Ga naar inhoud

Weet niet onder welk onderdeel dit plaatsen ?


meikever

Aanbevolen berichten

post-26318-1417705565,7189_thumb.jpg

Virusscan: Norton --> zegt alles veilig

Ook herstelpunt aangemaakt met datum voor dat de problemen zich voordeden.

Krijg allerlei boodschappen van schijf is vol, Windows herstellen... links met dubbele onderlijning zodanig dat ik in emails ongewenste links toevoeg die verwijzen naar één of andere "buitenlandse bruiden".

Weet iemand wat er mis is... bankverrichtingen stel ik natuurlijk uit...

Heb geen speciale site bezocht of link aangeklikt ????

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 20
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

De tweede scherm is normaal.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Windows 64-bitversie.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Maria at 2013-10-11 08:23:47

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 303 GB (65%) free of 469 GB

Total RAM: 6143 MB (70% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:24:00, on 11/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SEDevDetect.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\program files (x86)\lyricssay-1\lyricssay-1-bg.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\trend micro\Maria.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0041552 - {11111111-1111-1111-1111-110411151152} - C:\Program Files (x86)\LyricsSay-1\LyricsSay-1-bho.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: glindorus - {9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73} - C:\Program Files (x86)\glindorus\glindorusbho.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\bh\delta.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltaTlbr.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Packard Bell Photo Frame] C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe -A

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [software Suite SE] "C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe" /run

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {28B66320-9687-4B13-8757-36F901887AB5} (CanvasX Class) - http://foto.hema.be/ips-opdata/layout/hema/objects/canvasx.cab

O16 - DPF: {2AB1C516-D654-4D3A-B3D6-2185BBCEB409} (Cisco Systems WebVPN Relay Loader) - https://vpnua2.ua.ac.be/+CSCOL+/relayp.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.4.26.0.cab

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\IEBHO.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - c:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\Partner.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Update glindorus - glindorus - C:\Program Files (x86)\glindorus\updateglindorus.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Util glindorus - glindorus - C:\Program Files (x86)\glindorus\bin\utilglindorus.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17818 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"c:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

"C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /s "N360" /m "C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe" /StartService

"C:\Program Files (x86)\glindorus\updateglindorus.exe"

"C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\glindorus\bin\utilglindorus.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2372

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-1428681729711213772698025223-11322411706197650381913186619-482046566-417313872

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-5ab52f78-a8b9-441c-a143-489702e1c8f9 -SystemEventPortName:HostProcess-d3915d5c-54fd-42d2-ba5a-e699399ffd05 -IoCancelEventPortName:HostProcess-a604345a-d73d-441e-afa0-6c84bd868775 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-34a1f8a0-e06f-4652-a8a0-7f73a0c51eb9 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:fba8face-9e06-4f42-9e6d-f3b75063b42c -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe" /run

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"

"C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe" -A

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Searchqu Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SEDevDetect.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" gpureading

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#HP Deskjet F2400 series#1279648644" -Startup

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:4976 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

"C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe"

"C:\program files (x86)\lyricssay-1\lyricssay-1-bg.exe" /createbg

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe" -Embedding

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe -Embedding

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

taskeng.exe {7DD16FB2-7677-4324-B38D-BCB8E6E46DCC}

taskeng.exe {CB36DC38-08D9-4CD3-8BC6-8775570FBD01}

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /ua /installsource scheduler

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe"

C:\Windows\system32\msiexec.exe /V

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc

"C:\Users\Maria\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NYTCZZ81\RSITx64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\Install\{33865DD3-673E-4706-A0E7-1B0FCCD448B4}\30.0.1599.69_chrome_installer.exe" --multi-install --do-not-launch-chrome --system-level

"C:\Windows\TEMP\CR_0AC01.tmp\setup.exe" --install-archive="C:\Windows\TEMP\CR_0AC01.tmp\CHROME.PACKED.7Z" --multi-install --do-not-launch-chrome --system-level

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-1-codedownloader.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-1-enabler.job

