Ga naar inhoud

woorden worden onderstreept en geeft hinderlijke reclame


Ebonny
 Delen

Aanbevolen berichten


 • Reacties 31
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Dag Ebonny,

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb de log gekopieerd kan je hier wat mee?

groet

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Acer at 2013-09-11 18:02:30

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 238 GB (80%) free of 297 GB

Total RAM: 3957 MB (51% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:02:32, on 11-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Acer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = QVO6

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = QVO6

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = {searchTerms} - (1)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll

O2 - BHO: NCH EN - {37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e} - C:\Program Files (x86)\NCH_EN\prxtbNCH0.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SearchCore for Browsers - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\SEARCH~1\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: HomeTab - {9fdfb66c-713b-4201-83a6-5b78ae227b41} - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\HomeTab\HomeTab.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoft.WebPageAdjuster - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: NCH EN Toolbar - {37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e} - C:\Program Files (x86)\NCH_EN\prxtbNCH0.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O3 - Toolbar: HomeTab - {9fdfb66c-713b-4201-83a6-5b78ae227b41} - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\HomeTab\HomeTab.dll

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Library Launcher] C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {82E5DF24-51E8-47CD-864A-F4BD5005AA73} (iCloud Web App Plugin) - https://www.icloud.com/system/iCloud.cab

O16 - DPF: {9E858349-A287-4D37-8C27-034330E160F9} (MijnAlbum Album Upload Software Control Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/aus8.0.35/Uploader8.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBP.dll,C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBPSD.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NTI, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 19797 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

atieclxx

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe" SERVICE

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k HPService

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\System32\rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {995C996E-D918-4a8c-A302-45719A6F4EA7} -Embedding

"C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Windows\PLFSetI.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe" -tray

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe"

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe"

{8A694C6A-6A70-481F-B3D9-03480E6AD48A}

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#HP Photosmart 3200 series#1324569618" -Startup

{E28A6491-8081-400D-9ADC-A786736FA5F9}

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\SeaPort.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE"

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 woorden worden onderstreept en geeft hinderlijke reclame

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:4784 CREDAT:209921 /prefetch:2

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-100055_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-100055 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Users\Acer\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000UA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}]

Complitly - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Complitly\64\Complitly64.dll [2012-05-21 169688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}]

SearchCore for Browsers - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\SEARCH~1\x64\BROWSE~1.DLL [2011-10-02 118168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2011-12-28 346736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg64.dll [2011-12-28 318960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}]

DVDVideoSoft WebPageAdjuster Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns64.dll [2013-08-02 336904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-09-20 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}]

Complitly - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll [2012-05-21 140280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e}]

NCH EN Toolbar - C:\Program Files (x86)\NCH_EN\prxtbNCH0.dll [2013-07-17 226592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-12 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}]

SearchCore for Browsers - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\SEARCH~1\BROWSE~1.DLL [2011-10-02 101272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9fdfb66c-713b-4201-83a6-5b78ae227b41}]

HomeTab - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\HomeTab\HomeTab.dll [2013-09-02 1071464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-28 256112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll [2011-12-28 761840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]

Google Dictionary Compression sdch - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll [2011-12-28 458736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]

Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll [2012-02-10 1307928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-12 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}]

DVDVideoSoft WebPageAdjuster Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll [2013-08-02 277512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}]

Yontoo - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll [2012-01-19 194848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-09-20 509496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2011-12-28 346736]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-28 256112]

{37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e} - NCH EN Toolbar - C:\Program Files (x86)\NCH_EN\prxtbNCH0.dll [2013-07-17 226592]

{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll [2012-02-10 1307928]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

{9fdfb66c-713b-4201-83a6-5b78ae227b41} - HomeTab - C:\Users\Acer\AppData\Roaming\HomeTab\HomeTab.dll [2013-09-02 1071464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"mwlDaemon"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe [2010-05-27 349552]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-10-29 8312352]

"PLFSetI"=C:\Windows\PLFSetI.exe [2010-06-09 206208]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-09-18 1842472]

"Acer ePower Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2010-02-26 818720]

"AmIcoSinglun64"=C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [2010-06-10 324608]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-06-20 1356240]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 112512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2"=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2013-09-02 829392]

"iCloudServices"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [2013-04-05 59720]

"Google Update"=C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-12 116648]

""= []

"NokiaSuite.exe"=C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe [2013-04-19 1090912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2010-06-29 265984]

