Ga naar inhoud

Politie virus...


Aanbevolen berichten

Hallo , ik heb dit ook nu juist aan de hand gekregen met die politie virus zever waar ge 100 euro voor moet betalen en ben daarom ook naar dit forum gegaan.En omdat iemand al een topic geplaatst heeft hierover denk ik dat het beter is dat ik mijn log hier ook plaats:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:35:36, on 7/08/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :80

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ChromeFrame BHO - {ECB3C477-1A0A-44BD-BB57-78F9EFE34FA7} - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Frame\Application\21.0.1180.60\npchrome_frame.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Philips Device Listener] "C:\Program Files (x86)\Philips\Philips Songbird Resources\Autolauncher\PhilipsDeviceListener.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Pyywfeapn] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Aksu\ywry.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ManyCam] "C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe" /silent

O4 - HKCU\..\Run: [voiwuzvwnbduzik] C:\ProgramData\voiwuzvw.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: ch8l0.exe.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

O4 - Startup: ZooskMessenger.lnk = C:\Program Files (x86)\ZooskMessenger\ZooskMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Frame\Application\21.0.1180.60\npchrome_frame.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TunngleService - Tunngle.net GmbH - C:\Program Files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11903 bytes

Ik hoop dat iemand me hier mee kan helpen

In ieder geval alvast bedankt - Ruben

aangepast door Animorph
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Animorph,

welkom op PCH.

Ik heb je een eigen topic aangemaakt...nieuwe logjes plaatsen in lopende topics van andere mensen creëert meestal enkel verwarring.

Neem in afwachting van de analyse van je logje deze (klik er op) Welkom Gids eens door, dan ben je helemaal "mee"... knipoog.gif

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Pyywfeapn] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Aksu\ywry.exe

O4 - HKCU\..\Run: [voiwuzvwnbduzik] C:\ProgramData\voiwuzvw.exe

O4 - Startup: ch8l0.exe.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

MBAM log:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.08.07.09

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Gebruiker :: GEBRUIK-SI6QLKE [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

8/08/2012 0:05:47

mbam-log-2012-08-08 (00-10-23).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 243389

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 19 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 1

HKCU\Software\DC3_FEXEC (Malware.Trace) -> Geen actie ondernomen.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 1

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

Bestanden gedetecteerd: 104

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Aksu\ywry.exe (Trojan.Dropper) -> Geen actie ondernomen.

C:\Windows\KMSEmulator.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\0.18376363863519096.exe (Exploit.Drop.UR.2) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-02-15-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-02-16-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-02-17-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-02-23-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-02-25-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-02-28-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-01-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-04-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-07-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-15-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-18-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-19-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-20-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-21-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-22-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-24-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-25-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-26-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-03-27-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-01-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-03-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-05-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-08-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-10-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-11-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-14-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-15-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-17-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-18-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-19-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-20-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-21-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-23-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-24-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-25-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-26-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-27-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-29-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-04-30-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-01-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-02-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-03-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-04-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-05-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-06-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-07-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-08-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-09-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-10-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-11-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-12-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-13-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-14-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-15-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-16-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-17-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-18-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-19-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-20-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-21-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-22-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-23-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-24-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-25-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-26-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-27-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-28-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-29-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-30-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-05-31-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-01-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-02-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-03-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-04-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-05-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-06-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-07-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-08-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-09-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-10-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-11-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-12-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-13-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-14-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-15-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-16-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-17-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-18-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-19-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-21-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-22-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-23-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-24-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-25-2.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-26-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-27-4.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-28-5.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-29-6.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-06-30-7.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-07-01-1.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\dclogs\2012-07-03-3.dc (Stolen.Data) -> Geen actie ondernomen.

(einde)

Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:16:08, on 8/08/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.115\GoogleCrashHandler.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Philips\Philips Songbird Resources\Autolauncher\PhilipsDeviceListener.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :80

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ChromeFrame BHO - {ECB3C477-1A0A-44BD-BB57-78F9EFE34FA7} - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Frame\Application\21.0.1180.60\npchrome_frame.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Philips Device Listener] "C:\Program Files (x86)\Philips\Philips Songbird Resources\Autolauncher\PhilipsDeviceListener.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ManyCam] "C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe" /silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-269567641-1313012274-1802132473-1002\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-269567641-1313012274-1802132473-1002\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: ZooskMessenger.lnk = C:\Program Files (x86)\ZooskMessenger\ZooskMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Frame\Application\21.0.1180.60\npchrome_frame.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TunngleService - Tunngle.net GmbH - C:\Program Files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12021 bytes

Heel erg bedankt voor je hulp alles werkt perfect

Link naar reactie
Delen op andere sites

In je logje van Malwarebytes lees ik herhaaldelijk "geen actie ondernomen". Dat zou moeten betekenen dat je niet gekozen hebt voor het verwijderen van de aangeduide items. En dat is uiteraard wel noodzakelijk voor definitieve opruiming. Indien je dit nog niet gedaan hebt, wil je Malwarebytes dan nog eens laten scannen, nu wél kiezen voor verwijderen en daarna een nieuw logje van MBAM in je volgende bericht hangen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hey , hier is mijn tweede logje.

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.08.07.09

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Gebruiker :: GEBRUIK-SI6QLKE [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

8/08/2012 12:57:02

mbam-log-2012-08-08 (12-57-02).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 244082

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 15 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Ik ben vrijwel zeker dat ik alles verwijder heb, want de Quarantainelijst zat volledig vol, wat nu juist ook permanent verwijderd is.

Bedankt voor je hulp :)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nu is alles prima in orde. Nog enkel de restjes opruimen van dit politievirus :

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.