Ga naar inhoud

hoe MyStart en Babylon toolbar verwijderen?‎


Aanbevolen berichten

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 7:31:42, on 04/05/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\ScanPanel\ScnPanel.exe

C:\Documents and Settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spoon\3.24.0.6\Spoon-Sandbox.exe

C:\PROGRA~1\Raptr\raptr.exe

C:\PROGRA~1\Raptr\raptr_im.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmManager] "C:\Program Files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [smart File Advisor] "C:\Program Files\Smart File Advisor\sfa.exe" /checkassoc

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Raptr] C:\PROGRA~1\Raptr\raptrstub.exe --startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: Spoon Sandbox Manager 3.24.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spoon\3.24.0.6\Spoon-Sandbox-Native.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Spoon Sandbox Manager 3.24.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spoon\3.24.0.6\Spoon-Sandbox-Native.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: Spoon Sandbox Manager 3.24.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spoon\3.24.0.6\Spoon-Sandbox-Native.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\Program Files\ScanPanel\ScnPanel.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: YouTubeDriver - Download YouTube Videos - {4e6dcd69-01a4-40b6-ac78-8109fe153a4c} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {1E3F1348-4370-4BBE-A67A-CC7ED824CA85} (Microsoft Genuine Advantage Self Support Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82580

O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.be/s/v/58.14/uploader2.cab

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://extranet.vrt.be/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9c0d8ca7cb36e) (gupdate1c9c0d8ca7cb36e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2 (NitroReaderDriverReadSpool2) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 14009 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.05.04.02

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Johan :: JOHAN-91485BE8A [administrator]

04/05/2012 17:05:12

mbam-log-2012-05-04 (17-05-12).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 193176

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 32 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

D:\Data\Downloads\PDFCreatorSetup.exe (PUP.Adware.InstallCore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:20:21, on 04/05/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ScanPanel\ScnPanel.exe

C:\Documents and Settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spoon\3.24.0.6\Spoon-Sandbox.exe

C:\PROGRA~1\Raptr\raptr.exe

C:\PROGRA~1\Raptr\raptr_im.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmManager] "C:\Program Files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [smart File Advisor] "C:\Program Files\Smart File Advisor\sfa.exe" /checkassoc

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Raptr] C:\PROGRA~1\Raptr\raptrstub.exe --startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: Spoon Sandbox Manager 3.24.lnk = C:\Documents and Settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spoon\3.24.0.6\Spoon-Sandbox-Native.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\Program Files\ScanPanel\ScnPanel.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: YouTubeDriver - Download YouTube Videos - {4e6dcd69-01a4-40b6-ac78-8109fe153a4c} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {1E3F1348-4370-4BBE-A67A-CC7ED824CA85} (Microsoft Genuine Advantage Self Support Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82580

O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.be/s/v/58.14/uploader2.cab

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://extranet.vrt.be/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9c0d8ca7cb36e) (gupdate1c9c0d8ca7cb36e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2 (NitroReaderDriverReadSpool2) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 13170 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-05-04.03 - Johan 05/05/2012 0:28.4.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3583.2557 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Johan\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Norton 360 *Disabled/Updated* {E10A9785-9598-4754-B552-92431C1C35F8}

FW: Norton 360 *Enabled* {7C21A4C9-F61F-4AC4-B722-A6E19C16F220}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\1.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\2229.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\3620.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\4489.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\6174.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\a.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\b.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\c.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\d.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\e.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\f.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\g.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\h.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\i.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\j.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\k.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\l.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\m.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\mru.xml

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\n.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\o.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\p.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\q.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\r.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\s.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\t.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\u.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\v.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\w.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\wlu.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\x.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\y.txt

c:\documents and settings\Johan\Application Data\PriceGong\Data\z.txt

c:\windows\XSxS

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-04-04 to 2012-05-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-05-02 18:14 . 2012-05-02 18:14 -------- d-----w- c:\program files\Photo Notifier and Animation Creator

2012-05-02 18:14 . 2012-05-02 18:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Photo Notifier and Animation Creator

2012-05-02 18:13 . 2012-05-02 18:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\IM

2012-05-02 18:13 . 2012-05-02 18:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IM

2012-05-02 18:13 . 2012-05-02 18:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IncrediMail

2012-05-02 18:13 . 2012-05-02 18:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\CRE

2012-05-02 18:12 . 2012-05-02 18:12 -------- d-----w- c:\program files\Conduit

2012-04-25 14:51 . 2012-04-25 14:51 -------- d-----w- c:\program files\Audacity

2012-04-24 06:59 . 2012-04-25 04:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\N360\0602000.009

2012-04-21 09:42 . 2012-04-21 09:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Syntrillium

2012-04-21 09:42 . 2001-10-19 12:40 438608 ----a-w- c:\windows\system32\wmv8dmod.dll

2012-04-21 09:42 . 2001-10-19 12:40 665424 ----a-w- c:\windows\system32\wmv8dmoe.dll

2012-04-21 09:42 . 2001-10-19 12:39 572752 ----a-w- c:\windows\system32\wmvdmoe.dll