"Norton Online Backup"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-02 1155928]

"SuiteTray"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2010-05-27 337264]

"EgisUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2010-03-11 201584]

"EgisTecPMMUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2010-03-11 407920]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-12-10 98304]

"LManager"=C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2009-11-02 1094736]

"ArcadeDeluxeAgent"=C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe [2009-10-29 419112]

"PlayMovie"=C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe [2010-01-18 181480]

"hpqSRMon"=C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-07-22 150528]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-05-10 49208]

""= []

"Reader Library Launcher"=C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe [2010-07-13 906648]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-08-16 152392]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableLUA"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"VIDC.ACDV"=ACDV.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-11 17:45:17 ----D---- C:\rsit

2013-09-11 17:45:17 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-10 10:39:09 ----A---- C:\Windows\Launcher.exe

2013-09-09 13:45:27 ----D---- C:\ProgramData\eSafe

2013-08-27 16:17:09 ----D---- C:\SoloApp

2013-08-27 16:16:41 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\SimplyTech

2013-08-27 16:16:38 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\HomeTab

2013-08-27 16:16:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\HomeTab

2013-08-15 12:17:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-08-15 12:17:45 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-08-15 12:17:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-08-15 12:17:44 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-08-15 12:17:44 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-08-15 12:17:42 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-08-15 12:17:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-08-15 12:17:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-08-15 12:17:40 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-08-15 12:17:40 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-08-15 12:17:39 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-08-15 12:17:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-08-15 12:17:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-08-15 12:17:37 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-08-15 12:17:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-08-15 12:17:36 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-08-15 12:17:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-08-15 12:17:35 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-08-15 12:17:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-08-15 12:17:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-08-15 12:17:31 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-08-15 12:17:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-08-15 12:05:35 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptsvc.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-08-15 08:55:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2013-08-15 08:55:23 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2013-08-15 08:55:23 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2013-08-15 08:55:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-08-15 08:55:17 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-08-15 08:55:12 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-08-15 08:55:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-08-15 08:55:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2013-08-15 08:55:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-15 08:55:10 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2013-08-15 08:55:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-15 08:55:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-08-15 08:55:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-08-15 08:55:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-08-15 08:55:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-08-15 08:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-08-15 08:55:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tssecsrv.sys

2013-08-15 08:55:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-11 17:46:38 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-11 17:45:21 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-11 17:45:17 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-11 12:40:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-09-11 12:39:58 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-11 09:02:23 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-11 08:08:27 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-10 21:37:27 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-10 21:37:07 ----AD---- C:\Windows

2013-09-10 21:29:38 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-10 21:29:36 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-09-10 21:29:31 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-09-10 21:28:54 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-10 21:28:54 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-10 21:28:53 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-09-10 21:28:51 ----D---- C:\Windows\registration

2013-09-10 10:51:05 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-10 10:51:05 ----HD---- C:\Config.Msi

2013-09-10 10:50:51 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-10 10:50:50 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-09-10 10:50:49 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-09-10 10:50:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

2013-09-10 10:50:28 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-09-10 10:39:12 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-10 10:38:12 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Complitly

2013-09-09 17:39:49 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-09 14:42:08 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-09-09 14:41:52 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-09 14:41:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2013-09-09 13:57:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\NCH Software

2013-09-09 13:56:37 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-09-09 13:49:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\NCH_EN

2013-09-09 13:45:27 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-09 12:25:07 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-09 08:43:58 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-09-09 08:43:58 ----D---- C:\Windows\ModemLogs

2013-09-09 08:43:57 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-08 17:48:26 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-09-08 17:48:26 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2013-09-08 17:48:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU

2013-09-08 17:48:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-08 17:46:10 ----RHD---- C:\MSOCache

2013-08-25 14:01:51 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\PC Suite

2013-08-15 15:15:06 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Belastingdienst

2013-08-15 14:00:58 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-08-15 13:06:49 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-08-15 13:06:48 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-08-15 12:26:32 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-08-15 12:24:09 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-08-15 12:24:09 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-08-15 12:24:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-08-15 12:24:08 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-08-15 12:24:08 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-08-15 12:14:55 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-08-15 12:05:25 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-08-13 19:05:50 ----A---- C:\Windows\NeroDigital.ini

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-03-03 540696]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2009-06-03 22576]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2009-06-03 20016]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2009-06-03 60464]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2011/12/19 20:58:07]; \??\C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl [2010-03-13 146928]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys [2009-08-13 1209856]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2010-05-12 2229608]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-12-10 6179328]

