Ga naar inhoud

PC loopt vast, HijackThis log bijgevoegd


Aanbevolen berichten

Hallo,

Soms, maar dus niet altijd, loopt m'n pc vast (bevriezen) kort nadat die is opgestart (5 min schat ik). Ik kan er geen patroon in ontdekken, maar heb een HJT logfil bijgevoegd. Hopelijk ziet iemand wat er aan de hand is?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:55:45, on 5-3-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Users\Kamiel\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Windows\system32\schtasks.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\Kamiel\AppData\Local\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11f_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Compaq | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Compaq | MSN

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Users\Kamiel\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start Free Uninstall Survey | AVG Nederland

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c98e85dd43d7c6) (gupdate1c98e85dd43d7c6) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

--

End of file - 7729 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 23
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start Free Uninstall Survey | AVG Nederland

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt kape.

heb alles uitgevoerd. MBAM vond geen infecties, maar heb de log toch bijgevoegd, samen met een nieuwe HijackThis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:56:55, on 5-3-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Users\Kamiel\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Windows\system32\schtasks.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\Kamiel\AppData\Local\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11f_ActiveX.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Compaq | MSN

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Compaq | MSN

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Users\Kamiel\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c98e85dd43d7c6) (gupdate1c98e85dd43d7c6) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

--

End of file - 7140 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.03.05.08

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Kamiel :: PC_VAN_KAMIEL [administrator]

5-3-2012 18:41:56

mbam-log-2012-03-05 (18-41-56).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 190764

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 48 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-03-04.02 - 06-03-2012 6:33.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31. [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

SP: Lavasoft Ad-Watch Live! *Disabled/Updated* {61CDFD9D-3CAC-9270-C6FC-52325ACB795B}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\\AppData\Roaming\inst.exe

c:\users\\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

c:\windows\system32\AutoRun.inf

c:\windows\system32\jucheck.exe

c:\windows\system32\jusched.exe

c:\windows\unin0413.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-06 to 2012-03-06 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-06 05:41 . 2012-03-06 05:42 -------- d-----w- c:\users\\AppData\Local\temp

2012-03-06 05:41 . 2012-03-06 05:41 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-03-06 05:26 . 2012-03-06 05:26 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBEE86FF-7D2A-4033-BF98-4D207944FB25}\MpKslab2b25a1.sys

2012-03-05 17:41 . 2012-03-05 17:41 -------- d-----w- c:\users\\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-03-05 17:40 . 2012-03-05 17:40 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-03-05 17:40 . 2012-03-05 17:40 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-03-05 17:40 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-03-05 15:55 . 2012-02-08 06:03 6552120 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DBEE86FF-7D2A-4033-BF98-4D207944FB25}\mpengine.dll

2012-03-05 15:51 . 2012-03-05 15:51 388096 ----a-r- c:\users\\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-03-05 15:51 . 2012-03-05 15:51 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-02-16 16:56 . 2011-12-14 16:17 680448 ----a-w- c:\windows\system32\msvcrt.dll

2012-02-16 16:56 . 2012-01-12 19:52 2044416 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-02-16 16:55 . 2011-12-20 10:56 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2012-02-10 08:05 . 2012-02-10 08:02 713784 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{818071B4-8408-4BB1-BB11-38D7CBCD00E8}\gapaengine.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-24 08:11 . 2010-04-24 10:43 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-02-19 08:42 . 2011-05-16 04:25 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-08 06:03 . 2011-04-30 10:28 6552120 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-01-31 12:44 . 2009-10-03 08:45 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-12-29 16:30 . 2011-04-13 22:41 105591 ----a-w- c:\users\\AppData\Roaming\mdbu.bin

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateReg"="c:\windows\system32\jureg.exe" [2007-04-07 54936]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-01-15 4874240]

"OsdMaestro"="c:\program files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe" [2007-02-15 118784]

"KBD"="c:\hp\KBD\KbdStub.EXE" [2006-12-08 65536]

"HP Health Check Scheduler"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe" [2007-05-24 71176]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-06-18 141848]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-06-18 166424]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-06-18 133656]

"ConnectionCenter"="c:\users\\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" [2009-09-12 103768]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-08-31 40368]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-03-29 937920]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"Launcher"="c:\windows\SMINST\launcher.exe" [2007-04-03 44168]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Mediacontrole PMB.lnk]

path=c:\users\\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Mediacontrole PMB.lnk

backup=c:\windows\pss\Mediacontrole PMB.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2007-03-11 20:34 49152 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpsysdrv]

2007-04-18 15:01 65536 ----a-w- c:\hp\support\hpsysdrv.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2008-09-06 13:09 413696 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]

2008-06-08 09:13 185896 ----a-w- c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MPKSLAB2B25A1

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-05 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-07-03 17:20]

.

2012-02-28 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-03-07 14:48]

.

2012-03-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-14 09:19]

.

2012-03-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-14 09:19]

.

2012-02-24 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFor.job

- c:\program files\hewlett-packard\sdp\ceement\HPCEE.exe [2007-10-30 15:55]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=74&bd=Presario&pf=desktop

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

.

.

------- Bestandsassociaties -------

.

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

MSConfigStartUp-hpqSRMon - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

AddRemove-Aangifte inkomstenbelasting 2008 -.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-03-06 06:42

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-03-06 06:46:00

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-06 05:45

.

Pre-Run: 63.302.602.752 bytes beschikbaar

Post-Run: 63.813.427.200 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 31FDB37B1EAEA4ECE2D050

aangepast door camel1980
Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je hulp zover, Kape.

Het ging allemaal gemakkelijk zonder vastlopen enzo. Hoop ook dat het nu opgelost is. Ook al ben ik niets groots tegengekomen, een kleine hickup kan al voor veel ellende zorgen. We zullen zien. Wat zal ik met deze discussie doen? Sluiten of nog even niet?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Laat ze nog even openstaan ... mochten er zich dan nieuwe problemen voordoen kan je hierin verder gaan. Indien je er echter van overtuigd mocht zijn dat het probleem van de baan is, mag je dan op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 5 weken later...

Hallo,

Het is een hele tijd goed gegaan, de pc liep niet meer vast vlak na het opstarten, maar vandaag weer wel. Heb een logje gemaakt en hoor graag wat ik kan verwijderen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:39:49, on 5-4-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Windows\system32\schtasks.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Users\Peter\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\Peter\AppData\Local\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_2_202_228_ActiveX.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Compaq | MSN

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Users\Peter\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: Sign In

O15 - Trusted Zone: Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

O15 - Trusted Zone: http://www.passport.com

O15 - Trusted Zone: http://*.windowslivehelp.com

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c98e85dd43d7c6) (gupdate1c98e85dd43d7c6) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

--

End of file - 6674 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.