2012-04-21 09:42 . 2001-10-19 12:40 1683792 ----a-w- c:\windows\system32\wmvcore2.dll

2012-04-21 09:42 . 2001-10-19 00:05 285184 ----a-w- c:\windows\system32\wmidx2.ocx

2012-04-21 09:41 . 2012-04-21 09:54 -------- d-----w- c:\program files\coolpro2

2012-04-21 09:07 . 2012-04-21 09:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\n-Track Software Data

2012-04-21 09:07 . 2012-05-02 13:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\n-Track Studio6

2012-04-19 19:48 . 2012-04-19 19:49 -------- d-----w- c:\program files\DealPly

2012-04-19 19:47 . 2011-10-04 20:42 86016 ----a-w- c:\windows\system32\custmon32i.dll

2012-04-19 19:47 . 2012-04-19 19:47 -------- d-----w- c:\program files\GPLGS

2012-04-19 19:47 . 2012-04-19 19:47 -------- d-----w- C:\Program1

2012-04-19 19:47 . 2012-04-19 19:47 -------- d-----w- c:\program files\FoxTabPDFCreator

2012-04-19 19:47 . 2012-04-19 19:47 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Babylon

2012-04-19 19:47 . 2012-04-19 19:47 -------- d-----w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Babylon

2012-04-19 19:47 . 2012-04-19 19:47 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon

2012-04-16 15:15 . 2012-04-16 15:53 418464 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-04-23 08:24 . 2009-12-15 17:24 60872 ----a-w- c:\windows\system32\S32EVNT1.DLL

2012-04-23 08:24 . 2009-12-15 17:24 141944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS

2012-04-16 15:53 . 2011-05-17 14:40 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-04-04 13:56 . 2012-03-12 16:18 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-03-22 19:12 . 2012-03-22 19:12 4435968 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2012-03-11 08:45 . 2008-03-22 09:11 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2012-03-11 08:45 . 2010-05-24 07:14 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-03-10 16:41 . 2012-03-10 16:41 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-03-01 11:00 . 2006-03-02 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-03-01 11:00 . 2006-03-02 12:00 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-03-01 11:00 . 2006-03-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-02-29 14:10 . 2006-03-02 12:00 177664 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-02-29 14:10 . 2006-03-02 12:00 148480 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll

2012-02-29 12:17 . 2006-03-02 12:00 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

2012-02-07 09:02 . 2012-02-07 09:02 1070352 ----a-w- c:\windows\system32\MSCOMCTL.OCX

2008-01-25 16:35 . 2008-01-25 16:35 2293848 ----a-w- c:\program files\FLV PlayerFCSetup.exe

2008-01-25 16:35 . 2008-01-25 16:34 2048 ----a-w- c:\program files\FLV PlayerRCATSetup.exe

2008-01-25 16:34 . 2008-01-25 16:34 133120 ----a-w- c:\program files\FLV PlayerRCSetup.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\documents and settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-02-09 68856]

"H/PC Connection Agent"="c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [2006-06-27 1211176]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2011-04-22 247728]

"Raptr"="c:\progra~1\Raptr\raptrstub.exe" [2012-02-07 53160]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"JMB36X IDE Setup"="c:\windows\RaidTool\xInsIDE.exe" [2007-03-20 36864]

"36X Raid Configurer"="c:\windows\system32\xRaidSetup.exe" [2007-03-21 1953792]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-05-16 13529088]

"nwiz"="nwiz.exe" [2008-05-16 1630208]

"HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" [2003-06-25 49152]

"HP Component Manager"="c:\program files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2003-10-23 233472]

"HPDJ Taskbar Utility"="c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" [2003-09-01 176128]

"DeviceDiscovery"="c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" [2003-05-21 229437]

"DLA"="c:\windows\System32\DLA\DLACTRLW.EXE" [2006-06-13 127036]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]

"NBKeyScan"="c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-09-10 1828136]

"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2009-02-02 2035712]

"ExtraFilmManager"="c:\program files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe" [2010-06-15 159744]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-09-08 421888]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-16 86016]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2009-06-12 17887232]

"ANIWZCS2Service"="c:\program files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe" [2009-05-07 98304]

"D-Link D-Link Wireless N DWA-140"="c:\program files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe" [2009-05-07 1683456]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"Smart File Advisor"="c:\program files\Smart File Advisor\sfa.exe" [2011-04-04 280824]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\Johan\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Dropbox.lnk - c:\documents and settings\Johan\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-2-15 24246216]

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

Spoon Sandbox Manager 3.24.lnk - c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Spoon\3.24.0.6\Spoon-Sandbox-Native.exe [2012-1-24 232696]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

ScanPanel.lnk - c:\program files\ScanPanel\ScnPanel.exe [2008-1-26 1732608]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Nero\\Nero8\\Nero ShowTime\\ShowTime.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application

"e:\\MY DOWNLOAD FILES\\3gp_player_setup films.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Documents and Settings\\Johan\\Application Data\\Dropbox\\bin\\Dropbox.exe"=

"c:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows iLivid Toolbar\\Datamngr\\ToolBar\\dtUser.exe"=

"c:\\Program Files\\Raptr\\raptr.exe"=

"c:\\Program Files\\Raptr\\raptr_im.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service

.

