Ga naar inhoud

hijack this logje


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

De laptop van mijn echtgenote heeft weer kuren. Alles lijkt prima te werken muv internet.

Automatisch verbinding maken met het netwerk is vaak traag of lukt niet. Als het dan toch lukt en ze wilt op internet gaan met firefox, worden de pagina's niet of moeilijk geladen.

MBAM heeft 1 infectie gevonden en verwijderd. (iets van pup. ....)

hier alvast een bedankje en een hijackthis logje voor jullie specialisten:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:33:06, on 15/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\IncMail.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe

C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btplayerctrl.exe

C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImApp.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\christel\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Foxit PDF Creator Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [THX Audio Control Panel] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files (x86)\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll,-247 - {bd707fe6-39f6-4bda-9265-86a76719bdc5} - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmiesend.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll,-247 - {bd707fe6-39f6-4bda-9265-86a76719bdc5} - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmiesend.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.6\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Device Manager - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\devmgrsrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Media Service - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\audiosrv.exe

O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\obexsrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: PowerBiosServer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater12.2.6 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14499 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Foxit PDF Creator Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files (x86)\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hoi Kape,

Hier de logjes. het ophalen van pagina's loopt nog steeds niet zoals het zijn moet. Heb al eens de router gereset ook maar hij blijft harstallig traag pagina's laden.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:27:11, on 16/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btplayerctrl.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_265.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_265.exe

C:\Users\christel\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [THX Audio Control Panel] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HF_G_Jul] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe" /DoAction

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_NT] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_NT.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_NT

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files (x86)\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll,-247 - {bd707fe6-39f6-4bda-9265-86a76719bdc5} - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmiesend.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll,-247 - {bd707fe6-39f6-4bda-9265-86a76719bdc5} - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmiesend.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bluetooth Device Manager - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\devmgrsrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Media Service - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\audiosrv.exe

O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\obexsrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: PowerBiosServer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11493 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.16.04

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

christel :: CHRISTEL-PC [administrator]

16/09/2012 11:20:48

mbam-log-2012-09-16 (11-20-48).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 203210

Verstreken tijd: 1 minuut/minuten, 21 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logjes zien er goed uit ... dan gaan we nog even dieper kijken :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-15.02 - christel 16/09/2012 15:27:18.5.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.8170.5632 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\christel\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-16 to 2012-09-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-16 13:29 . 2012-09-16 13:29 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-16 11:23 . 2012-09-16 11:23 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Local\Mozilla

2012-09-16 11:23 . 2012-09-16 11:23 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2012-09-16 11:12 . 2012-09-16 11:12 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Roaming\AVG2013

2012-09-16 11:11 . 2012-09-16 11:12 -------- d-----w- c:\programdata\AVG2013

2012-09-16 11:08 . 2012-09-16 11:17 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Local\Avg2013

2012-09-16 11:08 . 2012-09-16 11:08 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Local\MFAData

2012-09-15 18:55 . 2012-09-15 18:55 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-09-15 18:55 . 2012-09-15 18:55 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-15 18:55 . 2012-09-15 18:55 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-09-15 18:55 . 2012-09-07 15:04 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-12 09:39 . 2012-08-22 18:12 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-12 09:39 . 2012-07-04 20:26 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-12 09:39 . 2012-08-22 18:12 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-12 09:39 . 2012-08-22 18:12 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-12 09:39 . 2012-08-22 18:12 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-12 09:39 . 2012-08-02 17:58 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-12 09:39 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-09 10:01 . 2012-09-09 10:01 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Roaming\TuneUp Software

2012-09-09 10:01 . 2012-09-09 10:01 -------- d-----w- c:\programdata\TuneUp Software

2012-09-09 09:58 . 2012-09-09 09:58 -------- d-----w- c:\programdata\Browser Manager

2012-09-09 09:58 . 2012-09-09 09:58 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Roaming\Babylon

2012-09-09 09:58 . 2012-09-09 09:58 -------- d-----w- c:\programdata\Babylon

2012-09-09 09:45 . 2012-09-09 18:57 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-08-22 13:22 . 2012-08-22 13:22 -------- d-----w- c:\users\christel\AppData\Roaming\U3

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-12 09:42 . 2011-09-27 13:41 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-26 10:53 . 2012-06-29 17:36 696520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-26 10:53 . 2011-09-27 12:54 73416 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-13 14:40 . 2012-08-13 14:40 150880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys

2012-08-10 02:52 . 2012-08-10 02:52 199520 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdia.sys

2012-08-10 02:52 . 2012-08-10 02:52 105312 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx64.sys

2012-08-10 02:52 . 2012-08-10 02:52 40288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgrkx64.sys

2012-08-09 11:56 . 2012-08-09 11:56 230240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgloga.sys

2012-08-09 11:56 . 2012-08-09 11:56 60768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsha.sys

2012-08-09 11:56 . 2012-08-09 11:56 175968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx64.sys

2012-07-18 18:15 . 2012-08-15 11:22 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-06 20:07 . 2012-08-15 11:57 552960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2012-07-04 22:16 . 2012-08-15 11:22 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-15 11:22 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-15 11:22 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-15 11:22 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-06-29 04:55 . 2012-08-15 11:55 17809920 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2012-06-29 04:09 . 2012-08-15 11:55 10925568 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2012-06-29 03:56 . 2012-08-15 11:55 2312704 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-06-29 03:49 . 2012-08-15 11:55 1346048 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon.dll

