Ga naar inhoud

adserverplus


 Delen

Aanbevolen berichten

Goeiemiddag allemaal,

Zou iemand mij kunnen helpen om adserverplus van mijn computer te kunnen verwijderen?

Ik ben een beetje ten einde raad.

Bedankt!!

Hierbij mijn hjackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:55:22, on 4-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\vsnp2uvc.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tbhcn.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo Wi-Fi.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PISWROVM.EXE

D:\VMWare Installatie\vmware-tray.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeck.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [boingo Wi-Fi] "C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] "D:\VMWare Installatie\vmware-tray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - Startup: tbhcn.lnk = C:\Users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tbhcn.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\vsocklib.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\vsocklib.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_38986e29a8b510a2\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - D:\VMWare Installatie\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware USB Arbitration Service (VMUSBArbService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe

O23 - Service: VMware Workstation Server (VMwareHostd) - Unknown owner - D:\VMWare Installatie\vmware-hostd.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12182 bytes

aangepast door kape
dubbel log verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 21
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll (file missing)

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll (file missing)

O4 - Startup: tbhcn.lnk = C:\Users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tbhcn.exe

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Thanks voor je reactie! hier zijn mijn logjes:

MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.05.09

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Aylin :: XAYLIN [administrator]

5-9-2012 19:55:23

mbam-log-2012-09-05 (19-55-23).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 393806

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 8 minuut/minuten, 43 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 10

HKCR\CLSID\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{8830ddf0-3042-404d-a62c-384a85e34833} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{817923CB-4744-4216-B250-CF7EDA8F1767} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\wit4ie.WitBHO.2 (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\wit4ie.WitBHO (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00CBB66B-1D3B-46D3-9577-323A336ACB50} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{830B56CB-FD22-44AA-9887-7898F4F4158D} (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\tdataprotocol.CTData.1 (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\tdataprotocol.CTData (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\Aylin\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\BCHelper.exe (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Hjackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:54:54, on 5-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Windows\vsnp2uvc.exe

C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo Wi-Fi.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

D:\VMWare Installatie\vmware-tray.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeck.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [boingo Wi-Fi] "C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] "D:\VMWare Installatie\vmware-tray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\vsocklib.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\vsocklib.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_38986e29a8b510a2\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - D:\VMWare Installatie\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware USB Arbitration Service (VMUSBArbService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe

O23 - Service: VMware Workstation Server (VMwareHostd) - Unknown owner - D:\VMWare Installatie\vmware-hostd.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11194 bytes

Btw, na het fixen heb ik alsnog advertenties gekregen!

Bedankt alvast!!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kan je het logje nogmaals plaatsen want zoals het hierboven staat, is het voor ons niet te doen om er iets uit te halen. :sad

Nee dat begrijp ik!

ComboFix 12-09-06.04 - Aylin 07-09-2012 13:22:04.2.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3885.2305 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Aylin\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\intellidownload\gunzip.exe

c:\windows\msvcr71.dll

c:\windows\SysWow64\wpcap.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-07 to 2012-09-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-06 19:35 . 2012-08-23 08:26 9310152 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{DA2085E9-D4F1-4BD2-B3FB-98B8719AF383}\mpengine.dll

2012-09-05 16:33 . 2012-09-05 17:29 -------- d-----w- c:\programdata\SnowGlobe

2012-09-05 16:19 . 2012-08-23 08:26 9310152 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-09-04 16:54 . 2012-09-04 16:54 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\SecretsOfTheTitanic

2012-09-04 14:54 . 2012-09-04 14:54 388096 ----a-r- c:\users\Aylin\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-09-04 14:54 . 2012-09-04 14:54 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-09-04 13:11 . 2012-09-04 13:11 -------- d-----w- c:\programdata\10tons

2012-09-04 12:05 . 2012-09-04 12:05 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\cerasus.media

2012-09-03 14:31 . 2012-09-03 14:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2012-09-03 14:25 . 2012-09-03 14:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\VS Revo Group

2012-09-02 09:51 . 2012-09-02 09:51 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\PlayPond

2012-08-31 15:12 . 2012-09-05 17:48 -------- d-----w- c:\users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion

2012-08-29 16:12 . 2012-08-29 16:52 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Realore_Whiterra Roads Of Rome 3

2012-08-28 17:21 . 2012-08-28 17:21 -------- d-----w- c:\programdata\Fugazo

2012-08-27 17:14 . 2012-08-27 17:14 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-08-27 10:06 . 2012-08-27 17:59 -------- d-----w- c:\programdata\Funny Bear Studio