R0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\N360\0602000.009\symds.sys [24/04/2012 8:59 340088]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\N360\0602000.009\symefa.sys [24/04/2012 8:59 905336]

R1 BHDrvx86;BHDrvx86;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_6.0.0.145\Definitions\BASHDefs\20120413.001\BHDrvx86.sys [13/04/2012 1:34 821880]

R1 ccSet_N360;Norton 360 Settings Manager;c:\windows\system32\drivers\N360\0602000.009\ccsetx86.sys [24/04/2012 8:59 132744]

R1 NEOFLTR_650_15551;Juniper Networks TDI Filter Driver (NEOFLTR_650_15551);c:\windows\system32\drivers\NEOFLTR_650_15551.SYS [24/04/2011 19:47 85360]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\N360\0602000.009\ironx86.sys [24/04/2012 8:59 149624]

R2 ANIWConnService;ANIWConn Service;c:\windows\system32\ANIWConnService.exe [29/11/2010 21:13 147456]

R2 N360;Norton 360;c:\program files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccsvchst.exe [24/04/2012 8:59 138232]

R2 NitroReaderDriverReadSpool2;NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2;c:\program files\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe [16/01/2012 11:06 198136]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [22/04/2011 14:21 92592]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [04/02/2012 11:35 106104]

R3 IDSxpx86;IDSxpx86;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_6.0.0.145\Definitions\IPSDefs\20120503.001\IDSXpx86.sys [04/05/2012 6:26 356792]

S2 gupdate1c9c0d8ca7cb36e;Google Update Service (gupdate1c9c0d8ca7cb36e);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [19/04/2009 12:22 133104]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\drivers\a38usb.sys [24/03/2006 19:14 33536]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [16/04/2012 17:15 253088]

S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [29/11/2010 17:45 1684736]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [19/04/2009 12:22 133104]

S3 RTLWUSB;Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8187.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8187.sys [?]

S3 SjyPkt;SjyPkt;\??\c:\windows\System32\Drivers\SjyPkt.sys --> c:\windows\System32\Drivers\SjyPkt.sys [?]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-05-04 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-16 15:53]

.

2011-02-14 c:\windows\Tasks\expressripShakeIcon.job

- c:\program files\NCH Swift Sound\ExpressRip\expressrip.exe [2011-02-11 18:49]

.

2012-05-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-19 10:22]

.

2012-05-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-19 10:22]

.

2012-05-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2000478354-1682526488-839522115-1004Core.job

- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-22 05:53]

.

2012-05-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2000478354-1682526488-839522115-1004UA.job

- c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-22 05:53]

.

2012-04-30 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

.

2012-05-04 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

.

2012-05-04 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{16A16E66-BF52-4F59-84D6-2E4BB9DFFC77}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 03:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.133 195.130.130.5

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Johan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wnjmdj5p.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - MyStart Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://mystart.incredimail.com/?a=NWgT7oFhLs

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://mystart.incredimail.com//?loc=ff_address_bar&a=NWgT7oFhLs&search=

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

FF - Ext: DealPly: {EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF} - %profile%\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - 3026a1f100000000000000265a78d04b

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - 3026a1f100000000000000265a78d04b

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15449

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1721:48

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - tb9

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=110819

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

user_pref('extensions.dealply.partner', 'iron');

user_pref('extensions.dealply.channel', 'iron3');

user_pref('extensions.dealply.installId', 'v23600224377745749393082012041921484619');

user_pref('extensions.dealply.installIdSource', 'inst');

user_pref('extensions.dealply.sampleGroup', '9');

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

AddRemove-PDF Creator - c:\program\uninstpw.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-05-05 00:33

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\N360]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\ccSvcHst.exe\" /s \"N360\" /m \"c:\program files\Norton 360\Engine\6.2.0.9\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

Voltooingstijd: 2012-05-05 00:35:09

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-05-04 22:35

ComboFix2.txt 2012-03-13 21:07

.

Pre-Run: 23.128.719.360 bytes beschikbaar

Post-Run: 23.163.293.696 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - AABC5915D10C45A46B43BBCF0A73DD55

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\System32\Drivers\SjyPkt.sys

Folder::

c:\program files\Conduit

c:\program files\DealPly

c:\documents and settings\Johan\Local Settings\Application Data\Babylon

c:\documents and settings\Johan\Application Data\Babylon

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon

Driver::

SjyPkt

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Johan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wnjmdj5p.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine -

FF - prefs.js: browser.startup.homepage -

FF - prefs.js: keyword.URL -

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: DealPly: {EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF} - %profile%\extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - 3026a1f100000000000000265a78d04b

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - 3026a1f100000000000000265a78d04b

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15449

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1721:48

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - tb9

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=110819

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

user_pref('extensions.dealply.partner', 'iron');

user_pref('extensions.dealply.channel', 'iron3');

user_pref('extensions.dealply.installId', 'v23600224377745749393082012041921484619');

user_pref('extensions.dealply.installIdSource', 'inst');

user_pref('extensions.dealply.sampleGroup', '9');

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.