Ga naar inhoud

Laptop reageert traag


Mattnezz
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo iedereen

Mijn laptop reageert nu al een week traag, het is een acer laptop en heb hem nu al bijna 2 jaar.

Specificaties:

Fabrikant: Acer

Model: Aspire 5733Z

Processor: Intel Pentium CPU P6200 @

2.13GHz 2.13GHz

RAM: 4,00 GB

Systeem: 64 bitsbesturingssysteem

In het begin valt alles nog mee, maar naarmate ik langer op de laptop zit, duurt alles langer tegen dat programma's zijn opgestart (zelfs gewoon rechtsklikken op een document duurt langer).

Heb onlangs mijn antivirus nog laten lopen en die vond geen virussen enal. Daarnaast heb ik ook eens Regcure Pro en CCleaner geïnstalleerd en alle gevonden problemen laten oplossen, maar had weinig tot geen effect.

Ik heb niet zoveel verstand van computers, dus alle hulp is welkom en het liefst zo eenvoudig mogelijk :)

Alvast bedankt :)

Link naar reactie
Delen op andere sites


We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden. Dit kan je HIER doen.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map. De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:29:20, on 29/05/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS6\Utilities\adb.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE

C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS6\InDesign.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - (no file)

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [MASetupCleaner] C:\Windows\SysWOW64\MASetupCleaner.exe C:\Program Files (x86)\MarkAny\ContentSafer

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:\Program Files (x86)\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {44990B00-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {705EC6D4-B138-4079-A307-EF13E4889A82} - https://vpn-stud-ssl.hogent.be/CACHE/sdesktop/install/binaries/instweb.cab

O16 - DPF: {CC679CB8-DC4B-458B-B817-D447B3B6AC31} (Cisco AnyConnect VPN Client Web Control) - https://vpn-stud-ssl.hogent.be/CACHE/stc/13/binaries/vpnweb.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13792 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-06-03.06 - Acer 04/06/2013 1:50.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.3767.2469 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Acer\Downloads\ComboFix.exe

AV: Norton Internet Security *Disabled/Updated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF}

FW: Norton Internet Security *Disabled* {5BE4D041-DB6F-1935-0AD8-24F3E73C9FC4}

SP: Norton Internet Security *Disabled/Updated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\0.bak

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\windows\security\Database\tmp.edb

c:\windows\wininit.ini

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-05-04 to 2013-06-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-06-04 00:00 . 2013-06-04 00:00 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-05-29 19:14 . 2013-05-29 19:14 388096 ----a-r- c:\users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-05-29 19:14 . 2013-05-29 19:14 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2013-05-28 22:13 . 2013-05-28 22:54 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2013-05-23 22:46 . 2013-06-04 00:00 -------- d-----w- c:\users\Acer\AppData\Local\Temp

2013-05-23 22:33 . 2013-05-23 22:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\ParetoLogic

2013-05-23 22:33 . 2013-05-23 22:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\ParetoLogic

2013-05-23 22:18 . 2013-05-23 22:18 -------- d-----w- c:\users\Acer\AppData\Roaming\ParetoLogic

2013-05-23 22:18 . 2013-05-23 22:18 -------- d-----w- c:\users\Acer\AppData\Roaming\DriverCure

2013-05-23 22:06 . 2013-05-23 22:33 -------- d-----w- c:\programdata\ParetoLogic

2013-05-17 23:12 . 2013-05-17 23:46 -------- d-----w- c:\users\Acer\AppData\Roaming\FileZilla

2013-05-15 19:40 . 2013-04-05 06:52 2242048 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2013-05-15 19:40 . 2013-04-05 06:50 19231232 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2013-05-15 19:40 . 2013-04-05 06:50 15404032 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2013-05-14 21:16 . 2013-05-14 21:16 8534408 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe

2013-05-13 12:15 . 2013-05-13 12:15 -------- d-----w- c:\users\Acer\.android

2013-05-12 01:02 . 2013-05-12 01:02 -------- d-----w- c:\users\Acer\AppData\Roaming\Unity

