Ga naar inhoud

Incredimail werkt niet meer


 Delen

Aanbevolen berichten

Ik heb sinds meerdere jaren incredimail op mijn laptop. Na een vakantie van 1 week is na thuiskomst het hele mailsysteem vastgelopen. Er komen wel iedere dag mails binnen, maar steeds als ik incedimail wil openen krijg ik de melding incredimail application werkt niet meer en ik kan dan alleen nog maar kiezen voor programma sluiten. Soms met openen krijg ik die melding niet, maar staat de cursor gewoon te knipperen en hangt het helemaal vast, zodat ik geen mail kan selecteren/lezen/verwijderen enz. Wat nu te doen???? Dit staat in de kladblok:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 22:45:50, on 9-7-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16611)

CHROME: 27.0.1453.116

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe

C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImApp.exe

C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Pieter en Joyce\Downloads\HijackThis (2).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.smilebox.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10040&barid={164A121C-BDF9-11E1-8BBF-C86000112A63}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.smilebox.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10040&barid={164A121C-BDF9-11E1-8BBF-C86000112A63}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0005060 - {11111111-1111-1111-1111-110011501160} - C:\Program Files (x86)\Savings Sidekick\Savings Sidekick.dll

O2 - BHO: DataMngr - {4CB2C6A6-03B8-4d04-B602-BCEA6677C6FD} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.3.0.11\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2607082036-1742492363-1320751615-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2607082036-1742492363-1320751615-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.3.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\mgrldr.dll c:\progra~3\codecs~1\261123~1.78\{16cdf~1\codecm~1.dll c:\progra~3\codecs~1\22639~1.201\{16cdf~1\codecm~1.dll c:\windows\syswow64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASUS InstantOn Service (ASUS InstantOn) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: otshot - Unknown owner - C:\program files\otshot\ZalmanUpdateService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.3.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.3.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12022 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.smilebox.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10040&barid={164A121C-BDF9 -11E1-8BBF-C86000112A63}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.smilebox.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10040&barid={164A121C-BDF9 -11E1-8BBF-C86000112A63}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0005060 - {11111111-1111-1111-1111-110011501160} - C:\Program Files (x86)\Savings Sidekick\Savings Sidekick.dll

O2 - BHO: DataMngr - {4CB2C6A6-03B8-4d04-B602-BCEA6677C6FD} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.3.0.11\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\mgrldr.dll c:\progra~3\codecs~1\261123~1.78\{16cdf~1\codecm~1.dll c:\progra~3\codecs~1\22639~1.201\{16cdf~1\codecm~1.dll c:\windows\syswow64\nvinit.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van Hijackhis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de snelle reactie.

Ik heb alles gedaan. En nu komt er dit:

# AdwCleaner v2.304 - Verslag gemaakt op 10/07/2013 om 09:32:25

# Geactualiseerd op 03/07/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruiker : Pieter en Joyce - PIETERENJOYCE

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Pieter en Joyce\Downloads\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijderd : C:\END

File Verwijderd : C:\user.js

File Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data

File Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\AskTBar

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Complitly

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Conduit

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Perion

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Savings Sidekick

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Searchqu Toolbar

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\SweetIM

Map Verwijderd : C:\ProgramData\AVG Secure Search

Map Verwijderd : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijderd : C:\ProgramData\boost_interprocess

Map Verwijderd : C:\ProgramData\Browser Manager

Map Verwijderd : C:\ProgramData\IBUpdaterService

Map Verwijderd : C:\ProgramData\Tarma Installer

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\AVG Secure Search

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Conduit

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aanjjkgbodmfkdnkkhcjcghgnibdllak

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdepfaagokllfmhfbcfmocaeigmoebo

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jifflliplgeajjdhmkcfnngfpgbjonjg

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\PackageAware

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Savings Sidekick

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\TempDir

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\LocalLow\Conduit

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\LocalLow\PriceGong

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\Babylon

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\BrowserCompanion

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\Complitly

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\DSite

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\OpenCandy

Map Verwijderd : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Roaming\PerformerSoft

Verwijderd bij het opstarten : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

Verwijderd bij het opstarten : C:\ProgramData\Codecs Pack Manager

***** [Register] *****

Data Verwijderd : [x64] HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\x64\mgrldr.dll

Data Verwijderd : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\mgrldr.dll

Data Verwijderd : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = c:\progra~3\codecs~1\22639~1.201\{16cdf~1\codecm~1.dll

Data Verwijderd : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = c:\progra~3\codecs~1\261123~1.78\{16cdf~1\codecm~1.dll

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Savings Sidekick

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Blabbers

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Complitly

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Cr_Installer

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\aanjjkgbodmfkdnkkhcjcghgnibdllak

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\IGearSettings

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\IM

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\ImInstaller

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\InstallCore

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110011501160}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7D4F1959-3F72-49D5-8E59-F02F8AA6815D}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9CB65201-89C4-402C-BA80-02D8C59F9B1D}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C2D64FF7-0AB8-4263-89C9-EA3B0F8F050C}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D0F4A166-B8D4-48B8-9D63-80849FE137CB}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FE063DB1-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FE063DB9-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110011501160}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7D4F1959-3F72-49D5-8E59-F02F8AA6815D}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9CB65201-89C4-402C-BA80-02D8C59F9B1D}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C2D64FF7-0AB8-4263-89C9-EA3B0F8F050C}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FE063DB1-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FE063DB9-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\StartSearch

