Ga naar inhoud

babylon zoekmachine


Aanbevolen berichten

Wanneer ik in Google een zoekterm ingeef worden de resultaten onder volgende URl weergegeven: Babylon Search

Hjt log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:29:41, on 18/02/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Innovative Solutions\DriverMax\devices.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\BrytonBridge\BrytonDetector.exe

C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe

C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagIt32.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\rapimgr.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\BrytonBridge\BBDaemon.exe

C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\TSCHelp.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Wim\Mijn documenten\Downloads\HijackThis(1).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Funmoods Helper Object - {75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7} - C:\Program Files\Funmoods\funmoods\1.5.11.16\bh\funmoods.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Smart Suggestor - {DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O3 - Toolbar: &Save Flash - {4064EA35-578D-4073-A834-C96D82CBCF40} - C:\Program Files\Save Flash\SaveFlash.dll

O3 - Toolbar: Funmoods Toolbar - {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - C:\Program Files\Funmoods\funmoods\1.5.11.16\funmoodsTlbr.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DriverMax] "C:\Program Files\Innovative Solutions\DriverMax\devices.exe" -agent

O4 - HKCU\..\Run: [DriverMax_RESTART] "C:\Program Files\Innovative Solutions\DriverMax\devices.exe" -RESTART

O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: brytondetector.lnk = C:\Program Files\BrytonBridge\BrytonDetector.exe

O4 - Global Startup: Rainmeter.lnk = C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe

O4 - Global Startup: SnagIt 7.lnk = C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagIt32.exe

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Smart Suggestor - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Smart Suggestor options - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Panda Cloud Antivirus Service (NanoServiceMain) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 9190 bytes

Wat mag ik verwijderen om dit te verhelpen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 29
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Funmoods Helper Object - {75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7} - C:\Program Files\Funmoods\funmoods\1.5.11.16\bh\funmoods.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Smart Suggestor - {DB536AF2-E422-402d-B7FD-887297F1A198} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O3 - Toolbar: Funmoods Toolbar - {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - C:\Program Files\Funmoods\funmoods\1.5.11.16\funmoodsTlbr.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - Global Startup: brytondetector.lnk = C:\Program Files\BrytonBridge\BrytonDetector.exe

O9 - Extra button: Smart Suggestor - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Smart Suggestor options - {520BD054-EEEE-487c-84E8-D5B2DFFE5C18} - C:\Program Files\Smart Suggestor\SmartSuggestor.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hier de logjes. Je vraagt echter om dit [o4 - global startup: Brytondetector.lnk = c:\program files\brytonbridge\brytondetector.exe] te verwijderen. Dit is echter van mijn fietsgps.

Mbam

malwarebytes anti-malware 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

databaseversie: V2012.02.19.01

windows xp service pack 3 x86 ntfs

internet explorer 8.0.6001.18702

wim :: Wim [administrator]

19/02/2012 9:23:35

mbam-log-2012-02-19 (09-23-35).txt

scantype: Snelle scan

ingeschakelde scanopties: Geheugen | opstartitems | register | bestanden en mappen | heuristiek/extra | heuristiek/shuriken | pup | pum

uitgeschakelde scanopties: P2p

objecten gescand: 169887

verstreken tijd: 10 minuut/minuten, 27 seconde(n)

geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

registersleutels gedetecteerd: 0

(geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

registerwaarden gedetecteerd: 0

(geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

registerdata gedetecteerd: 0

(geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

mappen gedetecteerd: 0

(geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

bestanden gedetecteerd: 2

c:\documents and settings\wim \mijn documenten\downloads\videoconvertersetup.exe (adware.agent) -> succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\documents and settings\wim \local settings\temporary internet files\content.ie5\km1bx9f4\testbundle23w_1254[1].exe (pup.adware.agent) -> succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

hjt

logfile of trend micro hijackthis v2.0.4

scan saved at 9:37:51, on 19/02/2012

platform: Windows xp sp3 (winnt 5.01.2600)

msie: Internet explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

boot mode: Normal

running processes:

