Ga naar inhoud

Harde schijf constant aan het werken


Aanbevolen berichten

Hallo,

ik hoop dat jullie me kunnen helpen, ik heb sinds een paar weken dat ik de harde schijf continue hoor werken en ook zie dat de cpu zo tussen de 5 en 15% schommelt ook al staat de pc maar gewoon aan en hoeft hij niets te doen. Ik heb een log file van hijack this gemaakt en hoop dat iemand me ermee kan helpen.

ik heb al Spybot en anti malware laten lopen die hebben beide 2 verdachte files gevonden, die ook gewist zijn; tijdens het wissen was de harde schijf behoorlijk aan het werken. maar er is eigenlijk niets veranderd.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:36:05, on 8-6-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Spotnet\Spotnet.exe

C:\Users\Albers\Downloads\hijackthis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120702215520.dll

O2 - BHO: Windows Live ID-Anmelde-Hilfsprogramm - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\mailcomm.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0008131370713985) (0008131370713985mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\Windows\TEMP\000813~1.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Roxio File Backup Service (CEEBC40A-FDED-4C59-B354-939132350B01) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Roxio\BackOnTrack\File Backup\FileBackupSVC.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LenovoCOMService (LenovoCOMSvc) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\Power Dial\LenovoCOMSvc.exe

O23 - Service: LitModeCtrl - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\Power Dial\LitModeCtrl.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (file missing)

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (file missing)

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (file missing)

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (file missing)

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (file missing)

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (file missing)

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Je logje werd geproduceerd met een verouderde versie van het programma HijackThis...hieronder vind je de nodige instructies en link naar de download van de recentste versie.

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden. Dit kan je HIER doen.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map. De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok het is gelukt, en alvast bedankt voor je hulp ASUS:adore:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:13:14, on 9-6-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120702215520.dll

O2 - BHO: Windows Live ID-Anmelde-Hilfsprogramm - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Albers\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKALER DIENST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKALER DIENST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETZWERKDIENST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETZWERKDIENST')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Roxio File Backup Service (CEEBC40A-FDED-4C59-B354-939132350B01) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Roxio\BackOnTrack\File Backup\FileBackupSVC.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LenovoCOMService (LenovoCOMSvc) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\Power Dial\LenovoCOMSvc.exe

O23 - Service: LitModeCtrl - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\Power Dial\LitModeCtrl.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14860 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll" (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Bij Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Actieve internet verbinding is hier een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok"
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm zie u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart da de computer

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Kape,

Bedankt voor je hulp,:adore: ik heb volgens mij Mcafee uitgezet want ik kreeg de vraag bij de viruscanner en ook bij de realtime scan wanneer ik het weer wou aanzette, en ik heb daarna het combofix laten lopen en krijg het volgende log bestand;

ComboFix 13-06-08.02 - Albers 10-06-2013 20:45:32.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.1.1252.31.1031.18.6127.4207 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Albers\Downloads\ComboFix.exe

AV: McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware *Enabled/Updated* {ADA629C7-7F48-5689-624A-3B76997E0892}

FW: McAfee Firewall *Disabled* {959DA8E2-3527-57D1-4915-924367AD4FE9}

SP: McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware *Enabled/Updated* {16C7C823-5972-5907-58FA-0004E2F9422F}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Albers\AppData\Roaming\Autorun.vbs

c:\users\Albers\AppData\Roaming\Bilder

c:\users\Albers\AppData\Roaming\win32

c:\users\Albers\AppData\Roaming\WINSYS32

c:\users\Albers\AppData\Roaming\WINSYS32\wmplayer - Kopie (2).exe

c:\users\Albers\AppData\Roaming\WINSYS32\wmplayer - Kopie.exe

c:\users\Albers\AppData\Roaming\WINSYS32\wmplayer.exe

c:\users\Albers\AppData\Roaming\WinUpd

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-05-10 to 2013-06-10 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-06-10 18:51 . 2013-06-10 18:51 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-06-09 06:04 . 2013-06-09 06:04 388096 ----a-r- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-06-08 18:13 . 2013-06-08 18:13 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2013-06-08 18:13 . 2013-06-08 18:13 -------- d-----w- c:\programdata\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-06-08 18:13 . 2013-06-08 18:13 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2013-06-08 18:13 . 2013-06-08 18:13 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2013-05-30 21:51 . 2013-05-30 21:51 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin5.dll

2013-05-30 21:51 . 2013-05-30 21:51 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin4.dll

2013-05-30 21:51 . 2013-05-30 21:51 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin3.dll

2013-05-30 21:51 . 2013-05-30 21:51 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin2.dll

2013-05-30 21:51 . 2013-05-30 21:51 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin.dll

2013-05-30 21:51 . 2013-05-30 21:51 -------- d-----w- c:\program files (x86)\QuickTime