2013-05-12 00:58 . 2013-05-28 22:51 -------- d-----w- c:\users\Acer\AppData\Local\Unity

2013-05-06 21:22 . 2013-05-06 21:22 -------- d-----w- c:\users\Acer\AppData\Local\Mozilla

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-05-15 19:56 . 2012-08-02 12:45 75016696 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-05-14 21:46 . 2012-08-04 18:51 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-14 21:46 . 2012-08-04 18:51 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-05-11 16:16 . 2010-06-24 18:33 22240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-15 10:08 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-15 10:08 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-15 10:08 308736 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcGenral.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-15 10:08 111104 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\acspecfc.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-15 10:08 474624 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcSpecfc.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-15 10:08 2176512 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcGenral.dll

2013-04-12 14:45 . 2013-04-24 15:27 1656680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

2013-04-04 03:35 . 2013-05-03 23:11 95648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-03-19 06:04 . 2013-04-10 12:44 5550424 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-03-19 05:46 . 2013-04-10 12:44 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2013-03-19 05:04 . 2013-04-10 12:44 3968856 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2013-03-19 05:04 . 2013-04-10 12:44 3913560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2013-03-19 04:47 . 2013-04-10 12:44 6656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\apisetschema.dll

2013-03-19 03:06 . 2013-04-10 12:44 112640 ----a-w- c:\windows\system32\smss.exe

2013-03-16 22:01 . 2012-08-20 11:38 861088 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2013-03-16 22:01 . 2012-08-20 11:38 782240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 97280 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 905728 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 81408 ----a-w- c:\windows\system32\icardie.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 762368 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 73728 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 719360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmlmedia.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 61952 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 599552 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 523264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 452096 ----a-w- c:\windows\system32\dxtmsft.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 441856 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 38400 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 361984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 281600 ----a-w- c:\windows\system32\dxtrans.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 27648 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 270848 ----a-w- c:\windows\system32\iedkcs32.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 247296 ----a-w- c:\windows\system32\webcheck.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 235008 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 23040 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 226304 ----a-w- c:\windows\system32\elshyph.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 216064 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 197120 ----a-w- c:\windows\system32\msrating.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 185344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\elshyph.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 173568 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 167424 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 158720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 1509376 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 144896 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 1441280 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 1400416 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dat

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 138752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 137216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 12800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 1054720 ----a-w- c:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 102912 ----a-w- c:\windows\system32\inseng.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 92160 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 77312 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 62976 ----a-w- c:\windows\system32\pngfilt.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 52224 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 51200 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 149504 ----a-w- c:\windows\system32\occache.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 13824 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 136192 ----a-w- c:\windows\system32\iepeers.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 135680 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-03-15 00:30 . 2013-03-15 00:30 12800 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedssync.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SuiteTray"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe" [2010-09-28 340336]

"EgisTecPMMUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe" [2010-09-17 407920]

"EgisUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" [2010-09-17 201584]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2013-05-08 41056]

"BackupManagerTray"="c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2011-02-15 297280]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2010-04-13 284696]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2011-03-31 1092688]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"AdobeCS6ServiceManager"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" [2013-04-25 1075296]

"SwitchBoard"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2011-05-10 49208]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-03-12 253816]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe" [2010-11-21 73216]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk - c:\program files (x86)\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe [2008-6-13 2498560]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]

R3 dgderdrv;dgderdrv;c:\windows\system32\drivers\dgderdrv.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\dgderdrv.sys [x]

R3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service;c:\program files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe;c:\program files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [x]

R3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam;c:\windows\system32\DRIVERS\mcvidrv_x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mcvidrv_x64.sys [x]

R3 mcaudrv_simple;ManyCam Virtual Microphone;c:\windows\system32\drivers\mcaudrv_x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mcaudrv_x64.sys [x]

R3 Prot6Flt;Prot6Flt;c:\windows\system32\DRIVERS\Prot6Flt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Prot6Flt.sys [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\RtsUStor.sys [x]

R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]

S0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1403010.016\SYMDS64.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\NISx64\1403010.016\SYMDS64.SYS [x]