C:\windows\system32\smss.exe

c:\windows\system32\winlogon.exe

c:\windows\system32\services.exe

c:\windows\system32\lsass.exe

c:\windows\system32\svchost.exe

c:\windows\system32\svchost.exe

c:\windows\system32\spoolsv.exe

c:\windows\explorer.exe

c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\psunmain.exe

c:\program files\itunes\ituneshelper.exe

c:\program files\belgium identity card\beid35gui.exe

c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe

c:\windows\system32\ctfmon.exe

c:\program files\innovative solutions\drivermax\devices.exe

c:\program files\microsoft activesync\wcescomm.exe

c:\program files\messenger\msmsgs.exe

c:\program files\brytonbridge\brytondetector.exe

c:\program files\rainmeter\rainmeter.exe

c:\program files\techsmith\snagit 7\snagit32.exe

c:\program files\openoffice.org 3\program\soffice.exe

c:\program files\openoffice.org 3\program\soffice.bin

c:\progra~1\micros~2\rapimgr.exe

c:\program files\brytonbridge\bbdaemon.exe

c:\program files\techsmith\snagit 7\tschelp.exe

c:\program files\common files\apple\mobile device support\applemobiledeviceservice.exe

c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe

c:\program files\java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\psanhost.exe

c:\windows\system32\svchost.exe

c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe

c:\program files\ipod\bin\ipodservice.exe

c:\program files\mozilla firefox\plugin-container.exe

c:\documents and settings\wim\bureaublad\hijackthis.exe

c:\windows\notepad.exe

c:\windows\notepad.exe

c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe

c:\windows\system32\notepad.exe

r1 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,default_page_url = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

r1 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,default_search_url = Bing

r1 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,search page = Bing

r0 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,start page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

r1 - hkcu\software\microsoft\windows\currentversion\internet settings,proxyoverride = *.local

r0 - hkcu\software\microsoft\internet explorer\toolbar,linksfoldername = koppelingen

o2 - bho: Helperobject class - {00c6482d-c502-44c8-8409-fce54ad9c208} - c:\program files\techsmith\snagit 7\snagitbho.dll

o2 - bho: Acroiehelperstub - {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\acroiehelpershim.dll

o2 - bho: Java plug-in ssv helper - {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll

o2 - bho: Java plug-in 2 ssv helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

o2 - bho: Jqsiestartdetectorimpl - {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

o3 - toolbar: Snagit - {8ff5e183-abde-46eb-b09e-d2aab95cabe3} - c:\program files\techsmith\snagit 7\snagitieaddin.dll

o3 - toolbar: &save flash - {4064ea35-578d-4073-a834-c96d82cbcf40} - c:\program files\save flash\saveflash.dll

o4 - hklm\..\run: [psunmain] "c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\psunmain.exe" /traybar

o4 - hklm\..\run: [adobeaamupdater-1.0] "c:\program files\common files\adobe\oobe\pdapp\uwa\updaterstartuputility.exe"

o4 - hklm\..\run: [switchboard] c:\program files\common files\adobe\switchboard\switchboard.exe

o4 - hklm\..\run: [adobecs5servicemanager] "c:\program files\common files\adobe\cs5servicemanager\cs5servicemanager.exe" -launchedbylogin

o4 - hklm\..\run: [quicktime task] "c:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime

o4 - hklm\..\run: [ituneshelper] "c:\program files\itunes\ituneshelper.exe"

o4 - hklm\..\run: [beid] "c:\program files\belgium identity card\beid35gui.exe" /startup

o4 - hklm\..\run: [sunjavaupdatesched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

o4 - hklm\..\run: [adobe reader speed launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\reader_sl.exe"

o4 - hklm\..\run: [adobe arm] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\adobearm.exe"

o4 - hklm\..\runonce: [malwarebytes anti-malware] c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe /install /silent

