Ga naar inhoud

Controlelogje geïnfecteerd systeem


 Delen

Aanbevolen berichten

Hoi guys,

Ik heb hier terug een lappy gekregen van een collega. Het ding had een mooie verzameling malware.

Wat heb ik al gedaan:

Scan met Mbam (log niet beschikbaar, had een 40-tal adware items + 1 trojaan gevonden).

Scan met AdwCleaner.

Wat algemeen opkuiswerk + installatie van AV scanner.

Ik vermoed dat er nu Combofix aan te pas zal mogen komen?

Hieronder alvast een nieuw HJT logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:32:58, on 25/02/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe

C:\Windows\PixArt\Pac7302\Monitor.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Users\eliza\AppData\Roaming\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo! France

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - (no file)

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PAC7302_Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC7302\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSW] "C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe" /icon="hidden"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sanDiskSecureAccess_Manager.exe] C:\Users\eliza\AppData\Roaming\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\eliza\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\eliza\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\eliza\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: .dll??????(

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1 (AeLookupSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100 (Appinfo) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-204 (AudioEndpointBuilder) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200 (Audiosrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001 (BFE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1000 (BITS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\browser.dll,-100 (Browser) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11 (CertPropSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001 (CryptSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @oleres.dll,-5012 (DcomLaunch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dhcpcsvc.dll,-100 (Dhcp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101 (Dnscache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102 (dot3svc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dps.dll,-500 (DPS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1 (EapHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\emdmgmt.dll,-1000 (EMDMgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200 (Eventlog) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2450 (EventSystem) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100 (fdPHost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100 (FDResPub) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100 (FontCache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Service Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101 (hidserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6 (hkmsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501 (IKEEXT) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\IPBusEnum.dll,-102 (IPBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-200 (iphlpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: ZoneAlarm LTD Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2946 (KtmRm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-100 (LanmanServer) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-100 (LanmanWorkstation) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1 (lltdsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-101 (lmhosts) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100 (MMCSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090 (MpsSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000 (MSiSCSI) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27 (msiserver) - Unknown owner - C:\Windows\system32\msiexec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6 (napagent) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109 (Netman) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netprof.dll,-246 (netprofm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1 (NlaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200 (nsi) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8004 (p2pimsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006 (p2psvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1 (PcaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\pla.dll,-500 (pla) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100 (PlugPlay) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8002 (PNRPAutoReg) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8000 (PNRPsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010 (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300 (ProfSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200 (RasAuto) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200 (RasMan) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @regsvc.dll,-1 (RemoteRegistry) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe

O23 - Service: @oleres.dll,-5010 (RpcSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-1 (SCardSvr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100 (Schedule) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13 (SCPolicySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-107 (SDRSVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200 (SENS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026 (SessionEnv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288 (ShellHWDetection) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLUINotify.dll,-103 (SLUINotify) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-100 (SSDPSRV) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200 (SstpSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-9 (stisvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103 (swprv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000 (SysMain) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100 (TabletInputService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100 (TapiSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tbssvc.dll,-100 (TBS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268 (TermService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-8192 (Themes) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102 (THREADORDER) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1 (TrkWks) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-100 (TrustedInstaller) - Unknown owner - C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213 (upnphost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dwm.exe,-2000 (UxSms) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200 (W32Time) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3 (wcncsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200 (WcsPlugInService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-502 (WdiServiceHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-500 (WdiSystemHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\webclnt.dll,-100 (WebClient) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200 (Wecsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101 (wercplsupport) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100 (WerSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100 (WinHttpAutoProxySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205 (Winmgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101 (WinRM) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257 (Wlansvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100 (WPCSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-100 (WPDBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100 (WPFFontCache_v0400) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wscsvc.dll,-200 (wscsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\SearchIndexer.exe,-103 (WSearch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wuaueng.dll,-105 (wuauserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wudfsvc.dll,-1000 (wudfsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

--

End of file - 24015 bytes

PS: Die O3 toolbar blijft hardnekkig terugkomen.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O3 - Toolbar: (no name) - !{381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: .dll??????(

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

In normale modus blijft CF hangen bij stap 48.

