Ga naar inhoud

Controlelogje


Aanbevolen berichten

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:03:24, on 26-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\HijackThis (1).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = DSE

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: wxDfast - {5EA230E1-BF78-81DD-B805-53F61631DED4} - C:\ProgramData\wxDfast\bhoclass.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3)" -"Welkom op Urbanus' website!!!#"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\sprote~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: RelevantKnowledge - TMRG, Inc. - C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlservice.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 8418 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 29
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen


Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop ASKService en druk op Enter.

Tik in: sc delete ASKService en druk op Enter.

Tik in: sc stop ASKUpgrade en druk op Enter.

Tik in: sc delete ASKUpgrade en druk op Enter.

Tik in: sc stop RelevantKnowledge en druk op Enter.

Tik in: sc delete RelevantKnowledge en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: wfast - {5EA230E1-BF78-81DD-B805-53F61631DED4} - C:\ProgramData\wfast\bhoclass.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3)" -"Welkom op Urbanus' website!!!#"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of AskBarDis via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map :C:\Program Files\AskBarDis

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

LOG MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.09.27.08

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Gebruiker :: PC_VAN_GEBRUIKE [administrator]

27-9-2012 18:56:09

mbam-log-2012-09-27 (18-56-09).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 203825

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 18 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 6

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\GBox (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OptimizerPro1 (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WxDFast (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4F4C5E11-0612-48D2-8055-987992AAC432} (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WxDFast (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{d08d9f98-1c78-4704-87e6-368b0023d831} (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 5

C:\ProgramData\WxDFast (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\data (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\components (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RelevantKnowledge (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 60

C:\ProgramData\GBox\GBox.exe (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\OptimizerPro1\OptimizerPro1.exe (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\WxDFast.exe (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os3034.tmp\rlvknlg.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os36B9.tmp\rlls.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os36B9.tmp\rlls64.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os36B9.tmp\rlph.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os36B9.tmp\rlvknlg64.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os36B9.tmp\rlxf.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os36B9.tmp\rlxg.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os3736.tmp\rlvknlg.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os4CF8.tmp\rlls64.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os4CF8.tmp\rlservice.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os4CF8.tmp\rlvknlg64.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlls.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlls64.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlph.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlservice.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlvknlg.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlvknlg64.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlxf.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os56C7.tmp\rlxg.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os7EA4.tmp\rlvknlg.exe (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os7EA4.tmp\rlxf.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Temp\~os7EA4.tmp\rlxg.dll (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4EPL3DPW\updater[1].exe (Trojan.Dropper) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\background.html (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\content.js (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\ibhikhimdangacifagchfgbppdbjelde.crx (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\profile.ini (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\settings.ini (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\uninstall.exe (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\WxDFast.exe (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\data\content.js (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\WxDFast\data\jsondb.js (PUP.wxDfast) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\chrome.manifest (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\install.rdf (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\msvcp71.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\msvcr71.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\nscf.dat (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlcm.crx (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlcm.txt (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlls.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlls64.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rloci.bin (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlph.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlservice.exe (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg64.exe (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlxf.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\components\rlxg.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\components\rlxh.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\components\rlxi.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\components\rlxj.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\RelevantKnowledge\components\rlxk.dll (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RelevantKnowledge\About RelevantKnowledge.lnk (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RelevantKnowledge\Member of GRID - Goodware Repository Information Database.lnk (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RelevantKnowledge\Privacy Policy and User License Agreement.lnk (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RelevantKnowledge\Support.lnk (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RelevantKnowledge\Uninstall Instructions.lnk (PUP.Spyware.MarketScore) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

LOG HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:17:28, on 27-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Users\Gebruiker\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = DSE

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\sprote~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 7338 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Probleem is nog steeds dat ik de melding krijg dat rundll32 niet werkt. Ik kan Internet Explorer niet draaien. Hieronder een nieuw HiJacklog:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:31:31, on 27-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Users\Gebruiker\Downloads\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = DSE

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\sprote~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 7202 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-27.03 - Gebruiker 29-09-2012 22:38:03.1.4 - x86 NETWORK

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2941.2381 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe

AV: Norton Internet Security *Enabled/Outdated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF}

FW: Norton Internet Security *Enabled* {5BE4D041-DB6F-1935-0AD8-24F3E73C9FC4}

SP: Norton Internet Security *Enabled/Outdated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\system32\muzapp.exe

