Ga naar inhoud

Hijackthis log


Aanbevolen berichten

Hallo,

ik heb problemen met mijn computer. Regelmatig loopt eea vast cq kan ik alleen verder wanneer ik de computer opstart. Chrome en internet explorer zijn regelmatig niet te benaderen (klikken op icoon levert geen reactie op) en ook outlook loopt soms vast (melding: outlook reageert niet).

Onderstaand de Hijackthis log welke ik zojuist gemaakt heb. wanneer iemand er naar zou willen kijken, heel graag!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:36:23, on 4-1-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

c:\program files\soluto\soluto.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe

C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Java\jre7\launch4j-tmp\jfritz.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\TweetDeck\TweetDeck.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\program files\google\google calendar sync\googlecalendarsync.exe

C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearch.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {350e72a9-e6db-4967-9572-dd8e27d3e1be} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\program files\soluto\soluto.exe /userinit

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: SplitButtonBHO - {C0C86BBE-9509-4296-8459-FDBFDAF4B673} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [49F9AB686C81409B71F4B4097A5B64A43175461B._service_run] "C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search - Home] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [FRITZ!protect] FwebProt.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [FRITZ!protect] FwebProt.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Startup: Microsoft Outlook.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

O4 - Startup: TweetDeck.lnk = C:\Program Files\TweetDeck\TweetDeck.exe

O4 - Global Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mit FRITZ!Box Anrufen - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\fb_addon_dial_ie.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: FRITZ!Box AddOn - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105F} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O15 - Trusted IP range: http://192.168.178.1

O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.178.1

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GO36F4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: AVM IGD CTRL Service (IGDCTRL) - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: Soluto Launcher Service (SolutoLauncherService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe

O23 - Service: Soluto Remote Service (SolutoRemoteService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoRemoteService.exe

O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 14828 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {350e72a9-e6db-4967-9572-dd8e27d3e1be} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Allereerst hartelijk dank voor snelle reactie.

alles gedaan zoals vermeld, onderstaand de logs.

alwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.01.04.04

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.7601.17514

Germ :: PCGERM [administrator]

Bescherming: Uitgeschakeld

4-1-2013 10:17:06

mbam-log-2013-01-04 (10-17-06).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 254818

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 11 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 1

C:\Windows\KMService.exe (RiskWare.Tool.CK) -> 2068 -> Geen actie ondernomen.

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 10

HKCR\Typelib\{014DA6C0-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{014DA6CA-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{014DA6C1-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{014DA6C1-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{014DA6C9-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{014DA6C9-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{014DA6CB-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MySearchToolBar.SettingsPlugin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\MySearchToolBar.SettingsPlugin.1 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\MySearch (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 6

C:\Program Files\MySearch (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Cache (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\History (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Settings (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 14

C:\Windows\KMService.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Geen actie ondernomen.

C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\NPMYSRCH.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4FFXTBR.JAR (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4FFXTBR.MANIFEST (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4NTSTBR.JAR (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4NTSTBR.MANIFEST (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4PLUGIN.DLL (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Cache\000E00F9 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Cache\000E030C (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Cache\000E0434.bmp (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Cache\000E05BA.bmp (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Cache\files.ini (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\History\search2 (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\MySearch\bar\Settings\prevcfg2.htm (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:16:16, on 4-1-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

c:\program files\soluto\soluto.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe

C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\TweetDeck\TweetDeck.exe

C:\Program Files\Java\jre7\launch4j-tmp\jfritz.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\program files\google\google calendar sync\googlecalendarsync.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\program files\soluto\soluto.exe /userinit,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: SplitButtonBHO - {C0C86BBE-9509-4296-8459-FDBFDAF4B673} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [49F9AB686C81409B71F4B4097A5B64A43175461B._service_run] "C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search - Home] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [FRITZ!protect] FwebProt.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [FRITZ!protect] FwebProt.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Startup: Microsoft Outlook.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

O4 - Startup: TweetDeck.lnk = C:\Program Files\TweetDeck\TweetDeck.exe

O4 - Global Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mit FRITZ!Box Anrufen - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\fb_addon_dial_ie.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: FRITZ!Box AddOn - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105F} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O15 - Trusted IP range: http://192.168.178.1

O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.178.1

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GO36F4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: AVM IGD CTRL Service (IGDCTRL) - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Soluto Launcher Service (SolutoLauncherService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe

O23 - Service: Soluto Remote Service (SolutoRemoteService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoRemoteService.exe

O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 14246 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop KMService en druk op Enter.

