Ga naar inhoud

Graag even logje van Hijackthis nakijken


Aanbevolen berichten

Hallo iedereen

kan iemand Aub mijn logje van Hijackthis nakijken?

Alvast bedankt

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 14:54:11, on 10-1-2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Arie\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Ashampoo NL Toolbar - {0734d757-fea6-4637-a7e4-2bd40a7fd8da} - C:\Program Files (x86)\Ashampoo_NL\prxtbAsha.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: AutorunsDisabled

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Turbo Internet: Bookmark this page - C:\Program Files (x86)\Turbo Internet\exts\addFav.html

O8 - Extra context menu item: Turbo Internet: Download this link - C:\Program Files (x86)\Turbo Internet\exts\dl.html

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted IP range: http://168.0.104.99

O15 - ESC Trusted IP range: http://168.0.104.99

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BCFF59DD-88A8-4F41-97A7-4AC04543D5DE}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F3903483-1C4A-48CE-A419-2C9859DF2DC1}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Application Layer Gateway Service (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: Fax - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Integrated Clock Controller Service - Intel® ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Netlogon - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Locator (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SNMP Trap (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Software Protection (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Interactive Services Detection (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Volume Shadow Copy (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--

End of file - 7114 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wat is juist het probleem met deze pc want volgens het logje ontbreken er enkele essentiele windows bestanden.

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop KMService en druk op Enter.

Tik in: sc delete KMService en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Verwijder het vetgedrukte bestand: C:\Windows\system32\srvany.exe

Klik met de rechter muisknop op de icoon van Hijackthis en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Ashampoo NL Toolbar - {0734d757-fea6-4637-a7e4-2bd40a7fd8da} - C:\Program Files (x86)\Ashampoo_NL\prxtbAsha.dll

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O4 - Startup: AutorunsDisabled

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - (no file)

O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Ga naar start -alle programma's - bureauaccessoires.

Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Typ sfc /scannow en druk enter. (let op de spatie voor de / )

Alle windows systeembestanden worden nu gecontroleerd op fouten en indien nodig vervangen door een correcte versie.

Hou de windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.

Na de scan krijg je een overzicht van de resutlaten en een verwijzing naar een CBS logbestand.

Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.

Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.

Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.

Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Maak nu een nieuw logje met hijackthis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

als ik het probeer doet die iets raars dus hier is de text

2013-01-10 16:02:11, Info CSI 00000009 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:11, Info CSI 0000000a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:13, Info CSI 0000000c [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:14, Info CSI 0000000d [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:14, Info CSI 0000000e [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:16, Info CSI 00000010 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:17, Info CSI 00000011 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:17, Info CSI 00000012 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:19, Info CSI 00000014 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:21, Info CSI 00000015 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:21, Info CSI 00000016 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:23, Info CSI 00000018 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:24, Info CSI 00000019 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:24, Info CSI 0000001a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:27, Info CSI 0000001c [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:28, Info CSI 0000001d [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:28, Info CSI 0000001e [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:31, Info CSI 00000020 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:32, Info CSI 00000021 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:32, Info CSI 00000022 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:40, Info CSI 00000024 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:41, Info CSI 00000025 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:41, Info CSI 00000026 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:45, Info CSI 00000028 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:47, Info CSI 00000029 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:47, Info CSI 0000002a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:51, Info CSI 0000002c [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:51, Info CSI 0000002d [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:51, Info CSI 0000002e [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:02:55, Info CSI 00000030 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:02:55, Info CSI 00000031 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:02:55, Info CSI 00000032 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:02, Info CSI 00000034 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:03, Info CSI 00000035 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:03, Info CSI 00000036 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:09, Info CSI 00000038 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:09, Info CSI 00000039 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:09, Info CSI 0000003a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:14, Info CSI 0000003c [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:15, Info CSI 0000003d [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:15, Info CSI 0000003e [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:20, Info CSI 00000040 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:21, Info CSI 00000041 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:21, Info CSI 00000042 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:29, Info CSI 00000045 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"authui.dll" from store

2013-01-10 16:03:30, Info CSI 00000047 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:26{13}]"SndVolSSO.dll" from store

