Ga naar inhoud

Laptop optimaliseren


 Delen

Aanbevolen berichten

Goedemorgen, ik heb een paar weken geleden een laptop gekregen (Acer Aspire 8920) maar zonder CD. Eigenlijk zou ik zo graag de PC naar fabrieksinstellingen terug zetten maar dat lukte me niet want Alt + F10 werkt niet. Ik ben erg blij met mijn laptop maar wil zo graag alles goed ingesteld hebben zodat alles optimaal werkt. Ik zit bijna dagelijks te zoeken en te kijken op Google wat ik het beste kan doen maar doe ik dan niet teveel vraag ik mij af. Dat programma's elkaar tegenwerken bedoel ik, zoals verschillende spyware/antivirus programma's?

Ben vaak bezig met het opstartprogramma/services wat wel of niet aangevinkt moet worden enz. maar weet niet veel van computers en ben bang dat ik veel verkeerd doe vandaar dat ik het graag naar fabrieksinstellingen terug wilde zetten, maar ik heb zoals gezegd verder niets bij de laptop gekregen dus als ik gevraagd zou worden om een CD of code in te voeren dan ben ik de pineut.

Ik heb hier al heel veel gelezen maar weet vaak niet waar iedereen het over heeft en daardoor vind ik het eng om te doen wat er staat in een forum. Kan iemand mij misschien in gemakkelijke taal zeggen wat ik het beste kan doen op mijn laptop naar fabrieksinstellingen te zetten of mijn laptop te optimaliseren? Ik weet dat jullie nu zullen zeggen lees alles door maar jullie hebben zoveel forums en helpen zoveel mensen dat ik niet weet waar ik moet zoeken.

Alvast bedankt, groetjes Nenna

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hieronder het HijackThis-logje van Nenna:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:52:04, on 1-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Eigenaar\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ecce0073-a837-45a2-95b9-600420505f7e} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,"C:\Program Files\PC Speed Up\PCSpeedUpNotifier.exe",

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PCSpeedUp Service (PCSpeedUpService) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Speed Up\PCSpeedUpService.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Validity Fingerprint Service (vfsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vfsFPService.exe

--

End of file - 8563 bytes

De malware-experts worden verwittigd...zodra ze online zijn analyseren ze je logje en begeleiden ze je verder...

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er helemaal niet zo slecht uit. Zou niet té veel meer wijzigen of optimaliseren op deze laptop. Dit mag je wel doen :

Ga naar Start – Uitvoeren/Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc stop PCSpeedUpService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Programma’s en bestanden zoeken en tik in: sc delete PCSpeedUpService

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ecce0073-a837-45a2-95b9-600420505f7e} - (no file)

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters
  • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Klik vervolgens op Delete
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo Kape dank je voor je reactie, heel erg bedankt!

Het ging allemaal niet geheel zoals je mij schreef en ik hoop dat ik niets verkeerd heb gedaan. Ik kreeg bv bij ADWCleaner een soort foutmelding en dit kreeg ik ook niet:

  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

en ik kreeg 4 logbestanden haha dus stuur je die allemaal maar toe en ook het Hijacklog en de MBAM log stuur ik naar je toe:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.01.02

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Eigenaar :: PC_VAN_EIGENAAR [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

2-9-2012 11:51:09

mbam-log-2012-09-02 (11-51-09).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 186114

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 39 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.01.02

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Eigenaar :: PC_VAN_EIGENAAR [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

2-9-2012 11:51:09

mbam-log-2012-09-02 (11-51-09).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 186114

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 39 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

# AdwCleaner v2.000 - Verslag gemaakt op 09/02/2012 om 11:49:00

# Geactualiseerd op 30/08/2012 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruiker : Eigenaar - PC_VAN_EIGENAAR

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Eigenaar\desktop\adwcleaner.exe

# Optie [Zoeken]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

***** [Register] *****

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v21.0.1180.89

File : C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [6989 octets] - [02/09/2012 11:44:04]

AdwCleaner[R1].txt - [962 octets] - [02/09/2012 11:46:05]

AdwCleaner[s2].txt - [513 octets] - [02/09/2012 11:48:30]

AdwCleaner[R2].txt - [953 octets] - [02/09/2012 11:49:00]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R2].txt - [1012 octets] ##########