C:\Windows\tasks\LyricsSay-1-updater.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "Search-Gol"

prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{BBDA0591-3099-440a-AA10-41764D9DB4DB}:2.0, {2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62}:4.6, {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}:6.0.22, {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}:6.0.24, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.15"

prefs.js - "keyword.URL" - "Ask.com="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1200112.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.17.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.17.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Acrobat]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

nppdf32.DEU

nppdf32.dll

nppdf32.FRA

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

npwachk.dll

QuickTimePlugin.class

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

avg-secure-search.xml

Search_Results.xml

C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\extensions\

71139f7b-cef2-4ada-9c60-25f887d7e2e1@5b129621-59ed-453c-9453-d7593ee48c04.com

ffxtlbr@delta.com

toolbar@ask.com

{5384767E-00D9-40E9-B72F-9CC39D655D6F}

{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7}

C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\searchplugins\

askcom.xml

safesearch.xml

Search_Results.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411151152}]

LyricsSay-1 - C:\Program Files (x86)\LyricsSay-1\LyricsSay-1-bho64.dll [2013-10-02 940544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4}]

Partner BHO Class - C:\ProgramData\Partner\Partner64.dll [2009-08-28 750064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}]

DataMngr - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\BROWSE~1.DLL [2012-08-06 103864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-10 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-10-22 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411151152}]

LyricsSay-1 - C:\Program Files (x86)\LyricsSay-1\LyricsSay-1-bho.dll [2013-10-02 598528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-03-10 461216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73}]

glindorus - C:\Program Files (x86)\glindorus\glindorusbho.dll [2013-09-26 249632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-10-02 3353624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7}]

Searchqu Toolbar - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll [2012-02-27 88976]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}]

DataMngr - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL [2012-08-06 89016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910}]

Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2013-05-10 343632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}]

delta Helper Object - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\bh\delta.dll [2013-08-15 314264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2012-12-10 1520840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-03-10 170912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077}]

SmartSelect Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2013-05-10 343632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-10-22 517688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-10 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - Adobe PDF - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2013-05-10 343632]

{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - Searchqu Toolbar - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll [2012-02-27 88976]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-10-02 3353624]

{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - Ask Toolbar - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2012-12-10 1520840]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - Delta Toolbar - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltaTlbr.dll [2013-08-15 300952]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-07-20 7981088]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-03-08 4280184]

"Software Suite SE"=C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe [2009-07-28 2353184]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-08-28 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Packard Bell Photo Frame"=C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe [2009-07-20 124416]

"NortonOnlineBackupReminder"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe [2009-07-25 588648]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2010-06-09 49208]

"AppleSyncNotifier"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe [2011-11-02 59240]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"WinampAgent"=C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [2011-10-26 74752]

""= []

"Adobe Acrobat Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe [2013-05-10 38984]

"Acrobat Assistant 8.0"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe [2013-05-10 840768]

"DATAMNGR"=C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE [2012-08-06 1890744]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-10-02 2404376]

"ApnUpdater"=C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe [2012-12-10 1573576]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

MagicDisc.lnk - C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\datamngr.dll C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

"wave8"=wdmaud.drv

"midi8"=wdmaud.drv

"mixer8"=wdmaud.drv

"wave9"=wdmaud.drv

"midi9"=wdmaud.drv

"mixer9"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-11 08:23:47 ----D---- C:\rsit

2013-10-11 08:23:47 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-10 22:48:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-10 22:48:22 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-10 22:47:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-10 22:47:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-10 22:47:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-10 22:47:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-10 22:47:38 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-10 22:47:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-10 22:47:38 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-10 22:47:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-10 22:47:25 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-10 22:47:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-10 22:47:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-10 22:47:10 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-10 22:46:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-10 22:46:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-10 22:46:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-10 22:46:43 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-10 22:46:43 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-10 22:46:42 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-10 22:46:41 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-10 22:46:39 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-10 22:45:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 22:45:39 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 22:45:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-10 22:45:17 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-10 22:26:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-10 22:26:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-10 22:26:11 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-10 22:26:09 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-10 22:26:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-10 22:26:07 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-10 22:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-10 22:26:05 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-10 22:26:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-10 22:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-10 22:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-10 22:25:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-10 08:30:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-10 08:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-10 08:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-10 08:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-02 11:51:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\LyricsSay-1

2013-10-02 11:50:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Delta

2013-10-02 11:50:48 ----D---- C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Delta