Tik in: sc delete KMService en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Verwijder het vetgedrukte bestand: C:\Windows\system32\srvany.exe

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Onderstaand de logs

# AdwCleaner v2.104 - Verslag gemaakt op 04/01/2013 om 17:05:47

# Geactualiseerd op 29/12/2012 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits)

# Gebruiker : Germ - PCGERM

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : D:\- TIJDELIJK\adwcleaner.exe

# Optie [Zoeken]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

***** [Register] *****

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.7601.17514

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v23.0.1271.97

File : C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [734 octets] - [04/01/2013 17:05:47]

AdwCleaner[s1].txt - [1552 octets] - [04/01/2013 16:56:20]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [853 octets] ##########

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:08:10, on 4-1-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

c:\program files\soluto\soluto.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Java\jre7\launch4j-tmp\jfritz.exe

C:\Program Files\TweetDeck\TweetDeck.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\program files\google\google calendar sync\googlecalendarsync.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\program files\soluto\soluto.exe /userinit,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: SplitButtonBHO - {C0C86BBE-9509-4296-8459-FDBFDAF4B673} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [49F9AB686C81409B71F4B4097A5B64A43175461B._service_run] "C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search - Home] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [FRITZ!protect] FwebProt.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [FRITZ!protect] FwebProt.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Startup: Microsoft Outlook.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

O4 - Startup: TweetDeck.lnk = C:\Program Files\TweetDeck\TweetDeck.exe

O4 - Global Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mit FRITZ!Box Anrufen - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\fb_addon_dial_ie.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: FRITZ!Box AddOn - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105F} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O15 - Trusted IP range: http://192.168.178.1

O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.178.1

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GO36F4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: AVM IGD CTRL Service (IGDCTRL) - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Soluto Launcher Service (SolutoLauncherService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe

O23 - Service: Soluto Remote Service (SolutoRemoteService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoRemoteService.exe

O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 14314 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-01-04.03 - Germ 04-01-2013 19:50:32.1.4 - x86

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3574.2114 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Germ\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\Windows Media Player\1.txt

c:\program files\Windows Media Player\2.txt

c:\users\Germ\AppData\Local\assembly\tmp

c:\users\Germ\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

c:\windows\IsUn0407.exe

c:\windows\pkunzip.pif

c:\windows\pkzip.pif

c:\windows\system32\x86

c:\windows\system32\x86\.svn\all-wcprops

c:\windows\system32\x86\.svn\entries

c:\windows\system32\x86\.svn\prop-base\siptapi.tsp.svn-base

c:\windows\system32\x86\.svn\text-base\siptapi.tsp.svn-base

c:\windows\system32\x86\siptapi.tsp

.

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\Services.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..s-servicecontroller_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_cf36168b2e9c967b\services.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-12-04 to 2013-01-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-01-04 19:16 . 2013-01-04 19:16 -------- d-----w- c:\users\LogMeInRemoteUser\AppData\Local\temp

2013-01-04 19:16 . 2013-01-04 19:16 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-01-04 09:16 . 2013-01-04 09:16 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-01-04 09:16 . 2012-12-14 15:49 21104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-01-04 09:05 . 2013-01-04 09:05 -------- d-----w- c:\users\Germ\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-01-04 09:05 . 2013-01-04 09:05 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2013-01-04 09:05 . 2013-01-04 09:05 -------- d-----w- c:\users\Germ\AppData\Local\Programs

2013-01-04 08:34 . 2013-01-04 08:34 388096 ----a-r- c:\users\Germ\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-01-04 08:34 . 2013-01-04 08:34 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2013-01-02 13:21 . 2013-01-02 13:21 -------- d-----w- c:\users\LogMeInRemoteUser.PCGERM

2013-01-01 18:53 . 2013-01-01 18:53 -------- d-----w- c:\program files\Soluto

2012-12-31 09:13 . 2012-12-31 09:13 -------- d-----w- c:\users\Germ\AppData\Local\LogMeIn

2012-12-17 09:40 . 2012-12-17 09:42 -------- d-----w- c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2012-12-17 09:40 . 2012-12-17 09:42 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-12-17 09:40 . 2012-12-17 09:40 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-12-14 09:04 . 2012-12-14 09:04 -------- d-----w- c:\users\Germ\AppData\Roaming\AVG2013

2012-12-14 09:01 . 2012-12-14 09:01 -------- d-----w- c:\users\Germ\AppData\Roaming\TuneUp Software

2012-12-14 08:57 . 2012-12-14 09:02 -------- d-----w- c:\programdata\AVG2013

2012-12-14 08:53 . 2012-12-14 08:53 -------- d-----w- c:\users\Germ\AppData\Local\MFAData