o4 - hkcu\..\run: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

o4 - hkcu\..\run: [drivermax] "c:\program files\innovative solutions\drivermax\devices.exe" -agent

o4 - hkcu\..\run: [drivermax_restart] "c:\program files\innovative solutions\drivermax\devices.exe" -restart

o4 - hkcu\..\run: [registrybooster] "c:\program files\uniblue\registrybooster\launcher.exe" delay 20000

o4 - hkcu\..\run: [h/pc connection agent] "c:\program files\microsoft activesync\wcescomm.exe"

o4 - hkcu\..\run: [msmsgs] "c:\program files\messenger\msmsgs.exe" /background

o4 - hkus\s-1-5-19\..\run: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe (user 'lokale service')

o4 - hkus\s-1-5-20\..\run: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe (user 'netwerkservice')

o4 - hkus\s-1-5-18\..\run: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe (user 'system')

o4 - hkus\.default\..\run: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe (user 'default user')

o4 - startup: Openoffice.org 3.2 .lnk = c:\program files\openoffice.org 3\program\quickstart.exe

o4 - global startup: Brytondetector.lnk = c:\program files\brytonbridge\brytondetector.exe

o4 - global startup: Rainmeter.lnk = c:\program files\rainmeter\rainmeter.exe

o4 - global startup: Snagit 7.lnk = c:\program files\techsmith\snagit 7\snagit32.exe

o9 - extra button: Create mobile favorite - {2eaf5bb1-070f-11d3-9307-00c04fae2d4f} - c:\progra~1\micros~2\inetrepl.dll

o9 - extra button: (no name) - {2eaf5bb2-070f-11d3-9307-00c04fae2d4f} - c:\progra~1\micros~2\inetrepl.dll

o9 - extra 'tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2eaf5bb2-070f-11d3-9307-00c04fae2d4f} - c:\progra~1\micros~2\inetrepl.dll

o9 - extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - c:\windows\network diagnostic\xpnetdiag.exe

o9 - extra 'tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - c:\windows\network diagnostic\xpnetdiag.exe

o9 - extra button: Messenger - {fb5f1910-f110-11d2-bb9e-00c04f795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

o9 - extra 'tools' menuitem: Windows messenger - {fb5f1910-f110-11d2-bb9e-00c04f795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

o22 - sharedtaskscheduler: Preloader van browseui - {438755c2-a8ba-11d1-b96b-00a0c90312e1} - c:\windows\system32\browseui.dll

o22 - sharedtaskscheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8c7461ef-2b13-11d2-be35-3078302c2030} - c:\windows\system32\browseui.dll

o23 - service: Mobiel apple apparaat (apple mobile device) - apple inc. - c:\program files\common files\apple\mobile device support\applemobiledeviceservice.exe

o23 - service: Bonjour-service (bonjour service) - apple inc. - c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe

o23 - service: Google updateservice (gupdate) (gupdate) - google inc. - c:\program files\google\update\googleupdate.exe

o23 - service: Google update-service (gupdatem) (gupdatem) - google inc. - c:\program files\google\update\googleupdate.exe

o23 - service: Ipod-service (ipod service) - apple inc. - c:\program files\ipod\bin\ipodservice.exe

o23 - service: Java quick starter (javaquickstarterservice) - sun microsystems, inc. - c:\program files\java\jre6\bin\jqs.exe

o23 - service: Panda cloud antivirus service (nanoservicemain) - panda security, s.l. - c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\psanhost.exe

o23 - service: Remote packet capture protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - cace technologies, inc. - c:\program files\winpcap\rpcapd.exe

o23 - service: Switchboard - adobe systems incorporated - c:\program files\common files\adobe\switchboard\switchboard.exe

--

end of file - 8138 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je in Firefox rechts naast het URL-vak ook een zoekvak waar de zoekmachine is ingesteld ? Klik daar op het pijltje en dan worden al je zichtbare zoekmachines getoond. Daar moet normaal die Babylon Search inzetten ... en dan kan je die daar ook verwijderen via "Zoekmachines Beheren".

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.