2013-10-02 11:50:43 ----D---- C:\ProgramData\BitGuard

2013-10-02 11:50:33 ----D---- C:\Users\Maria\AppData\Roaming\BabSolution

2013-10-02 11:50:33 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-02 11:50:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\glindorus

2013-10-02 11:50:19 ----D---- C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Babylon

2013-10-02 11:50:19 ----D---- C:\ProgramData\Babylon

2013-09-24 10:27:37 ----N---- C:\bootsqm.dat

2013-09-12 09:40:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-12 09:40:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-09-12 09:40:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-09-12 09:40:37 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-12 09:40:37 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-12 09:40:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-09-12 09:40:36 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-12 09:40:36 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-09-12 09:40:36 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-09-12 09:40:36 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-12 09:40:36 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2013-09-12 09:40:34 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-12 09:40:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-09-12 09:40:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-09-12 09:40:33 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-11 08:23:47 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-11 08:23:45 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-11 08:22:02 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-11 08:22:02 ----HD---- C:\Config.Msi

2013-10-11 08:17:28 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-11 03:28:55 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-11 03:28:35 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-11 03:25:03 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-11 03:25:03 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-11 03:25:03 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-11 03:22:22 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-11 03:19:26 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-11 03:18:53 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-11 03:18:50 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-11 03:17:28 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-11 03:17:27 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-11 03:17:23 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-11 03:00:46 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-10 22:57:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-10 22:48:41 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-10 22:48:40 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-10 22:33:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-10 22:33:42 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 22:33:40 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-10 22:28:04 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-10 22:24:54 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 22:24:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-10 22:16:17 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-10 22:16:16 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-10 22:13:07 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-10 22:12:57 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-10 21:48:52 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-10-10 21:48:50 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-10 21:48:50 ----D---- C:\Windows

2013-10-10 21:46:41 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-10-10 21:46:37 ----D---- C:\ProgramData\Symantec

2013-10-10 21:46:36 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-10-10 21:46:35 ----D---- C:\ProgramData\HP

2013-10-10 21:46:35 ----D---- C:\ProgramData\AVG Secure Search

2013-10-10 21:46:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-10-10 21:46:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-10-10 21:46:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

2013-10-10 21:45:39 ----D---- C:\Windows\registration

2013-10-10 21:44:45 ----D---- C:\Users\Maria\AppData\Roaming\U3

2013-10-10 21:44:05 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-10 21:43:34 ----RHD---- C:\MSOCache

2013-10-08 20:34:27 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-13 03:33:17 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2011-03-04 55856]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMDS64.SYS [2013-05-21 493656]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMEFA64.SYS [2013-05-23 1139800]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-10-02 46368]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\BASHDefs\20130924.001_9a7\BHDrvx64.sys [2013-09-24 1525848]

R1 ccSet_N360;Norton 360 Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\ccSetx64.sys [2013-04-16 169048]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2013-08-27 484952]

R1 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\IPSDefs\20131010.001\IDSvia64.sys [2013-10-09 520280]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SRTSPX64.SYS [2013-03-05 36952]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\Ironx64.SYS [2013-03-05 224416]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SYMNETS.SYS [2013-04-25 433752]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2009-07-09 1484800]

R3 e1yexpress;Intel® Gigabit Network Connections Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1y62x64.sys [2009-06-12 287960]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-09-09 140376]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-07-20 1831968]

R3 mcdbus;Driver for MagicISO SCSI Host Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcdbus.sys [2009-02-24 255552]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\VirusDefs\20131010.007\ENG64.SYS [2013-10-10 126040]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\VirusDefs\20131010.007\EX64.SYS [2013-10-10 2099288]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2012-12-19 194488]

R3 nvoclk64;NVIDIA Enthusiasts Platform KDM; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvoclk64.sys [2009-09-15 42088]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SRTSP64.SYS [2013-05-16 796760]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2013-06-19 177312]

S1 mbmiodrvr;mbmiodrvr; \??\C:\Windows\syswow64\mbmiodrvr.sys [2004-04-10 4608]

S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2009-07-14 145920]

S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys [2010-11-20 19968]

