Ga naar inhoud

Malware nog steeds aanwezig?


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste

Ik merkte onlangs tijdens het gebruiken van Google Chrome ineens dat pagina's niet meer volledig geladen werden. Er kwam enkel nog een soort kladversie met tekst, zonder opmaak op, als ik een website inlaad. De Java was blijkbaar niet helemaal meer up to date op deze laptop, dus dat heb ik onmiddellijk in orde gebracht.

Daarna scande ik met Norton 360 Premium, maar die vond enkel tracking cookies.

Hierna scande ik met Ad-Aware Antivirus, deze vond tracking cookies en 'GamePlayLab'. Dit bestand verwijderde ik met Ad-Aware.

Hierna scande ik met Malwarebytes' Anti-Malware. Deze vond 2 maal 'Adware Dropper'. Deze verwijderde ik met Malwarebytes' Anti-Malware.

Nadat ik Google Chrome opnieuw installeerde leek alles opgelost. Ik heb achter af en toe dat als ik een pagina laad, alles dan voor 20 seconden (+-) vastloopt (de pagina die ik probeer te laden, maar ook mijn muispijltje kan ik dan even niet bewegen. Daarnaast is de lay out van het uitvalmenu als ik op de rechtermuistoets klik, veranderd naar die van windows '98. Ik ben er dan ook niet van overtuigd dat alles verwijderd is. Hieronder vind u mijn HJT-logje. Als er nog andere dingen zijn die ik kan doen om definitief van deze brol af te geraken, hoor ik het graag.

Alvast bedankt voor de hulp!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 2:43:35, on 16/02/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.1.1.2\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\PACKARD BELL\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerTray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe

C:\Program Files\PACKARD BELL\SetupMyPC\SmpSys.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Users\Ruben\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\PROGRA~1\AD-AWA~1\AdAware.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Steam\steam.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Ruben\Desktop\HJT\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.1.66.12:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\ezShellStart.exe,

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.1.1.2\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.1.1.2\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.1.1.2\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe" -k

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerTrayLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Browsing Protection] "C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Antivirus] "C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher" --windows-run

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\PACKARD BELL\SetupMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (Bitdefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\PACKARD BELL\Packard Bell PowerSave Solution\ePowerSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.1.1.2\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: Ad-Aware (SBAMSvc) - GFI Software - C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 11262 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je een goede virusscanner gebruikt, heb je Ad-Aware niet meer nodig.

Trouwens Ad-Aware zelf is niet meer helemaal te vertrouwen; lees maar.

Ik zou Ad-Aware verwijderen en niet meer gebruiken.

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste, bedankt voor de snelle reactie. Ad-Aware heb ik intussen verwijderd. Hieronder volgt de log van ADWCleaner

# AdwCleaner v2.112 - Verslag gemaakt op 16/02/2013 om 17:27:23

# Geactualiseerd op 10/02/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruiker : Ruben - PC_VAN_RUBEN

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Ruben\Desktop\adwcleaner0.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\user.js

Map Verwijdert : C:\Program Files\adawaretb

Map Verwijdert : C:\Program Files\Ask.com

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Ask

Map Verwijdert : C:\ProgramData\blekko toolbars

Map Verwijdert : C:\ProgramData\InstallMate

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Premium

Map Verwijdert : C:\Users\Ruben\AppData\LocalLow\adawaretb

Map Verwijdert : C:\Users\School\AppData\LocalLow\vShare

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\IM

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\ImInstaller

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{70D46D94-BF1E-45ED-B567-48701376298E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-B4C6572FD61A}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3B7599DF-3D5D-4EF5-BF51-9C2EDA788E83}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3B7599DF-3D5D-4EF5-BF51-9C2EDA788E83}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16464

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v24.0.1312.57

File : C:\Users\Ruben\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

File : C:\Users\School\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [3033 octets] - [16/02/2013 17:27:23]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [3093 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alles lijkt in orde nu. Het uitvalmenu (rechtermuistoets) is weer in de normale layout, geen problemen meer met het laden van webpagina's. Voorlopig ook geen vastlopende webpagina's bij het inladen.

Bij mij lijkt het dus alles goed, als de logs ook in orde zijn zal het wel gefixed zijn? Als er toch nog problemen zouden optreden laat ik het in deze topic wel weer weten dan.

Alvast bedankt voor de snelle en doeltreffende hulp Wabbit & kape!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sluit alle openstaande vensters

Start AdwCleaner en klik Deinstallatie.

Klik op "Ja"

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

AdwCleaner is nu verwijderd van je pc.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Uiteraard kan je in geval van nieuwe/andere problemen steeds weer een nieuw topic openen …:top:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.