Ga naar inhoud

Pc loopt regelmatig vast


dany3
 Delen

Aanbevolen berichten

Mijn laptop Windows 7 loopt dagelijks vast;

het gebeurd bijna steeds als ik even niet op de pc bezig ben of als hij in stand by is geweest.

Ik krijg heb alleen afgesloten door op de aan-schakelaar lang te drukken en nadien start alles normaal op.

Ik heb al verschillende tips van hier op het forum uitgebrobeerd maar dit helpt niet (bv ccleaner).

mijn logje:

alvast bedankt voor de hulp

Danny

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 10:07:27, on 29/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe

C:\Windows\SysWOW64\RunDll32.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\Bluetooth Headset Helper.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\SDKCOMServer.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Users\Conti\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = deredactie.be

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20121108105957.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [AMD AVT] Cmd.exe /c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60

O4 - HKLM\..\Run: [QLBController] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe /start

O4 - HKLM\..\Run: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Conti\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Officejet Pro 8600.lnk = ?

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20614.www2.hp.com/ediags/gmd/Install/Cab/hpdetect121.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup Service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: HP Power Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Service.exe

O23 - Service: hpHotkeyMonitor - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Portrait Displays SDK Service (PdiService) - Portrait Displays, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: Acronis Sync Agent Service (syncagentsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\SyncAgent\syncagentsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Validity VCS Fingerprint Service (vcsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vcsFPService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Zero Configuration Service (ZeroConfigService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe

--

End of file - 11510 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik zie niet direct iets van malware maar we gaan voor de zekerheid eenn extra scan doen.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes niets gevonden,

wel heb ik de indruk dat het steeds iets is als Internet Explorer er mee te maken heeft,

die blijft dan hangen, ik krijg die dan niet meer afgesloten, ook niet geforceerd, en

moet dan de pc afsluiten, deze doet dat dan niet en uiteindelijk moet ik hem afduwen met de startknop.

Vandaag ook voor de eerste keer bij het opstarten van de pc en dan bij het starten van IE is ie direkt vastgelopen bij het openen;

pc terug warm opgestart en dan werkt alles terug.

Danny

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.09.30.02

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16686

Danny :: CONTI2012 [administrator]

30/09/2013 11:07:35

mbam-log-2013-09-30 (11-07-35).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 223191

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 7 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Chrome gebruik ik regelmatig;

ik vertrek een weekje op verlof, dus ik kan terug vanaf volgende dinsdag iets uitproberen;

vandaag ook onderstaande melding gekregen:

Probleemhandtekening:

Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen

Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.256.48

Landinstelling-id: 2067

Aanvullende informatie over dit probleem:

BCCode: 9f

BCP1: 0000000000000003

BCP2: FFFFFA8006CEA2A0

BCP3: FFFFF800050083D8

BCP4: FFFFFA8012007210

OS Version: 6_1_7601

Service Pack: 1_0

Product: 256_1

Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:

C:\Windows\Minidump\100113-12682-01.dmp

C:\Users\Conti\AppData\Local\Temp\WER-85067-0.sysdata.xml

Lees de onlineprivacyverklaring:

Windows 7 Privacyverklaring - Microsoft Windows

Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:

C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download Blue Screen View.

Start het programma op.

Je zal nu een overzicht krijgen van de laatste foutmeldingen en Minidumps (.dmp-bestand).

Selecteer het eerste bestand uit de lijst onder Dump File en druk op Ctrl+A

Klik vervolgens op File (Bestand) en daarna op Save Selected Items (geselecteerde items opslaan) (Ctrl+S)

Sla het bestand op je bureaublad op.

Voeg nu het bestand toe aan je volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Hierdoor krijgen we ook een overzicht van de vorige bsod en kunnen we misschien een patroon ontdekken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo, hier ben ik weer;

logje hieronder maar geplakt want het zijn er maar 3;

dit zal vermoed ik nog iets anders zijn want deze fout lijkt mij maar 3 keer zijn voorgekomen in de laatste maanden.

Mijn probleem is dagelijks 3 a 4 x dat alles vastloopt.

Ik ben er nu op aan het letten of ik meer kan te weten komen wanneer het gebeurd.

Ook alleen in Microsoft Outlook gebeurd het vastlopeb.

Wat opmerkelijk is, soms kan ik dan niets meer doen in Lotus of Windows maar een programma als

Excell werkt wel nog.

Als ik toch op het kruisje klik om te sluiten blijft zandloper eeuwig staan.

mvg

Danny

==================================================

Dump File : 100113-12682-01.dmp

Crash Time : 1/10/2013 19:19:04

Bug Check String : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Bug Check Code : 0x0000009f

Parameter 1 : 00000000`00000003

Parameter 2 : fffffa80`06cea2a0

Parameter 3 : fffff800`050083d8

Parameter 4 : fffffa80`12007210

Caused By Driver : ntoskrnl.exe

Caused By Address : ntoskrnl.exe+75b80

File Description : NT Kernel & System

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533)

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+75b80

Stack Address 1 :

Stack Address 2 :

Stack Address 3 :

Computer Name :

Full Path : C:\Windows\Minidump\100113-12682-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 1.571.992

Dump File Time : 1/10/2013 19:27:57

==================================================

==================================================

Dump File : 082813-15132-01.dmp

Crash Time : 28/08/2013 15:15:59

Bug Check String : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Bug Check Code : 0x0000009f

Parameter 1 : 00000000`00000003

Parameter 2 : fffffa80`06d0c060

Parameter 3 : fffff800`00b9c3d8

Parameter 4 : fffffa80`06fb4610

Caused By Driver : ntoskrnl.exe

Caused By Address : ntoskrnl.exe+75b80

File Description : NT Kernel & System

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533)

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+75b80

Stack Address 1 :

Stack Address 2 :

Stack Address 3 :

Computer Name :

Full Path : C:\Windows\Minidump\082813-15132-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 1.562.896

Dump File Time : 28/08/2013 15:25:36

==================================================

==================================================

Dump File : 081813-14804-01.dmp

Crash Time : 18/08/2013 22:03:04

Bug Check String : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Bug Check Code : 0x0000009f

Parameter 1 : 00000000`00000003

Parameter 2 : fffffa80`06d0c060

Parameter 3 : fffff800`04ffd3d8

Parameter 4 : fffffa80`0a0c4e50

Caused By Driver : ntoskrnl.exe

Caused By Address : ntoskrnl.exe+75b80

File Description : NT Kernel & System

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533)

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+75b80

Stack Address 1 :

Stack Address 2 :

Stack Address 3 :

Computer Name :

Full Path : C:\Windows\Minidump\081813-14804-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 1.706.176

Dump File Time : 18/08/2013 22:34:45

==================================================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit BSOD kan voorkomen doordat een driver niet goed werkt.

Ook het vastlopen kan door een foute/corrupte driver veroorzaakt worden.

Kan je het merk, type en juiste model van de ps opgeven?

Doe ook het volgnede.

Download en installeer Speccy.

Speccy is er ook in Nederlandstalige versie, bij de installatie (of update) kan je de taal wijzigen van Engels naar Nederlands ... als je op het driehoekje klikt, krijg je een uitrolmenu waarin je Nederlands kan selecteren.

Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.

Speccysetup_zps67a9e41f.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.

Meer info over deze procedure lees je HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...