2013-05-29 14:27 . 2013-05-29 14:27 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2013-05-29 14:26 . 2013-05-29 14:26 95648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-05-22 18:34 . 2013-05-22 18:34 -------- d-----w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\HandBrake

2013-05-22 18:27 . 2013-05-22 18:36 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Handbrake

2013-05-16 14:22 . 2013-02-27 05:52 14172672 ----a-w- c:\windows\system32\shell32.dll

2013-05-16 14:22 . 2013-02-27 05:52 197120 ----a-w- c:\windows\system32\shdocvw.dll

2013-05-16 14:22 . 2013-02-27 05:48 1930752 ----a-w- c:\windows\system32\authui.dll

2013-05-16 14:21 . 2013-02-27 06:02 111448 ----a-w- c:\windows\system32\consent.exe

2013-05-16 14:21 . 2013-02-27 05:47 70144 ----a-w- c:\windows\system32\appinfo.dll

2013-05-16 14:21 . 2013-02-27 04:49 1796096 ----a-w- c:\windows\SysWow64\authui.dll

2013-05-16 14:21 . 2013-04-10 06:01 265064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-05-16 14:21 . 2013-04-10 06:01 983400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-05-16 14:21 . 2011-02-03 11:25 144384 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll

2013-05-16 14:21 . 2013-03-19 05:53 48640 ----a-w- c:\windows\system32\wwanprotdim.dll

2013-05-16 14:21 . 2013-03-19 05:53 230400 ----a-w- c:\windows\system32\wwansvc.dll

2013-05-16 14:21 . 2013-04-10 03:30 3153920 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-05-29 14:26 . 2012-09-04 20:21 866720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2013-05-29 14:26 . 2011-06-11 18:15 788896 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2013-05-16 15:03 . 2012-03-30 19:13 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-05-16 15:03 . 2011-09-15 20:00 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-16 14:22 . 2011-04-23 18:10 75016696 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 94208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx

2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTime.qts

2013-04-13 05:49 . 2013-05-16 14:21 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-16 14:21 308736 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcGenral.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-16 14:21 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-16 14:21 111104 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\acspecfc.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-16 14:21 474624 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcSpecfc.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-16 14:21 2176512 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcGenral.dll

2013-04-12 14:45 . 2013-04-23 19:21 1656680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

2013-04-04 12:50 . 2012-01-28 19:22 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-04-02 14:09 . 2013-04-02 14:09 4550656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GPhotos.scr

2013-04-02 11:16 . 2013-04-14 13:09 236248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RapportKE64.sys

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 97280 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 92160 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 905728 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 81408 ----a-w- c:\windows\system32\icardie.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 762368 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 73728 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 719360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmlmedia.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 62976 ----a-w- c:\windows\system32\pngfilt.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 61952 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 599552 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 523264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 52224 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 51200 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 452096 ----a-w- c:\windows\system32\dxtmsft.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 441856 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 38400 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 361984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 281600 ----a-w- c:\windows\system32\dxtrans.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 27648 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 270848 ----a-w- c:\windows\system32\iedkcs32.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 247296 ----a-w- c:\windows\system32\webcheck.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 235008 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 23040 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 226304 ----a-w- c:\windows\system32\elshyph.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 216064 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 197120 ----a-w- c:\windows\system32\msrating.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 185344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\elshyph.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 173568 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 167424 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 158720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 1509376 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 149504 ----a-w- c:\windows\system32\occache.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 144896 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 1441280 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 1400416 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dat

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 138752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 13824 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 137216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 136192 ----a-w- c:\windows\system32\iepeers.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 135680 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 12800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 12800 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedssync.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 1054720 ----a-w- c:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 102912 ----a-w- c:\windows\system32\inseng.dll

2013-03-21 13:15 . 2013-03-21 13:15 77312 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 9728 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 9728 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 648192 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 604160 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 5632 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 5632 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 5632 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 5632 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 522752 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 465920 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 417792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WMPhoto.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 4096 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3928064 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 364544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\XpsGdiConverter.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 363008 ----a-w- c:\windows\system32\dxgi.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3419136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d2d1.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 333312 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 296960 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10core.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 293376 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dxgi.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 2776576 ----a-w- c:\windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 2565120 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 2560 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 2560 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 249856 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10_1core.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 245248 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 2284544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msmpeg2vdec.dll

2013-03-21 13:14 . 2013-03-21 13:14 221184 ----a-w- c:\windows\system32\UIAnimation.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 130736 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 130736 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 130736 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 130736 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1475584]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2013-03-13 1532992]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"hpqSRMon"="c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-07-22 150528]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-04-21 59720]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-03-12 253816]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2013-05-01 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2013-05-31 152392]

.

c:\users\Albers\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2013-5-25 27776968]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-9-20 270336]