S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2009-07-14 43008]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7; c:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-12-08 169312]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 Greg_Service;GRegService; C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe [2009-06-04 1150496]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 135664]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 N360;Norton 360; C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368]

R2 nTuneService;Performance Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe [2011-09-19 278336]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-03-15 877856]

R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-03-14 383264]

R2 Update glindorus;Update glindorus; C:\Program Files (x86)\glindorus\updateglindorus.exe [2013-10-10 65312]

R2 Updater Service;Updater Service; C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe [2009-07-04 240160]

R2 Util glindorus;Util glindorus; C:\Program Files (x86)\glindorus\bin\utilglindorus.exe [2013-10-10 65312]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-02 1734680]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-05-31 641352]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-10 257416]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2010-07-17 651720]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-12 194032]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-08-17 117656]

S3 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe [2009-07-28 935208]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 Partner Service;Partner Service; C:\ProgramData\Partner\Partner.exe [2009-08-28 332272]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-19 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC};c
 C:\Program Files (x86)\Ask.com;fs
 {11111111-1111-1111-1111-110411151152};c
 {9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73};c
 C:\Program Files (x86)\glindorus;fs
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search;fs
 {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7};c
 {9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0};c
 {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87};c
 C:\Program Files (x86)\Delta;fs
 {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440};c
 {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3};c
 DATAMNGR;s
 ApnUpdater;s
 C:\ProgramData\Partner;fs
 Partner Service;s
 Update glindorus;s
 C:\Program Files (x86)\Searchqu Toolbar;fs
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-1-codedownloader.job;f
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-1-enabler.job;f
 C:\Windows\tasks\LyricsSay-1-updater.job;f
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\Search_Results.xml;f
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\extensions\71139f7b-cef2-4ada-9c60-25f887d7e2e1...593ee48c04.com;f
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\extensions\ffxtlbr@delta.com;f
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\extensions\toolbar@ask.com;f
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\searchplugins\askcom.xml;f
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\searchplugins\safesearch.xml;f
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqpti2b2.default\searchplugins\Search_Results.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411151152}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411151152}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9598e82a-7e09-4438-b425-b9e9718c3c73}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 ""=-;r64
 "DATAMNGR"=-;r64
 "ApnUpdater"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
 "AppInit_DLLs"=-;r64
 C:\Program Files (x86)\LyricsSay-1
 C:\Program Files (x86)\Delta;fs
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Delta;fs
 C:\ProgramData\BitGuard;fs
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\BabSolution;fs
 C:\ProgramData\DSearchLink;fs
 C:\Program Files (x86)\glindorus;fs
 C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Babylon;fs
 C:\ProgramData\Babylon;fs
 Util glindorus;s
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • HijackThis Log
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Blijkbaar werkt PC nu normaal.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Maria at 2013-10-13 23:03:35

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 303 GB (65%) free of 469 GB

Total RAM: 6143 MB (77% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:03:39, on 13/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SEDevDetect.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Maria.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Packard Bell Photo Frame] C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe -A

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [software Suite SE] "C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe" /run

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {28B66320-9687-4B13-8757-36F901887AB5} (CanvasX Class) - http://foto.hema.be/ips-opdata/layout/hema/objects/canvasx.cab

O16 - DPF: {2AB1C516-D654-4D3A-B3D6-2185BBCEB409} (Cisco Systems WebVPN Relay Loader) - https://vpnua2.ua.ac.be/+CSCOL+/relayp.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.4.26.0.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - c:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\Partner.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14124 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"c:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

"C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /s "N360" /m "C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe" /StartService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2232

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-26c1af62-b45b-4179-bf4d-66402c692346 -SystemEventPortName:HostProcess-11e2b953-692b-42e1-b490-7b620544723b -IoCancelEventPortName:HostProcess-19ad67ea-2d5e-435e-99bd-28595800e8b3 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-e0ba72d2-95a8-4aa5-b9d8-875a84afd1e4 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:8b41fd55-d9b9-4126-b887-9c18186b1156 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession2

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" gpureading

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe" /run

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe" -A

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

"C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#HP Deskjet F2400 series#1279648644" -Startup

