Ga naar inhoud

alles weg!!


Aanbevolen berichten

Hallo,

Sinds gisteren zijn alle icoontjes van mijn buroblad weg..Mijn achtergrond van het buroblad is ook zwart..

Ook onder start is alles weg (zoals mijn afbeeldingen, documenten, ed)

Hij geeft vreemde popups..

Ik vermoed een virus, spyware of iets dergelijks.

Wie kan mij helpen.

Hierbij een hijack lijstje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:58:52, on 22-5-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Program Files\Norman\Npc\Bin\npc_tray.exe

C:\Program Files\Norman\Nsc\Bin\NOELauncher.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files\KPN Dashboard\Mobiel Internet Dashboard\AutoUpdateSrv.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfuser.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_2_202_235_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] cfFncEnabler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google EULA Launcher] c:\Program Files\Google\Google EULA\GoogleEULALauncher.exe IE PA

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [NOELauncher] C:\Program Files\Norman\nsc\bin\NOELauncher.exe /load

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NamKXRvEQrip.exe] C:\ProgramData\NamKXRvEQrip.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe

O4 - Global Startup: Update-functie.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redirect-home?tag=Toshibaukbholink-21&site=home (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O13 - Gopher Prefix:

O15 - Trusted Zone: *.asngroep.nl

O15 - Trusted Zone: *.asnmail.nl

O15 - Trusted Zone: *.asnonline.nl

O15 - Trusted Zone: *.fleetlinks.nl

O15 - Trusted Zone: Welkom op de HisGIS site! — HisGIS

O15 - Trusted Zone: *.portomotive.nl

O15 - Trusted Zone: *.quadraat.nl

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: GtDetectSc - OptionNV - C:\Program Files\Option\Option WWAN Driver 5.0.29.0 Installer\GtDetectSc.exe

O23 - Service: HASP License Manager (hasplms) - SafeNet Inc. - C:\Windows\system32\hasplms.exe

O23 - Service: Jumpstart Wifi Protected Setup (jswpsapi) - Atheros Communications, Inc. - C:\Program Files\Jumpstart\jswpsapi.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Norman Anti Spam Service (NASS) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nsc\bin\nassvc32.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman User Activity Agent (NUAA) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\npc\bin\nuaa.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: SmartFaceVWatchSrv - Toshiba - C:\Program Files\TOSHIBA\SmartFaceV\SmartFaceVWatchSrv.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: vseamps - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseamps.exe

O23 - Service: vsedsps - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vsedsps.exe

O23 - Service: vseqrts - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseqrts.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 11747 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:28:52, on 22-5-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Program Files\Norman\Npc\Bin\npc_tray.exe

C:\Program Files\Norman\Nsc\Bin\NOELauncher.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files\KPN Dashboard\Mobiel Internet Dashboard\AutoUpdateSrv.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfuser.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_2_202_235_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Toshiba\Downloads\HijackThis (2).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] cfFncEnabler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google EULA Launcher] c:\Program Files\Google\Google EULA\GoogleEULALauncher.exe IE PA

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [NOELauncher] C:\Program Files\Norman\nsc\bin\NOELauncher.exe /load

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NamKXRvEQrip.exe] C:\ProgramData\NamKXRvEQrip.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe

O4 - Global Startup: Update-functie.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redirect-home?tag=Toshibaukbholink-21&site=home (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.asngroep.nl

O15 - Trusted Zone: *.asnmail.nl

O15 - Trusted Zone: *.asnonline.nl

O15 - Trusted Zone: *.fleetlinks.nl

O15 - Trusted Zone: Welkom op de HisGIS site! — HisGIS

O15 - Trusted Zone: *.portomotive.nl

O15 - Trusted Zone: *.quadraat.nl

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: GtDetectSc - OptionNV - C:\Program Files\Option\Option WWAN Driver 5.0.29.0 Installer\GtDetectSc.exe

O23 - Service: HASP License Manager (hasplms) - SafeNet Inc. - C:\Windows\system32\hasplms.exe

O23 - Service: Jumpstart Wifi Protected Setup (jswpsapi) - Atheros Communications, Inc. - C:\Program Files\Jumpstart\jswpsapi.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Norman Anti Spam Service (NASS) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nsc\bin\nassvc32.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman User Activity Agent (NUAA) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\npc\bin\nuaa.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: SmartFaceVWatchSrv - Toshiba - C:\Program Files\TOSHIBA\SmartFaceV\SmartFaceVWatchSrv.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: vseamps - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseamps.exe

O23 - Service: vsedsps - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vsedsps.exe

O23 - Service: vseqrts - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseqrts.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 11902 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O4 - HKCU\..\Run: [NamKXRvEQrip.exe] C:\ProgramData\NamKXRvEQrip.exe

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - eBay, de wereldwijde online handelsplaats (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download Unhide.exe naar het bureaublad, als u een melding krijgt dat het bestand mogelijk onveilig is kunt u dit negeren.

