Ga naar inhoud

Windows updates: HijackThis...


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste deskundigen,

Ik heb een probleem met mijn laptop. Ik heb iedere keer als ik mijn laptop af wil sluiten het probleem dat bij het afsluiten er 5 windows-updates gedaan moeten worden. Deze lijken uiteindelijk te zijn gelukt, maar de volgende keer dat ik mijn laptop opstart is het probleem weer opnieuw zichtbaar. Ik heb geprobeerd de windows-updates handmatig te installeren via configuratiescherm, maar ook dit lost het probleem niet op. Hieronder is een hijack-log zichtbaar van mijn computer.

Ik hoor graag of jullie hier een oplossing voor hebben.

Met groet,

Danny

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:00:38, on 22-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Oracle\Information Rights Management\Desktop\sealmon.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

C:\Users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Users\Danny\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_265.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_265.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Danny\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sealmon.exe] C:\Program Files\Oracle\Information Rights Management\Desktop\sealmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Program Files\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

O4 - Global Startup: SolidWorks Background Downloader.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &met BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload alles met BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 (file missing)

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GO36F4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - BitComet - A free C++ BitTorrent/HTTP/FTP Download Client - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: BlackfishSQL - CodeGear - C:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\7.0\bin\BSQLServer.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: SW Distributed TS Coordinator Service (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systèmes SolidWorks Corp. - C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Engine Service (McAfeeEngineService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\EngineServer.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: MobilityService - Acer Incorporated - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 13888 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit logje ziet er (bijna) goed uit. Enkel wat kleinigheidjes aanpakken :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alstublieft!

ComboFix 12-09-23.02 - Danny 23-09-2012 21:25:04.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3037.1519 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Danny\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Aanwezig AV is actief

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\hosts

c:\users\Danny\AppData\Local\temp\26b4a1dd-e07b-48af-be4e-9642b273284b\CliSecureRT.dll

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.ics

c:\windows\system32\muzapp.exe

c:\windows\system32\roboot.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-23 to 2012-09-23 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-23 19:48 . 2012-09-23 19:52 -------- d-----w- c:\users\Danny\AppData\Local\temp

2012-09-23 19:48 . 2012-09-23 19:48 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-23 19:48 . 2012-09-23 19:48 -------- d-----w- c:\users\CURRENT_USER\AppData\Local\temp

2012-09-23 19:48 . 2012-09-23 19:48 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Local\temp

2012-09-23 19:28 . 2012-09-23 19:28 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{BFCD0725-B14D-4711-A3D5-401842886280}\offreg.dll

2012-09-22 12:52 . 2012-08-24 16:56 860672 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\iedvtool.dll

2012-09-22 12:52 . 2012-08-24 16:57 759296 ----a-w- c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VGX\VGX.dll

2012-09-22 12:52 . 2012-08-24 16:56 525312 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2012-09-22 12:52 . 2012-08-24 16:56 163328 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2012-09-22 12:52 . 2012-08-24 15:20 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-09-22 12:47 . 2012-08-30 08:17 6980552 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{BFCD0725-B14D-4711-A3D5-401842886280}\mpengine.dll

2012-09-15 20:14 . 2012-09-15 20:14 -------- d-----w- C:\TAL

2012-09-12 20:28 . 2012-08-22 17:16 712048 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-12 20:28 . 2012-07-04 19:45 33280 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-12 20:28 . 2012-08-22 17:16 1292144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-12 20:28 . 2012-08-22 17:16 240496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-12 20:28 . 2012-08-22 17:16 187760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-12 20:28 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-09 17:39 . 2012-09-09 17:39 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-09-09 16:12 . 2012-09-09 16:12 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-09-07 18:42 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-09-05 18:22 . 2012-09-05 18:22 -------- d-----w- c:\users\Danny\AppData\Local\webkit

2012-09-05 18:08 . 2012-09-23 18:00 -------- d-----w- c:\users\Danny\.gconf

2012-09-05 18:08 . 2012-09-05 18:08 -------- d-----w- c:\users\Danny\.gnome2

2012-09-05 18:08 . 2012-09-05 18:40 -------- d-----w- c:\users\Danny\.gnucash

2012-09-05 18:04 . 2012-09-05 18:07 -------- d-----w- c:\program files\gnucash

2012-08-26 11:04 . 2012-08-26 11:04 -------- d-----w- c:\users\Danny\AppData\Local\GrantaGateway

2012-08-26 10:46 . 2012-08-26 10:46 -------- d-----w- c:\users\Danny\AppData\Local\Autodesk

2012-08-26 10:32 . 2012-08-26 10:32 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Chart Controls

2012-08-26 10:31 . 2012-08-26 10:31 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft WSE

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-22 12:35 . 2012-05-27 19:55 696240 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-09-22 12:35 . 2011-05-19 13:28 73136 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-09 17:39 . 2012-09-09 17:39 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2012-09-09 17:39 . 2012-06-25 17:24 821736 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-09-09 17:39 . 2010-06-15 10:07 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-08-24 16:57 . 2012-09-22 12:52 981504 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-07-18 17:47 . 2012-08-15 12:34 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-04 21:14 . 2012-08-15 12:34 102912 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-15 12:34 41984 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2010-03-31 08:09 . 2012-09-07 17:02 10437264 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\PDFNetC.dll

2010-04-08 10:36 . 2012-09-07 17:02 107760 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ScorchPDFWrapper.dll

2012-09-07 17:02 . 2012-09-07 17:02 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

2008-09-29 06:07 . 2012-09-07 17:02 22576 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\Scriptff.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-02-18 05:12 94208 ----a-w- c:\users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2008-03-04 22:38 121392 ----a-w- c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\PSDProtect.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KiesPDLR"="c:\program files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-06-08 21432]

