Ga naar inhoud

hijackthis log nakijken :trojan


Aanbevolen berichten

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:19:28, on 4/10/2011

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Safe mode

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

F:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: TerraTec Home Cinema - {AD6E6555-FB2C-47D4-8339-3E2965509877} - C:\PROGRA~1\TerraTec\TERRAT~1\THCDES~1.DLL

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Remote Control Editor] C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Remote Control Editor] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTvRc.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [poJSJfghGjFLx.exe] C:\ProgramData\poJSJfghGjFLx.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Guage.lnk = ?

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Real-Time Daemon.lnk = ?

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Scheduler.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 7729 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [poJSJfghGjFLx.exe] C:\ProgramData\poJSJfghGjFLx.exe

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Guage.lnk = ?

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Real-Time Daemon.lnk = ?

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Scheduler.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:44:45, on 4/10/2011

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Safe mode

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\helppane.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

F:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: TerraTec Home Cinema - {AD6E6555-FB2C-47D4-8339-3E2965509877} - C:\PROGRA~1\TerraTec\TERRAT~1\THCDES~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Remote Control Editor] C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Remote Control Editor] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTvRc.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 7002 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 7866

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 (Safe Mode)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

4/10/2011 19:00:17

mbam-log-2011-10-04 (19-00-17).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|E:\|)

Objecten gescand: 375905

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 10 minuut/minuten, 23 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 2

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

c:\programdata\pojsjfghgjflx.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\linda\AppData\Local\microsoft\Windows\temporary internet files\Content.IE5\2N6LXVGF\contacts[1].exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start de PC op in "veilige modus met netwerkverbinding". Download Unhide.exe naar het bureaublad, als u een melding krijgt dat het bestand mogelijk onveilig is kunt u dit negeren.

  • Dubbelklik op "Unhide.exe" om de tool te starten.
  • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen "Unhide.exe" als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als administrator",
  • Wacht rustig af totdat de tool gereed is en doe in de tussentijd verder niets op de computer.
  • Als de tool gereed is krijgt u het onderstaande scherm te zien, met de melding "Your files should now be visible"
    • 4d9d78e700801-unhide..jpg

    [*] Vermeld in uw volgende bericht of u deze melding heeft gekregen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen zijn opgelost, gewoon opgestart zonder problemen.Er verschijnt wel !sommige opstartprogramma's worden geblokkeerd

Vind mijn documenten en foto's terug. De meeste icoontjes zijn wel weg.

Pc is ook niet meer beveiligd.

Ben héél tevreden.Was moeilijke bevalling voor mij en dus een dikke,welgemeende merci

---------- Post toegevoegd om 23:23 ---------- Vorige post was om 23:18 ----------

nog een vraagje:Kan ik die opstartprogramma's deblokkeren?

aangepast door djibbie
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 11-10-04.04 - linda 05/10/2011 11:55:06.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.1013.351 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\linda\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\Install.exe

c:\program files\google\common\google updater\googleupdaterservice.exe

c:\users\linda\AppData\Local\Carta

c:\users\linda\AppData\Local\Carta\Carta.ini

c:\users\linda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\Axci.nl -.url

c:\users\linda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\NMBS.url

c:\users\linda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Data Restore

c:\users\linda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Data Restore\Data Restore.lnk

c:\users\linda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Data Restore\Uninstall Data Restore.lnk

c:\windows\animbigN.bmp

c:\windows\animsmalN.bmp

c:\windows\system32\rnaph.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-09-05 to 2011-10-05 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-10-05 10:40 . 2011-10-05 10:42 -------- d-----w- c:\users\linda\AppData\Local\temp

2011-10-05 10:40 . 2011-10-05 10:40 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-10-05 07:46 . 2011-10-05 07:46 28752 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{91E3D340-8F28-4951-9D4E-1BFFB2ACD868}\MpKsl318c6aa0.sys

2011-10-05 07:46 . 2011-10-05 07:46 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{91E3D340-8F28-4951-9D4E-1BFFB2ACD868}\offreg.dll

