Ga naar inhoud

trage pc


Aanbevolen berichten

Heb héél trage pc, kan bijna niet meer surfen.

Mails typen duurt heel lang en iets verwijderen is ook moeilijk

Bij de opstart gaat het nog maar na een uurtje begint de miserie

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:03:07, on 23/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

C:\WINDOWS\mHotkey.exe

C:\WINDOWS\CNYHKey.exe

C:\Program Files\Medion Info Display\MdionLCM.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE

C:\WINDOWS\vVX6000.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\WINDOWS\ALCFDRTM.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\OBC.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SYMUNDO.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: TerraTec Home Cinema - {AD6E6555-FB2C-47D4-8339-3E2965509877} - C:\PROGRA~1\TerraTec\TERRAT~1\THCDES~1.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [instantOn] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe /c "

O4 - HKLM\..\Run: [CmUCRRun] C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [showwnd] showwnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MedionVFD] "C:\Program Files\Medion Info Display\MdionLCM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus D88 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P23 "EPSON Stylus D88 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus D88"

O4 - HKLM\..\Run: [VX6000] C:\WINDOWS\vVX6000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus D88 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P23 "EPSON Stylus D88 Series" /M "Stylus D88" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Remote Control Editor] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

O4 - Global Startup: Scanner Finder.lnk = C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: www.kbc.be

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by132w.bay132.mail.live.com/mail/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{56DF9D58-194F-4CB2-8151-1D90F2023194}: NameServer = 192.168.1.7

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater10.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 15367 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-03-28.02 - Linda 28/03/2012 22:03:54.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1022.526 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Linda\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Enabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\avgmfapx.exe

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\avgmfarx.dll

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\avgntdumpx.exe

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\avgrunasx.exe

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\compat.ini

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\htmlayout.dll

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\incavi.avm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_cz.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_da.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_es.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_fr.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_ge.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_hu.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_id.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_in.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_it.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_jp.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_ko.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_ms.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_nl.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_pb.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_pl.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_pt.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_ru.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_sc.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_sk.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_sp.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_tr.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_us.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_zh.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\license_zt.htm

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfaconf.txt

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfacz.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfada.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfaes.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfafr.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfage.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfahu.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfaid.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfain.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfait.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfajp.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfako.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfams.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfanl.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfapb.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfapl.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfapt.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfaru.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfasc.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfask.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfasp.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfatr.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfaus.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfavera.txt

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfaverx.txt

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfazh.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\mfazt.lns

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\setup.exe

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\AVG\setup.ini

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP\DFC5A2B2.TMP

c:\documents and settings\Eigenaar\WINDOWS

c:\documents and settings\Linda\WINDOWS

c:\documents and settings\Linda\WINDOWS\content.ini

c:\documents and settings\Linda\WINDOWS\system\content.ini

c:\windows\system32\Cache

c:\windows\system32\Cache\272512937d9e61a4.fb

c:\windows\system32\Cache\287204568329e189.fb

c:\windows\system32\Cache\28bc8f716fd76a47.fb

c:\windows\system32\Cache\2c53092c95605355.fb

c:\windows\system32\Cache\3917078cb68ec657.fb

c:\windows\system32\Cache\590ba23ce359fd0c.fb

c:\windows\system32\Cache\610289e025a3ee9a.fb

c:\windows\system32\Cache\651c5d3cdbfb8bd1.fb

c:\windows\system32\Cache\6c59ac5e7e7a3ad0.fb

c:\windows\system32\Cache\804f937c9b0c626b.fb

c:\windows\system32\Cache\a8556537add6dfc5.fb

c:\windows\system32\Cache\ad10a52aff5e038d.fb

c:\windows\system32\Cache\b12c7626593510cc.fb

c:\windows\system32\Cache\c4d28dca2e7648be.fb

c:\windows\system32\Cache\d201ef9910cd39de.fb

c:\windows\system32\Cache\d2e94710a5708128.fb

c:\windows\system32\Cache\d79b9dfe81484ec4.fb

c:\windows\system32\Cache\e0de16f883bea794.fb

c:\windows\system32\Cache\f5460ce99c88551c.fb

c:\windows\system32\SET18F.tmp

c:\windows\system32\SET191.tmp

c:\windows\system32\SET196.tmp

c:\windows\system32\SET19D.tmp

c:\windows\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-28 to 2012-03-28 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-23 21:01 . 2012-03-23 21:01 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Linda\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-03-23 21:01 . 2012-03-23 21:01 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-03-23 10:21 . 2012-03-23 10:21 73728 ----a-w- c:\windows\ALCFDRTM.EXE

2012-03-23 10:03 . 2012-03-23 10:03 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Linda\Onlangs geopend

2012-03-15 10:20 . 2012-03-15 10:20 40776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2012-03-14 20:11 . 2012-03-14 20:11 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-01 07:55 . 2011-06-02 06:37 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-03 09:57 . 2006-08-23 23:17 1860224 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-01-11 19:07 . 2012-02-15 15:54 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-01-09 16:20 . 2006-08-23 22:17 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2010-07-27 06:56 . 2008-01-11 14:48 119808 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\GoogleDesktopMozilla.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\atapi.sys

[-] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\atapi.sys

[-] 2004-08-04 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0004\DriverFiles\i386\atapi.sys

[-] 2004-08-03 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys

[-] 2004-08-03 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0005\DriverFiles\i386\atapi.sys

.

[-] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\asyncmac.sys

[-] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys

[-] 2004-08-04 . 02000ABF34AF4C218C35D257024807D6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\asyncmac.sys

.

[-] 2004-08-04 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\beep.sys

[-] 2004-08-04 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\beep.sys

.

[-] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdclass.sys

[-] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

[-] 2004-08-04 . 59549E9180CE29D832289E1A1D9E3C60 . 25216 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdclass.sys

.

[-] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndis.sys

[-] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

[-] 2004-08-04 . 558635D3AF1C7546D26067D5D9B6959E . 182912 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys

.

[-] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntfs.sys

[-] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

[-] 2007-02-09 . 05AB81909514BFD69CBB1F2C147CF6B9 . 574976 . . [5.1.2600.3081] . . c:\windows\$hf_mig$\KB930916\SP2QFE\ntfs.sys

[-] 2007-02-09 . 19A811EF5F1ED5C926A028CE107FF1AF . 574464 . . [5.1.2600.3081] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntfs.sys

[-] 2004-08-04 . B78BE402C3F63DD55521F73876951CDD . 574592 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB930916$\ntfs.sys

.

[-] 2004-08-04 . 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD . 2944 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\null.sys

[-] 2004-08-04 . 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD . 2944 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\null.sys

.

[-] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 2A5554FC5B1E04E131230E3CE035C3F9 . 360320 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 744E57C99232201AE98C49168B918F48 . 360960 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\tcpip.sys

[-] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys

[-] 2007-10-30 . 90CAFF4B094573449A0872A0F919B178 . 360064 . . [5.1.2600.3244] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\tcpip.sys

[-] 2007-10-30 . 64798ECFA43D78C7178375FCDD16D8C8 . 360832 . . [5.1.2600.3244] . . c:\windows\$hf_mig$\KB941644\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . B2220C618B42A2212A59D91EBD6FC4B4 . 360576 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917953\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . 1DBF125862891817F374F407626967F4 . 359808 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$NtUninstallKB941644$\tcpip.sys

[-] 2004-08-04 . 9F4B36614A0FC234525BA224957DE55C . 359040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB917953$\tcpip.sys

.

[-] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\browser.dll

[-] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\browser.dll

[-] 2004-08-04 . 195B1255D9383AEFFBDFA8A11AE4D282 . 77312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browser.dll

.

[-] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsass.exe

[-] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lsass.exe

[-] 2004-08-04 . 34A82DEBEFB057FCCCBE15F619FC98A7 . 13312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lsass.exe

.

[-] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netman.dll

[-] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netman.dll

[-] 2005-08-22 . F32049792BCBF64954FF964508E47AFB . 197632 . . [5.1.2600.2743] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netman.dll

[-] 2005-08-22 . 269182FF03F1FDD0EF803AEB63C01080 . 197632 . . [5.1.2600.2743] . . c:\windows\$hf_mig$\KB905414\SP2QFE\netman.dll

[-] 2004-08-04 . B2665A1B502EC037388B7919CBD58C28 . 198144 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB905414$\netman.dll

.

[-] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comres.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\system32\comres.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . F0BAE7D75B268BA326D9323DD7C73D8F . 822784 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comres.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgr.dll

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\qmgr.dll

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\bits\qmgr.dll

[-] 2004-08-04 . 772027CC5FFAEA3E7D10AF2691EE7095 . 382464 . . [6.6.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qmgr.dll

.

[-] 2009-02-09 . D8D28F6CABEC7D42B8E487E290563B9A . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\rpcss.dll

[-] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\rpcss.dll

[-] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

[-] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\rpcss.dll

[-] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcss.dll

[-] 2005-07-26 . B52BD9DB0BD6D01BDB01B0DBFBB804CD . 397824 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rpcss.dll

[-] 2005-07-26 . 23B465FD2354D83218AC091D0EE6D91B . 398336 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 6D61211D515EA7E31FDB7B0FA9CEF878 . 396288 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 0468AA524F6912F449BC14CF7DACAF68 . 395776 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\rpcss.dll

[-] 2004-08-04 . DDE0457B7706C3AD4E5AFDD502698A06 . 395776 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\rpcss.dll

.

[-] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\services.exe

[-] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\services.exe

[-] 2009-02-09 . D98A222A707FFE40043E533FE7A6BA24 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\services.exe

[-] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\services.exe

[-] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\services.exe

[-] 2004-08-04 . 39991CD3C17B7529D039151A88E84499 . 108544 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\services.exe

.

[-] 2010-08-17 . 258DD5D4283FD9F9A7166BE9AE45CE73 . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2347290\SP3QFE\spoolsv.exe

[-] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\spoolsv.exe

[-] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

[-] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB2347290$\spoolsv.exe

[-] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolsv.exe

[-] 2005-06-11 . AD3D9D191AEA7B5445FE1D82FFBB4788 . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$hf_mig$\KB896423\SP2QFE\spoolsv.exe

[-] 2005-06-10 . DA81EC57ACD4CDC3D4C51CF3D409AF9F . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spoolsv.exe

[-] 2004-08-04 . CCCB8B94B17466EFB9DC27F42625B0E5 . 57856 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB896423$\spoolsv.exe

.

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2004-08-04 . 732ED791711DF9C9DD15E5515BC681B8 . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe

.

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[-] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[-] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\comctl32.dll

[-] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll

[-] 2010-08-23 . 01D982636AFC3A79537B81D9C3DA897A . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB2296011$\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . 1EAA8CD46BFB33307ACAF10EFF80E8BD . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F67AE54BCA3873D48A1AC722A9CA70BF . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F567148940C1F5D93070822C0F3C0C34 . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . 8A473F553E9E45DB4EF6FF11AB54E4E1 . 611328 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB923191$\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . AEF3D788DBF40C7C4D204EA45EB0C505 . 921088 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . FBCF5EF8A261632D1CB45B20ACEDE4B1 . 1050624 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\cryptsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 5F321535D399516B6D780FF9EF8D8B7A . 60416 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptsvc.dll

.

[-] 2008-07-07 20:32 . 68180553F674B487BE777CFD6BE70726 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3GDR\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\dllcache\es.dll

[-] 2008-07-07 20:26 . F6C37073A269C163A5FDAE5BFF47F367 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3QFE\es.dll

[-] 2008-07-07 20:23 . B3A4422CBD8DAA6710431F67C679DA24 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP2QFE\es.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974$\es.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\es.dll

[-] 2005-07-26 04:42 . 094ECC4FB57ABA154F840C8414867E90 . 243200 . . [2001.12.4414.308] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974_0$\es.dll

[-] 2005-07-26 04:36 . 3732BE0811CE6E15A56AD1CEC02CF532 . 243200 . . [2001.12.4414.308] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\es.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 3F59BCDFAC47550F43001C4CE8CB0B91 . 243200 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\es.dll

.

[-] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\imm32.dll

[-] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\imm32.dll

[-] 2004-08-04 . 7ADE4584ED6657CAE3D523CF101992BD . 110080 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imm32.dll

.

[-] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\kernel32.dll

[-] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\dllcache\kernel32.dll

[-] 2009-03-21 . 93E2307273AE7B2D5418E132902373A7 . 1032704 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\$hf_mig$\KB959426\SP3QFE\kernel32.dll

[-] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB959426$\kernel32.dll

[-] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kernel32.dll

[-] 2007-04-16 . 68757F5935D6D76DD10975B7B7A9751D . 1027072 . . [5.1.2600.3119] . . c:\windows\$hf_mig$\KB935839\SP2QFE\kernel32.dll

[-] 2007-04-16 . 6557EA471552BB9AF16B66902D572BD5 . 1025536 . . [5.1.2600.3119] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . 8672CE1E9BAF84EC0665D73DB8849EDB . 1026048 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917422\SP2QFE\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . F2352FB7D9E5C70374568724A32B5CB7 . 1025024 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$NtUninstallKB935839$\kernel32.dll

[-] 2004-08-04 . 54379BD67780FDBBE1590EEC142A659C . 1024512 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB917422$\kernel32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\linkinfo.dll

[-] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\linkinfo.dll

[-] 2005-09-01 . BDF49EB509B446650A752F751634AA1C . 19968 . . [5.1.2600.2751] . . c:\windows\$hf_mig$\KB900725\SP2QFE\linkinfo.dll

[-] 2005-09-01 . 74B59D2B62583D3932FCE6CBB6EB5F77 . 19968 . . [5.1.2600.2751] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\linkinfo.dll

[-] 2004-08-04 . 5B42639BE48C8E84FD52C66958A44427 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB900725$\linkinfo.dll

.

[-] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpk.dll

[-] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lpk.dll

[-] 2004-08-04 . 8DF7AC820F9B3FD5E713E9A74827931C . 22016 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lpk.dll

.

[-] 2011-12-17 . 5C55673322584D9F5A32D0971D83858B . 5979136 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\mshtml.dll

[-] 2011-12-17 . 5C55673322584D9F5A32D0971D83858B . 5979136 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

[-] 2011-12-17 . 46FE106946083872716147AD223F20C1 . 5980160 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-11-04 . 958ECE072DA2D840BD3658A3AB708F58 . 5978112 . . [8.00.6001.19170] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-11-04 . E43D37858B634BDE1E099E92F0202458 . 5978624 . . [8.00.6001.23266] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-10-03 . 2ECD546FB8594A4C5D807E489045627F . 5971456 . . [8.00.6001.19154] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-10-03 . 5AF7AC6924E7CB72D76A796262B1C25E . 5972992 . . [8.00.6001.23250] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-07-25 . 39ADF0F29F47896DD726833735AB825C . 5969920 . . [8.00.6001.19120] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-07-25 . 03B085EEE1DB5F2E32721CF5C72F7A26 . 5971456 . . [8.00.6001.23216] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-05-30 . 7EA2A988004ED9A3D9DC5192DC547C57 . 5964800 . . [8.00.6001.19088] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-05-30 . 6DE2D62A51F4C110AA995583B7463487 . 5967360 . . [8.00.6001.23181] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-02-22 . 80A564DD39C82A79F34F5A093CE1A6BD . 5964800 . . [8.00.6001.23141] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-02-22 . E7618AEF7203F57D94266153C7E514C4 . 5962240 . . [8.00.6001.19046] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-12-20 . 91F5FB2C81CBE00B36B7F90E8DFDEC9E . 5961216 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-12-20 . 55F5920E04513ED481129E5E1DD94772 . 5962240 . . [8.00.6001.23111] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-11-06 . F22C3F322F5291FECDCC13371E3909A4 . 5960704 . . [8.00.6001.23091] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-11-06 . CB4E08223EFCEB7C9E534D7A2AB00D6A . 5959168 . . [8.00.6001.18999] . . c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-09-10 . 83C01E6BEE0BAEAC11B7C681302E7F18 . 5957120 . . [8.00.6001.18975] . . c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-09-10 . 90215AE398050E9510A5B71CD222A6FD . 5958656 . . [8.00.6001.23067] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-06-24 . 4866ECEEFB5964BB1CB081FB3A2A370D . 5954560 . . [8.00.6001.23037] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2183461-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-06-24 . 1048BF4C23101A0404252A19A9151C16 . 5951488 . . [8.00.6001.18939] . . c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-05-06 . E7CD22F3A8247FC3BFD283D30B4674D2 . 5950976 . . [8.00.6001.18928] . . c:\windows\ie8updates\KB2183461-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-05-06 . 47A7DDF5DF0F323F877EEFC75338C4A3 . 5953024 . . [8.00.6001.23019] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-02-25 . A38971E011619C2CF1B87ADE965F5DD4 . 5944832 . . [8.00.6001.18904] . . c:\windows\ie8updates\KB982381-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-02-25 . 2399C13AE076A84037794AA0E9BF152A . 5946880 . . [8.00.6001.22995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB980182-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-12-21 . 0C92E8AAD0E68E0A5358813353F31CE3 . 5942784 . . [8.00.6001.18876] . . c:\windows\ie8updates\KB980182-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-12-21 . 585A8B2FD6373FC06D6893867754CF74 . 5945856 . . [8.00.6001.22967] . . c:\windows\$hf_mig$\KB978207-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-10-29 . A66CEDA2AA6FA052D3F7A46CE7553D21 . 5940736 . . [8.00.6001.18854] . . c:\windows\ie8updates\KB978207-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-10-29 . 6D626567986D37E021F44EE66446D515 . 5944320 . . [8.00.6001.22945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976325-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-10-22 . 9DCF8C4EA18DD6B28F6CC87711F57893 . 5939712 . . [8.00.6001.18852] . . c:\windows\ie8updates\KB976325-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-10-22 . A7A81279E5D4E79886EB3EE0D8C0B5B0 . 5943296 . . [8.00.6001.22942] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976749-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-08-29 . 61AEF2B79A3926AF9F7D85B024DFA4D1 . 5940224 . . [8.00.6001.18828] . . c:\windows\ie8updates\KB976749-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-08-29 . 618B612AC467401AAF9DE95EC8927372 . 5942272 . . [8.00.6001.22918] . . c:\windows\$hf_mig$\KB974455-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-07-19 . 2644060A699C0654B609F24CE5A322D8 . 5938176 . . [8.00.6001.22902] . . c:\windows\$hf_mig$\KB972260-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-07-19 . BC35530055668C449898AF8FB9C98EAC . 5937152 . . [8.00.6001.18812] . . c:\windows\ie8updates\KB974455-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-05-13 . 099182C5D0A74802A9818C510B870124 . 5936128 . . [8.00.6001.22873] . . c:\windows\$hf_mig$\KB969897-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-05-13 . E6972B3A25FAC8EC66F9523E5E17F2D0 . 5936128 . . [8.00.6001.18783] . . c:\windows\ie8updates\KB972260-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-03-08 . D469A0EBA2EF5C6BEE8065B7E3196E5E . 5937152 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\ie8updates\KB969897-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-02-21 . ED8D8B5B74BC2F3F62DC3136294334F5 . 3596800 . . [7.00.6000.21015] . . c:\windows\$hf_mig$\KB963027-IE7\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-02-20 . 48CB187C52D11616A96EDE7E02FEFFB6 . 3595264 . . [7.00.6000.16825] . . c:\windows\ie8\mshtml.dll

[-] 2009-01-16 . A1F6948767628BBFCA8E91D5D41A2B24 . 3594752 . . [7.00.6000.16809] . . c:\windows\ie7updates\KB963027-IE7\mshtml.dll

[-] 2009-01-16 . 8DA948871A1664116F51E4149963E4DA . 3596288 . . [7.00.6000.20996] . . c:\windows\$hf_mig$\KB961260-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-12-13 . A2D4AE79DB67AC64BCA2551942417334 . 3593216 . . [7.00.6000.16788] . . c:\windows\ie7updates\KB961260-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-12-13 . B621B834A8F81D4D4550B91760261B77 . 3594752 . . [7.00.6000.20973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB960714-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-10-16 . EE6E909D702975A8DC842B45832AF5B7 . 3595264 . . [7.00.6000.20935] . . c:\windows\$hf_mig$\KB958215-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-08-27 . 4681D5AF0FAE690BA98C6020DC717FAA . 3593216 . . [7.00.6000.16735] . . c:\windows\ie7updates\KB960714-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-08-26 . 5BE5C242C6ABF45CB3195CA6751D0272 . 3594752 . . [7.00.6000.20900] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956390-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-06-24 . C9EE3EB15A2B15BED93CA8E74757E68D . 3592192 . . [7.00.6000.16705] . . c:\windows\ie7updates\KB956390-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-06-23 . 7853E46554A5D637D8AAD55FB0C4EE7E . 3594240 . . [7.00.6000.20861] . . c:\windows\$hf_mig$\KB953838-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-04-23 . A86706E794ACE216243CFE3C8D324869 . 3591680 . . [7.00.6000.16674] . . c:\windows\ie7updates\KB953838-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-04-23 . 67F763A3FD377AFB75CD60BC10677EA1 . 3593728 . . [7.00.6000.20815] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950759-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-04-14 . B937B964B164A7B588D09BF419F90875 . 3066880 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtml.dll

[-] 2008-03-01 . 78D65657B4864C9ECD8079EEE5D1A6BA . 3591680 . . [7.00.6000.16640] . . c:\windows\ie7updates\KB950759-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-03-01 . 438C16DB8952A4E108E89B4C5E55C526 . 3593216 . . [7.00.6000.20772] . . c:\windows\$hf_mig$\KB947864-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-12-08 . 79EDFDD2AA332F3B226037BC8C6F94EE . 3592192 . . [7.00.6000.16608] . . c:\windows\ie7updates\KB947864-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-12-07 . FF6518F3E721C4BC2C15262A1EABCEF7 . 3593216 . . [7.00.6000.20733] . . c:\windows\$hf_mig$\KB944533-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-10-30 . 88B6B490A22D720BE43B37C649AD1B4B . 3593216 . . [7.00.6000.20710] . . c:\windows\$hf_mig$\KB942615-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-10-30 . 80880B8B13A8005FDF3065DEB9E8043F . 3590656 . . [7.00.6000.16587] . . c:\windows\ie7updates\KB944533-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-08-20 . A35C502A6251E6446A8DF227F39E0B5D . 3584512 . . [7.00.6000.16544] . . c:\windows\ie7updates\KB942615-IE7\mshtml.dll

.