Hierop een scan gedaan in veilige modus. CF gaf hier halverwege de melding dat het niet alles kon uitvoeren omdat hij niet als administrator gestart was, wat nochtans wel zo was... :hmmmm:

In veilige modus is de scan wel beëindigd, maar zonder opnieuw op te starten en zonder log. :hmpf:

Hierbij alvast een nieuw HJT logje. (Die O3 regel blijft hardnekkig staan trouwens)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:05:31, on 26/02/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe

C:\Windows\PixArt\Pac7302\Monitor.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Users\eliza\AppData\Roaming\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - (no file)

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PAC7302_Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC7302\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSW] "C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe" /icon="hidden"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sanDiskSecureAccess_Manager.exe] C:\Users\eliza\AppData\Roaming\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\eliza\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\eliza\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1 (AeLookupSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100 (Appinfo) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-204 (AudioEndpointBuilder) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200 (Audiosrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001 (BFE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1000 (BITS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\browser.dll,-100 (Browser) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11 (CertPropSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001 (CryptSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @oleres.dll,-5012 (DcomLaunch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dhcpcsvc.dll,-100 (Dhcp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101 (Dnscache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102 (dot3svc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dps.dll,-500 (DPS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1 (EapHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\emdmgmt.dll,-1000 (EMDMgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200 (Eventlog) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2450 (EventSystem) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100 (fdPHost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100 (FDResPub) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100 (FontCache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Service Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101 (hidserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6 (hkmsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501 (IKEEXT) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\IPBusEnum.dll,-102 (IPBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-200 (iphlpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: ZoneAlarm LTD Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2946 (KtmRm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-100 (LanmanServer) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-100 (LanmanWorkstation) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1 (lltdsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-101 (lmhosts) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100 (MMCSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090 (MpsSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000 (MSiSCSI) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27 (msiserver) - Unknown owner - C:\Windows\system32\msiexec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6 (napagent) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109 (Netman) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netprof.dll,-246 (netprofm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1 (NlaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200 (nsi) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8004 (p2pimsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006 (p2psvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1 (PcaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\pla.dll,-500 (pla) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100 (PlugPlay) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8002 (PNRPAutoReg) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8000 (PNRPsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010 (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300 (ProfSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200 (RasAuto) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200 (RasMan) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @regsvc.dll,-1 (RemoteRegistry) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe

O23 - Service: @oleres.dll,-5010 (RpcSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-1 (SCardSvr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100 (Schedule) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13 (SCPolicySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-107 (SDRSVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200 (SENS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026 (SessionEnv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-106 (SharedAccess) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288 (ShellHWDetection) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLUINotify.dll,-103 (SLUINotify) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-100 (SSDPSRV) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200 (SstpSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-9 (stisvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103 (swprv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000 (SysMain) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100 (TabletInputService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100 (TapiSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tbssvc.dll,-100 (TBS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268 (TermService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-8192 (Themes) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102 (THREADORDER) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1 (TrkWks) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-100 (TrustedInstaller) - Unknown owner - C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213 (upnphost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dwm.exe,-2000 (UxSms) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200 (W32Time) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3 (wcncsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200 (WcsPlugInService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-502 (WdiServiceHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-500 (WdiSystemHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\webclnt.dll,-100 (WebClient) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200 (Wecsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101 (wercplsupport) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100 (WerSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: Windows Defender (WinDefend) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100 (WinHttpAutoProxySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205 (Winmgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101 (WinRM) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257 (Wlansvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100 (WPCSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-100 (WPDBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100 (WPFFontCache_v0400) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wscsvc.dll,-200 (wscsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\SearchIndexer.exe,-103 (WSearch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wuaueng.dll,-105 (wuauserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wudfsvc.dll,-1000 (wudfsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

--

End of file - 23329 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
 • Vink nu de onderstaande opties aan

  • Standard Search
  • Auto Clean
  • Running processes
  • Empty All Temp
  • Firefox Look
  • Chrome Look
  • Installed Programs
  • Firefox Defaults
  • IE Defaults
  • Startup Info
  • Reset Chrome
  • Reset Hosts
  • Reset IE proxy

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 25-02-2013

Tool run by eliza on mar. 26/02/2013 at 13:18:18,46.

Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Basique 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe

C:\Windows\PixArt\Pac7302\Monitor.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\eliza\Desktop\zoek.exe

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3808549083-698864960-3969323490-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{65FECE5E-22D5-4989-81FA-A532708868E6} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3808549083-698864960-3969323490-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CB31120B-2D86-42AA-9CCC-4036286C9F83} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Installed Programs ======================

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Flash Player 11 Plugin

Adobe Reader 9.5.4 - Français

Adobe Shockwave Player

Angels vs Devils

Art MahJongg 1.06

ATI Catalyst Control Center Ex

ATI Catalyst Install Manager

Belgium e-ID middleware 4.0.0 (build 7094)

Canon Easy-WebPrint EX

Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Canon MP Navigator EX 3.0

Canon MP270 series MP Drivers

Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX

Canon Utilities My Printer

Canon Utilities Solution Menu

CCleaner

Commande ECHO désactivée.

Contrôle ActiveX Windows Live Mesh pour connexions à distance

Cruise Ship Tycoon

D3DX10

DAEMON Tools Lite

Definition Update for Microsoft Office 2010 (KB982726) 32-Bit Edition

Defraggler

Enregistrement utilisateur de Canon MP270 series

Free Studio version 5.6.3.706

Galerie de photos Windows Live

Google Chrome

Google Update Helper

HDRegBEFR

HiJackThis

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Java 7 Update 15

Java Auto Updater

JavaFX 2.0.3

Malwarebytes Anti-Malware version 1.70.0.1100

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - fra

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile FRA Language Pack

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Office « Démarrer en un clic » 2010

Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Professional Plus 2010

Microsoft Office Proof (Dutch) 2010

Microsoft Office Proof (English) 2010

Microsoft Office Proof (French) 2010

Microsoft Office Proof (German) 2010

Microsoft Office Proofing (Dutch) 2010

Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2010

Microsoft Search Enhancement Pack

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Module linguistique Microsoft .NET Framework 3.5 SP1- fra

Module linguistique Microsoft .NET Framework 4 Client Profile FRA

MSVCRT

msvcrt_installer

Outil de notification de cadeaux MSN

Package de pilotes Windows - Fedict SmartCard (10/04/2011 4.0.0.5)

Picasa 3

PowerCinema

Revo Uninstaller 1.94

Roxio Creator 9 LE

SanDiskSecureAccess_Manager.exe

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111)

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2657424)

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)

Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB2597126) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2687417) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2687436) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553091)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553096)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553371) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553447) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2589320) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2597986) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2598243) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687501) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687510) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Visio 2010 (KB2687508) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Visio Viewer 2010 (KB2598287) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Word 2010 (KB2760410) 32-Bit Edition

Security Update for Module linguistique Microsoft .NET Framework 4 Client Profile FRA (KB2478663)

Security Update for Module linguistique Microsoft .NET Framework 4 Client Profile FRA (KB2518870)

Segoe UI

Synaptics Pointing Device Driver

TomTom HOME

TomTom HOME Visual Studio Merge Modules

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2494150)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553065)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553092)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553181) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553267) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553270) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553310) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553378) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2566458)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2596964) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2598242) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2687509) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2760631) 32-Bit Edition

Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2553290) 32-Bit Edition

Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2687277) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2597090) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2687623) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook Social Connector 2010 (KB2553406) 32-Bit Edition

Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2598240) 32-Bit Edition

Update for Microsoft SharePoint Workspace 2010 (KB2589371) 32-Bit Edition

VLC media player 2.0.5

Windows Live Communications Platform

Windows Live Family Safety

Windows Live FolderShare

Windows Live ID Sign-in Assistant

Windows Live Installer

Windows Live Messenger

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Common

Windows Live Photo Gallery

Windows Live PIMT Platform

Windows Live SOXE

Windows Live SOXE Definitions

Windows Live UX Platform

Windows Live UX Platform Language Pack

Windows Live Writer

Windows Live Writer Resources

Yetisports World Tour

ZoneAlarm Antivirus

ZoneAlarm Firewall

ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall

ZoneAlarm LTD Toolbar

ZoneAlarm Security

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright © 1993-2006 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\eliza\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s4bw0lna.default\prefs.js:

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

Added to C:\Users\eliza\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s4bw0lna.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Users\eliza\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s4bw0lna.default

user.js not found

---- Lines iminent removed from prefs.js ----

user_pref("iminent.webbooster.scripts.webbooster.splashShownDate", "Mon, 10 May 2010 16:57:33 GMT");

---- Lines iminent modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20132602_1326_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\eliza\AppData\Local\CRE" deleted