  • Dubbelklik op "Unhide.exe" om de tool te starten.
  • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen "Unhide.exe" als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als administrator",
  • Wacht rustig af totdat de tool gereed is en doe in de tussentijd verder niets op de computer.
  • Als de tool gereed is krijgt u het onderstaande scherm te zien, met de melding "Your files should now be visible"
    • 4d9d78e700801-unhide..jpg

    [*] Vermeld in uw volgende bericht of u deze melding heeft gekregen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

unhide heeft inderdaad de melding gegeven dat alles weer terug moet zijn..

Alleen is nog niet alles onder de start knop terug..

hierbij logbestand van mbam

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.05.23.04

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Toshiba :: PC_VAN_TOSHIBA [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

23-5-2012 13:17:33

mbam-log-2012-05-23 (13-17-33).txt

Scantype: Volledige scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 336936

Verstreken tijd: 2 uur/uren, 44 minuut/minuten, 5 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\ProgramData\8mhR4e4byOM7vR.exe (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Temp\Un8xtjmGzOfaeM.exe.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

hierbij hijack...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:03:34, on 23-5-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Option\Option WWAN Driver 5.0.29.0 Installer\GtDetectSc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vsedsps.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseamps.exe

C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseqrts.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmartFaceV\SmartFaceVWatchSrv.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Program Files\Norman\Npc\Bin\npc_tray.exe

C:\Program Files\Norman\nsc\bin\nassvc32.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\Program Files\Norman\npc\bin\nuaa.exe

C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Program Files\Norman\Npc\Bin\npc_tray.exe

C:\Program Files\Norman\Nsc\Bin\NOELauncher.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files\KPN Dashboard\Mobiel Internet Dashboard\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfuser.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_2_202_235_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Toshiba\Downloads\HijackThis (3).exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] cfFncEnabler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google EULA Launcher] c:\Program Files\Google\Google EULA\GoogleEULALauncher.exe IE PA

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [NOELauncher] C:\Program Files\Norman\nsc\bin\NOELauncher.exe /load

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe

O4 - Global Startup: Update-functie.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.asngroep.nl

O15 - Trusted Zone: *.asnmail.nl

O15 - Trusted Zone: *.asnonline.nl

O15 - Trusted Zone: *.fleetlinks.nl

O15 - Trusted Zone: Welkom op de HisGIS site! — HisGIS

O15 - Trusted Zone: *.portomotive.nl

O15 - Trusted Zone: *.quadraat.nl

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: GtDetectSc - OptionNV - C:\Program Files\Option\Option WWAN Driver 5.0.29.0 Installer\GtDetectSc.exe

O23 - Service: HASP License Manager (hasplms) - SafeNet Inc. - C:\Windows\system32\hasplms.exe

O23 - Service: Jumpstart Wifi Protected Setup (jswpsapi) - Atheros Communications, Inc. - C:\Program Files\Jumpstart\jswpsapi.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Norman Anti Spam Service (NASS) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nsc\bin\nassvc32.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman User Activity Agent (NUAA) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\npc\bin\nuaa.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: SmartFaceVWatchSrv - Toshiba - C:\Program Files\TOSHIBA\SmartFaceV\SmartFaceVWatchSrv.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: vseamps - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseamps.exe

O23 - Service: vsedsps - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vsedsps.exe

O23 - Service: vseqrts - Authentium, Inc - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus5\vseqrts.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 14634 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-05-23.05 - Toshiba 23-05-2012 19:33:56.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2939.1175 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Toshiba\Downloads\ComboFix.exe

AV: Lavasoft Ad-Watch Live! Anti-Virus *Disabled/Updated* {9FF26384-70D4-CE6B-3ECB-E759A6A40116}

AV: Norman Security Suite *Enabled/Updated* {D038CA80-26F3-90BF-94AA-03C4D945E661}

FW: Norman Security Suite *Enabled* {E8034BA5-6C9C-91E7-BFF5-AAF12796A11A}

SP: Lavasoft Ad-Watch Live! *Disabled/Updated* {24938260-56EE-C1E5-047B-DC2BDD234BAB}

SP: Norman Security Suite *Enabled/Updated* {6B592B64-00C9-9F31-AE1A-38B6A2C2ACDC}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Aanwezig AV is actief

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\8mhR4e4byOM7vR

c:\windows\system32\C

c:\windows\system32\C\nsc\bin\productid

c:\windows\system32\C\nsc\bin\rkd

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc1.bin.full.2011.08.23.20.09.04

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc10.bin.full.2011.08.27.10.22.00

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc17.bin.full.2011.08.21.11.22.21

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc17.bin.incr.2011.08.23.16.01.02

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc17.bin.incr.2011.08.24.00.01.01

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc17.bin.incr.2011.08.26.14.01.02

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc18.bin.full.2011.02.07.09.51.08

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc18.bin.incr.2011.02.09.07.18.54

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc18.bin.incr.2011.03.03.10.05.37

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc18.bin.incr.2011.03.18.05.29.20

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc18.bin.incr.2011.08.12.16.59.11

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc19.bin.full.2010.02.05.01.51.49

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc2.bin.full.2005.02.11.04.44.13

