Ga naar inhoud

partner37


Aanbevolen berichten

Dag Franky.H,

welkom op PCH.

Kan je het onderstaande uitvoeren ?

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:45:10, on 11/07/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\HomeCinema\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe

C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe

C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDTray.exe

C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2012\bdagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_Engine.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\AAM Updates Notifier.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\HomeCinema\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TVEService] "C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NMSSupport] "C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Garmin Lifetime Updater] C:\Program Files\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe /StartMinimized

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-phishing Domain Advisor] "C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [Anvi Smart Defender] C:\Program Files\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bDAgent] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2012\bdagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Frank\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybot-S&D Cleaning] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe" /autoclean

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2162290485-3537841882-386488429-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'IUSR_NMPR')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Intel® Alert Service (AlertService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe

O23 - Service: Anvi Smart Defender Realtime Guard Service (asdsrv) - Anvisoft - C:\Program Files\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDSrv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Intel® DHTrace Controller (DHTRACE) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\bin\DHTraceController.exe

O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: Intel® Software Services Manager (ISSM) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe

O23 - Service: Intel® Viiv Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe

O23 - Service: Intel® Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Intel® NMSCore (NMSCore) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\NMSCore\NMSCore.exe

O23 - Service: Intel® Quality Manager (QualityManager) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\qualitymanager.exe

O23 - Service: Intel® Remoting Service (Remote UI Service) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe

O23 - Service: Adobe SwitchBoard (SwitchBoard) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TVEnhance Background Capture Service (TBCS) (TVECapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVECapSvc.exe

O23 - Service: TVEnhance Task Scheduler (TTS)) (TVESched) - Unknown owner - C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVESched.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater11.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 15512 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:21:21, on 12/07/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\HomeCinema\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe

C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDTray.exe

C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2012\bdagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_Engine.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\HomeCinema\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TVEService] "C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NMSSupport] "C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Garmin Lifetime Updater] C:\Program Files\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe /StartMinimized

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-phishing Domain Advisor] "C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [Anvi Smart Defender] C:\Program Files\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bDAgent] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2012\bdagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Frank\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybot-S&D Cleaning] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe" /autoclean

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2162290485-3537841882-386488429-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'IUSR_NMPR')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Intel® Alert Service (AlertService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe

O23 - Service: Anvi Smart Defender Realtime Guard Service (asdsrv) - Anvisoft - C:\Program Files\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDSrv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Intel® DHTrace Controller (DHTRACE) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\bin\DHTraceController.exe

O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: Intel® Software Services Manager (ISSM) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe

O23 - Service: Intel® Viiv Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Intel® Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Intel® NMSCore (NMSCore) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\NMSCore\NMSCore.exe

O23 - Service: Intel® Quality Manager (QualityManager) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\qualitymanager.exe

O23 - Service: Intel® Remoting Service (Remote UI Service) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe

O23 - Service: Adobe SwitchBoard (SwitchBoard) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TVEnhance Background Capture Service (TBCS) (TVECapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVECapSvc.exe

O23 - Service: TVEnhance Task Scheduler (TTS)) (TVESched) - Unknown owner - C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVESched.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater11.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 14450 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.07.12.04

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Frank :: PC_VAN_FRANK [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

12/07/2012 11:24:16

mbam-log-2012-07-12 (11-24-16).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 372225

Verstreken tijd: 36 minuut/minuten, 30 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 9

HKCR\CLSID\{5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{830B56CB-FD22-44AA-9887-7898F4F4158D} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\tdataprotocol.CTData.1 (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\tdataprotocol.CTData (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00CBB66B-1D3B-46D3-9577-323A336ACB50} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BrowserCompanion (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{955B782E-CDC8-4CEE-B6F6-AD7D541A8D8A} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{9F0C17EB-EF2C-4278-9136-2D547656BC03} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 1

C:\Program Files\BrowserCompanion (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 11

C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\blabbers-ff-full.xpi (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\blabbers-ch.crx (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\logo.ico (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\sqlite3.dll (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\toolbar.dll (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\uninstall.exe (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\updater.ini (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\BrowserCompanion\widgetserv.exe (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Eerst en vooral bedankt voor de hulp.