2013-01-10 16:03:31, Info CSI 00000049 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:31, Info CSI 0000004a [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:31, Info CSI 0000004b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:37, Info CSI 0000004d [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"winload.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:37, Info CSI 0000004f [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"winresume.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:37, Info CSI 00000051 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"winload.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:37, Info CSI 00000053 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"winresume.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000055 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:298{149},l:220{110}]"amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_nl-nl_8b999d0b86bcd921.manifest"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000056 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"winload.efi.mui"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000057 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"winload.exe.mui"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000058 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:34{17}]"winresume.efi.mui"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000059 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:34{17}]"winresume.exe.mui"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000005b [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"winload.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000005c [sR] This component was referenced by [l:266{133}]"Microsoft-Windows-WindowsFoundation-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~6.1.7600.16385.Windows Foundation Language Pack"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000005e [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"winresume.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000005f [sR] This component was referenced by [l:266{133}]"Microsoft-Windows-WindowsFoundation-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~6.1.7600.16385.Windows Foundation Language Pack"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000061 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"batmeter.dll" from store

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000063 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:62{31}]"\??\C:\Windows\Branding\Basebrd"\[l:22{11}]"basebrd.dll" from store

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000065 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:298{149},l:218{109}]"amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66.manifest"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000066 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:22{11}]"winload.efi"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000067 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:22{11}]"winload.exe"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000068 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:26{13}]"winresume.efi"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 00000069 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:26{13}]"winresume.exe"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000006b [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"winload.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000006c [sR] This component was referenced by [l:156{78}]"Package_7_for_KB2506014~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.2506014-48_neutral_GDR"

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000006e [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"winresume.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:39, Info CSI 0000006f [sR] This component was referenced by [l:156{78}]"Package_7_for_KB2506014~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.2506014-48_neutral_GDR"

2013-01-10 16:03:40, Info CSI 00000071 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:41, Info CSI 00000072 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:41, Info CSI 00000073 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:42, Info CSI 00000075 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"bootres.dll" of Microsoft-Windows-BootRes, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:47, Info CSI 00000078 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"bootres.dll" of Microsoft-Windows-BootRes, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:03:47, Info CSI 00000079 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:03:47, Info CSI 0000007c [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"bootres.dll"; source file in store is also corrupted

2013-01-10 16:03:48, Info CSI 0000007e [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:49, Info CSI 0000007f [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:49, Info CSI 00000080 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:03:56, Info CSI 00000082 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:03:56, Info CSI 00000083 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:03:56, Info CSI 00000084 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:04:05, Info CSI 000000a6 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:04:05, Info CSI 000000a7 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:04:05, Info CSI 000000a8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:04:14, Info CSI 000000ad [sR] Verify complete

2013-01-10 16:04:15, Info CSI 000000ae [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:04:15, Info CSI 000000af [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:04:21, Info CSI 000000b1 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:04:22, Info CSI 000000b2 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:04:22, Info CSI 000000b3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:04:29, Info CSI 000000b5 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:04:30, Info CSI 000000b6 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:04:30, Info CSI 000000b7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:04:37, Info CSI 000000b9 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:04:37, Info CSI 000000ba [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:04:37, Info CSI 000000bb [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:04:44, Info CSI 000000bd [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:34{17}]"ExplorerFrame.dll" from store

2013-01-10 16:04:44, Info CSI 000000bf [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:28{14}]"\??\C:\Windows"\[l:24{12}]"explorer.exe" from store

2013-01-10 16:04:48, Info CSI 000000e2 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:04:48, Info CSI 000000e3 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:04:48, Info CSI 000000e4 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:04:56, Info CSI 000000e6 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:04:57, Info CSI 000000e7 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:04:57, Info CSI 000000e8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:08, Info CSI 000000ea [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:09, Info CSI 000000eb [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:09, Info CSI 000000ec [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:14, Info CSI 000000ee [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:32{16}]"ActionCenter.dll" from store

2013-01-10 16:05:15, Info CSI 000000f2 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:15, Info CSI 000000f3 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:15, Info CSI 000000f4 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:19, Info CSI 000000f6 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:19, Info CSI 000000f7 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:19, Info CSI 000000f8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:22, Info CSI 000000fa [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:22, Info CSI 000000fb [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:22, Info CSI 000000fc [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:31, Info CSI 00000105 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:32, Info CSI 00000106 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:32, Info CSI 00000107 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:38, Info CSI 00000113 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:39, Info CSI 00000114 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:39, Info CSI 00000115 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:39, Info CSI 00000117 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:40, Info CSI 00000118 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:40, Info CSI 00000119 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:44, Info CSI 0000011b [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:44, Info CSI 0000011c [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:44, Info CSI 0000011d [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:48, Info CSI 0000011f [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:48, Info CSI 00000120 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:48, Info CSI 00000121 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:05:56, Info CSI 00000124 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:05:57, Info CSI 00000125 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:05:57, Info CSI 00000126 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:04, Info CSI 00000128 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"imagesp1.dll" from store