2012-08-25 09:43 . 2012-08-25 10:48 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\PeaceCraft3

2012-08-24 12:18 . 2012-08-24 12:18 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Dreamsdwell Stories 2

2012-08-22 17:08 . 2012-08-22 17:08 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Joybits

2012-08-21 15:59 . 2012-08-21 15:59 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\HipSoft

2012-08-20 16:53 . 2012-08-20 16:53 -------- d-----w- c:\programdata\Zylom

2012-08-20 10:23 . 2012-08-20 10:23 -------- d-----w- c:\programdata\MumboJumbo

2012-08-20 09:33 . 2012-08-20 09:34 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\SprillRichiNL

2012-08-19 13:12 . 2012-08-26 10:31 -------- d-----w- c:\programdata\Playrix Entertainment

2012-08-19 10:46 . 2012-08-19 10:46 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\GAMEON

2012-08-19 08:24 . 2012-09-05 09:30 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Gogii

2012-08-18 13:06 . 2012-08-18 17:20 -------- d-----w- c:\programdata\Particles

2012-08-18 13:06 . 2012-08-18 13:06 -------- d-----w- c:\programdata\Far Mills

2012-08-18 13:00 . 2012-08-18 13:00 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Boolat Games

2012-08-18 11:54 . 2012-08-18 11:54 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\AlawarEntertainment

2012-08-18 11:49 . 2012-08-18 11:49 -------- d-----w- c:\programdata\Trymedia

2012-08-18 11:46 . 2012-09-06 12:44 -------- d-----w- c:\program files (x86)\RealArcade

2012-08-17 15:30 . 2012-08-17 15:30 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Apple Computer

2012-08-17 15:30 . 2012-08-17 15:30 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Local\Apple Computer

2012-08-17 14:11 . 2012-06-09 00:29 63128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vmx86.sys

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:28 354456 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vmnetdhcp.exe

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:28 433816 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vmnat.exe

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:27 30360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vmnetuserif.sys

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:29 942744 ----a-w- c:\windows\system32\vnetlib64.dll

2012-08-17 14:10 . 2011-08-29 21:11 39024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hcmon.sys

2012-08-17 14:09 . 2012-08-17 14:09 -------- d-----w- c:\program files (x86)\VMware

2012-08-17 14:09 . 2012-08-17 14:09 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\VMware

2012-08-17 14:09 . 2012-08-17 14:09 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\VMware

2012-08-15 06:53 . 2012-05-05 08:36 503808 ----a-w- c:\windows\system32\srcore.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-05-05 07:46 43008 ----a-w- c:\windows\SysWow64\srclient.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 06:43 751104 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 06:36 559104 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 06:36 67072 ----a-w- c:\windows\splwow64.exe

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 05:43 492032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\win32spl.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 22:16 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 22:13 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 22:13 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 21:14 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-18 18:15 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-08-15 06:53 . 2012-05-14 05:26 956928 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-08-12 16:57 . 2012-08-12 16:57 -------- d-----w- c:\users\Jannie\Tracing

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 08:33 . 2012-02-16 20:19 62134624 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-07-05 22:46 . 2012-07-05 22:46 172098 ----a-w- C:\torrent.exe

2012-07-03 11:46 . 2012-05-03 16:57 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-25 14:04 . 2012-06-25 14:04 1394248 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml4.dll

2012-06-18 10:40 . 2012-07-04 08:04 927800 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

2012-06-18 10:40 . 2012-07-04 08:04 927800 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{AD644C1E-57CD-4AAD-8A15-DCC5A5B38AF8}\gapaengine.dll

2012-06-12 07:37 . 2012-02-16 15:18 235 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nxEuUninstall.bat

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KiesPDLR"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-03-31 21392]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"Boingo Wi-Fi"="c:\program files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk" [2010-09-17 2429]

"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-02-04 7350912]

"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe" [2010-01-05 170624]

"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]

"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-07-02 1597440]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2012-05-31 336992]

"vmware-tray"="d:\vmware installatie\vmware-tray.exe" [2012-06-09 103576]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 135664]

R2 VMwareHostd;VMware Workstation Server;d:\vmware installatie\vmware-hostd.exe [2012-06-08 11839488]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2012-05-11 99384]

R3 EagleX64;EagleX64;c:\windows\system32\drivers\EagleX64.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 135664]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-08-25 114144]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2012-05-11 203320]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-02-18 1255736]

