Ga naar inhoud

Trage opstart pc soms blijven programma's hangen


Have0

Aanbevolen berichten

Beste lezer/lezeres,

kunt u mij helpen. Opstarten duurt lang en soms blijven programma's hangen. Wie kan me helpen met deze logfiles ? Alvast bedankt.

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.10.21.05

Windows 7 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7600.16385

Have0 :: HAVE0-PC [administrator]

21-10-2013 16:19:35

mbam-log-2013-10-21 (16-19-35).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 205513

Verstreken tijd: 21 minuut/minuten, 15 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:08:43, on 16-2-2011

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16700)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe

C:\Program Files (x86)\USB_video_device\Utility\RemoteTool\BDARemote.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: NewShortcut1.lnk = C:\Program Files (x86)\USB_video_device\Utility\RemoteTool\BDARemote.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe (file missing)

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9277 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Juisterr,

zie hieronder mijn logfile.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Have0 at 2013-10-21 21:35:06

Microsoft Windows 7 Home Premium

System drive C: has 35 GB (45%) free of 76 GB

Total RAM: 4095 MB (52% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:35:20, on 21-10-2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.17267)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Monitor.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\EPSON Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Program Files\trend micro\Have0.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Nieuws | Altijd op de hoogte van het laatste nieuws met Telegraaf.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 6] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCTray.exe" /AutoStart

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - (no CLSID) - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\261519~1.190\{c16c1~1\browse~1.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0) - ABBYY - C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 6 (AdvancedSystemCareService6) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TVersity Media Server (TVersityMediaServer) - Unknown owner - C:\ProgramData\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8251 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=3fbca503-a90e-4826-8684-3a03ea75143d /coreSdkOptions=4364 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\0c2bda3c-18c4-4c20-a9ae-fa3969763936-144-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCService.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Windows\system32\FBAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe" -service

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Atouch64.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

ATKOSD.exe

"C:\ProgramData\TVersity\Media Server\MediaServer.exe"

KBFiltr.exe

WDC.exe

taskeng.exe {304FC0BB-5BDC-4C8D-8644-75BFBFFE2268}

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

"C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Monitor.exe"

"C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Windows\AsScrPro.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Asus WebStorage\BackupService.exe"

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe"

"C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCTray.exe" /AutoStart

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\EPSON Software\Event Manager\EEventManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Windows\system32\wuauclt.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

taskeng.exe {8C86C812-E9D8-4D4F-BDE3-173496F76512}

C:\Windows\system32\rundll32.exe /d sdengin2.dll,ExecuteScheduledBackup

C:\Windows\system32\vssvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

taskeng.exe {977DB15C-DD65-461D-AC11-9AA0FC71BAE1}

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=4712.c174100.489065598 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 4712 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.4712" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --proxy-stub-channel=Flash1120.6AFCF308.19544 --host-broker-channel=Flash1120.6AFCF308.4543 --host-pid=1120 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --channel=4956.0032F658.929413243 --proxy-stub-channel=Flash1120.6AFCF308.19544 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x988

"C:\Users\Have0\Desktop\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.telegraaf.nl/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.9.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.3]

"Description"=Office Live Update v1.3

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8051.1204]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.5.0]

"Description"=

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\new_plugin\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

NPOFFICE.DLL

nppdf32.dll

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

npqtplugin6.dll

npqtplugin7.dll

QuickTimePlugin.class

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

yahoo.xml

C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default\extensions\

ffxtlbr@mixidj.com

C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default\searchplugins\

google-.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac}]

Windows Live Family Safety Browser Helper Class - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll [2008-12-08 68960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-12-28 75656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-02-17 408440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"EeeStorageBackup"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Asus WebStorage\BackupService.exe [2009-08-25 947472]

"ETDWare"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2009-07-30 617856]

"AmIcoSinglun64"=C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [2009-04-09 320000]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Advanced SystemCare 6"=C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCTray.exe [2013-01-15 491840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ASUS Screen Saver Protector]

C:\Windows\AsScrPro.exe [2009-12-19 3058304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CLMLServer]

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [2008-07-19 104936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HDAudDeck]

C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [2009-09-11 2244608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2012-10-25 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Xvid]

C:\Program Files (x86)\Xvid\CheckUpdate.exe [2011-01-17 8192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^NewShortcut1.lnk]