"C:\Users\eliza\AppData\LocalLow\DataMngr" deleted

==== System Specs ======================

Windows: Windows Vista Home Basic Edition Service Pack 2 (Build 6002)

Internet Explorer: 9.0.8112.16421

Memory (RAM): 894 MB

CPU Info: Intel® Celeron® M CPU 420 @ 1.60GHz

CPU Speed: 1576,8 MHz

Sound Card: Haut-parleurs (Périphérique Hig |

Display Adapters: ATI RADEON XPRESS 200M Series | ATI RADEON XPRESS 200M Series | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver

Monitors: 1x; Moniteur Plug-and-Play générique |

Screen Resolution: 1280 X 800 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Ralink Wireless LAN Card V2 | Carte réseau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x Family

CD / DVD Drives: 2x (D: | E: | ) D: MATSHITAUJ-850D | E: DTSOFT BDROM

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 5 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 66,5GB | Q: 0,0MB

Hard Disks - Free: C: 17,9GB | Q: 0,0MB

Manufacturer *: Packard Bell

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 02/06/07 | PacBel - 6040000

Time Zone: Paris, Madrid

Motherboard *: Packard Bell BV EasyNote MZ35

Sun Java version: 1.7.0_15

Country: Belgique

Language: FRB

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-02-25 07:02:03 6E89D2B17B9A5652A6584D42ACF9B578 120 ----a-w- C:\Windows\DeleteOnReboot.bat

====== C:\Users\eliza\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-02-25 07:33:56 674F852FAE7E686F74EF11A4FE44ED21 94112 ----a-w- C:\Windows\System32\WindowsAccessBridge.dll

2013-02-21 08:11:20 EED68558AAA106535E7290C9A8E0D5A3 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2013-02-21 08:11:20 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-02-21 08:11:19 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-02-21 08:11:18 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-02-21 08:11:18 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-02-21 08:11:17 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-02-21 08:11:17 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-02-21 08:11:16 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-02-21 08:11:16 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-02-21 08:11:15 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-02-21 08:11:15 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-02-21 08:11:14 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-02-21 08:11:12 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-02-21 08:11:12 470D8189D7FE9928FFFECBF55AAA3233 1427968 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2013-02-21 08:11:09 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-02-21 08:11:07 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-02-21 07:03:30 1C1F3014453865E805A8708751743A48 2048512 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-02-21 07:03:27 C43DECDAC58C0A43E0376A216590F40A 1314816 ----a-w- C:\Windows\System32\quartz.dll

2013-02-21 07:01:17 691F1612558BF6B27F952C4B1073B0D1 3550072 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-02-21 07:01:16 E185428925DBC53CE59B2A5CBA64B837 3602808 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-02-25 14:53:32 B0A92BF9EC6A0DF63C0F43E6E16E2B8D 417507 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\vsconfig.xml

2013-02-25 14:52:35 D6B6893B73AEDC15AA202BA14A5C3339 75096 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\klflt.sys

2013-02-25 14:52:35 958C2A9BF7EB471948971F1268230728 587096 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\klif.sys

2013-02-25 14:47:21 3546C0B6F2D808D4E6294A9D6B25151B 221568 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\netio.sys

2013-02-25 06:00:31 629CABB0421668C9D3D402A3C3D77E14 21104 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys

2013-02-21 07:03:23 CD21572F83F7EC6E2C20C465967BEDD9 31232 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

2013-02-21 07:03:23 3535CD93F944C00F098E73E12EE7FEB6 914792 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-02-26 09:56:33 A97AB1BC44FF92AA0121230138118639 200 ----a-w- C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-02-25 16:03:11 -------- d-----w- C:\Program Files\Trend Micro

2013-02-25 10:29:28 -------- d-----w- C:\Program Files\CheckPoint

2013-02-25 09:46:30 -------- d-----w- C:\Program Files\VS Revo Group

======= C: =====

2013-02-25 16:05:16 02F186F346569119F507950242775556 1835 ----a-w- C:\AdwCleaner[R1].txt

2013-02-25 07:11:11 5EB0F1FCF5A79C5D360B34AAC9E1FDE5 32027 ----a-w- C:\AdwCleaner[s2].txt

2013-02-25 07:01:40 EE4A0FCC44C31B1DC8BBE2F18517B9B3 407 ----a-w- C:\AdwCleaner[s1].txt

