadToolBar - {376CA00C-3F95-46F7-8F04-E69906E52A1F} - G:\YouTubeDownloader\IDTB.dll (file missing)

O3 - Toolbar: IWON - {43a3055a-6ff3-4aa5-90e6-18a10297cb53} - C:\Program Files\IWONGIE\bar\1.bin\vrbar.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz0.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ioloDelayModule] C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\delay.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iWONGIE Browser Plugin Loader] C:\PROGRA~1\IWONGIE\bar\1.bin\vrbrmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [sMSystemAnalyzer] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\SMSystemAnalyzer.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Raptr] C:\PROGRA~1\Raptr\raptrstub.exe --startup

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O8 - Extra context menu item: &Search - http://tbedits.iwon.com/one-toolbaredits/menusearch.jhtml?s=100000420&p=ZVxdm217YYbe&si=xBE&a=8DD60886-D740-4197-BAA8-C87984038436&n=2011011305

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O15 - Trusted Zone: *.qword.com

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1239872965484

O16 - DPF: {7A0D1738-10EA-47FF-92BE-4E137B5BE1A4} (Stm Class) - https://mpsnare.iesnare.com/StmOCX.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IWON Service (IWONGIEService) - IWON - C:\PROGRA~1\IWONGIE\bar\1.bin\vrbarsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 11062 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.45

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4014

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

7/05/2011 1:39:19

mbam-log-2011-05-07 (01-39-19).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 117671

Verstreken tijd: 2 uur/uren, 46 minuut/minuten, 51 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Kan iemand mij zeggen wat te doen aub zodat ik terug op FB kan gamen? Niet dat dat een noodzaak is maar ik heb niet graag dat mijn pc'tje niet in orde is.

Alvast bedankt!

Groetjes

Domblondje :dong:

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop IWONGIEService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete IWONGIEService

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: {1A03F196-9617-4CA0-842B-A83CEECB022B} - - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {2ad11eb6-a327-4dfe-88bf-c6071e09f05b} - C:\Program Files\IWONGIE\bar\1.bin\vrSrcAs.dll

R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz0.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: InternetDownloadToolBar - {376CA00C-3F95-46F7-8F04-E69906E52A1F} - G:\YouTubeDownloader\IDTB.dll (file missing)

O2 - BHO: E-Zsoft VideoDownloaderToolBar - {4322A444-92F8-4C3E-BD4C-013BA51E2871} - G:\YouTubeDownloader\VDTB.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: QWBandToolBar - {8270927A-FB8B-4647-8E21-C9459BB2610D} - C:\Program Files\AA2716FF22FB4CE889332A4059330BD1\QWS.dll

O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz0.dll

O2 - BHO: Toolbar BHO - {d6995d07-cd9b-4cc0-a22a-9e14684d6d64} - C:\PROGRA~1\IWONGIE\bar\1.bin\vrbar.dll

O2 - BHO: Search Assistant BHO - {f0f3f55e-edfc-4ed4-affb-bcaf081ddeba} - C:\Program Files\IWONGIE\bar\1.bin\vrSrcAs.dll

O3 - Toolbar: E-Zsoft VideoDownloaderToolBar - {4322A444-92F8-4C3E-BD4C-013BA51E2871} - G:\YouTubeDownloader\VDTB.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QWBandToolBar - {8270927A-FB8B-4647-8E21-C9459BB2610D} - C:\Program Files\AA2716FF22FB4CE889332A4059330BD1\QWS.dll

O3 - Toolbar: InternetDownloadToolBar - {376CA00C-3F95-46F7-8F04-E69906E52A1F} - G:\YouTubeDownloader\IDTB.dll (file missing)

O3 - Toolbar: IWON - {43a3055a-6ff3-4aa5-90e6-18a10297cb53} - C:\Program Files\IWONGIE\bar\1.bin\vrbar.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuz0.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iWONGIE Browser Plugin Loader] C:\PROGRA~1\IWONGIE\bar\1.bin\vrbrmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k

O8 - Extra context menu item: &Search - http://tbedits.iwon.com/one-toolbare...6&n=2011011305

O15 - Trusted Zone: *.qword.com

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. En laat dan even weten hoe het nu met het uitvallen staat ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoals gevraagd heb ik gedaan wat jullie gezegd hebben. Ik startte pc op, direct bij het op start drukken van de game op FB viel die uit. Ik deed reboot, kreeg volgend scherm Press DEL tot SETUP --> geen reactie , ik klik reboot, hij gaat verder, beeldscherm laadt op ( eerder ben ik al een half uur bezig geweest met rebooten waarop hij geen reactie gaf en bij heropstarten viel die na het bureaublad direct uit alvorens ik ook maar een site kon openen,. Ik had alle stappen uitgetikt maar mijn tijd hier was verstreken en de moest terug inloggen) en tbeeld blijft nu staan op windows maar kreeg geen bureaublad, ik reboot , terwijl ik hier tik staat er dat ik kan opstarten in normale modus, valt terug uit en start niet, start automatisch terug op, ik kies veilige modus ( ik ben nu ah wachten) , ik krijg geen reactie, reboot opnieuw en krijg nu volgende melding

Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand beschadigd is of niet kan worden gevonden

Windows system32 config System

U kunt proberen dit bestand te repareren door windows setup te starten vanaf de originele cd rom ( heb ik niet) met installatiebetanden. Kies ‘R’ in het eerste beeldscherm….

Ik klik op d R…..pc valt uit, start autmatisch terug op maar ik krijg geen beeldscherm ( zwart) Ik heb 5 min gewachte en ipv te rebooten, herstart ik volledig --> zwart scherm. Ik start weer opnieuw , press DEL to enter SETUP , ik duw op DEL --> geen reactie. Ik reboot en krijg nu als boodschap ‘ windows kan niet worden gestart vanwege een fout in de software, meld dit probleem als : de benodigde DLL –bestanden voor de kernel laden. Neem contact op met uw leverancier over dit probleem.

Ik klik op ENTER --> geen reactie, geen reactie, ik reboot ‘press DEL to SETUP, ik klik op DEL --> geen reactie. Ik probeer nog 1 maar volledig op te starten ( weer melding van fout in de software)

Nu kan ik nog minder dan voor het verwijderen van de door u aangeraadde bestanden ( ik neem je dat uiteraard niet kwalijk!). Is het mogelijk om via de BIOS (door DEL te drukken bij het opstarten, terug naar een eerder herstelpunt te gaan ofzo?

Help me pls! Tis nu echt niet het moment want ik ga maandag via mijn telenet e-mail account digitiale data toegestuurd krijgen die ik nodig heb voor mijn eindwerk dat ik woensdag reeds deels moet presenteren. Indien er geen oplossing is voor mijn pc, kan je mij dan zeggen hoe ik mijn telenet account kan activeren bij de MAC ( ik gebruik deze enkel voor grafische vakken en ken er nog minder van dan van een pc…grrrrr……The devil is in the house!

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites


De bestanden die kape heeft aangegeven voor verwijdering zijn kwaadaardige bestanden die er op uit zijn om je privé gegevens te stelen of je systeem in de war te schoppen. Helaas komt hulp soms te laat :sad

Kan je bij het opstarten in veilige modus ook kiezen voor opstarten met de laatst gekende werkende configuratie?

Heb je die optie al geprobeerd?

Als bovestaande niets oplevert, heb je toch een installatiecd van je windows nodig om hier uit te geraken.

Met Mac heb geen ervaring en daar kan ik helaas niet helpen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...