[-] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt.dll

[-] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\system32\msvcrt.dll

[-] 2008-04-14 . 61E70054981A2F9E64CEA7CA9479C0AA . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.5512_x-ww_3fd60d63\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 687ABDBF4790F907FB0D3A50B8D9FE3A . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 4200BE3808F6406DBE45A7B88DAE5035 . 322560 . . [7.0.2600.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.0.0_x-ww_2726e76a\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 40AC9CE966A05B05C9A4DB5B306A26C3 . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll

.

[-] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$NtUninstallKB2509553$\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . FF59588E31F864FED9D0258969559A4B . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 71AB52C70B9436C0A0B704FDE9D1A7CD . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll

[-] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\mswsock.dll

[-] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswsock.dll

[-] 2004-08-04 . 0C53DB0671AB5A93D169DAFFC8DA11CF . 247296 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\mswsock.dll

.

[-] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll

[-] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netlogon.dll

[-] 2004-08-04 . B3FDAC7A518B6B684BEFE792DC1DC560 . 407040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll

.

[-] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\powrprof.dll

[-] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\system32\powrprof.dll

[-] 2004-08-04 . D5A792DB732622A393A0469FE6EAA728 . 17408 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\powrprof.dll

.

[-] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\scecli.dll

[-] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\scecli.dll

[-] 2004-08-04 . 5AE934F6837B5A583DED535C4BE5A804 . 184832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll

.

[-] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc.dll

[-] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B10A3122527910CE60D23A7F29C28B1 . 5120 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfc.dll

.

[-] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\svchost.exe

[-] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\svchost.exe

[-] 2004-08-04 . AB8C6D89A897BACBA4657FDF00E344A6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\svchost.exe

.

[-] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapisrv.dll

[-] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\tapisrv.dll

[-] 2005-07-08 . 5A145DBF2916F583921BB27B91B2DC0B . 249344 . . [5.1.2600.2716] . . c:\windows\$hf_mig$\KB893756\SP2QFE\tapisrv.dll

[-] 2005-07-08 . C2A4E29888F45E7FC1FD64C83D5EA669 . 249344 . . [5.1.2600.2716] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tapisrv.dll

[-] 2004-08-04 . F38C48EE55AD051BF5474F5BDD69C846 . 246272 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB893756$\tapisrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\user32.dll

[-] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\user32.dll

[-] 2007-03-08 . FA35431E333943F4B2A6D33FA4EE3CE9 . 579584 . . [5.1.2600.3099] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925902\SP2QFE\user32.dll

[-] 2007-03-08 . CB18F701A5D55A6308FAB8D18322C060 . 579072 . . [5.1.2600.3099] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\user32.dll

[-] 2005-03-02 . 0B62745CE93E8C6F56547F70269DBABC . 578560 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\user32.dll

[-] 2005-03-02 . A9F2EBFC6EF9C1FB38CEDCF747162B6C . 578560 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB925902$\user32.dll

[-] 2004-08-04 . 8E5D344FD717D35EE7ED1C8E0AD0CBE6 . 578560 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\user32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe

[-] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\userinit.exe

[-] 2004-08-04 . DE7A0EE4A6A28E6DFE3118EB22468DA6 . 24576 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\userinit.exe

.

[-] 2011-12-17 . 03CB14FB6B75EC8AC2FDEC54E904C30B . 916992 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\wininet.dll

[-] 2011-12-17 . 03CB14FB6B75EC8AC2FDEC54E904C30B . 916992 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

[-] 2011-12-17 . 38C3CDBC40464D40C7B716C8E154B86C . 919552 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-11-04 . D47FE623B45DF066647469DB73AE3215 . 916992 . . [8.00.6001.19165] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\wininet.dll

[-] 2011-11-04 . A484703720C95391777DF05F2458FEF8 . 919552 . . [8.00.6001.23261] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-08-22 . 381FDBF8A25C7629696E5EE2B213F8CC . 916480 . . [8.00.6001.19131] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\wininet.dll

[-] 2011-08-22 . EDD945F6C0630DB8453673DF9E7B009E . 919552 . . [8.00.6001.23227] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-06-23 . 14FB4665EFBDCE6931A55752A44F7DE2 . 916480 . . [8.00.6001.19098] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\wininet.dll

[-] 2011-06-23 . 3BC2081CD791584B4ED373F3B4959CC8 . 919552 . . [8.00.6001.23192] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-04-25 . 1C95CF3DBAEBB3CCA34845CD884FB8CA . 916480 . . [8.00.6001.19072] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\wininet.dll

[-] 2011-04-25 . 00F17371D9145B114061564BDABD8C24 . 919552 . . [8.00.6001.23165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-02-22 . CC5AE9A79DA18AFD29FB7CF95F23A143 . 919552 . . [8.00.6001.23139] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-02-22 . 51B29ABC95E882F7AD80FDBFD5E729CC . 916480 . . [8.00.6001.19044] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\wininet.dll

[-] 2010-12-20 . 81BB5AF5584545323F20AA75610EBD01 . 916480 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\wininet.dll

[-] 2010-12-20 . 21A739156ED963C45419D3EB02E44F0C . 919552 . . [8.00.6001.23111] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-11-06 . 51964C721E751FD4E798252CC0E4FFB9 . 919552 . . [8.00.6001.23084] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-11-06 . BCEB709EF4C751E0BE355B76D834A954 . 916480 . . [8.00.6001.18992] . . c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\wininet.dll

[-] 2010-09-10 . EA2E4CFB3F124DD54F3B02F3BCCF6E82 . 916480 . . [8.00.6001.18968] . . c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\wininet.dll

[-] 2010-09-10 . 5D081F5E3E46966C4F63D32231C93511 . 919552 . . [8.00.6001.23060] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-06-24 . 8168F7D81CD04C83D7E04F3981A7D0F5 . 919040 . . [8.00.6001.23037] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2183461-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-06-24 . A3D63C0EF4D32F1F04D9E9596AEA0FFE . 916480 . . [8.00.6001.18939] . . c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\wininet.dll

[-] 2010-05-06 . 109D1EFA1C0BC4EC65EBA39707F31A19 . 916480 . . [8.00.6001.18923] . . c:\windows\ie8updates\KB2183461-IE8\wininet.dll

[-] 2010-05-06 . A319118B77A91EB08AB2BF098D91900E . 919040 . . [8.00.6001.23014] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-02-25 . 2A850B8F7B435ACFB9DCD0A566FD720C . 916480 . . [8.00.6001.18904] . . c:\windows\ie8updates\KB982381-IE8\wininet.dll

[-] 2010-02-25 . BB424C9406140FEAFB4732025BEBB69B . 919040 . . [8.00.6001.22995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB980182-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-12-21 . FA2B753F8FE84904A6940589A43F30B4 . 916480 . . [8.00.6001.18876] . . c:\windows\ie8updates\KB980182-IE8\wininet.dll

[-] 2009-12-21 . 4C145AB616871611FCE38F053C75807C . 916480 . . [8.00.6001.22967] . . c:\windows\$hf_mig$\KB978207-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-10-29 . 765E049E1F6E2EF9265B85E02DE487B5 . 916480 . . [8.00.6001.18854] . . c:\windows\ie8updates\KB978207-IE8\wininet.dll

[-] 2009-10-29 . D906535CAB4BB8A60AC060351EDE159F . 916480 . . [8.00.6001.22945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976325-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-08-29 . EFEDB80523B32DF44404704430BC3397 . 916480 . . [8.00.6001.18828] . . c:\windows\ie8updates\KB976325-IE8\wininet.dll

[-] 2009-08-29 . 977886782C8F7ACA874BE770C48FF75C . 916480 . . [8.00.6001.22918] . . c:\windows\$hf_mig$\KB974455-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-07-03 . AE9E8D0E50D9D874B5AAFB8B74E9FAAC . 915456 . . [8.00.6001.22896] . . c:\windows\$hf_mig$\KB972260-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-07-03 . 8BF5136BEFB6712E8890BDC9ED123182 . 915456 . . [8.00.6001.18806] . . c:\windows\ie8updates\KB974455-IE8\wininet.dll

[-] 2009-05-13 . 4BF497D1787B9B72DB6083395A1789D8 . 915456 . . [8.00.6001.22873] . . c:\windows\$hf_mig$\KB969897-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-05-13 . 84A401C1C289056C4CC9E1A391DE91E3 . 915456 . . [8.00.6001.18783] . . c:\windows\ie8updates\KB972260-IE8\wininet.dll

[-] 2009-03-08 . 6CE32F7778061CCC5814D5E0F282D369 . 914944 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\ie8updates\KB969897-IE8\wininet.dll

[-] 2009-03-03 . 78B519AC87AD7256C24EF44279EFD694 . 828416 . . [7.00.6000.21020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB963027-IE7\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-03-03 . C2A37E9F4096B019694A7519C5FFB2A0 . 826368 . . [7.00.6000.16827] . . c:\windows\ie8\wininet.dll

[-] 2008-12-20 . 6A77C48E137A73FFD1408F1A71C5184C . 827904 . . [7.00.6000.20978] . . c:\windows\$hf_mig$\KB961260-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-12-20 . DB4777DBC853EAC790E3DBDB68FFB1A1 . 826368 . . [7.00.6000.16791] . . c:\windows\ie7updates\KB963027-IE7\wininet.dll

[-] 2008-10-16 . FE082C9C1190051D8DA700C65A49C649 . 826368 . . [7.00.6000.16762] . . c:\windows\ie7updates\KB961260-IE7\wininet.dll

[-] 2008-10-16 . C5C71C8265D07F52E304EE906332BEEE . 827904 . . [7.00.6000.20935] . . c:\windows\$hf_mig$\KB958215-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-08-26 . 8B421DDF376F3D042EC616994E6E7896 . 827904 . . [7.00.6000.20900] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956390-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-08-26 . 5A1BB22BDFE98B2639A6D29E8CFB3BA4 . 826368 . . [7.00.6000.16735] . . c:\windows\ie7updates\KB958215-IE7\wininet.dll

[-] 2008-06-23 . 68FA9EED5B05EE48CDE843901C35E74A . 826368 . . [7.00.6000.16705] . . c:\windows\ie7updates\KB956390-IE7\wininet.dll

[-] 2008-06-23 . AA8521032671FEFA0C99ACFC62BE26DA . 827904 . . [7.00.6000.20861] . . c:\windows\$hf_mig$\KB953838-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-04-23 . A4092ABA7528A8AEA6EAF7B5AA989FAD . 826368 . . [7.00.6000.16674] . . c:\windows\ie7updates\KB953838-IE7\wininet.dll

[-] 2008-04-23 . 49ECC612EE5B23CA669A1EB15EE6DB3E . 827392 . . [7.00.6000.20815] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950759-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-04-14 . 80CA4DCDD3DAD65CB8800508076712E7 . 669184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wininet.dll

[-] 2008-03-01 . 0BC8124D6EA627A1BB864094A43C2698 . 826368 . . [7.00.6000.16640] . . c:\windows\ie7updates\KB950759-IE7\wininet.dll

[-] 2008-03-01 . 1073283DC2D66C5539301BAEF0BCB442 . 827392 . . [7.00.6000.20772] . . c:\windows\$hf_mig$\KB947864-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-12-07 . C3877EC9FE7642975E83846DC7BFCD8C . 824832 . . [7.00.6000.16608] . . c:\windows\ie7updates\KB947864-IE7\wininet.dll

[-] 2007-12-07 . 9294B445326B926BABC3F382F8410A31 . 825344 . . [7.00.6000.20733] . . c:\windows\$hf_mig$\KB944533-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-10-10 . 8AEB1E98D785BEA8278BDF2D3389D6E2 . 824832 . . [7.00.6000.16574] . . c:\windows\ie7updates\KB944533-IE7\wininet.dll

[-] 2007-10-10 . 79A07C04C00D4ACF47AFDB44E7FEF1CC . 825344 . . [7.00.6000.20696] . . c:\windows\$hf_mig$\KB942615-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-08-20 . 4A76F73C87A5B0D7356CD0F6CD918699 . 824832 . . [7.00.6000.16544] . . c:\windows\ie7updates\KB942615-IE7\wininet.dll

[-] 2007-08-20 . 077B22B5FEBAA055AAC0406413F53A5F . 825344 . . [7.00.6000.20661] . . c:\windows\$hf_mig$\KB939653-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-06-27 . 1E9D35BA9240592A68BB5980AA23FDB9 . 824320 . . [7.00.6000.20627] . . c:\windows\$hf_mig$\KB937143-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-06-27 . 62159D2C431DCDDAF8A1B80D29DF9BC8 . 823808 . . [7.00.6000.16512] . . c:\windows\ie7updates\KB939653-IE7\wininet.dll

[-] 2007-04-25 . B0A373678205F1AAC179EB084E0F9F55 . 823808 . . [7.00.6000.20583] . . c:\windows\$hf_mig$\KB933566-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-04-25 . 4DC4533608DAAFD1530C586683657E15 . 822784 . . [7.00.6000.16473] . . c:\windows\ie7updates\KB937143-IE7\wininet.dll

[-] 2007-03-07 . 1BF0D2B31D2D651F0EAF8491CD6CE193 . 822784 . . [7.00.6000.16441] . . c:\windows\ie7updates\KB933566-IE7\wininet.dll

[-] 2007-03-07 . 296B479402EF4C4C48F2D90A8BCC66D5 . 823296 . . [7.00.6000.20544] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931768-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-01-12 . BE43D00D802C92F01C8CC952C6F483F8 . 822784 . . [7.00.6000.16414] . . c:\windows\ie7updates\KB931768-IE7\wininet.dll

[-] 2006-11-07 . 92995334F993E6E49C25C6D02EC04401 . 818688 . . [7.00.5730.11] . . c:\windows\ie7updates\KB928090-IE7\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . 7693CCDD13B082985CA0AC2862CBCAF7 . 667648 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925454\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . 7693CCDD13B082985CA0AC2862CBCAF7 . 667648 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\ie7\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . E30AD3B3927B33D894486EFACCD48014 . 662016 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454$\wininet.dll

[-] 2006-09-14 . 75C38DD0613B2F170F8F6B2DCBDD6343 . 662016 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454_0$\wininet.dll

[-] 2006-09-14 . 0D3A915A798CD9568ABDBBE55489DD51 . 667648 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB922760\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 0960FA973421FF4630D024843341509E . 667648 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$hf_mig$\KB918899\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 91A1532762382C31DA0103946B4A20D3 . 662016 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$NtUninstallKB922760$\wininet.dll

[-] 2004-08-04 . 6C7E1322898378C30BCD9F779A2621EE . 659456 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB918899$\wininet.dll

.

[-] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2_32.dll

[-] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2_32.dll

[-] 2004-08-04 . 06EBCBE58321E924980148B7E3DBD753 . 82944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2_32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2help.dll

[-] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2help.dll

[-] 2004-08-04 . 3B728289DFA923A2C12BE827382C2DB1 . 19968 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2help.dll

.

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\explorer.exe

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . 147E95A42A58CE99E403F7F57656BBEB . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . 1D6245AFBD3FAABC16A885116BE1874D . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

[-] 2004-08-04 . A1D7304A87FC3093150F5E3CC7B0F338 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB938828$\explorer.exe

.

[-] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\regedit.exe

[-] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regedit.exe

[-] 2004-08-04 . 39C7FA0F39376599CFA59888816F477B . 153088 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regedit.exe

.

[-] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\ole32.dll

[-] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\dllcache\ole32.dll

[-] 2011-11-01 . 02AF8E4C7B851A213AC70BF6DD6E3537 . 1288704 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2624667\SP3QFE\ole32.dll

[-] 2010-07-16 . AD2B41BEAB5BB7A258F6A2CCDCA09B82 . 1287680 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$NtUninstallKB2624667$\ole32.dll

[-] 2010-07-16 . 57F12B548695C680421CD1EB8169A1C8 . 1288704 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979687\SP3QFE\ole32.dll

[-] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB979687$\ole32.dll

[-] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ole32.dll

[-] 2005-07-26 . 588443247F2EE6A61B5864B64A7E270E . 1284608 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ole32.dll

[-] 2005-07-26 . 0F0E95779DB45EB8D09EAA8827D740CC . 1285632 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 5C3B15C45ADF30B024927F1A0823BD16 . 1286144 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 48629EDCD92AA071554304F9F9E96E38 . 1284608 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\ole32.dll

[-] 2004-08-04 . 602969286376832E3F49F54E4F0F051A . 1281024 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\ole32.dll

.

[-] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\usp10.dll

[-] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

[-] 2010-04-16 . 7BB3922CB9973877D2BF4C7222EA8E70 . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981322\SP3QFE\usp10.dll

[-] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB981322$\usp10.dll

[-] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\usp10.dll

[-] 2004-08-04 . 24B72C7A002170ECC72B6AA5F642A705 . 406528 . . [1.0420.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usp10.dll

.

[-] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksuser.dll

[-] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\system32\ksuser.dll

[-] 2004-08-03 . 9001FC03FF453DCE7635794ED49379EE . 4096 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ksuser.dll

.

[-] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctfmon.exe

[-] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ctfmon.exe

[-] 2004-08-04 . 7DE46C9C40ABB58C8FDFE0212A3BF2B4 . 15360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ctfmon.exe

.

[-] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\shsvcs.dll

[-] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll

[-] 2009-07-27 . C28A9E9D28ACDAF8097BE4578C49559B . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971029\SP3QFE\shsvcs.dll

[-] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB971029$\shsvcs.dll

[-] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . D6F2B8963663F2014FAFCD8E15E4E778 . 135168 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . 20A1DFA416579DACEE28E15E331C3930 . 135680 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB928255\SP2QFE\shsvcs.dll

[-] 2004-08-04 . 394FD6CE1AC84BB318B806A6F8D90F66 . 135168 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB928255$\shsvcs.dll

.

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscntfy.exe

[-] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wscntfy.exe

[-] 2004-08-04 . D6381A7C1704BE7A8FD5EFDFD9F1463B . 13824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wscntfy.exe

.

[-] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprov.dll

[-] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\xmlprov.dll

[-] 2004-08-04 . F4C8D4B0A294AAF37FE50C407B6E03F9 . 129536 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xmlprov.dll

.

[-] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll

[-] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\eventlog.dll

[-] 2004-08-04 . F1720914CAB06FDE4BE250E3767713CF . 55808 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll

.

[-] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfcfiles.dll

[-] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

[-] 2004-08-04 . 486594A19F7AEDEBEA600855FFD5E914 . 1548288 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfcfiles.dll

.

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[-] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\regsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\dllcache\regsvc.dll

[-] 2004-08-04 . D01BB100558945178E4BCB33B0FE9364 . 59904 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\schedsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\schedsvc.dll

[-] 2004-08-04 . D245B3E32F8AB3B2FB576AFCFDEC105E . 192000 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\schedsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpsrv.dll

[-] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ssdpsrv.dll

[-] 2004-08-04 . B02FDCE64F64CDE3AA809D28D25D2A12 . 71680 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssdpsrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\termsrv.dll

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\termsrv.dll

[-] 2004-08-04 . E2CE999886A4636026F157DEB886AA94 . 297472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\termsrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetcfg.dll

[-] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\hnetcfg.dll

[-] 2004-08-04 . 490BF3896AE3EBD21B448FFB1579AA09 . 347648 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hnetcfg.dll

.

[-] 2004-08-04 . 63F517B1A87DABF3F5ACB8A7952FC1D1 . 12032 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\acpiec.sys

.

[-] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\aec.sys

[-] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\system32\drivers\aec.sys

[-] 2006-02-15 00:30 . 1EE7B434BA961EF845DE136224C30FEC . 142464 . . [5.1.2601.2180] . . c:\windows\$hf_mig$\KB900485\SP2QFE\aec.sys

[-] 2006-02-15 00:22 . 1EE7B434BA961EF845DE136224C30FEC . 142464 . . [5.1.2601.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aec.sys

[-] 2004-08-03 20:39 . 841F385C6CFAF66B58FBD898722BB4F0 . 142464 . . [5.1.2601.2078] . . c:\windows\$NtUninstallKB900485$\aec.sys

.

[-] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\agp440.sys

[-] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\agp440.sys

.

[-] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ip6fw.sys

[-] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ip6fw.sys

[-] 2004-08-04 . 4448006B6BC60E6C027932CFC38D6855 . 29056 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ip6fw.sys

.