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SEDevDetect.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

taskeng.exe {B85F2A1D-A3AF-4570-80C3-B563D32BD2B2}

taskeng.exe {61820D5A-DBA0-4911-80E5-D1C6D32E0DA1}

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5648 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5648 CREDAT:3937616 /prefetch:2

taskhost.exe $(Arg0)

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-3993245568-2695292527-1130416203-100165_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-3993245568-2695292527-1130416203-100165 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 520 524 532 65536 528

"C:\Users\Maria\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HR8ZOJ8P\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wnfy49xg.default-1381509091886

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "www.google.be"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1200112.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Acrobat]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

nppdf32.DEU

nppdf32.dll

nppdf32.FRA

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

npwachk.dll

QuickTimePlugin.class

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

avg-secure-search.xml

Search_Results.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4}]

Partner BHO Class - C:\ProgramData\Partner\Partner64.dll [2009-08-28 750064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-10-22 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-11 462248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910}]

Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2013-09-03 343424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-11 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077}]

SmartSelect Class - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2013-09-03 343424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-10-22 517688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - Adobe PDF - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2013-09-03 343424]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-07-20 7981088]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-07-18 1356240]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-03-08 4280184]

"Software Suite SE"=C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Software Suite SE\SoftSuiteSE.exe [2009-07-28 2353184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Packard Bell Photo Frame"=C:\Program Files (x86)\Packard Bell Photo Frame\ButtonMonitor.exe [2009-07-20 124416]

"NortonOnlineBackupReminder"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe [2009-07-25 588648]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2010-06-09 49208]

"AppleSyncNotifier"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe [2011-11-02 59240]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"WinampAgent"=C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [2011-10-26 74752]

""= []

"Adobe Acrobat Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe [2013-09-03 41336]

"Acrobat Assistant 8.0"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe [2013-09-03 840568]

"ApnUpdater"=C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe [2012-12-10 1573576]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

MagicDisc.lnk - C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\datamngr.dll C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

"wave8"=wdmaud.drv

"midi8"=wdmaud.drv

"mixer8"=wdmaud.drv

"wave9"=wdmaud.drv

"midi9"=wdmaud.drv

"mixer9"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-11 17:24:47 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-10-11 17:24:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-10-11 17:23:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-10-11 17:22:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-10-11 17:22:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2013-10-11 16:56:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2013-10-11 16:56:41 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-10-11 08:23:47 ----D---- C:\rsit

2013-10-11 08:23:47 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-10 22:48:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-10 22:48:22 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-10 22:47:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-10 22:47:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-10 22:47:56 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-10 22:47:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-10 22:47:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-10 22:47:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-10 22:47:38 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-10 22:47:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-10 22:47:38 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-10 22:47:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-10 22:47:25 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-10 22:47:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-10 22:47:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-10 22:47:10 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-10 22:46:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-10 22:46:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-10 22:46:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-10 22:46:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-10 22:46:43 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-10 22:46:43 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-10 22:46:42 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-10 22:46:41 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-10 22:46:39 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-10 22:45:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 22:45:39 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 22:45:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-10 22:45:17 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-10 22:26:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-10 22:26:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-10 22:26:11 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-10 22:26:10 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-10 22:26:09 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-10 22:26:08 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-10 22:26:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-10 22:26:07 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-10 22:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-10 22:26:05 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-10 22:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-10 22:26:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-10 22:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-10 22:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-10 22:25:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-10 08:30:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-10 08:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-10 08:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-10 08:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-02 11:50:43 ----D---- C:\ProgramData\BitGuard

2013-10-02 11:50:33 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-02 11:50:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\glindorus

2013-10-02 11:50:19 ----D---- C:\ProgramData\Babylon

2013-09-24 10:27:37 ----N---- C:\bootsqm.dat

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-13 23:03:22 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-13 15:11:16 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-13 15:00:23 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-10-13 15:00:23 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-13 15:00:20 ----D---- C:\Windows

2013-10-13 14:45:01 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-11 18:44:01 ----D---- C:\Users\Maria\AppData\Roaming\Winamp

2013-10-11 18:44:00 ----D---- C:\Users\Maria\AppData\Roaming\BitTorrent

2013-10-11 18:43:58 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-10-11 18:43:57 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-11 18:43:22 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-11 18:43:22 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-11 18:42:42 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-11 18:42:42 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-11 18:21:41 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-11 18:21:33 ----HD---- C:\Config.Msi

