Ga naar inhoud

C:\Windowsl\System32\mfc45.dll


Aanbevolen berichten

Hallo Forumhelpers,

Mijn laptop doet al een tijdje raar en blijft ook geregeld hangen. snel is ie ook al een tijdje niet meer.

Dus vanavond maar weer eens scannen en daar kwam ik de volgende melding tegen: 1 potentieel gevaarlijk threat.

Heb direct een logfile aangemaakt en mijn vraag is: Wat moet ik hieraan doen.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:02:11, on 6-5-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\tsnp2uvc.exe

C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Alarm Clock\Alarm Tray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\sdclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG PC Tuneup\BoostSpeed.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgsrmax.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11g_ActiveX.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files(x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: CrossriderApp0003491 - {11111111-1111-1111-1111-110011341191} - C:\Program Files\Vid-Saver\Vid-Saver.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\Windows\tsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updatePDRShortCut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerDirector\7.0"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updatePPShortCut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\PowerProducer" update "Software\CyberLink\PowerProducer\5.0"

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [show missed alarms] "C:\Program Files\Alarm Clock\Alarm.exe" -d120000

O4 - HKLM\..\Run: [iTSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start Free Uninstall Survey | AVG Nederland

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Talking Alarm Clock user logon monitor (AlarmClockMonitor) - Cinnamon Software Inc. - C:\Program Files\Alarm Clock\AlarmMonitor.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\Windows\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca02ef248af3b4) (gupdate1ca02ef248af3b4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Reset Reader (resetWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek USB 2.0 Card Reader\reset.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater10.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 13112 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0003491 - {11111111-1111-1111-1111-110011341191} - C:\Program Files\Vid-Saver\Vid-Saver.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start Free Uninstall Survey | AVG Nederland

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:34:42, on 7-5-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\tsnp2uvc.exe

C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Alarm Clock\Alarm Tray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\sdclt.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11g_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files(x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\Windows\tsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updatePDRShortCut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerDirector\7.0"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updatePPShortCut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\PowerProducer" update "Software\CyberLink\PowerProducer\5.0"

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [show missed alarms] "C:\Program Files\Alarm Clock\Alarm.exe" -d120000

O4 - HKLM\..\Run: [iTSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Talking Alarm Clock user logon monitor (AlarmClockMonitor) - Cinnamon Software Inc. - C:\Program Files\Alarm Clock\AlarmMonitor.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\Windows\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca02ef248af3b4) (gupdate1ca02ef248af3b4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Reset Reader (resetWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek USB 2.0 Card Reader\reset.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater10.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 11939 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.05.07.01

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Margret :: PC_VAN_MARGRET [administrator]

7-5-2012 10:19:04

mbam-log-2012-05-07 (10-19-04).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 204367

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 13 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 7

HKCR\CrossriderApp0003491.BHO (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0003491.BHO.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0003491.FBApi (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0003491.FBApi.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0003491.Sandbox (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CrossriderApp0003491.Sandbox.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\Cr_Installer\3491 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nog even dieper kijken, dan :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-05-08.02 - Margret 08-05-2012 21:51:16.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3066.1727 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Margret\Downloads\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\system32\WinIo.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_WINIO

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-04-08 to 2012-05-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-05-08 19:57 . 2012-05-08 19:57 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-05-07 08:18 . 2012-05-07 08:18 -------- d-----w- c:\users\Margret\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-05-07 08:17 . 2012-05-07 08:17 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-05-07 08:17 . 2012-04-04 13:56 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-05-06 19:51 . 2012-05-06 19:51 388096 ----a-r- c:\users\Margret\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-05-06 19:51 . 2012-05-06 19:51 -------- d-----w- C:\Program Files(x86)

2012-05-03 21:03 . 2012-05-03 21:03 -------- d-----w- c:\users\Margret\AppData\Local\Vid-Saver

2012-05-03 21:03 . 2012-05-07 08:14 -------- d-----w- c:\program files\Vid-Saver

2012-05-01 21:04 . 2012-05-01 21:04 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2012-04-22 13:33 . 2012-04-22 13:33 -------- d-----w- c:\users\Margret\AppData\Local\CRE

2012-04-22 13:33 . 2012-04-22 13:33 -------- d-----w- c:\users\ReleaseEngineer.MACROVISION

2012-04-22 13:33 . 2012-04-22 13:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\ReleaseEngineer.MACROVISION\Application Data\Mozilla ERROR(0x00000005)