2013-01-10 16:06:06, Info CSI 0000012b [sR] Verify complete

2013-01-10 16:06:06, Info CSI 0000012c [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:06:06, Info CSI 0000012d [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:10, Info CSI 0000012f [sR] Verify complete

2013-01-10 16:06:10, Info CSI 00000130 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:06:10, Info CSI 00000131 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:13, Info CSI 00000133 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:06:13, Info CSI 00000134 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:06:13, Info CSI 00000135 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:23, Info CSI 00000137 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:06:23, Info CSI 00000138 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:06:23, Info CSI 00000139 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:31, Info CSI 0000013b [sR] Verify complete

2013-01-10 16:06:31, Info CSI 0000013c [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:06:31, Info CSI 0000013d [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:42, Info CSI 0000013f [sR] Verify complete

2013-01-10 16:06:42, Info CSI 00000140 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:06:42, Info CSI 00000141 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:52, Info CSI 00000159 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:06:53, Info CSI 0000015a [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:06:53, Info CSI 0000015b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:06:55, Info CSI 0000015c [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"Kalimba.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:55, Info CSI 0000015d [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:55, Info CSI 0000015e [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Maid with the Flaxen Hair.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:55, Info CSI 0000015f [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Sleep Away.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000160 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"Kalimba.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000161 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000162 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000163 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000164 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Maid with the Flaxen Hair.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000165 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000166 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Sleep Away.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:06:59, Info CSI 00000167 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:07:01, Info CSI 00000169 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:07:01, Info CSI 0000016a [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:07:01, Info CSI 0000016b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:07:19, Info CSI 0000016d [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"pnidui.dll" from store

2013-01-10 16:07:20, Info CSI 0000016f [sR] Verify complete

2013-01-10 16:07:21, Info CSI 00000170 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:07:21, Info CSI 00000171 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:07:28, Info CSI 00000173 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:07:29, Info CSI 00000174 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:07:29, Info CSI 00000175 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:07:37, Info CSI 00000177 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:07:37, Info CSI 00000178 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:07:37, Info CSI 00000179 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 0000017a [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"Koala.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 0000017b [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"Jellyfish.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 0000017c [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"SampleRes.dll" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 0000017d [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 0000017e [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Desert.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 0000017f [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Lighthouse.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 00000180 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Tulips.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 00000181 [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Chrysanthemum.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 00000182 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Hydrangeas.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:39, Info CSI 00000183 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Penguins.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000184 [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"Koala.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000185 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000186 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"Jellyfish.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000187 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000188 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"SampleRes.dll" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000189 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 0000018a [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 0000018b [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 0000018c [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Desert.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 0000018d [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 0000018e [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Lighthouse.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 0000018f [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000190 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Tulips.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000191 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000192 [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Chrysanthemum.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000193 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000194 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Hydrangeas.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000195 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000196 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Penguins.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:07:42, Info CSI 00000197 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:07:43, Info CSI 00000199 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:07:44, Info CSI 0000019a [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:07:44, Info CSI 0000019b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:07:50, Info CSI 0000019d [sR] Verify complete

2013-01-10 16:07:50, Info CSI 0000019e [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:07:50, Info CSI 0000019f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:07:55, Info CSI 000001a3 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:07:56, Info CSI 000001a4 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:07:56, Info CSI 000001a5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:08:04, Info CSI 000001a7 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:08:05, Info CSI 000001a8 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:08:05, Info CSI 000001a9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:08:13, Info CSI 000001ac [sR] Verify complete

2013-01-10 16:08:14, Info CSI 000001ad [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:08:14, Info CSI 000001ae [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:08:20, Info CSI 000001b1 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:08:21, Info CSI 000001b2 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:08:21, Info CSI 000001b3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:08:29, Info CSI 000001b6 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:08:29, Info CSI 000001b7 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:08:29, Info CSI 000001b8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:08:36, Info CSI 000001ba [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"shell32.dll" from store

