Ga naar inhoud

Virus


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

ik denk dat ik met een virus te maken heb. M'n laptop speelt de om de uur of twee reclame af "nurofen children". Het lijkt erop dat iets deze reclame activeert, ik krijg uit het niets reclame te horen in het engels. Als ik bijvoorbeeld een spel speel hoor ik het opeens tijdens het spelen. Het is zeer irritant, ik heb dit al enkele dagen. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Geen enkele programma is actief in m'n taakbalk.

Mvg

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:21:58, on 15/09/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\C&E\OSD\osd.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

D:\Program Files\COH\RelicDownloader\RelicDownloader.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\Explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local;<local>

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OSD] C:\Program Files\C&E\OSD\osd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe -update activex (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe -update activex (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2E63F5B9-1F12-40AA-B9E9-0B9FFEEEC37E}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: OsdService - Unknown owner - C:\Program Files\C&E\OSD\OsdService\OsdService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: xsherlock - Wellbia.com Co., Ltd. - C:\Windows\system32\xsherlock.xem

--

End of file - 8390 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

cComboFix 12-09-15.02 - Gebruiker 16/09/2012 18:36:43.8.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3070.1421 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Gebruiker\AppData\Local\assembly\tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-16 to 2012-09-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:02 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\temp

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:01 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:01 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:01 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-11 21:22 . 2012-09-11 21:22 -------- d-----w- c:\programdata\Research In Motion

2012-08-27 15:35 . 2012-08-28 10:19 -------- d-----w- c:\program files\Guild Wars 2

2012-08-24 18:51 . 2012-08-24 18:51 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab

2012-08-24 18:51 . 2012-08-24 18:51 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\SystemRequirementsLab

2012-08-23 21:37 . 2012-08-23 21:37 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\temp

2012-08-23 21:37 . 2012-08-23 21:37 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-12 11:41 . 2012-04-04 11:50 696520 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-09-12 11:41 . 2011-06-12 12:19 73416 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-07 15:04 . 2010-08-31 23:00 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1129472 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1427968 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1800192 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-08-10 14:40 . 2012-08-10 14:40 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-20 18:37 . 2012-07-02 22:06 654944 ----a-w- c:\windows\system32\xsherlock.xem

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 54232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 353688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 21256 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 721000 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 57656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 35928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:16 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:16 227648 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-06-19 11:08 . 2012-06-19 11:09 772592 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-06-19 11:08 . 2010-10-01 16:10 687600 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-09-06 23:35 . 2012-09-06 23:34 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-07-03 16:21 121528 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"Akamai NetSession Interface"="c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" [2012-08-10 4440896]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-12-25 8129056]

"SMSERIAL"="c:\program files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe" [2008-10-06 638976]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-02-12 174872]

"OSD"="c:\program files\C&E\OSD\osd.exe" [2007-09-20 561152]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2012-07-03 4273976]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"RIMBBLaunchAgent.exe"="c:\program files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe" [2011-11-02 90448]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"="c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe" [2012-08-16 686792]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

backup=c:\windows\pss\Dropbox.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Facebook Messenger.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Messenger.lnk

backup=c:\windows\pss\Facebook Messenger.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^LimeWire On Startup.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\LimeWire On Startup.lnk

backup=c:\windows\pss\LimeWire On Startup.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2012-07-27 20:51 919008 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Advanced SystemCare 5]

2012-05-28 13:56 288128 ----a-w- c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BCSSync]

2010-03-13 12:54 91520 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

2011-03-21 18:56 1230704 ----a-w- c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Facebook Update]

2012-07-27 15:42 138096 ----atw- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2010-04-28 13:06 142120 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

2012-03-08 16:50 4280184 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-03-17 19:53 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

2012-08-21 10:50 5576408 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify Web Helper]

2012-08-21 10:49 1193176 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002]