[-] 2010-09-18 07:18 . C7F383764824117AEE9C3ED0FCA78044 . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc40u.dll

[-] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\mfc40u.dll

[-] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc40u.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc40u.dll

[-] 2006-11-01 19:19 . 13E52326F0F19A1A8D34681E3444E8D1 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfc40u.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 8EED1D71C14C356684E586B0A7DB6BCE . 924432 . . [4.1.6140] . . c:\windows\$NtUninstallKB924667$\mfc40u.dll

.

[-] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsvc.dll

[-] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\msgsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 1405B1431F51CAB25FE9B2ECF13CB198 . 33792 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgsvc.dll

.

[-] 2006-10-18 20:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\mspmsnsv.dll

[-] 2006-10-18 20:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll

[-] 2004-08-10 22:45 . A477391B7A8B0A0DAABADB17CF533A4B . 25088 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\$NtUninstallWMFDist11$\mspmsnsv.dll

[-] 2004-08-10 22:45 . A477391B7A8B0A0DAABADB17CF533A4B . 25088 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}\MsPMSNSv.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 2706E00334C86DD2E5279A47600C916A . 52736 . . [9.0.1.56] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}$BACKUP$\System\MsPMSNSv.dll

.

[-] 2011-10-26 . 2820129F67352B99B032DE2CF328C767 . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 2820129F67352B99B032DE2CF328C767 . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 8CAD5FC3D068F6164028EDAB20B8666F . 2031616 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 769A1C9E9641DCED4D0AC50968ADDA4E . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-12-09 . BAD22963CD6046C0B2834D2BFFAB56B5 . 2073728 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-12-09 . 2DB8EA01CD063A7723299FDBDCCAC82B . 2031616 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-04-28 . 75EA98BC36C13E976653400F8183D356 . 2071296 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-04-28 . 6A55E209D8DC13CDA67C86AE4FBF72C2 . 2029056 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-02-16 . 8734043A9B2FD911BA85A8A08F202B91 . 2029056 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-02-16 . 7C4F935FC449E4D27C685A5BC1792664 . 2071296 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-12-09 . 6A42A70506E7ACFF6C3ACD740E22A01F . 2070528 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$hf_mig$\KB977165\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-12-09 . 1EC8EEA049772D6C6A6D7518589B6B5D . 2028544 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-08-04 . AB21A63A3B15653043E71126E5BBE3DE . 2070528 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971486\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-08-04 . BAF4A9062EBB03002F07C56F73DA9FA0 . 2028544 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$NtUninstallKB977165$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-02-09 . 6DCC1CE955F33EC4C0CE271BFA5D3310 . 2028544 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB971486$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-02-09 . 07EE73D79A7CA142463470AEF230082B . 2070528 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-08-14 . DE961B54D30C7DD6AA6C3BD27D584E30 . 2070400 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956841\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-08-14 . E13B0F6208EAB1ECB9EBCE5D6E866268 . 2028544 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-04-14 . 1B3709F568AF90FDB935FD017C92E5E9 . 2028544 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956841$\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-04-14 . 6129DA5C68C13DCA12E77580730FD770 . 2070272 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlpa.exe

[-] 2007-02-28 . F51B8D8B0703518349096604E788B83E . 2063744 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931784\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2007-02-28 . 6F3DE0DF5031560A92F4498A23062641 . 2020352 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 4BF54C0431A9BB0BCE6C821CD4018F7D . 2063744 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB929338\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 62916047D54775CBA4DFFE15C0FCD623 . 2020352 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB931784$\ntkrnlpa.exe

[-] 2005-03-02 . C26D84B802567E629D42861A11C7EC04 . 2061312 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2005-03-02 . E38C7D3BCDB2D9C592F56CEE094D82F7 . 2019840 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338$\ntkrnlpa.exe

[-] 2004-08-04 . 6B9F48A34615E5F718E3A44E518B8E16 . 2019840 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\ntkrnlpa.exe

.

[-] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmssvc.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\system32\ntmssvc.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . AC75E028773CBBD7D8B1313F382E7C05 . 437248 . . [5.1.2400.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmssvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnphost.dll

[-] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\upnphost.dll

[-] 2007-02-05 . 063B30C37E3902760919D3E5D98CC7C9 . 185344 . . [5.1.2600.3077] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931261\SP2QFE\upnphost.dll

[-] 2007-02-05 . DE0A3D72D98A08A115300E2B2DC4374B . 185344 . . [5.1.2600.3077] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnphost.dll

[-] 2004-08-04 . 348B60067B10EFA7D7763EE44674108C . 185344 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB931261$\upnphost.dll

.

[-] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound.dll

[-] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\system32\dsound.dll

[-] 2004-08-04 . 4AAB7EC0EA6C53C6B381546F15C286CA . 367616 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsound.dll

.

[-] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d9.dll

[-] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\d3d9.dll

[-] 2004-08-04 . 66B9B43A5E0777F465CA492039176455 . 1689088 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3d9.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddraw.dll

[-] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\ddraw.dll

[-] 2004-08-04 . B54EF2F95DD3A188A2E4798C2CFB7EE7 . 266240 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ddraw.dll

.

[-] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\olepro32.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\olepro32.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . DFB4A7A3E7948686DBC4B0DEA4A0AE94 . 83456 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\olepro32.dll

.

[-] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfctrs.dll

[-] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\perfctrs.dll

[-] 2004-08-04 . D521890151A11C410F6A94EE3C37CD14 . 41472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfctrs.dll

.

[-] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\version.dll

[-] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\version.dll

[-] 2004-08-04 . D67A94C11062EEE45BED5106DFDB9C0A . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\version.dll

.

[-] 2011-10-26 . 8E305C5AC846388E99C1204D619AE77A . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . 8E305C5AC846388E99C1204D619AE77A . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . C8BAA79324ABD85E5B317CD00D3EFC2D . 2153472 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . CA76947F97276D52D4731EA2364ECBD8 . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-12-09 . 431D614A7395BADB939FE552DBDD8723 . 2197120 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-12-09 . 5D23EB1B99728FBC24AE6B989128D261 . 2153472 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-04-28 . B101D9AB9CCC09F2DDCF8B6C684CD939 . 2150912 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-04-28 . 59582F46CAAAA049DB613B4005AF57B5 . 2194432 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-02-16 . DA6465E0F6BBA4618E40C3D36B263866 . 2150912 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-02-16 . B79C48187CA08D2EC27DA4939953F082 . 2194432 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-12-09 . 5037978D6ED651AEC5D6ACC87D65C715 . 2193664 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$hf_mig$\KB977165\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-12-09 . 91BB9F7616C0A8BB6ECA10EB6816B21C . 2149888 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntoskrnl.exe

[-] 2009-08-04 . 0BAEA30E3FE87E5C09899ED37F52C714 . 2149888 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$NtUninstallKB977165$\ntoskrnl.exe

[-] 2009-08-04 . 2F1443AB72A64182FD8258BBAE801EA7 . 2193664 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971486\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-02-10 . 7625D5BAFD2A4A8458468B139C893BB7 . 2193536 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-02-09 . AAC6BB111B1ACEAFCD3D3AD569BA3DD3 . 2149888 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB971486$\ntoskrnl.exe

[-] 2008-08-14 . E332B6DE826D4222A758E3264AD8D520 . 2193536 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956841\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2008-08-14 . A14FB47B054DAEF42BE7C0D590407875 . 2149888 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntoskrnl.exe

[-] 2008-04-14 . 140A1BAD8A6642C1386BB5B388EB447F . 2193408 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoskrnl.exe

[-] 2008-04-14 . F13A2B659A51AA340F5596E7D604864B . 2149888 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956841$\ntoskrnl.exe

[-] 2007-02-28 . 59DCA97DC201792C1CCF9FE621EE5ED7 . 2186496 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931784\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2007-02-28 . 5836C9B396DE1EFDA60C07ED5AE09AA9 . 2140672 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntoskrnl.exe

[-] 2006-12-19 . 4CB6C3B16587971C56AAA8A9B0511BC7 . 2186368 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB929338\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2006-12-19 . FC9DEE3C2D5604F85AFF22432A506D2E . 2140672 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB931784$\ntoskrnl.exe

[-] 2005-03-02 . 5DB3E8DEC987B5D350E4A105DCEAEE6A . 2183936 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2005-03-02 . F221AC7E2980D3B23FAF596E69586C9C . 2140160 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338$\ntoskrnl.exe

[-] 2004-08-04 . 435419C54E21996F2372811EF08233D1 . 2152960 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\ntoskrnl.exe

.

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\w32time.dll

[-] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\w32time.dll

[-] 2004-08-04 . EF361E7A6319C445C21C81A131CF1F99 . 175616 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\w32time.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaservc.dll

[-] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 1689AC8BD2FC31B377D5D23CC7D872A8 . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB927802\SP2QFE\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 0BF8DE5896D9A02C99C4A4EF896E917E . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiaservc.dll

[-] 2004-08-04 . A52AA02DDB663FEF22C18C693B0EE891 . 333824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB927802$\wiaservc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\midimap.dll

[-] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\midimap.dll

[-] 2004-08-04 . E291F42AE2793304990C6EA77C482979 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\midimap.dll

.

[-] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasadhlp.dll

[-] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 5F1240D4B842F0122042FDA8540432FC . 7680 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB920683\SP2QFE\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 91282911237187F11BD3AD8F834CB5E6 . 8192 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasadhlp.dll

[-] 2004-08-04 . 9C38671C922A2C86802A7FA3F5834634 . 8192 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB920683$\rasadhlp.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-03-14 14:00 1869152 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-03-14 1869152]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IncrediMail"="c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2007-01-23 204843]

"NBJ"="c:\program files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2005-10-11 1961984]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-11 68856]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2009-04-08 251240]

"Remote Control Editor"="c:\program files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe" [2008-11-04 1105920]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-02-29 17148552]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RemoteControl"="c:\program files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"InstantOn"="c:\program files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe" [2005-09-22 93640]

"CmUCRRun"="c:\windows\system32\CmUCReye.exe" [2005-10-12 241664]

"CHotkey"="mHotkey.exe" [2004-12-08 550912]

"ledpointer"="CNYHKey.exe" [2005-11-10 5585408]

"Showwnd"="showwnd.exe" [2003-09-18 36864]

"MedionVFD"="c:\program files\Medion Info Display\MdionLCM.exe" [2006-01-27 176128]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-01-11 15961088]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2005-10-10 7286784]

"nwiz"="nwiz.exe" [2005-10-10 1519616]

"VX6000"="c:\windows\vVX6000.exe" [2006-04-26 994080]

"PCMService"="c:\home cinema\PowerCinema\PCMService.exe" [2006-02-09 143360]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-07-27 30192]

"Google Updater"="c:\program files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" [2011-09-25 161336]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-01-24 2416480]

"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-03-14 982880]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"ROC_roc_dec12"="c:\program files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" [2012-01-16 928096]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Ralink Wireless Utility.lnk - c:\program files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe [2006-8-24 638976]

Scanner Finder.lnk - c:\program files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe [2007-2-17 315392]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Home Cinema\\PowerCinema\\PowerCinema.exe"=

"c:\\Home Cinema\\PowerCinema\\PCMService.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\InstTool.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\CinergyDvr.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\VersionCheck\\VersionCheck.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgemcx.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"1723:TCP"= 1723:TCP:@xpsp2res.dll,-22015

"1701:UDP"= 1701:UDP:@xpsp2res.dll,-22016

"500:UDP"= 500:UDP:@xpsp2res.dll,-22017

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [11/07/2011 2:14 23120]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [13/09/2011 7:30 32592]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [7/10/2011 7:23 230608]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [11/07/2011 2:14 295248]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [12/10/2011 7:25 4433248]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2/08/2011 7:09 192776]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [8/04/2009 12:38 92008]

R2 vToolbarUpdater10.2.0;vToolbarUpdater10.2.0;c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe [14/03/2012 16:01 918880]

R3 3xHybrid;3xHybrid service;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [25/08/2006 16:49 826752]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [11/07/2011 2:14 134608]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [11/07/2011 2:14 24272]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [4/10/2011 7:21 16720]

R3 CMISTOR;CMIUCR.SYS CM220 Card Reader Driver;c:\windows\system32\drivers\cmiucr.SYS [24/08/2006 18:31 72320]

S0 rseb;rseb; [x]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7/01/2010 19:25 135664]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [29/02/2012 9:50 158856]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [11/01/2008 16:48 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7/01/2010 19:25 135664]

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [15/03/2012 12:20 40776]

S3 VX6000;Microsoft LifeCam VX-6000;c:\windows\system32\drivers\VX6000Xp.sys [5/10/2006 16:52 2375424]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-24 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-01-11 19:48]

.

2012-03-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 17:25]

.

2012-03-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 17:25]

.

2012-03-23 c:\windows\Tasks\Norton SystemWorks One Button Checkup.job

- c:\program files\Norton SystemWorks\OBC.exe [2002-08-28 22:53]

.

2012-01-11 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

2012-03-28 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

2012-03-28 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{39829240-283A-4A75-9C4E-01D3D31F677D}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: dexia.be\directnet

Trusted Zone: kbc.be\www

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.132 195.130.130.4

TCP: Interfaces\{56DF9D58-194F-4CB2-8151-1D90F2023194}: NameServer = 192.168.1.7

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\c1wmfny0.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - AVG Secure Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

WebBrowser-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

WebBrowser-{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - (no file)

HKCU-Run-EPSON Stylus D88 Series - c:\windows\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE

HKLM-Run-EPSON Stylus D88 Series - c:\windows\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-03-28 22:30

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

"ImagePath"="\"c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe\"\00°

[%\00«Ô‘|\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0b\01\00\00\00\00Ø\02pè\13\00pè\13\00\18î|X3ñ\02ÿÿÿÿm\05‘|"

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3812)

c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\deskbar.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\dbres.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\dbres.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\wordwheel.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\msnlExtRes.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\msnlExtRes.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

c:\program files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

c:\windows\system32\WgaTray.exe

c:\windows\system32\SearchIndexer.exe

c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

c:\program files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

c:\windows\mHotkey.exe

c:\windows\CNYHKey.exe

c:\windows\RTHDCPL.EXE

c:\progra~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

c:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe

c:\windows\system32\SearchFilterHost.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-03-28 22:40:42 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-28 20:40

.

Pre-Run: 192.074.338.304 bytes beschikbaar

Post-Run: 192.493.113.344 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - CB71A9B5FCB9931669D63CAA71E8ABAF

---------- Post toegevoegd om 22:53 ---------- Vorige post was om 22:49 ----------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:44:40, on 28/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

C:\WINDOWS\mHotkey.exe

C:\WINDOWS\CNYHKey.exe

C:\Program Files\Medion Info Display\MdionLCM.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\vVX6000.exe

C:\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: TerraTec Home Cinema - {AD6E6555-FB2C-47D4-8339-3E2965509877} - C:\PROGRA~1\TerraTec\TERRAT~1\THCDES~1.DLL

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [instantOn] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe /c "

O4 - HKLM\..\Run: [CmUCRRun] C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [showwnd] showwnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MedionVFD] "C:\Program Files\Medion Info Display\MdionLCM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [VX6000] C:\WINDOWS\vVX6000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Remote Control Editor] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

O4 - Global Startup: Scanner Finder.lnk = C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: www.kbc.be

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by132w.bay132.mail.live.com/mail/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{56DF9D58-194F-4CB2-8151-1D90F2023194}: NameServer = 192.168.1.7

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater10.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 14003 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Driver::

rseb

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-03-28.02 - Linda 29/03/2012 11:04:02.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1022.407 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Linda\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Linda\Bureaublad\CFScript.txt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_rseb

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-28 to 2012-03-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-29 08:43 . 2012-03-29 08:43 -------- d-----w- c:\program files\AVG Secure Search

2012-03-23 21:01 . 2012-03-23 21:01 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Linda\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-03-23 21:01 . 2012-03-23 21:01 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-03-23 10:21 . 2012-03-23 10:21 73728 ----a-w- c:\windows\ALCFDRTM.EXE

2012-03-23 10:03 . 2012-03-29 08:31 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Linda\Onlangs geopend

2012-03-15 10:20 . 2012-03-15 10:20 40776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2012-03-14 20:11 . 2012-03-14 20:11 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-01 07:55 . 2011-06-02 06:37 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-03 09:57 . 2006-08-23 23:17 1860224 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-01-11 19:07 . 2012-02-15 15:54 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-01-09 16:20 . 2006-08-23 22:17 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2010-07-27 06:56 . 2008-01-11 14:48 119808 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\GoogleDesktopMozilla.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\atapi.sys

[-] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\atapi.sys

[-] 2004-08-04 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0004\DriverFiles\i386\atapi.sys

[-] 2004-08-03 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys

[-] 2004-08-03 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0005\DriverFiles\i386\atapi.sys

.

[-] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\asyncmac.sys

[-] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys

[-] 2004-08-04 . 02000ABF34AF4C218C35D257024807D6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\asyncmac.sys

.

[-] 2004-08-04 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\beep.sys

[-] 2004-08-04 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\beep.sys

.

[-] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdclass.sys

[-] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

[-] 2004-08-04 . 59549E9180CE29D832289E1A1D9E3C60 . 25216 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdclass.sys

.

[-] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndis.sys

[-] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

[-] 2004-08-04 . 558635D3AF1C7546D26067D5D9B6959E . 182912 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys

.

[-] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntfs.sys

[-] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

[-] 2007-02-09 . 05AB81909514BFD69CBB1F2C147CF6B9 . 574976 . . [5.1.2600.3081] . . c:\windows\$hf_mig$\KB930916\SP2QFE\ntfs.sys

[-] 2007-02-09 . 19A811EF5F1ED5C926A028CE107FF1AF . 574464 . . [5.1.2600.3081] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntfs.sys

[-] 2004-08-04 . B78BE402C3F63DD55521F73876951CDD . 574592 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB930916$\ntfs.sys

.

[-] 2004-08-04 . 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD . 2944 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\null.sys

[-] 2004-08-04 . 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD . 2944 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\null.sys

.

[-] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 2A5554FC5B1E04E131230E3CE035C3F9 . 360320 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 744E57C99232201AE98C49168B918F48 . 360960 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\tcpip.sys

[-] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys

[-] 2007-10-30 . 90CAFF4B094573449A0872A0F919B178 . 360064 . . [5.1.2600.3244] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\tcpip.sys

[-] 2007-10-30 . 64798ECFA43D78C7178375FCDD16D8C8 . 360832 . . [5.1.2600.3244] . . c:\windows\$hf_mig$\KB941644\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . B2220C618B42A2212A59D91EBD6FC4B4 . 360576 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917953\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . 1DBF125862891817F374F407626967F4 . 359808 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$NtUninstallKB941644$\tcpip.sys

[-] 2004-08-04 . 9F4B36614A0FC234525BA224957DE55C . 359040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB917953$\tcpip.sys

.

[-] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\browser.dll

[-] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\browser.dll

[-] 2004-08-04 . 195B1255D9383AEFFBDFA8A11AE4D282 . 77312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browser.dll

.

[-] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsass.exe

[-] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lsass.exe

[-] 2004-08-04 . 34A82DEBEFB057FCCCBE15F619FC98A7 . 13312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lsass.exe

.

[-] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netman.dll

[-] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netman.dll

[-] 2005-08-22 . F32049792BCBF64954FF964508E47AFB . 197632 . . [5.1.2600.2743] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netman.dll

[-] 2005-08-22 . 269182FF03F1FDD0EF803AEB63C01080 . 197632 . . [5.1.2600.2743] . . c:\windows\$hf_mig$\KB905414\SP2QFE\netman.dll

[-] 2004-08-04 . B2665A1B502EC037388B7919CBD58C28 . 198144 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB905414$\netman.dll

.

[-] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comres.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\system32\comres.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . F0BAE7D75B268BA326D9323DD7C73D8F . 822784 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comres.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgr.dll

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\qmgr.dll

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\bits\qmgr.dll

[-] 2004-08-04 . 772027CC5FFAEA3E7D10AF2691EE7095 . 382464 . . [6.6.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qmgr.dll

.

[-] 2009-02-09 . D8D28F6CABEC7D42B8E487E290563B9A . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\rpcss.dll

[-] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\rpcss.dll

[-] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

[-] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\rpcss.dll

[-] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcss.dll

[-] 2005-07-26 . B52BD9DB0BD6D01BDB01B0DBFBB804CD . 397824 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rpcss.dll

[-] 2005-07-26 . 23B465FD2354D83218AC091D0EE6D91B . 398336 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 6D61211D515EA7E31FDB7B0FA9CEF878 . 396288 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 0468AA524F6912F449BC14CF7DACAF68 . 395776 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\rpcss.dll

[-] 2004-08-04 . DDE0457B7706C3AD4E5AFDD502698A06 . 395776 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\rpcss.dll

.

[-] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\services.exe

[-] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\services.exe

[-] 2009-02-09 . D98A222A707FFE40043E533FE7A6BA24 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\services.exe

[-] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\services.exe

[-] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\services.exe

[-] 2004-08-04 . 39991CD3C17B7529D039151A88E84499 . 108544 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\services.exe

.

