Ga naar inhoud

Hoe kan ik Browser Companion verwijderen?


Gast Naj
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste,

Vanuit eerdere berichten op uw site begrijp ik dat ik de Browser Companion Helper kan verwijderen door HiJack this te downloaden en draaien. Bijgaand is de Log. Graag hoor ik van u wat ik nu zou moeten doen?

Dank voor uw hulp!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:43:22, on 1-7-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\nsCtrl.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\Quirine\Downloads\HijackThis (1).exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\saui.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell | MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Babylon Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120624220740.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: NetAssistantBHO - {E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1} - C:\Program Files\Freeze.com\NetAssistant\NetAssistant.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NovaBACKUP Tray Control.lnk = C:\Program Files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\nsCtrl.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~1\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_ec3a90dd\aestsrv.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: NAS PM Service (NasPmService) - BUFFALO INC. - C:\Program Files\BUFFALO\NASNAVI\nassvc.exe

O23 - Service: NovaStor NovaBACKUP Backup/Copy Engine (nsService) - NovaStor - C:\Program Files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\nsService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: O2FLASH - O2Micro International - C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_ec3a90dd\STacSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

--

End of file - 12359 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 24
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Babylon Searc

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: NetAssistantBHO - {E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1} - C:\Program Files\Freeze.com\NetAssistant\NetAssistant.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Het logje van de MBAM is:

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.07.02.04

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Pellouper :: PC_VAN_PELLOUPE [administrator]

2-7-2012 21:47:03

mbam-log-2012-07-02 (21-47-03).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 240517

Verstreken tijd: 10 minuut/minuten, 57 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\Pellouper\Downloads\installer_fat32format.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Het log van HijackThis is:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:20:18, on 2-7-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\nsCtrl.exe

C:\Program Files\BUFFALO\NASNAVI\NasNavi.exe

C:\Program Files\BUFFALO\NASNAVI\nassche.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\saui.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

c:\Users\Quirine\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell | MSN

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ffa0793e-3980-4be4-8234-048fa665f700} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1} - (no file)

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120624220740.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: BUFFALO NAS Navigator2.lnk = C:\Program Files\BUFFALO\NASNAVI\NasNavi.exe

O4 - Startup: NAS Scheduler.lnk = C:\Program Files\BUFFALO\NASNAVI\nassche.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NovaBACKUP Tray Control.lnk = C:\Program Files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\nsCtrl.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: Backup Software, Windows Backup Software, Windows Server Backup Software

O15 - Trusted Zone: http://*.google-analytics.com

O15 - Trusted Zone: http://*.novastor.com

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~1\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_ec3a90dd\aestsrv.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: NAS PM Service (NasPmService) - BUFFALO INC. - C:\Program Files\BUFFALO\NASNAVI\nassvc.exe

O23 - Service: NovaStor NovaBACKUP Backup/Copy Engine (nsService) - NovaStor - C:\Program Files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\nsService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: O2FLASH - O2Micro International - C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_ec3a90dd\STacSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

--

End of file - 11936 bytes

Graag hoor ik de volgende stappen van je en alvast bedankt!!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ffa0793e-3980-4be4-8234-048fa665f700} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

En laat dan even weten of je al van de Browser Companion Helper verlost bent ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

De 4 regels heb ik verwijderd, maar de pop up van de Browser Companion Helper is er nog steeds. Voor alle zekerheid: nadat ik de 4 bovenstaande regels verwijderd heb, heb ik niks meer gedaan dus ook niet het systeem opnieuw opgestart oid.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Weet u zeker dat ik naar een van de links moet? Bij het bezoeken van de link krijg ik van McAffee namleijk de volgende mededeling:

[h=1]Ho![/h][h=2]Weet u zeker dat u daar naartoe wilt gaan?[/h]Een bezoek aan http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix... kan riskant zijn.

Waarom bent naar deze pagina geleid?

  • Bij ons bezoek aan deze website hebben wij riskant gedrag aangetroffen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ben hééééél zeker dat je op een veilige manier naar één van de aangegeven links kan gaan ... duizenden zijn je al veilig voorgegaan xD

Alleen McAfee en andere virusscanners hebben dit nog niet door en beschouwen Combofix als onbetrouwbaar. Maar daar gaan ze volledig in de fout.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb e.e.a. gedaan volgens je instructies. Onderstaand de log en hoor graag van je hoe verder van hier!

