Ga naar inhoud

Mijn Laptop is erg traag


Aanbevolen berichten

 • Reacties 23
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Kan je het onderstaande uitvoeren ?...

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden. Dit kan je HIER doen.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map. De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 10:50:55, on 14-7-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Dennis\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony PC Companion] "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background

O4 - HKCU\..\Run: [skyDrive] "C:\Users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O4 - Global Startup: TwonkyServer.lnk = C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {358DFA15-D48C-4296-8D16-7405F918333B} (Fronter OES2 release 28) - https://fronter.com/nti/links/fronter_oes2.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mamut Synchronization Service (MamutSyncService) - Mamut ASA - C:\Program Files (x86)\Mamut\Bin\Mamut.SynchronizationService.SynchronizationWindowsService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TwonkyProxy - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkyproxy.exe

O23 - Service: TwonkyServer - PacketVideo - C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkystarter.exe

O23 - Service: TwonkyWebDav - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkywebdav.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14699 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Bij problemen!!! (Lees de onderstaande instructies)

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij zijn de logjes na het uitvoeren van de scans

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.07.16.06

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16635

Dennis :: DENNIS-PC [administrator]

Bescherming: Ingeschakeld

16-7-2013 20:20:45

mbam-log-2013-07-16 (20-20-45).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 221128

Verstreken tijd: 10 minuut/minuten, 25 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

2013/07/16 20:14:41 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Starting protection

2013/07/16 20:14:41 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Protection started successfully

2013/07/16 20:14:41 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Starting IP protection

2013/07/16 20:15:11 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE IP Protection started successfully

2013/07/16 20:15:21 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Starting database refresh

2013/07/16 20:15:21 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Stopping IP protection

2013/07/16 20:15:25 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE IP Protection stopped successfully

2013/07/16 20:15:30 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Database refreshed successfully

2013/07/16 20:15:30 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Starting IP protection

2013/07/16 20:15:37 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE IP Protection started successfully

2013/07/16 20:17:55 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Executing scheduled update: Daily

2013/07/16 20:17:57 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Database already up-to-date

2013/07/16 20:38:24 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Starting protection

2013/07/16 20:38:24 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Protection started successfully

2013/07/16 20:38:24 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE Starting IP protection

2013/07/16 20:38:32 +0200 DENNIS-PC Dennis MESSAGE IP Protection started successfully

Einde

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:50:26, on 16-7-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony PC Companion] "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background

O4 - HKCU\..\Run: [skyDrive] "C:\Users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O4 - Global Startup: TwonkyServer.lnk = C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {358DFA15-D48C-4296-8D16-7405F918333B} (Fronter OES2 release 28) - https://fronter.com/nti/links/fronter_oes2.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mamut Synchronization Service (MamutSyncService) - Mamut ASA - C:\Program Files (x86)\Mamut\Bin\Mamut.SynchronizationService.SynchronizationWindowsService.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TwonkyProxy - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkyproxy.exe

O23 - Service: TwonkyServer - PacketVideo - C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkystarter.exe

O23 - Service: TwonkyWebDav - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkywebdav.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14808 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-07-15.01 - Dennis 16-07-2013 22:09:35.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.1790.451 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Dennis\Downloads\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {84E27563-E198-C6D6-D9BC-D9F020245508}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\users\Dennis\AppData\Local\Temp\7zS75B0\HPSLPSVC64.DLL

c:\windows\security\Database\tmp.edb

.

Besmet exemplaar van c:\windows\SysWow64\userinit.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Windows!SysWOW64!userinit.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_HPSLPSVC

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-06-16 to 2013-07-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-07-16 18:14 . 2013-07-16 18:14 -------- d-----w- c:\users\Dennis\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-07-16 18:13 . 2013-07-16 18:13 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2013-07-16 18:13 . 2013-04-04 12:50 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-07-16 18:13 . 2013-07-16 18:14 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-07-16 18:13 . 2013-07-16 18:13 -------- d-----w- c:\users\Dennis\AppData\Local\Programs

2013-07-16 04:14 . 2013-07-02 08:34 9460976 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{440177E6-BEA2-4DFF-ABE7-FD7D377E09B9}\mpengine.dll

2013-07-16 04:05 . 2013-07-16 04:05 388096 ----a-r- c:\users\Dennis\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-07-16 04:05 . 2013-07-16 04:05 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2013-07-14 18:29 . 2013-06-12 03:08 9552976 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2013-07-13 08:29 . 2013-07-13 08:29 -------- d-----w- C:\SkyDriveTemp

2013-07-11 18:23 . 2013-05-27 05:50 1011712 ----a-w- c:\program files\Windows Defender\MpSvc.dll

2013-07-11 18:21 . 2013-04-09 23:34 1247744 ----a-w- c:\windows\SysWow64\DWrite.dll