[-] 2010-08-17 . 258DD5D4283FD9F9A7166BE9AE45CE73 . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2347290\SP3QFE\spoolsv.exe

[-] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\spoolsv.exe

[-] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

[-] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB2347290$\spoolsv.exe

[-] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolsv.exe

[-] 2005-06-11 . AD3D9D191AEA7B5445FE1D82FFBB4788 . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$hf_mig$\KB896423\SP2QFE\spoolsv.exe

[-] 2005-06-10 . DA81EC57ACD4CDC3D4C51CF3D409AF9F . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spoolsv.exe

[-] 2004-08-04 . CCCB8B94B17466EFB9DC27F42625B0E5 . 57856 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB896423$\spoolsv.exe

.

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2004-08-04 . 732ED791711DF9C9DD15E5515BC681B8 . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe

.

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[-] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[-] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\comctl32.dll

[-] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll

[-] 2010-08-23 . 01D982636AFC3A79537B81D9C3DA897A . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB2296011$\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . 1EAA8CD46BFB33307ACAF10EFF80E8BD . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F67AE54BCA3873D48A1AC722A9CA70BF . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F567148940C1F5D93070822C0F3C0C34 . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . 8A473F553E9E45DB4EF6FF11AB54E4E1 . 611328 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB923191$\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . AEF3D788DBF40C7C4D204EA45EB0C505 . 921088 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . FBCF5EF8A261632D1CB45B20ACEDE4B1 . 1050624 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\cryptsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 5F321535D399516B6D780FF9EF8D8B7A . 60416 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptsvc.dll

.

[-] 2008-07-07 20:32 . 68180553F674B487BE777CFD6BE70726 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3GDR\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\dllcache\es.dll

[-] 2008-07-07 20:26 . F6C37073A269C163A5FDAE5BFF47F367 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3QFE\es.dll

[-] 2008-07-07 20:23 . B3A4422CBD8DAA6710431F67C679DA24 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP2QFE\es.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974$\es.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\es.dll

[-] 2005-07-26 04:42 . 094ECC4FB57ABA154F840C8414867E90 . 243200 . . [2001.12.4414.308] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974_0$\es.dll

[-] 2005-07-26 04:36 . 3732BE0811CE6E15A56AD1CEC02CF532 . 243200 . . [2001.12.4414.308] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\es.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 3F59BCDFAC47550F43001C4CE8CB0B91 . 243200 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\es.dll

.

[-] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\imm32.dll

[-] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\imm32.dll

[-] 2004-08-04 . 7ADE4584ED6657CAE3D523CF101992BD . 110080 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imm32.dll

.

[-] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\kernel32.dll

[-] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\dllcache\kernel32.dll

[-] 2009-03-21 . 93E2307273AE7B2D5418E132902373A7 . 1032704 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\$hf_mig$\KB959426\SP3QFE\kernel32.dll

[-] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB959426$\kernel32.dll

[-] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kernel32.dll

[-] 2007-04-16 . 68757F5935D6D76DD10975B7B7A9751D . 1027072 . . [5.1.2600.3119] . . c:\windows\$hf_mig$\KB935839\SP2QFE\kernel32.dll

[-] 2007-04-16 . 6557EA471552BB9AF16B66902D572BD5 . 1025536 . . [5.1.2600.3119] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . 8672CE1E9BAF84EC0665D73DB8849EDB . 1026048 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917422\SP2QFE\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . F2352FB7D9E5C70374568724A32B5CB7 . 1025024 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$NtUninstallKB935839$\kernel32.dll

[-] 2004-08-04 . 54379BD67780FDBBE1590EEC142A659C . 1024512 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB917422$\kernel32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\linkinfo.dll

[-] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\linkinfo.dll

[-] 2005-09-01 . BDF49EB509B446650A752F751634AA1C . 19968 . . [5.1.2600.2751] . . c:\windows\$hf_mig$\KB900725\SP2QFE\linkinfo.dll

[-] 2005-09-01 . 74B59D2B62583D3932FCE6CBB6EB5F77 . 19968 . . [5.1.2600.2751] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\linkinfo.dll

[-] 2004-08-04 . 5B42639BE48C8E84FD52C66958A44427 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB900725$\linkinfo.dll

.

[-] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpk.dll

[-] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lpk.dll

[-] 2004-08-04 . 8DF7AC820F9B3FD5E713E9A74827931C . 22016 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lpk.dll

.

[-] 2011-12-17 . 5C55673322584D9F5A32D0971D83858B . 5979136 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\mshtml.dll

[-] 2011-12-17 . 5C55673322584D9F5A32D0971D83858B . 5979136 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

[-] 2011-12-17 . 46FE106946083872716147AD223F20C1 . 5980160 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-11-04 . 958ECE072DA2D840BD3658A3AB708F58 . 5978112 . . [8.00.6001.19170] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-11-04 . E43D37858B634BDE1E099E92F0202458 . 5978624 . . [8.00.6001.23266] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-10-03 . 2ECD546FB8594A4C5D807E489045627F . 5971456 . . [8.00.6001.19154] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-10-03 . 5AF7AC6924E7CB72D76A796262B1C25E . 5972992 . . [8.00.6001.23250] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-07-25 . 39ADF0F29F47896DD726833735AB825C . 5969920 . . [8.00.6001.19120] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-07-25 . 03B085EEE1DB5F2E32721CF5C72F7A26 . 5971456 . . [8.00.6001.23216] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-05-30 . 7EA2A988004ED9A3D9DC5192DC547C57 . 5964800 . . [8.00.6001.19088] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-05-30 . 6DE2D62A51F4C110AA995583B7463487 . 5967360 . . [8.00.6001.23181] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-02-22 . 80A564DD39C82A79F34F5A093CE1A6BD . 5964800 . . [8.00.6001.23141] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-02-22 . E7618AEF7203F57D94266153C7E514C4 . 5962240 . . [8.00.6001.19046] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-12-20 . 91F5FB2C81CBE00B36B7F90E8DFDEC9E . 5961216 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-12-20 . 55F5920E04513ED481129E5E1DD94772 . 5962240 . . [8.00.6001.23111] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-11-06 . F22C3F322F5291FECDCC13371E3909A4 . 5960704 . . [8.00.6001.23091] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-11-06 . CB4E08223EFCEB7C9E534D7A2AB00D6A . 5959168 . . [8.00.6001.18999] . . c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-09-10 . 83C01E6BEE0BAEAC11B7C681302E7F18 . 5957120 . . [8.00.6001.18975] . . c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-09-10 . 90215AE398050E9510A5B71CD222A6FD . 5958656 . . [8.00.6001.23067] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-06-24 . 4866ECEEFB5964BB1CB081FB3A2A370D . 5954560 . . [8.00.6001.23037] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2183461-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-06-24 . 1048BF4C23101A0404252A19A9151C16 . 5951488 . . [8.00.6001.18939] . . c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-05-06 . E7CD22F3A8247FC3BFD283D30B4674D2 . 5950976 . . [8.00.6001.18928] . . c:\windows\ie8updates\KB2183461-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-05-06 . 47A7DDF5DF0F323F877EEFC75338C4A3 . 5953024 . . [8.00.6001.23019] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-02-25 . A38971E011619C2CF1B87ADE965F5DD4 . 5944832 . . [8.00.6001.18904] . . c:\windows\ie8updates\KB982381-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-02-25 . 2399C13AE076A84037794AA0E9BF152A . 5946880 . . [8.00.6001.22995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB980182-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-12-21 . 0C92E8AAD0E68E0A5358813353F31CE3 . 5942784 . . [8.00.6001.18876] . . c:\windows\ie8updates\KB980182-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-12-21 . 585A8B2FD6373FC06D6893867754CF74 . 5945856 . . [8.00.6001.22967] . . c:\windows\$hf_mig$\KB978207-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-10-29 . A66CEDA2AA6FA052D3F7A46CE7553D21 . 5940736 . . [8.00.6001.18854] . . c:\windows\ie8updates\KB978207-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-10-29 . 6D626567986D37E021F44EE66446D515 . 5944320 . . [8.00.6001.22945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976325-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-10-22 . 9DCF8C4EA18DD6B28F6CC87711F57893 . 5939712 . . [8.00.6001.18852] . . c:\windows\ie8updates\KB976325-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-10-22 . A7A81279E5D4E79886EB3EE0D8C0B5B0 . 5943296 . . [8.00.6001.22942] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976749-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-08-29 . 61AEF2B79A3926AF9F7D85B024DFA4D1 . 5940224 . . [8.00.6001.18828] . . c:\windows\ie8updates\KB976749-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-08-29 . 618B612AC467401AAF9DE95EC8927372 . 5942272 . . [8.00.6001.22918] . . c:\windows\$hf_mig$\KB974455-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-07-19 . 2644060A699C0654B609F24CE5A322D8 . 5938176 . . [8.00.6001.22902] . . c:\windows\$hf_mig$\KB972260-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-07-19 . BC35530055668C449898AF8FB9C98EAC . 5937152 . . [8.00.6001.18812] . . c:\windows\ie8updates\KB974455-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-05-13 . 099182C5D0A74802A9818C510B870124 . 5936128 . . [8.00.6001.22873] . . c:\windows\$hf_mig$\KB969897-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-05-13 . E6972B3A25FAC8EC66F9523E5E17F2D0 . 5936128 . . [8.00.6001.18783] . . c:\windows\ie8updates\KB972260-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-03-08 . D469A0EBA2EF5C6BEE8065B7E3196E5E . 5937152 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\ie8updates\KB969897-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-02-21 . ED8D8B5B74BC2F3F62DC3136294334F5 . 3596800 . . [7.00.6000.21015] . . c:\windows\$hf_mig$\KB963027-IE7\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-02-20 . 48CB187C52D11616A96EDE7E02FEFFB6 . 3595264 . . [7.00.6000.16825] . . c:\windows\ie8\mshtml.dll

[-] 2009-01-16 . A1F6948767628BBFCA8E91D5D41A2B24 . 3594752 . . [7.00.6000.16809] . . c:\windows\ie7updates\KB963027-IE7\mshtml.dll

[-] 2009-01-16 . 8DA948871A1664116F51E4149963E4DA . 3596288 . . [7.00.6000.20996] . . c:\windows\$hf_mig$\KB961260-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-12-13 . A2D4AE79DB67AC64BCA2551942417334 . 3593216 . . [7.00.6000.16788] . . c:\windows\ie7updates\KB961260-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-12-13 . B621B834A8F81D4D4550B91760261B77 . 3594752 . . [7.00.6000.20973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB960714-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-10-16 . EE6E909D702975A8DC842B45832AF5B7 . 3595264 . . [7.00.6000.20935] . . c:\windows\$hf_mig$\KB958215-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-08-27 . 4681D5AF0FAE690BA98C6020DC717FAA . 3593216 . . [7.00.6000.16735] . . c:\windows\ie7updates\KB960714-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-08-26 . 5BE5C242C6ABF45CB3195CA6751D0272 . 3594752 . . [7.00.6000.20900] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956390-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-06-24 . C9EE3EB15A2B15BED93CA8E74757E68D . 3592192 . . [7.00.6000.16705] . . c:\windows\ie7updates\KB956390-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-06-23 . 7853E46554A5D637D8AAD55FB0C4EE7E . 3594240 . . [7.00.6000.20861] . . c:\windows\$hf_mig$\KB953838-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-04-23 . A86706E794ACE216243CFE3C8D324869 . 3591680 . . [7.00.6000.16674] . . c:\windows\ie7updates\KB953838-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-04-23 . 67F763A3FD377AFB75CD60BC10677EA1 . 3593728 . . [7.00.6000.20815] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950759-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-04-14 . B937B964B164A7B588D09BF419F90875 . 3066880 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtml.dll

[-] 2008-03-01 . 78D65657B4864C9ECD8079EEE5D1A6BA . 3591680 . . [7.00.6000.16640] . . c:\windows\ie7updates\KB950759-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-03-01 . 438C16DB8952A4E108E89B4C5E55C526 . 3593216 . . [7.00.6000.20772] . . c:\windows\$hf_mig$\KB947864-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-12-08 . 79EDFDD2AA332F3B226037BC8C6F94EE . 3592192 . . [7.00.6000.16608] . . c:\windows\ie7updates\KB947864-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-12-07 . FF6518F3E721C4BC2C15262A1EABCEF7 . 3593216 . . [7.00.6000.20733] . . c:\windows\$hf_mig$\KB944533-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-10-30 . 88B6B490A22D720BE43B37C649AD1B4B . 3593216 . . [7.00.6000.20710] . . c:\windows\$hf_mig$\KB942615-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-10-30 . 80880B8B13A8005FDF3065DEB9E8043F . 3590656 . . [7.00.6000.16587] . . c:\windows\ie7updates\KB944533-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-08-20 . A35C502A6251E6446A8DF227F39E0B5D . 3584512 . . [7.00.6000.16544] . . c:\windows\ie7updates\KB942615-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-08-20 . 1A1ECAD58E3400DDC405B30A30057437 . 3592192 . . [7.00.6000.20661] . . c:\windows\$hf_mig$\KB939653-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-07-19 . 917E302FD28CDD72106DD1B9CE4FB22C . 3583488 . . [7.00.6000.16525] . . c:\windows\ie7updates\KB939653-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-07-18 . AF15C3F7F8071CE05B1759B7AFAA1CDC . 3584000 . . [7.00.6000.20641] . . c:\windows\$hf_mig$\KB937143-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-05-08 . A0D4D27FDC1C683DA38386985B0854C9 . 3584000 . . [7.00.6000.20591] . . c:\windows\$hf_mig$\KB933566-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-05-08 . 4D6043D7E47E4271DEE79FDFB72C09C7 . 3583488 . . [7.00.6000.16481] . . c:\windows\ie7updates\KB937143-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-03-07 . 9112F01D8A2E4F6020F77ED58C977928 . 3581952 . . [7.00.6000.16441] . . c:\windows\ie7updates\KB933566-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-03-07 . 3A637DC32E7E7E518D2EA94B745B9D29 . 3582976 . . [7.00.6000.20544] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931768-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-01-12 . 5D45318804A30CE9D6EA83066E84B4A7 . 3580416 . . [7.00.6000.16414] . . c:\windows\ie7updates\KB931768-IE7\mshtml.dll

[-] 2006-11-07 . CBF04597F9CF7739E572276A2698FDD3 . 3577856 . . [7.00.5730.11] . . c:\windows\ie7updates\KB928090-IE7\mshtml.dll

[-] 2006-10-23 . B2C3664C38FB778922EDF24C783526BB . 3082240 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925454\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2006-10-23 . B2C3664C38FB778922EDF24C783526BB . 3082240 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\ie7\mshtml.dll

[-] 2006-10-23 . D9646B8EE340C0E6061D001BCF1FF04D . 3076096 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454$\mshtml.dll

[-] 2006-09-14 . 757A68BF9CBAB1C0CA8580FBDAA3D645 . 3075584 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454_0$\mshtml.dll

[-] 2006-09-14 . 64C50B7D71B8E2EF31806D8693B87681 . 3079680 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB922760\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2006-07-28 . FB8009A211F49770D185B677242028A6 . 3079168 . . [6.00.2900.2963] . . c:\windows\$hf_mig$\KB918899\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2006-07-28 . 5279BE2163D43987B4EF8CA7583E8349 . 3075072 . . [6.00.2900.2963] . . c:\windows\$NtUninstallKB922760$\mshtml.dll

[-] 2004-08-04 . 43E31383850CFEA3C0F445BED9A700F4 . 3003392 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB918899$\mshtml.dll

.

[-] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt.dll

[-] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\system32\msvcrt.dll

[-] 2008-04-14 . 61E70054981A2F9E64CEA7CA9479C0AA . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.5512_x-ww_3fd60d63\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 687ABDBF4790F907FB0D3A50B8D9FE3A . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 4200BE3808F6406DBE45A7B88DAE5035 . 322560 . . [7.0.2600.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.0.0_x-ww_2726e76a\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 40AC9CE966A05B05C9A4DB5B306A26C3 . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll

.

[-] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$NtUninstallKB2509553$\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . FF59588E31F864FED9D0258969559A4B . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 71AB52C70B9436C0A0B704FDE9D1A7CD . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll

[-] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\mswsock.dll

[-] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswsock.dll

[-] 2004-08-04 . 0C53DB0671AB5A93D169DAFFC8DA11CF . 247296 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\mswsock.dll

.

[-] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll

[-] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netlogon.dll

[-] 2004-08-04 . B3FDAC7A518B6B684BEFE792DC1DC560 . 407040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll

.

[-] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\powrprof.dll

[-] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\system32\powrprof.dll

[-] 2004-08-04 . D5A792DB732622A393A0469FE6EAA728 . 17408 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\powrprof.dll

.

[-] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\scecli.dll

[-] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\scecli.dll

[-] 2004-08-04 . 5AE934F6837B5A583DED535C4BE5A804 . 184832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll

.

[-] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc.dll

[-] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B10A3122527910CE60D23A7F29C28B1 . 5120 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfc.dll

.

[-] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\svchost.exe

[-] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\svchost.exe

[-] 2004-08-04 . AB8C6D89A897BACBA4657FDF00E344A6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\svchost.exe

.

[-] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapisrv.dll

[-] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\tapisrv.dll

[-] 2005-07-08 . 5A145DBF2916F583921BB27B91B2DC0B . 249344 . . [5.1.2600.2716] . . c:\windows\$hf_mig$\KB893756\SP2QFE\tapisrv.dll

[-] 2005-07-08 . C2A4E29888F45E7FC1FD64C83D5EA669 . 249344 . . [5.1.2600.2716] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tapisrv.dll

[-] 2004-08-04 . F38C48EE55AD051BF5474F5BDD69C846 . 246272 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB893756$\tapisrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\user32.dll

[-] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\user32.dll

[-] 2007-03-08 . FA35431E333943F4B2A6D33FA4EE3CE9 . 579584 . . [5.1.2600.3099] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925902\SP2QFE\user32.dll

[-] 2007-03-08 . CB18F701A5D55A6308FAB8D18322C060 . 579072 . . [5.1.2600.3099] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\user32.dll

[-] 2005-03-02 . 0B62745CE93E8C6F56547F70269DBABC . 578560 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\user32.dll

[-] 2005-03-02 . A9F2EBFC6EF9C1FB38CEDCF747162B6C . 578560 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB925902$\user32.dll

[-] 2004-08-04 . 8E5D344FD717D35EE7ED1C8E0AD0CBE6 . 578560 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\user32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe

[-] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\userinit.exe

[-] 2004-08-04 . DE7A0EE4A6A28E6DFE3118EB22468DA6 . 24576 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\userinit.exe

.