J:\Autorun.inf

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-28 to 2012-09-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-29 20:43 . 2012-09-29 20:44 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\temp

2012-09-29 20:43 . 2012-09-29 20:43 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 8192 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\LOCALIZATION.JS

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 8192 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\IMAGE.JS

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 4096 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\LINK.JS

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 8782 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\BUTTON.JS

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 7271 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\CHECKBOX.JS

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 51852 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\EXTERNALWRAPPER.JS

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 23327 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\COMBOBOX.JS

2012-09-29 20:25 . 2012-09-29 20:25 20719 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\temp\wlidui_WLIDSVC\DIVWRAPPER.JS

2012-09-27 16:55 . 2012-09-27 16:55 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-09-27 16:55 . 2012-09-27 16:55 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-09-27 16:55 . 2012-09-27 16:55 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-27 16:55 . 2012-09-07 15:04 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-26 14:25 . 2012-09-26 14:25 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2012-09-13 08:35 . 2012-09-13 08:35 696520 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-13 08:35 . 2011-05-15 13:31 73416 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-30 10:19 . 2012-07-30 10:19 141944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS

2012-07-16 00:41 . 2012-07-30 09:46 6891424 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{C628AA06-1A4D-4148-B6A7-D29CF3C08862}\mpengine.dll

2012-07-06 02:17 . 2012-08-21 08:58 574112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NIS\1308000.00E\srtsp.sys

2012-07-06 02:17 . 2012-08-21 08:58 32928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NIS\1308000.00E\srtspx.sys

2012-07-04 14:02 . 2012-08-24 13:53 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-12-21 08:02 . 2011-12-29 12:50 121816 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

2006-05-03 10:06 163328 --sh--r- c:\windows\System32\flvDX.dll

2007-02-21 11:47 31232 --sh--r- c:\windows\System32\msfDX.dll

2008-03-16 13:30 216064 --sh--r- c:\windows\System32\nbDX.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-18 125952]

"KiesHelper"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe" [2011-07-26 958352]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2011-07-26 3507088]

"KiesPDLR"="c:\program files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2011-07-26 20880]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-01-20 39408]

"Spotify Web Helper"="c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2012-09-26 1193176]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-10-01 4702208]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-08-03 1826816]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2007-01-08 52256]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-09-17 13580832]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-09-17 92704]

"Windows Mobile-based device management"="c:\windows\WindowsMobile\wmdSync.exe" [2006-11-02 215552]

"LWS"="c:\program files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe" [2010-05-07 165208]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2009-07-27 1983816]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-18 767312]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\sprote~1\sprote~1.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2012-01-03 07:37 843712 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

2011-06-08 04:02 37296 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InCD]

2007-11-26 13:54 1057064 ----a-w- c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]

2009-07-26 15:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

2007-03-01 13:57 153136 ----a-w- c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

2007-03-14 20:01 71216 ------w- c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SecurDisc]

2007-11-26 13:54 1629480 ----a-w- c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

2011-04-08 10:59 254696 ----a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

2009-01-20 19:41 39408 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-1040835254-1367626083-3832035702-1000]

"EnableNotificationsRef"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr

LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-07 19:56]

.

2012-09-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-07 19:56]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.vvdse.nl/

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254

FF - ProfilePath - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5sv8bead.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98} - c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

HKLM-Run-TaskTray - (no file)

AddRemove-Ask Toolbar_is1 - c:\program files\AskBarDis\unins000.exe

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\Samsung\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\Samsung\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\Samsung\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\Samsung\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\Samsung\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\Samsung\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\Samsung\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\Samsung\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\Samsung\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\Samsung\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\Samsung\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\Samsung\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-22_WiBro_WiMAX - c:\program files\Samsung\USB Drivers\22_WiBro_WiMAX\Uninstall.exe

AddRemove-24_flashusbdriver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\24_flashusbdriver\Uninstall.exe

AddRemove-25_escape - c:\program files\Samsung\USB Drivers\25_escape\Uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-29 22:44

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NIS]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\ccSvcHst.exe\" /s \"NIS\" /m \"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\19.8.0.14\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-09-29 22:45:53

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-29 20:45

.

Pre-Run: 5.291.909.120 bytes beschikbaar

Post-Run: 5.774.110.720 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - B4CC8D61FD1DE0DAAF4B7B401282B0EF

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...