====== C:\Users\eliza\AppData\Roaming ======

2013-02-26 08:32:08 -------- d-----w- C:\users\eliza\AppData\Local\temp

2013-02-26 08:32:08 -------- d-----w- C:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-02-26 08:32:08 -------- d-----w- C:\users\Default User\AppData\Local\temp

2013-02-25 10:41:01 -------- d-----w- C:\users\eliza\AppData\Roaming\CheckPoint

====== C:\Users\eliza ======

2013-02-25 10:29:09 -------- d-----w- C:\ProgramData\CheckPoint

====== C: exe-files ==

2013-02-25 16:38:02 E563A65BAEA25CEF8F49FB0228CB8555 22916830 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Downloads\vlc-2.0.5-win32.exe

2013-02-25 14:23:40 428DF8FDB9BFDCCFAC86311C00E04A75 663552 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Downloads\ESETUninstaller.exe

2013-02-25 12:23:36 5D0D2C4F470C7955BAED1D09E41D42B6 3643096 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Downloads\BD2013_Uninstall_Tool.exe

2013-02-25 10:28:57 831C251225FF2F2D4058825EF7AAD239 2400736 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Downloads\zaSetupWeb_110_000_057.exe

2013-02-25 10:24:05 58E75A472FEB335238783BE2BD7391FD 97565024 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Downloads\avast_free_antivirus_setup.exe

2013-02-25 09:45:52 979E536F75C1512CA0A13E07835A40FD 2617648 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Downloads\revosetup.exe

2013-02-25 06:59:58 6D69000BB6FFD6585C9F49720205EB78 594019 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Desktop\AdwCleaner.exe

2013-02-25 05:55:32 0FB6D382FA5FBF72D05FC2A4503B7DF2 10156344 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\Downloads\mbam-setup-1.70.0.1100.exe

2013-02-22 09:44:39 88AD25D0E014FFAB9E9CAD34ECB6D247 4001416 ----a-w- C:\Documents and Settings\eliza\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aaaanplonkoccjbnlleoidjplmhgeahe\7.15.16.37909_0\background\setup.exe

=== C: other files ==

2013-02-25 15:21:52 F5A70D247552D1F813CBC17C0522B73A 946616 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\update\rollback\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:21:52 F5A70D247552D1F813CBC17C0522B73A 946616 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\update\rollback\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:21:52 F5A70D247552D1F813CBC17C0522B73A 946616 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\update\rollback\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:21:52 F5A70D247552D1F813CBC17C0522B73A 946616 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\update\rollback\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:21:52 F5A70D247552D1F813CBC17C0522B73A 946616 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\update\rollback\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:07:51 C7E81BEE01AF0A4599865C8685990873 439760 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\av\kdb\i386\win\avengine.dll

2013-02-25 15:07:51 C7E81BEE01AF0A4599865C8685990873 439760 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\av\kdb\i386\win\avengine.dll

2013-02-25 15:07:51 C7E81BEE01AF0A4599865C8685990873 439760 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\av\kdb\i386\win\avengine.dll

2013-02-25 15:07:51 C7E81BEE01AF0A4599865C8685990873 439760 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\av\kdb\i386\win\avengine.dll

2013-02-25 15:07:51 C7E81BEE01AF0A4599865C8685990873 439760 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\av\kdb\i386\win\avengine.dll

2013-02-25 15:07:51 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:07:51 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:07:51 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:07:51 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 15:07:51 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\temp\temporaryFolder\bases\sw2\klavasyswatch.dll

2013-02-25 14:52:06 3BEC5CD4833E9087AD5E0BFB3AB63E6E 138854545 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd.zip

2013-02-25 14:52:06 3BEC5CD4833E9087AD5E0BFB3AB63E6E 138854545 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd.zip

2013-02-25 14:52:06 3BEC5CD4833E9087AD5E0BFB3AB63E6E 138854545 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd.zip

2013-02-25 14:52:06 3BEC5CD4833E9087AD5E0BFB3AB63E6E 138854545 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd.zip

2013-02-25 14:52:06 3BEC5CD4833E9087AD5E0BFB3AB63E6E 138854545 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd.zip

2013-02-25 14:52:06 3BEC5CD4833E9087AD5E0BFB3AB63E6E 138854545 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd.zip

2013-02-25 14:52:06 3BEC5CD4833E9087AD5E0BFB3AB63E6E 138854545 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd.zip