[-] 2011-12-17 . 03CB14FB6B75EC8AC2FDEC54E904C30B . 916992 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\wininet.dll

[-] 2011-12-17 . 03CB14FB6B75EC8AC2FDEC54E904C30B . 916992 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

[-] 2011-12-17 . 38C3CDBC40464D40C7B716C8E154B86C . 919552 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-11-04 . D47FE623B45DF066647469DB73AE3215 . 916992 . . [8.00.6001.19165] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\wininet.dll

[-] 2011-11-04 . A484703720C95391777DF05F2458FEF8 . 919552 . . [8.00.6001.23261] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-08-22 . 381FDBF8A25C7629696E5EE2B213F8CC . 916480 . . [8.00.6001.19131] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\wininet.dll

[-] 2011-08-22 . EDD945F6C0630DB8453673DF9E7B009E . 919552 . . [8.00.6001.23227] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-06-23 . 14FB4665EFBDCE6931A55752A44F7DE2 . 916480 . . [8.00.6001.19098] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\wininet.dll

[-] 2011-06-23 . 3BC2081CD791584B4ED373F3B4959CC8 . 919552 . . [8.00.6001.23192] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-04-25 . 1C95CF3DBAEBB3CCA34845CD884FB8CA . 916480 . . [8.00.6001.19072] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\wininet.dll

[-] 2011-04-25 . 00F17371D9145B114061564BDABD8C24 . 919552 . . [8.00.6001.23165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-02-22 . CC5AE9A79DA18AFD29FB7CF95F23A143 . 919552 . . [8.00.6001.23139] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-02-22 . 51B29ABC95E882F7AD80FDBFD5E729CC . 916480 . . [8.00.6001.19044] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\wininet.dll

[-] 2010-12-20 . 81BB5AF5584545323F20AA75610EBD01 . 916480 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\wininet.dll

[-] 2010-12-20 . 21A739156ED963C45419D3EB02E44F0C . 919552 . . [8.00.6001.23111] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-11-06 . 51964C721E751FD4E798252CC0E4FFB9 . 919552 . . [8.00.6001.23084] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-11-06 . BCEB709EF4C751E0BE355B76D834A954 . 916480 . . [8.00.6001.18992] . . c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\wininet.dll

[-] 2010-09-10 . EA2E4CFB3F124DD54F3B02F3BCCF6E82 . 916480 . . [8.00.6001.18968] . . c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\wininet.dll

[-] 2010-09-10 . 5D081F5E3E46966C4F63D32231C93511 . 919552 . . [8.00.6001.23060] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-06-24 . 8168F7D81CD04C83D7E04F3981A7D0F5 . 919040 . . [8.00.6001.23037] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2183461-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-06-24 . A3D63C0EF4D32F1F04D9E9596AEA0FFE . 916480 . . [8.00.6001.18939] . . c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\wininet.dll

[-] 2010-05-06 . 109D1EFA1C0BC4EC65EBA39707F31A19 . 916480 . . [8.00.6001.18923] . . c:\windows\ie8updates\KB2183461-IE8\wininet.dll

[-] 2010-05-06 . A319118B77A91EB08AB2BF098D91900E . 919040 . . [8.00.6001.23014] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-02-25 . 2A850B8F7B435ACFB9DCD0A566FD720C . 916480 . . [8.00.6001.18904] . . c:\windows\ie8updates\KB982381-IE8\wininet.dll

[-] 2010-02-25 . BB424C9406140FEAFB4732025BEBB69B . 919040 . . [8.00.6001.22995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB980182-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-12-21 . FA2B753F8FE84904A6940589A43F30B4 . 916480 . . [8.00.6001.18876] . . c:\windows\ie8updates\KB980182-IE8\wininet.dll

[-] 2009-12-21 . 4C145AB616871611FCE38F053C75807C . 916480 . . [8.00.6001.22967] . . c:\windows\$hf_mig$\KB978207-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-10-29 . 765E049E1F6E2EF9265B85E02DE487B5 . 916480 . . [8.00.6001.18854] . . c:\windows\ie8updates\KB978207-IE8\wininet.dll

[-] 2009-10-29 . D906535CAB4BB8A60AC060351EDE159F . 916480 . . [8.00.6001.22945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976325-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-08-29 . EFEDB80523B32DF44404704430BC3397 . 916480 . . [8.00.6001.18828] . . c:\windows\ie8updates\KB976325-IE8\wininet.dll

[-] 2009-08-29 . 977886782C8F7ACA874BE770C48FF75C . 916480 . . [8.00.6001.22918] . . c:\windows\$hf_mig$\KB974455-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-07-03 . AE9E8D0E50D9D874B5AAFB8B74E9FAAC . 915456 . . [8.00.6001.22896] . . c:\windows\$hf_mig$\KB972260-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-07-03 . 8BF5136BEFB6712E8890BDC9ED123182 . 915456 . . [8.00.6001.18806] . . c:\windows\ie8updates\KB974455-IE8\wininet.dll

[-] 2009-05-13 . 4BF497D1787B9B72DB6083395A1789D8 . 915456 . . [8.00.6001.22873] . . c:\windows\$hf_mig$\KB969897-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-05-13 . 84A401C1C289056C4CC9E1A391DE91E3 . 915456 . . [8.00.6001.18783] . . c:\windows\ie8updates\KB972260-IE8\wininet.dll

[-] 2009-03-08 . 6CE32F7778061CCC5814D5E0F282D369 . 914944 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\ie8updates\KB969897-IE8\wininet.dll

[-] 2009-03-03 . 78B519AC87AD7256C24EF44279EFD694 . 828416 . . [7.00.6000.21020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB963027-IE7\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-03-03 . C2A37E9F4096B019694A7519C5FFB2A0 . 826368 . . [7.00.6000.16827] . . c:\windows\ie8\wininet.dll

[-] 2008-12-20 . 6A77C48E137A73FFD1408F1A71C5184C . 827904 . . [7.00.6000.20978] . . c:\windows\$hf_mig$\KB961260-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-12-20 . DB4777DBC853EAC790E3DBDB68FFB1A1 . 826368 . . [7.00.6000.16791] . . c:\windows\ie7updates\KB963027-IE7\wininet.dll

[-] 2008-10-16 . FE082C9C1190051D8DA700C65A49C649 . 826368 . . [7.00.6000.16762] . . c:\windows\ie7updates\KB961260-IE7\wininet.dll

[-] 2008-10-16 . C5C71C8265D07F52E304EE906332BEEE . 827904 . . [7.00.6000.20935] . . c:\windows\$hf_mig$\KB958215-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-08-26 . 8B421DDF376F3D042EC616994E6E7896 . 827904 . . [7.00.6000.20900] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956390-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-08-26 . 5A1BB22BDFE98B2639A6D29E8CFB3BA4 . 826368 . . [7.00.6000.16735] . . c:\windows\ie7updates\KB958215-IE7\wininet.dll

[-] 2008-06-23 . 68FA9EED5B05EE48CDE843901C35E74A . 826368 . . [7.00.6000.16705] . . c:\windows\ie7updates\KB956390-IE7\wininet.dll

[-] 2008-06-23 . AA8521032671FEFA0C99ACFC62BE26DA . 827904 . . [7.00.6000.20861] . . c:\windows\$hf_mig$\KB953838-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-04-23 . A4092ABA7528A8AEA6EAF7B5AA989FAD . 826368 . . [7.00.6000.16674] . . c:\windows\ie7updates\KB953838-IE7\wininet.dll

[-] 2008-04-23 . 49ECC612EE5B23CA669A1EB15EE6DB3E . 827392 . . [7.00.6000.20815] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950759-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-04-14 . 80CA4DCDD3DAD65CB8800508076712E7 . 669184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wininet.dll

[-] 2008-03-01 . 0BC8124D6EA627A1BB864094A43C2698 . 826368 . . [7.00.6000.16640] . . c:\windows\ie7updates\KB950759-IE7\wininet.dll

[-] 2008-03-01 . 1073283DC2D66C5539301BAEF0BCB442 . 827392 . . [7.00.6000.20772] . . c:\windows\$hf_mig$\KB947864-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-12-07 . C3877EC9FE7642975E83846DC7BFCD8C . 824832 . . [7.00.6000.16608] . . c:\windows\ie7updates\KB947864-IE7\wininet.dll

[-] 2007-12-07 . 9294B445326B926BABC3F382F8410A31 . 825344 . . [7.00.6000.20733] . . c:\windows\$hf_mig$\KB944533-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-10-10 . 8AEB1E98D785BEA8278BDF2D3389D6E2 . 824832 . . [7.00.6000.16574] . . c:\windows\ie7updates\KB944533-IE7\wininet.dll

[-] 2007-10-10 . 79A07C04C00D4ACF47AFDB44E7FEF1CC . 825344 . . [7.00.6000.20696] . . c:\windows\$hf_mig$\KB942615-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-08-20 . 4A76F73C87A5B0D7356CD0F6CD918699 . 824832 . . [7.00.6000.16544] . . c:\windows\ie7updates\KB942615-IE7\wininet.dll

[-] 2007-08-20 . 077B22B5FEBAA055AAC0406413F53A5F . 825344 . . [7.00.6000.20661] . . c:\windows\$hf_mig$\KB939653-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-06-27 . 1E9D35BA9240592A68BB5980AA23FDB9 . 824320 . . [7.00.6000.20627] . . c:\windows\$hf_mig$\KB937143-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-06-27 . 62159D2C431DCDDAF8A1B80D29DF9BC8 . 823808 . . [7.00.6000.16512] . . c:\windows\ie7updates\KB939653-IE7\wininet.dll

[-] 2007-04-25 . B0A373678205F1AAC179EB084E0F9F55 . 823808 . . [7.00.6000.20583] . . c:\windows\$hf_mig$\KB933566-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-04-25 . 4DC4533608DAAFD1530C586683657E15 . 822784 . . [7.00.6000.16473] . . c:\windows\ie7updates\KB937143-IE7\wininet.dll

[-] 2007-03-07 . 1BF0D2B31D2D651F0EAF8491CD6CE193 . 822784 . . [7.00.6000.16441] . . c:\windows\ie7updates\KB933566-IE7\wininet.dll

[-] 2007-03-07 . 296B479402EF4C4C48F2D90A8BCC66D5 . 823296 . . [7.00.6000.20544] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931768-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-01-12 . BE43D00D802C92F01C8CC952C6F483F8 . 822784 . . [7.00.6000.16414] . . c:\windows\ie7updates\KB931768-IE7\wininet.dll

[-] 2006-11-07 . 92995334F993E6E49C25C6D02EC04401 . 818688 . . [7.00.5730.11] . . c:\windows\ie7updates\KB928090-IE7\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . 7693CCDD13B082985CA0AC2862CBCAF7 . 667648 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925454\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . 7693CCDD13B082985CA0AC2862CBCAF7 . 667648 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\ie7\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . E30AD3B3927B33D894486EFACCD48014 . 662016 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454$\wininet.dll

[-] 2006-09-14 . 75C38DD0613B2F170F8F6B2DCBDD6343 . 662016 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454_0$\wininet.dll

[-] 2006-09-14 . 0D3A915A798CD9568ABDBBE55489DD51 . 667648 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB922760\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 0960FA973421FF4630D024843341509E . 667648 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$hf_mig$\KB918899\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 91A1532762382C31DA0103946B4A20D3 . 662016 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$NtUninstallKB922760$\wininet.dll

[-] 2004-08-04 . 6C7E1322898378C30BCD9F779A2621EE . 659456 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB918899$\wininet.dll

.

[-] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2_32.dll

[-] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2_32.dll

[-] 2004-08-04 . 06EBCBE58321E924980148B7E3DBD753 . 82944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2_32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2help.dll

[-] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2help.dll

[-] 2004-08-04 . 3B728289DFA923A2C12BE827382C2DB1 . 19968 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2help.dll

.

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\explorer.exe

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . 147E95A42A58CE99E403F7F57656BBEB . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . 1D6245AFBD3FAABC16A885116BE1874D . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

[-] 2004-08-04 . A1D7304A87FC3093150F5E3CC7B0F338 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB938828$\explorer.exe

.

[-] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\regedit.exe

[-] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regedit.exe

[-] 2004-08-04 . 39C7FA0F39376599CFA59888816F477B . 153088 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regedit.exe

.

[-] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\ole32.dll

[-] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\dllcache\ole32.dll

[-] 2011-11-01 . 02AF8E4C7B851A213AC70BF6DD6E3537 . 1288704 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2624667\SP3QFE\ole32.dll

[-] 2010-07-16 . AD2B41BEAB5BB7A258F6A2CCDCA09B82 . 1287680 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$NtUninstallKB2624667$\ole32.dll

[-] 2010-07-16 . 57F12B548695C680421CD1EB8169A1C8 . 1288704 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979687\SP3QFE\ole32.dll

[-] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB979687$\ole32.dll

[-] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ole32.dll

[-] 2005-07-26 . 588443247F2EE6A61B5864B64A7E270E . 1284608 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ole32.dll

[-] 2005-07-26 . 0F0E95779DB45EB8D09EAA8827D740CC . 1285632 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 5C3B15C45ADF30B024927F1A0823BD16 . 1286144 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 48629EDCD92AA071554304F9F9E96E38 . 1284608 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\ole32.dll

[-] 2004-08-04 . 602969286376832E3F49F54E4F0F051A . 1281024 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\ole32.dll

.

[-] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\usp10.dll

[-] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

[-] 2010-04-16 . 7BB3922CB9973877D2BF4C7222EA8E70 . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981322\SP3QFE\usp10.dll

[-] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB981322$\usp10.dll

[-] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\usp10.dll

[-] 2004-08-04 . 24B72C7A002170ECC72B6AA5F642A705 . 406528 . . [1.0420.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usp10.dll

.

[-] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksuser.dll

[-] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\system32\ksuser.dll

[-] 2004-08-03 . 9001FC03FF453DCE7635794ED49379EE . 4096 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ksuser.dll

.

[-] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctfmon.exe

[-] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ctfmon.exe

[-] 2004-08-04 . 7DE46C9C40ABB58C8FDFE0212A3BF2B4 . 15360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ctfmon.exe

.

[-] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\shsvcs.dll

[-] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll

[-] 2009-07-27 . C28A9E9D28ACDAF8097BE4578C49559B . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971029\SP3QFE\shsvcs.dll

[-] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB971029$\shsvcs.dll

[-] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . D6F2B8963663F2014FAFCD8E15E4E778 . 135168 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . 20A1DFA416579DACEE28E15E331C3930 . 135680 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB928255\SP2QFE\shsvcs.dll

[-] 2004-08-04 . 394FD6CE1AC84BB318B806A6F8D90F66 . 135168 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB928255$\shsvcs.dll

.

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscntfy.exe

[-] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wscntfy.exe

[-] 2004-08-04 . D6381A7C1704BE7A8FD5EFDFD9F1463B . 13824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wscntfy.exe

.

[-] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprov.dll

[-] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\xmlprov.dll

[-] 2004-08-04 . F4C8D4B0A294AAF37FE50C407B6E03F9 . 129536 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xmlprov.dll

.

[-] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll

[-] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\eventlog.dll

[-] 2004-08-04 . F1720914CAB06FDE4BE250E3767713CF . 55808 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll

.

[-] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfcfiles.dll

[-] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

[-] 2004-08-04 . 486594A19F7AEDEBEA600855FFD5E914 . 1548288 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfcfiles.dll

.

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[-] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\regsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\dllcache\regsvc.dll

[-] 2004-08-04 . D01BB100558945178E4BCB33B0FE9364 . 59904 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\schedsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\schedsvc.dll

[-] 2004-08-04 . D245B3E32F8AB3B2FB576AFCFDEC105E . 192000 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\schedsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpsrv.dll

[-] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ssdpsrv.dll

[-] 2004-08-04 . B02FDCE64F64CDE3AA809D28D25D2A12 . 71680 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssdpsrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\termsrv.dll

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\termsrv.dll

[-] 2004-08-04 . E2CE999886A4636026F157DEB886AA94 . 297472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\termsrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetcfg.dll

[-] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\hnetcfg.dll

[-] 2004-08-04 . 490BF3896AE3EBD21B448FFB1579AA09 . 347648 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hnetcfg.dll

.

[-] 2004-08-04 . 63F517B1A87DABF3F5ACB8A7952FC1D1 . 12032 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\acpiec.sys

.

[-] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\aec.sys

[-] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\system32\drivers\aec.sys

[-] 2006-02-15 00:30 . 1EE7B434BA961EF845DE136224C30FEC . 142464 . . [5.1.2601.2180] . . c:\windows\$hf_mig$\KB900485\SP2QFE\aec.sys

[-] 2006-02-15 00:22 . 1EE7B434BA961EF845DE136224C30FEC . 142464 . . [5.1.2601.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aec.sys

[-] 2004-08-03 20:39 . 841F385C6CFAF66B58FBD898722BB4F0 . 142464 . . [5.1.2601.2078] . . c:\windows\$NtUninstallKB900485$\aec.sys

.

[-] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\agp440.sys

[-] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\agp440.sys

.

[-] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ip6fw.sys

[-] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ip6fw.sys

[-] 2004-08-04 . 4448006B6BC60E6C027932CFC38D6855 . 29056 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ip6fw.sys

.

[-] 2010-09-18 07:18 . C7F383764824117AEE9C3ED0FCA78044 . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc40u.dll

[-] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\mfc40u.dll

[-] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc40u.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc40u.dll

[-] 2006-11-01 19:19 . 13E52326F0F19A1A8D34681E3444E8D1 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfc40u.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 8EED1D71C14C356684E586B0A7DB6BCE . 924432 . . [4.1.6140] . . c:\windows\$NtUninstallKB924667$\mfc40u.dll

.

[-] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsvc.dll

[-] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\msgsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 1405B1431F51CAB25FE9B2ECF13CB198 . 33792 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgsvc.dll

.

[-] 2006-10-18 20:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\mspmsnsv.dll

[-] 2006-10-18 20:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll

[-] 2004-08-10 22:45 . A477391B7A8B0A0DAABADB17CF533A4B . 25088 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\$NtUninstallWMFDist11$\mspmsnsv.dll

[-] 2004-08-10 22:45 . A477391B7A8B0A0DAABADB17CF533A4B . 25088 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}\MsPMSNSv.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 2706E00334C86DD2E5279A47600C916A . 52736 . . [9.0.1.56] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}$BACKUP$\System\MsPMSNSv.dll

.

[-] 2011-10-26 . 2820129F67352B99B032DE2CF328C767 . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 2820129F67352B99B032DE2CF328C767 . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 8CAD5FC3D068F6164028EDAB20B8666F . 2031616 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 769A1C9E9641DCED4D0AC50968ADDA4E . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-12-09 . BAD22963CD6046C0B2834D2BFFAB56B5 . 2073728 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-12-09 . 2DB8EA01CD063A7723299FDBDCCAC82B . 2031616 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-04-28 . 75EA98BC36C13E976653400F8183D356 . 2071296 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-04-28 . 6A55E209D8DC13CDA67C86AE4FBF72C2 . 2029056 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-02-16 . 8734043A9B2FD911BA85A8A08F202B91 . 2029056 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-02-16 . 7C4F935FC449E4D27C685A5BC1792664 . 2071296 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-12-09 . 6A42A70506E7ACFF6C3ACD740E22A01F . 2070528 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$hf_mig$\KB977165\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-12-09 . 1EC8EEA049772D6C6A6D7518589B6B5D . 2028544 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-08-04 . AB21A63A3B15653043E71126E5BBE3DE . 2070528 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971486\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-08-04 . BAF4A9062EBB03002F07C56F73DA9FA0 . 2028544 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$NtUninstallKB977165$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-02-09 . 6DCC1CE955F33EC4C0CE271BFA5D3310 . 2028544 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB971486$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-02-09 . 07EE73D79A7CA142463470AEF230082B . 2070528 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-08-14 . DE961B54D30C7DD6AA6C3BD27D584E30 . 2070400 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956841\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-08-14 . E13B0F6208EAB1ECB9EBCE5D6E866268 . 2028544 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-04-14 . 1B3709F568AF90FDB935FD017C92E5E9 . 2028544 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956841$\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-04-14 . 6129DA5C68C13DCA12E77580730FD770 . 2070272 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlpa.exe

[-] 2007-02-28 . F51B8D8B0703518349096604E788B83E . 2063744 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931784\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2007-02-28 . 6F3DE0DF5031560A92F4498A23062641 . 2020352 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 4BF54C0431A9BB0BCE6C821CD4018F7D . 2063744 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB929338\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 62916047D54775CBA4DFFE15C0FCD623 . 2020352 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB931784$\ntkrnlpa.exe

[-] 2005-03-02 . C26D84B802567E629D42861A11C7EC04 . 2061312 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2005-03-02 . E38C7D3BCDB2D9C592F56CEE094D82F7 . 2019840 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338$\ntkrnlpa.exe

[-] 2004-08-04 . 6B9F48A34615E5F718E3A44E518B8E16 . 2019840 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\ntkrnlpa.exe

.

[-] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmssvc.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\system32\ntmssvc.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . AC75E028773CBBD7D8B1313F382E7C05 . 437248 . . [5.1.2400.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmssvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnphost.dll

[-] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\upnphost.dll

[-] 2007-02-05 . 063B30C37E3902760919D3E5D98CC7C9 . 185344 . . [5.1.2600.3077] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931261\SP2QFE\upnphost.dll

[-] 2007-02-05 . DE0A3D72D98A08A115300E2B2DC4374B . 185344 . . [5.1.2600.3077] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnphost.dll

[-] 2004-08-04 . 348B60067B10EFA7D7763EE44674108C . 185344 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB931261$\upnphost.dll

.

[-] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound.dll

[-] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\system32\dsound.dll

[-] 2004-08-04 . 4AAB7EC0EA6C53C6B381546F15C286CA . 367616 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsound.dll

.

[-] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d9.dll

[-] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\d3d9.dll

[-] 2004-08-04 . 66B9B43A5E0777F465CA492039176455 . 1689088 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3d9.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddraw.dll

[-] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\ddraw.dll

[-] 2004-08-04 . B54EF2F95DD3A188A2E4798C2CFB7EE7 . 266240 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ddraw.dll

.

[-] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\olepro32.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\olepro32.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . DFB4A7A3E7948686DBC4B0DEA4A0AE94 . 83456 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\olepro32.dll

.

[-] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfctrs.dll

[-] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\perfctrs.dll

[-] 2004-08-04 . D521890151A11C410F6A94EE3C37CD14 . 41472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfctrs.dll

.

[-] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\version.dll

[-] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\version.dll

[-] 2004-08-04 . D67A94C11062EEE45BED5106DFDB9C0A . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\version.dll

.

[-] 2011-10-26 . 8E305C5AC846388E99C1204D619AE77A . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . 8E305C5AC846388E99C1204D619AE77A . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . C8BAA79324ABD85E5B317CD00D3EFC2D . 2153472 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . CA76947F97276D52D4731EA2364ECBD8 . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-12-09 . 431D614A7395BADB939FE552DBDD8723 . 2197120 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-12-09 . 5D23EB1B99728FBC24AE6B989128D261 . 2153472 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-04-28 . B101D9AB9CCC09F2DDCF8B6C684CD939 . 2150912 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-04-28 . 59582F46CAAAA049DB613B4005AF57B5 . 2194432 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-02-16 . DA6465E0F6BBA4618E40C3D36B263866 . 2150912 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-02-16 . B79C48187CA08D2EC27DA4939953F082 . 2194432 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-12-09 . 5037978D6ED651AEC5D6ACC87D65C715 . 2193664 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$hf_mig$\KB977165\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-12-09 . 91BB9F7616C0A8BB6ECA10EB6816B21C . 2149888 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntoskrnl.exe

[-] 2009-08-04 . 0BAEA30E3FE87E5C09899ED37F52C714 . 2149888 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$NtUninstallKB977165$\ntoskrnl.exe

[-] 2009-08-04 . 2F1443AB72A64182FD8258BBAE801EA7 . 2193664 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971486\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-02-10 . 7625D5BAFD2A4A8458468B139C893BB7 . 2193536 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-02-09 . AAC6BB111B1ACEAFCD3D3AD569BA3DD3 . 2149888 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB971486$\ntoskrnl.exe

[-] 2008-08-14 . E332B6DE826D4222A758E3264AD8D520 . 2193536 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956841\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2008-08-14 . A14FB47B054DAEF42BE7C0D590407875 . 2149888 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntoskrnl.exe

[-] 2008-04-14 . 140A1BAD8A6642C1386BB5B388EB447F . 2193408 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoskrnl.exe

[-] 2008-04-14 . F13A2B659A51AA340F5596E7D604864B . 2149888 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956841$\ntoskrnl.exe

[-] 2007-02-28 . 59DCA97DC201792C1CCF9FE621EE5ED7 . 2186496 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931784\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2007-02-28 . 5836C9B396DE1EFDA60C07ED5AE09AA9 . 2140672 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntoskrnl.exe

[-] 2006-12-19 . 4CB6C3B16587971C56AAA8A9B0511BC7 . 2186368 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB929338\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2006-12-19 . FC9DEE3C2D5604F85AFF22432A506D2E . 2140672 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB931784$\ntoskrnl.exe

[-] 2005-03-02 . 5DB3E8DEC987B5D350E4A105DCEAEE6A . 2183936 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2005-03-02 . F221AC7E2980D3B23FAF596E69586C9C . 2140160 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338$\ntoskrnl.exe

[-] 2004-08-04 . 435419C54E21996F2372811EF08233D1 . 2152960 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\ntoskrnl.exe

.