ComboFix 12-07-05.04 - Pellouper 05-07-2012 21:54:32.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3066.1957 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Pellouper\Desktop\ComboFix.exe

AV: McAfeeAntivirus en antispyware *Disabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637}

FW: McAfeeFirewall *Enabled* {BE0ED752-0A0B-3FFF-80EC-B2269063014C}

SP: McAfeeAntivirus en antispyware *Disabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Pellouper\Desktop\Internet Explorer.lnk

c:\windows\system32\SPCC1011.ocx

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-05 to 2012-07-05 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-05 20:01 . 2012-07-05 20:02 -------- d-----w- c:\users\Pellouper\AppData\Local\temp

2012-07-05 20:01 . 2012-07-05 20:01 -------- d-----w- c:\users\Quirine\AppData\Local\temp

2012-07-05 20:01 . 2012-07-05 20:01 -------- d-----w- c:\users\Pelle\AppData\Local\temp

2012-07-05 20:01 . 2012-07-05 20:01 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-03 18:56 . 2012-05-31 03:41 6762896 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{62FB26C4-22D0-489A-AB33-84D6C390E2FC}\mpengine.dll

2012-07-02 19:45 . 2012-07-02 19:45 -------- d-----w- c:\users\Pellouper\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-07-02 19:44 . 2012-07-02 19:44 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-07-02 19:44 . 2012-04-04 13:56 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-02 19:44 . 2012-07-02 19:44 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 22:19 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 22:19 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 22:19 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 22:12 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 22:19 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 22:19 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 22:12 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 13:19 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-26 14:05 . 2012-06-02 13:12 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-17 15:28 . 2012-06-17 15:28 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-06-17 15:21 . 2012-06-17 15:21 -------- d-----w- c:\program files\Oracle

2012-06-17 15:21 . 2012-05-04 17:29 772504 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-06-14 06:50 . 2012-06-14 06:50 -------- d-----w- c:\users\Quirine\AppData\Roaming\ScanSoft

2012-06-13 06:25 . 2012-04-23 16:00 984064 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-06-13 06:25 . 2012-04-23 16:00 98304 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-06-13 06:25 . 2012-04-23 16:00 133120 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-06-13 06:24 . 2012-05-01 14:03 180736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-06-13 06:24 . 2012-05-15 19:51 2045440 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-05-04 17:29 . 2010-05-07 20:18 687504 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-08-20 39408]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

"KiesPDLR"="c:\program files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2011-12-27 21392]

"KiesHelper"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe" [2011-12-27 937360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2009-03-31 217088]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-01-18 13597216]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-01-18 92704]

"NVHotkey"="c:\windows\system32\nvHotkey.dll" [2009-01-18 96800]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2008-12-11 3563520]

"Microsoft Default Manager"="c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" [2009-04-24 250192]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2007-05-14 644696]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2007-04-03 1603152]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"OpwareSE4"="c:\program files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe" [2007-02-04 79400]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2009-03-31 483420]

"WPCUMI"="c:\windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 176128]

"mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2012-03-21 1318816]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2011-12-27 3508624]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-03-27 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-02 843712]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-17 252296]

.

c:\users\Pellouper\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

BUFFALO NAS Navigator2.lnk - c:\program files\BUFFALO\NASNAVI\NasNavi.exe [2010-1-26 1897952]

NAS Scheduler.lnk - c:\program files\BUFFALO\NASNAVI\nassche.exe [2009-5-15 206128]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

NovaBACKUP Tray Control.lnk - c:\program files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\nsCtrl.exe [2010-4-15 203912]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_ec3a90dd\aestsrv.exe [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - mfeavfk01

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-16 15:52]

.

2012-07-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-16 15:52]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

Trusted Zone: cleverreach.com\novastor

Trusted Zone: google-analytics.com

Trusted Zone: novastor.com

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206} - (no file)

WebBrowser-{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{FFA0793E-3980-4BE4-8234-048FA665F700} - (no file)

WebBrowser-{77F8C945-4B74-4BD6-A073-E0D1997EDCE8} - (no file)

AddRemove-{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA} - c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\bm_installer.exe

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\Samsung\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\Samsung\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\Samsung\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\Samsung\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\Samsung\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\Samsung\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\Samsung\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\Samsung\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\Samsung\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\Samsung\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\Samsung\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\Samsung\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-21_Searsburg - c:\program files\Samsung\USB Drivers\21_Searsburg\Uninstall.exe

AddRemove-22_WiBro_WiMAX - c:\program files\Samsung\USB Drivers\22_WiBro_WiMAX\Uninstall.exe

AddRemove-24_flashusbdriver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\24_flashusbdriver\Uninstall.exe

AddRemove-25_escape - c:\program files\Samsung\USB Drivers\25_escape\Uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-07-05 22:02

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,8b,0d,ec,18,20,ee,65,45,b8,02,4b,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,8b,0d,ec,18,20,ee,65,45,b8,02,4b,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-07-05 22:04:09

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-05 20:04

.

Pre-Run: 81.944.039.424 bytes beschikbaar

Post-Run: 81.889.439.744 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C0059676B4D97CCB6C01A9469F8DB76F

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...