2011-10-04 19:10 . 2011-09-12 23:14 7269712 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{91E3D340-8F28-4951-9D4E-1BFFB2ACD868}\mpengine.dll

2011-09-29 11:48 . 2011-08-10 12:14 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2011-09-08 14:07 . 2011-01-27 13:59 439632 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4ED32741-C339-474C-84A0-25E8E563DB71}\gapaengine.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-09-12 23:14 . 2011-04-09 19:00 7269712 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-07-29 08:40 . 2011-07-29 08:40 18328 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2011-07-25 17:31 . 2011-06-06 07:02 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-07-22 02:54 . 2011-08-12 07:15 1797632 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2011-07-22 02:48 . 2011-08-12 07:15 1126912 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-07-22 02:44 . 2011-08-12 07:15 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-07-13 03:39 . 2011-07-30 11:15 6881616 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Updates\mpengine.dll

2011-07-11 13:25 . 2011-08-24 06:59 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-10-04 19:47 . 2011-06-06 08:09 134104 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2011-05-13 4283256]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-12-23 143360]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2011-04-22 247728]

"Remote Control Editor"="c:\program files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTvRc.exe" [2008-11-04 1105920]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2006-12-13 98304]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-12-13 106496]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2006-12-13 81920]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2006-11-20 4018176]

"SMSERIAL"="c:\program files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe" [2006-10-09 729088]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-11-22 815104]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]

"LaunchAp"="c:\program files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 32768]

"HotkeyApp"="c:\program files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2006-12-14 192512]

"LMgrOSD"="c:\program files\Launch Manager\OSD.exe" [2006-12-26 180224]

"Wbutton"="c:\program files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2006-11-09 86016]

"RemoteControl"="c:\program files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2006-11-23 56928]

"LanguageShortcut"="c:\program files\Home Cinema\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-12-05 54832]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"Remote Control Editor"="c:\program files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe" [2008-11-04 1105920]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

"Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2011-08-31 1047208]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R1 mailKmd;mailKmd; [x]

R1 MpKsl03f5a4c6;MpKsl03f5a4c6;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBC858F7-0909-4086-BD3F-9E4544F906C9}\MpKsl03f5a4c6.sys [x]

R1 MpKsl0b84cfdb;MpKsl0b84cfdb;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DF913D5A-3D2E-4FDD-AE64-6F57B7CB073C}\MpKsl0b84cfdb.sys [x]

R1 MpKsl12359054;MpKsl12359054;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{CA383F37-FA30-4E60-827C-7B6D3A69EA05}\MpKsl12359054.sys [x]

R1 MpKsl16a50eae;MpKsl16a50eae;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{01DF8A64-F585-4F34-B0C0-D723F9D42683}\MpKsl16a50eae.sys [x]

R1 MpKsl1d011c29;MpKsl1d011c29;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B1922506-764D-4A43-A737-973DB18D5336}\MpKsl1d011c29.sys [x]

R1 MpKsl1d5ab697;MpKsl1d5ab697;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6D4D61ED-63FB-4533-A51D-364D9ECA84A7}\MpKsl1d5ab697.sys [x]

R1 MpKsl21eb8ec2;MpKsl21eb8ec2;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{9396D231-C4A3-4A47-9D79-8233FD3ECCEA}\MpKsl21eb8ec2.sys [x]

R1 MpKsl26e0fba1;MpKsl26e0fba1;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5FD02B55-1A94-4489-823B-8EB278C987CF}\MpKsl26e0fba1.sys [x]

R1 MpKsl2fa4c11a;MpKsl2fa4c11a;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B1922506-764D-4A43-A737-973DB18D5336}\MpKsl2fa4c11a.sys [x]

R1 MpKsl3599bf3d;MpKsl3599bf3d;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A349517B-37A6-46F0-A4BA-9ACAC3FD8919}\MpKsl3599bf3d.sys [x]

R1 MpKsl360edca0;MpKsl360edca0;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F02A6565-6697-4459-988D-0FF806770968}\MpKsl360edca0.sys [x]

