Ga naar inhoud

trojaans paard


Aanbevolen berichten

Kan je het onderstaande uitvoeren ?...

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Assus,

Heb hitjack laten lopen, hieronder het resultaat.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:30:21, on 30/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

F:\Program Files\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

F:\Documenten F\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7018.1622\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility.lnk = C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6D2EF4B4-CB62-4C0B-85F3-B79C236D702C} - http://www.new.facebook.com/controls/contactx.dll

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} - http://downloads.telenet.be/tisp/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {B60CEFE7-2DD0-4B78-951A-509D951DB1F0} (ExtraFilm Uploader Control) - http://www.smartphoto.be/ExtraFilmUploader6.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/hpfix/sj/en/check/qdiagh.cab?326

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\windows\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\windows\System32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - F:\Program Files\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IMF Service (IMFservice) - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Program Files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 11501 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Application Updater"

Druk op Enter.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.03.30.06

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

User :: PCMARCEL [administrator]

30/03/2012 20:01:22

mbam-log-2012-03-30 (20-01-22).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 194517

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 49 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Heb Mbam laten lopen en melding gekregen dat er niets geinfecteerd was.Hierbij het log bestand

Link naar reactie
Delen op andere sites

Niet mislukt ... alleen heeft men de besmetting nog niet te pakken. Dan kijken we even dieper :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Heb combofix laten lopen.

Kreeg volgende melding:

"Bootpartitie kan niet correct opgeteld worden", heb op ok gerukt en programma is gestart. Hieronder het logje

012 9:37.6.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.443 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\User\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Voorgaande Run -------

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

c:\documents and settings\User\Application Data\inst.exe

C:\RECYCLER(2)

c:\recycler(2)\S-1-5-21-1177238915-606747145-839522115-1004(2)\INFO2

c:\windows\system32\dllcache\wmpvis.dll

c:\windows\system32\roboot.exe

c:\windows\system32\sycd5.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_xcpip

-------\Service_xcpip

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-28 to 2012-03-31 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-30 18:00 . 2012-03-30 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\Malwarebytes

2012-03-30 18:00 . 2012-03-30 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-03-30 07:58 . 2012-03-30 07:59 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2012-03-25 13:10 . 2012-03-25 13:10 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2012-03-09 15:50 . 2012-03-09 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-03-09 15:49 . 2012-03-09 15:49 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-09 15:49 . 2012-01-05 13:21 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-02-16 19:25 . 2009-08-06 21:33 47360 ----a-w- c:\documents and settings\User\Application Data\pcouffin.sys

2012-02-03 09:57 . 2002-09-11 12:00 1860224 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-01-11 19:07 . 2012-02-14 19:18 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-01-09 16:20 . 2003-01-10 12:54 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"OfficeSyncProcess"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2011-12-14 39408]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2008-12-08 54576]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-01-24 2416480]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-02-14 7630848]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-02-20 59240]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-01-16 421736]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility.lnk - c:\program files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe [2006-1-18 442368]

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"gxwhdduwemzlaowntsfaTaskMgr"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

"NoFileAssociate"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\IMFservice]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Exif Launcher S.lnk]

backup=c:\windows\pss\Exif Launcher S.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"AVG Security Toolbar Service"=3 (0x3)

"avg9wd"=2 (0x2)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\mmc.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfcCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\Bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgplgtupl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgemcx.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5985:TCP"= 5985:TCP:*:Disabled:Windows Remote Management

"65533:TCP"= 65533:TCP:Services

"52344:TCP"= 52344:TCP:Services

"3389:TCP"= 3389:TCP:Remote Desktop

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [22/02/2011 8:13 23120]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [19/01/2011 4:32 32592]

R0 DiskSec;Magix Volume Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\disksec.sys [2/02/2010 17:11 14208]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [7/01/2011 6:41 230608]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [10/02/2011 7:54 295248]

R2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;f:\program files\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [3/12/2011 14:55 913752]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [12/10/2011 7:25 4433248]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2/08/2011 7:09 192776]

R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database;c:\program files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [27/08/2009 18:09 1253376]

R2 IMFservice;IMF Service;c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe [7/06/2011 17:23 821080]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [30/03/2011 17:17 134608]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [10/02/2011 7:53 24272]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [10/02/2011 7:53 16720]

R3 xpsec;IPSEC-stuurprogramma;c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys --> c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys [?]

S0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys --> c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [?]

S0 TfSysMon;TfSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys --> c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [?]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); [x]

S3 APL531;OVT Scanner;c:\windows\system32\drivers\ov550i.sys [31/07/2006 14:44 580992]

S3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [?]

