Ga naar inhoud

pc traag


 Delen

Aanbevolen berichten

Mijn Pc is traag en er zitten fouten in .Ook mijn adobe flash plug-in crasht steeds.Hier mijn logje :Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:25:41, on 22/02/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AspireService] C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MediaSync] C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beidsccertprop] C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -systray -startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1342849095500

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1342849076812

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program Files\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 8934 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo, we gaan de volgende tool inzetten. zoek.exe ®by smeenk

gentleman-smiley-emoticon.gif

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
  startupall;
  filesrcm;
  shortcutfix;
  emptyclsid;
  


 • Vink nu de onderstaande opties aan.


  • Standaard Search
  • Auto Clean
  • Empty All Temp
  • IE Defaults

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier het logje:

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 18-02-2013

Tool run by Acer on vr 22/02/2013 at 18:29:37,20.

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\Program Files\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe

C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Documents and Settings\Acer\Mijn documenten\Downloads\zoek(1).exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

==== System Specs ======================

Windows: Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Memory (RAM): 448 MB

CPU Info: AMD Sempron Processor 3000+

CPU Speed: 1807,2 MHz

Sound Card: Realtek AC97 Audio |

Display Adapters: VIA/S3G UniChrome Pro IGP | NetMeeting driver | RDPDD Chained DD

Monitors: 1x; Plug en Play-monitor |

Screen Resolution: 1280 X 768 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Pakketplanner-minipoort

CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: ASUS DRW-1814BLT

Ports: COM1 | COM2 LPT1

Mouse: 5 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 58,6GB | D: 220,9GB

Hard Disks - Free: C: 36,6GB | D: 220,7GB

Manufacturer *: Award Software International, Inc.

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 08/30/05 | VIAK8 - 42302e31

Time Zone: Romance (standaardtijd)

Motherboard *: Acer K8VM800MAE

Sun Java version: 1.7.0_15

Country: België

Language: NLB

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\WINDOWS ====

====== C:\DOCUME~1\Acer\LOCALS~1\Temp ====

====== C:\WINDOWS\system32 =====

2013-02-22 01:20:07 674F852FAE7E686F74EF11A4FE44ED21 94112 ----a-w- C:\WINDOWS\System32\WindowsAccessBridge.dll

====== C:\WINDOWS\system32\drivers =====

2013-02-21 23:36:05 629CABB0421668C9D3D402A3C3D77E14 21104 ----a-w- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbam.sys

====== C:\WINDOWS\Tasks ======

====== C:\WINDOWS\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-02-22 16:22:34 -------- d-----w- C:\Program Files\Trend Micro

======= C: =====

====== C:\Documents and Settings\Acer\Application Data ======

2013-01-31 07:59:46 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\TuneUp Software

====== C:\Documents and Settings\Acer ======

2013-02-22 05:32:33 -------- d--h--r- C:\Documents and Settings\Acer\Onlangs geopend

====== C: exe-files ==

2013-02-22 01:16:01 BFFDC679694D23FAC8C94ABDB7A5BAAB 896928 ----a-w- C:\Documents and Settings\Acer\Mijn documenten\Downloads\jxpiinstall(1).exe

2013-02-21 23:31:50 0FB6D382FA5FBF72D05FC2A4503B7DF2 10156344 ----a-w- C:\Documents and Settings\Acer\Mijn documenten\Downloads\mbam-setup-1.70.0.1100.exe

2013-02-18 18:34:07 BFB65E335E5C3BBBD5A0F4FFB7E38972 465072 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\DriverInstaller\14.2.0\DriverInstaller.exe

2013-02-18 18:34:04 3AD1E72748978D8B0B3B674741E4C3E2 968880 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

2013-02-18 18:33:59 4F7DDB474A93E3EFCB66EBF1AD99AC26 1213104 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ScriptHelperInstaller\14.2.0\ScriptHelper.exe

=== C: other files ==

2013-02-22 16:55:09 CF4BB0A51D0B2D8876B03A4FD218F5EA 1258737 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG2012\IDS\quarantine\981ec944-b300-47d3-9879-d146acdce528.zip

2013-02-22 01:20:07 674F852FAE7E686F74EF11A4FE44ED21 94112 ----a-w- C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-02-21 23:36:05 629CABB0421668C9D3D402A3C3D77E14 21104 ----a-w- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys

2013-02-18 18:34:19 FD9EA986137004BC570AF1C1E03AB9E7 237111 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG Secure Search\ChromeExt\14.2.0.1\avg.crx

2013-02-18 18:34:10 AFC06544F2C389124225927E84F1C3DE 495792 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

2013-02-18 18:34:10 1A9E34E8F874AE72FAB0C7DAD086D4DB 562352 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\RewardsInstaller\14.2.0\AVGRewardsWorker.dll

2013-02-18 18:34:09 59C5A91F4A27B81CB0AE7BF5D0543FBA 568496 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\DNTInstaller\14.2.0\avgdttbx.dll

2013-02-18 18:34:06 F8FDA07510118B1D7AC4070335E2F913 773296 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\14.2.0\npsitesafety.dll

2013-02-18 18:34:05 421839190D58EF5A37A3E770C91E8F20 156848 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\14.2.0\SiteSafety.dll

2013-02-18 18:33:58 612A05F057928A73276029A6C2DDC414 1929392 ----a-w- C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3339670028-2350408140-161039472-1006\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"VTTimer"="VTTimer.exe"

"VTTrayp"="VTtrayp.exe"

"AspireService"="C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe"

"MediaSync"="C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe"

"type32"="C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

"IntelliPoint"="C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE"

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

"HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe"

"HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

"HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"beidsccertprop"="C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"AVG_TRAY"="C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

"vProt"="C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

"Google Updater"="C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe -systray -startup"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="IMJPMIG8.1"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\WINDOWS\\IME\\imjp8_1\\IMJPMIG.EXE\" /Spoil /RemAdvDef /Migration32"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\MSPY2002]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="MSPY2002"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\WINDOWS\\system32\\IME\\PINTLGNT\\ImScInst.exe /SYNC"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="PHIME2002A"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\WINDOWS\\system32\\IME\\TINTLGNT\\TINTSETP.EXE /IMEName"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="PHIME2002ASync"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\WINDOWS\\system32\\IME\\TINTLGNT\\TINTSETP.EXE /SYNC"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"Adobe Reader Speed Launcher"="\"C:\\Program Files\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [17/09/2011 10:49]

C:\WINDOWS\tasks\At2.job --a------ C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPCustPartic.exe [16/11/2010 21:12]

C:\WINDOWS\tasks\At3.job --a------ C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPCustPartic.exe [16/11/2010 21:12]

C:\WINDOWS\tasks\At4.job --a------ C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPCustPartic.exe [16/11/2010 21:12]

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [22/02/2013 12:33]

C:\WINDOWS\tasks\Google Software Updater.job --a------ C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [12/08/2012 16:31]

C:\WINDOWS\tasks\At1.job --a------ C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPCustPartic.exe [16/11/2010 21:12]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Documents and Settings\Acer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gchpwlkh.default

- Undetermined - C:\Program Files\Web Assistant\Firefox

- AVG Do Not Track - C:\Program Files\AVG\AVG2012\Firefox\DoNotTrack

- AVG Security Toolbar - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG Secure Search\11.1.0.7

- Belgium eID - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

- Undetermined - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}

- TimeLineRemove.Com - %ProfilePath%\extensions\jid0-YxzrUsJ0WOiOaU89TngAzLcIs18@jetpack

ProfilePath: C:\Documents and Settings\Administrator.ACER-T135\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wkem4uvd.default

- Undetermined - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

- Undetermined - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

- Microsoft .NET Framework Assistant - %ProfilePath%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Documents and Settings\Acer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gchpwlkh.default

1B197A0ED28DB310AB67591567C3787A - C:\WINDOWS\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.150.3

41AD454888C7BB4AFB3E2F919D21B236 - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\11.1.0\npsitesafety.dll - AVG SiteSafety plugin

0A7B01235B1CBFA387B04A91E2F2B7D0 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

711A2E6A55EC7BFD59B5F649D58B704B - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

2437BE68D5A37A75FAD51C5F0E9A03ED - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

6C403C77C8657F7F6A4F88106BCD5440 - C:\Program Files\NOS\bin\np_gp.dll - getPlusPlus for Adobe 16291