2013-07-11 18:21 . 2013-04-02 22:51 1643520 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2013-06-22 08:42 . 2013-06-22 08:41 964552 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6B9010B3-B03E-4630-A1AB-70A91FFB6D88}\gapaengine.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-07-11 18:55 . 2011-04-02 06:43 78185248 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-06-15 13:24 . 2013-03-01 19:10 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-06-15 13:24 . 2011-05-16 14:53 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-21 09:27 . 2012-10-03 10:52 964552 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

2013-05-17 10:37 . 2013-05-17 10:39 95648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-05-17 10:37 . 2012-09-08 05:44 866720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2013-05-17 10:37 . 2011-12-01 18:21 788896 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2013-05-13 05:51 . 2013-06-15 12:33 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2013-05-13 05:51 . 2013-06-15 12:33 1464320 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2013-05-13 05:51 . 2013-06-15 12:33 139776 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2013-05-13 05:50 . 2013-06-15 12:33 52224 ----a-w- c:\windows\system32\certenc.dll

2013-05-13 04:45 . 2013-06-15 12:33 1160192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2013-05-13 04:45 . 2013-06-15 12:33 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2013-05-13 04:45 . 2013-06-15 12:33 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2013-05-13 03:43 . 2013-06-15 12:33 1192448 ----a-w- c:\windows\system32\certutil.exe

2013-05-13 03:08 . 2013-06-15 12:33 903168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\certutil.exe

2013-05-13 03:08 . 2013-06-15 12:33 43008 ----a-w- c:\windows\SysWow64\certenc.dll

2013-05-10 05:49 . 2013-06-15 12:34 30720 ----a-w- c:\windows\system32\cryptdlg.dll

2013-05-10 03:20 . 2013-06-15 12:34 24576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptdlg.dll

2013-05-08 06:39 . 2013-06-15 12:34 1910632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-05-02 15:29 . 2011-03-11 19:20 278800 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 226304 ----a-w- c:\windows\system32\elshyph.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 185344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\elshyph.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 158720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 1054720 ----a-w- c:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 719360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmlmedia.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 523264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 38400 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 138752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 137216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 12800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 73728 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 61952 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 361984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 23040 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 1441280 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 762368 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 452096 ----a-w- c:\windows\system32\dxtmsft.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 441856 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 281600 ----a-w- c:\windows\system32\dxtrans.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 216064 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 197120 ----a-w- c:\windows\system32\msrating.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 1400416 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dat

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 81408 ----a-w- c:\windows\system32\icardie.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 97280 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 905728 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 62976 ----a-w- c:\windows\system32\pngfilt.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 599552 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 27648 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 270848 ----a-w- c:\windows\system32\iedkcs32.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 247296 ----a-w- c:\windows\system32\webcheck.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 235008 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 173568 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 167424 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 1509376 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 149504 ----a-w- c:\windows\system32\occache.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 144896 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 13824 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 102912 ----a-w- c:\windows\system32\inseng.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 51200 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 92160 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 77312 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 52224 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 136192 ----a-w- c:\windows\system32\iepeers.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 135680 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-05-01 19:05 . 2013-05-01 19:05 12800 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedssync.exe

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 9728 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 9728 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 5632 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 5632 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 4096 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 3072 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 5632 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 5632 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 522752 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 465920 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 364544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\XpsGdiConverter.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 3584 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 2776576 ----a-w- c:\windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 2560 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 2560 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 2284544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msmpeg2vdec.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 1682432 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 1158144 ----a-w- c:\windows\SysWow64\XpsPrint.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 10752 ---ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 10752 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 417792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WMPhoto.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 3928064 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 363008 ----a-w- c:\windows\system32\dxgi.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 2565120 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2013-05-01 19:02 . 2013-05-01 19:02 220160 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10core.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrive1]

@="{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}]

2013-07-02 17:06 222832 ----a-w- c:\users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2011.0627\SkyDriveShell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrive2]

@="{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}]

2013-07-02 17:06 222832 ----a-w- c:\users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2011.0627\SkyDriveShell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrive3]

@="{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}]

2013-07-02 17:06 222832 ----a-w- c:\users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2011.0627\SkyDriveShell.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-02-01 18:03 120176 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\PSDProtect.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-05-07 39408]

"Sony PC Companion"="c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" [2013-05-29 449248]

"SkyDrive"="c:\users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" [2013-07-02 257136]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BackupManagerTray"="c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2010-03-08 260608]

"SuiteTray"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe" [2010-02-01 337264]

"EgisUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" [2009-12-25 201512]

"EgisTecPMMUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe" [2009-12-25 401192]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-04-27 102400]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2010-04-08 908368]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"hpqSRMon"="c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-07-22 150528]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-11-19 2598520]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2011-05-10 49208]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-9-20 270336]

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe [2013-2-5 272248]

TwonkyServer.lnk - c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe [2012-7-9 1037128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]

R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AmUStor.SYS [x]

R3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe [x]

R3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\ggflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ggflt.sys [x]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [x]

R3 MosIrUsb;MosIrUsb.sys;c:\windows\system32\DRIVERS\MosIrUsb.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\MosIrUsb.sys [x]