C:\PROGRA~2\USB_VI~1\Utility\REMOTE~1\BDAREM~1.EXE [2005-08-19 77908]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"UpdateLBPShortCut"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-20 222504]

"UpdateP2GoShortCut"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2008-12-04 218408]

"HControlUser"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe [2009-06-19 105016]

"ATKOSD2"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [2009-08-17 6859392]

"ATKMEDIA"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe [2009-08-20 170624]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-07-30 98304]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2012-10-11 59280]

""= []

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

"EEventManager"=C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe [2010-10-12 979328]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\Windows\system32\webcheck.dll [2009-07-14 290304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveAutoRun"=16

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"vidc.XVID"=xvidvfw.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-21 21:35:07 ----DC---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-21 21:35:06 ----DC---- C:\rsit

2013-10-18 11:29:14 ----DC---- C:\Windows\system32\SPReview

2013-10-16 19:50:17 ----DC---- C:\13fdbdd8420a58c7a98874f6

2013-10-15 16:02:15 ----AC---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerInstaller.exe

2013-09-30 22:45:12 ----DC---- C:\Users\Have0\AppData\Roaming\AVG2014

2013-09-30 22:39:31 ----DC---- C:\ProgramData\AVG2014

2013-09-30 18:00:58 ----DC---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-30 17:19:57 ----DC---- C:\AdwCleaner

2013-09-25 21:07:30 ----AC---- C:\Windows\system32\drivers\avgdiska.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-21 21:35:19 ----DC---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-21 21:35:07 ----RDC---- C:\Program Files

2013-10-21 21:32:07 ----DC---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-21 21:28:32 ----DC---- C:\Windows\temp

2013-10-21 18:11:47 ----DC---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-21 17:08:30 ----DC---- C:\Windows\system32\config

2013-10-21 16:27:06 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-18 11:52:22 ----DC---- C:\Windows

2013-10-18 11:45:30 ----DC---- C:\Windows\inf

2013-10-18 11:45:30 ----DC---- C:\Windows\debug

2013-10-18 11:29:14 ----DC---- C:\Windows\System32

2013-10-17 17:55:54 ----AC---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-16 19:06:15 ----SHDC---- C:\Windows\Installer

2013-10-16 19:06:14 ----DC---- C:\Config.Msi

2013-10-16 19:05:23 ----DC---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-16 11:40:44 ----DC---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-15 19:12:22 ----DC---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-15 19:12:18 ----DC---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-15 16:25:57 ----DC---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-15 16:23:38 ----AC---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-15 16:02:38 ----AC---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-04 17:03:54 ----DC---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-10-04 16:51:24 ----RDC---- C:\Program Files (x86)

2013-10-04 16:51:24 ----DC---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox.bak

2013-10-04 16:43:23 ----DC---- C:\ProgramData

2013-09-30 22:46:08 ----DC---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-09-30 22:39:09 ----DC---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-30 17:32:03 ----DC---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-09-30 17:30:10 ----DC---- C:\Users\Have0\AppData\Roaming\uTorrent

2013-09-30 17:21:06 ----DC---- C:\Program Files (x86)\Common Files

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AtiPcie;AMD PCI Express (3GIO) Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys [2009-05-05 16440]

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 214096]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-09-25 148792]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-11-08 30568]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2007-07-24 14904]

R3 Afc;PPdus ASPI Shell; C:\Windows\SysWOW64\drivers\Afc.sys [2006-11-14 22784]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2009-10-05 1542656]

R3 AtiHdmiService;ATI Service for HD Audio Codec; C:\Windows\system32\drivers\AtiHdmi.sys [2009-07-23 119312]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-07-30 6038016]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2009-07-09 140800]

R3 kbfiltr;Keyboard Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys [2009-07-20 15416]

R3 L1E;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1E62x64.sys [2009-06-09 55296]

R3 MTsensor;ATK0100 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ATK64AMD.sys [2009-05-13 15928]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin; C:\Windows\System32\Drivers\pcouffin.sys [2012-12-28 82816]

R3 SNP2UVC;USB2.0 PC Camera (SNP2UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [2009-06-05 1806400]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2009-04-03 34872]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service; C:\Windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2009-07-09 1222144]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver; C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2009-05-26 40448]

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2013-01-23 552448]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2008-12-08 61792]

S3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

S3 USB28xxBGA;DVBT Hybrid TV Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\emBDA64.sys [2007-08-31 581120]