Probleem is dat de virusscan niets ziet. net opgemerkt dat ik nog steeds naar een re-direct pagina gestuurd wordt partner37/mydomainadvisor of krijg een pagina met error 404

als ik van anvi smart defender een update probeer te doen krijg ik een connection error.

als ik op deze site probeer te openen

MDC Concept - Béton Imprimé, Imprimé Mural, Pavilevel

krijg ik probleem bij het laden van de pagina :

http://isearch.avg.com/dns?cid={7e5869e8-b945-438c-b9ff-347c765870c5}&mid=157c3dfefc9547d0aca9d154d4ce14ed-c2a5752951eb1a29ed701a59cb6121645133c75c&ds=AVG&v=11.1.0.12〈=nl&pr=fr&d=2012-07-10%2017%3A41%3A41&sap=dns&q=mdcconcept&urlref=http%3A//www.mdcconcept.be/Display.php%3FMenu%3D1%26Fct%3D10000

Het zit behoorlijk diep

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij het log(je)

ComboFix 12-07-13.01 - Frank 13/07/2012 9:16.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.2045.883 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Frank\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

AV: Bitdefender Antivirus *Disabled/Updated* {50909708-FF80-02AF-F814-B28405891E92}

FW: Bitdefender Firewall *Enabled* {68AB162D-B5EF-03F7-D34B-1BB1FB5A59E9}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Bitdefender Antispyware *Disabled/Updated* {EBF176EC-D9BA-0D21-C2A4-89F67E0E542F}

SP: Spybot - Search and Destroy *Enabled/Updated* {1EAF1D03-5480-F3B2-EB14-11F0F5EE2699}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\Mozilla Firefox\searchplugins\search.xml

c:\programdata\1341503422.bdinstall.bin

c:\programdata\1341903022.bdinstall.bin

c:\programdata\1342103045.bdinstall.bin

c:\users\Frank\AppData\Local\Temp\ppcrlui_5616_2

c:\windows\system32\odbcad32.exe

c:\windows\system32\spsys.log

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-06-13 to 2012-07-13 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-07-13 07:30 . 2012-07-13 07:30 -------- d-----w- c:\users\IUSR_NMPR\AppData\Local\temp

2012-07-13 07:30 . 2012-07-13 07:30 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-07-13 06:44 . 2012-06-13 13:40 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-12 14:27 . 2012-07-12 14:27 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\Bitdefender

2012-07-12 14:27 . 2012-07-12 14:29 -------- d-----w- c:\programdata\Bitdefender

2012-07-12 14:24 . 2012-07-12 14:26 -------- d-----w- c:\program files\Bitdefender

2012-07-12 14:24 . 2011-08-16 12:59 360976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bdfsfltr.sys

2012-07-12 14:24 . 2011-10-27 13:07 340624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\trufos.sys

2012-07-12 14:10 . 2012-07-12 14:10 -------- d-----w- c:\program files\AVG Secure Search

2012-07-12 09:13 . 2012-07-12 09:23 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-07-12 09:13 . 2012-07-03 11:46 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-07-12 07:11 . 2012-06-04 15:26 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-07-12 07:11 . 2012-06-02 00:04 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-07-12 07:11 . 2012-06-02 00:03 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-07-12 07:11 . 2012-06-05 16:47 708608 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msado15.dll

2012-07-12 07:11 . 2012-06-05 16:47 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-07-12 07:11 . 2012-06-05 16:47 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-07-10 15:44 . 2012-07-10 15:44 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\AVG2012

2012-07-10 12:59 . 2012-07-10 12:59 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Local\AVG Secure Search

2012-07-10 12:59 . 2012-07-12 14:11 -------- d-----w- c:\programdata\AVG Secure Search

2012-07-10 12:59 . 2012-07-10 15:41 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\AVG Secure Search

2012-07-10 12:58 . 2012-07-10 15:40 -------- d-----w- c:\programdata\AVG2012

2012-07-10 12:58 . 2012-07-10 12:58 -------- d-----w- C:\$AVG

2012-07-10 12:58 . 2012-07-10 12:58 -------- d-----w- c:\program files\AVG

2012-07-10 12:57 . 2012-07-12 14:19 -------- d-----w- c:\programdata\MFAData

2012-07-10 12:57 . 2012-07-10 12:57 -------- d--h--w- c:\programdata\Common Files

2012-07-10 06:55 . 2012-07-10 14:37 -------- d-----w- c:\users\Frank\{6de70698-64a4-4d62-890e-5a69342e3560}

2012-07-06 06:42 . 2012-07-06 06:42 770384 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcr100.dll

2012-07-06 06:42 . 2012-07-06 06:42 421200 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\msvcp100.dll

2012-07-05 16:01 . 2012-07-05 16:01 -------- d-----w- c:\programdata\BDLogging

2012-07-05 15:59 . 2009-07-14 17:45 445008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2012-07-05 15:59 . 2009-07-14 17:45 38480 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2012-07-05 15:45 . 2012-07-12 14:24 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Bitdefender

