Ga naar inhoud

Recovery Toshiba Satellite C660-115


boutek

Aanbevolen berichten

Mijn laptop loopt steeds vast en ik zou hem graag terugzetten nr de fabrieksinstellingen. Ik ben er nog in geslaagd de nodige docs enz. te backuppen en nu lukt het niet de recovery op te starten via F8. Hij begint wel ah herstel mr vraagt telkens een wachtwoord wat ik niet heb. Hoe los ik dat op? Kan ik bijv.via veilige modus dat omzeilen of bestaat er een andere oplossing daarvoor?

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 24
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Hallo boutek1 en :welkom: op PCH!

Allereerst, ben je zeker dat je je laptop wil terugzetten naar fabrieksinstellingen? Wij kunnen evengoed met onze tips je laptop sneller maken en kijken of er al dan niet malware op zit? Vaak is het zelfs niet nodig om je laptop terug te zetten hoor.

Link naar reactie
Delen op andere sites

We zullen eerst eens kijken of Malware de oorzaak zou kunnen zijn van je probleem door onderstaande uit te voeren.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

· RSIT 32 bit (RSIT.exe)

· RSIT 64 bit (RSITx64.exe)

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

· Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

· Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"

· Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.

· Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb dit wel via veilige modus met netwerkverbinding moeten uitvoeren hoor want gewoon inloggen lukt niet, de laptop loopt meteen vast.... Ik weet niet of dit invloed op het logbestand dan heeft....

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Koen Boute at 2013-08-31 17:44:14

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 57 GB (24%) free of 238 GB

Total RAM: 2937 MB (62% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:44:18, on 31/08/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Koen Boute.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.bing.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - (no file)

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - (no file)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.6.2.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\261339~1.144\{16cdf~1\browse~1.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10509 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\Explorer.EXE

ctfmon.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683}

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2016 CREDAT:209921 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2016 CREDAT:603173 /prefetch:2

"C:\Users\Koen Boute\Desktop\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1243529957-2392887556-3837762782-1000Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1243529957-2392887556-3837762782-1000UA.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1243529957-2392887556-3837762782-1003Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1243529957-2392887556-3837762782-1003UA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\pc-dis-upd.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-08-24 254032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-01-03 63912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-04-04 462752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206}]

uTorrentBar_NL Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll [2013-07-09 226592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-24 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-04-04 171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-08-24 254032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}

{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - Incredibar Toolbar - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll [2012-01-22 270336]

{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3}

{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - uTorrentBar_NL Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll [2013-07-09 226592]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-24 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-02-11 162328]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-02-11 386584]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-02-11 417304]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 112512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2012-03-09 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2012-01-03 843712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AgentMonitor]

C:\Program Files (x86)\VTech\DownloadManager\System\AgentMonitor.exe [2013-06-20 391040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19876968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe /uri spotify:autostart []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TosNC]

C:\Program Files\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe [2011-03-03 597928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\uTorrent]

C:\Users\Seppe\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2013-07-31 1130576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\vProt]

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Koen Boute^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk]

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONENOTEM.EXE [2013-01-08 246368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HWSetup"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe [2010-03-04 423936]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-07-01 4411440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-02-11 272896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-08-31 17:44:14 ----D---- C:\rsit

2013-08-31 17:44:14 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-08-31 13:18:28 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt

2013-08-30 18:31:00 ----A---- C:\Windows\system32\TURegOpt.exe

2013-08-30 18:30:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authuitu.dll

2013-08-30 18:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\authuitu.dll

2013-08-30 18:29:09 ----D---- C:\ProgramData\AVG

2013-08-30 18:28:55 ----SHD---- C:\ProgramData\{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F}

2013-08-30 18:17:28 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\AVG2013

2013-08-30 18:15:13 ----HD---- C:\$AVG

2013-08-30 18:15:12 ----D---- C:\ProgramData\AVG2013

2013-08-29 21:46:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SBRC.dat

2013-08-21 20:05:19 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\AVS4YOU

2013-08-21 20:01:53 ----D---- C:\ProgramData\AVS4YOU

2013-08-21 20:01:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3a.dll

2013-08-21 20:01:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVS4YOU

2013-08-21 18:43:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\MediaConverter

2013-08-16 14:35:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Hoo Technologies

2013-08-16 14:20:27 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\DVDVideoSoft