R3 MWLService;MyWinLocker Service;c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe;c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe [x]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]

R3 nmwcdnsux64;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsux64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\nmwcdnsux64.sys [x]

R3 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [x]

R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 ZTEusbnet;ZTE USB-NDIS miniport;c:\windows\system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ZTEusbnet.sys [x]

R4 MSSQLServerADHelper100;SQL Active Directory Helper Service;c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLADHLP.EXE;c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLADHLP.EXE [x]

R4 SQLAgent$MAMUT;SQL Server Agent (MAMUT);c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MAMUT\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE;c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MAMUT\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [x]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgidsha.sys [x]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgtdia.sys [x]

S1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\avgtpx64.sys [x]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [x]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [x]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [x]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe;c:\windows\SYSNATIVE\atiesrxx.exe [x]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [x]

S2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [x]

S2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [x]

S2 GREGService;GREGService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [x]

S2 MamutSyncService;Mamut Synchronization Service;c:\program files (x86)\Mamut\Bin\Mamut.SynchronizationService.SynchronizationWindowsService.exe;c:\program files (x86)\Mamut\Bin\Mamut.SynchronizationService.SynchronizationWindowsService.exe [x]

S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [x]

S2 MSSQL$MAMUT;SQL Server (MAMUT);c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MAMUT\MSSQL\Binn\sqlservr.exe;c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MAMUT\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [x]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [x]

S2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [x]

S2 TwonkyProxy;TwonkyProxy;c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkyproxy.exe;c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkyproxy.exe [x]

S2 TwonkyServer;TwonkyServer;c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkystarter.exe;c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkystarter.exe [x]

S2 TwonkyWebDav;TwonkyWebDav;c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkywebdav.exe;c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\twonkywebdav.exe [x]

S2 Updater Service;Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [x]

S2 vToolbarUpdater13.2.0;vToolbarUpdater13.2.0;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe [x]

S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\k57nd60a.sys [x]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mbam.sys [x]

S3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\usbfilter.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-07-13 08:27 1173456 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\28.0.1500.72\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-07-16 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-03-01 13:24]

.

2013-07-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-11 19:03]

.

2013-07-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-03-11 19:03]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrive1]

@="{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}]

2013-07-02 17:06 261744 ----a-w- c:\users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2011.0627\amd64\SkyDriveShell64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrive2]

@="{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}]

2013-07-02 17:06 261744 ----a-w- c:\users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2011.0627\amd64\SkyDriveShell64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrive3]

@="{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}]

2013-07-02 17:06 261744 ----a-w- c:\users\Dennis\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.2011.0627\amd64\SkyDriveShell64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2010-02-01 18:06 137584 ----a-w- c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x64\PSDProtect.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveBlacklistedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42}]

2013-06-06 21:57 778192 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSharedEditOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D44}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSharedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D44}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D44}]

2013-06-06 21:57 778192 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSharedEditOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D44}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSharedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D44}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D44}]

2013-06-06 21:57 778192 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSharedViewOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D43}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D43}]

2013-06-06 21:57 778192 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSyncedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40}]

2013-06-06 21:57 778192 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSyncingOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}]

2013-06-06 21:57 778192 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2009-09-22 323584]

"mwlDaemon"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe" [2010-02-01 349552]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2010-01-20 9996320]

"Acer ePower Management"="c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe" [2010-04-23 861216]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2013-01-27 1281512]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 192.168.192.1

DPF: {358DFA15-D48C-4296-8D16-7405F918333B} - hxxps://fronter.com/nti/links/fronter_oes2.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

Wow6432Node-HKCU-Run-Polar Sync - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-vProt - c:\program files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

Wow6432Node-HKLM-Run-ROC_roc_dec12 - c:\program files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe

Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-ROC_ROC_JULY_P1 - c:\program files (x86)\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-Kindgebonden budget 2011 - c:\program files (x86)\Belastingdienst\Kindgebonden budget\2011\kt2011u.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

c:\program files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

c:\program files (x86)\Twonky\TwonkyServer\TwonkyServer.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2013-07-16 22:33:06 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-07-16 20:33

.

Pre-Run: 57.042.128.896 bytes beschikbaar

Post-Run: 56.277.024.768 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - DEBA6755EE6135CC17A247DAFFB68A77

5C616939100B85E558DA92B899A0FC36

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wels, MSE is nu niet meteen de meest betrouwbare van de scanners (met het laagste veiligheidsratio). Dus zou ik eerder voor één van de andere twee kiezen. Maar AVG is een gratis scanner en McAfee een betalende. Dus moet je eerst de keuze maken, wil ik het gratis of betaal ik ervoor. Nu zijn de huidige gratis-scanners erg betrouwbaar, dus mag je best voor één van de gratis producten gaan. En dan gaat mijn persoonlijke voorkeur naar Avast of AVG. Laat maar weten wat je ervan denkt, dan ruimen we je logjes op met alles wat je niet meer wil en bezorg ik je de downloadlocatie van wat je wél wil.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.