1C8124B6A03A620EB0CBCA615666D2AE - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live® Photo Gallery

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library

99F97C9FE748C37528C338A423577FCB - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll - Microsoft® Windows Media Player Firefox Plugin

0A7B01235B1CBFA387B04A91E2F2B7D0 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

84CBD6F6AA7EE399FBDC265B8EA64474 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

21A55BABD31DA624449F06A591AE73ED - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrlui.dll - Microsoft ® Silverlight

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

Profilepath: C:\Documents and Settings\Acer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xmbce95z.default-1361541871640

7D2C149C21BA955CFFE39C08466BA31B - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_6_602_168.dll - Shockwave Flash

AFD9010DC500096809C2784551909304 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U15

1B197A0ED28DB310AB67591567C3787A - C:\WINDOWS\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.150.3

F8FDA07510118B1D7AC4070335E2F913 - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\14.2.0\npsitesafety.dll - AVG SiteSafety plugin

E0FF893763BA82BAABB869A351F0C455 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

CF25FDD7CA6BC88442A58F74DBB6CFA6 - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1200112.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

EA768A823B0DE8D2B3FFF8E38F4AFF50 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.1808.5272\npCIDetect14.dll - Google Updater

84CBD6F6AA7EE399FBDC265B8EA64474 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

0A7B01235B1CBFA387B04A91E2F2B7D0 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

0A7B01235B1CBFA387B04A91E2F2B7D0 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

711A2E6A55EC7BFD59B5F649D58B704B - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

2437BE68D5A37A75FAD51C5F0E9A03ED - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

6C403C77C8657F7F6A4F88106BCD5440 - C:\Program Files\NOS\bin\np_gp.dll - getPlusPlus for Adobe 16291

1C8124B6A03A620EB0CBCA615666D2AE - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live® Photo Gallery

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

99F97C9FE748C37528C338A423577FCB - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll - Microsoft® Windows Media Player Firefox Plugin

21A55BABD31DA624449F06A591AE73ED - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrlui.dll - Microsoft ® Silverlight

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla - C:\Program Files\AVG\AVG2012\Chrome\safesearch.crx[26/07/2012 03:23]

ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG Secure Search\ChromeExt\14.2.0.1\avg.crx[18/02/2013 19:33]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{10B6074D-C44A-4E57-83BB-38ECC8DC4F4D} AVG Secure Search Url="http://search.avg.com/route/?d=4b3d2cf0&i=23&tp=chrome&q={searchTerms}&lng={language}&ychte=us&nt=1"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} AVG Secure Search Url="http://isearch.avg.com/search?cid={B4ADF4BD-04CE-4D24-B671-7EEA76F03387}&mid=ab5d0cb8748247d69427d146acdce528-1dea0c1c5c13907f54205069dfe039d05d9eed4c〈=nl&ds=AVG&pr=fr&d=2012-06-09"

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Documents and Settings\Acer\Bureaublad\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Acer\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\AVG 2012.lnk - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgui.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Documents and Settings\Acer\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Toegankelijkheid\Hulpprogrammabeheer.lnk - C:\WINDOWS\system32\utilman.exe /start

C:\Documents and Settings\Acer\Menu Start\Programma's\HiJackThis\HiJackThis.lnk - C:\Documents and Settings\Acer\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Systeemwerkset\Schijfdefragmentatie.lnk - C:\WINDOWS\system32\dfrg.msc

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Systeembeheer\Prestaties.lnk - C:\WINDOWS\system32\perfmon.msc /s

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\AVG\AVG 2012.lnk - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgui.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware Help.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.chm

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Malwarebytes' Anti-Malware\Verwijder Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Malwarebytes' Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\Chameleon\chameleon.chm

==== HijackThis Entries ======================

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1342849095500

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1342849076812

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program Files\acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

==== Empty IE Cache ======================

C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\Acer\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Documents and Settings\Acer\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xmbce95z.default-1361541871640\Cache emptied successfully

C:\Documents and Settings\Administrator.ACER-T135\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wkem4uvd.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied

C:\DOCUME~1\Acer\LOCALS~1\Temp successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Documents and Settings\Acer\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

Link naar reactie
Delen op andere sitesGast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...