Ga naar inhoud

Mozilla en Google Chroom werken niet?


KaPudding
 Delen

Aanbevolen berichten

Halllo,

Ik zit met een probleem, wanneer ik Mozilla Firefox wil openen en op het icoontje klik komt er een foutmelding op:

firefox.exe - Toepassingsfout

De uitzondering onbekende uitzondering in software (oxc0000417) is opgetreden in de toepassing op locatie ox78b2aebe.

Wanneer ik het icoontje van Google Chrome klik, gebeurt er gewoon niks. De andere browsers zoals Internet Explorer en Safari werken wel maar zeer traag.

Kan iemand mij alstublieft helpen? :hmmmm:

Link naar reactie
Delen op andere sites

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het resultaat:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:49:36, on 31/07/2012

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\Program Files\Creative\Audio\PROGRAM\CTMIX32.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe

C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Opera\pluginwrapper\opera_plugin_wrapper.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Gadgetbox Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = ${SEARCH_URL_IE7}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: Search Results Toolbar - {6f895323-a0d1-4844-b5d1-89e3962fa2b2} - C:\Program Files\searchresults7\searchresultsDx.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Funmoods Helper Object - {75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7} - C:\PROGRA~1\Funmoods\1.5.23.22\bh\escort.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Funmoods Toolbar - {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - C:\PROGRA~1\Funmoods\1.5.23.22\escorTlbr.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTRegRun] C:\WINDOWS\CTRegRun.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program Files\Creative\Audio\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [smart PC Cleaner] C:\Program Files\Smart PC Cleaner\SPCLauncher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\sprote~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jqs.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Online Games Manager (ogmservice) - RealNetworks, Inc. - C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 6838 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = ${SEARCH_URL_IE7}

R3 - URLSearchHook: Search Results Toolbar - {6f895323-a0d1-4844-b5d1-89e3962fa2b2} - C:\Program Files\searchresults7\searchresultsDx.dll (file missing)

O2 - BHO: Funmoods Helper Object - {75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7} - C:\PROGRA~1\Funmoods\1.5.23.22\bh\escort.dll (file missing)

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O3 - Toolbar: Funmoods Toolbar - {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - C:\PROGRA~1\Funmoods\1.5.23.22\escorTlbr.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters
  • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Klik vervolgens op Delete
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Adwcleaner:

# AdwCleaner v1.703 - Logfile created 08/01/2012 at 12:02:56

# Updated 20/07/2012 by Xplode

# Operating system : Microsoft Windows XP Service Pack 2 (32 bits)

# User : Karen Van Dessel - KAREN-ZPWXFF9QI

# Running from : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Bureaublad\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\APN

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Ilivid Player

Folder Deleted : C:\DOCUME~1\KARENV~1\LOCALS~1\Temp\AskSearch

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Application Data\Ask.com

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Application Data\Babylon

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Ask

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Babylon

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\InstallMate

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Tarma Installer

Folder Deleted : C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\wxDfast

Folder Deleted : C:\Program Files\AutocompletePro

Folder Deleted : C:\Program Files\BrowserCompanion

Folder Deleted : C:\Program Files\ConduitEngine

Folder Deleted : C:\Program Files\DealPly

Folder Deleted : C:\Program Files\DVDVideoSoftTB

Folder Deleted : C:\Program Files\SweetIM

File Deleted : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\funmoods.crx

File Deleted : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\funmoods-speeddial.crx

***** [Registry] *****

Key Deleted : HKCU\Software\APN DTX

Key Deleted : HKCU\Software\BrowserCompanion

Key Deleted : HKCU\Software\DealPly

Key Deleted : HKCU\Software\Funmoods

Key Deleted : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Babylon

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\f

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.dskBnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.dskBnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.funmoodsHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoods.funmoodsHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoodsApp.appCore

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\funmoodsApp.appCore.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\DealPly

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Freeze.com

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Funmoods

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

***** [Registre - GUID] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{965B9DBE-B104-44AC-950A-8A5F97AFF439}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9DB719C-7156-415E-B49D-BAD039DE4F13}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F03FD9D0-4F2B-497C-8A71-DD41D70B07D9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0D80F1C5-D17B-4177-AC68-955F3EF9F191}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23C70BCA-6E23-4A65-AD2E-1389062074F1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23D8EEF7-0E13-4000-B9C4-6603C1E912D1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{295CACB4-51F5-46FD-914E-C72BAAE1B672}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2CE5C4B9-6DBE-4528-96FA-C9FF38EF1762}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{34C1FDF7-02C1-4F23-B393-F48B16E071D1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{54291324-7A3D-4F11-B707-3FB6A2C97BD9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{59C63F11-D4E5-46E7-9B8A-EE158DCA83A8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5DA22CBD-0029-4A09-B757-CF0FAFC488ED}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{77A6E7D4-4A83-4A9B-A2A0-EF3B125DC29D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C0585B2F-74D7-4734-88DE-6C150C5D4036}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8242E89-2F81-484A-AE5B-BA8CAD5B7347}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EF0588D6-1621-4A75-B8BE-F4BC34794136}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D085C0A-E4F4-4F66-BDBF-4BE51015BFC3}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7971660-A1CE-4FDD-B9E0-2C37D77AFB0B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B9C7CE32-DA91-43C2-B7E9-0E9AAFC675CD}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DCDBBF03-BC10-457D-911F-EFB0321D22BE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7971660-A1CE-4FDD-B9E0-2C37D77AFB0B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00CBB66B-1D3B-46D3-9577-323A336ACB50}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{75EBB0AA-4214-4CB4-90EC-E3E07ECD04F7}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v6.0.2900.2180