2012-06-29 03:49 . 2012-08-15 11:55 1392128 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-06-29 03:48 . 2012-08-15 11:55 1494528 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-06-29 03:47 . 2012-08-15 11:55 237056 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2012-06-29 03:45 . 2012-08-15 11:55 85504 ----a-w- c:\windows\system32\jsproxy.dll

2012-06-29 03:44 . 2012-08-15 11:55 816640 ----a-w- c:\windows\system32\jscript.dll

2012-06-29 03:43 . 2012-08-15 11:55 173056 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-06-29 03:42 . 2012-08-15 11:55 2144768 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil.dll

2012-06-29 03:40 . 2012-08-15 11:55 96768 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2012-06-29 03:39 . 2012-08-15 11:55 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-06-29 03:35 . 2012-08-15 11:55 248320 ----a-w- c:\windows\system32\ieui.dll

2012-06-29 00:16 . 2012-08-15 11:55 1800704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-06-29 00:09 . 2012-08-15 11:55 1129472 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2012-06-29 00:08 . 2012-08-15 11:55 1427968 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-06-29 00:04 . 2012-08-15 11:55 142848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-06-29 00:00 . 2012-08-15 11:55 2382848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-21 1475584]

"IncrediMail"="c:\program files (x86)\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2012-08-08 366576]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NUSB3MON"="c:\program files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" [2010-11-17 113288]

"THX Audio Control Panel"="c:\program files (x86)\Creative\THX TruStudio Pro\THXAudioCP\THXAudio.exe" [2010-11-01 1374720]

"UpdReg"="c:\windows\UpdReg.EXE" [2000-05-10 90112]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2011-04-29 284440]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"CanonSolutionMenuEx"="c:\program files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE" [2010-04-02 1185112]

"IJNetworkScanUtility"="c:\program files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe" [2010-03-02 140640]

"AVG_UI"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-08-29 3039352]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Hotkey.lnk - c:\program files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe [2011-2-16 3077120]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Notification Packages REG_MULTI_SZ scecli c:\program files\Protector Suite\psqlpwd.dll

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-08-09 60768]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-08-20 5751928]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-26 250568]

R3 BTMCOM;Bluetooth Serial Port;c:\windows\System32\Drivers\btmcom.sys [2010-06-30 52736]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-09-06 114144]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-04-25 52736]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-27 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S0 Avgloga;AVG Logging Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-08-09 230240]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-08-10 40288]

S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-08-13 150880]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-08-09 175968]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-08-10 105312]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-08-10 199520]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-08-20 184304]

S2 Bluetooth OBEX Service;Bluetooth OBEX Service;c:\program files\Motorola\Bluetooth\obexsrv.exe [2010-12-16 679504]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-04-29 13592]

S2 PowerBiosServer;PowerBiosServer;c:\program files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe [2011-02-15 33792]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-05-15 378472]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-01 2656280]

S3 Bluetooth Device Manager;Bluetooth Device Manager;c:\program files\Motorola\Bluetooth\devmgrsrv.exe [2010-12-16 4150864]

S3 Bluetooth Media Service;Bluetooth Media Service;c:\program files\Motorola\Bluetooth\audiosrv.exe [2010-12-16 1188944]

S3 BTMHID;BTMHID;c:\windows\system32\DRIVERS\btmhid.sys [2010-06-30 34176]

S3 BTMUSB;Motorola Bluetooth Radio Service;c:\windows\system32\Drivers\btmusb.sys [2010-12-16 486144]

S3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64;c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2011-09-27 1028096]

S3 itecir;ITECIR Infrared Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\itecir.sys [2010-07-13 69736]

S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2011-06-22 174680]

S3 JME;JMicron Ethernet Adapter NDIS6.20 Driver (Amd64 Bits);c:\windows\system32\DRIVERS\JME.sys [2011-01-14 132624]

S3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2010-11-19 80384]

S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2010-11-19 181248]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2011-03-02 174184]

S3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2010-12-02 1105000]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - AVGLDX64

*NewlyCreated* - AVGLOGA

*NewlyCreated* - AVGMFX64

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-29 10:53]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\UEAFOverlay]

@="{F2F31467-B1AC-4df0-AE79-FD5FA085E22B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F2F31467-B1AC-4df0-AE79-FD5FA085E22B}]

2010-04-27 13:48 5947656 ----a-w- c:\program files\Protector Suite\farchns.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\UEAFOverlayOpen]

@="{A3E208F7-0E3A-4182-A7A6-B169D5D691AA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A3E208F7-0E3A-4182-A7A6-B169D5D691AA}]

2010-04-27 13:48 5947656 ----a-w- c:\program files\Protector Suite\farchns.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [bU]

"BTMTrayAgent"="c:\program files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll" [2010-12-28 21706320]

"THXCfg64"="c:\windows\system32\THXCfg64.dll" [2010-09-14 25600]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-02-11 11776104]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2010-03-24 2726728]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/ig

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: {{bd707fe6-39f6-4bda-9265-86a76719bdc5} - c:\program files\Motorola\Bluetooth\btmiesend.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.5 195.130.131.5

FF - ProfilePath - c:\users\christel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wswq85kq.default\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_3_300_271.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-16 15:30:34

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-16 13:30

ComboFix2.txt 2012-09-16 11:31

ComboFix3.txt 2012-09-15 20:09

.

Pre-Run: 440.208.101.376 bytes beschikbaar

Post-Run: 440.145.522.688 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 23C00ED47D1D863E291CFA4AF66F87B2

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...