S0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1403010.016\SYMEFA64.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\NISx64\1403010.016\SYMEFA64.SYS [x]

S1 BHDrvx64;BHDrvx64;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.1.0.24\Definitions\BASHDefs\20130515.001\BHDrvx64.sys;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.1.0.24\Definitions\BASHDefs\20130515.001\BHDrvx64.sys [x]

S1 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1403010.016\ccSetx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\NISx64\1403010.016\ccSetx64.sys [x]

S1 IDSVia64;IDSVia64;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.1.0.24\Definitions\IPSDefs\20130531.001\IDSvia64.sys;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.1.0.24\Definitions\IPSDefs\20130531.001\IDSvia64.sys [x]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [x]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [x]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [x]

S1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1403010.016\Ironx64.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\NISx64\1403010.016\Ironx64.SYS [x]

S1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver;c:\windows\System32\Drivers\NISx64\1403010.016\SYMNETS.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\NISx64\1403010.016\SYMNETS.SYS [x]

S2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [x]

S2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [x]

S2 GREGService;GREGService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [x]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [x]

S2 Live Updater Service;Live Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [x]

S2 NIS;Norton Internet Security;c:\program files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\ccSvcHst.exe;c:\program files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\ccSvcHst.exe [x]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe;c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [x]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [x]

S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys;c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [x]

S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ETD.sys [x]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\HECIx64.sys [x]

S3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Impcd.sys [x]

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\k57nd60a.sys [x]

S3 RTL8187B;NETGEAR WG111v3 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter Vista Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v3.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\wg111v3.sys [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-06-03 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-04 21:47]

.

2013-06-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-26 14:26]

.

2013-06-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-26 14:26]

.

2013-06-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2316184877-752206307-3784823544-1000Core.job

- c:\users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-26 14:26]

.

2013-06-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2316184877-752206307-3784823544-1000UA.job

- c:\users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-26 14:26]

.

2013-06-03 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Registration3.job

- c:\windows\system32\rundll32.exe [2009-07-13 01:14]

.

2013-05-23 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version3.job

- c:\program files (x86)\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe [2011-11-25 02:25]

.

2013-05-23 c:\windows\Tasks\RegCure Pro.job

- c:\program files (x86)\ParetoLogic\RegCure Pro\RegCurePro.exe [2011-12-21 10:34]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-02-18 11779176]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2012-01-10 167704]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2012-01-10 392984]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2012-01-10 417560]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.zita.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

Trusted Zone: hogent.be\vpn-stud-ssl

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.133 195.130.131.133

DPF: {CC679CB8-DC4B-458B-B817-D447B3B6AC31} - hxxps://vpn-stud-ssl.hogent.be/CACHE/stc/13/binaries/vpnweb.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Wow6432Node-HKCU-Run-RESTART_STICKY_NOTES - c:\windows\System32\StikyNot.exe

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM-Run-ETDCtrl - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\NIS]

"ImagePath"="\"c:\program files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\ccSvcHst.exe\" /s \"NIS\" /m \"c:\program files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.3.1.22\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_202_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_202_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-06-04 02:13:24

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-06-04 00:13

.

Pre-Run: 94.193.266.688 bytes beschikbaar

Post-Run: 93.688.864.768 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 819A188AFB9E010BFDC739896C2007C6

Link naar reactie
Delen op andere sites


voor zover ik kan zien reageert alles weer zo goed als normaal :D

Jullie zijn echt bedank :D!! Echt super werk dat jullie geleverd hebben!!

maar nog een klein vraagje, heb ik die programma's (zoals ccleaner, HiJackThis en Combofix) nog nodig, of mag ik die gewoon uninstallen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

HijackThis mag je verwijderen via Software.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). Hoe je de herstelpunten verwijdert lees je hier.

CCleaner is een aanbevolen programma dat je op geregelde tijdstippen (maandelijks) je PC eens kan laten scannen, zoals hierboven aangegeven. Of je dit wil houden is dus je eigen beslissing.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...