2012-07-05 07:19 . 2012-07-12 09:05 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-07-05 07:19 . 2012-07-05 07:19 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-07-05 07:10 . 2012-07-05 07:10 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\QuickScan

2012-07-05 06:28 . 2012-07-05 06:28 -------- d-----w- c:\program files\G DATA Software

2012-07-05 06:28 . 2012-07-05 06:28 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\InstallShield

2012-07-04 13:24 . 2012-07-04 13:24 30416 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GRD.sys

2012-07-04 12:55 . 2012-07-04 12:55 -------- d-----w- c:\windows\system32\BioAPIFFDB

2012-07-04 12:53 . 2012-07-04 12:53 49528 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PktIcpt.sys

2012-07-04 12:49 . 2012-07-05 06:42 -------- d-----w- c:\programdata\G DATA

2012-07-04 12:49 . 2012-07-05 06:42 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\G Data

2012-07-04 12:49 . 2012-07-04 12:49 -------- d-----w- c:\program files\G Data

2012-07-04 12:07 . 2012-07-05 06:30 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Local\Downloaded Installations

2012-07-04 07:57 . 2012-05-31 03:41 6762896 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{FEA2C79F-5D3F-4F2F-990C-184DBEE9C5F8}\mpengine.dll

2012-07-02 13:05 . 2012-07-02 13:05 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\Anvisoft

2012-07-02 13:05 . 2012-06-18 06:42 22784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\asdrs.sys

2012-07-02 13:05 . 2012-06-18 06:42 16128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\asdrm.sys

2012-07-02 13:04 . 2012-07-02 13:04 -------- d-----w- c:\program files\Anvisoft

2012-07-02 11:32 . 2012-07-02 11:32 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\DriverCure

2012-07-02 11:32 . 2012-07-02 11:32 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\SpeedyPC Software

2012-07-02 11:32 . 2012-07-05 05:51 -------- d-----w- c:\programdata\SpeedyPC Software

2012-07-02 09:44 . 2012-07-02 09:44 388096 ----a-r- c:\users\Frank\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-07-02 09:44 . 2012-07-02 09:44 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-07-02 08:50 . 2012-07-02 08:52 -------- d-----w- C:\rei

2012-07-02 08:50 . 2012-07-02 08:50 -------- d-----w- c:\program files\Reimage

2012-06-28 13:36 . 2012-06-28 13:36 -------- d-----w- c:\program files\HitmanPro

2012-06-28 13:36 . 2012-07-11 16:24 -------- d-----w- c:\programdata\HitmanPro

2012-06-28 07:27 . 2012-06-28 07:27 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\Grisoft

2012-06-28 07:26 . 2007-05-30 12:10 10872 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\AvgAsCln.sys

2012-06-28 07:26 . 2012-06-28 07:26 -------- d-----w- c:\programdata\Grisoft

2012-06-27 12:37 . 2007-04-24 23:10 20480 ----a-w- c:\windows\system32\V0260Srv.exe

2012-06-27 12:37 . 2007-07-11 13:28 36864 ----a-w- c:\windows\system32\V0260Pin.dll

2012-06-27 12:37 . 2004-07-05 23:00 24576 ----a-w- c:\windows\system32\CtCamPin.crl

2012-06-27 12:37 . 2012-06-27 12:37 -------- d-----w- c:\windows\CtDrvInstall

2012-06-27 10:08 . 2012-06-27 12:06 -------- d-----w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2012-06-27 10:07 . 2009-01-25 11:14 15224 ----a-w- c:\windows\system32\sdnclean.exe

2012-06-27 10:07 . 2012-06-27 10:08 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2

2012-06-27 05:45 . 2012-06-27 05:45 -------- d-----w- c:\programdata\WindowsSearch

2012-06-27 05:39 . 2012-06-02 22:19 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-27 05:39 . 2012-06-02 22:19 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-27 05:39 . 2012-06-02 22:19 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-27 05:39 . 2012-06-02 22:12 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-27 05:39 . 2012-06-02 22:19 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-27 05:39 . 2012-06-02 22:12 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-27 05:39 . 2012-06-02 22:19 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-27 05:38 . 2012-06-02 13:19 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-27 05:38 . 2012-06-02 13:12 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-25 08:12 . 2012-06-25 08:12 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Local\Macromedia

2012-06-20 12:54 . 2012-06-20 12:54 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Local\Ashisoft

2012-06-20 12:53 . 2012-06-20 12:53 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Roaming\Ashisoft

2012-06-20 12:53 . 2012-06-20 12:53 -------- d-----w- c:\program files\Duplicate Finder