"EnableNotificationsRef"=dword:00000001

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

S2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-04 11:41]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002Core.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-18 15:42]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002UA.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-18 15:42]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-12 19:56]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-12 19:56]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

mStart Page = hxxp://www.google.com

uInternet Settings,ProxyOverride = local;<local>

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

TCP: Interfaces\{2E63F5B9-1F12-40AA-B9E9-0B9FFEEEC37E}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

FF - ProfilePath - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2sz174i5.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.google.be/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2405280&SearchSource=2&q=

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

MSConfigStartUp-FlashGet 3 - c:\program files\FlashGet Network\FlashGet 3\FlashGet3.exe

MSConfigStartUp-MurGee - c:\program files\Auto Clicker\AutoClicker.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2012-09-16 19:02

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [3636] 0x8A8E9D90

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [2356] 0x91A409B8

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [7992] 0x8623EBF8

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [7684] 0x86045708

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [5564] 0x85E4FD90

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="c:\program files\common files\akamai/netsession_win_5891ae0.dll"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\npggsvc]

"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\xsherlock]

"ImagePath"="c:\windows\system32\xsherlock.xem"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Approved Extensions]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"{6CF8B227-DCD0-43A1-BD25-07F7A4573198}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,49,b1,eb,

68,e2,92,cf,06,c2,33,44,b7,a1,09,75,8c

"{8E5E2654-AD2D-48BF-AC2D-D17F00898D06}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,3a,25,4d,

8a,1f,e3,d1,0d,d3,3b,92,3f,05,d7,c9,12

"{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,72,0b,cc,

1c,9f,a6,ed,07,da,80,b9,17,89,70,f9,d7

"{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,0a,d7,23,

94,30,02,d1,0f,f1,da,12,24,73,56,27,d2

"{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,2a,03,db,

df,77,ea,35,06,c3,62,df,65,c4,9b,cc,bd

"{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,5f,9d,16,

fb,68,82,40,0b,c0,2d,d5,a9,2c,88,11,17

"{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,11,dd,f9,

b9,57,8c,be,54,c3,fb,43,e0,cc,54,f1,1b

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\ApprovedExtensionsMigration]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Timestamp"=hex:de,1e,e0,de,7f,e2,cc,01

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,87,d8,1f,e3,a0,15,c6,43,96,25,a6,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,87,d8,1f,e3,a0,15,c6,43,96,25,a6,\

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:20,ba,75,f5,a2,0a,36,8b,1a,81,b7,cd,eb,84,0a,85,28,2b,3e,14,b0,

f9,8f,8b,ac,2e,47,a1,82,22,b8,30,db,af,e5,04,45,7c,1e,39,3c,e4,8a,84,c8,c2,\

"rkeysecu"=hex:98,61,79,c9,42,0c,bd,70,31,d2,f3,74,78,48,ee,a9

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(13548)

c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

Voltooingstijd: 2012-09-16 19:05:54

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-16 17:05

ComboFix2.txt 2012-06-30 14:41

ComboFix3.txt 2012-06-29 20:40

ComboFix4.txt 2010-11-09 16:31

.

Pre-Run: 70.491.267.072 bytes beschikbaar

Post-Run: 71.623.778.304 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C0D1B253331E77A4C53E8D0EF71F16AC

aangepast door Neymar
Link naar reactie
Delen op andere sites


cComboFix 12-09-15.02 - Gebruiker 16/09/2012 18:36:43.8.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3070.1421 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Gebruiker\AppData\Local\assembly\tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-16 to 2012-09-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:02 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\temp

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:01 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:01 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-09-16 17:01 . 2012-09-16 17:01 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-11 21:22 . 2012-09-11 21:22 -------- d-----w- c:\programdata\Research In Motion

2012-08-27 15:35 . 2012-08-28 10:19 -------- d-----w- c:\program files\Guild Wars 2

2012-08-24 18:51 . 2012-08-24 18:51 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab

2012-08-24 18:51 . 2012-08-24 18:51 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\SystemRequirementsLab

2012-08-23 21:37 . 2012-08-23 21:37 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\temp

2012-08-23 21:37 . 2012-08-23 21:37 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-12 11:41 . 2012-04-04 11:50 696520 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-09-12 11:41 . 2011-06-12 12:19 73416 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-07 15:04 . 2010-08-31 23:00 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1129472 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1427968 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1800192 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-08-10 14:40 . 2012-08-10 14:40 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-20 18:37 . 2012-07-02 22:06 654944 ----a-w- c:\windows\system32\xsherlock.xem

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 54232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 353688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 21256 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 721000 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 57656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 35928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:16 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:16 227648 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-06-19 11:08 . 2012-06-19 11:09 772592 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-06-19 11:08 . 2010-10-01 16:10 687600 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-09-06 23:35 . 2012-09-06 23:34 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-07-03 16:21 121528 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"Akamai NetSession Interface"="c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" [2012-08-10 4440896]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-12-25 8129056]

"SMSERIAL"="c:\program files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe" [2008-10-06 638976]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-02-12 174872]

"OSD"="c:\program files\C&E\OSD\osd.exe" [2007-09-20 561152]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2012-07-03 4273976]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"RIMBBLaunchAgent.exe"="c:\program files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe" [2011-11-02 90448]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"="c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe" [2012-08-16 686792]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

backup=c:\windows\pss\Dropbox.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Facebook Messenger.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Messenger.lnk

backup=c:\windows\pss\Facebook Messenger.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^LimeWire On Startup.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\LimeWire On Startup.lnk

backup=c:\windows\pss\LimeWire On Startup.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2012-07-27 20:51 919008 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Advanced SystemCare 5]

2012-05-28 13:56 288128 ----a-w- c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BCSSync]

2010-03-13 12:54 91520 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

2011-03-21 18:56 1230704 ----a-w- c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Facebook Update]

2012-07-27 15:42 138096 ----atw- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2010-04-28 13:06 142120 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

2012-03-08 16:50 4280184 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-03-17 19:53 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

2012-08-21 10:50 5576408 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify Web Helper]

2012-08-21 10:49 1193176 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002]

"EnableNotificationsRef"=dword:00000001

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

S2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-04 11:41]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002Core.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-18 15:42]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002UA.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-18 15:42]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-12 19:56]

.

2012-09-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-12 19:56]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

mStart Page = hxxp://www.google.com

uInternet Settings,ProxyOverride = local;<local>

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

TCP: Interfaces\{2E63F5B9-1F12-40AA-B9E9-0B9FFEEEC37E}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

FF - ProfilePath - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2sz174i5.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.google.be/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2405280&SearchSource=2&q=

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

MSConfigStartUp-FlashGet 3 - c:\program files\FlashGet Network\FlashGet 3\FlashGet3.exe

MSConfigStartUp-MurGee - c:\program files\Auto Clicker\AutoClicker.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-16 19:02

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [3636] 0x8A8E9D90

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [2356] 0x91A409B8

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [7992] 0x8623EBF8

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [7684] 0x86045708

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [5564] 0x85E4FD90

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="c:\program files\common files\akamai/netsession_win_5891ae0.dll"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\npggsvc]

"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\xsherlock]

"ImagePath"="c:\windows\system32\xsherlock.xem"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Approved Extensions]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"{6CF8B227-DCD0-43A1-BD25-07F7A4573198}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,49,b1,eb,

68,e2,92,cf,06,c2,33,44,b7,a1,09,75,8c

"{8E5E2654-AD2D-48BF-AC2D-D17F00898D06}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,3a,25,4d,