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver (64-bit); C:\Windows\SysWOW64\Drivers\DKbFltr.sys [2009-03-26 25608]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-10-28 2018080]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2010-06-08 406056]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2010-04-29 18432]

R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2009-06-25 205472]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-09-18 292912]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2010-04-29 17408]

S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver; C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2010-06-10 40448]

S3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ssadadb.sys [2011-05-13 36328]

S3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2009-06-10 1311232]

S3 E1G60;Intel® PRO/1000 NDIS 6 Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G6032E.sys [2009-06-10 145792]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 L1E;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller(NDIS6.20); C:\Windows\system32\DRIVERS\L1E62x64.sys [2009-06-20 54272]

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbx64.sys [2013-01-23 19968]

S3 nmwcdc;Nokia USB Communication Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbox64.sys [2013-01-23 27136]

S3 nmwcdnsucx64;Nokia USB Flashing Generic; C:\Windows\system32\drivers\nmwcdnsucx64.sys [2013-01-23 12800]

S3 nmwcdnsux64;Nokia USB Flashing Phone Parent; C:\Windows\system32\drivers\nmwcdnsux64.sys [2013-01-23 171008]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [2012-10-17 26112]

S3 PCDSRVC{D1725DDC-01E99333-06020101}_0;PCDSRVC{D1725DDC-01E99333-06020101}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver; \??\c:\users\acer\appdata\local\temp\ejcvpotesvv7\pcdrdiag\bin\pcdsrvc_x64.pkms []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2011-05-13 157672]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2011-05-13 16872]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2011-05-13 177640]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2011-05-13 146920]

S3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 12288]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64.sys [2013-01-23 9216]

S3 USB28xxBGA;USB 2861 Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\emBDA64.sys [2011-03-06 683136]

S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\emOEM64.sys [2011-03-06 1189504]

S3 usbser;USB Modem Driver; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys [2010-11-20 32768]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltjx64.sys [2013-01-23 9216]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AgereModemAudio;Agere Modem Call Progress Audio; C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe [2009-03-28 16896]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-12-10 202752]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2010-02-26 841248]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-03-03 268824]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-06-20 23808]

R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 NOBU;Norton Online Backup; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2010-06-02 2804568]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2010-06-29 255744]

R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2010-04-17 144640]

R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe [2009-04-18 247152]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-03 2320920]

R2 Updater Service;Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2010-01-29 243232]

R3 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\SeaPort.exe [2012-02-10 240408]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-08-16 641352]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-06-20 366600]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2013-04-18 737616]

S2 BBSvc;BingBar Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BBSvc.exe [2012-02-10 193816]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-10 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-04-19 161384]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-10 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-12-28 182768]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2012-09-20 50899608]

S3 MWLService;MyWinLocker Service; C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe [2010-05-27 305520]

S3 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2010-04-17 50432]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 Sony SCSI Helper Service;Sony SCSI Helper Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe [2010-04-02 73728]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-17 1255736]

S4 DPService;DPService; C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\DProtectSvc.exe [2013-09-09 342592]

S4 WsysSvc;Wsys Service; C:\ProgramData\eSafe\eGdpSvc.exe [2013-09-09 825920]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0};c
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Complitly;fs
{37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e};c
C:\Program Files (x86)\NCH_EN;fs
C:\Program Files (x86)\NCH Software;fs
{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0};c
C:\PROGRA~2\SEARCH~1;fs
{9fdfb66c-713b-4201-83a6-5b78ae227b41};c
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\HomeTab;fs
C:\Program Files (x86)\HomeTab;fs
{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6};c
C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft;fs
{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8};c
C:\Program Files (x86)\Yontoo;fs
{37483b40-c254-4a72-bda4-22ee90182c1e};c
C:\Program Files (x86)\NCH_EN;fs
{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113};c
C:\SoloApp;fs
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\SimplyTech;fs
iedefaults; 
startupall; 
filesrcm;
autoclean;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Bedoel je dit allemaal?