S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\emOEM64.sys [2007-08-31 54400]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2008-05-24 154168]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 40448]

S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

S3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDScan.sys [2009-07-14 25088]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0;ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe [2009-05-14 759048]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 AdvancedSystemCareService6;Advanced SystemCare Service 6; C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCService.exe [2013-01-15 465216]

R2 AFBAgent;AFBAgent; C:\Windows\system32\FBAgent.exe [2009-09-17 359552]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-29 203264]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2009-06-16 84536]

R2 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2007-08-08 94208]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-10-13 249648]

R2 TVersityMediaServer;TVersity Media Server; C:\ProgramData\TVersity\Media Server\MediaServer.exe [2012-08-11 1621800]

S2 BBSvc;Bing Bar Update Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-10-21 196176]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-15 257416]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe [2011-04-22 984392]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2008-12-08 533344]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-09-30 118680]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-06-19 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9};c
  C:\Windows\system32\FBAgent.exe;fs
  emptyfolderscheck;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  torpigcheck;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het is toch gelukt zie hieronder de logfile.

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 22-October-2013

Tool run by Have0 on wo 23-10-2013 at 17:09:34,64.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Have0\AppData\LocalLow\WINZIP_P09b1\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-10-22-185447.log 1024 bytes

==== Torpig Check ======================

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem {217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D} %SystemRoot%\system32\shell32.dll

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing {40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6} %SystemRoot%\system32\ntshrui.dll

==== Empty Folders Check ======================

C:\ProgramData\{CED89F1A-945F-46EC-B23C-5EAF6D2DB12A}

C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Vso

==== Creating Sample_23-10-2013_1718.zip ======================

C:\Users\Public\Desktop\sample_23-10-2013_1718.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2578091034-2730396283-2997144666-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2578091034-2730396283-2997144666-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2578091034-2730396283-2997144666-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E30A1D79-BBED-430D-90A4-35D289B7F006} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2578091034-2730396283-2997144666-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2578091034-2730396283-2997144666-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2578091034-2730396283-2997144666-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2578091034-2730396283-2997144666-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default

user.js not found

---- Lines mixidj removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.mixidj.admin", false);

user_pref("extensions.mixidj.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.mixidj.appId", "{A2773ED4-83BD-488A-A186-73590706C916}");

user_pref("extensions.mixidj.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.mixidj.dfltLng", "en");

user_pref("extensions.mixidj.excTlbr", false);

user_pref("extensions.mixidj.id", "1e7562130000000000000625d3f06db7");

user_pref("extensions.mixidj.instlDay", "15774");

user_pref("extensions.mixidj.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.mixidj.prdct", "mixidj");

user_pref("extensions.mixidj.prtnrId", "mixidj");

user_pref("extensions.mixidj.rvrt", "false");

user_pref("extensions.mixidj.tlbrSrchUrl", "");

user_pref("extensions.mixidj.vrsn", "1.8.4.1");

user_pref("extensions.mixidj.vrsni", "1.8.4.1");

user_pref("extensions.mixidj_i.excTlbr", false);

user_pref("extensions.mixidj_i.newTab", false);

user_pref("extensions.mixidj_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.mixidj_i.vrsnTs", "1.8.4.116:13:53");

---- Lines mixidj modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"avg@igeared\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files (x86)\\\\AVG\\\\AVG10\\\\Toolbar\\\\Firefox\\\\avg@igeared\",\"mtime\":1320155730075,\"rdfTime\":1314859946000}}},{\"name\":\"app-global\",\"addons\":{\"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Mozilla Firefox\\\\browser\\\\extensions\\\\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\",\"mtime\":1380556893715,\"rdfTime\":1380556893512}}},{\"name\":\"app-profile\",\"addons\":{\"add-to-searchbox@maltekraus.de\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Have0\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\7uw19joy.default\\\\extensions\\\\add-to-searchbox@maltekraus.de.xpi\",\"mtime\":1308169651424},\"ffxtlbr@mixidj.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Have0\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\7uw19joy.default\\\\extensions\\\\ffxtlbr@mixidj.com\",\"mtime\":1362928432320,\"rdfTime\":1352767108000}}}]");

