Ga naar inhoud

Windows 7 loopt steeds vast


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik heb nu sinds een aantal weken dat mijn pc steeds vast loopt(willekeurig moment)

Ik heb een hijackthis logfile gemaakt misschien dat iemand hier wat mee kan.

Bij voorbaat dank

Luuk

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:11:46, on 23-2-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Usenet\NewsLeecher 4\newsLeecher.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\Desktop\HijackThis.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ado20.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files (x86)\free-downloads.net\tbfree.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0021810 - {11111111-1111-1111-1111-110211181110} - C:\Program Files (x86)\Giant Savings Extension\Giant Savings Extension.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files (x86)\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files (x86)\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe" -automount

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Download met MiPony - file://C:\Program Files (x86)\MiPony\Browser\IEContext.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C1F8FC10-E5DB-4112-9DBF-6C3FF728D4E3} (DellSystemLite.Scanner) - http://support.dell.com/systemprofiler/DellSystemLite.CAB

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\251005~1.80\{c16c1~1\browse~1.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O2FLASH - Unknown owner - C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\STacSV64.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11563 bytes

aangepast door kip12
Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files (x86)\free-downloads.net\tbfree.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0021810 - {11111111-1111-1111-1111-110211181110} - C:\Program Files (x86)\Giant Savings Extension\Giant Savings Extension.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files (x86)\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files (x86)\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je reactie,

Ik heb precies gedaan wat je zei alleen heeft mbam geen infectie's gevonden dus post ik alleen een hijackthis logfile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:52:29, on 24-2-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bert\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ado20.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe" -automount

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Bert\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Download met MiPony - file://C:\Program Files (x86)\MiPony\Browser\IEContext.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C1F8FC10-E5DB-4112-9DBF-6C3FF728D4E3} (DellSystemLite.Scanner) - http://support.dell.com/systemprofiler/DellSystemLite.CAB

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\251005~1.80\{c16c1~1\browse~1.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O2FLASH - Unknown owner - C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\STacSV64.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10568 bytes

- - - Updated - - -

Helaas kort na het plaatsen van het bovenstaande bericht liep de pc weer vast.

Heeft iemand misschien nog andere suggesties?

Luuk

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-02-24.01 - Bert 24-02-2013 18:53:25.1.4 - x64Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3957.2470 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Bert\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Internet Security 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

FW: AVG Internet Security 2012 *Enabled* {621CC794-9486-F902-D092-0484E8EA828B}

SP: AVG Internet Security 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\PCDr\6032\AddOnDownloaded\5b35a8f1-54bf-4743-8fd7-358ffc15372a.dll

c:\programdata\PCDr\6032\AddOnDownloaded\63acf506-979e-4b72-a7ce-2af6dc2b98c4.dll

c:\programdata\PCDr\6032\AddOnDownloaded\9192d3e9-aa66-4560-a2e3-209867aafd30.dll

c:\programdata\PCDr\6032\AddOnDownloaded\dfc97e68-74cd-4807-807f-ac146d81ec5d.dll

c:\programdata\PCDr\6032\AddOnDownloaded\e5a71f43-c979-4b3d-a544-9ed1dc6dc4c8.dll

c:\programdata\PCDr\6032\AddOnDownloaded\f8b3befb-ca07-4bff-8777-f565b237979f.dll

c:\users\Public\sdelevURL.tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-01-24 to 2013-02-24 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-02-24 17:58 . 2013-02-24 17:58 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-02-24 12:45 . 2013-02-24 12:45 -------- d-----w- c:\users\Bert\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-02-24 12:45 . 2013-02-24 12:45 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2013-02-24 12:45 . 2013-02-24 12:45 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-02-24 12:45 . 2012-12-14 15:49 24176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-02-24 12:44 . 2013-02-08 00:28 9162192 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{8DBE60D7-1A4B-4D85-8142-5622628BB526}\mpengine.dll

2013-02-22 18:26 . 2013-02-08 00:28 9162192 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2013-02-14 08:06 . 2013-01-09 01:10 996352 ----a-w- c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VGX\VGX.dll

2013-02-14 08:06 . 2013-01-08 22:01 768000 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VGX\VGX.dll

2013-02-14 08:03 . 2013-01-09 01:48 17812992 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2013-02-14 08:03 . 2013-01-09 01:22 10925568 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2013-02-14 08:01 . 2013-01-05 05:53 5553512 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-02-14 08:01 . 2013-01-05 05:00 3967848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2013-02-14 08:01 . 2013-01-05 05:00 3913064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2013-02-14 08:01 . 2013-01-04 03:26 3153408 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-02-14 08:01 . 2013-01-04 05:46 215040 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2013-02-14 08:01 . 2013-01-04 02:47 25600 ----a-w- c:\windows\SysWow64\setup16.exe

2013-02-14 08:01 . 2013-01-04 02:47 14336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2013-02-14 08:01 . 2013-01-04 04:51 5120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wow32.dll

2013-02-14 08:01 . 2013-01-04 02:47 7680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\instnm.exe

2013-02-14 08:01 . 2013-01-04 02:47 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\user.exe