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Acer at 2013-09-12 15:10:36

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 240 GB (81%) free of 297 GB

Total RAM: 3957 MB (66% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:10:39, on 12-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\trend micro\Acer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = QVO6

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Library Launcher] C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {82E5DF24-51E8-47CD-864A-F4BD5005AA73} (iCloud Web App Plugin) - https://www.icloud.com/system/iCloud.cab

O16 - DPF: {9E858349-A287-4D37-8C27-034330E160F9} (MijnAlbum Album Upload Software Control Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/aus8.0.35/Uploader8.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBP.dll,C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBPSD.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NTI, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16904 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

atieclxx

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BBSvc.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe" SERVICE

"C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Windows\PLFSetI.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe" -tray

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe"

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe"

{CBD29E98-0DC1-470E-BB8D-3404C9114FF1}

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#HP Photosmart 3200 series#1324569618" -Startup

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding

{98B87241-9C34-4380-B285-E075645CDC07}

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey 71B0CC34-79B1-3157-044E-30566760D11B -Reinvoke

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe3_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe3 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Users\Acer\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000UA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2011-12-28 346736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg64.dll [2011-12-28 318960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-09-20 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-12 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-28 256112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll [2011-12-28 761840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]

Google Dictionary Compression sdch - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll [2011-12-28 458736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]

Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BingExt.dll [2012-02-10 1307928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-12 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-09-20 509496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2011-12-28 346736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-28 256112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"mwlDaemon"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe [2010-05-27 349552]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-10-29 8312352]

"PLFSetI"=C:\Windows\PLFSetI.exe [2010-06-09 206208]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-09-18 1842472]

"Acer ePower Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2010-02-26 818720]

"AmIcoSinglun64"=C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [2010-06-10 324608]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-06-20 1356240]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 112512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2"=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2013-09-02 829392]

"iCloudServices"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [2013-04-05 59720]

"Google Update"=C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-12 116648]

""= []

"NokiaSuite.exe"=C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe [2013-04-19 1090912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2010-06-29 265984]

"Norton Online Backup"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-02 1155928]

"SuiteTray"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2010-05-27 337264]

"EgisUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2010-03-11 201584]

"EgisTecPMMUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2010-03-11 407920]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-12-10 98304]

"LManager"=C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2009-11-02 1094736]

"ArcadeDeluxeAgent"=C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe [2009-10-29 419112]

"PlayMovie"=C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe [2010-01-18 181480]

"hpqSRMon"=C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-07-22 150528]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-05-10 49208]

""= []

"Reader Library Launcher"=C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe [2010-07-13 906648]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-08-16 152392]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableLUA"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"VIDC.ACDV"=ACDV.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-12 09:40:04 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2013-09-12 09:38:47 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-11 17:45:17 ----D---- C:\rsit

2013-09-11 17:45:17 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-08-15 12:17:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-08-15 12:17:45 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-08-15 12:17:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-08-15 12:17:44 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-08-15 12:17:44 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-08-15 12:17:43 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-08-15 12:17:42 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-08-15 12:17:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-08-15 12:17:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-08-15 12:17:40 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-08-15 12:17:40 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-08-15 12:17:39 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-08-15 12:17:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-08-15 12:17:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-08-15 12:17:37 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-08-15 12:17:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-08-15 12:17:36 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-08-15 12:17:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-08-15 12:17:35 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-08-15 12:17:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-08-15 12:17:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-08-15 12:17:31 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-08-15 12:17:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-08-15 12:05:35 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptsvc.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2013-08-15 08:55:24 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-08-15 08:55:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2013-08-15 08:55:23 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2013-08-15 08:55:23 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2013-08-15 08:55:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-08-15 08:55:17 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-08-15 08:55:12 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-08-15 08:55:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-08-15 08:55:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2013-08-15 08:55:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-15 08:55:10 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2013-08-15 08:55:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-15 08:55:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-08-15 08:55:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-08-15 08:55:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-08-15 08:55:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-08-15 08:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-08-15 08:55:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-08-15 08:55:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tssecsrv.sys

2013-08-15 08:55:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-12 15:07:24 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-12 15:07:24 ----AD---- C:\Windows

2013-09-12 15:00:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-09-12 12:05:43 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-12 10:54:48 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-12 09:33:57 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-12 09:33:52 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-12 09:33:50 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-09-12 09:33:43 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-12 09:33:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-11 19:43:53 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-11 19:43:53 ----HD---- C:\Config.Msi

2013-09-11 19:43:50 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-11 08:08:27 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-10 21:37:27 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-10 21:29:38 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-10 21:29:36 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-09-10 21:29:31 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-09-10 21:28:54 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-10 21:28:53 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-09-10 21:28:51 ----D---- C:\Windows\registration