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe [2013-2-5 272248]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R2 BBSvc;BingBar Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BBSvc.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BBSvc.exe [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R3 BioNTDrv;BioNTDrv;c:\program files (x86)\Paragon Software\Drive Copy 12 Compact\program\BioNTDrv.SYS;c:\program files (x86)\Paragon Software\Drive Copy 12 Compact\program\BioNTDrv.SYS [x]

R3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe;c:\program files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [x]

R3 HipShieldK;McAfee Inc. HipShieldK;c:\windows\system32\drivers\HipShieldK.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\HipShieldK.sys [x]

R3 LitModeCtrl;LitModeCtrl;c:\program files\Lenovo\Power Dial\LitModeCtrl.exe;c:\program files\Lenovo\Power Dial\LitModeCtrl.exe [x]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [x]

R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mferkdet.sys [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 RTL8023x64;Realtek 10/100 NIC Family NDIS x64 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rtnic64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rtnic64.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows-Aktivierungstechnologieservice;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 wsvd;wsvd;c:\windows\system32\DRIVERS\wsvd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\wsvd.sys [x]

R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\yk62x64.sys [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]

S0 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk;c:\windows\system32\drivers\mfewfpk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mfewfpk.sys [x]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\PxHlpa64.sys [x]

S0 RapportKE64;RapportKE64;c:\windows\System32\Drivers\RapportKE64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\RapportKE64.sys [x]

S0 sptd;sptd;c:\windows\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys;c:\windows\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys [x]

S0 WinI2C-DDC;WinI2C-DDC Kernel Mode Driver;c:\windows\system32\drivers\DDCDrv.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\DDCDrv.sys [x]

S1 RapportCerberus_51755;RapportCerberus_51755;c:\programdata\Trusteer\Rapport\store\exts\RapportCerberus\baseline\RapportCerberus64_51755.sys;c:\programdata\Trusteer\Rapport\store\exts\RapportCerberus\baseline\RapportCerberus64_51755.sys [x]

S1 RapportEI64;RapportEI64;c:\program files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\x64\RapportEI64.sys;c:\program files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\x64\RapportEI64.sys [x]

S1 RapportPG64;RapportPG64;c:\program files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\x64\RapportPG64.sys;c:\program files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\x64\RapportPG64.sys [x]

S2 CEEBC40A-FDED-4C59-B354-939132350B01;Roxio File Backup Service;c:\program files (x86)\Roxio\BackOnTrack\File Backup\FileBackupSVC.exe;c:\program files (x86)\Roxio\BackOnTrack\File Backup\FileBackupSVC.exe [x]

S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [x]

S2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database;c:\program files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe;c:\program files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [x]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [x]

S2 LenovoCOMSvc;LenovoCOMService;c:\program files\Lenovo\Power Dial\LenovoCOMSvc.exe;c:\program files\Lenovo\Power Dial\LenovoCOMSvc.exe [x]

S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [x]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]

S2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [x]

S2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall Service;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [x]

S2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [x]

S2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe;c:\program files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [x]

S2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe;c:\windows\SYSNATIVE\mfevtps.exe [x]

S2 RapportMgmtService;Rapport Management Service;c:\program files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe;c:\program files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe [x]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe;c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [x]

S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [x]

S3 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\SeaPort.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\SeaPort.exe [x]

S3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\cfwids.sys [x]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mbam.sys [x]

S3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mfefirek.sys [x]

S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftfslh.sys [x]

S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftplaylh.sys [x]

S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftredirlh.sys [x]

S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftvollh.sys [x]

S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [x]

S3 USTOR2K;USB Mass Storage Windows Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\ustor2k.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ustor2k.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - mfeavfk01

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-06-09 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-30 15:03]

.

2013-06-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-810403833-2175209555-396128118-1002Core.job

- c:\users\Albers\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-27 20:25]

.

2013-06-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-810403833-2175209555-396128118-1002UA.job

- c:\users\Albers\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-27 20:25]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Albers\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2010-07-06 11057768]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

Toolbar-Locked - (no file)

AddRemove-{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA} - c:\programdata\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}\bm_installer.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_202_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_202_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-06-10 20:54:52

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-06-10 18:54

.

Pre-Run: 14 Verzeichnis(se), 761.387.118.592 Bytes frei

Post-Run: 21 Verzeichnis(se), 760.884.629.504 Bytes frei

.

- - End Of File - - 917F2C96AE944A4168D24B2F7AA1B3CA

D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo kape,

Sorry dat ik pas zo laat reageer, ik was in het buitenland. Ja er is inderdaad een duidelijke verbetering opgetreden, ik hoor de schijf nog wel af en toe maar ik denk dat dat normaal is voor dit type snelle schijf.

maar het eindeloze geratel als hij gewoon maar aanstaat omdat ik er films mee stream is voor bij.

Dus heel erg bedankt voor je hulp in deze:adore::top:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vergeet zeker niet om Combofix nog te verwijderen.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...