2012-06-20 12:21 . 2012-06-20 12:21 -------- d-----w- c:\program files\VisiPics

2012-06-19 13:51 . 2012-06-19 13:51 -------- d-----w- c:\users\Frank\AppData\Local\TomTom

2012-06-19 13:45 . 2012-06-19 13:45 -------- d-----w- c:\program files\TomTom International B.V

2012-06-19 13:45 . 2012-06-19 13:45 -------- d-----w- c:\program files\MyTomTom 3

2012-06-14 07:03 . 2012-04-23 16:00 984064 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-06-14 07:03 . 2012-04-23 16:00 133120 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-06-14 07:03 . 2012-04-23 16:00 98304 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-06-14 07:00 . 2012-05-01 14:03 180736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-25 08:10 . 2012-05-30 13:59 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-06-25 08:10 . 2012-05-30 13:59 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-08 16:17 . 2012-06-08 16:17 658512 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2012-06-03 10:37 . 2012-06-03 10:37 161792 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 86528 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 76800 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 74752 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 63488 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 367104 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 74752 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 420864 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 23552 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 152064 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 150528 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 35840 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 11776 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 101888 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2012-06-03 10:36 . 2012-06-03 10:36 110592 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2012-05-30 21:08 . 2011-03-28 16:36 19736 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-05-30 09:04 . 2006-11-02 10:32 101888 ----a-w- c:\windows\system32\ifxcardm.dll

2012-05-30 09:04 . 2006-11-02 10:32 82432 ----a-w- c:\windows\system32\axaltocm.dll

2012-05-25 15:43 . 2012-05-25 15:43 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-05-25 15:36 . 2012-05-25 15:36 499712 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 1808896 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0046.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 1793536 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0045.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 1558016 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0049.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 1411072 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0047.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 5499904 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0022.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 2136064 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0021.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 1782272 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0039.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 1236992 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0020.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 7964672 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0024.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 6224896 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0027.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 5791232 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0026.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 4175872 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0010.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 4981248 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0013.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 2466816 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0011.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 6781440 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0019.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 3331072 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0018.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 11722752 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0001.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 4164096 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0002.dll

2012-05-25 15:33 . 2012-05-25 15:33 1452544 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0003.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3419136 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1702912 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004b.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4096 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons002a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4093440 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004c.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4045824 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons003e.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1972736 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons004e.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 6585856 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons001b.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 6346240 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons001d.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 6014976 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons001a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 9892864 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 6237696 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000c.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 5654528 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000f.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1722368 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons000d.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 5090816 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0416.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 5031936 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0816.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4616192 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0414.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 7042560 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons081a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 5071872 ----a-w- c:\windows\system32\NlsModels0011.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0045.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0049.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0047.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0046.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0039.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0020.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0024.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1801216 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0022.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1801216 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0021.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4495360 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0010.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1966592 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0027.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0026.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3466752 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0013.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 2657280 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0011.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0018.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1523712 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0000.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4497408 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0019.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 2599936 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0001.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0002.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4875776 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0009.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 2243072 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0007.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0003.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData004a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData004e.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData004c.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 3104768 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData004b.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData001b.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData001a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1801216 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData003e.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1801216 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData002a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 9847296 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData000a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4495360 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData001d.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 2643456 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData000c.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 2342912 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData000d.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 1965056 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData000f.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4495360 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0414.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4495360 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0416.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 6917120 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0c1a.dll

2012-05-25 15:32 . 2012-05-25 15:32 4495360 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0816.dll

2012-07-06 06:42 . 2012-05-25 12:36 85472 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-07-12 14:10 2074208 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-07-12 2074208]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\__SafeBox1]

@="{152C96EB-288E-4EDC-B7C6-D21F8250ADF3}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{152C96EB-288E-4EDC-B7C6-D21F8250ADF3}]

2012-02-22 11:54 239112 ----a-w- c:\program files\Bitdefender\Bitdefender Safebox\safeboxshell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\__SafeBox2]

@="{342DAA0B-D796-460D-8566-901E08A1CCAD}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{342DAA0B-D796-460D-8566-901E08A1CCAD}]

2012-02-22 11:54 239112 ----a-w- c:\program files\Bitdefender\Bitdefender Safebox\safeboxshell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\__SafeBox3]

@="{57595DAE-1AE1-4D97-A49E-67CBB53B52DF}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{57595DAE-1AE1-4D97-A49E-67CBB53B52DF}]

2012-02-22 11:54 239112 ----a-w- c:\program files\Bitdefender\Bitdefender Safebox\safeboxshell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\__SafeBox4]