8a,1f,e3,d1,0d,d3,3b,92,3f,05,d7,c9,12

"{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,72,0b,cc,

1c,9f,a6,ed,07,da,80,b9,17,89,70,f9,d7

"{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,0a,d7,23,

94,30,02,d1,0f,f1,da,12,24,73,56,27,d2

"{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,2a,03,db,

df,77,ea,35,06,c3,62,df,65,c4,9b,cc,bd

"{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,5f,9d,16,

fb,68,82,40,0b,c0,2d,d5,a9,2c,88,11,17

"{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,11,dd,f9,

b9,57,8c,be,54,c3,fb,43,e0,cc,54,f1,1b

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\ApprovedExtensionsMigration]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Timestamp"=hex:de,1e,e0,de,7f,e2,cc,01

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,87,d8,1f,e3,a0,15,c6,43,96,25,a6,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,87,d8,1f,e3,a0,15,c6,43,96,25,a6,\

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:20,ba,75,f5,a2,0a,36,8b,1a,81,b7,cd,eb,84,0a,85,28,2b,3e,14,b0,

f9,8f,8b,ac,2e,47,a1,82,22,b8,30,db,af,e5,04,45,7c,1e,39,3c,e4,8a,84,c8,c2,\

"rkeysecu"=hex:98,61,79,c9,42,0c,bd,70,31,d2,f3,74,78,48,ee,a9

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(13548)

c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

Voltooingstijd: 2012-09-16 19:05:54

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-16 17:05

ComboFix2.txt 2012-06-30 14:41

ComboFix3.txt 2012-06-29 20:40

ComboFix4.txt 2010-11-09 16:31

.

Pre-Run: 70.491.267.072 bytes beschikbaar

Post-Run: 71.623.778.304 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C0D1B253331E77A4C53E8D0EF71F16AC

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een nieuw kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2sz174i5.default\

FF - prefs.js: keyword.URL -

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht

Verwijder ook eens de internetcache en de cookies van al je browsers.

Je kan hiervoor CCleaner gebruiken.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (Als je niet wil dat Google Chrome op je pc als standaard webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”.

In de tab windows bij internet explorer vink je alles aan behalve de onderste 2 vakjes (geschiedenis voor autoaanvullen en opgeslagen wachtwoorden)

In de tab applicaties vink je voor elke browser de vakjes aan bij

internetcache

internetgeschiedenis

cookies

downloadgeschiedenis

sessie

Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'.

Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”.

Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”.

Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik krijg nog steeds reclames in het nederlands engels frans...

ComboFix 12-09-16.01 - Gebruiker 17/09/2012 20:50:02.9.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3070.1913 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Gebruiker\Desktop\CFScript.txt

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\system32\DEBUG.log

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-17 to 2012-09-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-17 19:18 . 2012-09-17 19:18 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\temp

2012-09-17 19:18 . 2012-09-17 19:18 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-09-17 19:18 . 2012-09-17 19:18 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-09-17 19:18 . 2012-09-17 19:18 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-11 21:22 . 2012-09-11 21:22 -------- d-----w- c:\programdata\Research In Motion

2012-08-27 15:35 . 2012-08-28 10:19 -------- d-----w- c:\program files\Guild Wars 2

2012-08-24 18:51 . 2012-08-24 18:51 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab

2012-08-24 18:51 . 2012-08-24 18:51 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\SystemRequirementsLab

2012-08-23 21:37 . 2012-08-23 21:37 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\temp

2012-08-23 21:37 . 2012-08-23 21:37 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-12 11:41 . 2012-04-04 11:50 696520 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-09-12 11:41 . 2011-06-12 12:19 73416 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-07 15:04 . 2010-08-31 23:00 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1129472 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1427968 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-08-10 14:42 . 2012-08-10 14:42 1800192 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 440704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 204288 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-08-10 14:41 . 2012-08-10 14:41 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-08-10 14:40 . 2012-08-10 14:40 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-20 18:37 . 2012-07-02 22:06 654944 ----a-w- c:\windows\system32\xsherlock.xem