2013-01-10 16:08:37, Info CSI 000001bc [sR] Verify complete

2013-01-10 16:08:38, Info CSI 000001bd [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:08:38, Info CSI 000001be [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:08:43, Info CSI 000001c0 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:08:44, Info CSI 000001c1 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:08:44, Info CSI 000001c2 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:08:52, Info CSI 000001c5 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:08:54, Info CSI 000001c6 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:08:54, Info CSI 000001c7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:09:05, Info CSI 000001c9 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:32{16}]"themeservice.dll" from store

2013-01-10 16:09:06, Info CSI 000001cb [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"themeui.dll" from store

2013-01-10 16:09:07, Info CSI 000001cd [sR] Verify complete

2013-01-10 16:09:07, Info CSI 000001ce [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:09:07, Info CSI 000001cf [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:09:15, Info CSI 000001d1 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"timedate.cpl" from store

2013-01-10 16:09:15, Info CSI 000001d3 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:09:16, Info CSI 000001d4 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:09:16, Info CSI 000001d5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:09:19, Info CSI 000001d6 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:09:19, Info CSI 000001d7 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Wildlife.wmv" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:09:27, Info CSI 000001d9 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"uxtheme.dll" from store

2013-01-10 16:09:27, Info CSI 000001da [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:09:27, Info CSI 000001db [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:09:27, Info CSI 000001dc [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Wildlife.wmv" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:09:27, Info CSI 000001dd [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:09:28, Info CSI 000001e0 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:09:29, Info CSI 000001e1 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:09:29, Info CSI 000001e2 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:09:52, Info CSI 000001e6 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:09:54, Info CSI 000001e7 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:09:54, Info CSI 000001e8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001e9 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001ea [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001eb [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"winsat.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001ec [sR] Cannot repair member file [l:68{34}]"Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001ed [sR] Cannot repair member file [l:60{30}]"Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001ee [sR] Cannot repair member file [l:32{16}]"winsatencode.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001ef [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:08, Info CSI 000001f0 [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f1 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f2 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f3 [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f4 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f5 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"winsat.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f6 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f7 [sR] Cannot repair member file [l:68{34}]"Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f8 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001f9 [sR] Cannot repair member file [l:60{30}]"Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001fa [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001fb [sR] Cannot repair member file [l:32{16}]"winsatencode.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001fc [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001fd [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001fe [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 000001ff [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:10:14, Info CSI 00000200 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:10:20, Info CSI 00000202 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:10:21, Info CSI 00000203 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:10:21, Info CSI 00000204 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:10:47, Info CSI 00000206 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:10:48, Info CSI 00000207 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:10:48, Info CSI 00000208 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:11:07, Info CSI 0000020a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:11:08, Info CSI 0000020b [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:11:08, Info CSI 0000020c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:11:11, Info CSI 0000020e [sR] Verify complete

2013-01-10 16:11:11, Info CSI 0000020f [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:11:11, Info CSI 00000210 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:11:22, Info CSI 00000212 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:11:23, Info CSI 00000213 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:11:23, Info CSI 00000214 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:11:33, Info CSI 00000216 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:11:33, Info CSI 00000217 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:11:33, Info CSI 00000218 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:11:41, Info CSI 0000021a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:11:43, Info CSI 0000021b [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:11:43, Info CSI 0000021c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:11:47, Info CSI 0000021e [sR] Verify complete

2013-01-10 16:11:47, Info CSI 0000021f [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:11:47, Info CSI 00000220 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:11:56, Info CSI 00000222 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:11:56, Info CSI 00000223 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:11:56, Info CSI 00000224 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:12:13, Info CSI 00000226 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:12:13, Info CSI 00000227 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:12:13, Info CSI 00000228 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:12:39, Info CSI 0000022a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:12:40, Info CSI 0000022b [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:12:40, Info CSI 0000022c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:12:47, Info CSI 0000022e [sR] Verify complete

2013-01-10 16:12:47, Info CSI 0000022f [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:12:47, Info CSI 00000230 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:12:53, Info CSI 00000232 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:12:53, Info CSI 00000233 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:12:53, Info CSI 00000234 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:12:57, Info CSI 00000236 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:12:57, Info CSI 00000237 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:12:57, Info CSI 00000238 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:03, Info CSI 0000023a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:04, Info CSI 0000023b [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:04, Info CSI 0000023c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:11, Info CSI 0000023e [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:12, Info CSI 0000023f [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:12, Info CSI 00000240 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:18, Info CSI 00000242 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:18, Info CSI 00000243 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:18, Info CSI 00000244 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:22, Info CSI 00000246 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:22, Info CSI 00000247 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:22, Info CSI 00000248 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:27, Info CSI 0000024a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:27, Info CSI 0000024b [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:27, Info CSI 0000024c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:34, Info CSI 0000024e [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:34, Info CSI 0000024f [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:34, Info CSI 00000250 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:44, Info CSI 00000252 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:34{17}]"ExplorerFrame.dll" from store