2013-02-25 14:52:01 19CBE8982C18369A2AB10A1B6A6B3251 130560 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\sys_critical_obj.dll

2013-02-25 14:52:01 19CBE8982C18369A2AB10A1B6A6B3251 130560 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\sys_critical_obj.dll

2013-02-25 14:52:01 19CBE8982C18369A2AB10A1B6A6B3251 130560 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\sys_critical_obj.dll

2013-02-25 14:52:01 19CBE8982C18369A2AB10A1B6A6B3251 130560 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\sys_critical_obj.dll

2013-02-25 14:52:01 19CBE8982C18369A2AB10A1B6A6B3251 130560 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\sys_critical_obj.dll

2013-02-25 14:52:01 19CBE8982C18369A2AB10A1B6A6B3251 130560 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\sys_critical_obj.dll

2013-02-25 14:50:26 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\klavasyswatch.dll

2013-02-25 14:50:26 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\klavasyswatch.dll

2013-02-25 14:50:26 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\klavasyswatch.dll

2013-02-25 14:50:26 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\klavasyswatch.dll

2013-02-25 14:50:26 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\klavasyswatch.dll

2013-02-25 14:50:26 8CF37EACF5E286F585C07168EDFE0E5A 970096 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\CheckPoint\ZoneAlarm\Data\avsys\bases_csd\klavasyswatch.dll

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3808549083-698864960-3969323490-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"SmpcSys"="C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe"

"SanDiskSecureAccess_Manager.exe"="C:\Users\eliza\AppData\Roaming\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"ISUSPM"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe -scheduler"

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe -autorun"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"toolbar_eula_launcher"="C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe"

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"RoxWatchTray"="C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

"PCMService"="c:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe"

"PAC7302_Monitor"="C:\Windows\PixArt\PAC7302\Monitor.exe"

"CanonSolutionMenu"="C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon"

"CanonMyPrinter"="C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"ISW"="C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe /icon=hidden"

"ZoneAlarm"="C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"SmpcSys"="C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe"

"SanDiskSecureAccess_Manager.exe"="C:\Users\eliza\AppData\Roaming\SanDisk\SanDiskSecureAccess_Manager.exe"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"ISUSPM"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe -scheduler"

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe -autorun"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\ARO 2012.job --a------ C:\Program Files\ARO 2012\ARO.exe []

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\eliza\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\s4bw0lna.default

- Java Console - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

- Undetermined - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\packardbell@partners.mozilla.com

- Undetermined - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\talkback@mozilla.org

- Java Console - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}

- Microsoft Choice Guard - %ProfilePath%\extensions\ChoiceGuard@Microsoft

- Microsoft .NET Framework Assistant - %ProfilePath%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

- Google Toolbar for Firefox - %ProfilePath%\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}

- Yahoo Toolbar - %ProfilePath%\extensions\{635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}

- Free YouTube Download Free Studio Menu - %ProfilePath%\extensions\{ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C}

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

- Google Toolbar for Firefox - %AppDir%\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}

- Undetermined - %AppDir%\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}

- Undetermined - %AppDir%\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

Sammsoft Toolbar - eliza - Default\Extensions\aaaanplonkoccjbnlleoidjplmhgeahe

YouTube - eliza - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - eliza - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Gmail - eliza - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

"SearchMigratedDefaultURL"="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

@="http://www.google.com/search/?q=%s"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"SearchMigratedDefaultURL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Start Page"="http://www.google.be/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{9D5BD211-422C-4164-9298-BB4186A30F31}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q={searchTerms}&src={referrer:source?}"

{1790FEDE-E018-4CA1-8C0B-9FDAA2F4E128} Yahoo//search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei=utf-8&fr=b2ie7"

{2192F8C4-3082-4342-8C3C-9E3CC81EA346} Bing Url="http://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q={searchTerms}&src={referrer:source?}"

{2381E4B7-5C04-459E-9D46-2F9AC1608B66} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{9D5BD211-422C-4164-9298-BB4186A30F31} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&mkt=fr-FR&form=IE0004"

{DECA3892-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4} Yahoo//fr.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}"