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 54232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 353688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 21256 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 721000 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 57656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:17 35928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:16 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-07-03 16:21 . 2011-09-23 21:16 227648 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-09-06 23:35 . 2012-09-06 23:34 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-07-03 16:21 121528 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-15 00:32 94208 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"Akamai NetSession Interface"="c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" [2012-08-10 4440896]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-12-25 8129056]

"SMSERIAL"="c:\program files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe" [2008-10-06 638976]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-02-12 174872]

"OSD"="c:\program files\C&E\OSD\osd.exe" [2007-09-20 561152]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2012-07-03 4273976]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"RIMBBLaunchAgent.exe"="c:\program files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe" [2011-11-02 90448]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"="c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_3_300_271_ActiveX.exe" [2012-08-16 686792]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

backup=c:\windows\pss\Dropbox.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Facebook Messenger.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Messenger.lnk

backup=c:\windows\pss\Facebook Messenger.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^LimeWire On Startup.lnk]

path=c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\LimeWire On Startup.lnk

backup=c:\windows\pss\LimeWire On Startup.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2012-07-27 20:51 919008 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Advanced SystemCare 5]

2012-05-28 13:56 288128 ----a-w- c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BCSSync]

2010-03-13 12:54 91520 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

2011-03-21 18:56 1230704 ----a-w- c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Facebook Update]

2012-07-27 15:42 138096 ----atw- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2010-04-28 13:06 142120 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

2012-03-08 16:50 4280184 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-03-17 19:53 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

2012-08-21 10:50 5576408 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify Web Helper]

2012-08-21 10:49 1193176 ----a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002]

"EnableNotificationsRef"=dword:00000001

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

S2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-17 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-04 11:41]

.

2012-09-17 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002Core.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-18 15:42]

.

2012-09-17 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002UA.job

- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-18 15:42]

.

2012-09-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-12 19:56]

.

2012-09-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-12 19:56]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

mStart Page = hxxp://www.google.com

uInternet Settings,ProxyOverride = local;<local>

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

TCP: Interfaces\{2E63F5B9-1F12-40AA-B9E9-0B9FFEEEC37E}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

FF - ProfilePath - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2sz174i5.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.google.be/

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-17 21:18

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [4012] 0x8A933B30

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [2516] 0x8772A4D0

c:\program files\Internet Explorer\iexplore.exe [4388] 0x86283210

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="c:\program files\common files\akamai/netsession_win_5891ae0.dll"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\npggsvc]

"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\xsherlock]

"ImagePath"="c:\windows\system32\xsherlock.xem"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Approved Extensions]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"{6CF8B227-DCD0-43A1-BD25-07F7A4573198}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,49,b1,eb,

68,e2,92,cf,06,c2,33,44,b7,a1,09,75,8c

"{8E5E2654-AD2D-48BF-AC2D-D17F00898D06}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,3a,25,4d,

8a,1f,e3,d1,0d,d3,3b,92,3f,05,d7,c9,12

"{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,72,0b,cc,

1c,9f,a6,ed,07,da,80,b9,17,89,70,f9,d7

"{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,0a,d7,23,

94,30,02,d1,0f,f1,da,12,24,73,56,27,d2

"{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,2a,03,db,

df,77,ea,35,06,c3,62,df,65,c4,9b,cc,bd

"{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,5f,9d,16,

fb,68,82,40,0b,c0,2d,d5,a9,2c,88,11,17

"{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,11,dd,f9,

b9,57,8c,be,54,c3,fb,43,e0,cc,54,f1,1b

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\ApprovedExtensionsMigration]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Timestamp"=hex:de,1e,e0,de,7f,e2,cc,01

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,87,d8,1f,e3,a0,15,c6,43,96,25,a6,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,87,d8,1f,e3,a0,15,c6,43,96,25,a6,\