2013-01-10 16:13:45, Info CSI 00000254 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:24{12}]"explorer.exe" from store

2013-01-10 16:13:45, Info CSI 00000257 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:46, Info CSI 00000258 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:46, Info CSI 00000259 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:49, Info CSI 0000025b [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:50, Info CSI 0000025c [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:50, Info CSI 0000025d [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:13:51, Info CSI 0000025f [sR] Verify complete

2013-01-10 16:13:52, Info CSI 00000260 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:13:52, Info CSI 00000261 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:01, Info CSI 00000266 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:01, Info CSI 00000267 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:01, Info CSI 00000268 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:13, Info CSI 0000026b [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:14, Info CSI 0000026c [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:14, Info CSI 0000026d [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:22, Info CSI 00000271 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:22, Info CSI 00000272 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:22, Info CSI 00000273 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:28, Info CSI 00000275 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"uxtheme.dll" from store

2013-01-10 16:14:29, Info CSI 00000278 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"shell32.dll" from store

2013-01-10 16:14:30, Info CSI 00000283 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:31, Info CSI 00000284 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:31, Info CSI 00000285 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:39, Info CSI 00000288 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:39, Info CSI 00000289 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:39, Info CSI 0000028a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:46, Info CSI 0000028c [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:46, Info CSI 0000028d [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:46, Info CSI 0000028e [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:52, Info CSI 00000292 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:53, Info CSI 00000293 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:53, Info CSI 00000294 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:14:59, Info CSI 0000029f [sR] Verify complete

2013-01-10 16:14:59, Info CSI 000002a0 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:14:59, Info CSI 000002a1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:07, Info CSI 000002bd [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:07, Info CSI 000002be [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:07, Info CSI 000002bf [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:12, Info CSI 000002c1 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:13, Info CSI 000002c2 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:13, Info CSI 000002c3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:18, Info CSI 000002c5 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:19, Info CSI 000002c6 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:19, Info CSI 000002c7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:24, Info CSI 000002d5 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:25, Info CSI 000002d6 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:25, Info CSI 000002d7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:29, Info CSI 000002d9 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:29, Info CSI 000002da [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:29, Info CSI 000002db [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:36, Info CSI 000002e9 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:36, Info CSI 000002ea [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:36, Info CSI 000002eb [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:39, Info CSI 000002ed [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:40, Info CSI 000002ee [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:40, Info CSI 000002ef [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:43, Info CSI 000002f1 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:44, Info CSI 000002f2 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:44, Info CSI 000002f3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:50, Info CSI 000002f6 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:50, Info CSI 000002f7 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:50, Info CSI 000002f8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:52, Info CSI 000002fa [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:53, Info CSI 000002fb [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:53, Info CSI 000002fc [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:15:59, Info CSI 000002fe [sR] Verify complete

2013-01-10 16:15:59, Info CSI 000002ff [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:15:59, Info CSI 00000300 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:04, Info CSI 00000302 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:04, Info CSI 00000303 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:04, Info CSI 00000304 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:12, Info CSI 0000030d [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:13, Info CSI 0000030e [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:13, Info CSI 0000030f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:19, Info CSI 00000322 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:20, Info CSI 00000323 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:20, Info CSI 00000324 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:36, Info CSI 00000326 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:36, Info CSI 00000327 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:36, Info CSI 00000328 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:41, Info CSI 0000032a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:41, Info CSI 0000032b [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:41, Info CSI 0000032c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:47, Info CSI 0000032f [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:48, Info CSI 00000330 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:48, Info CSI 00000331 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:52, Info CSI 00000334 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:52, Info CSI 00000335 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:52, Info CSI 00000336 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:16:58, Info CSI 00000338 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:16:59, Info CSI 00000339 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:16:59, Info CSI 0000033a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:02, Info CSI 0000033c [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:03, Info CSI 0000033d [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:03, Info CSI 0000033e [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:08, Info CSI 00000341 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:08, Info CSI 00000342 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:08, Info CSI 00000343 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:14, Info CSI 00000345 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:24{12}]"timedate.cpl" from store