2013-02-14 08:01 . 2013-01-03 06:00 1913192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-02-14 08:01 . 2013-01-03 06:00 288088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2013-02-10 15:43 . 2013-02-10 15:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Ashampoo

2013-02-10 15:43 . 2013-02-10 15:43 -------- d-----w- c:\users\Bert\AppData\Local\Programs

2013-02-01 12:29 . 2013-02-01 12:29 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-01-31 11:48 . 2013-01-31 11:48 -------- d-----w- c:\users\Bert\AppData\Local\AVG Secure Search

2013-01-31 11:47 . 2013-01-31 11:47 -------- d-----w- c:\programdata\AVG Security Toolbar

2013-01-31 11:47 . 2013-01-31 11:47 -------- d-----w- c:\programdata\AVG Secure Search

2013-01-31 11:47 . 2013-02-19 09:38 39768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys

2013-01-31 11:47 . 2013-01-31 11:47 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

2013-01-31 11:47 . 2013-02-19 09:38 -------- d-----w- c:\program files (x86)\AVG Secure Search

2013-01-31 11:42 . 2013-01-31 11:44 -------- d-----w- c:\programdata\AVG January 2013 Campaign

2013-01-29 15:18 . 2013-01-29 15:18 -------- d-----w- c:\users\Bert\AppData\Local\Diagnostics

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-02-14 08:10 . 2012-08-12 13:39 70004024 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-02-10 10:47 . 2012-09-01 21:08 697712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-02-10 10:47 . 2012-09-01 21:08 74096 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-01-30 10:53 . 2012-08-14 19:11 273840 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-01-04 04:43 . 2013-02-14 08:01 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2012-12-10 02:28 . 2012-12-10 02:28 127328 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys

2012-12-07 13:20 . 2013-01-10 13:12 441856 ----a-w- c:\windows\system32\Wpc.dll

2012-12-07 13:15 . 2013-01-10 13:12 2746368 ----a-w- c:\windows\system32\gameux.dll

2012-12-07 12:26 . 2013-01-10 13:12 308736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Wpc.dll

2012-12-07 12:20 . 2013-01-10 13:12 2576384 ----a-w- c:\windows\SysWow64\gameux.dll

2012-12-07 11:20 . 2013-01-10 13:12 30720 ----a-w- c:\windows\system32\usk.rs

2012-12-07 11:20 . 2013-01-10 13:12 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrr.rs

2012-12-07 11:20 . 2013-01-10 13:12 23552 ----a-w- c:\windows\system32\oflc.rs

2012-12-07 11:20 . 2013-01-10 13:12 45568 ----a-w- c:\windows\system32\oflc-nz.rs

2012-12-07 11:20 . 2013-01-10 13:12 44544 ----a-w- c:\windows\system32\pegibbfc.rs

2012-12-07 11:20 . 2013-01-10 13:12 20480 ----a-w- c:\windows\system32\pegi-fi.rs

2012-12-07 11:20 . 2013-01-10 13:12 20480 ----a-w- c:\windows\system32\pegi-pt.rs

2012-12-07 11:19 . 2013-01-10 13:12 20480 ----a-w- c:\windows\system32\pegi.rs

2012-12-07 11:19 . 2013-01-10 13:12 46592 ----a-w- c:\windows\system32\fpb.rs

2012-12-07 11:19 . 2013-01-10 13:12 40960 ----a-w- c:\windows\system32\cob-au.rs

2012-12-07 11:19 . 2013-01-10 13:12 21504 ----a-w- c:\windows\system32\grb.rs

2012-12-07 11:19 . 2013-01-10 13:12 15360 ----a-w- c:\windows\system32\djctq.rs

2012-12-07 11:19 . 2013-01-10 13:12 55296 ----a-w- c:\windows\system32\cero.rs

2012-12-07 11:19 . 2013-01-10 13:12 51712 ----a-w- c:\windows\system32\esrb.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 43520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\csrr.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 30720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\usk.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 45568 ----a-w- c:\windows\SysWow64\oflc-nz.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 44544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\pegibbfc.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 20480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\pegi-pt.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 23552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\oflc.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 20480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\pegi-fi.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 46592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\fpb.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 20480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\pegi.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 21504 ----a-w- c:\windows\SysWow64\grb.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cob-au.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 15360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\djctq.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 55296 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cero.rs

2012-12-07 10:46 . 2013-01-10 13:12 51712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\esrb.rs

2012-11-30 05:45 . 2013-01-10 13:11 362496 ----a-w- c:\windows\system32\wow64win.dll

2012-11-30 05:45 . 2013-01-10 13:11 243200 ----a-w- c:\windows\system32\wow64.dll

2012-11-30 05:45 . 2013-01-10 13:11 13312 ----a-w- c:\windows\system32\wow64cpu.dll

2012-11-30 05:43 . 2013-01-10 13:11 16384 ----a-w- c:\windows\system32\ntvdm64.dll

2012-11-30 05:41 . 2013-01-10 13:11 424448 ----a-w- c:\windows\system32\KernelBase.dll