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-954086183-1671949515-1526744126-1002\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:20,ba,75,f5,a2,0a,36,8b,1a,81,b7,cd,eb,84,0a,85,28,2b,3e,14,b0,

f9,8f,8b,ac,2e,47,a1,82,22,b8,30,db,af,e5,04,45,7c,1e,39,3c,e4,8a,84,c8,c2,\

"rkeysecu"=hex:98,61,79,c9,42,0c,bd,70,31,d2,f3,74,78,48,ee,a9

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-09-17 21:24:30

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-17 19:24

ComboFix2.txt 2012-09-16 17:05

ComboFix3.txt 2012-06-30 14:41

ComboFix4.txt 2012-06-29 20:40

ComboFix5.txt 2012-09-17 18:40

.

Pre-Run: 70.952.030.208 bytes beschikbaar

Post-Run: 70.910.607.360 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 1DDAF61B67B946C783DD581DFE4D0BA3

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.

 • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
 • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  4f8d1a3bd3fbd-EmsisoftEK11.jpg
 • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
 • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
 • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
 • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
 • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  4f8d1a4d61ffa-EmsisoftEK2.jpg
 • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "View report" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
 • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
 • Herstart nu de computer.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0

Laatste Update: 19/09/2012 13:32:07

Scaninstellingen:

Scantype: Diepe scan

Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\

Scan archieven: Aan

ADS Scan: Aan

Scan gestart: 19/09/2012 13:32:44

\\.\PhysicalDrive0 Ontdekt: Heuristic.Possible.MBR.Rootkit!E1

c:\users\gebruiker\appdata\roaming\microsoft\windows\start menu\programs\bitlord Ontdekt: Trace.File.bitlord 1.1!E1

c:\users\gebruiker\appdata\roaming\microsoft\windows\start menu\programs\bitlord\bitlord.lnk Ontdekt: Trace.File.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_current_user\software\bitlord\bitcomet\appwindow --> maximized Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\bitlord --> displayicon Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\bitlord --> displayname Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\bitlord --> displayversion Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\bitlord --> nsis:startmenudir Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\bitlord --> publisher Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\bitlord --> uninstallstring Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\bitlord --> urlinfoabout Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_current_user\software\bitlord\bitcomet\appwindow --> toolbar Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_current_user\software\bitlord\bitcomet\appwindow --> favsite Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

Value: hkey_current_user\software\bitlord\bitcomet\appwindow --> statusbar Ontdekt: Trace.Registry.bitlord 1.1!E1

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51\3c81b473-59bfb511 -> Ejkteaa.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51\3c81b473-59bfb511 -> Lopok.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51\3c81b473-59bfb511 -> Strs.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51\3c81b473-59bfb511 -> Pipix.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Bar.class Ontdekt: Exploit.-!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51\3c81b473-59bfb511 -> Mimio.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Esia$ffhg.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Esia.class Ontdekt: Exploit.Java.CVE!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Etui.class Ontdekt: JAVA.Inject!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Lolp.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Oi.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Pol.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51\3c81b473-59bfb511 -> Soo$1.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51\3c81b473-59bfb511 -> Soo.class Ontdekt: JAVA.Agent!E2

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\6d7f520c-2a5649c3 -> Esia$fffgss.class Ontdekt: Java.CVE!E2

C:\Users\Gebruiker\Desktop\TRGoals TV 5.0\Ultrasurf\u1103.exe Ontdekt: Packed.Win32.Themida.AMN!E1

C:\Users\Gebruiker\Desktop\games\MHS-Bot-PW 2.3 With Country Memory Customizer And Source Code\MHS-Bot-PW 2.3 With Country Memory Customizer (Source Code).au3 Ontdekt: Riskware.AdWare.Win32.Reklosoft!E2

C:\Users\Gebruiker\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\20\34460fd4-1366f486 -> payload\win32.bin Ontdekt: Trojan-Clicker.Win32.Wistler!E2

Gescand 732049

Gevonden 32

Scan geëindigd: 19/09/2012 17:31:11

Scantijd: 3:58:27

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...