2013-01-10 16:17:14, Info CSI 00000347 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"themeui.dll" from store

2013-01-10 16:17:14, Info CSI 00000349 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:15, Info CSI 0000034a [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:15, Info CSI 0000034b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:20, Info CSI 0000034d [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:21, Info CSI 0000034e [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:21, Info CSI 0000034f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:26, Info CSI 00000351 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:26, Info CSI 00000352 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:26, Info CSI 00000353 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:36, Info CSI 00000356 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:36, Info CSI 00000357 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:36, Info CSI 00000358 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:39, Info CSI 0000035a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:40, Info CSI 0000035b [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:40, Info CSI 0000035c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:44, Info CSI 0000035e [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:44, Info CSI 0000035f [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:44, Info CSI 00000360 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:48, Info CSI 00000362 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:49, Info CSI 00000363 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2013-01-10 16:17:49, Info CSI 00000364 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:54, Info CSI 00000366 [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:54, Info CSI 00000367 [sR] Verifying 19 (0x0000000000000013) components

2013-01-10 16:17:54, Info CSI 00000368 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000036a [sR] Verify complete

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000036b [sR] Repairing 27 (0x000000000000001b) components

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000036c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000036e [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"winload.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000370 [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"winresume.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000372 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"winload.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000374 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"winresume.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000376 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"bootres.dll" of Microsoft-Windows-BootRes, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000377 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"Kalimba.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000378 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000379 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Maid with the Flaxen Hair.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000037a [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Sleep Away.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000037b [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"Koala.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000037c [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"Jellyfish.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000037d [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"SampleRes.dll" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000037e [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 0000037f [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Desert.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000380 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Lighthouse.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000381 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Tulips.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000382 [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Chrysanthemum.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000383 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Hydrangeas.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:55, Info CSI 00000384 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Penguins.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000385 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000386 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Wildlife.wmv" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000387 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000388 [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000389 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"winsat.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000038a [sR] Cannot repair member file [l:68{34}]"Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000038b [sR] Cannot repair member file [l:60{30}]"Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000038c [sR] Cannot repair member file [l:32{16}]"winsatencode.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000038d [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000038e [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000390 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:26{13}]"SndVolSSO.dll" from store

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000391 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:298{149},l:220{110}]"amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_nl-nl_8b999d0b86bcd921.manifest"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000392 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"winload.efi.mui"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000393 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"winload.exe.mui"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000394 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:34{17}]"winresume.efi.mui"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000395 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:34{17}]"winresume.exe.mui"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000397 [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"winload.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 00000398 [sR] This component was referenced by [l:266{133}]"Microsoft-Windows-WindowsFoundation-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~6.1.7600.16385.Windows Foundation Language Pack"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000039a [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"winresume.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000039b [sR] This component was referenced by [l:266{133}]"Microsoft-Windows-WindowsFoundation-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~6.1.7600.16385.Windows Foundation Language Pack"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000039d [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"timedate.cpl" from store

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000039e [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 0000039f [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a0 [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a1 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a2 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"winsat.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a3 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a4 [sR] Cannot repair member file [l:68{34}]"Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a5 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a6 [sR] Cannot repair member file [l:60{30}]"Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a7 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a8 [sR] Cannot repair member file [l:32{16}]"winsatencode.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003a9 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003aa [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003ab [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003ac [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:56, Info CSI 000003ad [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:57, Info CSI 000003af [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"shell32.dll" from store

2013-01-10 16:17:57, Info CSI 000003b1 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"authui.dll" from store

2013-01-10 16:17:57, Info CSI 000003b3 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"batmeter.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003b5 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:28{14}]"\??\C:\Windows"\[l:24{12}]"explorer.exe" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003b7 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"uxtheme.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003b9 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"bootres.dll" of Microsoft-Windows-BootRes, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003ba [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003bd [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"bootres.dll"; source file in store is also corrupted

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003bf [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:34{17}]"ExplorerFrame.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003c1 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:24{12}]"explorer.exe" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003c3 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"uxtheme.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003c5 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"themeui.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003c7 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"themeui.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003c9 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:34{17}]"ExplorerFrame.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003cb [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:62{31}]"\??\C:\Windows\Branding\Basebrd"\[l:22{11}]"basebrd.dll" from store