S0 vmci;VMware VMCI Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vmci.sys [2011-08-08 116336]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe [2010-06-22 379520]

S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]

S2 MsDepSvc;Web Deployment Agent Service;c:\program files\IIS\Microsoft Web Deploy\MsDepSvc.exe [2011-04-01 67400]

S2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

S2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2010-06-25 35344]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-10-01 2314240]

S2 VMUSBArbService;VMware USB Arbitration Service;c:\program files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe [2011-08-29 846448]

S2 vstor2-mntapi10-shared;Vstor2 MntApi 1.0 Driver (shared);SysWOW64\drivers\vstor2-mntapi10-shared.sys [x]

S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2009-08-21 44032]

S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2011-09-01 197416]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-02-02 271872]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-03-04 75816]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

iissvcs REG_MULTI_SZ w3svc was

apphost REG_MULTI_SZ apphostsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 17:13]

.

2012-09-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 17:13]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]

@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]

2009-11-26 05:49 70656 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]

@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]

2009-11-26 05:49 70656 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ASUS WebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSService.exe" [2010-03-16 1754448]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2009-11-27 487424]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2009-09-01 323584]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2012-01-10 167704]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2012-01-10 392984]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2012-01-10 417560]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

"snp2uvc"="c:\windows\vsnp2uvc.exe" [2010-01-21 909824]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

LSP: %SystemRoot%\system32\vsocklib.dll

TCP: DhcpNameServer = 213.46.228.196 62.179.104.196

FF - ProfilePath - c:\users\Aylin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dbah9ksk.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-TaskTray - (no file)

HKLM-Run-ETDWare - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe

HKLM-Run-ETDCtrl - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe

AddRemove-BrowserCompanion - c:\program files (x86)\BrowserCompanion\uninstall.exe

AddRemove-K_Series_ScreenSaver_EN - c:\windows\system32\K_Series_ScreenSaver_EN.scr

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\MsDepSvc]

"ImagePath"="\"c:\program files\IIS\Microsoft Web Deploy\MsDepSvc.exe\" -runService:MsDepSvc"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-665872195-4044012358-2807887046-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-665872195-4044012358-2807887046-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11c_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11c_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-07 13:32:04

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-07 11:32

ComboFix2.txt 2012-05-03 16:13

.

Pre-Run: 68.977.430.528 bytes beschikbaar

Post-Run: 68.582.117.376 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 67830098AB28655A21A445C141D484F5

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een nieuw kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion

c:\program files (x86)\BrowserCompanion

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier mijn logje!

ComboFix 12-09-07.01 - Aylin 07-09-2012 16:03:48.3.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3885.1960 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Aylin\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Aylin\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion

c:\users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tbhcn.exe

c:\users\Aylin\AppData\Roaming\BrowserCompanion\valuese.xml

.

Besmet exemplaar van c:\windows\SysWow64\userinit.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\ERDNT\cache86\userinit.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-07 to 2012-09-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-07 14:46 . 2012-09-07 14:46 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-09-07 14:46 . 2012-09-07 14:46 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Local\temp

2012-09-07 14:46 . 2012-09-07 14:46 -------- d-----w- c:\users\DefaultAppPool\AppData\Local\temp

2012-09-07 14:46 . 2012-09-07 14:46 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-07 14:09 . 2012-09-07 14:09 -------- d-----w- c:\users\Aylin\AppData\Local\ElevatedDiagnostics

2012-09-07 13:20 . 2012-08-23 08:26 9310152 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5AA46C83-AAE9-4417-9508-F945CA0A17C1}\mpengine.dll

2012-09-05 16:33 . 2012-09-05 17:29 -------- d-----w- c:\programdata\SnowGlobe

2012-09-05 16:19 . 2012-08-23 08:26 9310152 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-09-04 16:54 . 2012-09-04 16:54 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\SecretsOfTheTitanic

2012-09-04 14:54 . 2012-09-04 14:54 388096 ----a-r- c:\users\Aylin\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-09-04 14:54 . 2012-09-04 14:54 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2012-09-04 13:11 . 2012-09-04 13:11 -------- d-----w- c:\programdata\10tons

2012-09-04 12:05 . 2012-09-04 12:05 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\cerasus.media

2012-09-03 14:31 . 2012-09-03 14:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2012-09-03 14:25 . 2012-09-03 14:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\VS Revo Group

2012-09-02 09:51 . 2012-09-02 09:51 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\PlayPond

2012-08-29 16:12 . 2012-08-29 16:52 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Realore_Whiterra Roads Of Rome 3