---- Lines CT2504091 removed from prefs.js ----

---- Lines CT2504091 modified from prefs.js ----

---- Lines CT2786678 removed from prefs.js ----

---- Lines CT2786678 modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_23-10-2013_1719_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"bProtectTabs"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\ProgramData\{CED89F1A-945F-46EC-B23C-5EAF6D2DB12A} deleted

C:\PROGRA~2\SopCast deleted

C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Uniblue deleted

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Application Updater deleted

C:\Windows\SysWow64\searchplugins deleted

C:\Windows\SysWow64\Extensions deleted

C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default\CT2504091 deleted

C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default\CT2786678 deleted

C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default\extensions\ffxtlbr@mixidj.com deleted

"C:\windows\SysNative\FBAgent.exe" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Have0\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-10-15 14:02:15 1EF451DEA3ABB0D2B3AC408A9CA05B6A 17813896 -c--a-w- C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerInstaller.exe

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-09-25 19:07:30 0D75C5C4EBF3D8197448189A2F153116 148792 -c--a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\avgdiska.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-22 18:57:59 FF97F051802480C7A23F5AE26C711962 3170 -c--a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\P4GIntlCtrl

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-21 19:35:07 -------- dc----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\PROGRA~2 =====

======= C: =====

====== C:\Users\Have0\AppData\Roaming ======

2013-10-23 15:09:27 -------- dc----w- C:\Users\Have0\AppData\Locallow\WINZIP_P09b1

2013-10-22 15:05:38 -------- dc----w- C:\Users\Have0\AppData\Locallow\WINZIP_P59a3

2013-09-30 20:45:12 -------- dc----w- C:\Users\Have0\AppData\Roaming\AVG2014

2013-09-30 20:43:35 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\AVG2014

2013-09-30 20:41:59 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014

2013-09-30 20:39:16 -------- d-----w- C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014

2013-09-30 20:36:57 -------- dc----w- C:\Users\Have0\AppData\Local\Avg2014

====== C:\Users\Have0 ======

2013-10-21 19:33:49 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 -c--a-w- C:\Users\Have0\Desktop\RSITx64.exe

2013-10-16 09:41:06 -------- dc----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG

2013-09-30 20:39:31 -------- dc----w- C:\ProgramData\AVG2014

====== C: exe-files ==

2013-10-21 19:35:07 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 -c--a-w- C:\Program Files\trend micro\Have0.exe

2013-10-21 19:33:49 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 -c--a-w- C:\Documents and Settings\Have0\Desktop\RSITx64.exe

2013-10-16 17:50:18 704CD4CAC010E8E6D8DE9B778ED17773 301568 -c--a-w- C:\13fdbdd8420a58c7a98874f6\47a7bf4955d548150c4ca5d0fc8c90cf\spreview.exe

2013-10-16 17:50:17 F6E74F2F3F1932CD69353529DC17D6B6 604944 -c--a-w- C:\13fdbdd8420a58c7a98874f6\spinstall.exe

=== C: other files ==

2013-10-23 15:18:22 A42AD0A108363FC3D66620D69E316308 478 -c--a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_23-10-2013_1718.zip

2013-10-23 15:18:22 A42AD0A108363FC3D66620D69E316308 478 -c--a-w- C:\Documents and Settings\Public\Desktop\sample_23-10-2013_1718.zip

2013-10-22 18:54:47 F06EF705672D406A8188F4C557535C1C 474 -c--a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_22-10-2013_1720.zip

2013-10-22 18:54:47 F06EF705672D406A8188F4C557535C1C 474 -c--a-w- C:\Documents and Settings\Public\Desktop\sample_22-10-2013_1720.zip

==== Folders in C:\ProgramData 0-6 Months Old ======================

2013-09-30 20:39:31 -------- dc----w- C:\ProgramData\AVG2014

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"avg@igeared"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\Firefox\avg@igeared" [20-09-2011 22:42]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default

- Add to Search Bar - %ProfilePath%\extensions\add-to-searchbox@maltekraus.de.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Have0\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default

4BF70B35B943BD73BD6E13EB7C1BA4B3 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll - Shockwave Flash

2C82D753EF779945977C82A3908DA20A - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.90.5

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.telegraaf.nl/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.telegraaf.nl/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

Nothing found to reset

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Have0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Have0\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\7uw19joy.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Have0\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\windows\SysNative\FBAgent.exesearch" deleted

"C:\Users\Have0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

==== EOF on wo 23-10-2013 at 17:30:37,95 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.