S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [21/05/2008 13:42 64000]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [7/08/2008 12:10 3276800]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); [x]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [12/06/2011 11:15 31125880]

S3 NEOWATCH;NEOWATCH;c:\windows\system32\Drivers\NWatch22.sys --> c:\windows\system32\Drivers\NWatch22.sys [?]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [9/01/2010 22:37 4640000]

S3 PciCon;PciCon;\??\e:\pcicon.sys --> e:\PciCon.sys [?]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys [6/08/2009 23:33 47360]

S3 RegFilter;RegFilter; [x]

S3 SMCWGU(SMC);SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter(SMC);c:\windows\system32\drivers\SMCWGU.sys [16/08/2007 20:54 408064]

S3 TfNetMon;TfNetMon; [x]

S3 UrlFilter;UrlFilter; [x]

S3 WinRM;Windows Remote Management (WS-Management);c:\windows\system32\svchost.exe -k WINRM [11/09/2002 14:00 14336]

S4 FileMonitor;FileMonitor; [x]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - xcpip

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

WINRM REG_MULTI_SZ WINRM

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2008-06-09 08:14 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-31 c:\windows\Tasks\ASC5_AutoClean.job

- f:\program files\Advanced SystemCare 5\AutoSweep.exe [2011-12-03 09:49]

.

2012-03-30 c:\windows\Tasks\ASC5_AutoUpdate.job

- f:\program files\Advanced SystemCare 5\AutoUpdate.exe [2011-12-03 18:13]

.

2012-03-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-606747145-839522115-1004Core.job

- c:\documents and settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-14 20:42]

.

2012-03-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-606747145-839522115-1004UA.job

- c:\documents and settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-14 20:42]

.

2012-03-30 c:\windows\Tasks\NeroLiveEpgUpdate-USER-DJ4XE9X5VR_User.job

- c:\program files\Nero\Nero 9\Nero Live\NeroLive.exe [2008-10-27 07:59]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080

uInternet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1

DPF: DirectAnimation Java Classes

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB

DPF: Microsoft XML Parser for Java

DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} - hxxp://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-03-31 09:51

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(4564)

c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE14\Cultures\office.odf

c:\progra~1\MICROS~2\Office14\1043\GrooveIntlResource.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\phonebrowser.dll

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSCM.dll

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Lang\PhoneBrowser_dut.nlr

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Resource\PhoneBrowser_Nokia.ngr

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

c:\program files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-03-31 09:57:33 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-31 07:57

ComboFix2.txt 2012-01-17 14:03

ComboFix3.txt 2011-12-15 15:27

ComboFix4.txt 2011-11-12 09:16

ComboFix5.txt 2012-03-31 06:45

.

Pre-Run: 16.315.453.440 bytes beschikbaar

Post-Run: 16.275.865.600 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 49D2963E83E82879CAFA940EC9939AC1

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

En dan maar weer AVG laten scannen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb combofix laten lopen.

Heironder logje

ComboFix 12-03-30.06 - User 01/04/2012 15:09:06.7.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.542 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\User\Bureaublad\Ongebruikte bureaubladpictogrammen\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\User\Bureaublad\CFScript.txt

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_xcpip

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-03-01 to 2012-04-01 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-30 18:00 . 2012-03-30 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\Malwarebytes

2012-03-30 18:00 . 2012-03-30 18:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-03-30 07:58 . 2012-03-30 07:59 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2012-03-25 13:10 . 2012-03-25 13:10 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2012-03-09 15:50 . 2012-03-09 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-03-09 15:49 . 2012-03-09 15:49 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-09 15:49 . 2012-01-05 13:21 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-02-16 19:25 . 2009-08-06 21:33 47360 ----a-w- c:\documents and settings\User\Application Data\pcouffin.sys

2012-02-03 09:57 . 2002-09-11 12:00 1860224 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-01-11 19:07 . 2012-02-14 19:18 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll

2012-01-09 16:20 . 2003-01-10 12:54 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-03-31_07.49.21 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-04-01 11:00 87426 c:\windows\system32\perfc009.dat

- 2002-09-11 12:00 . 2012-03-31 07:09 87426 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-04-01 11:00 636964 c:\windows\system32\perfh013.dat

- 2002-09-11 12:00 . 2012-03-31 07:09 636964 c:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-04-01 11:00 517002 c:\windows\system32\perfh009.dat

- 2002-09-11 12:00 . 2012-03-31 07:09 517002 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2002-09-11 12:00 . 2012-04-01 11:00 128622 c:\windows\system32\perfc013.dat

- 2002-09-11 12:00 . 2012-03-31 07:09 128622 c:\windows\system32\perfc013.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"OfficeSyncProcess"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2011-07-21 718720]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2011-12-14 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2008-12-08 54576]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-01-24 2416480]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-02-14 7630848]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-02-20 59240]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-01-16 421736]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility.lnk - c:\program files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe [2006-1-18 442368]