2012-08-28 17:21 . 2012-08-28 17:21 -------- d-----w- c:\programdata\Fugazo

2012-08-27 17:14 . 2012-08-27 17:14 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-08-27 10:06 . 2012-08-27 17:59 -------- d-----w- c:\programdata\Funny Bear Studio

2012-08-25 09:43 . 2012-08-25 10:48 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\PeaceCraft3

2012-08-24 12:18 . 2012-08-24 12:18 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Dreamsdwell Stories 2

2012-08-22 17:08 . 2012-08-22 17:08 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Joybits

2012-08-21 15:59 . 2012-08-21 15:59 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\HipSoft

2012-08-20 16:53 . 2012-08-20 16:53 -------- d-----w- c:\programdata\Zylom

2012-08-20 10:23 . 2012-08-20 10:23 -------- d-----w- c:\programdata\MumboJumbo

2012-08-20 09:33 . 2012-08-20 09:34 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\SprillRichiNL

2012-08-19 13:12 . 2012-08-26 10:31 -------- d-----w- c:\programdata\Playrix Entertainment

2012-08-19 10:46 . 2012-08-19 10:46 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\GAMEON

2012-08-19 08:24 . 2012-09-05 09:30 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Gogii

2012-08-18 13:06 . 2012-08-18 17:20 -------- d-----w- c:\programdata\Particles

2012-08-18 13:06 . 2012-08-18 13:06 -------- d-----w- c:\programdata\Far Mills

2012-08-18 13:00 . 2012-08-18 13:00 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Boolat Games

2012-08-18 11:54 . 2012-08-18 11:54 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\AlawarEntertainment

2012-08-18 11:49 . 2012-08-18 11:49 -------- d-----w- c:\programdata\Trymedia

2012-08-18 11:46 . 2012-09-06 12:44 -------- d-----w- c:\program files (x86)\RealArcade

2012-08-17 15:30 . 2012-08-17 15:30 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Roaming\Apple Computer

2012-08-17 15:30 . 2012-08-17 15:30 -------- d-----w- c:\users\Jannie\AppData\Local\Apple Computer

2012-08-17 14:11 . 2012-06-09 00:29 63128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vmx86.sys

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:28 354456 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vmnetdhcp.exe

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:28 433816 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vmnat.exe

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:27 30360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vmnetuserif.sys

2012-08-17 14:10 . 2012-06-09 00:29 942744 ----a-w- c:\windows\system32\vnetlib64.dll

2012-08-17 14:10 . 2011-08-29 21:11 39024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hcmon.sys

2012-08-17 14:09 . 2012-08-17 14:09 -------- d-----w- c:\program files (x86)\VMware

2012-08-17 14:09 . 2012-08-17 14:09 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\VMware

2012-08-17 14:09 . 2012-08-17 14:09 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\VMware

2012-08-15 06:53 . 2012-05-05 08:36 503808 ----a-w- c:\windows\system32\srcore.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-05-05 07:46 43008 ----a-w- c:\windows\SysWow64\srclient.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 06:43 751104 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 06:36 559104 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 06:36 67072 ----a-w- c:\windows\splwow64.exe

2012-08-15 06:53 . 2012-02-11 05:43 492032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\win32spl.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 22:16 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 22:13 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 22:13 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-04 21:14 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-08-15 06:53 . 2012-07-18 18:15 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-08-15 06:53 . 2012-05-14 05:26 956928 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-08-12 16:57 . 2012-08-12 16:57 -------- d-----w- c:\users\Jannie\Tracing

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-15 08:33 . 2012-02-16 20:19 62134624 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-07-05 22:46 . 2012-07-05 22:46 172098 ----a-w- C:\torrent.exe

2012-07-03 11:46 . 2012-05-03 16:57 24904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-25 14:04 . 2012-06-25 14:04 1394248 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msxml4.dll

2012-06-18 10:40 . 2012-07-04 08:04 927800 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

2012-06-18 10:40 . 2012-07-04 08:04 927800 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{AD644C1E-57CD-4AAD-8A15-DCC5A5B38AF8}\gapaengine.dll

2012-06-12 07:37 . 2012-02-16 15:18 235 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nxEuUninstall.bat

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-09-07_11.29.35 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

- 2012-02-16 22:45 . 2012-09-04 16:09 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-02-16 22:45 . 2012-09-07 14:52 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2012-02-16 22:45 . 2012-09-07 14:52 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2012-02-16 22:45 . 2012-09-04 16:09 32768 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