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\w32time.dll

[-] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\w32time.dll

[-] 2004-08-04 . EF361E7A6319C445C21C81A131CF1F99 . 175616 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\w32time.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaservc.dll

[-] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 1689AC8BD2FC31B377D5D23CC7D872A8 . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB927802\SP2QFE\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 0BF8DE5896D9A02C99C4A4EF896E917E . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiaservc.dll

[-] 2004-08-04 . A52AA02DDB663FEF22C18C693B0EE891 . 333824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB927802$\wiaservc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\midimap.dll

[-] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\midimap.dll

[-] 2004-08-04 . E291F42AE2793304990C6EA77C482979 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\midimap.dll

.

[-] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasadhlp.dll

[-] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 5F1240D4B842F0122042FDA8540432FC . 7680 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB920683\SP2QFE\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 91282911237187F11BD3AD8F834CB5E6 . 8192 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasadhlp.dll

[-] 2004-08-04 . 9C38671C922A2C86802A7FA3F5834634 . 8192 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB920683$\rasadhlp.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-03-28_20.27.22 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-03-29 09:17 . 2012-03-29 09:17 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_5ec.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-03-29 08:43 1811296 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-03-29 1811296]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IncrediMail"="c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2007-01-23 204843]

"NBJ"="c:\program files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2005-10-11 1961984]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-11 68856]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2009-04-08 251240]

"Remote Control Editor"="c:\program files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe" [2008-11-04 1105920]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-02-29 17148552]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RemoteControl"="c:\program files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"InstantOn"="c:\program files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe" [2005-09-22 93640]

"CmUCRRun"="c:\windows\system32\CmUCReye.exe" [2005-10-12 241664]

"CHotkey"="mHotkey.exe" [2004-12-08 550912]

"ledpointer"="CNYHKey.exe" [2005-11-10 5585408]

"Showwnd"="showwnd.exe" [2003-09-18 36864]

"MedionVFD"="c:\program files\Medion Info Display\MdionLCM.exe" [2006-01-27 176128]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-01-11 15961088]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2005-10-10 7286784]

"nwiz"="nwiz.exe" [2005-10-10 1519616]

"VX6000"="c:\windows\vVX6000.exe" [2006-04-26 994080]

"PCMService"="c:\home cinema\PowerCinema\PCMService.exe" [2006-02-09 143360]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-07-27 30192]

"Google Updater"="c:\program files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" [2011-09-25 161336]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-01-24 2416480]

"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-03-29 939872]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Ralink Wireless Utility.lnk - c:\program files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe [2006-8-24 638976]

Scanner Finder.lnk - c:\program files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe [2007-2-17 315392]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Home Cinema\\PowerCinema\\PowerCinema.exe"=

"c:\\Home Cinema\\PowerCinema\\PCMService.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\InstTool.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\CinergyDvr.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\VersionCheck\\VersionCheck.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"1723:TCP"= 1723:TCP:@xpsp2res.dll,-22015

"1701:UDP"= 1701:UDP:@xpsp2res.dll,-22016

"500:UDP"= 500:UDP:@xpsp2res.dll,-22017

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [11/07/2011 2:14 23120]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [11/07/2011 2:14 295248]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2/08/2011 7:09 192776]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [8/04/2009 12:38 92008]

R2 vToolbarUpdater10.2.0;vToolbarUpdater10.2.0;c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe [14/03/2012 16:01 918880]

R3 3xHybrid;3xHybrid service;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [25/08/2006 16:49 826752]

R3 CMISTOR;CMIUCR.SYS CM220 Card Reader Driver;c:\windows\system32\drivers\cmiucr.SYS [24/08/2006 18:31 72320]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7/01/2010 19:25 135664]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [29/02/2012 9:50 158856]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [11/01/2008 16:48 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7/01/2010 19:25 135664]

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [15/03/2012 12:20 40776]

S3 VX6000;Microsoft LifeCam VX-6000;c:\windows\system32\drivers\VX6000Xp.sys [5/10/2006 16:52 2375424]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-24 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-01-11 19:48]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 17:25]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 17:25]

.

2012-03-23 c:\windows\Tasks\Norton SystemWorks One Button Checkup.job

- c:\program files\Norton SystemWorks\OBC.exe [2002-08-28 22:53]

.

2012-01-11 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{39829240-283A-4A75-9C4E-01D3D31F677D}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: dexia.be\directnet

Trusted Zone: kbc.be\www

TCP: Interfaces\{56DF9D58-194F-4CB2-8151-1D90F2023194}: NameServer = 192.168.1.7

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\c1wmfny0.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - AVG Secure Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM-Run-ROC_roc_dec12 - c:\program files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-03-29 11:19

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

"ImagePath"="\"c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe\"\00°

[%\00«Ô‘|\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0b\01\00\00\00\00Ø\02pè\13\00pè\13\00\18î|X3ñ\02ÿÿÿÿm\05‘|"

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3028)

c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\deskbar.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\dbres.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\dbres.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\wordwheel.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\msnlExtRes.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\msnlExtRes.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

c:\program files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

c:\windows\system32\SearchIndexer.exe

c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

c:\program files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\system32\WgaTray.exe

c:\windows\mHotkey.exe

c:\windows\CNYHKey.exe

c:\windows\RTHDCPL.EXE

c:\progra~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

c:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\windows\system32\SearchFilterHost.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-03-29 11:30:02 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-29 09:29

ComboFix2.txt 2012-03-28 20:40

.

Pre-Run: 192.466.526.208 bytes beschikbaar

Post-Run: 192.512.229.376 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 7831D15D4E793031FE804060B3D3901C

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-03-28.02 - Linda 29/03/2012 11:04:02.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.1022.407 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Linda\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Linda\Bureaublad\CFScript.txt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_rseb

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-28 to 2012-03-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-29 08:43 . 2012-03-29 08:43 -------- d-----w- c:\program files\AVG Secure Search

2012-03-23 21:01 . 2012-03-23 21:01 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Linda\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-03-23 21:01 . 2012-03-23 21:01 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-03-23 10:21 . 2012-03-23 10:21 73728 ----a-w- c:\windows\ALCFDRTM.EXE

2012-03-23 10:03 . 2012-03-29 08:31 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Linda\Onlangs geopend

2012-03-15 10:20 . 2012-03-15 10:20 40776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2012-03-14 20:11 . 2012-03-14 20:11 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-01 07:55 . 2011-06-02 06:37 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-03 09:57 . 2006-08-23 23:17 1860224 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-01-11 19:07 . 2012-02-15 15:54 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-01-09 16:20 . 2006-08-23 22:17 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2010-07-27 06:56 . 2008-01-11 14:48 119808 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\GoogleDesktopMozilla.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\atapi.sys

[-] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\atapi.sys

[-] 2004-08-04 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0004\DriverFiles\i386\atapi.sys

[-] 2004-08-03 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys

[-] 2004-08-03 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0005\DriverFiles\i386\atapi.sys

.

[-] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\asyncmac.sys

[-] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys

[-] 2004-08-04 . 02000ABF34AF4C218C35D257024807D6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\asyncmac.sys

.

[-] 2004-08-04 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\beep.sys

[-] 2004-08-04 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\beep.sys

.

[-] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdclass.sys

[-] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

[-] 2004-08-04 . 59549E9180CE29D832289E1A1D9E3C60 . 25216 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdclass.sys

.

[-] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndis.sys

[-] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

[-] 2004-08-04 . 558635D3AF1C7546D26067D5D9B6959E . 182912 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys

.

[-] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntfs.sys

[-] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

[-] 2007-02-09 . 05AB81909514BFD69CBB1F2C147CF6B9 . 574976 . . [5.1.2600.3081] . . c:\windows\$hf_mig$\KB930916\SP2QFE\ntfs.sys

[-] 2007-02-09 . 19A811EF5F1ED5C926A028CE107FF1AF . 574464 . . [5.1.2600.3081] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntfs.sys

[-] 2004-08-04 . B78BE402C3F63DD55521F73876951CDD . 574592 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB930916$\ntfs.sys

.

[-] 2004-08-04 . 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD . 2944 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\dllcache\null.sys

[-] 2004-08-04 . 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD . 2944 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\null.sys

.

[-] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 2A5554FC5B1E04E131230E3CE035C3F9 . 360320 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpip.sys

[-] 2008-06-20 . 744E57C99232201AE98C49168B918F48 . 360960 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\tcpip.sys

[-] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys

[-] 2007-10-30 . 90CAFF4B094573449A0872A0F919B178 . 360064 . . [5.1.2600.3244] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\tcpip.sys

[-] 2007-10-30 . 64798ECFA43D78C7178375FCDD16D8C8 . 360832 . . [5.1.2600.3244] . . c:\windows\$hf_mig$\KB941644\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . B2220C618B42A2212A59D91EBD6FC4B4 . 360576 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917953\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . 1DBF125862891817F374F407626967F4 . 359808 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$NtUninstallKB941644$\tcpip.sys

[-] 2004-08-04 . 9F4B36614A0FC234525BA224957DE55C . 359040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB917953$\tcpip.sys

.

[-] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\browser.dll

[-] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\browser.dll

[-] 2004-08-04 . 195B1255D9383AEFFBDFA8A11AE4D282 . 77312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browser.dll

.

[-] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsass.exe

[-] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lsass.exe

[-] 2004-08-04 . 34A82DEBEFB057FCCCBE15F619FC98A7 . 13312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lsass.exe

.

[-] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netman.dll

[-] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netman.dll

[-] 2005-08-22 . F32049792BCBF64954FF964508E47AFB . 197632 . . [5.1.2600.2743] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netman.dll

[-] 2005-08-22 . 269182FF03F1FDD0EF803AEB63C01080 . 197632 . . [5.1.2600.2743] . . c:\windows\$hf_mig$\KB905414\SP2QFE\netman.dll

[-] 2004-08-04 . B2665A1B502EC037388B7919CBD58C28 . 198144 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB905414$\netman.dll

.

[-] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comres.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\system32\comres.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . F0BAE7D75B268BA326D9323DD7C73D8F . 822784 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comres.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgr.dll

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\qmgr.dll

[-] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\bits\qmgr.dll

[-] 2004-08-04 . 772027CC5FFAEA3E7D10AF2691EE7095 . 382464 . . [6.6.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qmgr.dll

.

[-] 2009-02-09 . D8D28F6CABEC7D42B8E487E290563B9A . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\rpcss.dll

[-] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\rpcss.dll

[-] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

[-] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\rpcss.dll

[-] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcss.dll

[-] 2005-07-26 . B52BD9DB0BD6D01BDB01B0DBFBB804CD . 397824 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rpcss.dll

[-] 2005-07-26 . 23B465FD2354D83218AC091D0EE6D91B . 398336 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 6D61211D515EA7E31FDB7B0FA9CEF878 . 396288 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 0468AA524F6912F449BC14CF7DACAF68 . 395776 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\rpcss.dll

[-] 2004-08-04 . DDE0457B7706C3AD4E5AFDD502698A06 . 395776 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\rpcss.dll

.

[-] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\services.exe

[-] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\services.exe

[-] 2009-02-09 . D98A222A707FFE40043E533FE7A6BA24 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\services.exe

[-] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\services.exe

[-] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\services.exe

[-] 2004-08-04 . 39991CD3C17B7529D039151A88E84499 . 108544 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\services.exe

.

[-] 2010-08-17 . 258DD5D4283FD9F9A7166BE9AE45CE73 . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2347290\SP3QFE\spoolsv.exe

[-] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\spoolsv.exe

[-] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

[-] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB2347290$\spoolsv.exe

[-] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolsv.exe

[-] 2005-06-11 . AD3D9D191AEA7B5445FE1D82FFBB4788 . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$hf_mig$\KB896423\SP2QFE\spoolsv.exe

[-] 2005-06-10 . DA81EC57ACD4CDC3D4C51CF3D409AF9F . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spoolsv.exe

[-] 2004-08-04 . CCCB8B94B17466EFB9DC27F42625B0E5 . 57856 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB896423$\spoolsv.exe

.

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2004-08-04 . 732ED791711DF9C9DD15E5515BC681B8 . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe

.

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[-] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[-] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\comctl32.dll

[-] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll

[-] 2010-08-23 . 01D982636AFC3A79537B81D9C3DA897A . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB2296011$\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comctl32.dll

[-] 2008-04-14 . 1EAA8CD46BFB33307ACAF10EFF80E8BD . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F67AE54BCA3873D48A1AC722A9CA70BF . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F567148940C1F5D93070822C0F3C0C34 . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . 8A473F553E9E45DB4EF6FF11AB54E4E1 . 611328 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB923191$\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . AEF3D788DBF40C7C4D204EA45EB0C505 . 921088 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a\comctl32.dll

[-] 2004-08-04 . FBCF5EF8A261632D1CB45B20ACEDE4B1 . 1050624 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\cryptsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 5F321535D399516B6D780FF9EF8D8B7A . 60416 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptsvc.dll

.

[-] 2008-07-07 20:32 . 68180553F674B487BE777CFD6BE70726 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3GDR\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\es.dll

[-] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\dllcache\es.dll

[-] 2008-07-07 20:26 . F6C37073A269C163A5FDAE5BFF47F367 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3QFE\es.dll

[-] 2008-07-07 20:23 . B3A4422CBD8DAA6710431F67C679DA24 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP2QFE\es.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974$\es.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\es.dll

[-] 2005-07-26 04:42 . 094ECC4FB57ABA154F840C8414867E90 . 243200 . . [2001.12.4414.308] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974_0$\es.dll

[-] 2005-07-26 04:36 . 3732BE0811CE6E15A56AD1CEC02CF532 . 243200 . . [2001.12.4414.308] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\es.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 3F59BCDFAC47550F43001C4CE8CB0B91 . 243200 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\es.dll

.

[-] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\imm32.dll

[-] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\imm32.dll

[-] 2004-08-04 . 7ADE4584ED6657CAE3D523CF101992BD . 110080 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imm32.dll

.

[-] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\kernel32.dll

[-] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\dllcache\kernel32.dll

[-] 2009-03-21 . 93E2307273AE7B2D5418E132902373A7 . 1032704 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\$hf_mig$\KB959426\SP3QFE\kernel32.dll

[-] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB959426$\kernel32.dll

[-] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kernel32.dll

[-] 2007-04-16 . 68757F5935D6D76DD10975B7B7A9751D . 1027072 . . [5.1.2600.3119] . . c:\windows\$hf_mig$\KB935839\SP2QFE\kernel32.dll

[-] 2007-04-16 . 6557EA471552BB9AF16B66902D572BD5 . 1025536 . . [5.1.2600.3119] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . 8672CE1E9BAF84EC0665D73DB8849EDB . 1026048 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917422\SP2QFE\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . F2352FB7D9E5C70374568724A32B5CB7 . 1025024 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$NtUninstallKB935839$\kernel32.dll

[-] 2004-08-04 . 54379BD67780FDBBE1590EEC142A659C . 1024512 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB917422$\kernel32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\linkinfo.dll

[-] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\linkinfo.dll

[-] 2005-09-01 . BDF49EB509B446650A752F751634AA1C . 19968 . . [5.1.2600.2751] . . c:\windows\$hf_mig$\KB900725\SP2QFE\linkinfo.dll

[-] 2005-09-01 . 74B59D2B62583D3932FCE6CBB6EB5F77 . 19968 . . [5.1.2600.2751] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\linkinfo.dll

[-] 2004-08-04 . 5B42639BE48C8E84FD52C66958A44427 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB900725$\linkinfo.dll

.

[-] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpk.dll

[-] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lpk.dll

[-] 2004-08-04 . 8DF7AC820F9B3FD5E713E9A74827931C . 22016 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lpk.dll

.

[-] 2011-12-17 . 5C55673322584D9F5A32D0971D83858B . 5979136 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\mshtml.dll

[-] 2011-12-17 . 5C55673322584D9F5A32D0971D83858B . 5979136 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

[-] 2011-12-17 . 46FE106946083872716147AD223F20C1 . 5980160 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-11-04 . 958ECE072DA2D840BD3658A3AB708F58 . 5978112 . . [8.00.6001.19170] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-11-04 . E43D37858B634BDE1E099E92F0202458 . 5978624 . . [8.00.6001.23266] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-10-03 . 2ECD546FB8594A4C5D807E489045627F . 5971456 . . [8.00.6001.19154] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-10-03 . 5AF7AC6924E7CB72D76A796262B1C25E . 5972992 . . [8.00.6001.23250] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-07-25 . 39ADF0F29F47896DD726833735AB825C . 5969920 . . [8.00.6001.19120] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-07-25 . 03B085EEE1DB5F2E32721CF5C72F7A26 . 5971456 . . [8.00.6001.23216] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-05-30 . 7EA2A988004ED9A3D9DC5192DC547C57 . 5964800 . . [8.00.6001.19088] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\mshtml.dll

[-] 2011-05-30 . 6DE2D62A51F4C110AA995583B7463487 . 5967360 . . [8.00.6001.23181] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-02-22 . 80A564DD39C82A79F34F5A093CE1A6BD . 5964800 . . [8.00.6001.23141] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2011-02-22 . E7618AEF7203F57D94266153C7E514C4 . 5962240 . . [8.00.6001.19046] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-12-20 . 91F5FB2C81CBE00B36B7F90E8DFDEC9E . 5961216 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-12-20 . 55F5920E04513ED481129E5E1DD94772 . 5962240 . . [8.00.6001.23111] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-11-06 . F22C3F322F5291FECDCC13371E3909A4 . 5960704 . . [8.00.6001.23091] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-11-06 . CB4E08223EFCEB7C9E534D7A2AB00D6A . 5959168 . . [8.00.6001.18999] . . c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-09-10 . 83C01E6BEE0BAEAC11B7C681302E7F18 . 5957120 . . [8.00.6001.18975] . . c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-09-10 . 90215AE398050E9510A5B71CD222A6FD . 5958656 . . [8.00.6001.23067] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-06-24 . 4866ECEEFB5964BB1CB081FB3A2A370D . 5954560 . . [8.00.6001.23037] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2183461-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-06-24 . 1048BF4C23101A0404252A19A9151C16 . 5951488 . . [8.00.6001.18939] . . c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-05-06 . E7CD22F3A8247FC3BFD283D30B4674D2 . 5950976 . . [8.00.6001.18928] . . c:\windows\ie8updates\KB2183461-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-05-06 . 47A7DDF5DF0F323F877EEFC75338C4A3 . 5953024 . . [8.00.6001.23019] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2010-02-25 . A38971E011619C2CF1B87ADE965F5DD4 . 5944832 . . [8.00.6001.18904] . . c:\windows\ie8updates\KB982381-IE8\mshtml.dll

[-] 2010-02-25 . 2399C13AE076A84037794AA0E9BF152A . 5946880 . . [8.00.6001.22995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB980182-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-12-21 . 0C92E8AAD0E68E0A5358813353F31CE3 . 5942784 . . [8.00.6001.18876] . . c:\windows\ie8updates\KB980182-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-12-21 . 585A8B2FD6373FC06D6893867754CF74 . 5945856 . . [8.00.6001.22967] . . c:\windows\$hf_mig$\KB978207-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-10-29 . A66CEDA2AA6FA052D3F7A46CE7553D21 . 5940736 . . [8.00.6001.18854] . . c:\windows\ie8updates\KB978207-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-10-29 . 6D626567986D37E021F44EE66446D515 . 5944320 . . [8.00.6001.22945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976325-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-10-22 . 9DCF8C4EA18DD6B28F6CC87711F57893 . 5939712 . . [8.00.6001.18852] . . c:\windows\ie8updates\KB976325-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-10-22 . A7A81279E5D4E79886EB3EE0D8C0B5B0 . 5943296 . . [8.00.6001.22942] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976749-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-08-29 . 61AEF2B79A3926AF9F7D85B024DFA4D1 . 5940224 . . [8.00.6001.18828] . . c:\windows\ie8updates\KB976749-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-08-29 . 618B612AC467401AAF9DE95EC8927372 . 5942272 . . [8.00.6001.22918] . . c:\windows\$hf_mig$\KB974455-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-07-19 . 2644060A699C0654B609F24CE5A322D8 . 5938176 . . [8.00.6001.22902] . . c:\windows\$hf_mig$\KB972260-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-07-19 . BC35530055668C449898AF8FB9C98EAC . 5937152 . . [8.00.6001.18812] . . c:\windows\ie8updates\KB974455-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-05-13 . 099182C5D0A74802A9818C510B870124 . 5936128 . . [8.00.6001.22873] . . c:\windows\$hf_mig$\KB969897-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-05-13 . E6972B3A25FAC8EC66F9523E5E17F2D0 . 5936128 . . [8.00.6001.18783] . . c:\windows\ie8updates\KB972260-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-03-08 . D469A0EBA2EF5C6BEE8065B7E3196E5E . 5937152 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\ie8updates\KB969897-IE8\mshtml.dll