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\5b6d68ce06ebe41

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD22}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-B4C6572FD61A}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FC41815-FA4C-4F8B-B143-2C045C8EA2FC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{21493C1F-D071-496A-9C27-450578888291}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{442F13BC-2031-42D5-9520-437F65271153}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415C-8A37-763AE183E7E4}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{AC662AF2-4601-4A68-84DF-A3FE83F1A5F9}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Complitly.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DiscoveryHelper.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DNSBHO.dll

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GIFAnimator.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMTrProgress.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMWeb.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WMHelper.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0005060.BHO

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0005060.BHO.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0005060.Sandbox

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0005060.Sandbox.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\DnsBHO.BHO

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\DnsBHO.BHO.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escrtBtn.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\imweb.imwebcontrol

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\viprotocol

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\S

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\SuggestMeYes.SuggestMeYesBHO

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\SuggestMeYes.SuggestMeYesBHO.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2727678

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3244149

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{01BCB858-2F62-4F06-A8F4-48F927C15333}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440044504460}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6A4BCABA-C437-4C76-A54E-AF31B8A76CB9}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{96F7FABC-5789-EFA4-B6ED-1272F4C1D27B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35E-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35F-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\DataMngr

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\IB Updater

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\ImInstaller

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Savings Sidekick_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Savings Sidekick_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetIM_RASAPI32

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetIM_RASMANCS

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011501160}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7C3B01BC-53A5-48A0-A43B-0C67731134B9}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{872F3C0B-4462-424C-BB9F-74C6899B9F92}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\SimplyGen

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\5b6d68ce06ebe41

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110011501160}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220022502260}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{27BF8F8D-58B8-D41C-F913-B7EEB57EF6F6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{94496571-6AC5-4836-82D5-D46260C44B17}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A40DC6C5-79D0-4CA8-A185-8FF989AF1115}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C2D64FF7-0AB8-4263-89C9-EA3B0F8F050C}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{CC1AC828-BB47-4361-AFB5-96EEE259DD87}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{CC5AD34C-6F10-4CB3-B74A-C2DD4D5060A3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1B730ACF-26A3-447B-9994-14AEE0EB72CC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{44B619BC-3D2B-4990-AA4F-9AA366921792}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550055505560}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660066506660}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{BFE569F7-646C-4512-969B-9BE3E580D393}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C9AE652B-8C99-4AC2-B556-8B501182874E}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\aanjjkgbodmfkdnkkhcjcghgnibdllak

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\dhdepfaagokllfmhfbcfmocaeigmoebo

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\jifflliplgeajjdhmkcfnngfpgbjonjg

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD22}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110011501160}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4FFBB818-B13C-11E0-931D-B2664824019B}_is1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{774C0434-9948-4DEE-A14E-69CDD316E36C}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Savings Sidekick

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Search Results Toolbar

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A40DC6C5-79D0-4CA8-A185-8FF989AF1115}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC1AC828-BB47-4361-AFB5-96EEE259DD87}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B730ACF-26A3-447B-9994-14AEE0EB72CC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44B619BC-3D2B-4990-AA4F-9AA366921792}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550055505560}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660066506660}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BFE569F7-646C-4512-969B-9BE3E580D393}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C9AE652B-8C99-4AC2-B556-8B501182874E}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\DataMngr

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD22}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

Waarde Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelperApp.exe]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarProxy.dll]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16611

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v27.0.1453.116

File : C:\Users\Pieter en Joyce\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijderd [l.2675] : urls_to_restore_on_startup = [ "hxxp://search.bearshare.net/", "hxxp://www.google.nl/" ]

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [26622 octets] - [10/07/2013 09:32:25]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [26683 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb net incredimail opnieuw gedownload, maar hij reageert nog niet. Pfff wordt er moedeloos van.

Ik heb inmiddels windows mail geinstalleerd, dus alle nieuwe mail krijg ik daar binnen, maar ik heb heel veel mails en al mijn contacten in incredimail staan, die ik echt niet kwijt wil. Ik hoef dus alleen alle gegevens van incredimail te hebben en dan heb ik het niet meer nodig, maar hoe??????

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je reactie, maar die site had ik inderdaad ook al gezien.

Ik heb bijna alle sites gelezen met problemen van incredimail.

Dit zou goed kunnen werken als je nog kunt werken in incredimail, maar dat kan ik juist niet.

Ik kan het systeem alleen opstarten en dan zit ie meteen vast, dus kan helemaal niets selecteren, wissen enz enz.

Link naar reactie
Delen op andere sites

@ Joyce2210,

Ik heb net incredimail opnieuw gedownload, maar hij reageert nog niet. Pfff wordt er moedeloos van.

Ik heb inmiddels windows mail geinstalleerd, dus alle nieuwe mail krijg ik daar binnen, maar ik heb heel veel mails en al mijn contacten in incredimail staan, die ik echt niet kwijt wil. Ik hoef dus alleen alle gegevens van incredimail te hebben en dan heb ik het niet meer nodig, maar hoe??????

Heb je ooit een backup gemaakt ? Dan kun je die gegevens terug halen als Incredimail weer goed werkt.

post-41531-1417705485,6393_thumb.jpg

Ik kan het systeem alleen opstarten en dan zit ie meteen vast, dus kan helemaal niets selecteren, wissen enz enz.

Probeer het volgende:

01. Verwijder Incredimail met Revo Uninstaller Free

02. De computer opnieuw starten.

03. Download opnieuw Incredimail en installeren.

Als het lukt dan kun je jouw mails en contacten die in incredimail staan veilig stellen en exporteren naar windows mail.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.