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003cd [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:298{149},l:218{109}]"amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66.manifest"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003ce [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:22{11}]"winload.efi"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003cf [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:22{11}]"winload.exe"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d0 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:26{13}]"winresume.efi"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d1 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:26{13}]"winresume.exe"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d3 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"winload.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d4 [sR] This component was referenced by [l:156{78}]"Package_7_for_KB2506014~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.2506014-48_neutral_GDR"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d6 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"winresume.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d7 [sR] This component was referenced by [l:156{78}]"Package_7_for_KB2506014~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.2506014-48_neutral_GDR"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d8 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"Kalimba.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003d9 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003da [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003db [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003dc [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Maid with the Flaxen Hair.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003dd [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003de [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Sleep Away.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003df [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:58, Info CSI 000003e1 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"pnidui.dll" from store

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003e3 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:32{16}]"ActionCenter.dll" from store

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003e5 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"imagesp1.dll" from store

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003e6 [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"Koala.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003e7 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003e8 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"Jellyfish.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003e9 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003ea [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"SampleRes.dll" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003eb [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003ec [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003ed [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003ee [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Desert.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003ef [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f0 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Lighthouse.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f1 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f2 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Tulips.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f3 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f4 [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Chrysanthemum.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f5 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f6 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Hydrangeas.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f7 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f8 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Penguins.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003f9 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003fb [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"shell32.dll" from store

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003fd [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:32{16}]"themeservice.dll" from store

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003fe [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 000003ff [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 00000400 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Wildlife.wmv" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 00000401 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:17:59, Info CSI 00000403 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:24{12}]"timedate.cpl" from store

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000405 [sR] Repair complete

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000406 [sR] Committing transaction

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000407 [sR] Cannot commit interactively, there are boot critical components being repaired

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000408 [sR] Repairing 27 (0x000000000000001b) components

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000409 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000040b [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"winload.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000040d [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"winresume.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000040f [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"winload.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000411 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"winresume.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000413 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"bootres.dll" of Microsoft-Windows-BootRes, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000414 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"Kalimba.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000415 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000416 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Maid with the Flaxen Hair.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000417 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Sleep Away.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000418 [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"Koala.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000419 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"Jellyfish.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000041a [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"SampleRes.dll" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000041b [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000041c [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Desert.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000041d [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Lighthouse.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000041e [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Tulips.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000041f [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Chrysanthemum.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000420 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Hydrangeas.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000421 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Penguins.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000422 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000423 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Wildlife.wmv" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000424 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000425 [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000426 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"winsat.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000427 [sR] Cannot repair member file [l:68{34}]"Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000428 [sR] Cannot repair member file [l:60{30}]"Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 00000429 [sR] Cannot repair member file [l:32{16}]"winsatencode.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000042a [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:00, Info CSI 0000042b [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000042d [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:26{13}]"SndVolSSO.dll" from store

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000042e [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:298{149},l:220{110}]"amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_nl-nl_8b999d0b86bcd921.manifest"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000042f [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"winload.efi.mui"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000430 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"winload.exe.mui"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000431 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:34{17}]"winresume.efi.mui"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000432 [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:34{17}]"winresume.exe.mui"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000434 [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"winload.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000435 [sR] This component was referenced by [l:266{133}]"Microsoft-Windows-WindowsFoundation-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~6.1.7600.16385.Windows Foundation Language Pack"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000437 [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"winresume.exe.mui" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"nl-NL", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000438 [sR] This component was referenced by [l:266{133}]"Microsoft-Windows-WindowsFoundation-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~6.1.7600.16385.Windows Foundation Language Pack"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000043a [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"timedate.cpl" from store

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000043b [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Clip_1080_5sec_VC1_15mbps.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000043c [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000043d [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000043e [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000043f [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"winsat.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000440 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000441 [sR] Cannot repair member file [l:68{34}]"Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000442 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000443 [sR] Cannot repair member file [l:60{30}]"Clip_1080_5sec_10mbps_h264.mp4" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000444 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000445 [sR] Cannot repair member file [l:32{16}]"winsatencode.wmv" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000446 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000447 [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000448 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 00000449 [sR] Cannot repair member file [l:56{28}]"Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg" of Microsoft-Windows-WinSATMediaSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:01, Info CSI 0000044a [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 0000044c [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"shell32.dll" from store

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 0000044e [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"authui.dll" from store