2013-10-11 18:21:10 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-11 18:12:26 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-11 18:08:12 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-10-11 18:08:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-10-11 17:59:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-11 17:57:47 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-11 17:56:04 ----D---- C:\ProgramData\Google

2013-10-11 17:45:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\iLivid

2013-10-11 17:40:45 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-11 17:23:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\npDeployJava1.dll

2013-10-11 17:23:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\deployJava1.dll

2013-10-11 17:09:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Ask.com

2013-10-11 17:05:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Battlefield Bad Company 2

2013-10-11 16:56:47 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-11 16:56:44 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-11 03:28:55 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-11 03:28:35 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-11 03:25:03 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-11 03:25:03 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-11 03:19:26 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-11 03:17:23 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-11 03:00:46 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-10 22:57:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-10 22:48:40 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-10 22:33:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-10 22:33:42 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 22:33:40 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-10 22:28:04 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-10 22:24:54 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 22:24:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-10 22:17:49 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-10 22:12:57 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-10 21:48:52 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-10-10 21:48:50 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-10 21:46:41 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-10-10 21:46:40 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-10 21:46:37 ----D---- C:\ProgramData\Symantec

2013-10-10 21:46:36 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-10-10 21:46:35 ----D---- C:\ProgramData\HP

2013-10-10 21:46:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-10-10 21:46:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-10-10 21:45:39 ----D---- C:\Windows\registration

2013-10-10 21:44:45 ----D---- C:\Users\Maria\AppData\Roaming\U3

2013-10-10 21:43:34 ----RHD---- C:\MSOCache

2013-10-08 20:34:27 ----D---- C:\Windows\Prefetch

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2011-03-04 55856]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMDS64.SYS [2013-05-21 493656]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMEFA64.SYS [2013-05-23 1139800]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\BASHDefs\20130924.001_9a7\BHDrvx64.sys [2013-09-24 1525848]

R1 ccSet_N360;Norton 360 Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\ccSetx64.sys [2013-04-16 169048]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2013-08-27 484952]

R1 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\IPSDefs\20131011.001\IDSvia64.sys [2013-10-09 520280]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SRTSPX64.SYS [2013-03-05 36952]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\Ironx64.SYS [2013-03-05 224416]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SYMNETS.SYS [2013-04-25 433752]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2009-07-09 1484800]

R3 e1yexpress;Intel® Gigabit Network Connections Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1y62x64.sys [2009-06-12 287960]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-09-09 140376]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-07-20 1831968]

R3 mcdbus;Driver for MagicISO SCSI Host Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcdbus.sys [2009-02-24 255552]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\VirusDefs\20131012.006\ENG64.SYS [2013-10-10 126040]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.1.2\Definitions\VirusDefs\20131012.006\EX64.SYS [2013-10-10 2099288]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2012-12-19 194488]

R3 nvoclk64;NVIDIA Enthusiasts Platform KDM; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvoclk64.sys [2009-09-15 42088]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SRTSP64.SYS [2013-05-16 796760]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2013-06-19 177312]

S1 mbmiodrvr;mbmiodrvr; \??\C:\Windows\syswow64\mbmiodrvr.sys [2004-04-10 4608]

S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2009-07-14 145920]

S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\drivers\Dot4Prt.sys [2010-11-20 19968]

S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2009-07-14 43008]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7; c:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-12-08 169312]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 Greg_Service;GRegService; C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe [2009-06-04 1150496]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 135664]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-07-18 23816]

R2 N360;Norton 360; C:\Program Files (x86)\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368]

R2 nTuneService;Performance Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe [2011-09-19 278336]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-03-14 383264]

R2 Updater Service;Updater Service; C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe [2009-07-04 240160]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-05-31 641352]

R3 NisSrv;@C:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-07-18 366600]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-03-15 877856]

S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-10 257416]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2010-07-17 651720]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-17 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-12 194032]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-08-17 117656]

S3 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe [2009-07-28 935208]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 Partner Service;Partner Service; C:\ProgramData\Partner\Partner.exe [2009-08-28 332272]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-07-19 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.