[-] 2009-02-21 . ED8D8B5B74BC2F3F62DC3136294334F5 . 3596800 . . [7.00.6000.21015] . . c:\windows\$hf_mig$\KB963027-IE7\SP3QFE\mshtml.dll

[-] 2009-02-20 . 48CB187C52D11616A96EDE7E02FEFFB6 . 3595264 . . [7.00.6000.16825] . . c:\windows\ie8\mshtml.dll

[-] 2009-01-16 . A1F6948767628BBFCA8E91D5D41A2B24 . 3594752 . . [7.00.6000.16809] . . c:\windows\ie7updates\KB963027-IE7\mshtml.dll

[-] 2009-01-16 . 8DA948871A1664116F51E4149963E4DA . 3596288 . . [7.00.6000.20996] . . c:\windows\$hf_mig$\KB961260-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-12-13 . A2D4AE79DB67AC64BCA2551942417334 . 3593216 . . [7.00.6000.16788] . . c:\windows\ie7updates\KB961260-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-12-13 . B621B834A8F81D4D4550B91760261B77 . 3594752 . . [7.00.6000.20973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB960714-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-10-16 . EE6E909D702975A8DC842B45832AF5B7 . 3595264 . . [7.00.6000.20935] . . c:\windows\$hf_mig$\KB958215-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-08-27 . 4681D5AF0FAE690BA98C6020DC717FAA . 3593216 . . [7.00.6000.16735] . . c:\windows\ie7updates\KB960714-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-08-26 . 5BE5C242C6ABF45CB3195CA6751D0272 . 3594752 . . [7.00.6000.20900] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956390-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-06-24 . C9EE3EB15A2B15BED93CA8E74757E68D . 3592192 . . [7.00.6000.16705] . . c:\windows\ie7updates\KB956390-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-06-23 . 7853E46554A5D637D8AAD55FB0C4EE7E . 3594240 . . [7.00.6000.20861] . . c:\windows\$hf_mig$\KB953838-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-04-23 . A86706E794ACE216243CFE3C8D324869 . 3591680 . . [7.00.6000.16674] . . c:\windows\ie7updates\KB953838-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-04-23 . 67F763A3FD377AFB75CD60BC10677EA1 . 3593728 . . [7.00.6000.20815] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950759-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2008-04-14 . B937B964B164A7B588D09BF419F90875 . 3066880 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mshtml.dll

[-] 2008-03-01 . 78D65657B4864C9ECD8079EEE5D1A6BA . 3591680 . . [7.00.6000.16640] . . c:\windows\ie7updates\KB950759-IE7\mshtml.dll

[-] 2008-03-01 . 438C16DB8952A4E108E89B4C5E55C526 . 3593216 . . [7.00.6000.20772] . . c:\windows\$hf_mig$\KB947864-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-12-08 . 79EDFDD2AA332F3B226037BC8C6F94EE . 3592192 . . [7.00.6000.16608] . . c:\windows\ie7updates\KB947864-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-12-07 . FF6518F3E721C4BC2C15262A1EABCEF7 . 3593216 . . [7.00.6000.20733] . . c:\windows\$hf_mig$\KB944533-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-10-30 . 88B6B490A22D720BE43B37C649AD1B4B . 3593216 . . [7.00.6000.20710] . . c:\windows\$hf_mig$\KB942615-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-10-30 . 80880B8B13A8005FDF3065DEB9E8043F . 3590656 . . [7.00.6000.16587] . . c:\windows\ie7updates\KB944533-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-08-20 . A35C502A6251E6446A8DF227F39E0B5D . 3584512 . . [7.00.6000.16544] . . c:\windows\ie7updates\KB942615-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-08-20 . 1A1ECAD58E3400DDC405B30A30057437 . 3592192 . . [7.00.6000.20661] . . c:\windows\$hf_mig$\KB939653-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-07-19 . 917E302FD28CDD72106DD1B9CE4FB22C . 3583488 . . [7.00.6000.16525] . . c:\windows\ie7updates\KB939653-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-07-18 . AF15C3F7F8071CE05B1759B7AFAA1CDC . 3584000 . . [7.00.6000.20641] . . c:\windows\$hf_mig$\KB937143-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-05-08 . A0D4D27FDC1C683DA38386985B0854C9 . 3584000 . . [7.00.6000.20591] . . c:\windows\$hf_mig$\KB933566-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-05-08 . 4D6043D7E47E4271DEE79FDFB72C09C7 . 3583488 . . [7.00.6000.16481] . . c:\windows\ie7updates\KB937143-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-03-07 . 9112F01D8A2E4F6020F77ED58C977928 . 3581952 . . [7.00.6000.16441] . . c:\windows\ie7updates\KB933566-IE7\mshtml.dll

[-] 2007-03-07 . 3A637DC32E7E7E518D2EA94B745B9D29 . 3582976 . . [7.00.6000.20544] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931768-IE7\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2007-01-12 . 5D45318804A30CE9D6EA83066E84B4A7 . 3580416 . . [7.00.6000.16414] . . c:\windows\ie7updates\KB931768-IE7\mshtml.dll

[-] 2006-11-07 . CBF04597F9CF7739E572276A2698FDD3 . 3577856 . . [7.00.5730.11] . . c:\windows\ie7updates\KB928090-IE7\mshtml.dll

[-] 2006-10-23 . B2C3664C38FB778922EDF24C783526BB . 3082240 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925454\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2006-10-23 . B2C3664C38FB778922EDF24C783526BB . 3082240 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\ie7\mshtml.dll

[-] 2006-10-23 . D9646B8EE340C0E6061D001BCF1FF04D . 3076096 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454$\mshtml.dll

[-] 2006-09-14 . 757A68BF9CBAB1C0CA8580FBDAA3D645 . 3075584 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454_0$\mshtml.dll

[-] 2006-09-14 . 64C50B7D71B8E2EF31806D8693B87681 . 3079680 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB922760\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2006-07-28 . FB8009A211F49770D185B677242028A6 . 3079168 . . [6.00.2900.2963] . . c:\windows\$hf_mig$\KB918899\SP2QFE\mshtml.dll

[-] 2006-07-28 . 5279BE2163D43987B4EF8CA7583E8349 . 3075072 . . [6.00.2900.2963] . . c:\windows\$NtUninstallKB922760$\mshtml.dll

[-] 2004-08-04 . 43E31383850CFEA3C0F445BED9A700F4 . 3003392 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB918899$\mshtml.dll

.

[-] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt.dll

[-] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\system32\msvcrt.dll

[-] 2008-04-14 . 61E70054981A2F9E64CEA7CA9479C0AA . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.5512_x-ww_3fd60d63\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 687ABDBF4790F907FB0D3A50B8D9FE3A . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 4200BE3808F6406DBE45A7B88DAE5035 . 322560 . . [7.0.2600.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.0.0_x-ww_2726e76a\msvcrt.dll

[-] 2004-08-04 . 40AC9CE966A05B05C9A4DB5B306A26C3 . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll

.

[-] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$NtUninstallKB2509553$\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . FF59588E31F864FED9D0258969559A4B . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 71AB52C70B9436C0A0B704FDE9D1A7CD . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\mswsock.dll

[-] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll

[-] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\mswsock.dll

[-] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswsock.dll

[-] 2004-08-04 . 0C53DB0671AB5A93D169DAFFC8DA11CF . 247296 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\mswsock.dll

.

[-] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll

[-] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netlogon.dll

[-] 2004-08-04 . B3FDAC7A518B6B684BEFE792DC1DC560 . 407040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll

.

[-] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\powrprof.dll

[-] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\system32\powrprof.dll

[-] 2004-08-04 . D5A792DB732622A393A0469FE6EAA728 . 17408 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\powrprof.dll

.

[-] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\scecli.dll

[-] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\scecli.dll

[-] 2004-08-04 . 5AE934F6837B5A583DED535C4BE5A804 . 184832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll

.

[-] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc.dll

[-] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B10A3122527910CE60D23A7F29C28B1 . 5120 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfc.dll

.

[-] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\svchost.exe

[-] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\svchost.exe

[-] 2004-08-04 . AB8C6D89A897BACBA4657FDF00E344A6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\svchost.exe

.

[-] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapisrv.dll

[-] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\tapisrv.dll

[-] 2005-07-08 . 5A145DBF2916F583921BB27B91B2DC0B . 249344 . . [5.1.2600.2716] . . c:\windows\$hf_mig$\KB893756\SP2QFE\tapisrv.dll

[-] 2005-07-08 . C2A4E29888F45E7FC1FD64C83D5EA669 . 249344 . . [5.1.2600.2716] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tapisrv.dll

[-] 2004-08-04 . F38C48EE55AD051BF5474F5BDD69C846 . 246272 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB893756$\tapisrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\user32.dll

[-] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\user32.dll

[-] 2007-03-08 . FA35431E333943F4B2A6D33FA4EE3CE9 . 579584 . . [5.1.2600.3099] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925902\SP2QFE\user32.dll

[-] 2007-03-08 . CB18F701A5D55A6308FAB8D18322C060 . 579072 . . [5.1.2600.3099] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\user32.dll

[-] 2005-03-02 . 0B62745CE93E8C6F56547F70269DBABC . 578560 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\user32.dll

[-] 2005-03-02 . A9F2EBFC6EF9C1FB38CEDCF747162B6C . 578560 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB925902$\user32.dll

[-] 2004-08-04 . 8E5D344FD717D35EE7ED1C8E0AD0CBE6 . 578560 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\user32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe

[-] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\userinit.exe

[-] 2004-08-04 . DE7A0EE4A6A28E6DFE3118EB22468DA6 . 24576 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\userinit.exe

.

[-] 2011-12-17 . 03CB14FB6B75EC8AC2FDEC54E904C30B . 916992 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\wininet.dll

[-] 2011-12-17 . 03CB14FB6B75EC8AC2FDEC54E904C30B . 916992 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

[-] 2011-12-17 . 38C3CDBC40464D40C7B716C8E154B86C . 919552 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-11-04 . D47FE623B45DF066647469DB73AE3215 . 916992 . . [8.00.6001.19165] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\wininet.dll

[-] 2011-11-04 . A484703720C95391777DF05F2458FEF8 . 919552 . . [8.00.6001.23261] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-08-22 . 381FDBF8A25C7629696E5EE2B213F8CC . 916480 . . [8.00.6001.19131] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\wininet.dll

[-] 2011-08-22 . EDD945F6C0630DB8453673DF9E7B009E . 919552 . . [8.00.6001.23227] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-06-23 . 14FB4665EFBDCE6931A55752A44F7DE2 . 916480 . . [8.00.6001.19098] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\wininet.dll

[-] 2011-06-23 . 3BC2081CD791584B4ED373F3B4959CC8 . 919552 . . [8.00.6001.23192] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-04-25 . 1C95CF3DBAEBB3CCA34845CD884FB8CA . 916480 . . [8.00.6001.19072] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\wininet.dll

[-] 2011-04-25 . 00F17371D9145B114061564BDABD8C24 . 919552 . . [8.00.6001.23165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-02-22 . CC5AE9A79DA18AFD29FB7CF95F23A143 . 919552 . . [8.00.6001.23139] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2011-02-22 . 51B29ABC95E882F7AD80FDBFD5E729CC . 916480 . . [8.00.6001.19044] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\wininet.dll

[-] 2010-12-20 . 81BB5AF5584545323F20AA75610EBD01 . 916480 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\wininet.dll

[-] 2010-12-20 . 21A739156ED963C45419D3EB02E44F0C . 919552 . . [8.00.6001.23111] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-11-06 . 51964C721E751FD4E798252CC0E4FFB9 . 919552 . . [8.00.6001.23084] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-11-06 . BCEB709EF4C751E0BE355B76D834A954 . 916480 . . [8.00.6001.18992] . . c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\wininet.dll

[-] 2010-09-10 . EA2E4CFB3F124DD54F3B02F3BCCF6E82 . 916480 . . [8.00.6001.18968] . . c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\wininet.dll

[-] 2010-09-10 . 5D081F5E3E46966C4F63D32231C93511 . 919552 . . [8.00.6001.23060] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-06-24 . 8168F7D81CD04C83D7E04F3981A7D0F5 . 919040 . . [8.00.6001.23037] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2183461-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-06-24 . A3D63C0EF4D32F1F04D9E9596AEA0FFE . 916480 . . [8.00.6001.18939] . . c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\wininet.dll

[-] 2010-05-06 . 109D1EFA1C0BC4EC65EBA39707F31A19 . 916480 . . [8.00.6001.18923] . . c:\windows\ie8updates\KB2183461-IE8\wininet.dll

[-] 2010-05-06 . A319118B77A91EB08AB2BF098D91900E . 919040 . . [8.00.6001.23014] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2010-02-25 . 2A850B8F7B435ACFB9DCD0A566FD720C . 916480 . . [8.00.6001.18904] . . c:\windows\ie8updates\KB982381-IE8\wininet.dll

[-] 2010-02-25 . BB424C9406140FEAFB4732025BEBB69B . 919040 . . [8.00.6001.22995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB980182-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-12-21 . FA2B753F8FE84904A6940589A43F30B4 . 916480 . . [8.00.6001.18876] . . c:\windows\ie8updates\KB980182-IE8\wininet.dll

[-] 2009-12-21 . 4C145AB616871611FCE38F053C75807C . 916480 . . [8.00.6001.22967] . . c:\windows\$hf_mig$\KB978207-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-10-29 . 765E049E1F6E2EF9265B85E02DE487B5 . 916480 . . [8.00.6001.18854] . . c:\windows\ie8updates\KB978207-IE8\wininet.dll

[-] 2009-10-29 . D906535CAB4BB8A60AC060351EDE159F . 916480 . . [8.00.6001.22945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB976325-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-08-29 . EFEDB80523B32DF44404704430BC3397 . 916480 . . [8.00.6001.18828] . . c:\windows\ie8updates\KB976325-IE8\wininet.dll

[-] 2009-08-29 . 977886782C8F7ACA874BE770C48FF75C . 916480 . . [8.00.6001.22918] . . c:\windows\$hf_mig$\KB974455-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-07-03 . AE9E8D0E50D9D874B5AAFB8B74E9FAAC . 915456 . . [8.00.6001.22896] . . c:\windows\$hf_mig$\KB972260-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-07-03 . 8BF5136BEFB6712E8890BDC9ED123182 . 915456 . . [8.00.6001.18806] . . c:\windows\ie8updates\KB974455-IE8\wininet.dll

[-] 2009-05-13 . 4BF497D1787B9B72DB6083395A1789D8 . 915456 . . [8.00.6001.22873] . . c:\windows\$hf_mig$\KB969897-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-05-13 . 84A401C1C289056C4CC9E1A391DE91E3 . 915456 . . [8.00.6001.18783] . . c:\windows\ie8updates\KB972260-IE8\wininet.dll

[-] 2009-03-08 . 6CE32F7778061CCC5814D5E0F282D369 . 914944 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\ie8updates\KB969897-IE8\wininet.dll

[-] 2009-03-03 . 78B519AC87AD7256C24EF44279EFD694 . 828416 . . [7.00.6000.21020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB963027-IE7\SP3QFE\wininet.dll

[-] 2009-03-03 . C2A37E9F4096B019694A7519C5FFB2A0 . 826368 . . [7.00.6000.16827] . . c:\windows\ie8\wininet.dll

[-] 2008-12-20 . 6A77C48E137A73FFD1408F1A71C5184C . 827904 . . [7.00.6000.20978] . . c:\windows\$hf_mig$\KB961260-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-12-20 . DB4777DBC853EAC790E3DBDB68FFB1A1 . 826368 . . [7.00.6000.16791] . . c:\windows\ie7updates\KB963027-IE7\wininet.dll

[-] 2008-10-16 . FE082C9C1190051D8DA700C65A49C649 . 826368 . . [7.00.6000.16762] . . c:\windows\ie7updates\KB961260-IE7\wininet.dll

[-] 2008-10-16 . C5C71C8265D07F52E304EE906332BEEE . 827904 . . [7.00.6000.20935] . . c:\windows\$hf_mig$\KB958215-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-08-26 . 8B421DDF376F3D042EC616994E6E7896 . 827904 . . [7.00.6000.20900] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956390-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-08-26 . 5A1BB22BDFE98B2639A6D29E8CFB3BA4 . 826368 . . [7.00.6000.16735] . . c:\windows\ie7updates\KB958215-IE7\wininet.dll

[-] 2008-06-23 . 68FA9EED5B05EE48CDE843901C35E74A . 826368 . . [7.00.6000.16705] . . c:\windows\ie7updates\KB956390-IE7\wininet.dll

[-] 2008-06-23 . AA8521032671FEFA0C99ACFC62BE26DA . 827904 . . [7.00.6000.20861] . . c:\windows\$hf_mig$\KB953838-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-04-23 . A4092ABA7528A8AEA6EAF7B5AA989FAD . 826368 . . [7.00.6000.16674] . . c:\windows\ie7updates\KB953838-IE7\wininet.dll

[-] 2008-04-23 . 49ECC612EE5B23CA669A1EB15EE6DB3E . 827392 . . [7.00.6000.20815] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950759-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2008-04-14 . 80CA4DCDD3DAD65CB8800508076712E7 . 669184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wininet.dll

[-] 2008-03-01 . 0BC8124D6EA627A1BB864094A43C2698 . 826368 . . [7.00.6000.16640] . . c:\windows\ie7updates\KB950759-IE7\wininet.dll

[-] 2008-03-01 . 1073283DC2D66C5539301BAEF0BCB442 . 827392 . . [7.00.6000.20772] . . c:\windows\$hf_mig$\KB947864-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-12-07 . C3877EC9FE7642975E83846DC7BFCD8C . 824832 . . [7.00.6000.16608] . . c:\windows\ie7updates\KB947864-IE7\wininet.dll

[-] 2007-12-07 . 9294B445326B926BABC3F382F8410A31 . 825344 . . [7.00.6000.20733] . . c:\windows\$hf_mig$\KB944533-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-10-10 . 8AEB1E98D785BEA8278BDF2D3389D6E2 . 824832 . . [7.00.6000.16574] . . c:\windows\ie7updates\KB944533-IE7\wininet.dll

[-] 2007-10-10 . 79A07C04C00D4ACF47AFDB44E7FEF1CC . 825344 . . [7.00.6000.20696] . . c:\windows\$hf_mig$\KB942615-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-08-20 . 4A76F73C87A5B0D7356CD0F6CD918699 . 824832 . . [7.00.6000.16544] . . c:\windows\ie7updates\KB942615-IE7\wininet.dll

[-] 2007-08-20 . 077B22B5FEBAA055AAC0406413F53A5F . 825344 . . [7.00.6000.20661] . . c:\windows\$hf_mig$\KB939653-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-06-27 . 1E9D35BA9240592A68BB5980AA23FDB9 . 824320 . . [7.00.6000.20627] . . c:\windows\$hf_mig$\KB937143-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-06-27 . 62159D2C431DCDDAF8A1B80D29DF9BC8 . 823808 . . [7.00.6000.16512] . . c:\windows\ie7updates\KB939653-IE7\wininet.dll

[-] 2007-04-25 . B0A373678205F1AAC179EB084E0F9F55 . 823808 . . [7.00.6000.20583] . . c:\windows\$hf_mig$\KB933566-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-04-25 . 4DC4533608DAAFD1530C586683657E15 . 822784 . . [7.00.6000.16473] . . c:\windows\ie7updates\KB937143-IE7\wininet.dll

[-] 2007-03-07 . 1BF0D2B31D2D651F0EAF8491CD6CE193 . 822784 . . [7.00.6000.16441] . . c:\windows\ie7updates\KB933566-IE7\wininet.dll

[-] 2007-03-07 . 296B479402EF4C4C48F2D90A8BCC66D5 . 823296 . . [7.00.6000.20544] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931768-IE7\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2007-01-12 . BE43D00D802C92F01C8CC952C6F483F8 . 822784 . . [7.00.6000.16414] . . c:\windows\ie7updates\KB931768-IE7\wininet.dll

[-] 2006-11-07 . 92995334F993E6E49C25C6D02EC04401 . 818688 . . [7.00.5730.11] . . c:\windows\ie7updates\KB928090-IE7\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . 7693CCDD13B082985CA0AC2862CBCAF7 . 667648 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$hf_mig$\KB925454\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . 7693CCDD13B082985CA0AC2862CBCAF7 . 667648 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\ie7\wininet.dll

[-] 2006-10-23 . E30AD3B3927B33D894486EFACCD48014 . 662016 . . [6.00.2900.3020] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454$\wininet.dll

[-] 2006-09-14 . 75C38DD0613B2F170F8F6B2DCBDD6343 . 662016 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$NtUninstallKB925454_0$\wininet.dll

[-] 2006-09-14 . 0D3A915A798CD9568ABDBBE55489DD51 . 667648 . . [6.00.2900.2995] . . c:\windows\$hf_mig$\KB922760\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 0960FA973421FF4630D024843341509E . 667648 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$hf_mig$\KB918899\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 91A1532762382C31DA0103946B4A20D3 . 662016 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$NtUninstallKB922760$\wininet.dll

[-] 2004-08-04 . 6C7E1322898378C30BCD9F779A2621EE . 659456 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB918899$\wininet.dll

.

