Ga naar inhoud

Opkuisen van een zeer trage pc


Aanbevolen berichten

Hallo

Mijn ouders vroegen mij of ik iets kon doen aan het feit dat hun pc enorm traag is geworden. Een schijfcontrole is op dit moment bezig en ik schakelde al een aantal programma's uit via "msconfig". Dit laatste deed ik via de website die door jullie wordt aanbevolen (SystemLookup - Global Search). Daar zag ik echter ook dat een aantal programma's spyware zijn (wat mij niks verwondert...), dus bij deze even het logje. Zouden jullie dit even kunnen bekijken?

Heel erg bedankt!!

Bert

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:08:33, on 22/06/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Spector Photo Software\Agent.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Common Files\Isabel\isa_kbc_certupdate.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\dcmsvc\dcmsvc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Een badminton club in Ieper voor jong en oud. - IBC - Ieperse Badminton Club

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sBI] C:\Documents and Settings\Thijs\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\LMVD1UB0\setup_sbd_nl[1].exe

O4 - HKLM\..\Run: [bMN] "C:\Program Files\Common Files\SchijfBewaker\strpmon.exe" dm=http://schijfbewaker.com ad=http://schijfbewaker.com sd=http://inlog.schijfbewaker.com

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom

O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Program Files\Spector Photo Software\Agent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [isaKbcCertUpdate] C:\Program Files\Common Files\Isabel\isa_kbc_certupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dcmsvc] C:\Program Files\dcmsvc\dcmsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.kbc.be

O15 - Trusted Zone: *.kbcgroup.eu

O15 - Trusted Zone: http://cbc-pdf.cbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: CBC (HKLM)

O15 - Trusted Zone: Welcome to Isabel (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://upgrade.isabel.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: Welcome to Isabel (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://kbc-pdf.kbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Asset Management (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://www.kbcam.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Merchant Banking (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Merchant Banking (HKLM)

O16 - DPF: {05D44720-58E3-49E6-BDF6-D00330E511D3} (StagingUI Object) - http://zone.msn.com/binFrameWork/v10/StagingUI.cab55579.cab

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {3BB54395-5982-4788-8AF4-B5388FFDD0D8} (MSN Games – Buddy Invite) - http://zone.msn.com/BinFrameWork/v10/ZBuddy.cab55579.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://beurt1990.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {5736C456-EA94-4AAC-BB08-917ABDD035B3} (ZonePAChat Object) - http://zone.msn.com/binframework/v10/ZPAChat.cab55579.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/EN-US/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://beurt1990.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {9BDF4724-10AA-43D5-BD15-AEA0D2287303} (MSN Games – Texas Holdem Poker) - http://zone.msn.com/bingame/zpagames/zpa_txhe.cab79352.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {DA2AA6CF-5C7A-4B71-BC3B-C771BB369937} (MSN Games – Game Communicator) - http://zone.msn.com/binframework/v10/StProxy.cab55579.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (belgacom) (sprtsvc_belgacom) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--

End of file - 14246 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sBI] C:\Documents and Settings\Thijs\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\LMVD1UB0\setup_sbd_nl[1].exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logje MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.06.23.04

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Filip :: PC_DEWEERDT [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

23/06/2012 16:22:18

mbam-log-2012-06-23 (16-22-18).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 304394

Verstreken tijd: 21 minuut/minuten, 45 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 9

HKCR\CLSID\{7F25839C-CB93-4394-A938-2194851C544F} (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{F7A3BB37-D5C6-4946-AF22-DFCF804C67AB} (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{19D21F2D-455C-4AAA-8DF0-58F3D76962B4} (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\VAC.Video (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348A7} (Adware.SmartShopper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{9024FB63-4FBA-4A65-B607-5D13B76CF13F} (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Purchased Products (Rogue.Multiple) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RichVideoCodec (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UpMedia (Adware.SmartShopper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|BMN (Rogue.SystemDoctor) -> Data: "C:\Program Files\Common Files\SchijfBewaker\strpmon.exe" dm=http://schijfbewaker.com ad=http://schijfbewaker.com sd=http://inlog.schijfbewaker.com -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search|Local Page (Hijack.SearchPage) -> Slecht: (IESearch Start) Goed: (Google) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

Mappen gedetecteerd: 4

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon (Rogue.Multiple) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon\Data (Rogue.Multiple) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RichVideoCodec (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\system32\UpMedia (Adware.SmartShopper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 3

C:\Program Files\RichVideoCodec\RichVideoCodec.ocx (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RichVideoCodec\install.ico (Trojan.FakeAlert) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\system32\UpMedia\uninstallSE.exe (Adware.SmartShopper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

______________________________________________

Logje HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:35:02, on 23/06/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Spector Photo Software\Agent.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Common Files\Isabel\isa_kbc_certupdate.exe