@="{33816773-98AE-4723-ADE0-EBE54C8B5A67}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{33816773-98AE-4723-ADE0-EBE54C8B5A67}]

2012-02-22 11:54 239112 ----a-w- c:\program files\Bitdefender\Bitdefender Safebox\safeboxshell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-18 125952]

"Spybot-S&D Cleaning"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe" [2012-05-10 2959336]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-08-17 4702208]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-10-08 178712]

"PlayMovie"="c:\program files\HomeCinema\PlayMovie\PMVService.exe" [2007-09-06 172032]

"TVEService"="c:\program files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe" [2007-10-19 155648]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]

"NMSSupport"="c:\program files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe" [2007-06-27 439512]

"CCUTRAYICON"="c:\program files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe" [2007-06-27 215256]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2012-05-25 220160]

"toolbar_eula_launcher"="c:\program files\GoogleEULA\EULALauncher.exe" [2007-02-09 16896]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-08-03 1826816]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2007-09-12 86016]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-09-12 8497696]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-09-12 81920]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"Garmin Lifetime Updater"="c:\program files\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe" [2012-05-23 1466760]

"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2012-04-04 446392]

"SwitchBoard"="c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]

"AdobeCS6ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" [2012-05-07 1073312]

"Anti-phishing Domain Advisor"="c:\programdata\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe" [2012-05-03 217256]

"SDTray"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe" [2012-05-10 3349488]

"!AVG Anti-Spyware"="c:\program files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 6731312]

"Anvi Smart Defender"="c:\program files\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDTray.exe" [2012-06-25 710912]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-04-05 2587008]

"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-07-12 1107552]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-07-03 462920]

"BDAgent"="c:\program files\Bitdefender\Bitdefender 2012\bdagent.exe" [2012-03-22 1183616]

.

c:\users\Frank\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AVG Anti-Spyware Guard]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36Crusader]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro36CrusaderBoot]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

2012-05-25 14:38 116648 ----atw- c:\users\Frank\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MyTomTomSA.exe]

2012-05-18 09:04 434168 ----a-w- c:\program files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sidebar]

2009-04-10 21:28 1233920 ----a-w- c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

2012-05-25 12:33 39408 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

S3 3xHybrid;Philips SAA713x PCI Card;c:\windows\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-07-13 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-30 08:10]

.

2012-07-13 c:\windows\Tasks\Check for updates (Spybot - Search & Destroy).job

- c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe [2012-06-27 14:29]

.

2012-07-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-25 14:29]

.

2012-07-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-25 14:29]

.

2012-07-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2162290485-3537841882-386488429-1001Core.job

- c:\users\Frank\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-30 14:38]

.

2012-07-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2162290485-3537841882-386488429-1001UA.job

- c:\users\Frank\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-30 14:38]

.

2012-06-27 c:\windows\Tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy).job

- c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe [2012-06-27 14:29]

.

2012-06-27 c:\windows\Tasks\Scan the system (Spybot - Search & Destroy).job

- c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe [2012-06-27 14:29]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

mSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.1 195.130.131.1

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

FF - ProfilePath - c:\users\Frank\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kqtonk2o.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.hln.be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://isearch.avg.com/search?cid=%7B7e5869e8-b945-438c-b9ff-347c765870c5%7D&mid=157c3dfefc9547d0aca9d154d4ce14ed-c2a5752951eb1a29ed701a59cb6121645133c75c&ds=AVG&v=11.1.0.12〈=nl&pr=fr&d=2012-07-10%2017%3A41%3A41&sap=ku&q=

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=112059

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - ce50de3d0000000000000015af4350b4

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - ce50de3d0000000000000015af4350b4

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15497

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1717:02

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

FF - user.js: extentions.y2layers.installId - 0c646adc-9386-4f22-a39a-14201199de22

FF - user.js: extentions.y2layers.defaultEnableAppsList - Buzzdock,Buzzdock,

FF - user.js: extensions.autoDisableScopes - 14

FF - user.js: security.csp.enable - false

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

WebBrowser-{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - (no file)

HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)

SafeBoot-AVG Anti-Spyware Driver

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-07-13 09:30

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796}]

"ImagePath"="\??\c:\program files\HomeCinema\PlayMovie\000.fcl"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\{95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B}]

"ImagePath"="\??\c:\program files\HomeCinema\PowerDVD\000.fcl"

.

Voltooingstijd: 2012-07-13 09:34:51

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-13 07:34

.

Pre-Run: 351.437.606.912 bytes beschikbaar

Post-Run: 351.172.112.384 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 6FA827FA61F7554DFB0FAA49A28FF2D8

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.