2012-04-22 13:33 . 2012-04-22 13:33 -------- d-----w- c:\program files\Conduit

2012-04-22 13:33 . 2012-04-22 13:33 -------- d-----w- c:\users\Margret\AppData\Local\Conduit

2012-04-22 13:33 . 2012-05-03 21:03 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2012-04-22 13:32 . 2012-05-07 07:51 -------- d-----w- c:\users\Margret\AppData\Roaming\uTorrent

2012-04-21 16:14 . 2012-04-21 16:18 -------- d-----w- C:\Test

2012-04-12 09:48 . 2012-02-29 15:11 5120 ----a-w- c:\windows\system32\wmi.dll

2012-04-12 09:48 . 2012-02-29 15:11 172032 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-04-12 09:48 . 2012-02-29 15:09 157696 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll

2012-04-12 09:48 . 2012-02-29 13:32 12800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2012-04-12 09:47 . 2012-03-06 06:39 3602816 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-04-12 09:47 . 2012-03-06 06:39 3550080 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-04-11 05:44 . 2012-03-01 11:01 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2012-04-11 02:25 . 2012-04-11 02:25 -------- d-----w- c:\users\Margret\AppData\Roaming\PeerNetworking

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-03-22 19:12 . 2012-03-22 19:12 4435968 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2012-03-07 16:44 . 2011-08-02 04:47 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-14 15:45 . 2012-03-14 07:58 219648 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1core.dll

2012-02-14 15:45 . 2012-03-14 07:58 160768 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1.dll

2012-02-13 14:12 . 2012-03-14 07:58 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2012-02-13 13:47 . 2012-03-14 07:58 683008 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2012-02-13 13:44 . 2012-03-14 07:58 1068544 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-04-14 39408]

"ISUSPM"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2006-09-11 218032]

"IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" [2008-12-12 1840424]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-02-29 17148552]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2008-10-31 6609440]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-05-08 1111336]

"tsnp2uvc"="c:\windows\tsnp2uvc.exe" [2008-08-28 233472]

"UpdatePDRShortCut"="c:\program files\HomeCinema\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-01-04 222504]

"RemoteControl8"="c:\program files\HomeCinema\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe" [2008-03-20 83240]

"PDVD8LanguageShortcut"="c:\program files\HomeCinema\PowerDVD8\Language\Language.exe" [2007-12-14 50472]

"UpdatePPShortCut"="c:\program files\HomeCinema\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-02-21 222504]

"UCam_Menu"="c:\program files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-11-14 218408]

"hpqSRMon"="c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-08-20 150016]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-12-10 49152]

"NBKeyScan"="c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-12-02 2221352]

"Skytel"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe" [2008-10-31 1833504]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-11-21 13601312]

"Windows Mobile Device Center"="c:\windows\WindowsMobile\wmdc.exe" [2007-05-31 648072]

"Show missed alarms"="c:\program files\Alarm Clock\Alarm.exe" [2011-02-17 491000]

"ITSecMng"="c:\program files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe" [2009-07-22 83336]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-01-03 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Picasa Media Detector"="c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2008-08-21 443968]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Bluetooth Manager.lnk - c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe [2009-8-26 2684256]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-3-25 214360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

S2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-09-16 169312]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr

LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

bthaudiosvc REG_MULTI_SZ HFGService

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-05-08 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-04-14 01:00]

.

2012-05-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-07-12 12:48]

.

2012-05-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-07-12 12:48]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://google.nl/

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file:///C:/Windows/Java/classes/xmldso.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - (no file)

WebBrowser-{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206} - (no file)

HKLM-Run-ROC_roc_dec12 - c:\program files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-05-08 22:02

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\nvvsvc.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\windows\system32\crypserv.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

c:\program files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek USB 2.0 Card Reader\reset.exe

c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

c:\program files\Alarm Clock\AlarmMonitor.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\program files\Alarm Clock\Alarm Tray.exe

c:\windows\ehome\ehmsas.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

c:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-05-08 22:07:54 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-05-08 20:07

.

Pre-Run: 170.392.014.848 bytes beschikbaar

Post-Run: 169.847.664.640 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 0E241C1C4586F8C6878976E6C3CE388A

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder volgende vetgedrukte mappen :

c:\users\Margret\AppData\Local\Vid-Saver

c:\program files\Vid-Saver

c:\program files\Conduit

c:\users\Margret\AppData\Local\Conduit

c:\program files\uTorrent

c:\users\Margret\AppData\Roaming\uTorrent

... en laat dan maar weten of dit nog enige extra invloed heeft gehad ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.