2012-11-30 05:41 . 2013-01-10 13:11 1161216 ----a-w- c:\windows\system32\kernel32.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 6144 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 4608 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 4608 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 5120 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2012-11-30 05:38 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:53 . 2013-01-10 13:11 274944 ----a-w- c:\windows\SysWow64\KernelBase.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 4608 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 4096 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 5120 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2012-11-30 04:45 . 2013-01-10 13:11 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2012-11-30 03:23 . 2013-01-10 13:11 338432 ----a-w- c:\windows\system32\conhost.exe

2012-11-30 02:38 . 2013-01-10 13:11 6144 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-11-30 02:38 . 2013-01-10 13:11 4608 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2013-02-19 09:38 1929392 ----a-w- c:\program files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AlcoholAutomount"="c:\program files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe" [2010-08-20 33120]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-02-13 3481408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-12-17 98304]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-11-19 2598520]

"vProt"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe" [2013-02-19 1151152]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-08-30 128456]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-09-12 368896]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

R3 PCDSRVC{1E208CE0-FB7451FF-06020200}_0;PCDSRVC{1E208CE0-FB7451FF-06020200}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver;c:\program files\dell support center\pcdsrvc_x64.pkms [2012-08-17 25584]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-12 1255736]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-04-19 28480]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-01-31 36944]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2012-03-22 503352]

S1 Avgfwfd;AVG network filter service;c:\windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2011-05-22 48992]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-11-08 307040]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-12-23 47696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-08-24 384352]

S1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-02-19 39768]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-08-12 283200]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-12-17 202752]

S2 avgfws;AVG Firewall;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgfws.exe [2012-12-05 2321560]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe [2012-11-02 5174392]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

S2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service;c:\program files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2012-10-08 2365792]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-09-30 2320920]

S2 vToolbarUpdater14.2.0;vToolbarUpdater14.2.0;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe [2013-02-19 968880]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-12-10 127328]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 O2MDGRDR;O2MDGRDR;c:\windows\system32\DRIVERS\o2mdgx64.sys [2009-11-13 74272]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-06-10 539240]

S3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;c:\program files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-09-19 11880]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-02-24 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-09-01 10:47]

.

2013-02-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2771787706-2767835204-3796849387-1000Core1ce0e0b33a35d27.job

- c:\users\Bert\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-12 12:51]

.

2013-02-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2771787706-2767835204-3796849387-1000UA.job

- c:\users\Bert\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-12 12:51]

.

2013-01-31 c:\windows\Tasks\ROC_REG_JAN_DELETE.job

- c:\programdata\AVG January 2013 Campaign\ROC.exe [2013-01-31 21:16]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2010-01-21 487424]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.ado20.nl/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Download met MiPony - file://c:\program files (x86)\MiPony\Browser\IEContext.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

TCP: Interfaces\{6A3F0BA2-21F9-45E0-964C-55A0C3A0E3CF}: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{ECDEE021-0D17-467F-A1FF-C7A115230949} - (no file)

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2468871 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2533523 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2600217 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2604121 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2656351 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2656368v2 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2656405 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2686827 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2729449 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2737019 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2742595 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2789642 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\PCDSRVC{1E208CE0-FB7451FF-06020200}_0]

"ImagePath"="\??\c:\program files\dell support center\pcdsrvc_x64.pkms"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_149_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_149_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_149.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_149.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_149.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_149.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

c:\windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe

c:\program files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2013-02-24 19:03:35 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-02-24 18:03

.

Pre-Run: 275.092.086.784 bytes beschikbaar

Post-Run: 274.954.276.864 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 87C2DE2C5A64E55B7767C1291347E298

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download en installeer Speccy.

Tijdens de installatie heb je nu de mogelijkheid om Nederlands als taal te selecteren.

Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.

Speccysetup_zps67a9e41f.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware icon_e_wink.gif

Link naar reactie
Delen op andere sites


Je maakt gebruik van twee antivirusprogramma's: Microsoft Security Essentials en AVG 2012.

Qua doeltreffendheid is MSE niet meteen een aanrader, lijkt me aangewezen dat je deze verwijdert via Configuratiescherm -> Programma's -> Programma's en onderdelen.

Schoon na de verwijdering van MSE je systeem op met Ccleaner:

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (Als je niet wil dat Google Chrome op je pc als standaard webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'.

Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”.

Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”.

Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

AVG2012 kan je vervangen door AVG2013, die kan je hier downloaden...voor de verwijdering van AVG2012 gebruik je best AVG Remover.

Je Speccy-logje werd geproduceerd toen je laptop net geen 3 minuten in gebruik was: kan je eens een logje produceren wanneer je de laptop langere tijd gebruikt ?...

Test je harde schijf eens met HD Tune:

Download HD Tune en sla het bestand op.

Installeer HD Tune en start deze na de installatie op.

HDTune-error-scan.png

Vervolgens ga je naar het tabblad Error Scan, selecteer de harde schijf die je wil controleren en druk op Start.

De controle kan een hele tijd in beslag nemen afhankelijk van de grootte van de te controleren harde schijf.

Wat is het resultaat van deze test?

Kan je er met het knipprogramma (klik er op) een afbeelding van maken en die in een volgend bericht hier op het forum plaatsen (klik er op)?...

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...