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"gxwhdduwemzlaowntsfaTaskMgr"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

"NoFileAssociate"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\IMFservice]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Exif Launcher S.lnk]

backup=c:\windows\pss\Exif Launcher S.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"AVG Security Toolbar Service"=3 (0x3)

"avg9wd"=2 (0x2)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\mmc.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfcCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\Bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgplgtupl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgmfapx.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG2012\\avgemcx.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5985:TCP"= 5985:TCP:*:Disabled:Windows Remote Management

"65533:TCP"= 65533:TCP:Services

"52344:TCP"= 52344:TCP:Services

"3389:TCP"= 3389:TCP:Remote Desktop

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [22/02/2011 8:13 23120]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [19/01/2011 4:32 32592]

R0 DiskSec;Magix Volume Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\disksec.sys [2/02/2010 17:11 14208]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [7/01/2011 6:41 230608]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [10/02/2011 7:54 295248]

R2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;f:\program files\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [3/12/2011 14:55 913752]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [12/10/2011 7:25 4433248]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2/08/2011 7:09 192776]

R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database;c:\program files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [27/08/2009 18:09 1253376]

R2 IMFservice;IMF Service;c:\program files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe [7/06/2011 17:23 821080]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [30/03/2011 17:17 134608]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [10/02/2011 7:53 24272]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [10/02/2011 7:53 16720]

R3 xpsec;IPSEC-stuurprogramma;c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys --> c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys [?]

S0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys --> c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [?]

S0 TfSysMon;TfSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys --> c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [?]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); [x]

S3 APL531;OVT Scanner;c:\windows\system32\drivers\ov550i.sys [31/07/2006 14:44 580992]

S3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [?]

S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [21/05/2008 13:42 64000]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [7/08/2008 12:10 3276800]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); [x]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [12/06/2011 11:15 31125880]

S3 NEOWATCH;NEOWATCH;c:\windows\system32\Drivers\NWatch22.sys --> c:\windows\system32\Drivers\NWatch22.sys [?]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [9/01/2010 22:37 4640000]

S3 PciCon;PciCon;\??\e:\pcicon.sys --> e:\PciCon.sys [?]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys [6/08/2009 23:33 47360]

S3 RegFilter;RegFilter; [x]

S3 SMCWGU(SMC);SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter(SMC);c:\windows\system32\drivers\SMCWGU.sys [16/08/2007 20:54 408064]

S3 TfNetMon;TfNetMon; [x]

S3 UrlFilter;UrlFilter; [x]

S3 WinRM;Windows Remote Management (WS-Management);c:\windows\system32\svchost.exe -k WINRM [11/09/2002 14:00 14336]

S4 FileMonitor;FileMonitor; [x]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - xcpip

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

WINRM REG_MULTI_SZ WINRM

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2008-06-09 08:14 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-04-01 c:\windows\Tasks\ASC5_AutoClean.job

- f:\program files\Advanced SystemCare 5\AutoSweep.exe [2011-12-03 09:49]

.

2012-03-31 c:\windows\Tasks\ASC5_AutoUpdate.job

- f:\program files\Advanced SystemCare 5\AutoUpdate.exe [2011-12-03 18:13]

.

2012-03-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-606747145-839522115-1004Core.job

- c:\documents and settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-14 20:42]

.

2012-04-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-606747145-839522115-1004UA.job

- c:\documents and settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-14 20:42]

.

2012-03-30 c:\windows\Tasks\NeroLiveEpgUpdate-USER-DJ4XE9X5VR_User.job

- c:\program files\Nero\Nero 9\Nero Live\NeroLive.exe [2008-10-27 07:59]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080

uInternet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1

DPF: DirectAnimation Java Classes

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB

DPF: Microsoft XML Parser for Java

DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} - hxxp://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-04-01 15:23

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3200)

c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE14\Cultures\office.odf

c:\progra~1\MICROS~2\Office14\1043\GrooveIntlResource.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\phonebrowser.dll

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSCM.dll

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Lang\PhoneBrowser_dut.nlr

c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Resource\PhoneBrowser_Nokia.ngr

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

c:\program files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

c:\program files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-04-01 15:29:00 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-04-01 13:28

ComboFix2.txt 2012-03-31 07:57

ComboFix3.txt 2012-01-17 14:03

ComboFix4.txt 2011-12-15 15:27

ComboFix5.txt 2012-04-01 13:04

.

Pre-Run: 16.269.942.784 bytes beschikbaar

Post-Run: 16.248.233.984 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C19A2B7339F87EB1A4E2858A9027764C

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.