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 00000450 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"batmeter.dll" from store

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 00000452 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:28{14}]"\??\C:\Windows"\[l:24{12}]"explorer.exe" from store

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 00000454 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"uxtheme.dll" from store

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 00000456 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"bootres.dll" of Microsoft-Windows-BootRes, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 00000457 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 0000045a [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"bootres.dll"; source file in store is also corrupted

2013-01-10 16:18:02, Info CSI 0000045c [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:34{17}]"ExplorerFrame.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000045e [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:24{12}]"explorer.exe" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000460 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"uxtheme.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000462 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:22{11}]"themeui.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000464 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"themeui.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000466 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:34{17}]"ExplorerFrame.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000468 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:62{31}]"\??\C:\Windows\Branding\Basebrd"\[l:22{11}]"basebrd.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000046a [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:298{149},l:218{109}]"amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16757_none_b73e23c9863dba66.manifest"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000046b [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:22{11}]"winload.efi"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000046c [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:22{11}]"winload.exe"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000046d [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:26{13}]"winresume.efi"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000046e [sR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:26{13}]"winresume.exe"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000470 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"winload.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000471 [sR] This component was referenced by [l:156{78}]"Package_7_for_KB2506014~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.2506014-48_neutral_GDR"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000473 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"winresume.exe" of Microsoft-Windows-BootEnvironment-OS-Loader, Version = 6.1.7600.16757, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000474 [sR] This component was referenced by [l:156{78}]"Package_7_for_KB2506014~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.2506014-48_neutral_GDR"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000475 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"Kalimba.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000476 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000477 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000478 [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000479 [sR] Cannot repair member file [l:58{29}]"Maid with the Flaxen Hair.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000047a [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000047b [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Sleep Away.mp3" of Microsoft-Windows-MusicSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000047c [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 0000047e [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"pnidui.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000480 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:32{16}]"ActionCenter.dll" from store

2013-01-10 16:18:03, Info CSI 00000482 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"imagesp1.dll" from store

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000483 [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"Koala.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000484 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000485 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"Jellyfish.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000486 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000487 [sR] Cannot repair member file [l:26{13}]"SampleRes.dll" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000488 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000489 [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000048a [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000048b [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Desert.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000048c [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000048d [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Lighthouse.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000048e [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000048f [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"Tulips.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000490 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000491 [sR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Chrysanthemum.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000492 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000493 [sR] Cannot repair member file [l:28{14}]"Hydrangeas.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000494 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000495 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Penguins.jpg" of Microsoft-Windows-PhotoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000496 [sR] This component was referenced by [l:242{121}]"Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.Microsoft-Windows-Client-Features-Update"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 00000498 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:22{11}]"shell32.dll" from store

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000049a [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:32{16}]"themeservice.dll" from store

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000049b [sR] Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000049c [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000049d [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Wildlife.wmv" of Microsoft-Windows-VideoSamples, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 0000049e [sR] This component was referenced by [l:194{97}]"Microsoft-Windows-SampleContent-Music-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7600.16385.MusicSamples"

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 000004a0 [sR] Repairing corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:24{12}]"timedate.cpl" from store

2013-01-10 16:18:04, Info CSI 000004a2 [sR] Repair complete

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier nog het logje van HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:26:35, on 10-1-2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Arie\Desktop\HijackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Turbo Internet: Bookmark this page - C:\Program Files (x86)\Turbo Internet\exts\addFav.html

O8 - Extra context menu item: Turbo Internet: Download this link - C:\Program Files (x86)\Turbo Internet\exts\dl.html

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted IP range: http://168.0.104.99

O15 - ESC Trusted IP range: http://168.0.104.99

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BCFF59DD-88A8-4F41-97A7-4AC04543D5DE}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F3903483-1C4A-48CE-A419-2C9859DF2DC1}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Application Layer Gateway Service (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: Fax - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Integrated Clock Controller Service - Intel® ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Netlogon - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Locator (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SNMP Trap (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Software Protection (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Interactive Services Detection (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Volume Shadow Copy (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--

End of file - 5852 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wat is juist het probleem met deze pc want volgens het logje ontbreken er enkele essentiele windows bestanden.
Het ontbreken van essentiele windows bestanden werd bevestigd door de SFC scan maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.

Gezien de hoeveelheid en de aard van de ontbrekende bestanden, is een herinstallatie waarschijnlijk de snelste en de beste oplossing.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.