C:\Program Files\dcmsvc\dcmsvc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Een badminton club in Ieper voor jong en oud. - IBC - Ieperse Badminton Club

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom

O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Program Files\Spector Photo Software\Agent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [isaKbcCertUpdate] C:\Program Files\Common Files\Isabel\isa_kbc_certupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dcmsvc] C:\Program Files\dcmsvc\dcmsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.kbc.be

O15 - Trusted Zone: *.kbcgroup.eu

O15 - Trusted Zone: http://cbc-pdf.cbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: CBC (HKLM)

O15 - Trusted Zone: Welcome to Isabel (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://upgrade.isabel.eu (HKLM)

O15 - Trusted Zone: Welcome to Isabel (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://kbc-pdf.kbc.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Asset Management (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://www.kbcam.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Merchant Banking (HKLM)

O15 - Trusted Zone: KBC Merchant Banking (HKLM)

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (belgacom) (sprtsvc_belgacom) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--

End of file - 11354 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


CCleaner gedownload en uitgevoerd.

Combofix gedownload en uitgevoerd met dit als resultaat:

ComboFix 12-06-28.01 - Filip 28/06/2012 12:16:34.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.2046.1084 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Filip\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Symantec AntiVirus Corporate Edition *Disabled/Updated* {FB06448E-52B8-493A-90F3-E43226D3305C}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\All Users\invokesi.exe

c:\documents and settings\Filip\WINDOWS

C:\test.txt

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\system32\AutoRun.inf

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.ics

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-05-28 to 2012-06-28 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-28 10:07 . 2012-06-28 10:07 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Filip\Onlangs geopend

2012-06-28 10:00 . 2012-06-28 10:07 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-06-26 16:11 . 2012-05-31 03:41 6762896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D9E34FB2-92AF-4F9C-8246-5218870B6406}\mpengine.dll

2012-06-23 14:37 . 1999-12-17 08:13 86016 ----a-w- c:\windows\unvise32.exe

2012-06-23 14:18 . 2012-06-23 14:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\Filip\Application Data\Malwarebytes

2012-06-23 14:18 . 2012-06-23 14:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-06-23 14:18 . 2012-06-23 14:18 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-06-23 14:18 . 2012-04-04 13:56 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-22 13:52 . 2012-06-22 14:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Soluto

2012-06-22 13:06 . 2012-06-22 13:06 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Filip\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-06-22 13:06 . 2012-06-22 13:06 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-06-13 20:31 . 2012-05-11 14:44 521728 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\jsdbgui.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-18 16:37 . 2012-04-12 06:34 426184 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-06-18 16:37 . 2011-06-11 12:12 70344 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-02 13:19 . 2007-06-22 14:15 18456 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 12:38 329240 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 12:38 210968 ----a-w- c:\windows\system32\wuweb.dll

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 12:38 219160 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 14:00 45080 -c--a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 12:38 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 12:38 35864 -c--a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-02 13:19 . 2004-08-04 12:00 97304 ----a-w- c:\windows\system32\cdm.dll

2012-06-02 13:19 . 2007-06-22 14:15 15896 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2007-06-22 14:15 15896 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl.mui

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 12:38 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-02 13:19 . 2007-06-22 14:15 24088 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll.mui

2012-06-02 13:19 . 2007-05-03 12:38 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-02 13:19 . 2009-09-28 06:57 18160 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll.mui

2012-06-02 13:18 . 2009-09-28 06:57 275696 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2012-06-02 13:18 . 2009-09-28 06:57 214256 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll

2012-05-31 13:22 . 2004-08-04 12:00 602624 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-05-31 03:41 . 2009-04-29 11:49 6762896 -c--a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-05-16 15:09 . 2004-08-04 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-05-15 13:55 . 2004-08-04 12:00 1863296 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-05-11 14:44 . 2004-08-04 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-05-11 14:44 . 2004-08-04 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-05-11 11:39 . 2004-08-04 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-05-05 03:15 . 2004-08-04 12:00 2152960 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-05-05 03:14 . 2004-08-04 00:58 2031104 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-05-02 13:47 . 2007-05-03 12:37 139656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-04-26 17:30 . 2012-01-06 07:03 97208 -c--a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-06-01 94208]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2006-05-01 843776]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-07-21 86016]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"ccApp"="c:\program files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2005-06-02 48752]

"vptray"="c:\progra~1\SYMANT~1\VPTray.exe" [2005-06-23 85696]

"Belgacom"="c:\program files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" [2008-05-29 202016]

"ExtraFilmHemmaAgent"="c:\program files\Spector Photo Software\Agent.exe" [2010-10-27 323584]

"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2011-05-23 2068480]

"IsaKbcCertUpdate"="c:\program files\Common Files\Isabel\isa_kbc_certupdate.exe" [2010-07-06 1023576]