[-] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2_32.dll

[-] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2_32.dll

[-] 2004-08-04 . 06EBCBE58321E924980148B7E3DBD753 . 82944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2_32.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2help.dll

[-] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2help.dll

[-] 2004-08-04 . 3B728289DFA923A2C12BE827382C2DB1 . 19968 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2help.dll

.

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\explorer.exe

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . 147E95A42A58CE99E403F7F57656BBEB . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . 1D6245AFBD3FAABC16A885116BE1874D . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

[-] 2004-08-04 . A1D7304A87FC3093150F5E3CC7B0F338 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB938828$\explorer.exe

.

[-] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\regedit.exe

[-] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regedit.exe

[-] 2004-08-04 . 39C7FA0F39376599CFA59888816F477B . 153088 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regedit.exe

.

[-] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\ole32.dll

[-] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\dllcache\ole32.dll

[-] 2011-11-01 . 02AF8E4C7B851A213AC70BF6DD6E3537 . 1288704 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2624667\SP3QFE\ole32.dll

[-] 2010-07-16 . AD2B41BEAB5BB7A258F6A2CCDCA09B82 . 1287680 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$NtUninstallKB2624667$\ole32.dll

[-] 2010-07-16 . 57F12B548695C680421CD1EB8169A1C8 . 1288704 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979687\SP3QFE\ole32.dll

[-] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB979687$\ole32.dll

[-] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ole32.dll

[-] 2005-07-26 . 588443247F2EE6A61B5864B64A7E270E . 1284608 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ole32.dll

[-] 2005-07-26 . 0F0E95779DB45EB8D09EAA8827D740CC . 1285632 . . [5.1.2600.2726] . . c:\windows\$hf_mig$\KB902400\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 5C3B15C45ADF30B024927F1A0823BD16 . 1286144 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 48629EDCD92AA071554304F9F9E96E38 . 1284608 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtUninstallKB902400$\ole32.dll

[-] 2004-08-04 . 602969286376832E3F49F54E4F0F051A . 1281024 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\ole32.dll

.

[-] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\usp10.dll

[-] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

[-] 2010-04-16 . 7BB3922CB9973877D2BF4C7222EA8E70 . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981322\SP3QFE\usp10.dll

[-] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB981322$\usp10.dll

[-] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\usp10.dll

[-] 2004-08-04 . 24B72C7A002170ECC72B6AA5F642A705 . 406528 . . [1.0420.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usp10.dll

.

[-] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksuser.dll

[-] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\system32\ksuser.dll

[-] 2004-08-03 . 9001FC03FF453DCE7635794ED49379EE . 4096 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ksuser.dll

.

[-] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctfmon.exe

[-] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ctfmon.exe

[-] 2004-08-04 . 7DE46C9C40ABB58C8FDFE0212A3BF2B4 . 15360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ctfmon.exe

.

[-] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\shsvcs.dll

[-] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll

[-] 2009-07-27 . C28A9E9D28ACDAF8097BE4578C49559B . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971029\SP3QFE\shsvcs.dll

[-] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB971029$\shsvcs.dll

[-] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . D6F2B8963663F2014FAFCD8E15E4E778 . 135168 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . 20A1DFA416579DACEE28E15E331C3930 . 135680 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB928255\SP2QFE\shsvcs.dll

[-] 2004-08-04 . 394FD6CE1AC84BB318B806A6F8D90F66 . 135168 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB928255$\shsvcs.dll

.

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscntfy.exe

[-] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wscntfy.exe

[-] 2004-08-04 . D6381A7C1704BE7A8FD5EFDFD9F1463B . 13824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wscntfy.exe

.

[-] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprov.dll

[-] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\xmlprov.dll

[-] 2004-08-04 . F4C8D4B0A294AAF37FE50C407B6E03F9 . 129536 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xmlprov.dll

.

[-] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll

[-] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\eventlog.dll

[-] 2004-08-04 . F1720914CAB06FDE4BE250E3767713CF . 55808 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll

.

[-] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfcfiles.dll

[-] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

[-] 2004-08-04 . 486594A19F7AEDEBEA600855FFD5E914 . 1548288 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfcfiles.dll

.

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[-] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[-] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\regsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\dllcache\regsvc.dll

[-] 2004-08-04 . D01BB100558945178E4BCB33B0FE9364 . 59904 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\schedsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\schedsvc.dll

[-] 2004-08-04 . D245B3E32F8AB3B2FB576AFCFDEC105E . 192000 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\schedsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpsrv.dll

[-] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ssdpsrv.dll

[-] 2004-08-04 . B02FDCE64F64CDE3AA809D28D25D2A12 . 71680 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssdpsrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\termsrv.dll

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\termsrv.dll

[-] 2004-08-04 . E2CE999886A4636026F157DEB886AA94 . 297472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\termsrv.dll

.

[-] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetcfg.dll

[-] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\hnetcfg.dll

[-] 2004-08-04 . 490BF3896AE3EBD21B448FFB1579AA09 . 347648 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hnetcfg.dll

.

[-] 2004-08-04 . 63F517B1A87DABF3F5ACB8A7952FC1D1 . 12032 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\acpiec.sys

.

[-] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\aec.sys

[-] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\system32\drivers\aec.sys

[-] 2006-02-15 00:30 . 1EE7B434BA961EF845DE136224C30FEC . 142464 . . [5.1.2601.2180] . . c:\windows\$hf_mig$\KB900485\SP2QFE\aec.sys

[-] 2006-02-15 00:22 . 1EE7B434BA961EF845DE136224C30FEC . 142464 . . [5.1.2601.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aec.sys

[-] 2004-08-03 20:39 . 841F385C6CFAF66B58FBD898722BB4F0 . 142464 . . [5.1.2601.2078] . . c:\windows\$NtUninstallKB900485$\aec.sys

.

[-] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\agp440.sys

[-] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\agp440.sys

.

[-] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ip6fw.sys

[-] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ip6fw.sys

[-] 2004-08-04 . 4448006B6BC60E6C027932CFC38D6855 . 29056 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ip6fw.sys

.

[-] 2010-09-18 07:18 . C7F383764824117AEE9C3ED0FCA78044 . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc40u.dll

[-] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\mfc40u.dll

[-] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc40u.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc40u.dll

[-] 2006-11-01 19:19 . 13E52326F0F19A1A8D34681E3444E8D1 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfc40u.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 8EED1D71C14C356684E586B0A7DB6BCE . 924432 . . [4.1.6140] . . c:\windows\$NtUninstallKB924667$\mfc40u.dll

.

[-] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsvc.dll

[-] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\msgsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 1405B1431F51CAB25FE9B2ECF13CB198 . 33792 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgsvc.dll

.

[-] 2006-10-18 20:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\mspmsnsv.dll

[-] 2006-10-18 20:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll

[-] 2004-08-10 22:45 . A477391B7A8B0A0DAABADB17CF533A4B . 25088 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\$NtUninstallWMFDist11$\mspmsnsv.dll

[-] 2004-08-10 22:45 . A477391B7A8B0A0DAABADB17CF533A4B . 25088 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}\MsPMSNSv.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . 2706E00334C86DD2E5279A47600C916A . 52736 . . [9.0.1.56] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}$BACKUP$\System\MsPMSNSv.dll

.

[-] 2011-10-26 . 2820129F67352B99B032DE2CF328C767 . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 2820129F67352B99B032DE2CF328C767 . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 8CAD5FC3D068F6164028EDAB20B8666F . 2031616 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

[-] 2011-10-26 . 769A1C9E9641DCED4D0AC50968ADDA4E . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-12-09 . BAD22963CD6046C0B2834D2BFFAB56B5 . 2073728 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-12-09 . 2DB8EA01CD063A7723299FDBDCCAC82B . 2031616 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-04-28 . 75EA98BC36C13E976653400F8183D356 . 2071296 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-04-28 . 6A55E209D8DC13CDA67C86AE4FBF72C2 . 2029056 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-02-16 . 8734043A9B2FD911BA85A8A08F202B91 . 2029056 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntkrnlpa.exe

[-] 2010-02-16 . 7C4F935FC449E4D27C685A5BC1792664 . 2071296 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-12-09 . 6A42A70506E7ACFF6C3ACD740E22A01F . 2070528 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$hf_mig$\KB977165\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-12-09 . 1EC8EEA049772D6C6A6D7518589B6B5D . 2028544 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-08-04 . AB21A63A3B15653043E71126E5BBE3DE . 2070528 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971486\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-08-04 . BAF4A9062EBB03002F07C56F73DA9FA0 . 2028544 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$NtUninstallKB977165$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-02-09 . 6DCC1CE955F33EC4C0CE271BFA5D3310 . 2028544 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB971486$\ntkrnlpa.exe

[-] 2009-02-09 . 07EE73D79A7CA142463470AEF230082B . 2070528 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-08-14 . DE961B54D30C7DD6AA6C3BD27D584E30 . 2070400 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956841\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-08-14 . E13B0F6208EAB1ECB9EBCE5D6E866268 . 2028544 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-04-14 . 1B3709F568AF90FDB935FD017C92E5E9 . 2028544 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956841$\ntkrnlpa.exe

[-] 2008-04-14 . 6129DA5C68C13DCA12E77580730FD770 . 2070272 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlpa.exe

[-] 2007-02-28 . F51B8D8B0703518349096604E788B83E . 2063744 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931784\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2007-02-28 . 6F3DE0DF5031560A92F4498A23062641 . 2020352 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 4BF54C0431A9BB0BCE6C821CD4018F7D . 2063744 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB929338\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 62916047D54775CBA4DFFE15C0FCD623 . 2020352 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB931784$\ntkrnlpa.exe

[-] 2005-03-02 . C26D84B802567E629D42861A11C7EC04 . 2061312 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2005-03-02 . E38C7D3BCDB2D9C592F56CEE094D82F7 . 2019840 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338$\ntkrnlpa.exe

[-] 2004-08-04 . 6B9F48A34615E5F718E3A44E518B8E16 . 2019840 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\ntkrnlpa.exe

.

[-] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmssvc.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\system32\ntmssvc.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . AC75E028773CBBD7D8B1313F382E7C05 . 437248 . . [5.1.2400.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmssvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnphost.dll

[-] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\upnphost.dll

[-] 2007-02-05 . 063B30C37E3902760919D3E5D98CC7C9 . 185344 . . [5.1.2600.3077] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931261\SP2QFE\upnphost.dll

[-] 2007-02-05 . DE0A3D72D98A08A115300E2B2DC4374B . 185344 . . [5.1.2600.3077] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnphost.dll

[-] 2004-08-04 . 348B60067B10EFA7D7763EE44674108C . 185344 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB931261$\upnphost.dll

.

[-] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound.dll

[-] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\system32\dsound.dll

[-] 2004-08-04 . 4AAB7EC0EA6C53C6B381546F15C286CA . 367616 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsound.dll

.

[-] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d9.dll

[-] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\d3d9.dll

[-] 2004-08-04 . 66B9B43A5E0777F465CA492039176455 . 1689088 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3d9.dll

.

[-] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddraw.dll

[-] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\ddraw.dll

[-] 2004-08-04 . B54EF2F95DD3A188A2E4798C2CFB7EE7 . 266240 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ddraw.dll

.

[-] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\olepro32.dll

[-] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\olepro32.dll

[-] 2004-08-04 12:00 . DFB4A7A3E7948686DBC4B0DEA4A0AE94 . 83456 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\olepro32.dll

.

[-] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfctrs.dll

[-] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\perfctrs.dll

[-] 2004-08-04 . D521890151A11C410F6A94EE3C37CD14 . 41472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfctrs.dll

.

[-] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\version.dll

[-] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\version.dll

[-] 2004-08-04 . D67A94C11062EEE45BED5106DFDB9C0A . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\version.dll

.

[-] 2011-10-26 . 8E305C5AC846388E99C1204D619AE77A . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . 8E305C5AC846388E99C1204D619AE77A . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . C8BAA79324ABD85E5B317CD00D3EFC2D . 2153472 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

[-] 2011-10-26 . CA76947F97276D52D4731EA2364ECBD8 . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-12-09 . 431D614A7395BADB939FE552DBDD8723 . 2197120 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-12-09 . 5D23EB1B99728FBC24AE6B989128D261 . 2153472 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-04-28 . B101D9AB9CCC09F2DDCF8B6C684CD939 . 2150912 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-04-28 . 59582F46CAAAA049DB613B4005AF57B5 . 2194432 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2010-02-16 . DA6465E0F6BBA4618E40C3D36B263866 . 2150912 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntoskrnl.exe

[-] 2010-02-16 . B79C48187CA08D2EC27DA4939953F082 . 2194432 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-12-09 . 5037978D6ED651AEC5D6ACC87D65C715 . 2193664 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$hf_mig$\KB977165\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-12-09 . 91BB9F7616C0A8BB6ECA10EB6816B21C . 2149888 . . [5.1.2600.5913] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntoskrnl.exe

[-] 2009-08-04 . 0BAEA30E3FE87E5C09899ED37F52C714 . 2149888 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$NtUninstallKB977165$\ntoskrnl.exe

[-] 2009-08-04 . 2F1443AB72A64182FD8258BBAE801EA7 . 2193664 . . [5.1.2600.5857] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971486\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-02-10 . 7625D5BAFD2A4A8458468B139C893BB7 . 2193536 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2009-02-09 . AAC6BB111B1ACEAFCD3D3AD569BA3DD3 . 2149888 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB971486$\ntoskrnl.exe

[-] 2008-08-14 . E332B6DE826D4222A758E3264AD8D520 . 2193536 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956841\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2008-08-14 . A14FB47B054DAEF42BE7C0D590407875 . 2149888 . . [5.1.2600.5657] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntoskrnl.exe

[-] 2008-04-14 . 140A1BAD8A6642C1386BB5B388EB447F . 2193408 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoskrnl.exe

[-] 2008-04-14 . F13A2B659A51AA340F5596E7D604864B . 2149888 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956841$\ntoskrnl.exe

[-] 2007-02-28 . 59DCA97DC201792C1CCF9FE621EE5ED7 . 2186496 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$hf_mig$\KB931784\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2007-02-28 . 5836C9B396DE1EFDA60C07ED5AE09AA9 . 2140672 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntoskrnl.exe

[-] 2006-12-19 . 4CB6C3B16587971C56AAA8A9B0511BC7 . 2186368 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB929338\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2006-12-19 . FC9DEE3C2D5604F85AFF22432A506D2E . 2140672 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB931784$\ntoskrnl.exe

[-] 2005-03-02 . 5DB3E8DEC987B5D350E4A105DCEAEE6A . 2183936 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$hf_mig$\KB890859\SP2QFE\ntoskrnl.exe

[-] 2005-03-02 . F221AC7E2980D3B23FAF596E69586C9C . 2140160 . . [5.1.2600.2622] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338$\ntoskrnl.exe

[-] 2004-08-04 . 435419C54E21996F2372811EF08233D1 . 2152960 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB890859$\ntoskrnl.exe

.

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[-] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\w32time.dll

[-] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\w32time.dll

[-] 2004-08-04 . EF361E7A6319C445C21C81A131CF1F99 . 175616 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\w32time.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaservc.dll

[-] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 1689AC8BD2FC31B377D5D23CC7D872A8 . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB927802\SP2QFE\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 0BF8DE5896D9A02C99C4A4EF896E917E . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiaservc.dll

[-] 2004-08-04 . A52AA02DDB663FEF22C18C693B0EE891 . 333824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB927802$\wiaservc.dll

.

[-] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\midimap.dll

[-] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\midimap.dll

[-] 2004-08-04 . E291F42AE2793304990C6EA77C482979 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\midimap.dll

.

[-] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasadhlp.dll

[-] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 5F1240D4B842F0122042FDA8540432FC . 7680 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB920683\SP2QFE\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 91282911237187F11BD3AD8F834CB5E6 . 8192 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasadhlp.dll

[-] 2004-08-04 . 9C38671C922A2C86802A7FA3F5834634 . 8192 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB920683$\rasadhlp.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-03-28_20.27.22 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-03-29 09:17 . 2012-03-29 09:17 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_5ec.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-03-29 08:43 1811296 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\10.0.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-03-29 1811296]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IncrediMail"="c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2007-01-23 204843]

"NBJ"="c:\program files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2005-10-11 1961984]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-11 68856]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2009-04-08 251240]

"Remote Control Editor"="c:\program files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe" [2008-11-04 1105920]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-02-29 17148552]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RemoteControl"="c:\program files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"InstantOn"="c:\program files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe" [2005-09-22 93640]

"CmUCRRun"="c:\windows\system32\CmUCReye.exe" [2005-10-12 241664]

"CHotkey"="mHotkey.exe" [2004-12-08 550912]

"ledpointer"="CNYHKey.exe" [2005-11-10 5585408]

"Showwnd"="showwnd.exe" [2003-09-18 36864]

"MedionVFD"="c:\program files\Medion Info Display\MdionLCM.exe" [2006-01-27 176128]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-01-11 15961088]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2005-10-10 7286784]

"nwiz"="nwiz.exe" [2005-10-10 1519616]

"VX6000"="c:\windows\vVX6000.exe" [2006-04-26 994080]

"PCMService"="c:\home cinema\PowerCinema\PCMService.exe" [2006-02-09 143360]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-07-27 30192]

"Google Updater"="c:\program files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" [2011-09-25 161336]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-01-24 2416480]

"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-03-29 939872]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Ralink Wireless Utility.lnk - c:\program files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe [2006-8-24 638976]

Scanner Finder.lnk - c:\program files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe [2007-2-17 315392]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"=

"c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Home Cinema\\PowerCinema\\PowerCinema.exe"=

"c:\\Home Cinema\\PowerCinema\\PCMService.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\InstTool.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\CinergyDvr.exe"=

"c:\\Program Files\\TerraTec\\TerraTec Home Cinema\\VersionCheck\\VersionCheck.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"1723:TCP"= 1723:TCP:@xpsp2res.dll,-22015

"1701:UDP"= 1701:UDP:@xpsp2res.dll,-22016

"500:UDP"= 500:UDP:@xpsp2res.dll,-22017

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [11/07/2011 2:14 23120]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [11/07/2011 2:14 295248]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2/08/2011 7:09 192776]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [8/04/2009 12:38 92008]

R2 vToolbarUpdater10.2.0;vToolbarUpdater10.2.0;c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe [14/03/2012 16:01 918880]

R3 3xHybrid;3xHybrid service;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [25/08/2006 16:49 826752]

R3 CMISTOR;CMIUCR.SYS CM220 Card Reader Driver;c:\windows\system32\drivers\cmiucr.SYS [24/08/2006 18:31 72320]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7/01/2010 19:25 135664]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [29/02/2012 9:50 158856]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [11/01/2008 16:48 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [7/01/2010 19:25 135664]

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [15/03/2012 12:20 40776]

S3 VX6000;Microsoft LifeCam VX-6000;c:\windows\system32\drivers\VX6000Xp.sys [5/10/2006 16:52 2375424]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-24 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-01-11 19:48]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 17:25]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 17:25]

.

2012-03-23 c:\windows\Tasks\Norton SystemWorks One Button Checkup.job

- c:\program files\Norton SystemWorks\OBC.exe [2002-08-28 22:53]

.

2012-01-11 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

.

2012-03-29 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{39829240-283A-4A75-9C4E-01D3D31F677D}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: dexia.be\directnet

Trusted Zone: kbc.be\www

TCP: Interfaces\{56DF9D58-194F-4CB2-8151-1D90F2023194}: NameServer = 192.168.1.7

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\c1wmfny0.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - AVG Secure Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://be.msn.com/default.aspx/?lang=nl-be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.live.com/results.aspx?mkt=nl-be&FORM=MICJE1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM-Run-ROC_roc_dec12 - c:\program files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-03-29 11:19

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

"ImagePath"="\"c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe\"\00°

[%\00«Ô‘|\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0b\01\00\00\00\00Ø\02pè\13\00pè\13\00\18î|X3ñ\02ÿÿÿÿm\05‘|"

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3028)

c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\deskbar.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\dbres.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\dbres.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\wordwheel.dll

c:\program files\Windows Desktop Search\nl-nl\msnlExtRes.dll.mui

c:\program files\Windows Desktop Search\msnlExtRes.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

c:\program files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

c:\windows\system32\SearchIndexer.exe

c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

c:\home cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

c:\program files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\system32\WgaTray.exe

c:\windows\mHotkey.exe

c:\windows\CNYHKey.exe

c:\windows\RTHDCPL.EXE

c:\progra~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

c:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\windows\system32\SearchFilterHost.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-03-29 11:30:02 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-29 09:29

ComboFix2.txt 2012-03-28 20:40

.

Pre-Run: 192.466.526.208 bytes beschikbaar

Post-Run: 192.512.229.376 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 7831D15D4E793031FE804060B3D3901C

Link naar reactie
Delen op andere sites