2013-08-16 13:08:44 ----D---- C:\ProgramData\VTech

2013-08-16 13:08:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\VTech

2013-08-15 10:57:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-08-15 10:57:57 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-08-15 10:57:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 10:57:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-08-15 10:57:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-08-15 10:57:55 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-08-15 10:57:55 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-08-15 10:57:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-08-15 10:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 10:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-08-15 10:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-08-15 10:57:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-08-15 10:57:52 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-08-15 10:57:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-08-15 10:57:50 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-08-15 10:57:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-08-15 10:57:49 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-08-15 10:57:48 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-08-15 10:57:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-08-15 10:57:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-08-15 10:57:44 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-08-15 10:57:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-08-15 10:57:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-08-15 10:57:41 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-08-15 10:57:39 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-08-15 10:57:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-08-15 10:57:33 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-08-15 10:57:30 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-08-15 10:57:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-08-14 13:08:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2013-08-14 13:08:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-08-14 13:08:23 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2013-08-14 13:08:23 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-08-14 13:08:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptsvc.dll

2013-08-14 13:08:22 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2013-08-14 13:08:22 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2013-08-14 13:08:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2013-08-14 13:07:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-08-14 13:07:26 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-08-14 13:07:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-08-14 13:07:11 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-08-14 13:07:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2013-08-14 13:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2013-08-14 13:07:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-14 13:07:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-14 13:07:04 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-08-14 13:07:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-08-14 13:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-08-14 13:07:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-08-14 13:07:02 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-08-14 13:07:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-08-14 13:06:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-08-14 13:06:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-08-14 13:06:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-08-14 13:06:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tssecsrv.sys

2013-08-14 13:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-08-06 14:49:19 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\dvdcss

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-08-31 17:44:14 ----RD---- C:\Program Files

2013-08-31 15:37:26 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-08-31 15:26:11 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-08-31 15:25:51 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-08-31 15:25:36 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-08-31 14:06:40 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-08-31 13:35:35 ----SHD---- C:\Recovery

2013-08-31 13:18:28 ----D---- C:\Windows

2013-08-31 13:04:20 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-08-31 12:41:57 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-08-30 18:31:00 ----D---- C:\Windows\System32

2013-08-30 18:30:54 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-08-30 18:30:04 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\AVG

2013-08-30 18:29:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-08-30 18:29:09 ----HD---- C:\ProgramData

2013-08-30 18:27:51 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-08-30 18:27:47 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-08-30 18:15:55 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-08-30 18:15:38 ----D---- C:\Windows\inf

2013-08-30 18:09:16 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-08-30 18:08:06 ----D---- C:\Windows\pss

2013-08-30 18:05:21 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\Skype

2013-08-30 11:00:15 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-08-30 10:37:26 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-08-29 22:50:27 ----D---- C:\ProgramData\AVG2012

2013-08-29 22:42:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-08-29 22:42:07 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\AVG

2013-08-29 22:41:23 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-08-29 21:49:19 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-08-29 21:44:18 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\uTorrent

2013-08-29 21:44:05 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-08-29 21:44:05 ----D---- C:\Windows\debug

2013-08-29 10:59:44 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-08-21 18:44:02 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-08-20 19:25:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-08-20 18:46:25 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-08-17 00:47:07 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-08-17 00:47:07 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-08-17 00:34:43 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-08-15 11:18:18 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-08-15 11:18:18 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-08-15 11:18:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-08-15 11:18:17 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-08-15 11:18:15 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-08-15 10:58:48 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-08-15 10:45:28 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-08-15 10:38:27 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-08-11 23:39:58 ----D---- C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\vlc

2013-08-07 04:22:02 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2013-08-05 11:04:54 ----A---- C:\Windows\win.ini

2013-08-05 11:04:53 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-08-03 19:09:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\NCH Software

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-07-20 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-07-20 311608]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-07-01 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-07-10 45880]

R0 LPCFilter;LPC Lower Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LPCFilter.sys [2009-07-30 44912]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R0 TVALZ;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZ_O.SYS [2007-11-09 26968]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-03-21 240952]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-08-17 45856]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-09-24 349800]

R3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2010-04-28 932384]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-07-20 246072]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-07-20 206648]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-07-28 57280]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2011-02-11 10628640]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-07-04 11880]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 VClone;VClone; C:\Windows\system32\DRIVERS\VClone.sys [2011-01-15 36352]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

S2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

S2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-09 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S2 TuneUp.UtilitiesSvc;AVG PC TuneUp Service; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe [2012-08-23 2148216]

S2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-08-20 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-09-12 1512448]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-09 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-13 194032]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-05-31 641352]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2012-09-20 50899608]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-02-15 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  {A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3};c
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Netjes, dat ruimt goed op.

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.001 - Report created 31/08/2013 at 22:46:03

# Updated 24/08/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Koen Boute - TOSHIBA-LT

# Running from : C:\Users\Koen Boute\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Scan

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16660

-\\ Mozilla Firefox v

[ File : C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\aovp1xs9.default\prefs.js ]

[ File : C:\Users\Koen Boute\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [15416 octets] - [31/08/2013 20:26:53]

AdwCleaner[R1].txt - [796 octets] - [31/08/2013 22:46:03]

AdwCleaner[s0].txt - [14927 octets] - [31/08/2013 20:39:58]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [916 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.