2012-12-14 08:53 . 2012-12-14 08:53 -------- d-----w- c:\users\Germ\AppData\Local\Avg2013

2012-12-12 12:15 . 2012-12-12 12:15 16363960 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-12-20 18:19 . 2012-08-28 06:29 51144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Soluto.sys

2012-12-18 08:33 . 2010-09-17 10:42 84504 ----a-w- c:\windows\system32\LMIRfsClientNP.dll

2012-12-18 08:33 . 2010-09-17 10:42 53240 ----a-w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\LMIproc.dll

2012-12-18 08:33 . 2010-09-17 10:42 31736 ----a-w- c:\windows\system32\LMIport.dll

2012-12-18 08:33 . 2010-09-17 10:42 92664 ----a-w- c:\windows\system32\LMIinit.dll

2012-12-12 12:15 . 2012-04-12 09:07 697272 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-12-12 12:15 . 2011-05-17 06:20 73656 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-11-29 10:56 . 2010-09-17 10:42 47640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys

2012-11-29 10:56 . 2010-01-27 10:21 25248 ----a-w- c:\windows\system32\lmimirr.dll

2012-11-29 10:56 . 2010-01-27 10:21 11552 ----a-w- c:\windows\system32\lmimirr2.dll

2012-11-29 10:56 . 2010-01-27 10:21 10144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\lmimirr.sys

2012-11-05 07:48 . 2010-09-17 10:42 83912 ----a-w- c:\windows\system32\LMIRfsClientNP.dll.000.bak

2012-10-25 02:12 . 2012-10-25 02:12 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2012-10-25 02:12 . 2012-10-25 02:12 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2012-10-22 12:02 . 2012-10-22 12:02 179936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsdriverx.sys

2012-10-18 17:59 . 2012-11-26 09:49 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-10-15 02:48 . 2012-10-15 02:48 55776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidshx.sys

2012-10-09 17:40 . 2012-11-26 09:49 44032 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-26 09:49 193536 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcore6.dll

2010-10-12 14:33 . 2010-10-12 14:33 124344 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CCMSDK.dll

2010-10-12 16:15 . 2010-10-12 16:15 13240 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2010-10-12 14:37 . 2010-10-12 14:37 70592 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2010-10-12 14:35 . 2010-10-12 14:35 91576 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2010-10-12 14:34 . 2010-10-12 14:34 22464 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2010-10-12 14:32 . 2010-10-12 14:32 255416 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2010-10-12 14:35 . 2010-10-12 14:35 31672 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2010-10-12 14:34 . 2010-10-12 14:34 40384 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2010-07-14 10:42 . 2010-07-14 10:42 898480 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2010-10-12 14:37 . 2010-10-12 14:37 24000 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-14 22:58 94208 ----a-w- c:\users\Germ\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-14 22:58 94208 ----a-w- c:\users\Germ\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-14 22:58 94208 ----a-w- c:\users\Germ\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-02-14 22:58 94208 ----a-w- c:\users\Germ\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveBlacklistedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42}]

2012-11-08 15:58 556056 ----a-w- c:\program files\Google\Drive\googledrivesync32.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSharedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D43}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D43}]

2012-11-08 15:58 556056 ----a-w- c:\program files\Google\Drive\googledrivesync32.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSyncedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40}]

2012-11-08 15:58 556056 ----a-w- c:\program files\Google\Drive\googledrivesync32.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSyncingOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}]

2012-11-08 15:58 556056 ----a-w- c:\program files\Google\Drive\googledrivesync32.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"49F9AB686C81409B71F4B4097A5B64A43175461B._service_run"="c:\users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" [2012-12-05 1242728]

"iCloudServices"="c:\program files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe" [2012-11-28 59280]

"ApplePhotoStreams"="c:\program files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe" [2012-11-28 59280]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-09-04 39408]

"Copernic Desktop Search - Home"="c:\program files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe" [2012-09-28 1691240]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LogMeIn GUI"="c:\program files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe" [2012-11-29 63048]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"ConnectionCenter"="c:\program files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" [2010-10-12 304568]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-11-28 59280]

"UnlockerAssistant"="c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [2010-07-04 17408]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-10-25 421888]

"AVG_UI"="c:\program files\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-11-06 3143800]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-12-12 152544]

"Soluto"="c:\program files\soluto\soluto.exe" [2012-12-20 1229448]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KPNBackupOnline"="c:\program files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe" [2012-06-27 9451384]

.

c:\users\Germ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

JFritz.lnk - c:\program files\JFritz\jfritz.exe [2010-11-5 202752]

