Ga naar inhoud

Kan bureaubladachtergrond niet wijzigen


douweziel
 Delen

Aanbevolen berichten

Dag,

Ik kan mijn bureaublad achtergrond alleen nog maar wijzigen in een vaste kleur.

Ik heb de stappen gevolgd bij de topic die dit probleem over het algemeen behandeld. De eerste stap werkte niet; dit was dan ook niet mijn achtergrond. Ik wil graag een standaard windows-thema-achtergrond, maar als ik er op klik gebeurt er niets en blijft mijn achtergrond hetzelfde: de effen kleur die ik gekozen heb.

De volgende stap was een HiJackThis logje plaatsen in een bericht. Bij deze:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:05:38, on 3-9-2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Oceanis\SystemSetting\WallPaperAgent.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost# Start of Entries made by A1C V1x0r's cs5 Activator

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Guard BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: revenuestreaming browser enhancer - {37584A3A-1394-4C37-B321-C569F62ED36C} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Windows 7 Starter Helper - {D381FF29-7CFB-4D4E-B92A-C4EDDC696614} - C:\Program Files\Oceanis\SystemSetting\StarterHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - (no file)

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\Run: [sUPERAntiSpyware] D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User '?')

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\pctsSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\TFEngine\TFService.exe

--

End of file - 9330 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O2 - BHO: revenuestreaming browser enhancer - {37584A3A-1394-4C37-B321-C569F62ED36C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Klik rechts op mvps.bat en kies voor “uitvoeren als administrator” om mvps.bat op te starten.

Druk op een toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\windows\system32\drivers\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.03.06

Windows 7 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Mon pc :: MONPC-PC [administrator]

3-9-2012 15:27:59

mbam-log-2012-09-03 (15-27-59).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 315662

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 24 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 15

C:\RECYCLE.BIN (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000 (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4 (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4\Toast 10 Titanium (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4\Toast 10 Titanium\Get Backup 2 RE.app (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4\Toast 10 Titanium\Get Backup 2 RE.app\Contents (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4\Toast 10 Titanium\Get Backup 2 RE.app\Contents\Resources (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4\Toast 10 Titanium\Get Backup 2 RE.app\Contents\Resources\GetBackupAgent.app (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4\Toast 10 Titanium\Get Backup 2 RE.app\Contents\Resources\GetBackupAgent.app\Contents (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RLEU5T4\Toast 10 Titanium\Get Backup 2 RE.app\Contents\Resources\GetBackupAgent.app\Contents\Resources (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$R8BJZ7C (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$R8BJZ7C\adobe_epic (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$R8BJZ7C\adobe_epic\eula (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$R8BJZ7C\Configuration (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$RR6R432 (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 5

C:\Users\Mon pc\AppData\Local\temp\file.exe (PUP.Adware.Agent) -> Geen actie ondernomen.

C:\Windows\System32\adbcnsl.exe (Trojan.Clicker.CT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$IT4KBHZ (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\$IU4IM9I.rar (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\desktop.ini (Trojan.Spyeyes) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

----------------------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:42:45, on 3-9-2012

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost #[iPv6]

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Guard BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Windows 7 Starter Helper - {D381FF29-7CFB-4D4E-B92A-C4EDDC696614} - C:\Program Files\Oceanis\SystemSetting\StarterHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1000\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\Run: [sUPERAntiSpyware] D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Mon pc\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3219203097-1437059912-2956572671-1006\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User '?')

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\pctsSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools\PC Tools Security\TFEngine\TFService.exe

--

End of file - 7140 bytes

aub :)

aangepast door douweziel
onbeleefdheid van mijn kant
Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...