Ga naar inhoud

text enhance


Aanbevolen berichten

Hallo,

Dit zal wel de zoveelste topic zijn..

Ik krijg telkens reclame van text enhance en sommige woorden zijn onderstreept.

Ik las dat ik HiJackThis moest downloaden en een scan moest uitvoeren.

Ik kom er niet echt uit en dit is wat ik kreeg:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:12:32, on 16-4-2012

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\KeyboardSurrogate.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\ASR\ASRSVC.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMService.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Logger\logmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\tabbtnu.exe

C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TCServer.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\tp4serv.exe

C:\Program Files\Lenovo\DZPatch\DZPatch.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\WINDOWS\system32\TpPenMon.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMRESIDENT.EXE

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\registrybooster.exe

C:\Program Files\Optimizer Pro\OptProReminder.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11e_Plugin.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Internet Explorer 6 Search Companion wordt niet meer ondersteund.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyStart by IncrediBar.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Lenovo - Welcome - Country selection

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Internet Explorer 6 Search Companion wordt niet meer ondersteund.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.4\youtubedownloaderToolbarIE.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,,C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Incredibar.com Helper Object - {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\bh\incredibar.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: TheBflix - {CDBB7BA1-C9FE-4A8E-9C7D-B6E8A25BD79E} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\bhoclass.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.4\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.4\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TabletWizard] C:\WINDOWS\help\SplshWrp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TabletTip] "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\tabtip.exe" /resume

O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DZPatch] C:\Program Files\Lenovo\DZPatch\DZPatch.EXE -r

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [bLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [GzSndExePath] C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TpPenMon] TpPenMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iBMTBCTL] "C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\IBMTBCTL.EXE" /r

O4 - HKLM\..\Run: [TSMResident] "C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMRESIDENT.EXE" /r

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snippet] "C:\Program Files\Microsoft Experience Pack\Snipping Tool\SnippingTool.exe" /i

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDService.exe] "C:\Program Files\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000

O4 - HKCU\..\Run: [Optimizer Pro] C:\Program Files\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: System Update - {DA320635-F48C-4613-8325-D75A933C549E} - C:\Program Files\Lenovo\System Update\sulauncher.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/welcome/thinkpad

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: AwayNotify - C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: ASR Service (ASRSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\ASR\ASRSVC.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec SecurePort (SymSecurePort) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

O23 - Service: TABLET Service (TabletSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMService.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--

End of file - 20803 bytes

Ik hoop dat ik hier vanaf kan komen.

alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete"Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Boonty Games"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Boonty Games"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop BOONTY

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete BOONTY

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyStart by IncrediBar.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Internet Explorer 6 Search Companion wordt niet meer ondersteund.

R3 - URLSearchHook: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.4\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Incredibar.com Helper Object - {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\bh\incredibar.dll

O2 - BHO: TheBflix - {CDBB7BA1-C9FE-4A8E-9C7D-B6E8A25BD79E} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\bhoclass.dll

O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.4\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\5.4\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Optimizer Pro] C:\Program Files\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

mbam log:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.61.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.04.16.04

Windows XP Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 6.0.2900.2180

Esmee Smit :: ESMEE [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

16-4-2012 14:33:44

mbam-log-2012-04-16 (14-33-44).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 212562

Verstreken tijd: 12 minuut/minuten, 19 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{37476589-E48E-439E-A706-56189E2ED4C4} (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

Mappen gedetecteerd: 2

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\data (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 8

C:\Documents and Settings\Esmee Smit\My Documents\Downloads\DownloadSetup.exe (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\background.html (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\content.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\ppjemjejnnojomfekgbpbbnecicblllf.crx (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\settings.ini (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\uninstall.exe (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\data\content.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TheBflix\data\jsondb.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

HiJackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:08:17, on 16-4-2012

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\KeyboardSurrogate.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\WINDOWS\System32\tabbtnu.exe

C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\ASR\ASRSVC.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMService.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Logger\logmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TCServer.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\system32\tp4serv.exe