"Spotify Web Helper"="c:\program files\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-06-13 932528]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1174016]

"ISUSPM"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2006-09-11 218032]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-01-18 1033512]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-07-06 7600672]

"ArcadeDeluxeAgent"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe" [2008-05-12 147456]

"BkupTray"="c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe" [2008-04-06 34040]

"CLMLServer"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe" [2009-03-18 173352]

"eAudio"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe" [2008-03-07 544768]

"eDataSecurity Loader"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe" [2008-03-04 526896]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2009-06-04 186904]

"PlayMovie"="c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe" [2008-05-12 167936]

"PLFSetI"="c:\windows\PLFSetI.exe" [2007-10-23 200704]

"LManager"="c:\program files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE" [2008-05-21 821768]

"ePower_DMC"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2009-07-20 421888]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2012-06-08 3521464]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-11 919008]

.

c:\users\Danny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-5-24 27112840]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe [2011-6-17 272528]

SolidWorks Background Downloader.lnk - c:\program files\Common Files\SolidWorks Installation Manager\BackgroundDownloading\sldBgDwld.exe [2012-2-11 1834280]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\McAfeeEngineService]

@="Service"

.

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [x]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [x]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

R3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver;c:\windows\system32\Drivers\ssadadb.sys [x]

R3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service;c:\program files\BitComet\tools\BitCometService.exe [x]

R3 CoordinatorServiceHost;SW Distributed TS Coordinator Service;c:\program files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe [x]

R3 EagleXNt;EagleXNt;c:\windows\system32\drivers\EagleXNt.sys [x]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [x]

R3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam;c:\windows\system32\DRIVERS\mcvidrv.sys [x]

R3 mcaudrv_simple;ManyCam Virtual Microphone;c:\windows\system32\drivers\mcaudrv.sys [x]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe [x]

R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [x]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [x]

R3 netw5v32;Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter 32-bits Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [x]

R3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\GameMon.des [x]

R3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [x]

R3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [x]

R3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 winbondcir;Winbond IR Transceiver;c:\windows\system32\DRIVERS\winbondcir.sys [x]

R4 msvsmon80;Visual Studio 2005 Remote Debugger;c:\program files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe [x]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]

S2 {49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\000.fcl [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

S2 BlackfishSQL;BlackfishSQL;c:\program files\Embarcadero\RAD Studio\7.0\bin\BSQLServer.exe [x]

S2 BUNAgentSvc;NTI Backup Now 5 Agent Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe [x]

S2 CLHNService;CLHNService;c:\program files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe [x]

S2 ETService;Empowering Technology Service;c:\program files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe [x]

S2 McAfeeEngineService;McAfee Engine Service;c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\EngineServer.exe [x]

S2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [x]

S2 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [x]

S2 NTIPPKernel;NTIPPKernel;c:\program files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\NTIPPKernel.sys [x]

S2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [x]

S2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:\programdata\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe [x]

S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [x]

S3 NETw5s32;Intel® Wireless WiFi Link adapter stuurprogramma onder Windows 7 32 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5s32.sys [x]

S3 nuvotoncir;Nuvoton IR Transceiver;c:\windows\system32\DRIVERS\nuvotoncir.sys [x]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda32v.sys [x]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

*Deregistered* - MPFP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-23 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-27 12:35]

.

2012-09-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-28 12:07]

.

2012-09-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-28 12:07]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0413&s=2&o=vp32&d=0110&m=aspire_7730g

IE: &D&ownload &met BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload alles met BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

IE: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Toevoegen aan bestaande PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

TCP: DhcpNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196 192.168.1.1

FF - ProfilePath - c:\users\Danny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ssj2xgah.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.3me.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=7ee4f502-a518-4179-a026-ffc043ebbfff〈=nl |YouTube - Broadcast Yourself.

.

.

------- Bestandsassociaties -------

.

.txt=Word Reader-TXT

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

SafeBoot-mcmscsvc

SafeBoot-MCODS

AddRemove-LSI Soft Modem - c:\windows\agrsmdel

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\Samsung\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\Samsung\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\Samsung\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\Samsung\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\Samsung\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\Samsung\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\Samsung\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\Samsung\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\Samsung\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\Samsung\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\Samsung\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\Samsung\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-21_Searsburg - c:\program files\Samsung\USB Drivers\21_Searsburg\Uninstall.exe

AddRemove-22_WiBro_WiMAX - c:\program files\Samsung\USB Drivers\22_WiBro_WiMAX\Uninstall.exe

AddRemove-24_flashusbdriver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\24_flashusbdriver\Uninstall.exe

AddRemove-25_escape - c:\program files\Samsung\USB Drivers\25_escape\Uninstall.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\npggsvc]

"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796}]

"ImagePath"="\??\c:\program files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\000.fcl"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000001

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(6016)

c:\users\Danny\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\PSDProtect.dll

c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\sysenv.dll

c:\windows\System32\SysHook.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\nvvsvc.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\program files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

c:\program files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

c:\acer\Mobility Center\MobilityService.exe

c:\program files\McAfee\Common Framework\naPrdMgr.exe

c:\program files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe

c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\mfeann.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\ShStat.exe

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-23 22:00:13 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-23 20:00

.

Pre-Run: 119.868.071.936 bytes beschikbaar

Post-Run: 119.284.539.392 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 739BF106F66A86538F2BC072D11681BB

Link naar reactie
Delen op andere sites


Niet meteen andere ideeën ... maar verwijder alvast Combofix van de PC.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...