Ga naar inhoud

krijg Avira niet van PC


dries V

Aanbevolen berichten

beste,

ik had een probleem met in windows XP na het installeren van macfee antivirus:

probleem was volgend scherm:

Windows Bestandsbeveiliging

Enkele bestanden die voor een goede werking van Windows nodig zijn, zijn vervangen door niet-herkende versies. De oorspronkelijke versie van deze bestanden moet worden teruggezet om systeemstabiliteit te behouden. Plaats nu: product cd-rom.

ik heb dan een systeem herstel uitgevoerd naar de tijd voor ik deze anti virus had, waardoor ik deze melding niet meer krijg. Dit was succes vol, tot ik bepaalde bestanden van mijn computer wou verwijderen.

ZO heb ik het probleem dat ik de avira niet van mijn computer kan verwijderen of openen.

ik krijg continu de melding dat "ccplg.xml file missing is".

Kan iemand me helpen met Avira van MIJN computer te smijten, en Mij vertellen hoe ik het windows probleem kan voorkomen met mijn Macfee???

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry,

lukt niet om print screen hier te posten: ik krijg de melding dat Avira nog actief is van combofix en dat ik het eerst moet uitschakelen maar ik kan Avira niet openen op de computer en hij is ook niet actief aanwezig op bureau blad.

hier alvast een hihackthis logje van de computer:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:03:14, on 6/01/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Online Armor\OAcat.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [@OnlineArmor GUI] "C:\Program Files\Online Armor\OAui.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Online Armor Helper Service (OAcat) - Unknown owner - C:\Program Files\Online Armor\OAcat.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Online Armor (SvcOnlineArmor) - Unknown owner - C:\Program Files\Online Armor\oasrv.exe

--

End of file - 8965 bytes

aangepast door kape
dubbellog verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

logje van Combofix:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:03:14, on 6/01/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Online Armor\OAcat.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [@OnlineArmor GUI] "C:\Program Files\Online Armor\OAui.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Online Armor Helper Service (OAcat) - Unknown owner - C:\Program Files\Online Armor\OAcat.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Online Armor (SvcOnlineArmor) - Unknown owner - C:\Program Files\Online Armor\oasrv.exe

--

End of file - 8965 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

sorry mijn fout

hier is het combo logje:

ComboFix 13-01-08.01 - Microsoft User 08/01/2013 20:25:49.6.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.493 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Microsoft User\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Avira Desktop *Enabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-12-08 to 2013-01-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-01-05 12:32 . 2013-01-05 12:32 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2013-01-05 12:28 . 2013-01-05 12:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Avira

2013-01-05 12:28 . 2013-01-05 12:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avira

2013-01-05 12:28 . 2013-01-05 14:41 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-01-05 12:28 . 2013-01-06 16:12 -------- d-----w- c:\program files\Online Armor

2013-01-05 12:28 . 2013-01-05 12:28 -------- d-----w- c:\program files\Avira

2012-12-20 10:38 . 2013-01-05 12:28 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Mcafee

2012-12-20 10:38 . 2013-01-05 12:28 -------- d-----w- c:\program files\McAfee

2012-12-20 10:30 . 2012-04-13 19:33 161144 ----a-r- c:\windows\system32\mfevtps.exe.595c.deleteme

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-01-05 13:56 . 2012-07-14 10:15 697272 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-01-05 13:55 . 2011-05-25 08:05 73656 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-16 12:23 . 2004-09-02 12:00 290560 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-12-16 12:23 . 2004-09-02 12:00 290560 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd(2).dll

2012-11-29 18:18 . 2012-11-29 18:18 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2012-11-29 18:18 . 2012-08-08 20:49 143872 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2012-11-29 18:18 . 2012-01-14 22:11 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-11-13 11:55 . 2004-09-02 12:00 1866496 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-11-06 00:41 . 2004-09-02 12:00 290560 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd(3).dll

2012-11-02 02:03 . 2004-09-02 12:00 375296 ----a-w- c:\windows\system32\dpnet.dll

2012-11-01 12:12 . 2004-09-02 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-11-01 12:12 . 2004-09-02 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-11-01 12:12 . 2004-09-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-11-01 00:35 . 2004-09-02 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-10-28 08:10 . 2012-10-28 08:10 556 ----a-w- c:\windows\_MSSETUP.BAT

2012-10-28 08:10 . 2012-10-28 08:10 9813 ----a-w- c:\windows\_MSRSTRT.EXE

2012-10-25 02:12 . 2012-10-25 02:12 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2012-10-25 02:12 . 2012-10-25 02:12 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2008-08-16 15:42 . 2013-01-06 16:14 13112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-01-06 16:14 70456 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-01-06 16:14 91448 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-01-06 16:14 20800 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2008-08-16 15:43 . 2013-01-06 16:14 206136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-01-06 16:14 31032 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-01-06 16:14 40248 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-01-06 16:14 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-01-06 16:14 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-01-06 16:14 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll

2008-06-05 11:58 . 2013-01-06 16:14 648504 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-01-06 16:14 23864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

2013-01-06 16:14 . 2013-01-06 16:14 262112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2004-09-02 12:00 . 61A79E8D4A440095EA2EB9FD694CD1AE . 25600 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\system32\mspmsnsv.dll

[-] 2004-09-02 12:00 . 61A79E8D4A440095EA2EB9FD694CD1AE . 25600 . . [10.0.3790.3646] . . c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2004-08-10 59392]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-02-27 16005120]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2006-03-16 88204]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-01-08 102491]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-01-08 692315]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2006-04-06 225280]

"LogitechCameraService(E)"="c:\windows\system32\ElkCtrl.exe" [2004-11-01 262144]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE" [2006-03-30 471040]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2006-11-23 56928]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-12-05 54832]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2012-02-09 312376]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2012-08-08 348664]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-10-11 59280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-09-23 926896]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-10-25 421888]

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Citrix XenApp.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Citrix XenApp.lnk

backup=c:\windows\pss\Citrix XenApp.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^McAfee Security Scan Plus.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\McAfee Security Scan Plus.lnk

backup=c:\windows\pss\McAfee Security Scan Plus.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-09-09 21:30 421776 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechCameraAssistant]

2006-04-06 18:00 331776 ----a-w- c:\program files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechVideo[inspector]]

2006-04-06 18:06 73728 ----a-w- c:\program files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"Apple Mobile Device"=2 (0x2)

"AntiVirService"=2 (0x2)

"AntiVirSchedulerService"=2 (0x2)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.com"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\WinWrapIDE.exe"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.exe"=

"c:\\Program Files\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"=

.

R1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [11/05/2012 13:17 36000]

R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321);c:\windows\system32\drivers\lv321av.sys [16/12/2009 11:39 1097472]

S2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [11/05/2012 13:17 86224]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;c:\windows\system32\drivers\ADM8511.SYS [15/12/2009 17:28 20160]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-01-06 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-14 13:56]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.133 195.130.131.133

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - ExtSQL: 2012-11-10 16:17; {CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA}; c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA}

FF - ExtSQL: 2012-11-29 19:27; {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}; c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2009-12-17 14:35; {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}; c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-01-08 20:34

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(556)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2920)

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

Voltooingstijd: 2013-01-08 20:36:58

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-01-08 19:36

ComboFix2.txt 2013-01-06 20:07

ComboFix3.txt 2012-12-07 21:55

ComboFix4.txt 2012-07-29 08:56

.

Pre-Run: 31.913.148.416 bytes beschikbaar

Post-Run: 31.900.315.648 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 8576EFB953AC58B4FE4553396B7342AD

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.