C:\Program Files\Lenovo\DZPatch\DZPatch.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\WINDOWS\system32\TpPenMon.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMRESIDENT.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\registrybooster.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Internet Explorer 6 Search Companion wordt niet meer ondersteund.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Lenovo - Welcome - Country selection

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TabletWizard] C:\WINDOWS\help\SplshWrp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TabletTip] "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\tabtip.exe" /resume

O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DZPatch] C:\Program Files\Lenovo\DZPatch\DZPatch.EXE -r

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [bLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [GzSndExePath] C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TpPenMon] TpPenMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iBMTBCTL] "C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\IBMTBCTL.EXE" /r

O4 - HKLM\..\Run: [TSMResident] "C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMRESIDENT.EXE" /r

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snippet] "C:\Program Files\Microsoft Experience Pack\Snipping Tool\SnippingTool.exe" /i

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDService.exe] "C:\Program Files\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: System Update - {DA320635-F48C-4613-8325-D75A933C549E} - C:\Program Files\Lenovo\System Update\sulauncher.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/welcome/thinkpad

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: AwayNotify - C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: ASR Service (ASRSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\ASR\ASRSVC.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec SecurePort (SymSecurePort) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

O23 - Service: TABLET Service (TabletSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMService.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--

End of file - 19131 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit gedeelte lijkt niet uitgevoerd of niet gelukt te zijn ?

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete"Application Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Boonty Games"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Boonty Games"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop BOONTY

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete BOONTY

Druk op Enter.

Wil je dat nog eens herhalen, maar doe het nu meteen in "veilige modus". Hang daarna een nieuw logje van HijackThis in een volgend bericht.

P.S. : is inmiddels de Text Enhance al verdwenen ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nee, het is helaas nog niet verdwenen.

Hoop dat ik 't nu goed heb gedaan?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:17:41, on 16-4-2012

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\KeyboardSurrogate.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\WINDOWS\System32\tabbtnu.exe

C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\ASR\ASRSVC.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMService.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Logger\logmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TCServer.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\system32\tp4serv.exe

C:\Program Files\Lenovo\DZPatch\DZPatch.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\WINDOWS\system32\TpPenMon.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMRESIDENT.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\registrybooster.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Internet Explorer 6 Search Companion wordt niet meer ondersteund.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Lenovo - Welcome - Country selection

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TabletWizard] C:\WINDOWS\help\SplshWrp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TabletTip] "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\tabtip.exe" /resume

O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DZPatch] C:\Program Files\Lenovo\DZPatch\DZPatch.EXE -r

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [bLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [GzSndExePath] C:\Program Files\Gunze\GZTP_Pack\GzSnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TpPenMon] TpPenMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iBMTBCTL] "C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\IBMTBCTL.EXE" /r

O4 - HKLM\..\Run: [TSMResident] "C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMRESIDENT.EXE" /r

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snippet] "C:\Program Files\Microsoft Experience Pack\Snipping Tool\SnippingTool.exe" /i

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDService.exe] "C:\Program Files\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: System Update - {DA320635-F48C-4613-8325-D75A933C549E} - C:\Program Files\Lenovo\System Update\sulauncher.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/welcome/thinkpad

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: AwayNotify - C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: ASR Service (ASRSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\ASR\ASRSVC.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec SecurePort (SymSecurePort) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

O23 - Service: TABLET Service (TabletSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\ThinkPad\Tablet Shortcut\TSMService.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--

End of file - 18967 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het lijkt me dat je Firefox als browser gebruikt. Ga dan even via Extra -> AddOns -> Plugins -> en bekijk daar de verschillende plugins even. Verwijder daar alle onbekende plugins ... en dan zou je probleem nu opgelost moeten zijn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zie in het logje dat je het Service Pack 3 voor Windows XP nog niet hebt geinstalleerd.

Is daar een speciale reden voor?

Doe je regelmatig de Windows Updates?

Voor de veiligheid, stabiliteit en prestaties van Windows is het best om dit SP zo snel mogelijk te installeren.

Je kan het SP3 hier downloaden

Als je toch Internet Explorer gebruikt als browser, is het best als je overstapt naar de IE 8.

Je kan deze hier downloaden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.