Ga naar inhoud

Verwijderen van "Text Enhancer"?


Aanbevolen berichten

Beste pc-helpforumleden,

Ik zit al tijdje met het probleem dat Text Enhancer me lastig valt en ik weet niet hoe ik het moet verwijderen. Ik besloot te gaan googlen en daar kwam ik jullie tegen. Of nauwkeuriger gezegd, http://www.pc-helpforum.be/f201/text-enhancer-verwijderen-41650/ . Ik heb het meerdermaal doorgelezen maar wist niet zeker of alle stappen ook voor mijn pc werken. Ik gebruik namelijk geen google Chrome. Daar komt nog eens bij dat sommige logbestanden hoogstwaarschijnlijk anders zijn dan de mijne. Dus ik wilde vragen aan jullie, als ik alle stappen volg van de eerder genoemde link, is het voor mij dan ook mogelijk om Text Enhancer te verwijderen?

Ik heb de eerste stap al gevolgd en heb HiJackThis al gedownload en heb het logboek ook bewaard en zal ik hieronder plaatsen. Enfin, als ik gewoon de stappen moet volgen die in de link staan zal ik dat doen en bedank ik u voor uw tijd en aandacht. Als dat niet zo is, kan iemand mij dan vertellen wat ik nu wel moet doen?

Mijn logboek van HiJackThis;

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:33:55, on 27-4-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\WINDOWS\WebCam\M3000\M3000Mnt.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

C:\Program Files\Packard Bell\SetupmyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.3.6\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.3.6\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Mijn documenten\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Application Data\Complitly\Complitly.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0002258 - {11111111-1111-1111-1111-110011221158} - C:\Program Files\I Want This\I Want This.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.3.6\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.3.6\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.3.6\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [M3000Mnt] Rundll32.exe M3000Rmv.dll ,WinMainRmv /StartStillMnt

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupmyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10m_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.3.6\coIEPlg.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\IEBHO.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.808.7150 (GoogleDesktopManager-080708-050100) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.8.3.6\ccSvcHst.exe

--

End of file - 12344 bytes

Met vriendelijke groet,

Mink Hoek

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zie sporen van wel 3 virusscanners: AVG, Norton en McAfee.

Voor zover ik kan zien, is AVG de actieve scanner.

Verwijder de andere want ze lopen elkaar in de weg en vormen een onnodige belasting van het systeem.

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Application Data\Complitly\Complitly.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0002258 - {11111111-1111-1111-1111-110011221158} - C:\Program Files\I Want This\I Want This.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\IEBHO.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kweezie,

Allereerst diep respect dat je uit mijn logbestand zo veel kan halen en ook bedankt voor de hulp. Mijn excuses voor de late reactie.

Het logbestand van MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.04.28.04

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Wildeman Hoek :: WILDEMAN [administrator]

28-4-2012 14:07:01

mbam-log-2012-04-28 (14-07-01).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 201915

Verstreken tijd: 18 minuut/minuten, 31 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 26

HKCR\CrossriderApp0002258.BHO (PUP.CrossFire.Gen) -> Geen actie ondernomen.

HKCR\CrossriderApp0002258.BHO.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Geen actie ondernomen.

HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi (PUP.CrossFire.Gen) -> Geen actie ondernomen.

HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Geen actie ondernomen.

HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox (PUP.CrossFire.Gen) -> Geen actie ondernomen.

HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Geen actie ondernomen.

HKCU\SOFTWARE\I WANT THIS (PUP.GamesPlayLab) -> Geen actie ondernomen.

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\mpfapcdfbbledbojijcbcclmlieaoogk (PUP.GamesPlayLab) -> Geen actie ondernomen.

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\mpfapcdfbbledbojijcbcclmlieaoogk (PUP.GamesPlayLab) -> Geen actie ondernomen.

HKCR\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220022222258} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440044224458} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550055225558} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox.1 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{33333333-3333-3333-3333-330033223358} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi.1 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{65bcd620-07dd-012f-819f-073cf1b8f7c6} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0002258.BHO (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\I Want This (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\Cr_Installer\2258 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\CROSSRIDER (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\I WANT THIS (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 4

HKCU\Software\I Want This|HelperRunningVersion (PUP.GamesPlayLab) -> Data: 147 -> Geen actie ondernomen.

HKCU\Software\Crossrider|215AppVerifier (Adware.GamePlayLab) -> Data: 7c5a58de40816166d6ad6144a8846c09 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\I Want This|BundledFirefox (Adware.GamePlayLab) -> Data: 1 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\I Want This|Publisher (Adware.GamePlayLab) -> Data: 215 Apps -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 3

C:\Program Files\I Want This (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Local Settings\Application Data\I Want This (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Local Settings\Application Data\I Want This\Chrome (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 15

C:\Program Files\I Want This\I Want This.dll (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Local Settings\Temp\ICReinstall_VideoConverterSetup[1].exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Local Settings\Temp\is1293846689\IWantThisAD_ROW.exe (Adware.GamePlayLabs) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Local Settings\Temp\is1373634743\IWantThis_ROW.exe (Adware.GamePlayLabs) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\I Want This.ini (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\appAPIinternalWrapper.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\fb.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\I Want This.exe (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\I Want This.ico (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\I Want ThisGui.exe (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\I Want ThisInstaller.log (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\jquery.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\json.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\I Want This\Uninstall.exe (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Local Settings\Application Data\I Want This\Chrome\I Want This.crx (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Nieuw logbestand HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:43:09, on 28-4-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\WINDOWS\WebCam\M3000\M3000Mnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetupmyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Wildeman Hoek\Mijn documenten\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\Audio\Drivers\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [M3000Mnt] Rundll32.exe M3000Rmv.dll ,WinMainRmv /StartStillMnt

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupmyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.808.7150 (GoogleDesktopManager-080708-050100) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 9785 bytes

Met Vriendelijke groet,

Mink

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op advies van Kweezie Wabbit heb je al een berg rotzooi van de PC gehaald met Malwarebytes. Toch heb je daar nog niet alles verwijderd. Bij Crossrider staat bvb. "Geen actie ondernomen". Dat zou betekenen dat je zelf niet gekozen hebt voor verwijdering van ALLE aangeduide items. Wil je dat nog eens uitvoeren, maar nu wél kiezen voor "verwijderen".

En hoe staat het nu met de "Text Enhance" ? Komt die nog opdagen ?

Je logje van HijackThis ziet er inmiddels al prima uit !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

Ik heb, zoals Kweezie me verzocht, de bestanden ook verwijderd. Echter staat dat niet in het log bestandje. Ik zal eens een nieuwe maken zodat je kan zien dat alle bestanden die verkeerd waren ook daadwerkelijk zijn vernietigd. De text Enhancer is helemaal weg, en daarvoor ook mijn dank! Hier de laatste log en als dan alles oke is, zal ik dit topic als opgelost markeren.

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.04.28.04

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Wildeman Hoek :: WILDEMAN [administrator]

1-5-2012 14:04:47

mbam-log-2012-05-01 (14-04-47).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 206180

Verstreken tijd: 24 minuut/minuten, 1 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 6

HKCR\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660066226658} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440044224458} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0002258.BHO.1 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0002258.BHO.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\mpfapcdfbbledbojijcbcclmlieaoogk (PUP.GamesPlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\mpfapcdfbbledbojijcbcclmlieaoogk (PUP.GamesPlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.