Ga naar inhoud

laptop loopt vast: HijackThis


mrh
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Sinds paar dagen loopt mijn laptop telkens vast. Hij start normaal - maar wel traag op - en vanaf het moment dat ik een programma wil beginnen loopt hij vast. Mozilla kan ik nog openen maar een actie uitvoeren en dan is het ook van dat. Ik krijg telkens de melding : programma reageert niet en kan niet veel anders dan laptop uit te zetten met de knop ; alle andere combinaties werken niet.

Kan iemand me helpen aub ??

bedankt !!!!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:06:31, on 17/09/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Users\wulder\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyHeritage.com Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyHeritage.com Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,C:\Program Files\Soluto\soluto.exe /userinit

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program Files\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sT Recovery Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\wulder\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [360Amigo] "C:\Program files\360Amigo\360Amigo.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\wulder\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - DeviceNP.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe

O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - C:\Windows\system32\flcdlock.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--

End of file - 9022 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - DeviceNP.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


hieronder de combofix log files

ComboFix 12-09-18.06 - wulder 18/09/2012 22:01:08.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Business 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.2047.1245 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\wulder\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\install.exe

c:\users\wulder\AppData\Roaming\urlredir.cfg

c:\windows\system32\rnaph.dll

c:\windows\system32\URTTemp

c:\windows\system32\URTTemp\regtlib.exe

c:\windows\Tasks\{35DC3473-A719-4d14-B7C1-FD326CA84A0C}.job

c:\windows\Tasks\{66BA574B-1E11-49b8-909C-8CC9E0E8E015}.job

F:\Autorun.inf

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-18 to 2012-09-18 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-18 20:09 . 2012-09-18 20:09 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-17 20:02 . 2012-09-17 20:02 -------- d-----w- c:\users\wulder\AppData\Roaming\Ad-Aware Antivirus

2012-09-01 19:30 . 1998-06-23 22:00 137000 ----a-w- c:\windows\system32\msmapi32.ocx

2012-09-01 19:28 . 2012-09-18 19:35 -------- d-----w- c:\program files\MyHeritage

2012-08-28 18:10 . 2012-09-18 19:37 -------- d-----w- c:\program files\Soluto

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-07-27 14:00 . 2011-03-28 16:36 19720 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-07-04 14:02 . 2012-08-19 09:42 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-27 15:59 . 2012-08-17 20:40 834048 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-06-27 14:15 . 2012-08-17 20:40 389632 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-06-27 13:49 . 2012-08-17 20:40 1383424 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-05-14 19:58 . 2011-06-04 07:55 9462456 ----a-w- c:\program files\boost-speed-setup.exe

2012-04-08 09:19 . 2012-04-08 09:19 40907872 ------w- c:\program files\GoogleSketchUpWNL.exe

2012-02-17 17:04 . 2012-02-17 17:04 4727808 ----a-w- c:\program files\Works632_en-US.msi

2011-11-23 20:55 . 2011-11-23 20:55 7549704 ----a-w- c:\program files\InternationalPrimoPDF.exe

2011-06-04 07:30 . 2011-06-04 07:29 4677544 ----a-w- c:\program files\disk-defrag-setup.exe

2011-04-17 09:03 . 2011-04-17 09:03 1028938 ----a-w- c:\program files\slsk157NS13e.exe

2011-03-27 11:04 . 2011-03-27 11:04 568640 ----a-w- c:\program files\ChromeSetup.exe

2011-03-25 17:52 . 2011-03-25 17:52 12943864 ------w- c:\program files\Firefox Setup 4.0.exe

2011-02-08 19:49 . 2011-02-08 19:49 42059920 ------w- c:\program files\GoogleSketchUpWEN.exe

2011-01-01 12:46 . 2011-01-01 12:46 2941112 ----a-w- c:\program files\TreeSizeFreeSetup.exe

2010-12-16 12:11 . 2010-12-16 12:11 6275960 ----a-w- c:\program files\Silverlight1.exe

2010-12-16 12:10 . 2010-12-16 12:10 6275960 ----a-w- c:\program files\Silverlight.exe

2010-12-15 18:36 . 2010-10-24 16:23 17178184 ------w- c:\program files\ExtraFilmDesigner-install.exe

2012-05-12 19:55 . 2011-03-25 17:53 97208 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 94208 ----a-w- c:\users\wulder\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 94208 ----a-w- c:\users\wulder\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 94208 ----a-w- c:\users\wulder\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 94208 ----a-w- c:\users\wulder\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ISUSPM"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2006-09-11 218032]

"360Amigo"="c:\program files\360Amigo\360Amigo.exe" [2012-05-22 5156128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PTHOSTTR"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE" [2007-01-09 145184]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2007-05-11 472632]

"WAWifiMessage"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe" [2007-01-10 317128]

"hpqSRMon"="c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-08-20 150016]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2010-07-03 1310720]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"ST Recovery Launcher"="c:\windows\SMINST\launcher.exe" [2007-06-06 44168]

.

c:\users\wulder\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\wulder\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-7-25 26909544]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

BTTray.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2007-3-29 719664]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-10-16 214360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GBMLite8AgentLaCie]

2008-09-18 07:05 189056 ----a-w- c:\program files\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

2011-03-27 11:06 136176 ----atw- c:\users\wulder\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\AutorunsDisabled\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2007-04-19 11:23 452136 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2024430698-3467619771-549484127-1006Core.job

- c:\users\wulder\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-27 11:06]

.

2012-09-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2024430698-3467619771-549484127-1006UA.job

- c:\users\wulder\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-27 11:06]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://search.myheritage.com

mStart Page = hxxp://search.myheritage.com

mWindow Title = Telenet Internet

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

IE: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.5 195.130.131.5

FF - ProfilePath - c:\users\wulder\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\v544598\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://search.myheritage.com/

FF - prefs.js: network.proxy.type - 2

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

SafeBoot-SolutoService

MSConfigStartUp-ExtraFilmManager - c:\program files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-18 22:09

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

Voltooingstijd: 2012-09-18 22:15:27

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-18 20:15

.

Pre-Run: 68.242.849.792 bytes beschikbaar

Post-Run: 67.996.446.720 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 8B0C0CF5B7BC09D483D9410C07E3C1E8

Link naar reactie
Delen op andere sites

Loopt de PC nog vast na het gebruik van Combofix ?

neen, loopt niet meer vast !!! super, bedankt voor de hulp. Ik heb wel ondertussen ook even AVG eraf gegooid - er terug opzetten of heb je goed alternatief ?

Heb soms ook de indruk dat de processor nogal warm wordt - kan ik hier ook tips over vinden ?

bedankt

mrh

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...