+ 2009-07-14 04:54 . 2012-09-07 14:52 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-07-14 04:54 . 2012-09-04 16:09 16384 c:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2012-02-17 21:06 . 2012-09-07 14:46 7594 c:\windows\system32\wdi\ERCQueuedResolutions.dat

- 2012-09-07 10:29 . 2012-09-07 10:29 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2012-09-07 14:47 . 2012-09-07 14:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2012-09-07 10:29 . 2012-09-07 10:29 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2012-09-07 14:47 . 2012-09-07 14:47 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

- 2009-07-14 05:01 . 2012-09-07 07:30 399272 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

+ 2009-07-14 05:01 . 2012-09-07 14:46 399272 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-System.dat

- 2010-09-17 17:52 . 2012-09-07 07:30 2059920 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache3.0.0.0.dat

+ 2010-09-17 17:52 . 2012-09-07 14:46 2059920 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache3.0.0.0.dat

+ 2012-02-16 20:45 . 2012-09-07 14:46 11047500 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache-S-1-5-21-665872195-4044012358-2807887046-1000-12288.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KiesPDLR"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-03-31 21392]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"Boingo Wi-Fi"="c:\program files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk" [2010-09-17 2429]

"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-02-04 7350912]

"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe" [2010-01-05 170624]

"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]

"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-07-02 1597440]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2012-05-31 336992]

"vmware-tray"="d:\vmware installatie\vmware-tray.exe" [2012-06-09 103576]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 135664]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2012-05-11 99384]

R3 EagleX64;EagleX64;c:\windows\system32\drivers\EagleX64.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 135664]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-08-25 114144]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-03-26 291696]

R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2012-05-11 203320]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-02-18 1255736]

S0 vmci;VMware VMCI Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vmci.sys [2011-08-08 116336]

S1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;c:\users\Aylin\Desktop\Emeri\Run\a2ddax64.sys [2012-09-07 23208]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe [2010-06-22 379520]

S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]

S2 MsDepSvc;Web Deployment Agent Service;c:\program files\IIS\Microsoft Web Deploy\MsDepSvc.exe [2011-04-01 67400]

S2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-03-20 98688]

S2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2010-06-25 35344]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-10-01 2314240]

S2 VMUSBArbService;VMware USB Arbitration Service;c:\program files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe [2011-08-29 846448]

S2 VMwareHostd;VMware Workstation Server;d:\vmware installatie\vmware-hostd.exe [2012-06-08 11839488]

S2 vstor2-mntapi10-shared;Vstor2 MntApi 1.0 Driver (shared);SysWOW64\drivers\vstor2-mntapi10-shared.sys [x]

S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2009-08-21 44032]

S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2011-09-01 197416]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-02-02 271872]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-03-04 75816]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

iissvcs REG_MULTI_SZ w3svc was

apphost REG_MULTI_SZ apphostsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 17:13]

.

2012-09-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-17 17:13]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]

@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]

2009-11-26 05:49 70656 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]

@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]

2009-11-26 05:49 70656 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ETDWare"="c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe" [bU]

"ASUS WebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSService.exe" [2010-03-16 1754448]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2009-11-27 487424]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2009-09-01 323584]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2012-01-10 167704]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2012-01-10 392984]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2012-01-10 417560]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 1271168]

"snp2uvc"="c:\windows\vsnp2uvc.exe" [2010-01-21 909824]

"ETDCtrl"="c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe" [bU]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

LSP: %SystemRoot%\system32\vsocklib.dll

FF - ProfilePath - c:\users\Aylin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dbah9ksk.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\MsDepSvc]

"ImagePath"="\"c:\program files\IIS\Microsoft Web Deploy\MsDepSvc.exe\" -runService:MsDepSvc"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-665872195-4044012358-2807887046-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-665872195-4044012358-2807887046-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11c_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil11c_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash11c.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

c:\windows\SysWOW64\vmnat.exe

d:\vmware installatie\vmware-authd.exe

c:\windows\SysWOW64\vmnetdhcp.exe

c:\program files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

c:\windows\AsScrPro.exe

c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe

c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\WDC.exe

c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

c:\program files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeck.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-07 17:00:28 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-07 15:00

ComboFix2.txt 2012-09-07 11:32

ComboFix3.txt 2012-05-03 16:13

.

Pre-Run: 68.278.112.256 bytes beschikbaar

Post-Run: 67.913.060.352 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C0FB6DC31CDD1DE860299CD615203B90

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.