{FE6E31EB-964B-42D7-ADE3-7B247133063E} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\eliza\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\eliza\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2381E4B7-5C04-459E-9D46-2F9AC1608B66} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2381E4B7-5C04-459E-9D46-2F9AC1608B66} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3808549083-698864960-3969323490-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2381E4B7-5C04-459E-9D46-2F9AC1608B66} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3808549083-698864960-3969323490-1002\Software\Classes\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2381E4B7-5C04-459E-9D46-2F9AC1608B66} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Reset IE Proxy ======================

Value(s) before fix:

"ProxyEnable"=dword:00000000

Value(s) after fix:

"ProxyEnable"=dword:00000000

==== HijackThis Entries ======================

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - (no file)

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\eliza\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\eliza\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1 (AeLookupSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100 (Appinfo) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-204 (AudioEndpointBuilder) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200 (Audiosrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001 (BFE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1000 (BITS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\browser.dll,-100 (Browser) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11 (CertPropSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001 (CryptSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @oleres.dll,-5012 (DcomLaunch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dhcpcsvc.dll,-100 (Dhcp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101 (Dnscache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102 (dot3svc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\dps.dll,-500 (DPS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1 (EapHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\emdmgmt.dll,-1000 (EMDMgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200 (Eventlog) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2450 (EventSystem) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100 (fdPHost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100 (FDResPub) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100 (FontCache) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Service Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101 (hidserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6 (hkmsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501 (IKEEXT) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\IPBusEnum.dll,-102 (IPBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-200 (iphlpsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: ZoneAlarm LTD Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2946 (KtmRm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-100 (LanmanServer) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-100 (LanmanWorkstation) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1 (lltdsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-101 (lmhosts) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100 (MMCSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090 (MpsSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000 (MSiSCSI) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27 (msiserver) - Unknown owner - C:\Windows\system32\msiexec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6 (napagent) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109 (Netman) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\netprof.dll,-246 (netprofm) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1 (NlaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200 (nsi) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8004 (p2pimsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006 (p2psvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1 (PcaSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\pla.dll,-500 (pla) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100 (PlugPlay) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8002 (PNRPAutoReg) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8000 (PNRPsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010 (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300 (ProfSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200 (RasAuto) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200 (RasMan) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @regsvc.dll,-1 (RemoteRegistry) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe

O23 - Service: @oleres.dll,-5010 (RpcSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-1 (SCardSvr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100 (Schedule) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13 (SCPolicySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-107 (SDRSVC) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200 (SENS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026 (SessionEnv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-106 (SharedAccess) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288 (ShellHWDetection) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLUINotify.dll,-103 (SLUINotify) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-100 (SSDPSRV) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200 (SstpSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-9 (stisvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103 (swprv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000 (SysMain) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100 (TabletInputService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100 (TapiSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\tbssvc.dll,-100 (TBS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268 (TermService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-8192 (Themes) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102 (THREADORDER) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1 (TrkWks) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-100 (TrustedInstaller) - Unknown owner - C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213 (upnphost) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\dwm.exe,-2000 (UxSms) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200 (W32Time) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3 (wcncsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200 (WcsPlugInService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-502 (WdiServiceHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wdi.dll,-500 (WdiSystemHost) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\webclnt.dll,-100 (WebClient) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200 (Wecsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101 (wercplsupport) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100 (WerSvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: Windows Defender (WinDefend) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100 (WinHttpAutoProxySvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205 (Winmgmt) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101 (WinRM) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257 (Wlansvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100 (WPCSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-100 (WPDBusEnum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100 (WPFFontCache_v0400) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\wscsvc.dll,-200 (wscsvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\svchost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\SearchIndexer.exe,-103 (WSearch) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wuaueng.dll,-105 (wuauserv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\wudfsvc.dll,-1000 (wudfsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\svchost.exe

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\eliza\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\eliza\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\eliza\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\eliza\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\eliza\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

aangepast door Jion
Link naar reactie
Delen op andere sites

Kijk eens in het register of je hier HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar die foute toolbar van Bitdefender !{381FFDE8-2394-4F90-B10D-FC6124A40F8C} kan vinden ? Zo ja, mag je die sleutel daar verwijderen. Komt overeen met dat O3-lijntje in je HJT-log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Buiten dat het een oertrage dinosaurus gaat blijven, geloof ik dat we op malwaregebied hier een punt mogen achter zetten. :-)

Ik ga blij zijn om van deze laptop verlost te zijn. Vista op 1.60GHz en 1GB Ram zou bij wet verboden moeten worden! :eviltongue:

Bedankt voor de controle's. :top:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...