# AdwCleaner v2.000 - Verslag gemaakt op 09/02/2012 om 11:44:04

# Geactualiseerd op 30/08/2012 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruiker : Eigenaar - PC_VAN_EIGENAAR

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Eigenaar\desktop\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\user.js

Map Verwijdert : C:\Program Files\ConduitEngine

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijdert : C:\ProgramData\boost_interprocess

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Tarma Installer

Map Verwijdert : C:\Users\Eigenaar\AppData\LocalLow\ConduitEngine

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\DataMngr

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3260EE93-B79F-45C1-B7F3-6D8C4239D2CD}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FC41815-FA4C-4F8B-B143-2C045C8EA2FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{21493C1F-D071-496A-9C27-450578888291}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DiscoveryHelper.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GIFAnimator.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMTrProgress.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMWeb.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20E1481B-E285-4ABC-ADC7-AE24842B81CD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2656B92B-0207-4afb-BEBF-F5FD231ECD39}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3260EE93-B79F-45C1-B7F3-6D8C4239D2CD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{34CB0620-E343-4772-BBA8-D3074BC47516}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BF72F68-72D8-461D-A884-329D936C5581}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{412CD209-DDA4-4275-8C79-55F1C93FBD47}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{59570C1F-B692-48c9-91B4-7809E6945287}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{63A0F7FA-2C95-4d7e-AF25-EFCC303D20A1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6559E502-6EE1-46b8-A83C-F3A45BDA23EE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{78E9D883-93CD-4072-BEF3-38EE581E2839}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{83AC1413-FCE4-4A46-9DD5-4F31F306E71F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A2858A72-758F-4486-B6A1-7F1DCC0924FA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B6F8DA9F-2696-419e-A8A3-19BE41EF51BD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C63CA8A4-AB4E-49e5-A6C0-33FC86D80205}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C6A7847E-8931-4a9a-B4EF-72A91E3CCF4D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DD0F1D24-E250-4e93-966C-65615720AEFB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EC1277BB-1C71-4c0d-BA6D-BFEA16E773A6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FE9271F2-6EFD-44B0-A826-84C829536E93}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\imweb.imwebcontrol

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5E8CD073-21DF-4117-9BBD-D03C45D36CAE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2780272

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2801948

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3208938

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{252C2315-CCE0-4446-8DA7-C00292A690BA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{92E5039E-FF1E-4AFB-8F24-87592D20C383}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{872F3C0B-4462-424C-BB9F-74C6899B9F92}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B6F8DA9F-2696-419e-A8A3-19BE41EF51BD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Conduit Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Software

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Tarma Installer

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

# AdwCleaner v2.000 - Verslag gemaakt op 09/02/2012 om 11:48:30

# Geactualiseerd op 30/08/2012 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruiker : Eigenaar - PC_VAN_EIGENAAR

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Eigenaar\desktop\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

***** [Register] *****

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:08:38, on 2-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\notepad.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

c:\Users\Eigenaar\Downloads\HijackThis.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\explorer.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,"C:\Program Files\PC Speed Up\PCSpeedUpNotifier.exe",

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Validity Fingerprint Service (vfsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vfsFPService.exe

--

End of file - 7538 bytes

Hoop dat je hier iets mee kan. Heb nog 1 klein vraagje: kan je misschien voor mij kijken of ik teveel programma's heb geïnstalleerd (of dubbele dingen) en of er nog programma's zijn die ik net zo goed kan weghalen?

Alvast bedankt voor alle moeite,

Groetjes Nenna

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Kape, ik ben nog vergeten te zeggen dat ik bij schijf C niets heb staan over Trend Micro: Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Ik wilde je alles van Program files even laten zien maar ik kan het net kopiëren, sorry

Groetjes Nenna

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er allemaal goed uit :

Download Codestuff Starter

Start Codestuff Starter op

Selecteer het tabblad Automatisch Opstarten en vink volgende items uit. Deze programma’s worden onnodig mee opgestart.

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

En wat mij betreft mag je Windows Defender verwijderen als je Malwarebytes permanent gebruikt en update.

Indien je HijackThis niet kan vinden bij TrendMicro heb je dit bij de download vermoedelijk niet naar deze normale locatie opgeslagen, maar enkel als download. Dan kan je daar eens kijken om het achteraf te verwijderen. En inderdaad ... daar kan je het vinden : C:\Users\Eigenaar\Downloads\HijackThis.exe.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...