Microsoft Outlook.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE [2012-9-20 15700608]

TweetDeck.lnk - c:\program files\TweetDeck\TweetDeck.exe [2011-7-31 142848]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

JFritz.lnk - c:\program files\JFritz\jfritz.exe [2010-11-5 202752]

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2010-12-9 813584]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]

2009-07-20 11:28 72208 ----a-w- c:\program files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTWLgn.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~4\GoogleDesktopNetwork3.dll

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Germ^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk]

path=c:\users\Germ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk

backup=c:\windows\pss\OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acrobat Assistant 8.0]

2012-07-27 20:51 823224 ----a-w- c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Acrobat Speed Launcher]

2012-07-27 20:51 36800 ----a-w- c:\program files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrobat_sl.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2012-07-27 20:51 919008 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]

2010-09-16 13:04 497648 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\updaterstartuputility.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS5ServiceManager]

2010-02-22 03:57 406992 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDElbyCDFL]

2002-11-02 06:33 45056 ----a-w- c:\program files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\com.apple.dav.bookmarks.daemon]

2012-11-28 15:37 59280 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Internet Services\BookmarkDAV_client.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Dell MFP Color Laser Printer 3115cn Launcher]

2007-05-09 21:42 639896 ----a-w- c:\program files\DELL\Dell MFP Color Laser Printer 3115cn\Address Book Editor\Launcher.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DLPSP]

2006-12-07 14:52 340888 ----a-w- c:\program files\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Status Monitor\dlpsp.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Express ClickYes]

2005-07-27 08:39 32256 ----a-w- c:\program files\Express ClickYes\ClickYes.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

2010-10-20 05:48 136176 ----atw- c:\users\Germ\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-12-12 12:57 152544 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Kernel and Hardware Abstraction Layer]

2009-06-17 16:55 55824 ----a-w- c:\windows\KHALMNPR.Exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KPNBackupOnline]

2012-06-27 12:53 9451384 ----a-w- c:\program files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Logitech Hardware Abstraction Layer]

2009-06-17 16:55 55824 ----a-w- c:\windows\KHALMNPR.Exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\OfficeSyncProcess]

2012-01-20 19:03 719672 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2012-10-25 02:12 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

2012-01-17 09:07 252296 ----a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

2010-09-04 06:44 39408 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SwitchBoard]

2010-02-19 12:37 517096 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VirtualCloneDrive]

2009-06-17 11:44 85160 ----a-w- c:\program files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

.

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [x]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [x]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]

R3 cpuz135;cpuz135;c:\windows\TEMP\cpuz135\cpuz135_x32.sys [x]

R3 GoogleDesktopManager-110309-193829;Google Desktop Manager 5.9.911.3589;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [x]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 SolutoRemoteService;Soluto Remote Service;c:\program files\Soluto\SolutoRemoteService.exe [x]

R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [x]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDScan.sys [x]

R4 DLSDB;Dell Printer Status Database;c:\program files\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Status Monitor\DLSDBNT.EXE [x]

R4 RvscomSv;RvscomSv;c:\program files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSCOMSV.EXE [x]

S0 AVGIDSHX;AVGIDSHX;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidshx.sys [x]

S0 Avglogx;AVG Logging Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avglogx.sys [x]

S0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [x]

S0 ElbyVCD;ElbyVCD;c:\windows\system32\DRIVERS\ElbyVCD.sys [x]

S0 Soluto;Soluto;c:\windows\system32\DRIVERS\Soluto.sys [x]

S0 WDMCAPI;ISDN PCI CAPI;c:\windows\system32\DRIVERS\WDMCAPI.sys [x]

S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys [x]

S1 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsshimx.sys [x]

S1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [x]

S1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [x]

S1 ctxusbm;Citrix USB Monitor Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys [x]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [x]

S2 IGDCTRL;AVM IGD CTRL Service;c:\program files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE [x]

S2 KPN Back-up Online SC;KPN Back-up Online SC;c:\program files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe [x]

S2 LMIGuardianSvc;LMIGuardianSvc;c:\program files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe [x]

S2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider;c:\program files\LogMeIn\x86\RaInfo.sys [x]

S2 rvsport;RVS Virtual COM Port;c:\windows\System32\drivers\rvsport.sys [x]

S2 SolutoLauncherService;Soluto Launcher Service;c:\program files\Soluto\SolutoLauncherService.exe [x]

S2 SolutoService;Soluto PCGenome Core Service;c:\program files\Soluto\SolutoService.exe [x]

S3 AtcL001;NDIS-minipoortstuurprogramma voor L1 Gigabit Ethernet-controller van Atheros;c:\windows\system32\DRIVERS\l160x86.sys [x]

S3 cpuz136;cpuz136;c:\windows\TEMP\cpuz136\cpuz136_x32.sys [x]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys [x]

S3 SrvHsfPCI;SrvHsfPCI;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTBS23.SYS [x]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS [x]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS [x]

S3 WDMWANMP;NDIS WAN miniport;c:\windows\system32\DRIVERS\wdmwanmp.sys [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-01-04 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-12 11:11]

.