R1 MpKsl398c4356;MpKsl398c4356;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{33ED954F-5BF0-4172-8B52-9ACFFD67177E}\MpKsl398c4356.sys [x]

R1 MpKsl3de4f9a1;MpKsl3de4f9a1;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{B3241408-E64A-4424-97FD-696B57B70801}\MpKsl3de4f9a1.sys [x]

R1 MpKsl4a07ea9a;MpKsl4a07ea9a;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6C708814-EE4E-46B2-B7EA-CBFEE85C8728}\MpKsl4a07ea9a.sys [x]

R1 MpKsl4b305d40;MpKsl4b305d40;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{CADB0872-8302-4407-ADAD-F32319FA296E}\MpKsl4b305d40.sys [x]

R1 MpKsl51b3786f;MpKsl51b3786f;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0DD261F0-5501-4491-83F2-A2CAA48B7D1D}\MpKsl51b3786f.sys [x]

R1 MpKsl54d7838c;MpKsl54d7838c;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F02A6565-6697-4459-988D-0FF806770968}\MpKsl54d7838c.sys [x]

R1 MpKsl56229812;MpKsl56229812;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{12A9FF5E-EE69-4EA7-921A-A95678B0FB2B}\MpKsl56229812.sys [x]

R1 MpKsl5630ced9;MpKsl5630ced9;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{839C2A4D-85E1-4EE4-8762-7A8C7DBC55D0}\MpKsl5630ced9.sys [x]

R1 MpKsl5a783958;MpKsl5a783958;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A3A35199-EEC0-434E-9062-668B4AB9DB99}\MpKsl5a783958.sys [x]

R1 MpKsl6216926e;MpKsl6216926e;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F05EAD51-8837-40F5-96E9-64636F6AA587}\MpKsl6216926e.sys [x]

R1 MpKsl73336033;MpKsl73336033;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7E892959-BD3C-4663-ACE8-67C9A2CD48A5}\MpKsl73336033.sys [x]

R1 MpKsl74549250;MpKsl74549250;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBC858F7-0909-4086-BD3F-9E4544F906C9}\MpKsl74549250.sys [x]

R1 MpKsl7508087f;MpKsl7508087f;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{33ED954F-5BF0-4172-8B52-9ACFFD67177E}\MpKsl7508087f.sys [x]

R1 MpKsl88630869;MpKsl88630869;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F7FDD00B-C7C9-4E4E-995C-E1802BEB1042}\MpKsl88630869.sys [x]

R1 MpKsl89c034e4;MpKsl89c034e4;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C87A8CD5-4476-470E-8B52-9C9F521E75C1}\MpKsl89c034e4.sys [x]

R1 MpKsl8ea3637a;MpKsl8ea3637a;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{BA0476B1-7648-4CE4-A3D2-DBBE1DDC9926}\MpKsl8ea3637a.sys [x]

R1 MpKsl91e11db0;MpKsl91e11db0;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C9AFF4D4-D7B1-4E02-A19C-4339223B37FF}\MpKsl91e11db0.sys [x]

R1 MpKsl94446ab6;MpKsl94446ab6;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{AC4AF3A3-820B-4644-84CC-F5A3F7A38E7D}\MpKsl94446ab6.sys [x]

R1 MpKsla66d3c3f;MpKsla66d3c3f;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{9396D231-C4A3-4A47-9D79-8233FD3ECCEA}\MpKsla66d3c3f.sys [x]

R1 MpKsla8482fd1;MpKsla8482fd1;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBC858F7-0909-4086-BD3F-9E4544F906C9}\MpKsla8482fd1.sys [x]

R1 MpKslaf234721;MpKslaf234721;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{21B9013D-39C4-429F-8930-0C5547C9C33B}\MpKslaf234721.sys [x]

R1 MpKslb0e5daab;MpKslb0e5daab;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A7D5E319-C450-4000-BC7A-B640DEDD2120}\MpKslb0e5daab.sys [x]

