Ga naar inhoud

hoe verwijder ik my start van windows xp


Aanbevolen berichten


1. Download HijackThis.

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten (lees eerst de rode tekst!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Bijlage 12634)

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:03:55, on 2-7-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe

C:\Program Files\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtWLan.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Customize Your Settings

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Web Assistant Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\Web Assistant\Extension32.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: REALTEK RTL8187 Wireless LAN Utility.lnk = C:\Program Files\Realtek\RTL8187 Wireless LAN Utility\RtWLan.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Web Assistant Updater - Unknown owner - C:\Program Files\Web Assistant\ExtensionUpdaterService.exe

--

End of file - 9208 bytes

---------- Post toegevoegd om 18:08 ---------- Vorige post was om 18:05 ----------

Hoop dat het zo gelukt is..bedankt tot zo ver!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Web Assistant Updater"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Web Assistant Updater"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Customize Your Settings

O2 - BHO: Web Assistant Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\Web Assistant\Extension32.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

Na de scan krijg ik dit bericht maar my start is er nog steeds!

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.07.14.02

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

eddie :: EMACHINE-0F1B9B [administrator]

14-7-2012 10:06:41

mbam-log-2012-07-14 (10-06-41).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 222019

Verstreken tijd: 30 minuut/minuten, 9 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

En heb je ook een nieuw logje van HijackThis ?

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

Sluit alle openstaande vensters

 • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
 • Klik vervolgens op Delete
 • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier op het Forum.

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • 1 maand later...
En heb je ook een nieuw logje van HijackThis ?

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

Sluit alle openstaande vensters

 • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
 • Klik vervolgens op Delete
 • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier op het Forum.

# AdwCleaner v1.801 - Logfile created 08/18/2012 at 08:58:51

# Updated 14/08/2012 by Xplode

# Operating system : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# User : eddie - EMACHINE-0F1B9B

# Boot Mode : Normal

# Running from : C:\Documents and Settings\eddie\Mijn documenten\Downloads\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Conduit

Deleted on reboot : C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb

Deleted on reboot : C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Folder Deleted : C:\DOCUME~1\eddie\LOCALS~1\Temp\BabylonToolbar

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\eddie\Application Data\Babylon

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\eddie\Application Data\PriceGong

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\Program Files\Conduit

Folder Deleted : C:\Program Files\Web Assistant

File Deleted : C:\user.js

***** [Registry] *****

[*] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2865317

Key Deleted : HKCU\Software\BabylonToolbar

Key Deleted : HKCU\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\PriceGong

Key Deleted : HKCU\Software\Smartbar

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\Web Assistant

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Babylon

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DiscoveryHelper.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Extension.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GIFAnimator.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMTrProgress.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMWeb.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WMHelper.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\imweb.imwebcontrol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Conduit

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\DataMngr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}_is1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wincore MediaBar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Software

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Web Assistant

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [DataMngr]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}]

***** [Registre - GUID] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FC41815-FA4C-4F8B-B143-2C045C8EA2FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{21493C1F-D071-496A-9C27-450578888291}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415c-8A37-763AE183E7E4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B302A1BD-0157-49FA-90F1-4E94F22C7B4B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2656B92B-0207-4afb-BEBF-F5FD231ECD39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{27BF8F8D-58B8-D41C-F913-B7EEB57EF6F6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{28387537-E3F9-4ED7-860C-11E69AF4A8A0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{34CB0620-E343-4772-BBA8-D3074BC47516}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BF72F68-72D8-461D-A884-329D936C5581}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{412CD209-DDA4-4275-8C79-55F1C93FBD47}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{474597C5-AB09-49D6-A4D5-2E8D7341384E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{59570C1F-B692-48c9-91B4-7809E6945287}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{63A0F7FA-2C95-4d7e-AF25-EFCC303D20A1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6559E502-6EE1-46b8-A83C-F3A45BDA23EE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{78E9D883-93CD-4072-BEF3-38EE581E2839}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{83AC1413-FCE4-4A46-9DD5-4F31F306E71F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A2858A72-758F-4486-B6A1-7F1DCC0924FA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B6F8DA9F-2696-419e-A8A3-19BE41EF51BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C63CA8A4-AB4E-49e5-A6C0-33FC86D80205}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C6A7847E-8931-4a9a-B4EF-72A91E3CCF4D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DD0F1D24-E250-4e93-966C-65615720AEFB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EC1277BB-1C71-4c0d-BA6D-BFEA16E773A6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5E8CD073-21DF-4117-9BBD-D03C45D36CAE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A36867C6-302D-49FC-9D8E-1EB037B5F1AB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D5A4199-956E-49BC-B89F-6A35C57C0D13}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{252C2315-CCE0-4446-8DA7-C00292A690BA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{96F7FABC-5789-EFA4-B6ED-1272F4C1D27B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{28387537-E3F9-4ED7-860C-11E69AF4A8A0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-B4C6572FD61A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{28387537-E3F9-4ED7-860C-11E69AF4A8A0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{872F3C0B-4462-424C-BB9F-74C6899B9F92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B6F8DA9F-2696-419e-A8A3-19BE41EF51BD}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{28387537-E3F9-4ED7-860C-11E69AF4A8A0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95}

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{28387537-E3F9-4ED7-860C-11E69AF4A8A0}]

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

Replaced : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://search.imesh.net --> hxxp://www.google.com

Replaced : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://search.babylon.com/?affID=111805&tt=060612_5_&babsrc=NT_ss&mntrId=b8dda94900000000000000c0ca52b259 --> hxxp://www.google.com

-\\ Google Chrome v21.0.1180.79

File : C:\Documents and Settings\eddie\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted : "homepage": "hxxp://search.imesh.net",

Deleted : "urls_to_restore_on_startup": [ "hxxp://search.imesh.net" ]

Deleted : "scriptable_host": [ "hxxp://*/*", "hxxp://cap1.conduit-apps.com/Apps/jdownloader/jdC[...]

Deleted : "default_title": "uTorrentBar_NL Community Toolbar",

Deleted : "matches": [ "hxxp://cap1.conduit-apps.com/Apps/jdownloader/jdController.html*", "[...]

Deleted : "name": "uTorrentBar_NL",

Deleted : "path": "plugins/ConduitChromeApiPlugin.dll",

Deleted : "update_url": "hxxp://autoupdate.chromewebtb.conduit-services.com/?productId=CT286531[...]

Deleted : "homepage": "hxxp://search.imesh.net",

Deleted : "urls_to_restore_on_startup": [ "hxxp://search.imesh.net" ]

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [5964 octets] - [14/07/2012 14:18:04]

AdwCleaner[s1].txt - [309 octets] - [14/07/2012 14:19:15]

AdwCleaner[s2].txt - [10242 octets] - [18/08/2012 08:58:51]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s2].txt - [10371 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

het is verdwenen!!!!!

Mijn dank is groot..computer loopt gelijk een stuk beter!!

Logisch, want er is behoorlijk wat ongewenst spul verdwenen. Verwijder nu zeker nog de restjes van de besmetting :

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In XP doe je dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...