"dcmsvc"="c:\program files\dcmsvc\dcmsvc.exe" [2009-04-07 30440]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-04-04 462408]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-11-29 421888]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"DWQueuedReporting"="c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" [2011-07-27 434080]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-3-11 210520]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^WinZip Quick Pick.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\WinZip Quick Pick.lnk

backup=c:\windows\pss\WinZip Quick Pick.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

c:\windows\system32\dumprep 0 -k [X]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C-Media Mixer]

2003-03-20 07:21 1855488 -c--a-r- c:\windows\mixer.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

2008-04-14 17:02 15360 ----a-w- c:\windows\system32\ctfmon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2007-03-11 20:34 49152 -c--a-w- c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

2006-07-21 16:48 98304 -c--a-w- c:\windows\system32\igfxtray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

2006-01-12 14:40 155648 -c--a-w- c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

2006-07-21 16:47 81920 -c--a-w- c:\windows\system32\igfxpers.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-11-29 15:38 421888 -c--a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

2008-12-05 19:51 136600 -c--a-w- c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

"FirewallOverride"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"e:\\Mijn documenten\\Thijs\\BearShare\\BearShare.exe"=

"d:\\Program Files\\BearShare\\BearShare.exe"=

"c:\\Program Files\\Codemasters\\Colin McRae Rally 2005\\cmr5.exe"=

"c:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero ShowTime\\ShowTime.exe"=

"c:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files\\PurpleBean.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqpsapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqpse.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\IPCamera.exe"=

.

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [23/06/2012 16:18 654408]

R2 sprtsvc_belgacom;SupportSoft Sprocket Service (belgacom);c:\program files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe [29/05/2008 10:18 202016]

R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3/11/2006 19:19 13592]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [23/06/2012 16:18 22344]

S3 cpuz135;cpuz135;\??\c:\windows\TEMP\cpuz135\cpuz135_x32.sys --> c:\windows\TEMP\cpuz135\cpuz135_x32.sys [?]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\GameMon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

S3 SavRoam;SAVRoam;c:\program files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe [23/06/2005 19:27 124608]

S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys [?]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - EraserUtilDrv11210

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-06-22 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

.

2011-09-02 c:\windows\Tasks\FRU Task 2003-04-10 00:56ewlett-Packard2003-04-10 00:56p psc 1200 series272A572217594EBCF1CEE215E352B92AD073FDE4182406226.job

- c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqfrucl.exe [2003-04-09 15:56]

.

2012-06-28 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job

- c:\program files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [2006-11-03 17:20]

.

2012-06-28 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{DFC984F9-C404-45D9-A4CD-D6135A44C127}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 03:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.iepersebc.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: kbc.be

Trusted Zone: kbcgroup.eu

Trusted Zone: cbc.be\cbc-pdf

Trusted Zone: cbc.be\cbconline

Trusted Zone: cbc.be\static

Trusted Zone: cbc.be\www

Trusted Zone: cbc.eu\www

Trusted Zone: isabel.be\*.IBS6

Trusted Zone: isabel.be\gotoIBS6

Trusted Zone: isabel.be\pki

Trusted Zone: isabel.be\www

Trusted Zone: isabel.eu\upgrade

Trusted Zone: isabel.eu\www

Trusted Zone: kbc.be\kbc-pdf

Trusted Zone: kbc.be\kbconline

Trusted Zone: kbc.be\static

Trusted Zone: kbc.be\www

Trusted Zone: kbc.com\www

Trusted Zone: kbc.eu\www

Trusted Zone: kbcam.be\www

Trusted Zone: kbcam.com\www

Trusted Zone: kbcbankingforbusiness.com\www

Trusted Zone: kbcgroup.eu\multimediafiles

Trusted Zone: kbcgroup.eu\www

Trusted Zone: kbcmerchantbanking.com\www

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Filip\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\sn07wbf2.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.iepersebc.be/|Welkom op Brielen.Be !

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

MSConfigStartUp-swg - c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

AddRemove-CarmageddonII - c:\program files\Interplay\Carmageddon II Demo\DeIsL1.isu

AddRemove-GT Interactive - Driver - c:\program files\GT Interactive\Driver\Uninst.isu

AddRemove-Van Dale Grote woordenboeken Duits - c:\windows\ISUN0413.EXE

AddRemove-Van Dale Grote woordenboeken Engels - c:\windows\ISUN0413.EXE

AddRemove-Van Dale Grote woordenboeken Frans - c:\windows\ISUN0413.EXE

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-06-28 12:21

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\npggsvc]

"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\ð•€|ÿÿÿÿ.•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Voltooingstijd: 2012-06-28 12:23:13

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-28 10:23

.

Pre-Run: 24.227.508.224 bytes beschikbaar

Post-Run: 24.472.592.384 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 4FF0A0B5F6268FE299A43999A079483D

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nu zijn we er zowat helemaal door :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...