Replaced : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Backup.Old.Start Page] = hxxp://eu.ask.com/web?l=dis&o=APN10630&gct=hp&apn_dtid=^YYYYYY^YY^BE&apn_ptnrs=^AE2&apn_uid=3218939793434558&p2=^AE2^YYYYYY^YY^BE --> hxxp://www.google.com

-\\ Google Chrome v20.0.1132.57

File : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted : "hxxp://search.babylon.com/",

Deleted : "hxxp://search.softonic.com/",

Deleted : "hxxp://search.babylon.com/",

Deleted : "hxxp://search.softonic.com/",

Deleted : "name" : "Funmoods",

Deleted : "update_url" : "hxxp://funmoods.com/public/download/chrome/update.xml",

Deleted : "baseUrl" : "hxxp://start.funmoods.com/results.php?",

Deleted : "update_url" : "hxxp://update.funmoods.com/speeddial/update.xml?bu=st",

-\\ Opera v12.0.1467.0

File : C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Application Data\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] File is clean.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [8343 octets] - [01/08/2012 12:02:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [8471 octets] ##########

MBAM: Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.08.01.03

Windows XP Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 6.0.2900.2180

Karen Van Dessel :: KAREN-ZPWXFF9QI [administrator]

1/08/2012 12:21:27

mbam-log-2012-08-01 (12-21-27).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 329014

Verstreken tijd: 48 minuut/minuten, 8 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 3

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\GBoxUpdater (Trojan.Dropper.H) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 30

C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\GboxUpdater\ix_updater.exe (Trojan.Dropper.H) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\OptimizerPro\ix_updater.exe (Trojan.Dropper.H) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\WxDFastUpdater\ix_updater.exe (Trojan.Dropper.H) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Application Data\SuperPump\uninstall.exe (Heuristics.Shuriken) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\Fahr-Simulator 2012.exe (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_voor_bus-cable-car-simulator.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\installer_need_for_speed_carbon.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\installer_need_for_speed_undercover.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\installer_need_for_speed_underground_2(1).exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\installer_need_for_speed_underground_2.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\installer_uk_truck_simulator.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\installer_world_racing.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_for_bus-simulator.exe (PUP.OfferBundler.ST) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_for_gta-san-andreas.exe (PUP.OfferBundler.ST) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_for_mercedes-clc-dream-test-drive.exe (PUP.OfferBundler.ST) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_for_need-for-speed-most-wanted.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_for_need-for-speed-underground.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_for_need-for-speed-world.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_voor_bus-driver.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_voor_microsoft-office-2007-service-pack-3.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_voor_microsoft-word.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_voor_need-for-speed-hot-pursuit.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_voor_need-for-speed-world.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLER\S-1-5-21-1844237615-602162358-725345543-1004\Dc330.exe (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLER\S-1-5-21-1844237615-602162358-725345543-1004\Dc40.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLER\S-1-5-21-1844237615-602162358-725345543-1004\Dc45.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Temp\Saf1A9.tmp\FastDownload.exe (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Temp\{EC27BEEB-9D6E-BB72-8D8B-9953E80B4F96}\Addons\wxdownload_extension.exe (Adware.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\LISETTE\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\09ER09YZ\installer_windows_movie_maker_14_0_8092_0805_Dutch[1].exe (PUP.SmsPay.PGen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh_0.localstorage (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Hijack This:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:27:32, on 1/08/2012

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe

C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\Program Files\Creative\Audio\PROGRAM\CTMIX32.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Opera\pluginwrapper\opera_plugin_wrapper.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Gadgetbox Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTRegRun] C:\WINDOWS\CTRegRun.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program Files\Creative\Audio\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Documents and Settings\Karen Van Dessel\Local Settings\Application Data\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [smart PC Cleaner] C:\Program Files\Smart PC Cleaner\SPCLauncher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\sprote~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Online Games Manager (ogmservice) - RealNetworks, Inc. - C:\Program Files\Online Games Manager\ogmservice.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 6571 bytes

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.