2013-01-02 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-04 06:43]

.

2013-01-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-04 06:43]

.

2013-01-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4269030565-2452894023-2155631739-1001Core.job

- c:\users\Germ\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-08 05:48]

.

2013-01-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4269030565-2452894023-2155631739-1001UA.job

- c:\users\Germ\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-08 05:48]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Mit FRITZ!Box Anrufen - c:\program files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\fb_addon_dial_ie.htm

IE: Mit FRITZ!Box Anrufen\Contexts - 16 (0x10)

IE: Mit FRITZ!Box Anrufen\Flags

IE: {{328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105F} - {CC68A724-B5F7-4bd3-865C-7D97141A140F} - c:\program files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

Trusted Zone: countus.nl\online

TCP: DhcpNameServer = 192.168.178.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{350E72A9-E6DB-4967-9572-DD8E27D3E1BE} - (no file)

HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)

HKU-Default-Run-FRITZ!protect - FwebProt.exe

MSConfigStartUp-AdobeUpdater6 - c:\program files\Common Files\Adobe\Updater6\Adobe_Updater.exe

MSConfigStartUp-Appigo Sync - c:\program files\Appigo Sync\Appigo Sync.exe

MSConfigStartUp-BackupTray - c:\program files\Backup Manager\BackupTray.exe

MSConfigStartUp-ISUSPM - c:\programdata\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe

MSConfigStartUp-PC Suite Tray - c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

MSConfigStartUp-X-Lite 4 - c:\program files\CounterPath\X-Lite 4\X-Lite4.exe

AddRemove-FRITZ! 2.0 - c:\windows\IsUn0407.exe

AddRemove-{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA} - c:\programdata\{3C0AACBF-B491-4BE5-BAF9-AA46E0629E42}\standard_1.exe

AddRemove-{501451DE-5808-4599-B544-8BD0915B6B24}_is1 - c:\program files\FreeRIP3\unins000.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,4c,be,2d,7a,b1,53,d9,41,9f,a1,72,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,4c,be,2d,7a,b1,53,d9,41,9f,a1,72,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(2592)

c:\program files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll

c:\users\Germ\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

c:\program files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\program files\KPN Back-up Online\BackupFP.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\windows\System32\WUDFHost.exe

c:\program files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

c:\program files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

c:\program files\google\google calendar sync\googlecalendarsync.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2013-01-04 20:24:29 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-01-04 19:24

.

Pre-Run: 139.611.475.968 bytes beschikbaar

Post-Run: 139.298.054.144 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 731035474390B8F2AB21EAFC8FA196A5

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:33:26, on 4-1-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

c:\program files\soluto\soluto.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\program files\google\google calendar sync\googlecalendarsync.exe

C:\Windows\Explorer.exe

C:\Windows\system32\notepad.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: SplitButtonBHO - {C0C86BBE-9509-4296-8459-FDBFDAF4B673} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [soluto] c:\program files\soluto\soluto.exe /init

O4 - HKCU\..\Run: [49F9AB686C81409B71F4B4097A5B64A43175461B._service_run] "C:\Users\Germ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search - Home] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [KPNBackupOnline] "C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe" minimized (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [KPNBackupOnline] "C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe" minimized (User 'Default user')

O4 - Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Startup: Microsoft Outlook.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

O4 - Startup: TweetDeck.lnk = C:\Program Files\TweetDeck\TweetDeck.exe

O4 - Global Startup: JFritz.lnk = C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mit FRITZ!Box Anrufen - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\fb_addon_dial_ie.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: FRITZ!Box AddOn - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105F} - C:\Program Files\FRITZ!Box\AddOn (IE)\FBoxIESplitButton.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O15 - Trusted IP range: http://192.168.178.1

O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.178.1

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GoogleDesktopNetwork3.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: AVM IGD CTRL Service (IGDCTRL) - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardianSvc.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Soluto Launcher Service (SolutoLauncherService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe

O23 - Service: Soluto Remote Service (SolutoRemoteService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoRemoteService.exe

O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 13474 bytes

aangepast door kape
dubbellog verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.