2013-09-10 10:50:51 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-10 10:50:50 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-09-10 10:50:49 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-09-10 10:50:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

2013-09-10 10:50:28 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-09-09 17:39:49 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-09 14:42:08 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-09-09 14:41:52 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-09 14:41:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2013-09-09 12:25:07 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-09 08:43:58 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-09-09 08:43:58 ----D---- C:\Windows\ModemLogs

2013-09-09 08:43:57 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-08 17:48:26 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-09-08 17:48:26 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2013-09-08 17:48:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU

2013-09-08 17:46:10 ----RHD---- C:\MSOCache

2013-08-25 14:01:51 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\PC Suite

2013-08-15 15:15:06 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Belastingdienst

2013-08-15 14:00:58 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-08-15 13:06:49 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-08-15 13:06:48 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-08-15 12:26:32 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-08-15 12:24:09 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-08-15 12:24:09 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-08-15 12:24:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-08-15 12:24:08 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-08-15 12:24:08 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-08-15 12:14:55 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-08-15 12:05:25 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-08-13 19:05:50 ----A---- C:\Windows\NeroDigital.ini

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-03-03 540696]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2009-06-03 22576]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2009-06-03 20016]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2009-06-03 60464]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2011/12/19 20:58:07]; \??\C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl [2010-03-13 146928]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys [2009-08-13 1209856]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2010-05-12 2229608]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-12-10 6179328]

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver (64-bit); C:\Windows\SysWOW64\Drivers\DKbFltr.sys [2009-03-26 25608]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-10-28 2018080]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2010-06-08 406056]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2010-04-29 18432]

R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2009-06-25 205472]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-09-18 292912]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2010-04-29 17408]

S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver; C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2010-06-10 40448]

S3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ssadadb.sys [2011-05-13 36328]

S3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2009-06-10 1311232]

S3 E1G60;Intel® PRO/1000 NDIS 6 Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G6032E.sys [2009-06-10 145792]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 L1E;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller(NDIS6.20); C:\Windows\system32\DRIVERS\L1E62x64.sys [2009-06-20 54272]

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbx64.sys [2013-01-23 19968]

S3 nmwcdc;Nokia USB Communication Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbox64.sys [2013-01-23 27136]

S3 nmwcdnsucx64;Nokia USB Flashing Generic; C:\Windows\system32\drivers\nmwcdnsucx64.sys [2013-01-23 12800]

S3 nmwcdnsux64;Nokia USB Flashing Phone Parent; C:\Windows\system32\drivers\nmwcdnsux64.sys [2013-01-23 171008]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [2012-10-17 26112]

S3 PCDSRVC{D1725DDC-01E99333-06020101}_0;PCDSRVC{D1725DDC-01E99333-06020101}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver; \??\c:\users\acer\appdata\local\temp\ejcvpotesvv7\pcdrdiag\bin\pcdsrvc_x64.pkms []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2011-05-13 157672]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2011-05-13 16872]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2011-05-13 177640]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2011-05-13 146920]

S3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 12288]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64.sys [2013-01-23 9216]

S3 USB28xxBGA;USB 2861 Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\emBDA64.sys [2011-03-06 683136]

S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\emOEM64.sys [2011-03-06 1189504]

S3 usbser;USB Modem Driver; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys [2010-11-20 32768]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltjx64.sys [2013-01-23 9216]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AgereModemAudio;Agere Modem Call Progress Audio; C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe [2009-03-28 16896]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-12-10 202752]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 BBSvc;BingBar Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\BBSvc.exe [2012-02-10 193816]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2010-02-26 841248]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-03-03 268824]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-06-20 23808]

R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 NOBU;Norton Online Backup; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2010-06-02 2804568]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2010-06-29 255744]

R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2010-04-17 144640]

R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe [2009-04-18 247152]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-03 2320920]

R2 Updater Service;Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2010-01-29 243232]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-08-16 641352]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-06-20 366600]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2013-04-18 737616]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-10 136176]

S2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-04-19 161384]

S3 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.361.0\SeaPort.exe [2012-02-10 240408]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-10 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-12-28 182768]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2012-09-20 50899608]

S3 MWLService;MyWinLocker Service; C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe [2010-05-27 305520]

S3 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2010-04-17 50432]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 Sony SCSI Helper Service;Sony SCSI Helper Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe [2010-04-02 73728]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-17 1255736]

S4 DPService;DPService; C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\DProtectSvc.exe []

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...