R1 MpKslb933b368;MpKslb933b368;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7E892959-BD3C-4663-ACE8-67C9A2CD48A5}\MpKslb933b368.sys [x]

R1 MpKslbc29cbf3;MpKslbc29cbf3;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBC858F7-0909-4086-BD3F-9E4544F906C9}\MpKslbc29cbf3.sys [x]

R1 MpKslbd051e09;MpKslbd051e09;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A349517B-37A6-46F0-A4BA-9ACAC3FD8919}\MpKslbd051e09.sys [x]

R1 MpKslc020974c;MpKslc020974c;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{54AE0B3D-5419-49A7-A6E8-790A50F5C3B0}\MpKslc020974c.sys [x]

R1 MpKslc072e3e3;MpKslc072e3e3;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{54AE0B3D-5419-49A7-A6E8-790A50F5C3B0}\MpKslc072e3e3.sys [x]

R1 MpKslcb1fd233;MpKslcb1fd233;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7E892959-BD3C-4663-ACE8-67C9A2CD48A5}\MpKslcb1fd233.sys [x]

R1 MpKsld229e1ad;MpKsld229e1ad;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBC858F7-0909-4086-BD3F-9E4544F906C9}\MpKsld229e1ad.sys [x]

R1 MpKsld7c37111;MpKsld7c37111;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{BCF3B3C2-56A8-4E00-A9D2-CDEC890E0957}\MpKsld7c37111.sys [x]

R1 MpKslf4ada7fd;MpKslf4ada7fd;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7E892959-BD3C-4663-ACE8-67C9A2CD48A5}\MpKslf4ada7fd.sys [x]

R1 MpKslf741d28d;MpKslf741d28d;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FB564CF4-7841-413C-8C9C-64E36E053C05}\MpKslf741d28d.sys [x]

R1 MpKslfa9d4557;MpKslfa9d4557;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{772275C3-FFD9-4288-B329-E2AE16FE4EF1}\MpKslfa9d4557.sys [x]

R1 MpKslfe84df0e;MpKslfe84df0e;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{33ED954F-5BF0-4172-8B52-9ACFFD67177E}\MpKslfe84df0e.sys [x]

R1 MpKslffa336cc;MpKslffa336cc;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5FD02B55-1A94-4489-823B-8EB278C987CF}\MpKslffa336cc.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-02-28 183560]

R3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [x]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2011-04-27 65024]

R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-04-27 208944]

R3 PhilCap;PhilCap service;c:\windows\system32\DRIVERS\PhilCap.sys [2006-10-12 1053824]

R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

S1 MpKsl318c6aa0;MpKsl318c6aa0;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{91E3D340-8F28-4951-9D4E-1BFFB2ACD868}\MpKsl318c6aa0.sys [2011-10-05 28752]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2011-04-22 92592]

S3 athrusb;Atheros Wireless LAN USB device driver;c:\windows\system32\DRIVERS\athrusb.sys [2007-01-08 449024]

S3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [2011-04-18 43392]

S3 WisLMSvc;WisLMSvc;c:\program files\Launch Manager\WisLMSvc.exe [2006-11-17 118784]

S3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\system32\Drivers\x10hid.sys [2006-11-17 13976]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MPKSL318C6AA0

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-10-05 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{3A41416E-9B0D-4DCE-9287-1A19D78E389D}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2011-04-17 09:42]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

mStart Page = hxxp://breedband.telenet.be

mWindow Title = Telenet Internet

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

Trusted Zone: .directnet

Trusted Zone: dexia.be\www

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

FF - ProfilePath - c:\users\linda\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\v104507\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://mirostart.com/?cfg=2-365-0-2YJNE

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE7&q=

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

HKLM-Run-SunJavaUpdateSched - c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-10-05 12:42

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000001

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

Voltooingstijd: 2011-10-05 13:00:17

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-10-05 10:59

.

Pre-Run: 46.664.183.808 bytes beschikbaar

Post-Run: 47.576.399.872 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 0DE4470A134FED39B1061B26FB51097C

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.