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc21.bin.full.2011.07.26.05.19.04

c:\windows\system32\C\nsc\bin\sc6.bin.full.2010.03.15.20.58.02

c:\windows\system32\C\nsc\bin\scoffset.bin.incr

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-04-23 to 2012-05-23 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-05-23 17:46 . 2012-05-23 17:47 -------- d-----w- c:\users\Toshiba\AppData\Local\temp

2012-05-23 17:46 . 2012-05-23 17:46 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-05-23 11:15 . 2012-05-23 11:15 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-05-23 11:15 . 2012-04-04 13:56 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-05-22 13:27 . 2012-05-08 16:40 6737808 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F5FE9D27-7363-4B75-B417-0CE48FBC45D7}\mpengine.dll

2012-04-24 10:45 . 2012-04-24 10:45 -------- d-----w- c:\program files\MyTomTom 3

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-05-05 11:03 . 2012-04-02 11:56 419488 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-05-05 11:03 . 2011-05-19 05:53 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-29 15:11 . 2012-04-11 21:08 5120 ----a-w- c:\windows\system32\wmi.dll

2012-02-29 15:11 . 2012-04-11 21:08 172032 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-02-29 15:09 . 2012-04-11 21:08 157696 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll

2012-02-29 13:32 . 2012-04-11 21:08 12800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2012-02-28 01:18 . 2012-04-11 21:09 1799168 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-02-28 01:11 . 2012-04-11 21:09 1427456 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-02-28 01:11 . 2012-04-11 21:09 1127424 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-02-28 01:03 . 2012-04-11 21:09 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" [2009-04-11 2153472]

"SUPERAntiSpyware"="c:\program files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2009-10-12 2000112]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2011-04-22 247728]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

"MyTomTomSA.exe"="c:\program files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe" [2011-11-14 435672]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-08-14 1348904]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [bU]

"Google EULA Launcher"="c:\program files\Google\Google EULA\GoogleEULALauncher.exe" [2008-05-28 20480]

"topi"="c:\program files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2007-07-10 581632]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-06-25 150040]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-06-25 170520]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-06-25 145944]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-04-08 6037504]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-11-20 1826816]

"TPwrMain"="c:\program files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2008-01-17 431456]

"HSON"="c:\program files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2007-10-31 54608]

"SmoothView"="c:\program files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2008-06-24 509816]

"00TCrdMain"="c:\program files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2008-05-09 716800]

"Toshiba Registration"="c:\program files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe" [2008-01-11 574864]

"Camera Assistant Software"="c:\program files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2008-09-26 417792]

"Toshiba TEMPRO"="c:\program files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe" [2009-07-21 1045904]

"Norman ZANDA"="c:\program files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" [2011-03-22 189824]

"NPCTray"="c:\program files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe" [2010-11-08 96344]

"NOELauncher"="c:\program files\Norman\nsc\bin\NOELauncher.exe" [2010-11-08 78176]

"Windows Mobile-based device management"="c:\windows\WindowsMobile\wmdSync.exe" [2008-01-21 215552]

"ConnectionCenter"="c:\users\Toshiba\AppData\Local\Citrix\ICA Client\concentr.exe" [2009-09-12 103768]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-08-31 40368]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-03-29 937920]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-04-04 462408]

.

c:\users\Toshiba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-3-16 113664]

TRDCReminder.lnk - c:\program files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2008-3-5 393216]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Update-functie.lnk - c:\program files\KPN Dashboard\Mobiel Internet Dashboard\AutoUpdateSrv.exe [2010-6-5 479232]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

TRDCReminder.lnk - c:\program files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2008-3-5 393216]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

2009-09-03 14:21 548352 ----a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-05 257696]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - mchInjDrv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HsfXAudioService REG_MULTI_SZ HsfXAudioService

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr

LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-05-23 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-02 11:03]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/

mStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TSEA&bmod=TSEA

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: asngroep.nl

Trusted Zone: asnmail.nl

Trusted Zone: asnonline.nl

Trusted Zone: fleetlinks.nl

Trusted Zone: hisgis.nl\www

Trusted Zone: portomotive.nl

Trusted Zone: quadraat.nl

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254

DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

.

.

------- Bestandsassociaties -------

.

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM-Run-cfFncEnabler.exe - cfFncEnabler.exe

HKLM-Run-SunJavaUpdateSched - c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

SafeBoot-mcmscsvc

SafeBoot-MCODS

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-05-23 19:47

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

.

c:\users\Toshiba\AppData\Local\Temp\catchme.dll 53248 bytes executable

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 1

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-05-23 19:50:35

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-05-23 17:50

.

Pre-Run: 79.245.987.840 bytes beschikbaar

Post-Run: 80.544.616.448 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 26CCC2F9B57F013D18DC42827DC4322A

Link naar reactie
Delen op andere sites

Onder start knop is nog niet alles terug bv.. de snelkoppeling IE en mail..

Mijn buroblad is ook nog zwart..

Voor de rest lijkt hij weer goed te functioneren..

Mbam geeft zo nu en dan nog een melding dat ietrs toegang wil krijgen.. Dat zet ik in carantene..

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.